Results overview: Found 12 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 10 records found
Articles 2 records found  
1.
16 p, 191.7 KB Funcionalidad de los componentes narrativos cinematográficos en los nuevos formatos televisivos : los "dating shows" / Puebla-Martínez, Belén (Universidad Rey Juan Carlos) ; Magro Vela, Silvia (Universidad Rey Juan Carlos) ; Fernández Valera, Javier (Universidad Complutense de Madrid)
Desde hace poco más de una década un nuevo formato televisivo está presente en las parrillas de la televisión española: el dating show. Se trata de espacios de entretenimiento, una combinación entre diferentes formatos y contenidos como son el concurso y el reality. [...]
For little more than a decade, a new format has been present in Spanish television programming: dating shows. These entertainment programs are a combination of different formats and content such as game shows and reality shows where emotional rewards prevail over the monetary component of traditional contests. [...]
Des de fa poc més d'una dècada, un nou format televisiu és present en les graelles de la televisió espanyola: el dating show. Es tracta d'espais d'entreteniment, una combinació entre diferents formats i continguts com són el concurs i el reality. [...]

2018 - 10.5565/rev/analisi.3113
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 59 (December 2018) , p. 105-119 (Articles)
2 documents
2.
3 p, 71.6 KB Anàlisi del procés de lectura d'un guió de pràctiques per a l'aplicació del mètode científic / Hinojosa, Julià ; Sanmartí, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals)
L'objectiu principal d'aquest treball és analitzar com uns alumnes, seguint un guió de pràc-tiques d'un experiment que comporta l'aplicació del mètode hipotètico-deductiu, compre-nen el guió, porten a terme la pràctica i expressen el resultat de tot plegat en un informe.
2006 - 10.5565/rev/ciencies.293
Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, N. 5 (2006) p. 31-33  

Research literature 10 records found  
1.
298 p, 2.9 MB Discordia : ideación, diseño y desarrollo creativo de una serie de ficción distópica sobre la España del 2042. / Guerrero Clemente, Enrique ; Montoliu Montes, Oriol ; Salas Medina, Sergio ; Gómez González, Ángel Custodio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest treball de fi de grau es troba tot el desenvolupament creatiu necessari per a la creació d'una sèrie de ficció distópica destinada a una plataforma de vídeo a la carta: sinopsi de la sèrie completa, sinopsi de cadascun dels capítols de la sèrie i tractament, guió literari i guió tècnic del capítol pilot. [...]
En este trabajo de final de grado se encuentra todo el desarrollo creativo necesario para la creación de una serie de ficción distópica destinada a una plataforma de video bajo demanda: sinopsis de la serie completa, sinopsis de cada uno de los capítulos de la serie y tratamiento, guión literario y guión técnico del capítulo piloto. [...]
In this dissertation you will find all the creative development for the creation of a dystopian fiction series aimed at a video on demand platform: synopsis of the complete series, a synopsis of each chapter of the series and treatment , literary script and technical script of the pilot chapter. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2.
91 p, 7.3 MB Canvi de paradigma / Guerrero Bach-Esteve, Àngel ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
He creat un guió original en el qual es posen de manifest les següents qüestions al voltant del món universitari i he realitzat un teaser audiovisual del curtmetratge. El sector científic oficialista intenta reprimir tots aquells avenços que beneficien a la societat per mantenir l'actual 'statu quo', i se centren en aquelles investigacions que els hi donen més benefici. [...]
He creado un guion original en el que se ponen de manifiesto las siguientes cuestiones alrededor del mundo universitario y he realizado un teaser audiovisual del cortometraje. El sector científico oficialista intenta reprimir todos aquellos avances que benefician a la sociedad para mantener el actual 'statu quo ', y se centran en aquellas investigaciones que les dan más beneficio. [...]
I have created an original script in which these issues are revealed around the university world and I have made an audiovisual teaser of the short film. The official scientific sector attempts to suppress all advances which benefit society in order to maintain the current 'status quo', and focus on research which provides them with the most benefit. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents
3.
114 p, 7.1 MB Amor de suegra: ideación y preproducción de un cortometraje de comedia española. / Garrandés Garcia-Vaquero, Joel ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Amor de suegra és un curtmetratge de comèdia espanyola ideat i escrit per l'autor d'aquest treball. El treball es compon d'una primera fase d'anàlisi de la situació de la comèdia espanyola actual, un repàs dels referents cinematogràfics que han servit d'inspiració per a l'escriptura del guió i finalment, una redacció dels diferents apartats que s'han dut a terme fins a la finalització del guió i la seva viabilitat al mercat actual.
Amor de suegra es un cortometraje de comedia española ideado y escrito por el autor de este trabajo. El trabajo se compone de una primera fase de análisis de la situación de la comedia española actual, un repaso de los referentes cinematográficos que han servido de inspiración para la escritura del guión y finalmente, una redacción de los diferentes apartados que se han llevado a cabo hasta la finalización del guión y su viabilidad en el mercado actual.
Amor de suegra is a spanish comedy short film written by the author of this work. The work consists of a first phase of analysis of the situation of the current spanish comedy, a review of the cinematographic referents that have served as inspiration for the writing of the script and finally, an essay of the different sections that have been carried out until the completion of the script and its viability in the current market.

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
4.
184 p, 5.0 MB Fashion film : la capacidad expresiva de la moda a través del audiovisual / Fernández Lleríns, Ana ; Puig González, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte neix de la curiositat personal pel punt de trobada que la indústria de la moda i la del audiovisual (cinema i publicitat) han trobat en el fashion film, cercant al consumidor desitjós d'històries. [...]
Este proyecto nace de la curiosidad por el punto de encuentro que la industria de la moda y la del audiovisual (cine y publicidad) han encontrado en el fashion film en pos de atraer al consumidor ávido de historias. [...]
This project is born of the curiosity about the meeting point that the fashion industry and the audiovisual one (cinema and advertising) have found in fashion film in pursuit of attracting the avid consumer of stories. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
5.
AAA. Asociación de Anónimos Anónimos / Segalés Pérez, Daniel ; Suárez, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Ignorem I'existència d'unes persones excloses del sistema, habiten i conviuen entre nosaltres sense un nom. Un documentalista acompanya a tres d'aquests anònims en les seves lluites personals, els seus objectius són registrar una associació d'anònims, recuperar una identitat perduda i comprar un nínxol abans de morir.
Ignoramos la existencia de unas personas excluidas del sistema, los anónimos que habitan y conviven entre nosotros sin un nombre, Un documentalista acompaña a tres anónimos en sus luchas personales, sus objetivos son: cumplir una promesa de amor y comprar un nicho antes de morir, recuperar la identidad perdida en un accidente y registrar la primera asociación de anónimos.
We ignore the existence of some people excluded of the system, inhabit between ourselves without a name. A documentalist accompanies to three of these anonymous in their own fight, their objectives: finish a love promise and buy a grave before dying, recover the lost identity in an accident and register the first association for anonymous people.

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
6.
229 p, 4.6 MB Análisis y propuesta de traducción de expresiones idiomáticas del francés al castellano en la película 'Le père Noël est une ordure' / Vidaller Santos, Carlos ; Pérez Torres, Mariona ; López Ferron, Guylene Elise, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Podem concebre les expressions idiomàtiques com una classe a part dins del que entenem per lèxic?" Aquesta pregunta, formulada per David Gaatone l'any 1981, ens ajuda a comprendre la particularitat i especificitat de les expressions idiomàtiques en la llengua en general i en la traducció en particular. [...]
"¿Se pueden concebir las expresiones idiomáticas como una clase aparte dentro de lo que es el léxico?". Esta pregunta, formulada por David Gaatone en 1981, nos ayuda a comprender la peculiaridad y especificidad de las expresiones idiomáticas en la lengua en general y en la traducción en particular. [...]
"Can idiomatic expressions be conceived as a separate category within a language's lexicon?". This question, posed by David Gaatone in 1981, allows us to understand the peculiarity and specificity of idiomatic expressions in language in general and translation in particular. [...]

2015
Traducció i Interpretació [868]  
7.
180 p, 21.1 MB Terrible Hudson : the process of developing a fiction story / Solé Oliveras, Júlia ; Bonet Bagant, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte es centra en el procés creatiu de desenvolupar una història a través de tots els seus passos per, finalment, arribar a escriure el guió d'un llargmetratge protagonitztat per un fort personatge femení. [...]
Este proyecto se centra en el proceso creativo de desarrollar una historia a través de todos sus pasos: documentación para, finalmente, llegar a escribir el guión de un largometraje protagonizado por un fuerte perrsonaje femenino. [...]
This project focuses on the creative process of developing a story through all its steps in order to finally write a feature film script. With a strong female role. Terry Hudson, an influential, charismatic and harsh new's satire late show host ruins her career when she falls into a life of excess after the death of her life-partner.

2015
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
8.
391 p, 15.4 MB Horologium : Preproducción de un largometraje de ficción / Rincón Rodríguez, Estela Del ; Valcárcel Andrés, Sofía ; Gómez González, Angel Custodio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Escriptura d'un guió original d'un llargmetratge, tant el disseny com la realització de la fase de producció. Aquest treball inclou les diferents parts de la preproducció d'aquest tipus de productes audiovisuals: el guió literari, el guió tècnic, el desglossament del guió, un pla de rodatge i el pressupost.
Escritura de un guión original de un largometraje, tanto el diseño como la realización de la fase de producción. Este trabajo incluye las diferentes partes de la preproducción de este tipo de productos audiovisuales: el guión literario, el guión técnico, el desglose del guión, un plan de rodaje y el presupuesto.
Writing an original script for a feature film, including the design and the development of the production phase. The project shows the different parts of the pre-produccion for a feature film: the script, the shooting script, the script breakdown, a shooting schedule and the budget.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
9.
140 p, 1.5 MB "E" Guió literari de ficció de un llargmetratge / Rodríguez Sáez, Gerard ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"E" és un projecte d'un guió llargmetratge de ficció que pertany al gènere de la ciència ficció. En aquest document es pot trobar el guió literari i els passos previs a fer-lo com la idea, el tema, la sinopsis, així com la caracterització de personatges, el estil visual o la descripció de l'espai per ajudar a entendre el món creat, i a més, una previsió de les possibles sortides del projecte.
"E" es un proyecto de un guión de largometraje de ficción que se engloba dentro del género de ciencia ficción. En este dossier se puede encontrar tanto el guion literario y los pasos previos a hacerlo como la idea, el tema, la sinopsis, así como la caracterización de personajes, el estilo visual o la descripción del espacio para ayudar a la comprensión del mundo creado, y además, una previsión de las posibles salidas del proyecto.
"E" is the project of a script for a fictional feature film which is included in the genre of science fiction. In this report there is both the literary script and the previous steps to making it, such as the idea, the subject, the synopsis, as well as the character study, the visual style or the description of the space in order to help with the understanding of the world created, and also, a prevision of the possible outcomes of the project.

2015
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
10.
93 p, 1.6 MB Pétalos : preproducción de un cortometraje de ficción / Olaechea Alforcea, Nadia ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Pétalos" és la història d'una parella que trenca la seva relació per problemes de comunicació en un món en què se suposa que totes les noves tecnologies i mitjans ens permeten estar més connectats que mai. [...]
"Pétalos" es la historia de una pareja de jóvenes que rompe su relación por problemas de incomunicación en un mundo en el que se supone que todas las nuevas tecnologías y medios nos permiten estar más conectados que nunca. [...]
"Pétalos" is the story of a young couple that split up due to lack of communication in a world in which it is assumed that all new technologies and media allow us to be more connected than ever. This project shows the different parts of the pre-production of a short fiction film: the script, the shooting script, the script breakdown, a shooting schedule and the budget. [...]

2014
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.