Resultats globals: 167 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 112 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 23 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 11 registres trobats
Documents de recerca, 14 registres trobats
Materials didàctics, 7 registres trobats
Articles 112 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
23 p, 364.7 KB Aprendizaje cooperativo basado en proyectos y entornos virtuales para la formación de futuros maestros / Navarro Soria, Ignasi (Universidad de Alicante) ; González Gómez, Carlota (Universidad de Alicante) ; López Monsalve, Begoña (Universidad de Alicante) ; Contreras Fontanillo, Aurora (Universidad de Alicante)
El presente estudio trata, mediante una serie de innovaciones en la práctica docente, el cómo mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado del grado de magisterio, al tiempo que se trabajan habilidades necesarias para facilitar su crecimiento personal de cara al mundo laboral. [...]
Aquest estudi tracta, mitjançant una sèrie d'innovacions en la pràctica docent, la idea de com millorar la qualitat de l'aprenentatge de l'alumnat del grau de magisteri, alhora que s'hi treballen habilitats necessàries per facilitar el seu creixement personal de cara al món laboral. [...]
Through a series of innovations in teaching practice, this study examines how to improve the quality of learning among students enrolled in the teacher training degree through a series of innovations in teaching practice and the acquisition of skills to facilitate their personal growth with a view to the world of work. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.935
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 519-541 (Temas de investigación)  
2.
18 p, 115.4 KB Aportaciones de las pedagogías de género a la calidad de la docencia universitaria / Mena i Yuste, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sáez Díaz, Ángela (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Leal García, Aurora (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pujal i Llombart, Margot (Universitat Autònoma de Barcelona)
A partir de la necesidad de introducir la perspectiva de género en la docencia debido al vacío existente en la mayoría de estudios de grado en Cataluña (España), sobre todo en Ciencias de la Salud y Psicología, se diseñó una oferta formativa de talleres. [...]
A partir de la necessitat d'introduir la perspectiva de gènere en la docència atès el buit existent a la majoria d'estudis de grau a Catalunya, sobretot a Ciències de la Salut i Psicologia, es va dissenyar una oferta formativa de tallers, en la qual es va considerar bàsic introduir la perspectiva de gènere, tant a nivell de contingut com metodològic. [...]
Most undergraduate programs of study in Catalonia, Spain, especially in the health sciences and psychology, lack a gender perspective in teaching. To fill this gap, a series of training workshops were designed with a gender perspective in content and methodology. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.999
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 579-596 (Puntos de vista)  
3.
36 p, 2.8 MB La geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona : un projecte d'Enric Lluch (I) / Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Garcia Ramon, Maria Dolors, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Estalella Boadella, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
S'ha complert mig segle d'ensenyament de la geografia a la UAB (de 1969 a 2019). Al present article se n'hi expliquen els primers vint anys, fins a completar el desenvolupament de la Llei de reforma universitària (LRU) a la nostra universitat, i s'hi dona a conèixer quin era l'equip acadèmic que va acompanyar Enric Lluch (1928-2012) en aquesta experiència. [...]
Se ha cumplido medio siglo de enseñanza de la geografía en la UAB (de 1969 a 2019). En el presente artículo se cuentan los primeros veinte años, hasta completar el desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en nuestra universidad, y se da a conocer cuál era el equipo académico que acompañó a Enric Lluch (1928-2012) en esta experiencia. [...]
Cinquante ans d'enseignement de la Géographie à l'UAB (1969 à 2019) viennent d'être célébrés. Les 20 premières années sont présentées, jusqu'à l'achèvement du développement de la loi sur la réforme de l'université (LRU) à l'UAB, ainsi que l'équipe académique qui a accompagné Enric Lluch (1928-2012) dans cette expérience. [...]
Geography has been taught at the Autonomous University of Barcelona (UAB) for 50 years (1969-2019). This paper explores the first 20 years of geography until the entry into force of the University Reform Law (LRU) at the UAB and the academic team that accompanied Enric Lluch (1928-2012) in this experience. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.585
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 2 (maig-agost 2019) , p. 207-242 (Contribucions especials)  
4.
10 p, 426.2 KB Com a docents de ciències, avaluem la nostra pràctica? / Hernández Rodríguez, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
El títol d'aquest article pretén convidar a reflexionar al professorat de ciències sobre per què, què i com avaluem la nostra pràctica docent. Vivim immersos en un context educatiu on es parla – i molt – sobre innovació educativa, canvis metodològics, organitzatius, de l'avaluació, etc. [...]
The title of this article is intended to invite science teachers to reflect on why, what and how we evaluate our teaching practice. We live immersed in an educational context where a lot is said about educational innovations, methodological, organizational, and assessment changes, etc. [...]

2018
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Num. 36 (2018) , p. 20-29 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
5.
12 p, 359.3 KB Sustaining Disruption? : On the Transition from Statistical to Neural Machine Translation / Kenny, Dorothy (Dublin City University)
If statistical machine translation (SMT) was a disruptive technology, then neural machine translation (NMT) is probably a sustaining technology, continuing on a trajectory already established by SMT, and initially evaluated in much the same way as its predecessor. [...]
Si la traducció automàtica estadística (TAE) va ser una tecnologia disruptiva, la traducció automàtica neuronal (TAN) probablement és una innovació incremental, que continua una trajectòria establerta per la TAE i que inicialment s'ha avaluat en gran part igual que la seva predecessora. [...]
Si la traducción automática estadística (TAE) fue una tecnología disruptiva, la traducción automática neuronal (TAN) probablemente es una innovación sostenida, que sigue una trayectoria establecida por la TAE y que inicialmente se ha evaluado en gran parte igual que su predecesora. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.221
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 59-70 (Tradumàtica dossier)  
6.
28 p, 1.2 MB Aprendre ensenyant : poden aprendre els docents ensenyant els seus alumnes? Quines evidències en tenim? / Duran, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'article revisa les investigacions que permeten fer una primera aproximació a un marc explicatiu que ajuda a entendre la potencialitat d'aprenentatge de l'activitat d'ensenyar per a qui la fa. Els resultats apunten que, com més complexa és l'activitat d'ensenyar, més oportunitats tenim d'aprendre ensenyant. [...]
This article gathers evidence to build a preliminary approach to a framework capable of explaining the possibilities of learning by teaching for the person who teaches. Results show that the greater the complexity of teaching activity, the more opportunities there are to learn by teaching. [...]

2017 - 10.2436/20.3007.01.87
Revista catalana de pedagogia, Vol. 11 (2017) , p. 79-106  
7.
3 p, 2.6 MB Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments / Juan Godoy, Bibiana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
El Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA) és un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre les seves funcions principals, destaquen el desenvolupament d'una recerca de qualitat i la transferència de tecnologia a empreses de l'àmbit alimentari. [...]
The Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA) is a special center of research linked to Universitat Autònoma de Barcelona,mainly focused to the development of quality research and the transference of technology to the food industry companies. [...]

2009
TECA, Vol. 11 (2009) , p. 29-31  
8.
20 p, 187.7 KB Análisis de la capacidad de innovación escolar desde la perspectiva del profesorado de educación secundaria : la escuela como organización que aprende / Gil López, Alfonso Jesús (Universidad de La Rioja) ; Antelm Lanzat, Ana María (Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana) ; Cacheiro González, María Luz (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya))
Se ha señalado que la capacidad de innovación de una organización está relacionada con su cultura y con el clima de aprendizaje. Las organizaciones que aprenden gozan de un tipo de acción abierta al cambio y a la innovación. [...]
S'ha assenyalat que la capacitat d'innovació d'una organització està relacionada amb la seva cultura i amb el clima d'aprenentatge. Les organitzacions que aprenen gaudeixen d'un tipus d'acció oberta al canvi i a la innovació. [...]
It has been noted that an organization's capacity for innovation is related to its culture and learning climate. Learning organizations are organizations with a type of culture open to change and innovation. [...]

2018 - 10.5565/rev/educar.864
Educar, Vol. 54 Núm. 2 (2018) , p. 449-468 (Temas de investigación)  
9.
21 p, 376.0 KB Los trabajos de fin de grado (TFG) como innovación en el EEES : una propuesta de tarea colaborativa basada en la tutoría piramidal / Gómez Parra, María Elena (Universidad de Córdoba. Departamento de Filologías Inglesa y Alemana) ; Serrano Rodríguez, Rocío (Universidad de Córdoba) ; Amor Almedina, M.ª Isabel (Universidad de Córdoba) ; Huertas Abril, Cristina A. (Universidad de Córdoba)
El Espacio Europeo de Educación Superior y la implantación de las nuevas titulaciones han generado una serie de cambios en el sistema universitario español, entre los cuales encontramos la elaboración del trabajo de fin de grado como culminación del proceso formativo. [...]
L'Espai Europeu d'Educació Superior i la implantació de les noves titulacions han generat una sèrie de canvis en el sistema universitari espanyol, entre els quals trobem l'elaboració del treball de fi de grau com a culminació del procés formatiu. [...]
The European Higher Education Area and the implementation of the new degrees have resulted in a number of changes in the Spanish university system, among which is the Final Degree Project as the culmination of the training process. [...]

2018 - 10.5565/rev/educar.829
Educar, Vol. 54 Núm. 2 (2018) , p. 369-389 (Monográfico)  
10.
30 p, 180.6 KB Entornos y motores para la innovación en las políticas públicas / Brugué, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Blanco, Ismael (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Boada, Júlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Vivimos tiempos de incertidumbre y de cambio y, por lo tanto, se nos exige flexibilidad, adaptabilidad y, sobre todo, innovación. La innovación se ha convertido en un concepto clave, pues sin ella parece difícil hacer frente a los desconcertantes retos que nos está planteando el siglo XXI. [...]
We live in an age of uncertainty and change and, consequently, we are asked to be flexible and innovative. Innovation has become a magic concept -a key tool for addressing the complex challenges of the new millennium. [...]

2014
Revista del CLAD Reforma y Democracia, Núm. 59 (Jun 2014) , p. 5-34  

Articles : 112 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 23 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
22 p, 681.3 KB Aspectes ètics de l'H2020 i la Comissió d'Ètica i Experimentació Animal i Humana (CEEAH) / Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH))
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
2.
35 p, 4.0 MB Perquè en diuen RRI quan volen dir ... / García Jiménez, Daniel
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
3.
18 p, 1.9 MB Dipòsit Digital de Documents de la UAB : accés obert / Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
4.
16 p, 363.2 KB La RRI al programa Horizon 2020 / Claver, Núria (Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR))
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
5.
23 p, 4.5 MB The UAB Library Living Lab : a space for technology, innovation and citizen participation / Kourkoutas, Konstantinos
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
6.
13 p, 732.4 KB Investigació amb perspectiva de gènere : investigació feminista i amb perspectiva de gènere, punts claus i eines / Freixes Sanjuán, Teresa ; Ponferrada Arteaga, Maribel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat
Material de sensibilització i formació en la perspectiva de gènere en la recerca per a professorat i personal investigador de la UAB.
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
7.
3 p, 24.2 KB Grup d'innovació DIATIC : ensenyament de les ciències a través de les TIC / Grimalt Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Hernández Rodríguez, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Herreras Blanco, Luisa (Catalunya. Departament d'Ensenyament)
La formació continuada del professorat és una característica tant desitjada com necessària pels professionals de l'educació. Existeixen múltiples formes de plantejar-la, tot i que és evident que no totes elles impliquen els mateixos guanys d'aprenentatge. [...]
2015
VI Jornades de l'Ensenyament de la Física i la Química. Barcelona, : 2015  
8.
9 p, 2.5 MB History of veterinary science and innovations in teaching : a proposal from the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / Gutiérrez García, José Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia. Àrea d'Història de la Ciència) ; Molero Mesa, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Pumarola i Batlle, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Martínez Vidal, Àlvar (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina. Unitat d'Història de la Medicina)
2006
Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria (WAHVM) y XII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria. León, 37è : 2006  
9.
20 p, 3.6 MB Unit for innovation in higher education teaching IDES / Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Conferència impartida a la Universidad de Tübbingen (Alemània). Març de 2008.
2008
Innovation in EEES at Tübbingen University. Tübbingen University, Alemanya, : 2008  
10.
42 p, 5.1 MB Transferència en patrimoni cultural / Vicente i Campos, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Desenvolupament Estratègic de la Vicegerència de Recerca)
2013
Presentació del fons digital de la Societat del Gran Teatre del Liceu. Barcelona, Catalunya, 2013  

Contribucions a jornades i congressos : 23 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
35 p, 358.3 KB Memòria d'Activitats / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Bellaterra Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior 2003-2011
9 documents

Llibres i col·leccions 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
3 p, 226.7 KB La innovació social : l'acció ciutadana en la transformació dels barris / Blanco, Ismael (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Barcelona : Ajuntament de Barcelona: Consell Assessor del Pla de Barris, 2017
Transformar la Ciutat amb la Ciutadania. Criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona, 2017, p. 69-73  
2.
13 p, 91.8 KB Innovación docente en los estudios de comunicación en España / Llorens Maluquer, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bonet Bagant, Montse (Universitat Autònoma de Barcelona)
Madrid ATIC (Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación) 2016
Jornadas de Formación y Empleo en Comunicación, 2016, p. 97-108  
3.
9 p, 83.8 KB Reglament Centre d'Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologies dels Aliments (CIRTTA) / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologies dels Aliments
2015  
4.
52 p, 2.3 MB Manuel d'utilisateur d'edTOOL / Gabarrell Durany, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Llorach-Massana, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Rieradevall, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Farreny Gaya, Ramon (Inèdit Innovació S.L.) ; García Lozano, Raúl (Inèdit Innovació S.L.) ; Martínez Gasol, Carles (Inèdit Innovació S.L.) ; Cormenzana, Markel (Inèdit Innovació S.L.) ; Inèdit Innovació S.L.
L'edTOOL est un outil Internet d'aide au processus d'écoconception des produits et des services développé dans le cadre du Project ECO-SCP-MED (Intégration des Expériences et des Recommandations ands l'Eco-innovation pour la Production et la Consommation Durables dans la Zone Méditerranéenne). [...]
2014  
5.
54 p, 8.0 MB User guide for edTOOL / Gabarrell Durany, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Llorach-Massana, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Rieradevall, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Farreny Gaya, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; García Lozano, Raúl (Inèdit Innovació S.L.) ; Martínez Gasol, Carles (Inèdit Innovació S.L.) ; Cormenzana, Markel (Inèdit Innovació S.L.) ; Inèdit Innovació S.L. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Sostenibilitat i prevenció ambiental (Grup de recerca)
edTOOL is a web-based tool assisting the ecodesign process of products and services, developed within the ECO-SCP-MED Project (Integrating Experiences and Recommendations in Eco-innovation for Sustainable Production and Consumption in the Mediterranean Area). [...]
Bellaterra 2014  
6.
10 p, 68.5 KB El foment de la creativitat i de l'esperit emprenedor en el context dels ECTS / Urbano, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; Uroz, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
L'objectiu principal d'aquest projecte és fomentar la creativitat i l'esperit emprenedor entre els estudiants de primer curs de la diplomatura de Turisme de la UAB en el context dels ECTS (crèdits europeus). [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 23-32
3 documents
7.
12 p, 1.4 MB Disseny i aplicació d'una plataforma digital per a la millora dels aprenentatges de l'alumnat / Pallarès Parejo, Susana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Sahagún Padilla, Miguel A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Díez Piñol, Miriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Baguè Webermann, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Martínez González, Maite (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Jofré Sarmiento, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Bria Ramírez, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La finalitat del projecte ha estat la creació d'una plataforma multimèdia, que mitjançant l'estratègia didàctica del cas permetés optimitzar el seguiment dels aprenentatges de l'alumnat, millorar els materials de docència i promoure l'autoresponsabilitat i l'autoaprenentatge. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 235-246
4 documents
8.
10 p, 1.4 MB Desenvolupament i avaluació de competències de l'estudiant mitjançant l'ús de carpetes virtuals d'aprenentatge (CAVI) / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Jimenez Pelay, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Oliver del Olmo, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Segura Aliaga, Didac (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; González Monfor, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
En aquest treball es presenta la implementació d'una innovació docent portada a terme a la UAB per un grup de cinc professors de cinc titulacions diferents. L'experiència consisteix en la implementació de carpetes d'aprenentatge virtuals (CAVI) per tal de millorar l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació de competències generals i especifiques en el context de l'espai europeu d'educació superior, tot incorporant metodologies innovadores de suport no presencial basades en les tecnologies de la informació i la comunicació. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 203-212
3 documents
9.
14 p, 1.5 MB Competències i habilitats transversals entre geologia i arqueologia prehistòrica / Estrada, Maria Rita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Molist, Miquel, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Vicens, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Maestro, Eudald (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Oms, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Alvarez, Aureli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Obrador, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Clop, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Borrell, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Anfruns, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Guerrero, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Arribas, M. Eugenia (Universidad Complutense de Madrid. Facultat de Petrolología) ; Serrat, David (Universitat de Barcelona. Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
En aquest treball es desenvolupa una proposta concreta per abordar alguns dels objectius pedagògics, com ara la transversalitat, el treball en equip o la necessitat d'incrementar els coneixements pràctics. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 33-46
4 documents
10.
130 p, 3.3 MB Estudiar a la universitat: estratègies i suggeriments / Chancel Valente, Gabriel ; Calsamiglia Madurga, Andrea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic
La Unitat d'Assessorament Psicopedagògic (UAP) és un servei que s'ofereix a tots els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona per atendre les necessitats d'aprenentatge i d'orientació en els àmbits educatius, socials, professionals i vocacionals. [...]
Unitat d'Assessorament Psicopedagògic 2006 (Reculls)  

Llibres i col·leccions : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
1 p, 1.6 MB Anàlisi de la innovació pedagògica en escoles catalanes / Pladevall Vilavendrell, Judit ; Donada Colomer, Susana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'article exposa els principis bàsics de la innovació pedagògica en el Marc legal Català actual a partir de quatre eixos: la història i els precedents, el concepte d'innovació, les característiques de la innovació educativa i el procés d'innovar. [...]
2018
Graduat o Graduada en Educació Primària [896]
Graduat o Graduada en Educació Primària [1140]  
2.
52 p, 1.0 MB What is the role of innovation strategies? Evidence from Spanish firms / Jové-Llopis, Elisenda ; Segarra Blasco, Agustí, 1958- ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper discusses the determinants of two alternative measures of innovative success/output by looking at firm's innovation strategies. These relationships are also discussed by distinguishing between firms belonging to manufacturing and services sectors. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016 (XREAP ; 2016-03)  
3.
46 p, 12.4 MB Fomentant la innovació social a través de la formulació de polítiques públiques : la via cap a la inclusió social a Barcelona? / López Álvarez, Mireia ; Blanco, Ismael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Partint de la relació establerta entre la Nova Governança, la innovació social i la inclusió social, la present recerca analitza dotze horts urbans de la ciutat de Barcelona amb diferents graus d'institucionalització i diferents graus de focalització en col·lectius en risc d'exclusió social. [...]
On the basis of the relationship established between the New Governance, social innovation and social inclusion, the following research analyzes twelve urban gardens from Barcelona with different degrees of institutionalization and different degrees of targeting on groups at risk of social exclusion. [...]

2017
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]
2 documents
4.
10 p, 633.3 KB Youbity : Aplicació de gestió de geolocalitzacions / Rodríguez Jiménez, Oscar ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Youbity neix com una idea per crear una aplicació per a dispositius mòbils que ha de permetre als seus usuaris geolocalitzar i emmagatzemar de manera ràpida el punt on es troben i editar-ne informació al respecte, per poder tornar-hi si ho desitgen en el futur. [...]
Youbity borns as an idea to create an application for mobile devices that will allow its users to GEO locate and store quickly the point where they are and edit information, to come back if they wish in future. [...]
Youbity nace como una idea para crear una aplicación para dispositivos móviles que ha de permitir a sus usuarios geolocalizar y almacenar de manera rápida el punto dónde se encuentran y editar la información correspondiente, para poder volver allí si lo desean más adelante. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
2.6 MB Aplicació de suport a l'extinció d'incendis / González de Agüero Sala, Ricard ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els incendis forestals tenen un impacte molt important en la biodiversitat, ja que hi ha una destrucció d'aquesta i porta conseqüències molt greus sobre la fauna, atmosfera i aigua, entre elements destacats. [...]
Wildfires have an important impact on biodiversity, since there is a destruction of it, and brings serious consequences on wildlife, water and air between this elements. It also affects directly or indirectly to society environments with emergencies, either by the physical danger of being near an affected area or because the firefighting needs of many economic resources to combat them. [...]
Los incendios forestales tienen un impacto muy importante en la biodiversidad, ya que hay una destrucción de la misma y trae consecuencias muy graves sobre la fauna, atmósfera y agua, entre elementos destacados. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
97 p, 4.4 MB Las TIC como herramientas de apoyo docente : Comparación entre las situaciones de España y China / Qi, Siran ; Perceval, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El presente Trabajo de Fin de Máster trata de describir cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) están presentes en nuestro sistema educativo. Pretende reflexionar con respecto a la importancia de realizar una actualización del sistema educativo introduciendo las TIC en las aulas. [...]
This End of Master Project tries to describe how the Information Technology and Communication (hereafter ICT) are present in our education system. The intention is to reflect the importance of carrying out an update on the education system by introducing ICT in the classrooms. [...]

2016  
7.
145 p, 1.5 MB Tres ensayos sobre inversión extranjera directa y desarrollo económico en América Latina / Suanes Martínez, Macarena ; Roca i Sagalés, Oriol, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
El principal objetivo de esta tesis es analizar empíricamente el impacto de la IED en el desarrollo económico de las economías de América Latina, siguiendo diferentes metodologías. La tesis se estructura en tres capítulos independientes, cada uno con sus correspondientes aplicaciones empíricas, tal como se detalla a continuación. [...]
The main objective of the Doctoral Thesis is to empirically analyze the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on the economic development of Latin American countries, following different methodological approaches. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
8.
82 p, 7.4 MB Dibujantes que hacen periodismo. El periodismo en el cómic : Los casos de Joe Sacco y Guy Delisle. / Fernández Ramos, Patricia ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Valoració del còmic com a formal periodístic,a partir de l'estudi de casos dels autors Joe Sacco i Guy Delisle. L'assaig estudia les característiques pròpies del còmic en qüestió de si resulten favorables o perjudicials per la realització de peces periodístiques. [...]
Valoración del cómic como formato periodístico,a partir del estudio de los casos de los autores Joe Sacco y Guy Delísle. El ensayo estudia las características del cómic en cuestión de si resultan favorables o perjudiciales para la realización de piezas periodísticas. [...]
Evaluation of comics as a journalistic formal studying Joe Sacco's and Guy Delisle's work. The essay determines if comic is a good or bad way to make journalism with. Analizing the most important pieces of informative comic, the essay values aspects such as the subjectivity of drawing or the influence on the reader.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
9.
343 p, 3.7 MB Dibuixant cartografies competencials. Un perfil competencial que afavoreix la innovació d'equips educatius en contextos de ciència / Banqué, Neus ; Bonil, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Calafell, Genina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
La tesi doctoral Dibuixant cartografies competencials. Un perfil competencial que afavoreixi la innovació d'Equips educatius en contextos de ciència té la finalitat de proposar un marc de competències professionals per a la innovació dels Equips educatius de ciències (EeC), i alhora un instrument que permeti a aquests Equips educatius analitzar l'assoliment de competències en termes d'innovació. [...]
La tesis doctoral Dibujando cartografías competenciales. Un perfil competencial que favorece la innovación de Equipos educativos en contextos de ciencia tiene la finalidad de proponer un marco de competencias profesionales para la innovación de los Equipos educativos de ciencia (EeC), y a la vez un instrumento que permita a estos equipos analizar el logro de competencias en clave de innovación. [...]
The doctoral thesis Drawing competential cartographies. A competential profile that favours the educative teams' innovation in the education science has the aim of propose a framework of professional competences for the innovation in Science Education Teams (SET), as well as a tool that allow this Science Education Teams analyze their reach of competences in terms of innovation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
10.
197 p, 1.8 MB Anàlisi de l'estructura i procés d'innovació de quatre grans hospitals de Barcelona / Balcells i Díaz, Manel ; Bonfill i Cosp, Xavier, dir. ; Asenjo Sebastian, Miguel Angel, dir. ; Bigorra Llosas, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
TITOL: Anàlisi de l'estructura i procés d'innovació de quatre grans hospitals de Barcelona. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ: A Catalunya, en general, i dins del sistema sanitari i hospitalari en particular, es constata una gran producció científica, de gran qualitat, en l'àmbit biomèdic, i poc retorn econòmic en forma de patents, llicències i sobretot en productes al mercat, provinents del desenvolupament de projectes sorgits dels propis hospitals. [...]
TÍTULO: Análisis de la estructura y proceso de innovación en cuatro grandes hospitales de Barcelona. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: En Cataluña, en general, y dentro del sistema sanitario y hospitalario en particular, se constata una gran producción científica, de gran calidad, en el ámbito biomédico, y poco retorno económico en forma de patentes, licencias y sobretodo en productos al mercado, provenientes del desarrollo de proyectos surgidos de los propios hospitales. [...]
TITLE: Analysis of the structure and process of innovation in four large hospitals in Barcelona. INTRODUCTION AND JUSTIFICATION: In Catalonia, in general, and especially inside the hospital healthcare system, we can observe large scientific output, of great quality, in the biomedical field, and low income return as far as patents are concerned, licenses and above all in products to the market, originating from projects developed within the hospitals themselves. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Documents de recerca : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials didàctics 7 registres trobats  
1.
14 p, 785.4 KB Bibliolab ISC2 - Innovació Social i Ciència Ciutadana : accés Obert Ciència Ciutadana / Claver, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Projectes Internacionals de Recerca)
ISC2 BiblioLab d'innovació social i ciència ciutadana té l'objectiu d'adaptar les biblioteques públiques als canvis culturals i socials que comporta la societat digital, afavorint la creació d'entorns col·laboratius i participatius oberts a la ciutadania (Labs ISC2). [...]
2019  
2.
15 p, 14.1 MB Bibliolabs-ISC2 : recerca i innovació responsable / Miñarro, Begoña
ISC2 BiblioLab d'innovació social i ciència ciutadana té l'objectiu d'adaptar les biblioteques públiques als canvis culturals i socials que comporta la societat digital, afavorint la creació d'entorns col·laboratius i participatius oberts a la ciutadania (Labs ISC2). [...]
2019  
3.
3 p, 670.3 KB Bibliolab ISC2 - Innovació social i ciència ciutadana : el métode científic / Ariño, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Vicegerència de Recerca
ISC2 BiblioLab d'innovació social i ciència ciutadana té l'objectiu d'adaptar les biblioteques públiques als canvis culturals i socials que comporta la societat digital, afavorint la creació d'entorns col·laboratius i participatius oberts a la ciutadania (Labs ISC2). [...]
2019  
4.
12 p, 616.2 KB BiblioLab ISC2 : Innovació Social i ciència ciutadana / Burguillos, Ferran (Diputació de Barcelona. Biblioteques Municipals de Sabadell)
ISC2 BiblioLab d'innovació social i ciència ciutadana té l'objectiu d'adaptar les biblioteques públiques als canvis culturals i socials que comporta la societat digital, afavorint la creació d'entorns col·laboratius i participatius oberts a la ciutadania (Labs ISC2). [...]
2019  
5.
45 p Taller edició viquipèdia / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Taller realitzat a la Biblioteca de Veterinària el 10 d'octubre de 2019.
2019 (Eines per a la recerca)  
6.
27 p, 374.3 KB Taller para la elaboración de la carpeta docente (portafolio docente). Dossier de actividades. / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Galan-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Suárez Ojeda, María Eugenia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. GI-IDES: Portafoli docent
Este dossier forma parte de un Taller diseñado para la elaboración de la Carpeta Docente entendida como un instrumento de reflexión, evaluación y mejora del profesorado universitario. A lo largo del taller se espera que el profesorado participante sea capaz de identificar el propósito y la estructura de un Portafolio Docente, revisar, analizar y reflexionar sobre su actuación docente actual y finalizar el taller con un primer esbozo de su Carpeta Docente que le permitirá seguir avanzando en su elaboración y uso profesional.
2011  
7.
8.2 KB Recerca i Tecnologia a Catalunya / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició dedicada a oferir el panorama de la recerca i la tecnologia a Catalunya amb motiu del Fòrum de la Recerca 2006 celebrat a la UAB. L'exposició ofereix informació sobre el catàleg, de recursos a Internet, bases de dades i bibliografia.
2007  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.