Resultats globals: 12 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 1 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 10 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
22 p, 954.2 KB Subtitle synchronization across multiple screens and devices / Rodríguez Alsina, Aitor (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya) ; Talavera Velilla, Guillermo (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya) ; Carrabina Bordoll, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Ambient Intelligence is a new paradigm in which environments are sensitive and responsive to the presence of people. This is having an increasing importance in multimedia applications, which frequently rely on sensors to provide useful information to the user. [...]
2012 - 10.3390/s120708710
Sensors, Vol. 12 Núm. 7 (July 2012) , p. 8710-8731  

Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
7 p, 710.5 KB Analysis and design of a subtitling system for ambient intelligence environments / Rodríguez Alsina, Aitor (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria) ; Talavera Velilla, Guillermo (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria) ; Carrabina Bordoll, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
The development of ubiquitous applications for ambient intelligence environments needs to also take into account some usability and accessibility issues in order to ensure a proper user experience and to overcome the existing content access barriers. [...]
2011
Sensors, 2011  

Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
12 p, 892.3 KB Análisis y arquitectura de herramienta Dashboard para HP Inc / Muñiz Peralvarez, Manuel ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo de final de carrera ha sido desarrollado con el fin de poner en práctica en un entorno empresarial real, una solución software relacionada directamente con el diseño web y la arquitectura software. [...]
Aquest treball de final de carrera ha estat desenvolupat amb la finalitat de posar en pràctica en un entorn empresarial real, una solució software relacionada directament amb el disseny web i l'arquitectura software. [...]
This final degree project has been developed in order to put into practice in a material business environment, a software solution directly related to web design and software architecture. The main purpose of this project is to develop a solid architecture that solves the complications that HP Inc. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
11 p, 2.8 MB Anàlisis i estudi de Lightning Network a Bitcoin / Houlail Sairouni, Miriam ; Navarro-Arribas, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, la xarxa Lightning o Lightning Network està sent molt coneguda en el món de la informàtica i en el món de les criptomonedes, ja que aquesta xarxa té com a objectiu solucionar algunes de les mancances que té Bitcoin. [...]
Nowadays the Lightning network is very well known in the computer world and in the world of crypto-currencies, since this network aims to solve some of the deficiencies that Bitcoin has. Some of the major deficiencies that Bitcoin suffers today are scalability, instant payments and micro-payments. [...]
Actualmente, la red Lightning o Lightning Network está siendo muy conocida en el mundo de la informática y en el mundo de las criptomonedas, ya que esta red tiene como objetivo solucionar algunas de las carencias que tiene Bitcoin. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.8 MB Easy Diet Planner : web de receptes i dietes / Ramon Vilaplana, Joan ; Hernàndez i Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment podem trobar moltes pàgines web amb receptes o possibles dietes a seguir, però cap on es pugui fer una planificació de dietes directament amb receptes o que ofereixi informació nutricional sobre les receptes, de forma que és necessari primer buscar la dieta a seguir i després receptes que continguin els ingredients que es dement en aquesta. [...]
Currently we can find many webpages with recipes or possible diets to follow, But none where you can plan diets directly with recipes or provide nutritional information on recipes, so you need to first look for the diet to follow and then recipes that contain the ingredients that lie in it. [...]
Actualmente podemos encontrar muchas páginas web con recetas o posibles dietas a seguir, pero ninguna donde se pueda hacer una planificación de dietas directamente con recetas o que ofrezca información nutricional sobre las recetas, de forma que es necesario primero buscar la dieta a seguir y luego recetas que contengan los ingredientes que se describen en esta. [...]

2017-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 1.1 MB SIRECA : estudio e implementación de un simulador de replanteo de catenarias / Aguirre Sánchez, Adrián ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Hoy en día se realizan muchos proyectos alrededor del mundo relacionados con el diseño y la construcción de catenarias para trenes. Estos proyectos son dirigidos por empresas especializadas en el sector, como es Sener Ingeniería y Sistemas, S. [...]
Today many projects around the world related to the design and construction of overhead lines for trains are made, these projects are managed by specialized companies in the sector, such as Sener Engineering and Systems S. [...]
Avui dia es realitzen molts projectes al voltant del món relacionats amb el disseny i la construcció de catenàries per a trens, aquests projectes són dirigits per empreses especialitzades en el sector, com és Sener Enginyeria i Sistemes S. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
8 p, 667.7 KB Interaction with digital objects in JavaScript / Colomer Gallardo, Pere ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Norton, Daniel Alexander, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Interaction with digital objects in JavaScript és un projecte de final de grau que es bassa en la implementació d'un software interactiu multimèdia. Aquest software consta d'una interfície gràfica intuïtiva on l'usuari pot crear animacions digitals en JavaScript a partir de la llibreria Paper. [...]
Interaction with digital objects in Javascript is a degree's final project based on the implementation of an interactive multimedia software. This software consists of an intuitive UI where the user can create digital animations in JS using the Paper. [...]
Interaction with digital objects in JavaScript es un proyecto de final de grado que se basa en la implementación de un software interactivo multimedia. Este software consta de una interfaz gráfica intuitiva donde el usuario puede crear animaciones digitales en JavaScript a partir de la librería Paper. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 766.0 KB Desenvolupament d'una xarxa social d'esquí per a mòbil : SocialSki / Ferret Font, Marc ; Bartrina Rapesta, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A Internet existeixen diversos portals web que permeten conèixer l'estat de les pistes d'esquí, cadascun d'ells amb un funcionament similar, però alhora diferents entre ells. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una xarxa social per a dispositius mòbils que a part de donar la possibilitat als usuaris de consultar un conjunt de dades sobre les diferents pistes d'esquí, també puguin aportar una opinió personal seguint uns criteris dins d'un formulari. [...]
On the Internet there are several websites that provide an insight into the conditions of the ski resorts, each of them with similar functions, but different at the same time. The aim of this project is to develop a social network for mobile devices that in addition to providing to the final users the opportunity to know a range of data about the different ski slopes, it will also give a personal opinion to the resort conditions provided by the other users. [...]
En Internet existen diferentes páginas web que permiten conocer el estado de las pistas de esquí, cada una de ellas con un funcionamiento similar, pero a la vez distinto. El objetivo de este proyecto es desarrollar una red social compatible con dispositivos móviles que aparte de dar la posibilidad a los usuarios de conocer un conjunto de datos sobre las pistas, también puedan aportar una opinión personal, siguiendo unos criterios definidos en un formulario. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
14 p, 1.6 MB Diseño y desarrollo de un selector de colores y un calibrador de monitor para plataforma web / García Sánchez, Alejandro ; Pàrraga, Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Diseño y desarrollo de un calibrador de monitor y una paleta o selector de colores en plataforma web. El calibrador utiliza el "Gamma correction method developed by Xiao et al". Este método nos permite hacer uso de un observador para calibrar el monitor sin necesidad de utilizar dispositivos externos como un medidor fotométrico. [...]
The calibrator uses Gamma correction method developed by Xiao et al" (5). This method allows us to use an observer to calibrate the monitor without using external devices such as a photometric device. [...]
Disseny i desenvolupament d'un calibrador de monitor i una paleta o selector de colors en plataforma web. El calibrador utilitza el "Gamma correction method developed by Xiao et al". Aquest mètode ens permet fer ús d'un observador per calibrar el monitor sense necessitat d'utilitzar dispositius externs com un mesurador fotomètric. [...]

2016-02-10
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
12 p, 971.4 KB Desenvolupament d'una aplicació per la gestió de l'assignatura Tendències Actuals / Garcia Tarraga, Luis ; Pons, Jordi, (Pons Aróztegui) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest treball és generar una aplicació, multiplataforma, que permeti al professor de l'assignatura Tendències Actuals gestionar durant el curs l'assignatura. Aquesta és una assignatura atípica en el seu funcionament fet pel qual les eines habituals de docència online no satisfan les seves necessitats. [...]
The project main goal is to make an multi-platform application, that allows the Tendencies Actuals teacher to manage the course. This course is atypical, making the usual online teaching tools do not meet our needs. [...]
El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación, multiplataforma, que permita al profesor de la materia Tendencias Actuales durante el curso. Esta es una materia atípica en su funcionamiento por lo cual las herramientas habituales de docencia online no cubren sus necesidades. [...]

2016-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 1.1 MB Diseño e implementación de una aplicación multidispositivo en un entorno HTML5 / Martínez Rodríguez, Alvaro ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
mobCar es una aplicación móvil pensada para cubrir la necesidad de muchos alumnos universitarios de compartir coche para acudir a la universidad. Actualmente ya está implementada para las plataformas nativas Android e iOS y está en funcionamiento con alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona. [...]
mobCar és una aplicació mòbil pensada per cobrir la necessitat de molts alumnes universitaris de compartir cotxe per anar a la universitat . Actualment ja està implementada per a les plataformes natives Android i iOS i està en funcionament amb alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona . [...]
mobCar is a mobile application thought to cover the need of many university pupils of share car to come to the university. Nowadays it is already implemented for the native platforms Android and iOS and it is working with pupils of the Autonomous University of Barcelona. [...]

2015-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 1.7 MB Aplicación de algoritmos y métodos de IA sobre un juego real en Internet / Fernández Atochero, Sergio Daniel ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se ha llevado a cabo una implementación funcional de un videojuego online de estrategia con dificultad media para un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 4, en donde, como máximo, puede haber un jugador humano, aunque no es necesario que lo haya. [...]
In this project has conducted a working implementation of an online strategy game with medium difficulty for a minimum of 2 and a maximum of 4 players, wherein a maximum may be a human player, but need not have there. [...]
En aquest projecte s'ha dut a terme una implementació funcional d'un videojoc online d'estratègia amb dificultat mitjana per a un mínim de 2 jugadors i un màxim de 4, on, com a màxim, pot haver-hi un jugador humà, encara que no és necessari que n'hi hagi cap. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.