Results overview: Found 68 records in 0.03 seconds.
Articles, 1 records found
Books and collections, 6 records found
Research literature, 60 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Articles 1 records found  
1.
11 p, 1.2 MB Anàlisi iconològica de marques a la banca internacional / Segura Bonet, Joan
Resum de la tesi doctoral elaborada sota la direcció del Dr. José Luís Riva.
1998
Comunicació (Barcelona), Núm. 10 (Desembre 1998) , p. 61-71  

Books and collections 6 records found  
1.
20 p, 1.2 MB Manual de infografies de la UAB : pautes gràfiques i recursos per a l'elaboració d'infografies de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Aquest manual conté pautes i recomanacions de disseny per a les infografies de la UAB.
Universitat Autònoma de Barcelona 2019  
2.
10 p, 510.6 KB Manual d'ús de la marca UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
En desenvolupament del que preveu l'article 10 dels Estatuts de la UAB, el Manual d'ús de la marca UAB té per objectiu regular la utilització i les diferents aplicacions de les marques de titularitat de la UAB (marques de la UAB). [...]
Universitat Autònoma de Barcelona 2017  
3.
40 p, 490.9 KB Manual d'identitat corporativa / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
El conjunt de signes que identifiquen la UAB i que componen la marca són: el símbol, l'acrònim, el logotip i els colors corporatius. Els tres primers s'utilitzen gairebé en la totalitat dels suports com un conjunt identificador de la UAB. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona 2017  
4.
30 p, 1.7 MB Guia d'usos i estil a les xarxes socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
L'objectiu d'aquest document és establir unes pautes comunes per a la presència homogènia de la UAB a les xarxes socials i determinar el procediment que cal seguir per obrir comptes i perfils. També pretén esdevenir un manual de consulta davant dubtes que puguin sorgir a l'hora de gestionar els diferents comptes. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016  
5.
22 p, 1.7 MB Disseny : disseny, logotip i mascota en la promoció i la identitat de Barcelona'92 / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Centre d'Estudis Olímpics
Miquel de Moragas observa la relació entre la identitat i el disseny del logotip i la mascota en el cas de Barcelona'92.
Miquel de Moragas observa la relación entre la identidad y el diseño del logotipo y la mascota en el caso de Barcelona'92.
Miquel de Moragas observes the link between identity and the design of the logo and the mascot in the Barcelona'92 case.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona 1995
Les claus de l'èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona '92, 1995, p. 115-129
2 documents
6.
2 p, 205.1 KB Manual d'identitat corporativa : síntesi / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
El conjunt de signes que identifiquen la UAB i que componen la marca són: el símbol, l'acrònim, el logotip i els colors corporatius. Els tres primers s'utilitzen gairebé en la totalitat dels suports com un conjunt identificador de la UAB. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona 2009  

Research literature 60 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
143 p, 9.0 MB La importancia de la cultura corporativa de las organizaciones en la elección de un influencer que las represente en campañas de comunicación commercial / Folch Palmés, Laia ; Martínez Moral, Alejandro ; Barrio Fraile, Estrella , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Facultat de Ciències de la Comunicació
Les Xarxes Socials s'han consolidat com un aparador per a les empreses, i els influencers s'han convertit en un mitjà de comunicació més. En aquest treball s'han analitzat sis casos de col·laboració entre influencers i organitzacions per determinar si aquestes tenen en compte la seva cultura corporativa en l'elecció d'un influencer que les representi. [...]
Las Redes Sociales se han consolidado como un escaparate para las empresas, y los Influencers se han convertido en un medio de comunicación más. En este trabajo se han analizado seis casos de colaboración entre influencers y organizaciones para determinar si estas tienen en cuenta su cultura corporativa en la elección de un influencer que las represente. [...]
Social Networks have established themselves as a showcase for companies, and Influencers have become a new mean of communication. In this research, six cases of collaboration between influencers and organizations have been analyzed to determine if organizations take their corporate culture into account in choosing an influencer to represent them. [...]

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
253 p, 34.8 MB Creación de una marca de papelería ambientada en el Mundo y su cultura para jóvenes aventureros / Reyes García, Ana María ; Sánchez Sancho, Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte consisteix en la creació d'una marca de papereria única i original, ambientada en el món i la seva cultura, per a joves que estimen viatjar i l'aventura. Per al desenvolupament del projecte analitzarem el context actual de la papereria i el viatge, estudiarem la competència, definirem el target, construirem el producte juntament amb la seva imatge i identitat corporativa i, finalment, es planificarà una estratègia de comunicació completa i en detall. [...]
Este proyecto consiste en la creación de una marca de papelería única y original, ambientada en el mundo y su cultura, para jóvenes que aman viajar y la aventura. Para el desarrollo del proyecto analizaremos el contexto actual de la papelería y el viaje, estudiaremos la competencia, definiremos el target, construiremos el producto junto con su imagen e identidad corporativa y, finalmente, se planificará una estrategia de comunicación completa y en detalle. [...]
This project consists in the creation of a unique and original stationery brand, set in the world and its culture, for young people who love to travel and adventure. For the development of the project we will analyze the current context of the stationery and the journey. [...]

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
3.
235 p, 6.5 MB Pla de Comunicació Escolàpies Sabadell / Ortiz Moreno, Nerea ; Cara Ibar, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte s'inicia a partir d'una situació de crisi de l'escola Escolàpies de Sabadell i la seva necessitat de solucionar-la. Es planteja un pla de comunicació amb l'objectiu d'aconseguir una millora de la seva imatge, diferenciació de la competència, re-posicionament de la marca i optimització de la seva comunicació. [...]
Este proyecto se inicia a partir de una situación de crisis de la escuela Escolapias de Sabadell y su necesidad de solucionarla. Se plantea un plan de comunicación con el objetivo de conseguir una mejora en su imagen, diferenciación de la competencia, reposición de la marca y optimización de su comunicación. [...]
This project starts from a crisis situation in Pious School in Sabadell and its need to solve it. A communication plan is proposed with the aim of achieving an improvement on its image, differentiation from the competition, re-positioning of the brand and optimization of its communication. [...]

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
117 p, 19.4 MB Summum : estrategia de branding de una nueva marca de joyería / Gelabert Maroto, Anna ; Campmany Muñoz, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest document conté la memòria del meu TFG, que té com a fi la creació d'una nova marca de joieria a través d'una estratègia de marca consistent. Per a la consecució del projecte he fet una anàlisi prèvia dels antecedents del sector de la joieria i dels seus entorns, així com un estudi de mercat. [...]
Este documento contiene la memoria de mi TFG, que tiene como fin la creación de una nueva marca de joyería a través de una estrategia de marca consistente. Para la consecución del proyecto he hecho un análisis previo de los antecedentes del sector de la joyería y de sus entornos, así como un estudio de mercado. [...]
This document contains the memory of my FDP, which aims to create a new brand of jewelry through a consistent brand strategy. For the achievement of the project, I did an analysis of the background of the jewelry sector and its enviroments, as well as a market research. [...]

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
5.
142 p, 5.7 MB "Qwaver" : plan de comunicación de una app para compartir música / Crespo Carrasco, Alberto ; Esteban Bofill, Joan ; Maldonado López, Juan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es tracta de desenvolupar la imatge de marca, el disseny gràfic i el pla de comunicació de "Qwaver", una app per compartir música, generar interacció entre usuaris i establir relacions socials.
Se trata de desarrollar la imagen de marca, el diseño gráfico y el plan de comunicación de "Qwaver", una app para compartir música, generar interacción entre usuarios y establecer relaciones sociales.
The aim is to develop the brand image, graphic design and communication plan of "Qwaver", an app to share music, generate user interaction and establish social relationships.

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
6.
107 p, 22.2 MB DE PHOEBE PHILO A HEDI SLIMANE : análisis de la identidad y la imagen corporativa de Celine / Parellada Noguera, Cecilia ; Morató Bullido, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
A finals de 2017, Phoebe Philo va deixar el càrrec de Directora Creativa de Celine i, a principis de 2018, el seu lloc va ser ocupat per Hedi Slimane. En aquest treball es realitza una anàlisi comparativa de la identitat i la imatge corporativa de Celine per descobrir si el canvi de Director Creatiu ha repercutit en aquests dos aspectes de la marca.
A finales de 2017, Phoebe Philo dejó el cargo de Directora Creativa de Celine y, a principios de 2018, su puesto fue ocupado por Hedi Slimane. En este trabajo se realiza un análisis comparativo de la identidad y la imagen corporativa de Celine para descubrir si el cambio de Director Creativo ha repercutido en estos dos aspectos de la marca.
At the end of 2017, Phoebe Philo left the Creative Director position of Celine and, at the beginning of 2018, her position was occupied by Hedi Slimane. This research project is a comparative analysis of Celine's identity and brand image to discover if the change of Creative Director has affected these two aspects of the brand.

2019
Grau en Periodisme [971]  
7.
54 p, 18.2 MB Redisseny de la imatge corporativa de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) / Nevado Rubio, Marcos ; Entenza Rodríguez, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu d'aquest treball és el de donar a l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya una nova imatge corporativa que li permeti esdevenir el sindicat d'estudiants de referència en l'àmbit català. [...]
El objetivo de este trabajo es el de dar a la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña una nueva imagen corporativa que le permita convertirse en el sindicato de estudiantes de referencia en el ámbito catalán. [...]
The objective of this work is to give the Association of Young Students of Catalonia a new corporate image that will allow it to become the union of reference students in the Catalan sphere. This work is complemented by a corporate image manual, which will serve as a guide to the union to apply the new image properly.

2019
Grau en Periodisme [971]  
8.
238 p, 28.2 MB La identidad corporativa en las PYMES : estudio de casos / Garceran Llacer, Cristina ; Enrique Jiménez, Ana Mª, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La identitat corporativa és un dels actius intangibles de l'empresa. Conèixer aquest intangible i saber gestionar-lo és essencial, ja que atorga diferenciació i unicitat a la corporació. En aquest treball d'investigació s'estudia i analitza la identitat de 5 PIMES espanyoles per comprovar si entenen el concepte identitat, si li atorguen la importància que té i si aquesta es troba ben assentada dins de l'empresa.
La identidad corporativa es uno de los activos intangibles de la empresa. Conocer este intangible y saber gestionarlo es esencial, puesto que otorga diferenciación y unicidad a la corporación. En este trabajo de investigación se estudia y analiza la identidad de 5 PYMES españolas para comprobar si entienden el concepto identidad, si le otorgan la importancia que tiene y si esta se encuentra bien asentada dentro de la empresa.
Corporate identity is one of the intangible assets of a company. It is essential to know this intangible and know how to manage it, since identity grants differentiation and uniqueness to the company. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  
9.
160 p, 6.5 MB Propuesta de mejora de los canales digitales de Ana Guerra / Figuerola Gómez, Lara ; Danés Vilallonga, Arantza, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball consisteix en l'anàlisi de la gestió de canals digitals per part de tres figures publiques per a la posterior creació d'una proposta de millora per una d'elles, considerada exemple de mala gestió.
El presente trabajo consiste en el análisis de la gestión de canales digitales por parte de tres figuras públicas para la posterior creación de una propuesta de mejora para una de ellas, considerada ejemplo de mala gestión.
This project consists in analysing how three public figures manage their digital channels for the later creation of an improvement proposal for one of them, considered as a bad digital management example.

2019
Grau en Periodisme [971]  
10.
275 p, 4.6 MB Impacto del contenido negativo de influencers "lifestyle" sobre Vueling en Instastories a la imagen de sus seguidores / Ferrero Cantón, Lucía ; Blanco Pont, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Al present treball es pretén descobrir si el contingut negatiu sobre una marca emès per influencers a Instagram Stories pot arribar a afectar la imatge corporativa que tenen els seus seguidors d'aquesta marca. [...]
En el presente trabajo se pretende descubrir si el contenido negativo sobre una marca emitido por influencers en Instagram Stories puede llegar a afectar a la imagen corporativa que tienen sus seguidores de dicha marca. [...]
In the present project it is intended to discover if the negative content on a brand emitted by influencers through Instagram Stories can affect the corporate image that their followers have of that brand. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  

Research literature : 60 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
453x394, 25.4 KB Columnes de l'Autònoma / Alfaro, Andreu arquitecte ; Solà i Ferrando, Carles 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions ; Institut Joan Lluís Vives
El campus de la UAB compta des de l'any 1999 amb una obra d'art emblemàtica que ja s'ha convertit en un signe d'identitat de la Universitat. Es tracta de les quatre columnes de granit vermellós que es recargolen i s'estiren alhora, buscant el cel. [...]
1999
4 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.