Results overview: Found 11 records in 0.03 seconds.
Research literature, 10 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Research literature 10 records found  
1.
80 p, 1.9 MB Disseny i desenvolupament d'una aplicació web basada en software lliure per a la gestió d'incidències de les Vies Verdes de Girona / Vergoñós Pascual, Laura ; Vargas García, Miguel Ángel ; Hernández, Toni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present document és la memòria descriptiva dels treballs realitzats per la Laura Vergoñós Pascual durant el projecte final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 12a edició, durant el transcurs del conveni de col·labració entre el Departament de Geografia i el SIGTE (Servei d'Informació Geogràfica i Teledetecció). [...]
2011  
2.
225 p, 17.0 MB Itinerari d'educació ambiental de les zones dunars i de costa / Minewa Ambiental (Grup de recerca) ; Lei, Felipe ; Martínez, Arnau ; Villalba, Eduard ; Zaldo, Quim ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Enginyeria Química) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La finca de Mongofra Nou es situa a la vessant nord del Parc Natural de s’Albufera des Grau de Menorca i alberga una riquesa faunística, florística i geològica molt important. A causa de la legislació del parc, les activitats tradicionals que es duien a terme la finca s’han vist reduïdes, heus aquí, la necessitat de la finca per reinventar-se. [...]
La finca de Mongofra Nou se sitúa en la vertiente Norte del Parque Natural de s’Albufera des Grau de Menorca y alberga una riqueza faunística, florística y geológica muy importante. A causa de la legislación del parque, las actividades tradicionales que se llevaban a cabo en la finca se han visto reducidas, he aquí, la necesidad de la finca de reinventarse. [...]
Mongofra Nou estate is located in the northern part of the Natural Parc s’Albufera des Grau in Menorca and hosts an incredible fauna, flora and geological structures. Due to the legislation of the Natural Park, traditional activities that were carried out have been reduced, here, the need to reinvent the estate. [...]

2015
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
3 documents
3.
6 p, 225.0 KB Adaptació d'itinerari d'educació ambiental i sensorial a la vall d'Alinyà / EDUCCAMB (Grup de recerca) ; Mariné Rom, Joan ; Riera Riera, Maria Rosa ; Vert Roca, Cristina ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Casacuberta Arola, Núria, tutora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Després d'analitzar el potencial de la muntanya d'Alinyà, s'ha observat que és un lloc idoni per desenvolupar activitats d'educació ambiental (EA). Per aquest motiu s'elabora un itinerari d'EA, part del qual és adaptat sensorialment. [...]
Después de analizar el potencial de la montaña de Alinyà, se ha observado que es un lugar idóneo para desarrollar actividades de educación ambiental (EA). Por éste motivo se elabora un itinerario de EA, parte del cual es adaptado sensorialmente. [...]
After analyzing the potential of the mountain of Alinyà, it has been observed that it is an ideal place to develop environmental education ac-tivities (EE). Departing from this, an EE itiner-ary has been devised, part of which is adapted to sensorial experience. [...]

2013
2 documents
4.
37 p, 2.9 MB Anàlisi del sistema agroecològic de Vila-seca : proposta de guia per a la descoberta del medi / Palacios Romero, Sandra ; Boada, Martí 1949- (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Sánchez Mateo, Sònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
S'ha elaborat una anàlisi del sistema agroecològic del municipi de Vila-seca (Tarragonès) per tal de realitzar en segon lloc, una proposta de guia per a la descoberta del medi per a infants d'entre 8 i 10 anys. [...]
Se ha elaborado un análisis del sistema agroecológico del municipio de Vila-seca (Tarragonés) para realizar en segundo lugar, una propuesta de guía de descubrimiento del medio para escolares de entre 8 y 10 años. [...]
It has been made an analysis of agro-ecological system of Vila-seca's town (Tarragonés) with the proposal of make an environmental education guide for schoolchildren between 8 and 10 years. From fieldwork in the study area it has been inventoried different socio-environmental heritage items that are considered of high importance in the territory. [...]

2011
4 documents
5.
103 p, 1.3 MB Disseny d'un mètode de valoració d'itineraris d'educació ambiental i aplicació a l'àmbit Parc Natural de l'Alt Pirineu - Alt Urgell / EDUCCAMB (Grup de recerca) ; Nualart i Nieto, Anna ; Arroyo i Moras, Fco. Javier ; Pujantell, Josep tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Duch Cortinas, Jordi ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan ; Ramon Riba, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) està creant una xarxa d'itineraris d'educació ambiental amb l'objectiu de divulgar els valors del parc i conscienciar els seus visitants sobre la importància de conservar el medi ambient. [...]
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) está creando una red de itinerarios de educación ambiental con el objetivo de divulgar los valores del parque y concienciar a sus visitantes sobre la importancia de conservar el medio ambiente. [...]
The Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) is creating a net of environmental education itineraries with the goal to spread the values of the park and to increase its visitor's awareness about the importance to preserve the environment. [...]

2007
4 documents
6.
10 p, 905.0 KB Educación ambiental como factor de cambio : conocer, interpretar y aprender para mejorar desde lo glocal / Ruvalcaba Martínez, Carmen Yvonet ; Boada, Martí 1949- (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Primero comenzamos por describir la situación global histórica de la transformación del entorno. Luego se describe cómo evoluciona la Educación Ambiental bajo el concepto del desarrollo, constituyéndose como la Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. [...]
Primer vam començar per descriure la situació global històrica de la transformació de l'entorn. Després es descriu com evoluciona l'Educació Ambiental sota el concepte del desenvolupament, constituint com l'Educació Ambiental per al Desenvolupament Sostenible. [...]
First we started by describing the overall situation of the historical transformation of the environment. Then he describes as evolving environmental education under the concept of development, are as Environmental Education for Sustainable Development. [...]

2010
2 documents
7.
6 p, 41.8 KB Itinerari d'educació ambiental i sensorial de Sant Pere del Burgal / PasAPas (Grup de recerca) ; Marin Marcer, Sara ; Mollfoyeda Urtusol, Antoni ; Suárez Riera, Jerónimo ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) va ser creat l'any 2003. Actualment, el parc està desenvolupant una xarxa d'itineraris d'Educació Ambiental (EA). L'Ecomuseu de la Vall d'Àneu (EVA) ofereix rutes guiades al sender del Monestir de Sant Pere del Burgal, ja senyalitzat i equipat pel PNAP, en estar inscrit al seu àmbit territorial. [...]
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) fue creado en 2003. Actualmente, el parque está desarrollando una red de itinerarios de Eduación Ambiental (EA). El Ecomuseu de la Vall d'Àneu (EVA) ofrece guias a grupos para recorrer el sendero del Monestir de Sant Pere del Burgal, ya señalizado y equipado por el PNAP. [...]
The Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) was founded in 2003. Currently, the parc developes a net of itineries for Enviromental Education (EE). In this context the Ecomuseu de la Vall d'Àneu (EVA) offers already guided tours at Monestir de Sant Pere del Burgal. [...]

2009
2 documents
8.
53 p, 2.5 MB Itinerari d'educació ambiental : petjades a Comes de Rubió / Monteixo (Grup de recerca) ; Girós Sorribes, Marc ; Puig Guerra, Santi ; Sáez Almendros, Sara ; Boada, Martí, 1949- ; Garcia i Orellana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) va ser creat l'any 2003. A causa de la seva recent creació, manca el desenvolupament de moltes de les seves àrees. Actualment, el parc està creant una xarxa d'itineraris d'Educació Ambiental (EA). [...]
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) se creo el año 2003. Debido a su reciente creación, carece de desarrollo en muchas de sus áreas. Actualmente, el parque está creando una red de itinerarios de Educación Ambiental (EA). [...]
The Parc Natural de l'Alt Pirineu was created in 2003. Due to his recent creation, it lacks in the development of many of his areas. Nowadays, the park is creating a net of environmental education (EE) itineraries. [...]

2008
11 documents
9.
13 p, 6.8 MB Disseny d'itineraris d'educació ambiental en ambients de fons de vall / Neret (Grup de recerca) ; Blanch Codó, Mireia ; Guerrero Martínez, Maria Ester ; Marsiñach Sangra, Albert ; Boada, Martí, 1949- ; Rieradevall, Joan ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Duch Cortinas, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'anàlisi de l'estat actual dels equipaments i activitats d'educació ambiental (EA) en l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) ha detectat un grau de desenvolupament molt baix d'aquesta disciplina. [...]
El análisis del estado actual de los equipamientos y actividades d'educación ambiental (EA) en el ámbito del Parque Natural del Alto Pirineo (PNAP) ha detectado un grado de desarrollo muy bajo de la disciplina. [...]
An analysis of the current state of the facilities and activities for environmental education (EE) in within the High Pyrinees Natural Park (HPNP) has found a very low level of development in this field. [...]

2007
5 documents
10.
30 p, 10.0 MB Educació ambiental en camins tradicionals : una proposta de guia interpretativa pel camí de les Tosques / Badia Cabré, Roser ; Boada, Martí 1949- (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El primer bloc del treball, que ocupa en extensió la major part del projecte, permet una aproximació a la figura que juga el medi ambient i l'educació ambiental en la societat i en el moment actual. [...]
2006
2 documents

Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
1024x568, 381.8 KB Exposició "Itineraris: xarxa de camins pel campus" / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Fotografies de l'exposició presencial realitzada per la Biblioteca de Ciències Socials el febrer de 2012. Es mostra sis itineraris per recórrer el campus i conèixer els seus recursos naturals i artístics. [...]
2012
10 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.