Resultats globals: 12 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 3 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 7 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Articles 3 registres trobats  
1.
9 p, 77.2 KB Sobre construcció i urbanisme cristià i jueu a Mallorca (segle XIV) / Llompart Moragues, Gabriel
Presentació d'alguns documents que mostren al viu la marxa de la construcció d'unes cambres en un santuari de la serra de Mallorca en el segle XIV. Igualment es donen els comptes dels enteixinats d'un alberg jueu. [...]
This paper brings forth some documents that illustrate from life the process of constructing more rooms in a sanctuary of the Serra de Mallorca in the fourteenth century. The bills for some wooden ceilings in a Jewish residence are also presented. [...]

2008 - 10.5565/rev/locus.181
Locus amoenus, N. 9 (2007-2008) p. 51-59  
2.
12 p, 283.1 KB Comparación del muestreo de macroinvertebrados bentónicos fluviales con muestreador surber y con red manual en ríos de Aragón (NE Península Ibérica) / Torralba Burrial, Antonio ; Ocharan, Francisco J.
A la hora de valorar el estado ecológico de los ríos y otras aguas superficiales, la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) establece que los métodos utilizados deberán garantizar que la información suministrada sea de calidad y comparabilidad equivalentes; para las comunidades de macroinvertebrados bentónicos fluviales en zonas poco profundas, remite a las normas para la toma de muestras con muestreador Surber y con red manual. [...]
When monitoring the ecological state of rivers and other surface waters, the Water Framework Directive (Directive 2000/60/CE) establishes that the methods used should guarantee that the information given be of an equivalent scientific quality and comparability; for rivers and communities of benthic macroinvertebrates in shallow waters, it remits to the standards for the biological sampling with Surber and hand net. [...]

2007
Limnética, V. 26 n. 1 (2007) p. 13-24  
3.
9 p, 1.6 MB Hand Tracking and Gesture Recognition for Human-Computer Interaction / Manresa, Cristina (Universitat de les Illes Balears. Departamento de Matemáticas e Informática) ; Varona, Javier (Universitat de les Illes Balears. Departamento de Matemáticas e Informática) ; Mas, Ramón (Universitat de les Illes Balears. Departamento de Matemáticas e Informática) ; Perales, Francisco J. (Universitat de les Illes Balears. Departamento de Matemáticas e Informática)
The proposed work is part of a project that aims for the control of a videogame based on hand gesture recognition. This goal implies the restriction of real-time response and unconstrained environments. [...]
2005 - 10.5565/rev/elcvia.109
ELCVIA : Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, V. 5 n. 3 (2005) p. 96-104  

Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
12 p, 6.9 MB Recent progress on formal and computational model for A. Smiths Invisible Hand paradigm / Szuba, Tadeusz (Tad) (AGH University of Science and Technology, Cracow. Departament of Applied Computer Science) ; Szydlo, Stanislaw (AGH University of Science and Technology, Cracow. Faculty of Management) ; Skrzynski, Pawel (AGH University of Science and Technology, Cracow. Departament of Applied Computer Science)
The recent economic crisis has boosted a very strong demand for quite new tools to analyze and predict the behavior of quasi-free1 markets. The paper presents our effort to build a formal theory of A. [...]
2014
Social Simulation Conference. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2014  

Documents de recerca 7 registres trobats  
1.
96 p, 11.3 MB Anàlisi per a la Gestió Eficient de l'Equipatge de Cabina en l'Aviació Comercial / Purull Polo, Mar ; Juan Perez, Angel Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte hem desenvolupat una metodologia aplicable a totes les companyies aèries per solucionar el problema d'excés d'equipatge de mà en l'aviació comercial. Per fer-ho possible hem dissenyat un model de regressió logística per mesurar quina és la probabilitat que un passatger facturi l'equipatge de mà, i un cluster analysis per tal de poder donar les directrius sobre com elaborar les noves polítiques relacionades amb l'equipatge de mà en funció del tipus de passatger, i arribar a aconseguir que aquest/a, per la seva pròpia voluntat, decideixi facturar l'equipatge de mà o, directament, no portar-ne.
En este proyecto hemos desarrollado una metodología aplicable a todas las compañías aéreas para solucionar el problema de exceso de equipaje de mano en la aviación comercial. Para hacerlo posible hemos diseñado un modelo de regresión logística para medir cuál es la probabilidad de que un pasajero facture el equipaje de mano, y un cluster analysis, para poder dar las directrices de cómo elaborar las nuevas políticas relacionadas con el equipaje de mano en función del tipo de pasajero, y llegar a lograr que éste/a, por decisión propia, decida facturar el equipaje de mano o, directamente, no llevarlo.
In this project we have developed a methodology applicable to all airlines to solve the problem of excess of hand luggage in commercial aviation. To make this possible, we have designed a logistic regression model to measure the probability of a passenger to check-in the hand luggage, and a cluster analysis, in order to give the guidelines on how to create new policies related with hand luggage based on the type of passenger, to encourage the passenger to check-in the hand luggage or not to carry it.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
96 p, 11.3 MB Análisi per a la Gestió Eficient de l'Equipatge de Cabina en l'Aviació Comercial / Quirante Saderra, Berta ; Juan Perez, Angel Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte hem desenvolupat una metodologia aplicable a totes les companyies aèries per solucionar el problema d'excés d'equipatge de mà en l'aviació comercial. Per fer-ho possible hem dissenyat un model de regressió logística per mesurar quina és la probabilitat que un passatger facturi l'equipatge de mà, i un cluster analysis per tal de poder donar les directrius sobre com elaborar les noves polítiques relacionades amb l'equipatge de mà en funció del tipus de passatger, i arribar a aconseguir que aquest/a, per la seva pròpia voluntat, decideixi facturar l'equipatge de mà o, directament, no portar-ne.
En este proyecto hemos desarrollado una metodología aplicable a todas las compañías aéreas para solucionar el problema de exceso de equipaje de mano en la aviación comercial. Para hacerlo posible hemos diseñado un modelo de regresión logística para medir cuál es la probabilidad de que un pasajero facture el equipaje de mano, y un cluster analysis, para poder dar las directrices de cómo elaborar las nuevas políticas relacionadas con el equipaje de mano en función del tipo de pasajero, y llegar a lograr que éste/a, por decisión propia, decida facturar el equipaje de mano o, directamente, no llevarlo.
In this project we have developed a methodology applicable to all airlines to solve the problem of excess of hand luggage in commercial aviation. To make this possible, we have designed a logistic regression model to measure the probability of a passenger to check-in the hand luggage, and a cluster analysis, in order to give the guidelines on how to create new policies related with hand luggage based on the type of passenger, to encourage the passenger to check-in the hand luggage or not to carry it.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
Hacia una genealogía literaria de la «precariedad» en cuatro obras narrativas del fordismo estadounidense / García Rovira, Oriol, autor. ; Torras, Meri, 1968- supervisor acadèmic. ; García Ruiz, Alicia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Este trabajo es un análisis temático-literario de las sucesivas formas históricas que la inestabilidad laboral, en cuatro narraciones protagonizadas por escritores de trayectoria laboral inestable, ha adoptado en la literatura estadounidense del período fordista. [...]
The present work is a thematic and literary analysis of the successive historical forms that job instability took during Fordism in four American literary works whose main characters are writers with instable jobs. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
58 p, 525.8 KB In search of the transmission mechanism of fiscal policy in the euro area / Fève, Patrick ; Sahuc, Jean-Guillaume
This paper applies the DSGE-VAR methodology to assess the size of fiscal multipliers in the data and the relative contributions of two transmission mechanisms of government spending shocks, namely hand-to-mouth consumers and Edgeworth complementarity. [...]
The ADEMU Working Paper Series is being supported by the European Commission Horizon 2020 European Union funding for Research & Innovation, grant agreement No 649396.

2016 (ADEMU Working Paper Series ; 28)  
5.
10 p, 650.4 KB Detecció de les mans al volant durant la conducció / Navas Peña, Inmaculada ; Hernàndez i Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'actualitat ens trobem en un estat entre la conducció tradicional i la conducció autònoma. Per a poder donar completament el salt d'una a l'altre s'ha de passar per un estat intermedi en el qual s'afegeixen elements d'automatització durant la conducció tradicional. [...]
Nowadays we are in a state between traditional driving and autonomous driving. In order to be able to pass from one to the other one it is necessary to go through an intermediate state in which automation elements are added during traditional driving. [...]
En la actualidad nos encontramos en un estado entre la conducción tradicional y la conducción autónoma. Para poder dar completamente el salto de una a la otra se debe pasar por un estado intermedio en el que se añaden elementos de automatización durante la conducción tradicional. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
11 p, 966.8 KB Recognition of handwritten music scores / Baró Mas, Arnau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The recognition of handwritten music scores still remains an open problem. The existing approaches can only deal with very simple handwritten scores mainly because of the variability in the handwriting style and the variability in the composition of groups of music notes (i. [...]
El reconeixement de partitures musicals manuscrites segueix sent un problema obert. Els enfocaments existents només poden reconéixer partitures manuscrites molt simples, principalment a causa de la variabilitat en l'estil d'escriptura i la variabilitat en la composició dels grups de notes musicals (p. [...]
El reconocimiento de partituras musicales manuscritas sigue siendo un problema abierto. Los enfoques existentes sólo pueden reconocer partituras manuscritas muy simples, principalmente debido a la variabilidad en el estilo de escritura y la variabilidad en la composición de los grupos de notas musicales (p. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
9 p, 1.2 MB Reconeixement de gestos mitjançant una webcam / Esteban Iglesias, Samuel ; Gil Resina, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest document proposa un mètode de detecció de gestos amb la fase prèvia de segmentació de les mans. Per tal de realitzar la segmentació s'han combinat les Mixture of Gaussian amb el mètode Optical Flow. [...]
Este documento propone un método de detección de gestos incluyendo la fase previa de segmentación de las manos. Para realizar la segmentación se han combinado las Mixture of Gaussian con el método Optical Flow. [...]
This paper proposes a method for detecting gestures including the previous hand segmentation phase. In order to perform this segmentation Gaussian Mixture Models have been combined with the Optical Flow method. [...]

2014-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  

Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
19 p, 571.0 KB Formenelemente der Lyrik. Anhang zu Deutsche Literatur. Literatura Alemanya. Unterrichtsmaterialien Sommersemester / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The lyre, the musical instrument which is called by the disgusting "leier" in German, has long since fallen into disuse, but lyricism has remained. From this we want to grasp only in a brief outline the genres of poetry, which primarily express sensations, passions, moods, feelings, and reproduce memories and expectations in bound language and form. [...]
La lira, el instrumento musical que en alemán se designa la inefablemente palabra "Leier", hace tiempo que ha caído en desuso, pero la poesía lírica ha permanecido. A partir de esto queremos captar sólo en un breve esbozo los géneros de la poesía, que principalmente expresan sensaciones, pasiones, estados de ánimo, sentimientos, y reproducen los recuerdos y expectativas en un lenguaje y una forma ligados a formas métricas. [...]
Die Lyra, jenes Musikinstrument, welches man im Deutschen mit der unsäglichen „Leier" bezeichnet, ist schon lange außer Gebrauch gekommen, geblieben ist die Lyrik. Von dieser wollen wir nur im kurzen Abriss die Gattungsformen der Dichtung erfassen, die vorwiegend Empfindungen, Leidenschaften, Stimmungen, Gefühle zum Ausdruck bringen, Erinnerungen und Erwartungen in gebundener Sprache und Form wiedergeben. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.