Results overview: Found 714 records in 0.03 seconds.
Course materials, 3 records found
Books and collections, 28 records found
Research literature, 375 records found
Periodical publications, 11 records found
Articles, 183 records found
Contributions to meetings and congresses, 12 records found
Graphic documents, 8 records found
Multimedia, 6 records found
Personal and institutional archives, 91 records found
Course materials 3 records found  
1.
13.3 KB Recursos per a la investigació social / López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Pàgina web amb recursos sobre ciències socials, estructurada en cinc apartats: Biblioteca (mostra una selecció de catàlegs, obres de referència i eines bibliomètriques), Enllaços (adreces d'interès en l'àmbit de la sociologia), Bases de dades (selecció de bases de dades i d'enllaços a fonts de dades per a l'anàlisi estadística ), SPSS (esquemes, programes d'instruccions, arxius de dades, etc. [...]
2014
2 documents
2.
119 p, 7.1 MB Introducció al treball acadèmic (metodologia, presentació, drets d'autor, cerca d'informació i cites-bibliografia) - Grau Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
L'objectiu d'aquesta formació és proporcionar als alumnes de primer curs de ciència i tecnologia dels aliments unes pautes i uns coneixements bàsics a l'hora de fer qualsevol treball acadèmic.
2016 (Eines per a la recerca)  
3.
Romà Gubern, quinze qüestions / Balsebre, Armand (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Classe magistral a càrrec del Doctor Romà Gubern, catedràtic de Comunicació Audiovisual i historiador de cinema, presentat pel Dr. Armand Balsebre. 25 de gener de 2011. Dins les activitats del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II. [...]
2011.
   

Books and collections 28 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
12 p, 742.6 KB Gestió de les dades de recerca : resultats de l'enquesta prospectiva a gener de 2016 / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Enquesta destinada als responsables dels diferents projectes de les Universitats de Catalunya que rebien finançament del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, independentment de si formaven o no part de l'Open Research Data Pilot, amb la finalitat de conèixer les necessitats dels investigadors en matèria de gestió de dades de recerca.
2016
25 documents
2.
53 p, 724.0 KB Perspectivas metodológicas y diseños mixtos / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Una vez establecidos los fundamentos metodológicos de la investigación científica social y de plasmarlos en términos del proceso de investigación, nos planteamos la necesidad de contemplar la investigación en ciencias sociales desde el reconocimiento de una pluralidad de perspectivas metodológicas que posibilitan la elaboración de diseños de investigación específicos en cada una de ellas así como diseños que siguen lógicas multiestratégicas combinando distintas perspectivas metodológicas en diseños multimétodo o mixtos. [...]
Un cop establerts els fonaments metodològics de la investigació científica social i de plasmar-los en termes del procés d'investigació, ens plantegem la necessitat de contemplar la recerca en ciències socials des del reconeixement d'una pluralitat de perspectives metodològiques que possibiliten l'elaboració de dissenys d'investigació específics en cadascuna d'elles així com dissenys que segueixen lògiques multiestratègiques tot combinant diferents perspectives metodològiques en dissenys multimètode o mixtos. [...]
Having established methodological foundations of scientific social research and its translation in terms of the research process, we propose the need to consider research in social sciences from the recognition of a plurality of methodological approaches. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. I.3  
3.
47 p, 1017.6 KB El proceso de investigación / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
En este segundo capítulo, tomando como referencia los fundamentos metodológicos desarrollados en el primero, precisaremos las características más específicas del proceso de investigación científica y situaremos los métodos y las técnicas de investigación en dicho contexto. [...]
En aquest segon capítol, prenent com a referència els fonaments metodològics desenvolupats en el primer, precisarem les característiques més específiques del procés d'investigació científica i situarem als mètodes i tècniques d'investigació en aquest context. [...]
This second chapter, with reference to the methodological foundations developed in the first one, will detail some specific features of the scientific research process, and will place in it the methods and research techniques. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. I.2  
4.
15 p, 255.6 KB Plans de Gestió de Dades / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya ; Lounds, Alan (traductor)
Document que vol servir de recolzament als investigadors a l’hora de crear els seus Plans de Gestió de Dades; concretament, per als projectes finançats en el marc de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea.
This document is intended to support researchers in creating their Data Management Plans. It is specifically aimed at projects financed under the EU's Horizon 2020 programme.

2016
4 documents
5.
84 p, 1.7 MB Fundamentos de estadística inferencial / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
El capítulo 4 de este bloque se dedica a establecer los fundamentos conceptuales de la vertiente inferencial del análisis de los datos estadísticos que se obtienen por muestreo. Los datos muestrales constituyen estimaciones de la información poblacional, esto es, se infiere una característica de toda la población a partir de una parte de la misma. [...]
El capítol 4 d'aquest bloc es dedica a establir els fonaments conceptuals del vessant inferencial de l'anàlisi de les dades estadístiques que s'obtenen per mostreig. Les dades mostrals constitueixen estimacions de la informació poblacional, és a dir, s'infereix una característica de tota la població a partir d'una part de la mateixa. [...]
Chapter 4 of this block is dedicated to establish the conceptual foundations of inferential aspect of the statistical analysis of data obtained by sampling. The sample data are estimations of information about population, that is, it infer a characteristic of the entire population from a part of it. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap III.4  
6.
66 p, 1.6 MB Análisis descriptivo de datos con una variable / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
El capítulo 3 del tercer bloque inicia el proceso de análisis de los datos a partir de considerar una sola variable. Procederemos a tratar la información de una sola variable desde el punto de vista descriptivo, dando cuenta de diversas formas de expresar el contenido de la información estadística: mediante tablas de frecuencias, gráficos y medidas de resumen. [...]
El capítol 3 del tercer bloc inicia el procés d'anàlisi de les dades a partir de considerar una sola variable. Procedirem a tractar la informació d'una sola variable des del punt de vista descriptiu, donant compte de diverses formes d'expressar el contingut de la informació estadística: mitjançant taules de freqüències, gràfics i mesures de resum. [...]
Chapter 3 of the third block starts the process of analyzing data considering a single variable. We will proceed to treat information with a single variable from the descriptive point of view, getting various ways to express the content of statistical information: by frequency tables, graphs and summary measures. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2015, cap. III.3  
7.
2 p, 1.9 MB Grups i centres de recerca : augmenta l'impacte de la teva recerca (DDD) / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Fullet de difusió sobre el Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), repositori institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona d'accés obert. Explica breument els beneficis per a grups i centres de recerca de lliurar al DDD la seva producció científica. [...]
2016 (Eines per a la recerca)
2 documents
8.
190 p, 7.4 MB Análisis factorial / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Capítulo destinado al análisis de interdependencia con las técnicas de análisis factorial. Se presenta una primera panorámica de las diferentes técnicas que recoge esta denominación genérica y profundiza en dos de ellas: el análisis de componentes principales, que relaciona variables cuantitativas, y el análisis de correspondencias (simples y múltiples) para relacionar variables cualitativas. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2015, cap. III.11, p. 5-134  
9.
105 p, 7.5 MB Talleres de autoformación con programas informáticos de análisis de redes sociales / Molina, José Luis (Molina González), ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Quiroga, Águeda (Universitat Pompeu Fabra) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Maya Jariego, Isidro (Universidad de Sevilla) ; Federico, Ainhoa de (Université de Lille)
Este manual intenta llenar un espacio hasta ahora cubierto de forma incompleta: el de la autoformación en las diferentes aplicaciones del Análisis de redes sociales. Los textos teóricos disponibles en castellano empiezan a ser ya suficientes para disponer de una introducción. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006 (Documents (Universitat Autònoma de Barcelona))  
10.
175 p, 3.1 MB La Investigación social participativa construyendo ciudadanía / Rodriguez-Villasante Prieto, Tomas, coord. ; Montañés, Manuel, coord. ; Martí Olivé, Joel, coord. ; Basagoiti, Manuel ; Bru, Paloma ; Gutiérrez, Virginia ; Encina, Javier ; Rosa, Montserrat ; Martínez, Miguel ; Novalbos, Rosario ; Alvarez, María José ; Guerra, Carlos
Con los trabajos recogidos en este libro pretendemos contribuir a la elaboración de metodologías con las que abrir procesos de investigación-acción mediante los cuales tengan lugar la construcción de realidades alternativas-activas, esto es, nuevas realidades que alteren, que transformen desde la acción con otros. [...]
[Barcelona] : El Viejo Topo, 2000 (Construyendo ciudadanía ; 1)  

Books and collections : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 375 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
399 p, 4.1 MB Perseguint les claus de l'èxit : una anàlisi comparativa de tres experiències de desenvolupament rural: el Priorat, el Lluçanès i la Conca de Tremp / Guinjoan Cesena, Eloi, autor ; Badia i Perpinyà, Anna, supervisor acadèmic ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc), supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Des del final de la Segona Guerra Mundial fins a la dècada de 1980, les àrees rurals dels països industrialitzats van evolucionar a remolc de l'ideari modernitzador, que a partir d'unes polítiques sectorials i centralistes, van propiciar la consolidació d'una agricultura productivista. [...]
Since the end of World War II until the 1980s, rural areas of industrialized countries evolved in accordance with the idea of modernization, which on the basis of centralized and sectoral policies led to the consolidation of productivist agriculture. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
2.
136 p, 1.7 MB Quality, efficiency and customer orientation in higher education / Morales Rodríguez, Adriana, autor ; Capelleras i Segura, Joan-Lluís, supervisor acadèmic ; Giménez García, Víctor, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
Las instituciones de educación superior desempeñan un papel importante en la economía de cualquier región o país, ya que contribuyen a la formación de capital humano y nuevo conocimiento; así como al emprendimiento. [...]
Higher education institutions play an important role in the economy of any region or country as they contribute to the formation of human capital, new knowledge and entrepreneurship. Due to increased competition, universities are under constant pressure to improve their performance. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
251 p, 2.7 MB Design of an exploratory development plan for the assessment of the activity of drugs for the treatment of chronic inflammatory dermatological diseases / Vives Vilagut, Roser, autor ; Pontes García, Caridad, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Antecedents: El procés de desenvolupament d'un fàrmac des del descobriment a la comercialització és una seqüència complexa que es pot perllongar més de deu anys. La duració, taxa de fracassos i les fites varien molt depenent del tipus de fàrmac i la seva indicació. [...]
Background: The process of developing a drug from discovery to the market is a complex sequence of milestones that may take more than ten years. The duration, rate of failures and milestones vary greatly depending on the type of drug and the indication. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
9 p, 49.5 KB La visió de l’indi a Sangre nueva (1905), de Frederic Rahola / Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
El 3 de setembre de 1903, el María Cristina salpava del port de Barcelona rumb a Amèrica amb la primera missió comercial catalana a terres llatinoamericanes del segle XX. Encapçalada per Frederic Rahola i Trèmols i Josep Zulueta i Gomis, l’ambaixada comercial a l’Amèrica llatina tenia l’aval de la Junta directiva del Foment del Treball Nacional i duia la representació de les forces productives del comerç i de la indústria del país. [...]
2017  
5.
Reducing homophobia through audiovisual narratives in Serbia : the impact of positive depiction of gay people on audience attitudes / Madžarević, Goran ; Soto Sanfiel, María Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
El objetivo del presente estudio fue analizar el impacto que ejerce la ficción audiovisual sobre las actitudes hacia las personas homosexuales en el contexto específico de la cultura serbia. En particular, este estudio observa los procesos que explican el cambio de actitud hacia las personas homosexuales a través de la película titulada La Parada (2011), que conlleva una representación positiva de los hombres homosexuales. [...]
Abstract The objective of the present study is to analyze the impact of audiovisual fiction on attitudes towards gay people within the specific Serbian culture. Particularly, this study observes the processes explaining attitude change towards homosexuality through a positive representation of gay men depicted in the film The Parade (2011). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
150 p, 935.8 KB Antecedents and consequences of entrepreneurial universities : an eclectic model for emerging economies / Gajón Gómez, Eduardo ; Urbano, David, dir. ; Guerrero, Maribel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa
En el contexto de la nueva economía emprendedora, el factor predominante de producción y fuente principal de competitividad es el capital del conocimiento que junto el capital emprendedor, representan la capacidad fundamental para identificar oportunidades y generar valor añadido a través de la actividad emprendedora y de la innovación. [...]
In the new entrepreneurial economy model, the dominant production factor and prime source of competitive advantage is knowledge capital that complemented by entrepreneurship capital represent the capacity to identify opportunities and create value through innovation and entrepreneurship. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
215 p, 1.3 MB Análisis de la investigación independiente en ensayos clínicos con medicamentos en el Hospital Universitari Vall d'Hebron / Fuentes Camps, Inmaculada ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Objetivos: Análisis de la investigación no comercial en ensayos clínicos con medicamentos realizada en el Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) tras la aplicación de la Directiva europea 2001/20/CE, y de las principales diferencias entre este tipo de investigación y la promovida por la industria farmacéutica. [...]
Objectives: Analysis of non-commercial research in clinical trials with drugs conducted in Vall d'Hebron University Hospital (HUVH) following the implementation of European Directive 2001/20/EC, and the main differences between this research and the pharmaceutical industry sponsored research. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
8.
377 p, 3.2 MB La Conceptualización y operacionalización de la calidad de la investigación basada en métodos mixtos : un estudio de casos múltiples de cuatro disciplinas / Fàbregues Feijóo, Sergi ; Verd Pericàs, Joan Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
Coincidiendo con la segunda fase de institucionalización de los métodos mixtos como movimiento metodológico, recientemente el asunto de cómo definir la calidad, y qué criterios usar para su evaluación, ha adquirido un peso considerable en la literatura. [...]
In recent years the issue of quality of mixed methods research has received a considerable attention in the literature. Most of the works published to date have, however, been based on theoretical discussions instead of empirical accounts of how quality of mixed methods is actually defined and assessed by researchers. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
9.
179 p, 2.1 MB Producciones narrativas : una propuesta metodológica inspirada en la epistemología feminista / Schongut Grollmus, Nicolás ; Pujol i Tarrés, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Pujal i Llombart, Margot, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
Esta tesis doctoral aborda problemas relativos a metodologías narrativas de investigación en Psicología Social Crítica. A partir del "Giro Narrativo" es posible entender el mundo como una composición de pequeños relatos que emergen por un lado desde los sujetos, y por otro de los grupos y colectivos que pueden formar. [...]
This doctoral dissertation tackles issues related to narrative methodologies in critical social psychology. Since the "narrative Turn" is possible to understand the world as composed by small stories. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
84 p, 798.0 KB Análisis molecular en tumores de páncreas avanzados para identificar biomarcadores predictivos de respuesta a nuevas drogas biológicas / Macarulla Mercadé, Teresa ; Tabernero Caturla, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Pancreatic cancer presented a dismal prognosis. During the last years an efford has been done in order to improve the results of the chemotherapy in this tumor, however, the overall survival in these patients is less than twelve months. [...]
El cáncer de páncreas es una enfermedad con un pronostico infausto en el momento actual. Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo para intentar mejorar el tratamiento oncológico de este tumor, no obstante, la supervivencia de los pacientes con un cáncer de páncreas avanzado no llega a los doce meses de vida como media. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Research literature : 375 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Periodical publications 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
10 p, 125.3 KB Visual arts research
[Champaign, Ill.] : University of Illinois Press, 2010-
158 documents
 UAB restricted access
2.
21 p, 413.3 KB Education and treatment of children / Pressley Ridge School ; West Virginia University ; California State College (Pa.)
[Pittsburgh, Pa. : Pressley Ridge School, 1977]-
309 documents
 UAB restricted access
3.
5 p, 135.0 KB Collaborative anthropologies
Lincoln, NE : University of Nebraska Press, 2008-
98 documents
 UAB restricted access
4.
SORT : statistics and operations research transactions / Institut d'Estadística de Catalunya ; Universitat Autonòma de Barcelona ; Universitat Politècnica de Catalunya ; Universitat de Barcelona ; Universitat de Girona
Statistics and Operations Research Transactions, SORT, formerly Qüestiió, is an international journal launched in 2003. It is published twice-yearly, in English, by the Statistical Institute of Catalonia (Idescat). [...]
La revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), abans Qüestiió, és una revista internacional llançada el 2003. Es publica dos cops l'any, en anglès, per part de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). [...]

Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, [et al.] 2003-
30 documents
5.
27 p, 678.7 KB Memòria. Informe de l'activitat del Grup EDO / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional)
L'activitat de docència i recerca vinculada amb l'anàlisi i desenvolupament de les organitzacions en general, i de les organitzacions educatives en particular, es planteja a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com una aposta al 1981, amb la incorporació com a professor de Joaquín Gairín Sallán i el seu compromís d'impulsar aquest àmbit de reflexió i pràctica pedagògica. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2000-
3 documents
6.
UAB innova / Universitat Autònoma de Barcelona ; Parc de Recerca UAB
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011-2015
46 documents
7.
UAB divulga / Universitat Autònoma de Barcelona
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011-
135 documents
8.
6 p, 70.6 KB Memòria de les activitats de formació de la Unitat IDES / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Bellaterra Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior 2004-2009
14 documents
9.
6 p, 449.5 KB ICB digital / Sociedad Española de Farmacología Clínica
Madrid : Sociedad Española de Farmacología Clínica, 2001-
100 documents
10.
35 p, 358.3 KB Memòria d'Activitats / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Bellaterra Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior 2003-2011
9 documents

Periodical publications : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Articles 183 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
19 p, 261.6 KB La evaluación de lenguas en un colegio plurilingüe : un estudio de caso de las creencias pedagógicas del profesorado / Mate, Zita
El artículo describe los resultados de un estudio de caso que investiga las creencias, representaciones y saberes de profesores de lengua, indaga sobre cómo explican esos profesores sus prácticas de evaluación con alumnos que aprenden simultáneamente varias lenguas. [...]
This article describes the results from a case study on the beliefs, representations and knowledge of language teachers, on how they explain their evaluation methods with students who simultaneously learn various languages. [...]
L'article descriu els resultats d'un estudi de cas que investiga les creences, representacions i sabers de professors de llengua, indaga sobre com expliquen aquests professors les seves pràctiques d'avaluació amb alumnes que aprenen simultàniament diverses llengües. [...]
Cet article décrit les résultats d'une étude de cas qui enquête sur les croyances, les représentations et les connaissances des enseignants de langues, examine comment ces enseignants expliquent leurs pratiques d'évaluation avec les élèves l'apprentissage de plusieurs langues simultanément. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.724
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 3 (august-september 2017) , p. 28-46 (Articles)  
2.
32 p, 282.5 KB La historia militar en el contexto de las nuevas corrientes historiográficas : una aproximación / Borreguero Beltrán, Cristina (Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias Históricas y Geografía)
Este artículo pretende explorar los avances e innovaciones de la historia de la guerra y, por extensión, de la historia militar, logrados durante el último medio siglo en España. El estudio analiza algunas de sus características más definitorias, en consonancia con el proceso de la historia general, como la extraordinaria multiplicación de los protagonistas, la ampliación del universo temático, el acceso multifactorial en el análisis de las diferentes cuestiones, las nuevas líneas de investigación y los cambios metodológicos generados en diálogo con otras disciplinas — la antropología, la lingüística, la literatura, la psicohistoria, etc. [...]
Aquest article pretén explorar els avenços i les innovacions de la història de la guerra i, per extensió, de la història militar, assolits durant el darrer mig segle a Espanya. L'estudi n'analitza algunes de les característiques més definitòries, d'acord amb el procés de la història general, com l'extraordinària multiplicació dels protagonistes, l'ampliació de l'univers temàtic, l'accés multifactorial a les diferents qüestions, les noves línies de recerca i els canvis metodològics generats en diàleg amb altres disciplines — l'antropologia, la lingüística, la literatura, la psicohistòria, etc. [...]
This article aims to explore the advances and innovations in the study of war history and, by extension, military history during the last half century in Spain. The study analyzes some of its most defining characteristics in line with the process of general history: the extraordinary increase in the number of protagonists, the expansion of issues and topics, the multifactorial access in the analysis, and the opening of new lines of research and methodological changes in dialogue with other disciplines, among them anthropology, linguistics, literature and psychohistory. [...]

2016 - 10.5565/rev/manuscrits.87
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 34 (2016) , p. 145-176 (Articles)  
3.
6 p, 157.4 KB La recerca en terminologia avui / Lorente, Mercè ; Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
L'objectiu d’aquest «Dossier» és recollir informació actualitzada sobre l’activitat de recerca en terminologia en l’àrea d’acció de les universitats de la Xarxa Vives. Presentem una relació dels grups de recerca que en els darrers anys han estat actius en projectes de recerca, creació de recursos terminogràfics o en la direcció de tesis doctorals i altres treballs de recerca, vinculats amb la terminologia, el discurs especialitzat, la traducció especialitzada, l’enginyeria aplicada al lèxic o als textos d’especialitat, la història de la ciència i de la tècnica, la documentació i altres àmbits afins. [...]
2014 - 10.2436/20.2503.01.70
Terminàlia, Vol. 10 (2014) , p. 55-60  
4.
3 p, 62.4 KB Reseñas / Flores Coll, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Obra ressenyada: David DURAN, Aprenseñar. Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando. Madrid: Narcea, 2014.
2015
Revista de educación (Madrid), Vol. 370 (2015) , p. 257-259  
5.
3 p, 122.9 KB Seminarios didácticos y círculos curriculares. / Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
En este instituto se aprovechan las reuniones del profesorado para aplicar dos dinámicas de formación entre iguales. Son los propios docentes quienes, en los seminarios didácticos, presentan prácticas innovadoras y, en los círculos curriculares, buscan puntos de conexión para emprender proyectos interdisciplinares. [...]
2013
Cuadernos de pedagogía, Vol. 431 (2013) , p. 35-38  
6.
6 p, 119.4 KB Ocho trajes a medida : modelos y resultados en cada país del Proyecto Arianne `Ampliar los horizontes de la masculinidad' / Rambla, Francesc Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rovira, Marta, 1969- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Tomé, Amparo
El Proyecto Arianne se ha organizado como una red de equipos de investigación que han trabajado autónomamente en Dinamarca, Alemania, Grecia, Gran Bretaña, Francia, Italia, España y Portugal. En cada caso se ha desarrollado un modelo propio para conseguir un mismo objetivo: elaborar estrategias pedagógicas que amplíen los horizontes de la identidad masculina de los adolescentes. [...]
1999
Cuadernos de pedagogía, Núm. 284 (Octubre 1999) , p. 48-54  
7.
4 p, 163.8 KB ¿Existen hoy tendencias educativas? / Contreras, José Miguel ; Hernández, Fernando ; Puig, Josep M. ; Rué, Joan ; Trilla, Jaume ; Carbonell, Jaume
En este artículo introductorio se comenta el significado de las tendencias educativas, subrayando las dificultades hoy, a diferencia de antaño, de ofrecer una radiografía nítida de aquéllas. A continuación, se señalan los criterios de clasificación que se han seguido en la elaboración de esta monografía.
1996
Cuadernos de pedagogía, Vol. 253, Num. 8 (1996) , p. 13  
8.
6 p, 90.0 KB El pensamiento de J. Elliott / Rué, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
¿En qué consiste la acción docente? ¿Cómo puede ser mejorada y en qué condiciones? A partir de estas dos preguntas, este profesor de la Universidad de East Anglia ha articulado un nuevo paradigma de la profesionalidad docente. [...]
2003
Cuadernos de pedagogía, Num. 328 (Oct 2003) , p. 76-81  
9.
4 p, 101.8 KB Luces y sombras en la evaluación de competencias : el caso PISA / Sanmartí, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Sardà, Anna
Nos hallamos ante un programa internacional ambicioso, serio e innovador que evalúa conocimientos básicos y habilidades. Sin embargo, el PISA es criticado por estar al servicio del capitalismo, estandarizar las mentes y ser incapaz de transformar realmente la educación. [...]
2007
Cuadernos de pedagogía, Vol. 370 (2007) , p. 60-63  
10.
5 p, 72.8 KB Neurociencia y docentes : crónica de un encuentro / della Chieda, Bruno (University Harvard & OECD’s Ceri) ; Christoph, Vanessa (Fernuniversität Hage (Alemanya))
Esta disciplina realiza interesantes aportaciones al ámbito educativo: ayuda a cerrar algunos debates ya desfasados, como el del miedo, y recurre a métodos alternativos, beneficiosos para el cerebro, con el objetivo de superar ciertas dificultades de aprendizaje. [...]
2009
Cuadernos de pedagogía, Num. 386 (2009) , p. 92-96  

Articles : 183 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
32 p, 2.6 MB Recerca sobre l'educació física i l'esport / Galera, Antonio D. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Peire Fernández, Tomás (Universitat Autònoma de Barcelona)
Fonaments doctrinals i proposta d'organització de serveis d'investigació i de documentació universitaris sobre educació física.
1982
Jornades sobre l'esport a la Universitat. Esplugues de Llobregat, : 1982  
2.
22 p, 681.3 KB Aspectes ètics de l'H2020 i la Comissió d'Ètica i Experimentació Animal i Humana (CEEAH) / Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH))
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
3.
35 p, 4.0 MB Perquè en diuen RRI quan volen dir ... / García Jiménez, Daniel
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
4.
18 p, 1.9 MB Dipòsit Digital de Documents de la UAB : accés obert / Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
5.
16 p, 363.2 KB La RRI al programa Horizon 2020 / Claver, Núria (Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR))
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
6.
13 p, 732.4 KB Investigació amb perspectiva de gènere : investigació feminista i amb perspectiva de gènere, punts claus i eines / Freixes Sanjuán, Teresa ; Ponferrada Arteaga, Maribel ; Observatori per a la Igualtat
Material de sensibilització i formació en la perspectiva de gènere en la recerca per a professorat i personal investigador de la UAB.
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
7.
3 p, 95.7 KB Jornada Socio-cognitiva: Ciència Cognitiva i Investigació Social / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca i d'Estudis Sociojurídics
2004
Jornada Socio-cognitiva: Ciència Cognitiva i Investigació Social. Bellaterra, Catalunya, : 2004  
8.
29 p, 2.4 MB L'accés obert a la recerca : la producció científica de l'IGTP al Dipòsit Digital de Documents de la UAB / Jordan Gili, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina) ; Fabregat, Tomàs (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació sobre l'accés obert i com publicar al DDD adreçada als investigadors de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), dins del marc dels Scientific Seminars organitzats per l'IGTP.
2015
IGTP Scientific Seminars. Badalona, 3 novembre : 2015  
9.
17 p, 169.2 KB La iniciación a la investigación jurídica en el trabajo de fin de máster: especial referencia al Máster Universitario de Derecho Empresarial de la Universidad Autónoma de Barcelona / Sierra Noguero, Eliseo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat)
La presente comunicación tiene por objeto el análisis del régimen jurídico de la iniciación a la investigación en el trabajo de fin de Máster Universitario. Además, se muestran las conclusiones de la experiencia obtenida en la evaluación y resultados de investigación del Máster Universitario de Derecho empresarial de la Universidad Autónoma de Barcelona. [...]
2011
IV Congreso Nacional de Innovación en Ciencias Jurídicas: Coordinación y planificación en los estudios de derecho. Valladolid, 4t : 2011  
10.
17 p, 1.5 MB Is there gender bias in the assessment of advertising creativity? / Roca, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Tena Parera, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Lázaro, Patrícia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Gender discrimination in creative departments has been studies using surveys, content analyses, and qualitative methods (Broyles, S. & Grow, J. 2008). Previous research depicts that there exists interest in variables related with assessing advertising creativity (Koslow et al. [...]
2012
International Conference on Research in Advertising, 11a : 2012  

Contributions to meetings and congresses : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Graphic documents 8 records found  
1.
1 p, 57.7 MB Fons bibliogràfic Daniel Jones : una exposició de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General en col·laboració amb el Grup d'Investigació en Estructura i Polítiques de Comunicació Daniel Jones / Calvet Renedo, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Material promocional de l'exposició "Fons bibliogràfic Daniel Jones" organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 25 de gener i el 29 de febrer de 2016 amb material provinent del donatiu del fons personal de Daniel E. [...]
2016  
2.
100x66, 31.8 KB Fotos de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
1995
76 documents
3.
100x66, 28.9 KB Fotos de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
1995
50 documents
4.
66x100, 37.3 KB Fotos de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
1995
50 documents
5.
100x66, 22.1 KB Fotos de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
1995
50 documents
6.
100x66, 22.1 KB Fotos de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
1995
49 documents
7.
778x584, 186.1 KB Acadèmics en ciències socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre els deu acadèmics especialitzats en ciències socials més citats, segons dades obtingudes de la base de dades Social Sciences Citation Index durant el període 2000-2006. De cadascun d'aquests investigadors s'ofereix la biografia, bibliografia seleccionada i recursos web.
2007
9 documents
8.
1024x768, 341.9 KB Cost i finançament de la recerca / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició dedicada al cost i finançament de la recerca amb motiu del Fòrum de la Recerca 2006 celebrat a la UAB. Se centra en l'assignació de recursos econòmics destinats al sistema públic d'R+D, integrat per universitats, centres de recerca i empreses i que esdevé el motor de la innovació d'un país. [...]
2007
12 documents

Multimedia 6 records found  
1.
5.9 KB Dones en ciència i tecnologia / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
En aquesta mostra veureu diversos grups de recerca que estan dirigits per científiques de departaments de la Facultat de Ciències i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
2008  
2.
977 bytes Jacques H. Drèze: Doctor Honoris Causa per la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició amb motiu de la cerimònia d'investidura com a doctor Honoris Causa per la UAB de Jacques H. Drèze el 3 de març de 2008. Economista impulsor de la recerca econòmica a Europa, treballa en temes com la teoria de l'equilibri general, la teoria de la decisió i dels jocs, l'econometria bayesiana, la macroeconomia i l'estudi de polítiques econòmiques. [...]
2008 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
3.
Acadèmics en ciències socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre els deu acadèmics especialitzats en ciències socials més citats, segons dades obtingudes de la base de dades Social Sciences Citation Index durant el període 2000-2006. De cadascun d'aquests investigadors s'ofereix la biografia, bibliografia seleccionada i recursos web.
2007 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))
   
4.
29.7 KB La Biorecerca: dirigida per científiques de la Facultat de Biociències / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Amb motiu del dia de la dona es vol destacar la tasca de les directores dels departaments de la Facultat de Biociències fent un apunt de les línies de recerca que duen a terme.
2007  
5.
10.6 KB Joves investigadors / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició en motiu del Fòrum de la Recerca 2006. L'exposició dividida en 5 apartats (presentació, catàleg, internet, bases de dades i bibliografia) vol proporcionar els recursos digitals més recents sobre els problemes als quals s'enfronten els joves investigadors i les associacions i projectes que lluiten per millorar aquesta situació.
2007  
6.
8.4 KB Ciència i Societat a Europa / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició del Centre de Documentació Europea sobre la recerca a la Unió Europea a pròposit del Forum de la Recerca de la UAB.
2006  

Personal and institutional archives 91 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
1 p, 147.0 KB Canil Camps / Camps i Rabadà, Jaume
19-?  
2.
6 p, 3.7 MB Recuperación del gos d'atura català per via "genètica", y reducción de la displasia / Camps i Rabadà, Jaume  
3.
5 p, 3.0 MB Recuperació del gos d'atura català per via "genètica" / Camps i Rabadà, Jaume  
4.
4 p, 29.2 KB Evolución de la cunicultura en España / Camps i Rabadà, Jaume  
5.
152 p, 47.0 MB Memorándum para el diagnóstico bacteriológico de las enfermedades de los animales domésticos / Barceló, J.
[S.l. : s.n., 1920]  
6.
3620x2580, 2.1 MB Il·lustració 1 / Camps i Rabadà, Jaume
19-?  
7.
1847x1797, 1002.1 KB Il·lustració 3 / Camps i Rabadà, Jaume
19-?  
8.
3047x2526, 1.6 MB Il·lustració 2 / Camps i Rabadà, Jaume
19-?  
9.
3418x2574, 2.2 MB Presència dels Homes Anatomicament Moderns (HAM) / Camps i Rabadà, Jaume
19-?  
10.
2845x1778, 1.6 MB Posible evolución del contacto del lobo (canis lupus arabs) con el hombre caucásico europeo y su transformación en perro / Camps i Rabadà, Jaume
1991  

Personal and institutional archives : 91 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.