Results overview: Found 14 records in 0.01 seconds.
Articles, 9 records found
Research literature, 5 records found
Articles 9 records found  
1.
24 p, 426.0 KB Homero abanderado : "Il ritorno d'Ulisse in patria", las mujeres, el libertinaje y la defensa de la fe en la Venecia de la Edad Moderna / Knippschild, Silke (University of Bristol)
En la Venecia de la Edad Moderna, la Accademia degli Incogniti tenía que defenderse contra acusaciones de libertinaje. Con este objetivo, los Incogniti realizaron la ópera Il ritorno d'Ulisse in patria para demostrar su conformismo político y su adherencia a modelos de conducta femenina tradicionales. [...]
A la Venècia de l'Edat Moderna, l'Accademia degli Incogniti havia de defensar-se contra acusacions de llibertinatge. Amb aquest objectiu, els Incogniti van fer l'òpera Il ritorno d'Ulisse in patria per demostrar el seu conformisme polític i la seva adherència a models de conducta femenina tradicionals. [...]
In Early Modern Venice, the Accademia degli Incogniti needed to defend itself against accusations of libertinage. In order to do so, the Incogniti created the opera Il Ritorno d'Ulisse in Patria, ostensibly based on Homer's Odyssey, which transformed the source in order to broadcast traditional contemporary morals and to present female role models, thus underlining the conformist values of the maligned Incogniti. [...]

2017
Faventia, Vol. 39 (2017) , p. 67-89 (Articles)  
2.
22 p, 290.0 KB Tra Omero e Melville : Vinicio Capossela sulle tracce di Dante / Ciabattoni, Francesco (Georgetown University)
Questo saggio indaga i riferimenti letterari e specificamente danteschi nei testi delle canzoni del cantautore italiano Vinicio Capossela. Il saggio prende in considerazione alcuni romanzi scritti dal cantautore e i testi delle sue canzoni, in particolare l'album Marinai, profeti e balene del 2011. [...]
This essay investigates the literary and specifically Dantean references in the song lyrics of Italian singer-songwriter Vinicio Capossela. The essay takes into consideration some novels written by the cantautore as well as his song lyrics, especially the 2011 album Marinai, profeti e balene. [...]

2019 - 10.5565/rev/dea.124
Dante e l'Arte, Vol. 6 (2019) , p. 105-126 (Dossier monografico)  
3.
19 p, 502.8 KB Los ríos de Homero : una mirada sofística de la "paideía" en las "Imágenes" de Filóstrato / Chialva, Ivana S. (Universidad Nacional del Litoral)
Las referencias explícitas e implícitas a Homero constituyen la influencia poética más importante en las Imágenes de Filóstrato el Viejo. Este trabajo ofrece un análisis del proceso creativo de la mímēsis épica en tres ekphráseis de la colección, cuyo tema central son ríos de los relatos míticos. [...]
Les referències explícites i implícites a Homer constitueixen la influència poètica més important en les Imatges de Filòstrat el Vell. Aquest treball ofereix una anàlisi del procés creatiu de la mimesi èpica en tres ékphrasis de la col·lecció, el tema central de les quals són els rius dels relats mítics. [...]
The explicit and implicit references to Homer are the most important poetic influence in the Imagines by Philostratus the Elder. This paper provides an analysis of creative process of epic mímēsis based on three ekphráseis of his collection, whose central subject are rivers of mythical stories. [...]

2015
Faventia, Vol. 37 (2015) , p. 71-89 (Articles)  
4.
14 p, 127.6 KB Omero, Virgilio, il villanello della "Ginestra" leopardiana / Lonardi, Gilberto (Università di Verona)
Il villanello della Ginestra leopardiana, che fugge con la famiglia lasciando le sue povere cose mentre la lava del Vesuvio avanza e distrugge, ha grandi padri: Omero, Virgilio, Dante. Il più importante, però, il più vicino a Leopardi, è il poeta dell'Eneide.
El villanello de la Ginestra leopardiana, que escapa amb la família i deixa les seves pobres coses mentre la lava del Vesuvi avança i destrueix, té grans pares: Homer, Virgili, Dante. El més important, però, el més proper a Leopardi, és el poeta de l'Eneida.
The villanello character in Leopardi's Ginestra —the peasant who escapes with his family the eruption of Mount Vesuvius— has important literary precedents in Homer's, Virgil's and Dante's poetry, the closest to Leopardi among them being the poet of the Aeneid.
El villanello del a Ginestra leopardiana, que escapa con la familia dejando sus pobras cosas mientras la lava del Vesubio avanza y destruye, tiene grandes padres: Homero, Virgilio, Dante. Sin embargo, el más importante, el más cercano a Leopardi, es el poeta de la Eneida.

2017
Quaderns d'italià, Núm. 22 (2017) , p. 83-96 (Dossier 1)  
5.
14 p, 653.4 KB A relação entre riqueza, timē, axia e moira nos poemas homéricos / Tabosa, Adriana Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana)
Este artigo analisa o conceito de riqueza e sua relação com a equação timē-axia-moira e a relação entre os conceitos fundamentais de timē − agalmata contidos nos poemas homéricos.
This paper analyzes the concept of wealth and its relation to the equation timē-axia-moira and the relation between the fundamental concepts of timē − agalmata contained in the Homeric poems.

2014
Mirabilia, Núm. 19 (Jun-Dez 2014) , p. 215-228  
6.
18 p, 830.5 KB Carles Riba i l'adaptació de l'hexàmetre al català en la seva traducció de l''Odissea' / Cors i Meya, Jordi
1990
Els Marges, Núm. 41 (Febrer 1990) , p. 39-56  
7.
28 p, 760.5 KB L'hexàmetre i el dístic elegíac en la poesia catalana / Medina, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
1978
Els Marges, Núm. 14 (Setembre 1978) , p. 3-30  
8.
9 p, 347.9 KB Pseudo-Apol·lodor, Bibliotheca : notes crítiques (I) / Cuartero i Iborra, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
1995
Faventia, V. 17 n. 1 (1995) p. 9-17  
9.
10 p, 346.5 KB El peix sagrat / Martínez, Sebastián (IES Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya))
Ancient writers on natural history, poets and scholars paid attention to the homeric expression iegov ix%v (Iliad XVII 407), to which some attributed a special meaning and others referred to a concrete fish; but these speculations didn't take into account the homeric context.
1997
Faventia, V. 19 n. 1 (1997) p. 7-16  

Research literature 5 records found  
1.
33 p, 1.2 MB Estudio comparativo de los cargos administrativos intermedios micénicos y homéricos / Calzado Cantarero, Estefanía ; Varias, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este trabajo consiste en describir cargos micénicos relevantes de carácter intermedio, es decir, subordinados al rey, wa-na-ka y al líder del ejército, ra-wa-ke-ta. Se presentan concretamente 5 títulos de ámbito administrativo con tablillas del Lineal B que demuestran sus definiciones. [...]
Aquest treball consisteix en descriure càrrecs micènics rellevants de caràcter intermedi, és a dir, subordinats al rei, wa-na-ka i al líder de l'exèrcit, ra-wa-ke-ta. Es presenten concretament 5 títols d'àmbit administratiu amb tauletes del Lineal B que demostrin les seves definicions. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis Clàssics [804]  
2.
238 p, 1.2 MB Edició crítica dels escolis al cant IX de l'Odissea / Ramírez, Esperança, autor ; Cors i Meya, Jordi, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
En aquesta tesi de doctorat es duu a terme una edició completa, crítica i actualitzada dels escolis al cant IX de l'Odissea, incloent tant els escolis considerats menors com els majors. Aquest cant, juntament amb els tres subsegüents, conforma les anomenades aventures d'Odisseu, que han atret l'atenció dels estudiosos de l'obra homèrica de tots els temps. [...]
This doctoral dissertation intends to provide a complete, critical, and up-to-date edition of the scholia of Book IX of the Odyssey, including both the minor as well as the major scholia. This book, along with the next three, presents the so-called adventures of Ulysses, which have drawn the attention of scholars of Homeric work since early time. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
48 p, 2.4 MB L'evolució del guerrer grec. De l'heroi homèric al ciutadà-soldat d'època clàssica / Jiménez Boronat, Gisela ; Ramírez Sevilla, Esperanza Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball pretén portar a terme una investigació sobre la guerra a l'antiga Grècia, centrant l'atenció en les èpoques arcaica i clàssica. Així mateix, l'objectiu principal d'aquesta recerca és esbrinar de quina manera es va consolidar la figura de l'hoplita grec, ciutadà-soldat que trobem exemplificat als conflictes bèl·lics d'època clàssica i que dista en gran mesura de la concepció arcaica de soldat grec, més propera a l'heroi descrit per Homer als seus poemes. [...]
2016
Graduat o Graduada en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]  
4.
18 p, 107.9 KB Recycling high culture in science fiction : Homer and Shakespeare in Dan Simmons's Ilium and Olympos / Campos Arjona, Rubén ; Martín Alegre, Sara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In this dissertation I discuss the way SF, and more specifically Dan Simmons, brings a new perspective to the postmodern debate of high vs. low culture. To do so, I analyze the way readers with different cultural backgrounds will tend to react to the use high culture in SF, a literature still considered 'low' by many. [...]
En aquesta dissertació es discuteix de quina manera la Ciència Ficció, i concretament en Dan Simmons, ofereix una nova perspectiva respecte al debat postmodern d'alta cultura vs. Baixa cultura. Per fer això, analitzo la manera en la que lectors amb diferents rerefons culturals tendeixen a reaccionar a l'ús de l'alta cultura a la Ciència Ficció, un gènere considerat 'popular' encara avui dia. [...]

2013
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
5.
465 p, 2.0 MB Mythographus homericus : estudi i edició comentada / Pagés i Cebrián, Joan ; Cuartero i Iborra, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Sota la denominació de Mythographus Homericus la literatura papirològica especialitzada ha anat aplegant una sèrie de fragments papiracis que coincideixen parcialment amb segments de text d'alguns escolis a Homer, principalment del corpus dels escolis menors (Scholia Minora), també anomenats escolis D arran de l'atribució errònia al gramàtic tardohel·lenístic Dídim. [...]
Recent papyrology han been collecting a few fragments under the name Mythographus Homericus. These textual relics give evidence of the circulation of an ancient mythographical work wich is clearly related to the homeric Scholia Minora or D-Scholia. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.