Results overview: Found 68 records in 0.02 seconds.
Articles, 30 records found
Research literature, 38 records found
Articles 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 302.3 KB Adaptación y equivalencia de códigos en el diseño de un juego de mesa para discapacitados visuales : código gráfico y háptico / Roca Vargas, Judit (Centro Internacional de Estudios e Investigación en Tecnologías Gráficas y Comunicación Científica (TGRAF-ISEC Lisboa))
La mayoría de comunicaciones gráficas requieren la visión, siendo inaccesibles a las personas con discapacidad visual. Esta investigación analiza los parámetros de diseño de juegos de mesa clásicos, identifica aquellos elementos que influyen en su desarrollo y propone una equivalencia de códigos. [...]
La majoria de comunicacions gràfiques requereixen l'òrgan de la visió. És per això que són inaccessibles per a les persones amb discapacitat visual. En aquesta investigació s'analitzen els paràmetres de disseny de jocs de taula clàssics, s'identifiquen aquells elements que influeixen en el desenvolupament del joc i es proposa una equivalència de codis. [...]
The majority of graphical communications need the organ of the vision. It is for this that they are inaccessible for the persons with visual disability. In this research there are analyzed the design parameters of classic board games, there are identified those elements that influence the development of the game and one proposes an equivalence of codes. [...]

2019 - 10.5565/rev/grafica.144
Grafica, Vol. 7 Núm. 14 (2019) , p. 103-108 (Investigación)  
2.
7 p, 1.2 MB Joc i matemàtiques : recerca i implicacions didàctiques / Edo, Mequè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La recerca de la millora de l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques escolars condueix a l'estudi de situacions didàctiques concretes que poden ser referents de bones pràctiques. Seguint Van Oers (1994, 2003), considerem que les bones pràctiques escolars són aquelles que cerquen un aprenentatge efectiu, és a dir, aquelles que tenen en consideració tant l'augment de les capacitats cognitives dels alumnes com la millora de les habilitats i capacitats de relació social per participar efectivament en la vida sociocultural de la comunitat. [...]
2008 - 10.17345/comeduc200864-70
Comunicació educativa, Núm. 21 (2008) , p. 64-70  
3.
23 p, 342.8 KB Les aportacions de John F. Nash a l'economia : equilibri i negociació / Massó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
John F. Nash va rebre el Premi Nobel d'Economia l'any 1994, juntament amb John C. Harsanyi i Reinhard Selten, «per les seves anàlisis de l'equilibri en la teoria dels jocs no cooperatius», i el Premi Abel de Matemàtiques l'any 2015, juntament amb Louis Nirenberg, «per les seves contribucions notables i fonamentals a la teoria d'equacions en derivades parcials no lineals i les seves aplicacions a l'anàlisi geomètrica». [...]
2017 - 10.2436/20.2002.01.74
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, Vol. 32 (2017) , p. 73-94  
4.
18 p, 2.0 MB Pensamiento computacional y programación visual por bloques en el aula de Primaria / Sáez López, José Manuel (Universidad Nacional de Educación a Distancia) ; Cózar Gutiérrez, Ramón (Universidad de Castilla-La Mancha)
El presente trabajo aborda la computación creativa en Primaria desde una perspectiva lúdica y activa a través de lenguajes de programación visual utilizando Scratch con un enfoque pedagógico. Se plantean actividades participativas centradas en un aprendizaje basado en el juego. [...]
Aquest treball aborda la computació creativa a Primària des d'una perspectiva lúdica i activa a través de llenguatges de programació visual utilitzant Scratch amb un enfocament pedagògic. Es plantegen activitats participatives centrades en un aprenentatge basat en el joc. [...]
This paper highlights creative computing in elementary education from a playful and active perspective through visual programming languages using Scratch with a pedagogical approach. Participatory activities focused on game-based learning were implemented. [...]

2017 - 10.5565/rev/educar.841
Educar, Vol. 53 Núm. 1 (2017) , p. 129-146 (Monográfico)  
5.
18 p, 2.2 MB Percepciones de los futuros docentes respecto al potencial de la ludificación y la inclusión de los videojuegos en los procesos de enseñanza-aprendizaje / Aznar Díaz, Inmaculada (Universidad de Granada) ; Raso-Sánchez, Francisco (Universidad de Granada) ; Hinojo-Lucena, M. Angustias (Universidad de Granada) ; Romero-Díaz de la Guardia, José Javier (Universidad Internacional de la Rioja)
El trabajo pretende analizar las percepciones de los estudiantes de los grados de Educación Infantil, Primaria y Pedagogía de distintas universidades españolas y latinoamericanas respecto al potencial y uso de la ludificación en el aula para la mejora de los rendimientos y valorar la inclusión del videojuego en los entornos personales de aprendizaje de dicho alumnado analizando las posibilidades pedagógicas del mismo, el potencial para la creación de comunidades de aprendizaje y las opciones para procesos de transformación social. [...]
El treball pretén analitzar les percepcions dels estudiants dels graus d'Educació Infantil, Primària i Pedagogia de diferents universitats espanyoles i llatinoamericanes pel que fa al potencial i ús de la ludificació i els videojocs a l'aula per a la millora dels rendiments, i valorar la inclusió del videojoc en els entorns personals d'aprenentatge de l'alumnat analitzant les possibilitats pedagògiques d'aquest, el potencial per a la creació de comunitats d'aprenentatge i les opcions per a processos de transformació social. [...]
This paper analyzes the perceptions of students enrolled in bachelor's degree programs in early childhood education, primary education and pedagogy at various Spanish and Latin American universities regarding the potential use of gamification in classrooms to improve academic performance and evaluate the inclusion of video games in the personal learning environments of these students. [...]

2017 - 10.5565/rev/educar.840
Educar, Vol. 53 Núm. 1 (2017) , p. 11-28 (Monográfico)  
6.
1 p, 64.5 KB Ross Flatt: "L'escola tradicional mata la necessitat de saber" / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2016
Ara, Núm. 1957 (24 d'abril de 2016) , p. 24  
7.
15 p, 137.7 KB El juego desde los jugadores : huellas en Huizinga y Caillois / Rivero, Ivana Verónica (Universidad Nacional de Río Cuarto)
Tanto al juego como a la cultura les es posible evolucionar tanto hacia la seriedad y la funcionalidad absolutas (esto es lo que ha estudiado Caillois y han seguido Elías y Dunning) como hacia la gratuidad más sentida, hacia la creación de un nuevo sentido para acciones cotidianas y hacia la diversión (postura construida desde una amalgama de autores, entre ellos, Pavía, Mantilla, Scheines y Ambrosini). [...]
Tant al joc com a la cultura els és possible d'evolucionar tant cap a la serietat i la funcionalitat absolutes (això és el que ha estudiat Caillois i han seguit Elías i Dunning) com cap a la gratuïtat més sentida, cap a la creació d'un nou sentit per a accions quotidianes i cap a la diversió (postura construïda des d'una amalgama d'autors, com ara Pavía, Mantilla, Scheines i Ambrosini). [...]
Both play and culture can evolve towards the absolutely serious and functional (as studied by Caillois and later by Elias and Dunning) or towards the gratuitous, the creation of new meaning for everyday actions and fun (a view constructed from a variety authors, including Pavia, Mantilla, Scheines and Ambrosini). [...]

2016 - 10.5565/rev/enrahonar.663
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 56 (2016) , p. 49-63 (Articles)  
8.
2 p, 113.4 KB Predictors de recaigudes i abandonament en pacients addictes al joc / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut)
El joc patològic es caracteritza per un comportament disfuncional de tipus recurrent i persistent envers el joc que provoca deteriorament clínic de caràcter biopsicosocial. Un estudi recent ha analitzat l'eficàcia terapèutica del tractament d'aquest trastorn, explorant les variables que poden predir les recaigudes i els bandonaments durant els dos anys posteriors a la finalització de la intervenció, que poden arribar a un 50%, i la relació entre el sexe dels pacients i el resultat del tractament.
2015
UAB divulga, Novembre 2015  
9.
9 p, 423.9 KB Un concurs Joc de Vries per treballar la Taula Periòdica / Fabregat Fabregat, Sara ; Monferrer Pons, Llorenç (IES Professor Broch i Llop (Vila-real, País Valencià))
En aquest article es presenta una proposta educativa implementada en l'assignatura de Física i Química del tercer curs d'ESO a l'IES Politècnic de Castelló de la Plana la qual està inclosa en un Treball Final del Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes de la Universitat Jaume I de Castelló. [...]
The educational proposal presented in this article was implemented at IES Politècnic in Castelló de la Plana in the third curse of ESO. It was created as a Final Paper for the Master in Secundary Education for Teacher given at University Jaume I in Castelló. [...]

2015
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 30 (Desembre 2015) , p. 11-19 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
10.
14 p, 496.6 KB El joc del "rescat" en el procés constituent de l'esport contemporani a Catalunya (1920-1926) / Brasó i Rius, Jordi (Centre d'Alt Rendiment (Sant Cugat del Vallès, Catalunya)) ; Torrebadella Flix, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
L'objecte d'aquest article és analitzar la presència del joc del rescat en la societat catalana i, concretament, en els moviments associatius de l'esport d'inicis del segle XX. Aquest estudi s'ha elaborat a partir d'una recerca documental de fonts primàries, principalment de la premsa esportiva, però ha comptat amb el suport d'altres investigacions recents. [...]
2015
Aloma, Vol. 33, Num. 1 (2015) , p. 79-91  

Articles : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 38 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
42 p, 937.6 KB Group Work in the English Classroom : Cooperative and Collaborative Learning / Ruiz Rubio, Angel ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
The aim of this paper is to examine how students manage their roles when they work in groups on a task designed for cooperative (roles assigned) or collaborative (no roles assigned) learning. Apart from these two manners of learning, group work, per se, is also studied in order to observe what it has to offer. [...]
L'objectiu d'aquest estudi és observar com els estudiants gestionen els seus rols quan treballen en grups de manera cooperativa (rols assignats) o col·laborativa (sense rols assignats). A més d'aquestes dues maneres d'aprendre, també s'estudia el treball en grup per observar què pot aportar. [...]

2019  
2.
9 p, 811.5 KB Geometrik : disseny i implementació d'un videojoc educatiu incorporant Leap Motion / Barcia Goñi, Marta ; Martí Godia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en dissenyar i implementar un videojoc 3D educatiu amb el motor Unity, enfocat a nens d'educació primària i que es basi en el reconeixement de figures i formes geomètriques de manera que permeti desenvolupar i millorar la percepció de color i formes. [...]
El proyecto consiste en diseñar e implementar un videojuego 3D educativo con el motor Unity, enfocado a niños de educación primaria y que se base en el reconocimiento de figuras y formas geométricas de forma que permita desarrollar y mejorar la percepción de color y formas. [...]
The project consists of designing and implementing an educational 3D video game with the Unity engine, focused on primary school children and based on the recognition of figures and geometric shapes in a way that allows to develop and improve the perception of colors and shapes. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
121 p, 1.4 MB Análisis comparativo de la traducción de World of Warcraft al español y al chino / Pejoan Quiroga, Jordi ; Mangiron i Hevia, Carme, ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
China, con 560 millones de jugadores, es actualmente el mayor consumidor de videojuegos del mundo y, como tal, representa una gran oportunidad para cualquier desarrolladora. Sin embargo, también es un mercado complejo, y las empresas que quieran conquistarlo deben familiarizarse con sus entresijos lingüísticos y culturales. [...]
2018  
4.
14 p, 1.2 MB Gestió de les comunicacions dins de l'entorn Joc de drones / Guerrero Molero, Marc ; Montón Macián, Màrius, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els últims anys gràcies a un avenç tècnic s'ha produït una gran expansió dels drones en l'oci. Avui en dia, hi ha molta varietat en la utilització de drones, des de prendre fotografies fins a participar en carreres d'obstacles. [...]
For the last years, there has been a great expansion of drones at lesure because of a technical advance in tecnology. Nowadays, there is a lot of variety in drone uses, from taking a picture to participating in obstacle races. [...]
En los últimos años gracias a un avance técnico se ha producido una gran expansión de los drones en el ocio. Hoy en día hay gran variedad en el uso de drones, desde hacer fotografias hasta participar en carreras de obstáculos. [...]

2018-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
38 p, 997.0 KB L'evolució de "Pokémon" i de les pràctiques de consum dels seus jugadors / Gallart del Valle, Clàudia ; Lozano Méndez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'analitzen les característiques de les mecàniques de joc i del disseny dels personatges presents en els videojocs principals de la franquícia Pokémon, per tal de determinar què els fa atractius per als seus consumidors i fins a quin punt aquestes característiques són rellevants en l'experiència de joc. [...]
En este trabajo se analizan las características de las mecánicas de juego y del diseño de los personajes presentes en los videojuegos principales de la franquicia Pokémon, con el fin de determinar qué los hace atractivos para sus consumidores y hasta qué punto estas características son relevantes en la experiencia de juego. [...]
This paper analyses the characteristics of the game mechanics and the design of the characters that appear in the main videogames of the Pokémon franchise, in order to determine what makes them attractive to their consumers and to what extent these characteristics are relevant in the game experience. [...]

2018
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
6.
50 p, 999.3 KB La martingala-realitat o engany? : estratègies en jocs d'atzar / López Balcells, Víctor ; Bardina i Simorra, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2016
Graduat o Graduada en Estadística Aplicada [973]  
7.
250 p, 2.6 MB Diferències entre els jugadors patològics online i els jugadors patològics de màquines escurabutxaques : estudi de les característiques sociodemogràfiques, clíniques (psicopatologia, personalitat i intel·ligència) i relatives al perfil de joc i dels factors predictors d'abandonament prematur de la teràpia / Cristina Martínez Viana ; Director: Dr. Josep Cañete Crespillo ; Tutora: Dra. Lourdes Ezpeleta Ascaso. / Martínez Viana, Cristina, autor. ; Cañete Crespillo, José, supervisor acadèmic. ; Ezpeleta, L., supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
L'any 1977 es van legalitzar els jocs d'atzar a Espanya i des d'aleshores han aparegut de forma creixent les diverses modalitats de jocs d'atzar i d'apostes. L'any 2011 es va legalitzar el joc online i totes dues legalitzacions han donat lloc a una major accessibilitat i una major publicitat dels jocs, que s'ha traduït en un increment enorme de la quantitat de persones que acaben desenvolupant una addicció als jocs d'atzar. [...]
In 1977, gambling was legalized in Spain and since then the different modalities of gambling have emerged. In 2011 online gambling was legalized and both legalizations have led to greater accessibility and greater advertising, which has resulted in a huge increase in the number of people who end up developing a gambling disorder. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
34 p, 3.0 MB L'educació creadora / Cabrera Vergés, Sílvia ; Morón Velasco, Mar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball està basat en un projecte d'investigació envers l'expressió lliure, a partir dels conceptes que ens proporciona l'educació creadora. El seu objectiu principal és donar a conèixer aquesta visió per tal d'afavorir la reflexió i el plantejament d'altres vies educatives. [...]
2017
Graduat o Graduada en Educació Primària [896]  
9.
12 p, 1.0 MB Creació d'una aplicació per l'aprenentatge en la programació / Acedo Casellas, Pau ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball proposat tracta de la creació d'una aplicació senzilla per a mòbil, per acostar i facilitar l'aprenentatge de la programació o d'altres aspectes relacionats amb la informàtica (història, diferència en els llenguatges de programació, etc) als estudiants de secundària. [...]
The aim of this project is to create a simple mobile application to approach and facilitate the learning of programming or other aspects related to computer science (history, difference of programming languages, etc. [...]
El trabajo propuesto trata de la creación de una aplicación sencilla para móvil, para acercar y facilitar el aprendizaje de la programación o de otros aspectos relacionados con la informática (historia, diferencia en los lenguajes de programación, etc) a los estudiantes de secundaria. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
11 p, 1.5 MB Editor de escenas gráficas / Martinez Masip, Enoc ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A lo largo de los últimos años el sector de las máquinas tragamonedas ha sufrido un gran cambio tecnológico, pasando de ser simples máquinas con microcontroladores y rodillos mecánicos, a máquinas complejas multipantalla que incorporan ordenadores (máquinas con microprocesador ARM CortexA, x86, x64) y deben reproducir pequeños juegos como si de una videoconsola se tratara. [...]
Over the last few years, the slot machine sector has undergone a great technological change, going from being simple machines with microcontrollers and mechanical reels, to complex multi-screen machines that incorporate computers (machines with microprocessor ARM Cortex A, x86, x64) and Must play small games as if it were a game console. [...]
Al llarg dels darrers anys les màquines escurabuixaques han patit un gran canvi tecnològic, passant de ser simples màquines amb microcontroladors i rodets mecànics, a màquines complexes multi pantalla que incorporen ordinadors (màquines amb microprocessador ARM CortexA,x86,x65. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 38 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.