Results overview: Found 40 records in 0.03 seconds.
Books and collections, 1 records found
Research literature, 39 records found
Books and collections 1 records found  
1.
42 p, 4.3 MB New Model for Geospatial Coverages in JSON : Coverage Implementation Schema and Its Implementation With JavaScript / Masó Pau, Joan (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Zabala Torres, Alaitz (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Baumann, Peter (Jacobs University)
Map browsers currently in place present maps and geospatial information using common image formats such as JPEG or PNG, usually created from a service on demand. This is a clear approach for a simple visualization map browser but prevents the browser from modifying the visualization since the content of the image file represents the intensity of colors of each pixel. [...]
United States of America : IGI Global Information Science Reference, 2019 - 10.4018/978-1-5225-8446-9.ch015
Emerging Technologies and Applications in Data Processing and Management, 2019, p. 316-357  

Research literature 39 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
14 p, 1.5 MB Intranet PYME logística / Rubí Lozano, Iván ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aplicación web de una intranet enfocada para un entorno empresarial logístico. La aplicación permite un registro de usuarios, llevar un control inventariado del material disponible, poder abrir y resolver tickets de incidencias, crear eventos globales para posteriormente visualizarlos en un calendario mensual y crear entradas en un tablón de mensajes. [...]
Aplicació web d'una intranet enfocada per a un entorn empresarial logístic. L'aplicació permet un registre d'usuaris, portar un control inventariat del material disponible, poder obrir i resoldre tiquets d'incidències, crear esdeveniments globals per a posteriorment visualitzar-los en un calendari mensual i crear entrades en un tauló de missatges. [...]
Web application of an intranet focused for logistics business environments. This app allows to register users, to check up on the available inventory, to open and solve queries, to create events that will appear on the monthly calendar and to create new messages on a message board. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
8 p, 589.5 KB Aplicació amb tecnologia web : sistema de votació / Jordana Vila, Marc ; Blanco Esteban, Aaron, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui en dia, hi ha moltes situacions en les quals s'ha de prendre una decisió en grup. Moltes vegades aquesta decisió es pren mitjançant un sistema de votació. Els sistemes de votació tradicionals no són gaire eficients, sobretot si es tracta d'un grup gran de persones. [...]
Hoy en día, hay muchas situaciones en las cuales se debe tomar una decisión en grupo. Muchas veces esta decisión se toma mediante un sistema de votación. Los sistemas de votación tradicionales no soy demasiado eficientes, sobre todo si se trata de un grupo grande de personas. [...]
Nowadays, there are many situations in which you have to make a group decision. Many times this decision is made through a voting system. Traditional voting systems are not very efficient, especially if it is made by a large group of people. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.7 MB Realització d'una PWA i una app híbrida amb un back-end sobre PHP / Felip Cárdenas, Joel ; Giner Miguelez, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte pretén extreure conclusions sobre el debat entre tecnologies de desenvolupament web i mòbil actuals (Native vs Hybrid vs Progressive) basant-se en l'experiència assolida realitzant dos prototips d'una mateixa aplicació centrada en el suport a la formació esportiva. [...]
This project aims to draw conclusions about the debate between current web and mobile development technologies (Native vs Hybrid vs Progressive) based on the experience realizing two prototypes of an application focused on supporting racket sports training. [...]
El proyecto pretende extraer conclusiones sobre el debate entre las tecnologias de desarrollo web y móvil más actuales (Native vs Hybrid vs Progressive) basándose en la experiencia obtenida en el desarrollo de dos prototipos de una misma aplicación centrada en el soporte a la formación deportiva. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
14 p, 1.4 MB MyStudentDrive : Web para la organización de un estudiante / Grande Nuñez, Andres F. ; Oropesa Fisica, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este documento contiene el desarrollo de MyStudentDrive, una aplicación web que permite a los estudiantes organizar todos los aspectos relacionados con sus estudios, desde el almacenamiento de archivos y la organización de sus eventos, hasta la planificación de sus tareas diarias y la gestión de los horarios de la semana. [...]
This document contains the development of MyStudentDrive, a web application that allows students to organize all aspects related to their studies, from the storage of files and the organization of their events, to the planning of their daily tasks and the management of schedules of the week. [...]
Aquest document conté el desenvolupament de MyStudentDrive, una aplicació web que permet als estudiants organitzar tots els aspectes relacionats amb els seus estudis, des de l'emmagatzematge d'arxius i l'organització dels seus esdeveniments, fins a la planificació de les seves tasques diàries i la gestió dels horaris de la setmana. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
13 p, 2.6 MB EEMobi 3.0 : Análisis y mejora de la web de movilidad de ingeniería / Bernal Ortiz, Marc ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A lo largo de los años, las universidades se han ido adaptando a las nuevas tecnologías para poder ofrecer toda la información de los diferentes programas de movilidad ofertados de una forma mucho más accesible. [...]
Over the years, universities have gone adapting to new technologies in order to offer all the information of the different mobility programmes offered in a much more accessible way. In this sense, a few years ago the UAB School of Engineering gave rise to a project, EEMobi, which aimed to facilitate access to information on the different mobility programmes. [...]
Al llarg dels anys, les universitats s'han anat adaptant a les noves tecnologies per poder oferir tota la informació dels diferents programes de mobilitat oferts d'una manera molt més accessible. En aquest sentit, fa 2 anys l'Escola d'Enginyeria de la UAB es va plantejar el desenvolupament d'un projecte, EEMobi, el qual pretenia facilitar l'accés a la informació dels diferents programes de mobilitat oferts. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 2.3 MB Aplicació web per a la visualització de la qualitat de l'aire de Barcelona mitjançant la mineria de dades d'APIs Open Access / Domínguez Martín, Michelle ; Giner Miguelez, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment vivim en un món tecnològic en què en cada moment es generen grans quantitats de dades, les quals estan disponibles total o parcialment a Internet. A més, a causa de la pandèmia per coronavirus, la població ha hagut de canviar radicalment la seva rutina, mantenint-se a casa com a mesura de prevenció i buidant els carrers de les ciutats més concorregudes del món. [...]
Actualmente vivimos en un mundo tecnológico en el que en cada momento se generan grandes cantidades de datos, las cuales están disponibles total o parcialmente en Internet. Además, debido a la pandemia por coronavirus, la población ha tenido que cambiar radicalmente su rutina, manteniéndose en casa como medida de prevención y vaciando las calles de las ciudades más concurridas del mundo. [...]
We are currently living in a technological world in which large amounts of data are being generated at every moment, being total o partially available on the Internet. In addition, due to the coronavirus pandemic, the population has had to radically change its routine, staying at home as a precautionary measure and emptying the streets of the busiest cities in the world. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
10 p, 923.7 KB Plataforma per a l'assistència en la correcció d'exàmens / Rovira Solà, Arnau ; Benavente i Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball s'ha desenvolupat part d'una plataforma web per a l'assistència al professorat en la correcció d'exàmens. La plataforma es desenvolupa en el marc d'un projecte d'innovació docent que té l'objectiu de proporcionar una eina al professorat que faciliti la correcció dels examens i permeti treure conclusions sobre l'aprenentatge dels estudiants. [...]
En este trabajo se ha desarrollado parte de una plataforma web para la asistencia al profesorado en la corrección de exámenes. La plataforma se desarrolla en el marco de un proyecto de innovación docente que tiene el objetivo de proporcionar una herramienta al profesorado que facilite la corrección de los exámenes y permita sacar conclusiones sobre el aprendizaje de los estudiantes. [...]
In this work, part of a web platform has been developed to assist teachers in correcting exams. The platform is developed within the framework of a teaching innovation project that aims to provide a tool to teachers that facilitates the correction of exams and allows conclusions to be drawn about student learning. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 2.8 MB Anàlisis i estudi de Lightning Network a Bitcoin / Houlail Sairouni, Miriam ; Navarro-Arribas, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, la xarxa Lightning o Lightning Network està sent molt coneguda en el món de la informàtica i en el món de les criptomonedes, ja que aquesta xarxa té com a objectiu solucionar algunes de les mancances que té Bitcoin. [...]
Nowadays the Lightning network is very well known in the computer world and in the world of crypto-currencies, since this network aims to solve some of the deficiencies that Bitcoin has. Some of the major deficiencies that Bitcoin suffers today are scalability, instant payments and micro-payments. [...]
Actualmente, la red Lightning o Lightning Network está siendo muy conocida en el mundo de la informática y en el mundo de las criptomonedas, ya que esta red tiene como objetivo solucionar algunas de las carencias que tiene Bitcoin. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 674.5 KB Implementació d'una aplicació web utilitzant una arquitectura de comunicació MuleSoft / Barberà Tor, Miquel ; Robles, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball es presenta el desenvolupament d'un frontal web per a la monitorització de vendes d'una empresa. Per tal de gestionar la comunicació entre tots els actors implicats ( BBDD, SAP, Front-end. [...]
This project introduces the development of a web front for sales monitoring of a company. In order to manage the communicacion between all the actors involved (DB, SAP, Front -end. . . ) we will use a MuleSoft architecture that will allow us to create APIs that handle all the internal communication. [...]
En este trabajo se presenta el desarrollo de un frontal web para la monitorización de las ventas de una empresa. Para gestionar la comunicación entre todos los actores implicados (BBDD, SAP, Front-End) utilizaremos una arquitectrua MuleSoft que nos permitirá crear APIs que gestionen toda la comunicación interna. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 291.6 KB Aplicació per a una millor gestió de la matrícula / Guardado Milla, Alex ; Pons, Jordi, (Pons Aróztegui) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els estudis universitaris, els estudiants han d'anar superant assignatures cada curs acadèmic. Cada assignatura té un o més grups que tenen un nombre limitat de places. Abans d'iniciar el nou curs, l'estudiant es matricula i tria entre els diferents grups disponibles. [...]
En los estudios universitarios, los estudiantes deben ir superando asignaturas cada curso académico. Cada asignatura tiene uno o más grupos que tienen un número limitado de plazas. Antes de iniciar el nuevo curso, el estudiante se matricula y elige entre los diferentes grupos disponibles. [...]
In undergraduate studies, students must complete subjects each academic year. Each subject has one or more groups that have a limited number of places. Before starting the new course, the student enrolls and chooses from the different groups available. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 39 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.