Resultados globales: 44 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 41 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 2 registros
Artículos Encontrados 41 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
26 p, 1.9 MB The Bible in historical perception and writing of the transcultural Iberian societies, eighth to twelfth centuries / Tischler, Matthias M. (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) ; Marschner, Patrick Sebastian (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Institut für Mittelalterforschung)
In stark contrast to the Bible's paramount role of being the only book declared to have »World Heritage« status by the UNESCO, research on the »Book of Books« from a transcultural perspective is an almost neglected phenomenon: Neither the Bible's relationship to other »holy or sacred« scriptures as modes of religious and cultural perceptions and transformations of the Others' world, nor its decisive role as a »normative order« in the many modes of religious, social and cultural interaction in the Euro-mediterranean world have been comprehensively studied from a historical perspective. [...]
2017 - 10.1553/medievalworlds_no5_2017s195
Medieval worlds, Núm. 5 (2017) , p. 195-220  
2.
23 p, 897.1 KB Pedagogies creatives per sobreviure a la 'via mercurial' del canvi educatiu : currículums flexibles, diversitat d'aprenentatges i identitats en transformació / Rifà Valls, Montse (Universitat Autònoma de Barcelona)
Les històries de la creativitat ens permeten comprendre quines retòriques són les que incorpora l'educació escolar en l'actualitat, així com situar el predomini d'una visió que s'associa amb la innovació, les tecnologies i les indústries creatives. [...]
Stories of creativity enable an understanding of the rhetoric that are incorporated into present-day school education. They also make it possible to situate the dominant vision of creativity associated with innovation, technology and creative industries. [...]

2019 - 10.2436/20.3007.01.122
Revista catalana de pedagogia, Núm. 16 (2019) , p. 17-39  
3.
9 p, 186.7 KB Polarización política y fanatismo 'blando' : una hipótesis semiótica / Moreno Barreneche, Sebastián (Universidad ORT Uruguay)
Este artículo presenta una hipótesis sobre la emergencia de la polarización política y el fanatismo 'blando', dos fenómenos de carácter afectivo que frecuentemente conducen al ejercicio de formas de violencia simbólica hacia quien se considera un adversario. [...]
This article hypothesizes the emergence of political polarization and 'soft' fanaticism as two phenomena of an affective nature that frequently lead to the exercise of symbolic violence towards those that are regarded as adversaries. [...]

2020 - 10.35659/designis.i33p143-158
DeSignis, Núm. 33 (2020) , p. 143-158  
4.
28 p, 435.3 KB Becoming Macedonian : Name Mapping and Ethnic Identity. The Case of Hephaistion / Reames, Jeanne (University of Nebraska, Omaha)
An epigraphical survey (with digital mapping component) of Greece and Magna Graecia reveals a pattern as to where Hephais-based names appear, up through the second century BCE. Spelled with an /eta/, these names are almost exclusively Attic-Ionian, while Haphēs-based names, spelled with an alpha, are Doric-Aeolian, and much fewer in number. [...]
Un estudio epigráfico (con componente de mapeo digital) de Grecia y Magna Graecia revela un patrón en cuanto a dónde aparecen los nombres basados en Hephais, hasta el siglo II a. C. Deletreados con una / eta /, estos nombres son casi exclusivamente ático-jónico, mientras que los nombres basados en Haphēs, escritos con un alfa, son dórico-eólico, y mucho menos en número. [...]

2020
Karanos, Vol. 3 (2020) , p. 11-37 (Articles)  
5.
18 p, 201.0 KB Identidades digitales en WhatsApp : la representación del género entre la población universitaria / Vera Balanza, Mª Teresa (Universidad de Málaga) ; Sánchez-Labella Martín, Inmaculada (Universidad de Sevilla) ; Romo Parra, Carmen (Universidad de Málaga)
El medio digital se presenta como un nuevo entorno en el que se produce una interacción social liderada por la cultura de la imagen y la apariencia. El objetivo general de este trabajo consiste en describir, desde una perspectiva de género, el modo en que los y las jóvenes construyen sus identidades a través de su perfil de WhatsApp, para lo cual hemos contado con una muestra de 320 estudiantes de las universidades de Málaga y Sevilla. [...]
The digital medium is presented as a new environment in which a social interaction is produced led by the culture of image and appearance. The overall objective of this article is to describe, from a gender perspective, how young people build their identities through their WhatsApp profile, for which a sample of 320 students from the universities of Malaga and Seville was used. [...]
El mitjà digital es presenta com un nou entorn en el qual es produeix una interacció social liderada per la cultura de la imatge i l'aparença. L'objectiu general d'aquest treball consisteix a descriure, des d'una perspectiva de gènere, la manera en què els i les joves construeixen les seves identitats a través del seu perfil de WhatsApp, per a la qual cosa hem disposat d'una mostra de 320 estudiants de les universitats de Màlaga i Sevilla. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3244
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. extraordinari (2020) , p. 67-83 (Articles)
2 documentos
6.
7 p, 76.7 KB Identidades en la migración / Clua i Fainé, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez García, José (Universitat de Lleida)
Los jóvenes catalanes en Londres construyen su propia identidad como inmigrantes en estrecha dialéctica entre los imaginarios sobre la inmigración de su país de origen y las percepciones de los ingleses sobre ellos. [...]
Young Catalans in London build their identity as immigrants in a close dialectic between their own imaginary about immigration in their country of origin and British perceptions of them. Given the negative stigma attached to the category of «immigrant», not all recognise themselves as such. [...]

2017 - 10.3989/rdtp.2017.01.001.05
Revista de dialectología y tradiciones populares, Vol. 72, núm. 1 (2017) , p. 43-49  
7.
14 p, 329.6 KB "Los muertos no mueren ni se van" / Mancosu, Paola (Università degli Studi di Milano)
Este artículo tiene como objetivo el de reflexionar sobre la idea de muerte en la obra poética Khirkhilas de la sirena, del escritor Gamaliel Churata (Arturo Pablo Peralta Miranda, 1897-1969) mostrando cómo el autor consigue ir más allá de la perspectiva dualista que opone muerte / vida, real / irreal, material /inmaterial, orgánico / inorgánico entablando un dúplice diálogo con el pensamiento occidental y andino y articulando una multiplicidad de niveles que van desde lo individual hacia lo colectivo.
This article aims to reflect on the idea ofdeath in the poetic book Khirkhilas de la sirena by Gamaliel Churata (Arturo Pablo Peralta Miranda, 1897-1969). It shows how the author goes beyond the dualistic perspective that opposes death/life, real/unreal, material/immaterial, organic/inorganic, engaging in a double dialogue with Western and Andean thought and articulating a multiplicity of levels that go from the individual to the collective.
Aquest article té com a objectiu el de reflexionar sobre la idea de mort en l'obra poètica Khirkhilas de la sirena de l'escriptor Gamaliel Churata (Arturo Pablo Peralta Miranda, 1897-1969). Mostra com l'autor aconsegueix anar més enllà de la perspectiva dualista que oposa mort/vida, real/irreal, material/immaterial, orgànic/inorgànic, entaulant un doble diàleg amb el pensament occidental i andí, i articulant una multiplicitat de nivells que van des d'allò individual fins allò col·lectiu.

2020 - 10.5565/rev/mitologias.693
Mitologías hoy, Vol. 21 (2020) , p. 85-98 (Dossier)  
8.
23 p, 733.6 KB Malaltia, guerra, identitats en una (altra) sèrie de televisió sobre els Borja / Koťátková, Adéla (Universitat Jaume I. Departament de Filologia i Cultures Europees)
En la representació dels Borja, una part de la ficció histórica més recent tendeix a defugir la llegenda negra que ha acompanyat el cognom al llarg dels segles. En aquest article revisem els mecanismos mitjançant els quals una sèrie televisiva presenta la familia com a protagonista activa de la transició de l'edat mitjana a la moderna, com a impulsors del Renaixement, no tan sols pel que fa als interessos artístics i intel·lectuals, sinó també a l'evolució en la visió de les malalties i les teràpies o en la gestió dels conflictes militars. [...]
When representing the Borgias, apart of the most recent historical fiction tends to avoid the black legend that has accompanied the surname over the centuries. In this article we review the mechanisms through which a television series presents the family as active protagonists of the transition from the Middle Ages to the modern period, as promoters of the Renaissance, not only with regard to artistic and intellectual interests, but also to the evolution of diseases and therapies or in the management of military conflicts. [...]

2020
Mirabilia, Núm. 30 (jan-jun 2020) , p. 228-250 (Special Issue 1)  
9.
44 p, 366.0 KB Narrativas en torno al trastorno de identidad sexual. De la multiplicidad transgénero a la producción de trans-conocimientos / Martínez Guzmán, Francisco Antar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Montenegro Martínez, Marisela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social)
En la actualidad, la transexualidad es considerada en patología psiquiátrica que consta como Trastorno de Identidad Sexual (APA, 2005). En este trabajo buscamos problematizar la categoría de Trastorno de Identidad Sexual a partir de las narrativas de 5 actores sociales vinculados a dicha categoría en la ciudad de Barcelona. [...]
At present, transsexuality is considered a psychiatric pathology conceived as a Gender Identity Disorder (APA, 2005). This study aims to problematize the Gender Identity Disorder category through the narratives of 5 social actors related to this category in Barcelona city. [...]

2010
Prisma social, Núm. 4 (2010)  
10.
21 p, 351.3 KB Etnografía y Ciencia Política : la excepcionalidad del caso español / García Espín, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona)
La etnografía es una aproximación metodológica crecientemente usada en el contexto de la Ciencia Política internacional; sin embargo, la etnografía ha sido escasamente aprovechada por la disciplina politológica en España. [...]
Political ethnography is a methodological approach increasingly used in the international Political Science; however, it has been used scarcely in the Spanish Political Science. In this article, we question, first, the place of ethnography in political studies in the country. [...]

2017 - 10.5209/POSO.48938
Política y sociedad, Vol. 54 Núm. 1 (2017) , p. 249-269  

Artículos : Encontrados 41 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
20 p, 320.4 KB Education for Citizenship and Identities / Santisteban, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona) ; González Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona)
Individual identity is defined by unique traits and is constructed from the diversity of human beings and, at the same time, in the relationship with other people. This gives rise to a plurality of ways of thinking and perceiving the world. [...]
United States of America : IGI Global Information Science Reference, 2019 - 10.4018/978-1-5225-7110-0
Handbook of Research on Education for Participative Citizenship and Global Prosperity, 2019, p. 551-567  

Documentos de investigación Encontrados 2 registros  
1.
90 p, 975.9 KB Anàlisi de la convivència multicultural al Barri Antic de Valls / Olivé Oller, Jana ; Sorde Marti, Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En els discursos socials predominants, molt sovint s'ha associat la convivència multicultural amb conflicte; aquest és el cas de la imatge social que es té del Barri Antic de Valls, que compta amb un 14% (2019) de persones amb nacionalitat no espanyola. [...]
En los discursos sociales predominantes, muy a menudo se ha asociado la convivencia multicultural con conflicto; este es el caso de la imagen social que se tiene del Barri Antic de Valls, que cuenta con un 14% (2019) de personas con nacionalidad no española. [...]
On the prevalent social discourse, multicultural coexistence has often been associated to conflict; this sis the case for the social image of Valls's Barri Antic [Old Town], which has a 14% (2019) original from elsewhere. [...]

2020
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
3 documentos
2.
127 p, 1.4 MB Gender identities and affective-sexual diversities : a look in Northern Ireland, Belfast / Cascales Tortajada, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
In 1921 the whole island of Ireland was partitioned in two parts: in one side The Republic of Ireland became a reality for those who wanted a country outside the British rule and in the other side, a new country born; Northern Ireland, a British governed part. [...]
2018
Grau en Sociologia [819]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.