Results overview: Found 16 records in 0.02 seconds.
Articles, 10 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 4 records found
Articles 10 records found  
1.
16 p, 1.0 MB Contar la(s) historia(s) : innovación docente en materias de Historia de la Comunicación / Broullón-Lozano, Manuel A. (Universidad Complutense de Madrid)
Tanto estudiantes como docentes están demandando actividades innovadoras y aplicadas en los cursos universitarios, lo cual requiere explorar metodologías y buscar puntos de convergencia entre ellas, a pesar de las posibles diferencias. [...]
Students and teachers are demanding innovative or applied activities in higher education programs of study. This requires exploring new methodologies and detecting convergences between them, despite possible differences. [...]
Tant estudiants com docents demanen activitats innovadores i aplicades en els cursos universitaris, la qual cosa requereix explorar metodologies i buscar punts de convergència entre elles, malgrat les possibles diferències. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3267
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 62 (Juny 2020) , p. 19-34 (Articles)
2 documents
2.
18 p, 485.2 KB Narrative strategies in the origin of journalism : An analysis of the first Spanish-language gazettes / Díaz Noci, Javier (Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Comunicació)
The topic of our study is journalism as a narrative genre. Before becoming periodical, newssheets adopted many forms at the end of the sixteenth and throughout the seventeenth centuries, which we aim to typologize before conducting a corpus-based analysis (Biber, 2009, 2012), in which pre-determined categories will be applied in search of patterns. [...]
El periodisme com a gènere narratiu és el tema d'aquest article. Abans d'esdevenir periòdics, els fulls de notícies adoptaren diverses formes entre finals del segle XVI i principis del XVII, de les quals tractem de fer una tipologia abans de procedir a una anàlisis basada en el corpus (Biber, 2009, 2012), en la qual es poden aplicar categories predeterminades per cercar patrons. [...]
El periodismo como género narrativo es el tema de este artículo. Antes de convertirse en periódicos, las hojas de noticias adoptaron diversas formas entre finales del siglo XVI y principios del XVII, de las cuales tratamos de ofrecer una tipología antes de proceder a un análisis basado en corpus (Biber, 2009, 2012), en el que se pueden aplicar categorías predeterminadas para buscar patrones. [...]

2017 - 10.5565/rev/analisi.3089
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 56 (juny 2017) , p. 15-31 (Articles)
2 documents
3.
15 p, 284.1 KB Not a Stitch out of Place : Assessing Students' Attitudes Towards Multimodal Composition / Bohannon, Jeanne Law (Kennesaw State University)
This article traces a brief history of multimodal composition practices in the field of writing studies. It frames writing instruction through the theoretical lens of democratic pedagogy and presents the works of key composition scholars. [...]
En aquest article es descriu, breument, la història de les pràctiques de composició multimodal en el camp dels estudis de l'escriptura. Emmarca la instrucció d'escriptura a través de la perspectiva teòrica de la pedagogia democràtica i presenta les obres claus sobre la didàctica de l'escriptura. [...]
En este artículo se describe, brevemente, la historia de las prácticas de composición multimodal en el campo de los estudios de la escritura. Enmarca la instrucción de escritura a través de la perspectiva teórica de la pedagogía democrática y presenta las obras claves sobre la didáctica de la escritura. [...]
Cet article décrit brièvement l'histoire des pratiques dans le domaine des études de composition multimodal écrit. Cadre enseignement de l'écriture à travers la théorique de la pédagogie démocratique et présente œuvres clés sur l'enseignement de l'écriture. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.631
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 2 (may-june 2015) , p. 33-47 (Articles)  
4.
21 p, 103.1 KB VII Congrés de l'Associació d'Historiadors de la Comunicació. Sessió 2 : Periodisme / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pizarroso Quintero, Alejandro
Es presenten en aquesta segona sessió del Congrés, i primera dedicada al periodisme de les dues que compta, catorze comunicacions. El seu origen geogràfic és el següent: dues provenen de Barcelona, i concretament les dues de la universitat amfitriona; també dues de València i de Ciutat de Palma. [...]
2005
Comunicació : revista de recerca i d'anàlisi, Num. 20 (Desembre 2005) , p. 31-51  
5.
19 p, 1.8 MB Teoria i pràctica de l'adopció escolar de monuments : l'experiència de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Camp d'Aprenentatge de la Noguera / Bardavio i Novi, Antoni (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentatge de la Noguera) ; González Marcén, Paloma (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; Gatell, Cristina (Institut La Romànica (Barberà del Vallès)) ; Jara, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Didàctica de les Ciències Socials) ; Solsona, Rosa (Camp d'Aprenentatge de la Noguera.)
L'adopció de monuments constitueix una fórmula d'introducció del coneixement i la implicació de l'alumnat preuniversitari en el seu context local, que s'ha mostrat molt productiva en diversos països europeus, mitjançant la imbricació dels centres educatius en la valoració i la conservació del patrimoni històric proper, en col·laboració amb l'administració municipal i les entitats científiques i culturals. [...]
La adopción de monumentos constituye una fórmula de introducción del conocimiento e implicación del alumnado preuniversitario en su contexto local, que se ha mostrado muy productiva en diferentes países europeos, mediante la imbricación de los centros educativos en la valoración y la conservación del patrimonio histórico cercano en colaboración con la administración municipal y las entidades científicas y culturales. [...]
The school's adoption of monuments has shown to be in some European countries a very productive scheme for introducing primary and secondary school pupils into the knowledge and involvement in their local context. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 103-121  
6.
22 p, 895.9 KB Evolució dels estudis d'història de la premsa al País Valencia / Martínez Gallego, Francesc Andreu (Universidad CEU San Pablo. Facultad de Ciencias de la Información) ; Laguna Platero, Antoni (Universidad CEU San Pablo. Facultad de Ciencias de la Información) ; Vallés Copeiro del Villar, Antonio (Universidad CEU San Pablo. Facultad de Ciencias de la Información)
1995
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 18 (1995) p. 109-130  
7.
27 p, 932.1 KB La televisión en España : expansión y consumo social, 1963-1969 / Rueda Laffond, José Carlos (Universidad Complutense de Madrid)
Este trabajo se aproxima a algunos rasgos distintivos de la televisión en España entre 1963 y 1969, un período esencial para su historia, puesto que supone la consolidación de TVE como empresa, así como el momento en que se define con claridad el consumo masivo del medio. [...]
This paper tries to approach to some of distinctive features of television in Spain from 1963 to 1969. This was an essential period in it history: TVE was built as enterprise and the medi was defined as product of mass consume. [...]

2005
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 32 (2005) p. 45-71  
8.
19 p, 134.3 KB Imagen pública de Cataluña y de Juan Carlos I en su primer viaje como rey en febrero de 1976 / Barrera, Carlos ; Zugasti, Ricardo
El presente artículo analiza la cobertura que la prensa diaria dedicó al viaje de Juan Carlos I a Cataluña en febrero de 1976, a través de un análisis de contenido cualitativo de todos los textos periodísticos publicados al respecto. [...]
This paper examines the press coverage of the Monarch's trip to Catalonia through the content analysis of the newspaper articles written on the subject at the time. To that end, ten newspapers were examined -five of national circulation, edited in Madrid, the rest published in Barcelona- in an attempt to include the broadest political-ideological spectrum as possible. [...]

2003
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 30 (2003) , p. 59-77  
9.
13 p, 82.4 KB La recerca sobre comunicació social a Catalunya : assaig de realització d'un panorama comprensiu / Berrio, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
Descripció de les diferents tendències que han existit en la recerca sobre comunicació social a Catalunya. S'hi descriuen els àmbits d'estructura, història, teoria i comunicació periodística. [...]
A description of the various trends in research in social communication in Catalonia. Aspects such as structure, history, theory and journalistic communication are dealt with. Reference is also made to the different theoretical schools represented by the researchers.

1998
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 22 (1998) , p. 47-59  
10.
17 p, 102.9 KB Recerca en comunicació de masses a Alemanya.Un repàs / Schröder, Hermann-Dieter
La recerca sobre comunicació de masses a Alemanya es caracteritza pel fet que no és deguda a un sol cos disciplinar, i per realitzar, des de diferents posicions epistemològiques, una productiva tasca d'aproximació al fenomen de la comunicació de masses. [...]
La investigación sobre comunicación en Alemania se caracteriza por no deberse a un sólo cuerpo disciplinar, y por llevar a cabo -desde diferentes posturas epistemológicas- una productiva tarea de aproximación al fenómeno de la comunicación de masas. [...]
Research into the mass media in Germany is distinguished by adhering to no single body of discipline and by carrying out, from a variety of epistemological angles, a productive task in approaching the phenomenon of the mass media. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 31-47  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
7 p, 56.7 KB Possibilitats de la web 2.0 per a la producció de continguts de forma cooperativa i interactiva en les assignatures d'història de la comunicació / Moreno, Amparo, 1947- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Perceval, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Molina Rodríguez Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Ibarz, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Simelio Solà, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Jiménez Chávez, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Aguilar Pérez, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació)
El professorat que imparteix Història de la Comunicació i altres assignatures afins, ha anat desenvolupant diferents materials didàctics que ara estem revisant i actualitzant per a poder-los utilitzar en el marc de la wiki que hem preparat, Passeig per les xarxes de comunicació des de. [...]
The new possibilities of organize and produce all types of documents in digital format, to distribute them by network and their interactive possibilities provoke a radical change in the paradigm that have oriented the content production: from vertical and unidirectional to horizontal, plural, cooperative and interactive. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  

Books and collections 1 records found  
1.
7 p, 495.2 KB La UAB i les TIC / Pascual, Ramon (Pascual de Sans) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Física d'Altes Energies) ; Ripoll, A. (Ana) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2018
L'audàcia del coneixement : 50 anys UAB. Bellaterra, 2018, p. 173-179  

Research literature 4 records found  
1.
604 p, 6.6 MB Evaluación y análisis del "media policy-making" de la reforma socialista del sector audiovisual y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2004-2011) / Mani Redondo, Patrícia ; Llorens Maluquer, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Esta tesis doctoral analiza el proceso de elaboración de las políticas de comunicación (media policy-making) del mandato del Gobierno español socialista liderado por José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2011). [...]
This doctoral thesis analyses the media policy-making process of the socialist Spanish Government term led by José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2011). On one hand, it evaluates the 2004 audiovisual sector reform plan and its subsequent implementation from the approval of the audiovisual sector legislative measures initiated by this Government between 2004 and 2011. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
2.
96 p, 1.8 MB Análisis comparativo entre Cadena SER Catalunya y Catalunya Ràdio sobre el proceso independentista catalán / González Morales, Marta ; Morales Morante, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La present investigació pretén estudiar el possible posicionament dels mitjans de comunicació públics a favor de la ideologia del Govern. S'ha dut a terme una revisió bibliogràfica, a més a més d'un anàlisi quantitativa i qualitativa dels informatius de deu dies després de fer-se pública la sentència condemnatòria a la inhabilitació de dos anys a l'ex-president de la Generalitat, Artur Mas, el 13 de març de 2017. [...]
La presente investigación pretende estudiar el posible posicionamiento de los medios de comunicación públicos a favor de la ideología del Gobierno. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica además de un análisis cuantitativo y cualitativo de los informativos de diez días después de hacerse pública la sentencia condenatoria a inhabilitación de dos años al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, el 13 de marzo de 2017. [...]
The present research aims to study the possible positioning of the public media in favor of Government's ideology. A bibliographic review has been carried out in addition to a quantitative and qualitative analysis of the radio news of ten days after the condemnatory sentence to disqualification of two years to the ex-president of the Generalitat, Artur Mas, on 13th March 2017. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
3.
9 p, 114.4 KB Arquetipos de la xenofobia y del racismo : la imagen del morisco en la monarquía española durante los siglos XVI y XVII / Perceval, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Vincent, Bernard, dir.
La tesis estudia la unificación de todo un colectivo humano creado a partir de la decisión jurídica del bautismo forzoso de los antiguos musulmanes (los mudéjares) y la construcción de un arquetipo, el morisco inventado, que debe ser 'convertido'. [...]
La tesi estudia la unificació de tot un col·lectiu humà creat a partir de la decisió jurídica del baptisme forçós dels antics musulmans (els mudèjars) i la construcció d'un arquetip, el morisc inventat, que ha de ser 'convertit'. [...]
La thèse examine l'unification de tout un groupe humain établi après la décision juridique du baptême forcé des anciens musulmans (les Mudéjares) et la construction d'un archétype, Le morisque inventé, qui doit être «converti». [...]
The Thesis examines the unification of an entire human group established after juridical decision forced baptism of the Muslims (The Mudejares) and the construction of an archetype, the invented Moorish, which must be 'converted'. [...]

París : École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1993
21 documents
4.
109 p, 2.4 MB El Espacio audiovisual europeo : análisis de la industria audiovisual y de las políticas europeas en la década de los noventa / Crusafon Baqués, Carmina ; Murciano Martínez, Marcial, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
9 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.