Resultats globals: 273 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 127 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 41 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 12 registres trobats
Documents de recerca, 89 registres trobats
Materials acadèmics, 1 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 2 registres trobats
Articles 127 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
16 p, 842.3 KB The role of English for specific purposes (ESP) in supporting the linguistic dimension in English-medium instruction (EMI) / Costa, Francesca (Università Cattolica del Sacro Cuore) ; Mastellotto, Lynn (Free University of Bolzano)
Partly because of the Bologna Declaration, the so-called English-Medium Instruction (EMI) courses in universities have undergone a strong surge in the last 15 years. This initial phase of growth in EMI has had an impact on LSP (Language for Specific Purposes) courses, which have in some cases suffered a consequent decline. [...]
Degut en part a la Declaració de Bolonya, els anomenats cursos de Docència universitària en anglès (DUA) a les universitats han experimentat un fort auge els darrers 15 anys. Aquesta fase inicial de creixement en DUA ha tingut un impacte en els cursos de Llengua /Anglès amb Finalitats Especifiques (LFE /AFE), que en alguns casos han patit una disminució. [...]
En parte debido a la Declaración de Bolonia, los llamados cursos English-Medium Instruction (EMI) en las universidades han experimentado un fuerte auge en los últimos 15 años. Esta fase inicial de crecimiento de EMI ha tenido un impacto en los cursos de LSP (Language for Specific Purposes), que en algunos casos han sufrido una disminución consecuente. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.91
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 37-52 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2.
11 p, 876.8 KB Becoming "Language-Aware" in ICLHE : Creating a space of trust for collaborative partnerships between teachers, teacher trainers and language specialists / Kletzenbauer, Petra (University of Applied Sciences FH JOANNEUM) ; Fürstenberg, Ulla (Graz University) ; Reitbauer, Margit (University of Graz)
In this paper, we present a cross-disciplinary collaboration model inspired by collaborative action research (CAR) developed at a computer science department at a University of Applied Sciences in Austria. [...]
En aquest article presentem un model de col·laboració interdisciplinària inspirat en la investigació-acció col·laborativa (IAC) desenvolupat en un departament d'informàtica d'una universitat de ciències aplicades d'Àustria. [...]
En este artículo presentamos un modelo de colaboración interdisciplinar inspirado en la Investigación-acción colaborativa (IAC) desarrollado en un departamento de informática de una Universidad de Ciencias aplicadas de Austria. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.81
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 53-63 (Innovació i transmissió de coneixement)  
3.
30 p, 199.0 KB El codesarrollo y las migraciones en la política española de cooperación internacional para el desarrollo / Vallés Marugán, Alba (Universidad de Granada)
En el presente trabajo se abordan como objeto teórico de estudio los vínculos entre codesarrollo y migraciones en el contexto español. Para ello, se analiza la forma en que ambos fenómenos son plasmados en los principales documentos institucionales de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. [...]
En el present treball s'aborden com a objecte teòric d'estudi els vincles entre codesenvolupament i migracions en el context espanyol. Per a això, s'analitza la forma en què tots dos fenòmens són plasmats en els principals documents institucionals de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament. [...]
In this paper, we address the connections between co-development and migration in the Spanish context as a theoretical object of study. On this basis, we analyze the way in which both phenomena are reflected in the main institutional documents of the Spanish policy of International Development Cooperation. [...]

2021 - 10.5565/rev/papers.2880
Papers : revista de sociologia, Vol. 106 Núm. 4 (2021) , p. 525-553 (Artículos)  
4.
18 p, 585.9 KB English Medium Instruction (EMI) in a Spanish University : Does Integration Ever Happen? / Andjelkov, Sonja (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article reports on the case of a non-native English-speaking university instructor who teaches her academic subject in the English Medium of Instruction (EMI) track of the Primary Teacher-Education Bachelor's Degree programme offered by a publicly- funded Catalan university. [...]
Aquest article aborda el cas d'una professora que imparteix la seva assignatura a l'itinerari de Docència Universitària en anglès (DUI) del Grau d'Educació Primària (GEP) en una universitat pública catalana. [...]
Este artículo aborda el caso de una profesora que imparte su asignatura en el itinerario de Docencia Universitaria en inglés (DUI) del Grado de Educación Primaria (GEP) en una universidad pública catalana. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.75
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 23-40 (Investigació i qüestions teòriques)  
5.
28 p, 191.7 KB La integración de servicios sociales y de empleo en el debate entre protección y activación / Laparra Navarro, Miguel (Universidad Pública de Navarra) ; Martínez Sordoni, Laureano (Universidad Pública de Navarra)
La integración de servicios es una de las principales vías de reforma del estado de bienestar que ha promovido Europa para evitar la fragmentación de sus sistemas de protección social y dar respuestas más eficaces a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. [...]
La integració de serveis és una de les principals vies de reforma de l'estat de benestar que ha promogut Europa per evitar la fragmentació dels seus sistemes de protecció social i donar respostes més eficaces a les necessitats dels sectors més vulnerables de la població. [...]
The integration of social services is one of the main ways of reforming the Welfare State promoted in Europe. These reforms are aimed at avoiding the fragmentation of social protection systems and providing more effective responses to the needs of the most vulnerable people. [...]

2021 - 10.5565/rev/papers.2839
Papers : revista de sociologia, Vol. 106 Núm. 3 (2021) , p. 467-494 (Artículos)  
6.
27 p, 467.1 KB Els reptes de la didàctica de l'educació física al grau de primària en anglès : l'aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Coral Mateu, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article descriu l'estructura del programa d'Educació Física (EF) que s'ofereix en el «Grau d'Educació Primària-Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l'EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l'organització de l'assignatura d'EF en l'educació primària en el GEP-DUA. [...]
El artículo describe la estructura del programa de Educación Física (EF) que se ofrece en el «Grado de Educación Primaria-Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI). Se presentan las contribuciones de la EF a los enfoques AICLE y a la formación de maestros y se describe la organización de la asignatura de EF en la educación primaria en el GEP-DUI. [...]
L'article décrit la structure du programme d'Éducation physique (EP) proposé dans le « Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais » (GEP-DUA). Il présente notamment les contributions de l'EP aux approches EMILE et à la formation des enseignants du primaire, et décrit l'organisation de la matière d'EP du primaire dans le cadre du GEP-DUA. [...]
This paper describes the structure of the programme in Physical Education (PE) that is offered as part of the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA). The paper presents the contributions of PE to the CLIL approach and to teacher education and it describes the organization of the PE subject area in primary education within the GEP-DUA. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.7
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 91-117  
7.
14 p, 856.6 KB Derechos y deberes frente al racismo y la integración de los inmigrantes en la sociedad receptora / Solé, Carlota, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2000
Sociedad y utopía : revista de las ciencias sociales, Núm. 16 (2000) , p. 119-132  
8.
19 p, 230.9 KB Diversidad, integración y discriminación en las Fuerzas Armadas Españolas / Frieyro de Lara, Beatriz (Universidad de Granada)
Esta investigación tiene como objetivo principal el estudio de determinados grupos sociales que a día de hoy están integrados en las fuerzas armadas españolas, pero que numéricamente son minoritarios. [...]
Aquesta recerca té com a objectiu principal l'estudi de determinats grups socials que avui dia són integrats en les forces armades espanyoles, però que numèricament són minoritaris. Bàsicament, fem referència a tres col·lectius: dones, soldats nascuts a l'estranger i militars musulmans. [...]
The main objective of this research article is the study of specific social groups that, although currently integrated into the Spanish armed forces, are still a minority. Specifically, we take about three groups: women, born abroad soldiers and Muslim army staff. [...]

2019 - 10.5565/rev/rubrica.173
Rúbrica contemporánea, Vol. 8 Núm. 15 (2019) , p. 105-123 (Articles)  
9.
3 p, 285.3 KB A call for contributions from Content-Pedagogy Specialists / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings section of CJ aims to become a forum where the role of PCK in CLIL can be explored collaboratively, thus helping to fill a gap in the field. With this purpose, The A-B-C invites content-area specialists and PCK-Language teacher tandems to make informed contributions about how best to approach the teaching and learning of their particular subject matter in language development settings such as CLIL and Immersion classrooms, or Language Reception programmes for newly arrived students with migration backgrounds.
La secció L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos CLIL de CJ pretén convertir-se en un fòrum on es pot explorar el paper de CPC (Coneixement Pedagògic del Contingut) en AICLE de forma col·laborativa, ajudant així a omplir un buit en aquest camp. [...]
La sección El A-B-C del aprendizaje de contenidos en contextos AICLE de CJ pretende convertirse en un foro donde el rol de CPC (Conocimiento Pedagógico del Contenido) en CLIL pueda explorarse colaborativamente, ayudando así a llenar un vacío en el campo. [...]

2018 - 10.5565/rev/clil.7
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 1 Núm. 1 (2018) , p. 45-47 (The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings)  
10.
22 p, 2.5 MB The Chinese in Southern Europe : has urban regeneration addressed their new form of clustering? / Verdini, Giulio (University of Westminster. Department of Urban Planning and Transport) ; Russo, Enrico (Xi'an Jiaotong-Liverpool University. Department of Urban Planning and Design)
This paper attempts to analyse the particular features of Chinese clustering in two southern European cities and the urban regeneration responses employed in the decade 2005-2015: Prato in Italy and Santa Coloma de Gramenet in Spain, which are among the cities with the highest rate of Chinese in-migration within their respective countries. [...]
Aquest treball analitza les característiques particulars de les comunitats xineses en dues ciutats del sud d'Europa i les propostes de regeneració urbana que s'han dut a terme en la dècada 2005-2015. [...]
Este trabajo analiza las características particulares de las comunidades chinas en dos ciudades del sur de Europa y las propuestas de regeneración urbana que se han llevado a cabo en la década 2005-2015. [...]
Cet article tente d'analyser les particularités des communautés chinoises dans deux villes du sud de l'Europe et les propositions de régénération urbaine mises en œuvre dans la décennie 2005-2015 : Prato en Italie et Santa Coloma de Gramenet en Espagne comptent parmi les villes présentant le plus taux d'immigration chinoise le plus élevé dans leurs pays respectifs. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.402
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 163-184  

Articles : 127 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 41 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 670.9 KB Del pluralisme metodològic als múltiples usos de la tècnica : la integració metodològica en la investigació-acció / Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Més enllà del diferent potencial -en termes genèrics- dels mètodes i tècniques per abordar determinades dimensions de la realitat social, en el marc d'una estratègia d'investigació-acció una mateixa tècnica pot tenir diferents usos i objectius. [...]
Más allá del diferente potencial -en términos genéricos- de los métodos y técnicas para abordar determinadas dimensiones de la realidad social, en el marco de una estrategia de investigación-acción una misma técnica puede tener diferentes usos y objetivos. [...]

2003
Congrés Català de Sociologia. Poder i societat civil. Reus (Catalunya), 4t. : 2003
2 documents
2.
1 p, 54.5 KB Engines of growth and paths of development in the Euro-area / Simonazzi, Annamaria (Sapienza University of Rome) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Book of abstracts)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
3.
18 p, 155.7 KB Engines of growth and paths of development in the Euro-area / Simonazzi, Annamaria (Sapienza University of Rome) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37a : 2016  
4.
7 p, 262.1 KB Instruments de síntesi i integració : guia per a l'elaboració de l'anamnesi i l'informe / Navarro Ruiz, Maria Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Hernàndez Encuentra, Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; San Martin Martínez, Conchi (Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica)
Per tal d'escollir un eix temàtic hem revisat base que sustenta el nostre treball i que detallem a continuació: (1)Creiem que el procés de canvi impulsat per l'IDES exigeix un canvi en les estratègies d'ensenyament aprenentatge, és per això que presentem una guia que pot servir com a un instrument de síntesi de diferents assignatures cursades al llarg de la diplomatura. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
5.
14 p, 992.5 KB CLIL Methodology, strategyfor developingbasic competencies for participating in European projects / Lorenzo Galés, Maria Nieves (Generalitat de Catalunya) ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Taller dirigit a docents i professors de centres educatius de primària i secundària, interessats en participar amb activitats CLIL en Projectes europeus (Comènius, Grundtvig, eTwinning). Objectius 1) Oferir exemples i models de programació de projectes educatius europeus des de plantejaments coordinats i aprenentatges integrats de continguts i llengua estrangera (AICLE), en comunitats i xarxes subvencionades pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (PAP 2007-2013). [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
6.
16 p, 116.2 KB Mathematical conversations in a trilingual classroom / Gallart i Rosas, Marta (IES La Roca) ; Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Les dades que presentarem formen part d'un treball de recerca dins del Màster d'Iniciació a la Recerca de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
7.
19 p, 920.0 KB Desenvolupament de bones pràctiques de l'AICLE mitjançant la col·laboració a l'ensenyament i a la reflexió / Wilson, Annie ; Leite Campos, Camila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
8.
20 p, 644.3 KB A Quantitative Approach to FL Learner Oral Data : methodological Issues / Evnitskaya, Natalia ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper proposal presents an exploratory study in which the T-unit - the most popular unit of analysis applied in SLA research - was tested against FL learner empirical data. The aim was to investigate its appropriateness and effectiveness for the assessment of complexity of learners' academic explanatory oral production in the target language. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
9.
13 p, 241.4 KB The puzzle of academic discourse. Students' essays from a genre-based perspective. Applying genre theory to the analysis of students' written product in first-year Humanities essays in L2 / Oliva Girbau, Àngels ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
The internationalisation of present day university demands from students the ability to understand and produce academic discourse in English. However, students find themselves entrapped by problems regarding not only their foreign language skills, but also their ignorance of the culturally-coined conventions of their knowledge communities, its domain-specific procedures and its substantive concepts. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
10.
75 p, 2.9 MB Environment. El tema del medio ambiente en inglés. Material de apoyo para AICLE con MALTED / Oliver Guasp, Mª Victoria ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Environment se presenta como un material digital didáctico de apoyo realizado con el programa MALTED. Habiendo sido experimentado en alumnos de 1º de bachillerato en el aula informática durante el curso 2007/2008, pretende en primer lugar introducir y avanzar en la enseñanza con las nuevas tecnologías; en segundo lugar introducir material específico AICLE, en el área de las Ciencias Naturales y en tercer lugar intenta integrar el tema del medio ambiente, como tema transversal, en la asignatura de lengua inglesa. [...]
2009  

Contribucions a jornades i congressos : 41 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
47 p, 578.4 KB Publicacions online sobre la Unió Europea / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Recopilació de publicaciones de i sobre la Unió Europea.
Centre de Documentació Europea 2020-
32 documents

Llibres i col·leccions 12 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
11 p, 238.1 KB Els reptes del moviment associatiu juvenil pel segle XXI / Collet-Sabé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Sánchez i Prat, Elisabet (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Joventut. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), 2010
Els reptes de la participació pel moviment associatiu juvenil al segle XXI, 2010, p. 8-18  
2.
86 p, 414.7 KB De l'aula d'acollida a l'aula ordinària. Orientacions per a la transició / Benito Pérez, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; González Motos, Sheila (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Fundació Jaume Bofill
Aquest informe fa una anàlisi del mecanisme d'acollida que en els darrers anys s'ha configurat com el principal dispositiu d'atenció a l'alumnat d'origen estranger als centres de secundària: les aules d'acollida. [...]
Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2010 (Informes breus. Educació ; 28)  
3.
21 p, 325.6 KB Xarxes interculturals als centres de secundària : una anàlisi dels aspectes organitzatius afavoridors de la integració relacional dels alumnes immigrats / González Motos, Sheila (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Aquest article té per objectiu analitzar els factors de caràcter organitzatiu i pedagògic dels centres educatius que influeixen en la conformació de xarxes relacionals interculturals entre l'alumnat immigrat i l'alumnat autòcton. [...]
Este artículo tiene por objetivo analizar aquellos factores de carácter organizativo y pedagógico de los centros educativos que influyen en la conformación de redes relacionales interculturales entre el alumnado inmigrante y el alumnado autóctono. [...]
This article aims to analyze those organizational and pedagogical factors within schools that influence the creation of intercultural relational networks between native and immigrant students. Based on a fieldwork carried in 8 schools (663 students), we have combined a qualitative approach -interviews with students and members of the school staff- with some quantitative techniques -statistics and network analysis. [...]
L'objectif de cet article est d'analyser les différents facteurs dans le cadre de l'organisation et la pédagogie des centres d'enseignement qui ont une influence dans la formation des réseaux relationnels interculturels entre les élèves immigrés et les élèves autochtones. [...]

Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família, 2012 (Ciutadania i immigració ; 8)
Recerca i immigració IV : Convocatòria ARAFI-2008, 2012, p. 135-155  
4.
17 p, 475.8 KB La integración social y los nuevos procesos de socialización : algunas hipótesis de trabajo / Tedesco, Juan Carlos
Barcelona: Fundació CIDOB, 2006 (Interrogar la actualidad ; 13)
Globalización, educación y pobreza en América Latina: ¿hacia una nueva agenda política?, 2006, p. 29-45  
5.
34 p, 1.3 MB Key learnings from the PEER Project : a combined research paper / Bereményi, Bálint Ábel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Larkins, Cath (University of Central Lancashire) ; Percy-Smith, Barry (University of Huddersfield) ; Roth, Maria (Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, Romania))
In this research paper we describe the aims, general approach and activities of the PEER project. We outline the diverse contexts in which we worked. We then provide an overview of the key learning from the project. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2017 (Focus on international migration ; 4)  
6.
152 p, 811.0 KB L'Elecció de centre escolar a Catalunya : elements per a un debat / Rambla, Xavier, 1966- ; Valiente, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Alegre, Miquel Àngel, 1975- ; Fundació Jaume Bofill
Aquesta Finestra Oberta és fruit dels debats i deltreball realitzat en el marc del Seminari Internacional sobre Elecció de Centre Escolar que va tenir lloc els dies 9 i 10 de setembre de 2008 a Can Bordoi, i que va comptar amb la participació d'una trentena de per sones, entre les quals hi havia responsables d'administracions i organismes municipals i del Departament d'Educació; investigadors i professors universitaris; associacions de mares i pares; patronals del sector educatiu concertat, i persones d'altres organismes de la comunitat educativa del país.
Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2009 (Finestra oberta (Fundació Jaume Bofill) ; 53)  
7.
158 p, 921.2 KB Les Escoles magnet : una aposta per l'excel·lència i l'equitat / Tarabini-Castellani, Aina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fundació Jaume Bofill
Aquest informe presenta el programa d'escoles magnet com una estratègia d'innovació educativa per combatre la segregació escolar i garantir una oferta educativa d'alta qualitat per a tot l'alumnat. [...]
Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2013 (Informes breus ; 38)  
8.
17 p, 97.6 KB Els altres catalans : entusiasme i pertorbació a la Catalunya dels anys seixanta / Parramon, Clara Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Antropología Fonamental i Orientada (GRAFO))
Fa 50 anys, Paco Candel va abordar molts dels elements que són bàsics per a l'estudi de les migracions. D'una banda, les descripcions pioneres de les condicions de vida de la immigració més recent es poden comparar amb els itineraris de millora seguits per immigrats més antics, de manera que es posen en joc els factors principals que defineixen la integració social. [...]
Hace 50 años, Paco Candel abordó muchos de los elementos que son básicos para el estudio de las migraciones. Por un lado, las descripciones pioneras de las condiciones de vida de la inmigración más reciente pueden compararse con los itinerarios de mejora que siguieron los inmigrados más antiguos, de forma que se ponen en juego los principales factores que definen la integración social. [...]
50 years ago, Paco Candel tackled many of the elements that are basic to the study of migration. On the one hand, the pioneering descriptions of the living conditions within the most of recent immigration can be compared with respect to improving itineraries followed by older immigrants, so come into play the main factors that define social integration. [...]
Il y a 50 ans, Paco Candel a abordé plusieurs des éléments qui sont à la base de l'étude des migrations. D'une part, les descriptions pionnières des conditions de vie de l'immigration plus récente peuvent être comparées aux itinéraires suivis et aux progrès accomplis par les migrants plus âgés, de façon que les principaux facteurs qui définissent l'intégration sociale entrent en jeu. [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2015 (Ciutadania i immigració ; 11)
Recerca i immigració VII : migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana, 2015, p. 219-235  
9.
64 p, 2.0 MB Guia de recomanacions per la millora dels models i actuacions de gestió de la diversitat en els àmbits d'educació, mercat laboral i salut / Solé, Carlota, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Alcalde, Rosa ; Ballestín González, Beatriz ; Carrasco, Sílvia ; Bertran, Marta ; Flecha Fernandez Sanmamed, Ainhoa ; Hernando Davalillo, Cristina ; Pàmies Rovira, Jordi ; Parella Rubio, Sònia ; Petroff, Alisa ; Ponferrada Arteaga, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Roca, Núria ; Serradell Pumareda, Olga ; Sordè i Martí, Teresa ; Vega, Carme ; Márquez, Jennifer ; Segura, Óscar ; Girona, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques (GEDIME) ; Centre d'Estudis i Recerca en Migracions (CER-Migracions)
Aquesta recerca ha utilitzat diverses tècniques de recollida i anàlisi de la informació, tals com l'explotació de fonts secundàries, entrevistes focalitzades a experts i entrevistes en profunditat a joves amb experiències familiars d'immigració d'origen marroquí, romanès i equatorià en dos municipis: Badalona i El Vendrell. [...]
A team of researchers, part of the CER-Migracions and specialists in migration studies from a wide range of disciplinary backgrounds, has elaborated this guide of recommendations. The CER-Migrations is a research center of the UAB, founded in 2009 and focused on interdisciplinary research in international migrations. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2016 (Focus on international migration ; 3)
3 documents
10.
318 p, 2.7 MB Polítiques d'inclusió social : recull dels continguts del Seminari permanent de formació i treball en xarxa, anys 2007 i 2008, realitzat en el marc del Programa per al desenvolupament de plans locals d'inclusió social del Departament d'Acció Social i Ciutadania / Seminari Permanent de Formació i Treball en Xarxa (1r : 2007 : Barcelona, Catalunya) ; Sánchez, Marina, (Sánchez Casanovas) dir. ; Martínez, Francesc, (Martínez Pérez) dir. ; Camprubí, Andreu, coord. ; Caramé, Àlex, coord. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques ; Institut Català d'Assistència i Serveis Socials ; Programa per al Desenvolupament de Plans Locals d'Inclusió Social ; Seminari Permanent de Formació i Treball en Xarxa (2n : 2008 : Barcelona, Catalunya)
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, 2010 (Inclusió social ; 2)  

Llibres i col·leccions : 12 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 89 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
15 p, 1.4 MB DataWash : an advanced snowflake data quality tool powered by Snowpark / Gallardo Mírez, Gerard ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La creixent necessitat de precisió i completesa de dades en les organitzacions actuals ha posat en relleu la importància de la gestió de la qualitat de les dades. Per a fer front a aquesta necessitat, DataWash ha sorgit com una eina avançada de qualitat de dades impulsada per Snowpark que proporciona a les organitzacions una solució integral per millorar la qualitat de les seves dades a Snowflake. [...]
La creciente necesidad de precisión e integridad de los datos en las organizaciones actuales ha puesto de relieve la importancia de la gestión de la calidad de los datos. Para hacer frente a esta necesidad, DataWash ha surgido como una herramienta avanzada de calidad de datos impulsada por Snowpark que proporciona a las organizaciones una solución integral para mejorar la calidad de sus datos en Snowflake. [...]
The increasing need for data accuracy and completeness in today's organizations has highlighted the importance of data quality management. To address this need, DataWash has emerged as an advanced data quality tool powered by Snowpark that provides organizations with a comprehensive solution for improving the quality of their data in Snowflake. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
2.
17 p, 456.6 KB The challenges of European citizenship : the political participation of mobile citizens in the EU / Algueró Vadell, Laura ; Østergaard-Nielsen, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Des de 1992, els nacionals dels països de la Unió Europea tenen drets polítics en eleccions locals i europees en qualsevol estat membre on resideixin. Tot i així, l'exercici de participació electoral dels ciutadans desplaçats a altres estats membres és més Baix de la mitjana general. [...]
Desde 1992, los nacionales de estados miembros de la UE tienen derechos políticos en elecciones locales y europeas en cualquier estado miembro en el que residan. Aun así, el ejercicio de participación electoral de ciudadanos desplazados en otros estados miembros es menor que la media general. [...]
Since 1992, nationals of EU Member states have held electoral rights in local and European election in any Member state they are residing in. However, the uptake of electoral participation of mobile citizens has been below the general average. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
3.
101 p, 3.5 MB Anàlisi sobre l'experiència universitària dels estudiants de grau que compaginen estudis i treball / Vallejo Marcó, Andrea ; Troiano i Gomà, Helena, Dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La implementació del Pla Bolonya ha esdevingut en els estudiants de grau universitari una problemàtica a causa de l'exigència de presencialitat i l'aplicació de l'avaluació continuada. Aquest canvi va fer disminuir la quantitat d'estudiants més grans de vint-i-cinc anys, sent indicatiu que va generar una dificultat en la compaginació d'estudis i treball. [...]
La implementación del Plan Bolonia ha acontecido en los estudiantes de grado universitario una problemática a causa de la exigencia de presencialidad y la aplicación de la avaluación continuada. Este cambio hizo disminuir la cantidad de estudiantes mayores de veinticinco años, siendo indicativo que generó una dificultad en la compaginación de estudios y trabajo. [...]
The implementation of the Bologna Plan has caused problems for undergraduate students due to the requirement of attendance and the application of continuous assessment. This change reduced the number of students over twenty-five years of age, which is indicative of the difficulty in combining studies and work. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
4.
89 p, 1.6 MB Noies universitàries i carreres masculinitzades, una anàlisi des de la perspectiva de gènere / González Santiago, Lara ; Troiano i Gomà, Helena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball té com objectiu analitzar quins factors tenen una clara influència en la presa de decisió de noies que trien carreres masculinitzades. Així com, exposar les seves respectives experiències universitàries per a determinar, a través del seu grau la seva integració social i acadèmica en un àmbit on predominen els homes. [...]
Este trabajo tiene como objetivo analizar qué factores tienen una clara influencia en la toma de decisión de jóvenes mujeres que eligen carreras masculinizadas. Así como exponer sus respectivas experiencias universitarias para determinar su integración social y académica en un ámbito predominado por hombres. [...]
The aim of this paper is to analyse which factors have a clear influence on the decision-making process of young women who choose masculinised careers. It also sets out their respective university experiences in order to determine their social and academic integration in a male-dominated field. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
5.
45 p, 628.5 KB Autonomía estratégica : un análisis discursivo / Bronicki, Daniel Maksymilian ; Costa, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El present treball és una anàlisi discursiu sobre els debats respecte a l'autonomia estratègica del Parlament Europeu. Es busca identificar i analitzar les diferents conceptualitzacions del concepte d'autonomia estratègica i si s'escau les raons d'aquesta conceptualització per part dels partits que componen l'Eurocambra. [...]
El presente trabajo es un análisis discursivo sobre los debates respecto a la autonomía estratégica del Parlamento Europeo. Se busca identificar y analizar las diferentes conceptualizaciones del concepto de autonomía estratégica y si se da, las razones de esta conceptualización por parte de los partidos que componen el Eurocámara. [...]
This work is a discourse analysis of the discussions regarding the strategic autonomy of the European Parliament. It seeks to identify and analyse the different conceptions of strategic autonomy and, if any, the reasons for this conceptualization by the parties that make up the European parliament. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
6.
32 p, 1.2 MB Governs locals, sensellarisme i joves extutelats : el municipalisme com a solució a les noves problemàtiques socials, el housing first a l'Ajuntament de Terrassa / Rezali Hoummira, Samir ; Goma Carmona, Ricard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La present investigació focalitza el seu punt de referència en la creixent problemàtica del sensellarisme i la seva especial incidència en els joves migrants extutelats per la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència). [...]
La presente investigación focaliza su punto de referencia en la creciente problemática del sinhogarismo y su especial incidencia en los jóvenes migrantes extutelados por la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia). [...]
The present research focuses on the growing problem of homelessness and its special impact on young migrants who were under guardianship by the DGAIA (General Directorate of Child and Adolescent Care). [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
7.
4.2 MB La coordinació clínica entre nivells d'atenció en diferents entorns del Sistema Sanitari Català / Esteve-Matalí, Laura ; Vázquez Navarrete, María Luisa, dir. ; Vargas Lorenzo, Ingrid, dir. ; Castells, Xavier, dir.
Introducció: La coordinació clínica entre nivells d'atenció és una prioritat per als sistemes de salut d'arreu del món, especialment per als basats en l'atenció primària, com el sistema de salut català. [...]
Introducción: La coordinación clínica entre niveles de atención es una prioridad para los sistemas de salud de todo el mundo, especialmente para los basados en la atención primaria, como el sistema de salud catalán. [...]
Introduction: Clinical coordination across levels of care is a priority for health systems around the world, especially for those based on primary care, such as the Catalan health system. Its improvement makes it possible to avoid delays in diagnosis or treatment, inconsistencies in the care plan or unnecessary repetitions of tests, so a favourable impact is expected both on efficiency and quality of care. [...]

2022  
8.
50 p, 512.5 KB The integration of ethnic and religious minorities in Europe : Ineffective policies or rejection from the part of receiving societies? The case of assimilationist France and Muslims / Dublang Morado, Maite ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Integration is a two-way, continuous, dynamic and long-term process of mutual adaptation that still possesses difficulties in some countries. For being fully integrated, a person must be granted with three closely related dimensions: the political (legal status and rights, equal opportunities, and representation), socioeconomic (access to work, healthcare, housing, education, social networks…) and cultural (adaptation and acceptance). [...]
La integración es un proceso bidireccional, continuo, dinámico y a largo plazo de adaptación mutua que todavía plantea dificultades en algunos países. Para estar plenamente integrada, una persona debe contar con tres dimensiones estrechamente relacionadas: la política (estatus legal y derechos, igualdad de oportunidades y representación), la socioeconómica (acceso al trabajo, la sanidad, la vivienda, la educación, las redes sociales…) y la cultural (adaptación y aceptación). [...]
La integració és un procés bidireccional, continu, dinàmic i a llarg termini d'adaptació mútua que encara planteja dificultats en alguns països. Per estar plenament integrada, una persona ha de tenir tres dimensions estretament relacionades: la política (estatus legal i drets, igualtat d'oportunitats i representació), la socioeconòmica (accés a la feina, la sanitat, l'habitatge, l'educació, les xarxes socials. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; v 9)  
9.
72 p, 1.7 MB La integración de refugiados en Atenas / Fernández Higueras, Adrián ; Ortín Andres, Pedro Vicente, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Més enllà de la condició de refugiats, sol licitants d'asil o senzillament migrants, les persones que aconsegueixen quedar-se temporalment a Atenes són extremadament vulnerables a l'exclusió social. [...]
Más allá de la condición de refugiados, solicitantes de asilo o sencillamente migrantes, las personas que consiguen quedarse temporalmente en Atenas son extremadamente vulnerables a la exclusión social. [...]
Regardless of their status as refugees, asylum seekers or simply migrants, those who manage to stay temporarily in Athens are extremely vulnerable to social exclusion. This work investigates the real access of these people to basic resources such as food, clothing, housing or local culture, either through the public policies of the Greek government or the different NGOs that operate in the city.

2022
Grau en Periodisme [1432]  
10.
72 p, 705.7 KB La declaración "ultra vires" en la sentencia PSPP del Constitucional Alemán : ¿Crónica anunciada o giro jurisprudencial? / Morcillo Pazos, Adrián ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
El Tribunal Constitucional Federal Alemán es uno de los más críticos y vigilantes con la actividad de la Unión Europea. Sus decisiones han contribuido a la construcción de la integración europea y a la definición de sus límites. [...]
The German Federal Constitutional Court is one of the most critical and vigilant with the activity of the European Union. Its decisions have contributed to the construction of European integration and the definition of its limits. [...]
El Tribunal Constitucional Federal Alemany és un dels més crítics i vigilants amb l'activitat de la Unió Europea. Les seves decisions han contribuït a la construcció de la integració europea, així com a la definició dels seus límits. [...]

Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; 7)  

Documents de recerca : 89 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 1 registres trobats  
1.
40 p, 978.5 KB La Guia de l'estudiant / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Doctorat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
La Universitat a l'Abast desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculat a l'Envelliment Actiu i ofereix oportunitats de formació i d'implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la Universitat de posar a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes una formació de qualitat en temes d'interès. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ,2014-
8 documents

Documents gràfics i multimèdia 2 registres trobats  
1.
760x1024, 202.6 KB 1 gener 1986 : Europa / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) ; Cesc, 1927-2006
[1985]  
2.
4.0 KB Ampliació de la Unió Europea / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre l'ampliació de la Unió Europea del 2004, amb la incorporació de 10 països d'Europa central i de l'est.
2004 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.