Resultats globals: 220 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 198 registres trobats
Llibres i col·leccions, 4 registres trobats
Documents de recerca, 18 registres trobats
Fons personals i institucionals, 8 registres trobats
Articles 198 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
15 p, 128.2 KB Canvi climàtic i benestar social a Barcelona : Històries personals de salut, menjar i pobresa / Díaz-Pont, Joana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Reales Guisado, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
La recerca parteix del problema que comunicar el canvi climàtic i fer visible el seu impacte en el benestar social és un repte complex per a la ciutat. La comunicació climàtica sovint incideix en els factors més negatius i conflictius de la relació entre clima i benestar, destacant la tragèdia i el conflicte. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 223-237 (Articles)  
2.
18 p, 237.6 KB La mirada reflexiva, aportaciones epistemológicas al periodismo literario ante el espejismo del metarrelato de la era digital / Gayà Morlà, Catalina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Seró, Laia ; Garde Cano, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
Este ensayo propone reflexionar en torno a los aportes epistemológicos que la etnografía hace al periodismo literario. El objetivo es incorporar a la discusión en torno al periodismo literario la mirada reflexiva. [...]
This article reflects on the epistemological contributions of ethnography to literary journalism. The objective is to incorporate the reflective gaze into the debate on literary journalism. It is argued that journalism based on a reflective gaze is a participatory exercise in which subjects, through an exercise of intersubjectivity, try to interpret, narrate and create a world in common. [...]

2022 - 10.31921/doxacom.n34a1477
Doxa. Comunicación, Núm. 34 (2022) , p. 273-289  
3.
18 p, 640.4 KB WhatsAppening to the news in Brazil? : a mixed method study on news publishers' struggle to adapt to WhatsApp's inherent characteristics of mobile and interpersonal communication / Carpes, Giuliander (University of Toulouse 3 Paul Sabatier) ; Moreu, Enric (Dublin City University)
After Facebook started prioritizing posts from family and friends on its newsfeed at the beginning of 2018, news consumption on social media increasingly migrated to other mobile applications such as WhatsApp. [...]
Després que Facebook comencés a privilegiar les publicacions de familiars i amics en el seu subministrament de notícies a principis de 2018, el consum de notícies en les xarxes socials va migrar cada vegada més a altres aplicacions mòbils, com WhatsApp. [...]
Después de que Facebook comenzara a privilegiar las publicaciones de familiares y amigos en su suministro de noticias a principios de 2018, el consumo de noticias en las redes sociales migró cada vez más a otras aplicaciones móviles, como WhatsApp. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3545
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 68 (2023) , p. 45-62 (Articles)  
4.
18 p, 296.4 KB Regulating dependency : the political stakes of online platforms' deals with French publishers / Papaevangelou, Charis (Université de Toulouse) ; Smyrnaios, Nikos (Université de Toulouse)
At a time when the news industry is struggling to cope with the dominance of the advertising market by large platforms, along with recent crises such as the COVID-19 pandemic, commercial deals and regulatory initiatives are becoming increasingly common. [...]
En un moment en què la indústria periodística lluita per fer front al domini de l'espai publicitari per part de les grans plataformes, juntament amb crisis recents com la pandèmia de COVID-19, els acords comercials i les iniciatives reguladores són cada vegada més freqüents. [...]
En un momento en que la industria periodística lucha por hacer frente al dominio del espacio publicitario por parte de las grandes plataformas, junto con crisis recientes como la pandemia de COVID-19, los acuerdos comerciales y las iniciativas reguladoras son cada vez más frecuentes. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3546
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 68 (2023) , p. 117-134 (Articles)  
5.
18 p, 185.0 KB Collaborative journalism and normative journalism : lessons from Latin American journalism / Mesquita, Lucia (Dublin City University)
Collaboration in journalism has become increasingly important, in the face of the challenges posed by digitalisation and platformization. The development of information and communication technologies has led to collaborative journalism committed to democratic and public-oriented methods. [...]
La col·laboració en el periodisme ha esdevingut cada vegada més important a causa dels desafiaments que plantegen la digitalització i les plataformes de xarxes socials i altres plataformes tecnològiques. [...]
La colaboración en el periodismo se ha vuelto cada vez más importante debido a los desafíos que plantean la digitalización y las plataformas de redes sociales y otras plataformas tecnológicas. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha dado lugar a un periodismo colaborativo comprometido con métodos democráticos y orientados al público. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3541
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 68 (2023) , p. 27-44 (Articles)  
6.
16 p, 188.7 KB Quantifying digital-native and legacy, national and local news websites in Spain, their topic scope and platforms / Negredo, Samuel (Universidad de Navarra) ; Sánchez-García, Pilar (Universidad de Valladolid) ; Amoedo-Casais, Avelino (Universidad de Navarra) ; Martínez-Costa, María-Pilar (Universidad de Navarra) ; Salaverría, Ramón (Universidad de Navarra)
Digital media have become an integral part of the journalism industry and of audience habits - in 2021 our research registered 2873 active news websites in Spain. First, this paper explores trends facing online news; it sets out the criteria used to identify a news brand as digital-native or non-native; and it presents the results of our classification. [...]
Els mitjans digitals s'han convertit en una part integral de la indústria del periodisme i dels hàbits de l'audiència: el 2021, la nostra recerca va registrar 2. 873 llocs web de notícies actius a Espanya. [...]
Los medios digitales se han convertido en una parte integral de la industria del periodismo y de los hábitos de la audiencia: en 2021, nuestra investigación registró 2. 873 sitios web de noticias activos en España. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3542
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 68 (2023) , p. 81-96 (Articles)  
7.
20 p, 958.0 KB Transparency in informative content : an analysis of methods in Spanish data journalism (2019-2022) / Arias Robles, Félix (Universidad Miguel Hernández de Elche) ; Marín-Sanchiz, Cristian Ramón (Universidad Miguel Hernández de Elche) ; Abellán-Mancheño, Andrea (Universidad Miguel Hernández de Elche) ; García-Avilés, José Alberto (Universidad Miguel Hernández de Elche)
La crisis de confianza en el periodismo ha aumentado las esperanzas depositadas en la transparencia interna de los contenidos. Las posibilidades técnicas del periodismo de datos y su vinculación con las ciencias sociales suponen una oportunidad para poner en práctica estos valores de apertura y trazabilidad. [...]
La crisi de confiança en el periodisme ha augmentat les esperances dipositades en la transparència interna dels continguts. Les possibilitats tècniques del periodisme de dades i la seva vinculació amb les ciències socials suposen una oportunitat per posar en pràctica aquests valors d'obertura i traçabilitat. [...]
The crisis of confidence in journalism has increased hopes of internal transparency. The technical possibilities of data journalism and its background in social sciences support the values of openness and transparency. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3548
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 68 (2023) , p. 97-116 (Articles)  
8.
18 p, 193.1 KB Digital-native news media : Reach in 46 countries, top brands and user profiles in Spain / Kaufmann-Argueta, Jürg (Universidad de Navarra) ; Negredo, Samuel (Universidad de Navarra)
Digital-pure news publications have become competitive players in many countries, populating audience rankings in the context of a high-choice media environment. With the aim of gaining insight into the performance of digital-native news brands around the world and into how their audiences are similar or different to those of media with traditional roots in Spain, we draw on survey data for 2021 and 2022, respectively. [...]
Les publicacions de notícies purament digitals han esdevingut actors competitius en molts països i ocupen llocs destacats en les classificacions d'audiència en el context d'un entorn mediàtic d'alta capacitat d'elecció. [...]
Las publicaciones de noticias puramente digitales se han convertido en actores competitivos en muchos países y ocupan puestos destacados en las clasificaciones de audiencia en el contexto de un entorno mediático de alta capacidad de elección. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3543
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 68 (2023) , p. 63-79 (Articles)  
9.
16 p, 172.9 KB News life cycle and the hybrid media system / Serrano Tellería, Ana (Universidad de Castilla-La Mancha)
Following a brief examination of recent theories, this proposal describes the transmedia ideals, logic and values for journalism and explores how transmedia storytelling addresses the need to ensure the continued relevance of journalism. [...]
Després d'un breu examen de les teories recents, aquesta proposta descriu els ideals, la lògica i els valors transmèdia per al periodisme i explora com la narració transmèdia aborda la necessitat de garantir la pertinència contínua del periodisme. [...]
Tras un breve examen de las teorías recientes, esta propuesta describe los ideales, la lógica y los valores transmedia para el periodismo y explora cómo la narración transmedia aborda la necesidad de garantizar la pertinencia continua del periodismo. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3525
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 68 (2023) , p. 197-212 (Miscellaneous)  
10.
20 p, 211.8 KB Perceptions of journalism and trust in news among traditionalist and digitalist media users : A comparative analysis of Denmark, Spain and USA / Sierra, Aurken (Universidad de Navarra) ; Serrano-Puche, Javier (Universidad de Navarra) ; Rodríguez.Virgili, Jordi (Universidad de Navarra)
This study analyses trust in news and the relevance granted to journalism by different user profiles in three countries (Denmark, Spain and the United States), each from a different media system as identified by Hallin and Mancini (2004). [...]
Aquest estudi analitza la confiança en les notícies i la rellevància atorgada al periodisme per diferents perfils d'usuaris en tres països (Dinamarca, Espanya i els Estats Units), pertanyents a cadascun dels sistemes mediàtics identificats per Hallin i Mancini (2004). [...]
Este estudio analiza la confianza en las noticias y la relevancia otorgada al periodismo por diferentes perfiles de usuarios en tres países (Dinamarca, España y Estados Unidos), pertenecientes a cada uno de los sistemas mediáticos identificados por Hallin y Mancini (2004). [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3585
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 68 (2023) , p. 7-25 (Articles)  

Articles : 198 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 4 registres trobats  
1.
18 p, 505.6 KB Virtual tours and university campuses : proposal of a model from the 360 image and photogrammetry in the age of artificial intelligence / Tejedor, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cervi, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Zapata Cebrián, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Sancho-Ligorred, Belén (Universitat Autònoma de Barcelona)
Tradicionalmente, las visitas virtuales que permiten al usuario visualizar un entorno se han basado exclusivamente en uno de los siguientes métodos: la fotografía de 360º y la restitución en 3D mediante escaneos láser o fotogrametría. [...]
Traditionally, virtual tours that allow the user to visualise an environment have relied exclusively on one of the following methods: 360° photography and 3D restitution using laser scans or photogrammetry. [...]

Leioa: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitate, 2022
XIV International Conference on Online Journalism. Periodismo automatizado y algoritmos : Kazetaritza automatizatua eta algoritmoak - Automated journalism and algorithms, Vol. 18 (2022) , p. 85-102  
2.
10 p, 1.1 MB Pluralismo religioso en la televisión pública : estudio del caso catalán / Huertas Bailén, Amparo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Terrón Blanco, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Este texto reflexiona sobre los medios de comunicación como mediadores de los valores y el conocimiento de las creencias religiosas. El análisis se centra en el pluralismo y en el tratamiento del diálogo inter-religioso, e incluimos también la opción del ateísmo. [...]
This text reflects on the role of the mass media as mediators of values and knowledge in relation to religious beliefs. Our research focuses on the issue of pluralism and the treatment of interreligious dialogue, including the option of atheism. [...]

Granada: Ediciones Profesionales de la Información, 2020 - 10.3145/AE-IC-epi.2020.e15
Comunicación y diversidad. Selección de comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), 2020, p. 271-280  
3.
12 p, 131.3 KB La verdad en los seis números "austracistas" de la Gaceta de Madrid del verano de 1706 / Valverde Robles, Antonio Ángel (Canal Sur Radio (Granada, Andalusia))
Este trabajo estudia los seis números de la oficialista Gaceta de Madrid publicados durante la ocupación de la villa y corte por las tropas aliadas del Archiduque de Austria, del 24 de junio al 3 de agosto de 1706. [...]
This study investigates six issues of the official Gaceta de Madrid, published between June 24 and August 3, 1706, during the occupation of the capital by troops allied to the Archduke of Austria, and describes the reactions of pro-Bourbon supporters to the official journal of Madrid being in the hands of the 'enemy'. [...]

2015 (Studia aurea monográfica ; 6)
Studia aurea monográfica, Núm. 6 (2015) , p. 219-230  
4.
12 p, 176.4 KB Los orígenes del periodismo en España : una revisión metodológica / Espejo-Cala, Carmen (Universidad de Sevilla) ; Baena, Francisco (Universidad de Sevilla)
En este trabajo proponemos una revisión metodológica de algunos aspectos de la historiografía del Periodismo de la Edad Moderna. Nuestra propuesta recomienda una revisión de los conceptos "macro" y "micro"; discutiremos acerca del valor de la periodicidad como criterio de demarcación, ya que ésta fue percibida por los contemporáneos de los primeros periódicos europeos de acuerdo con otros rasgos diferentes a los actuales. [...]
This essay undertakes a methodological reassessment of the history of journalism in the Early Modern period. Its aim is to review "macro" and "micro" concepts, examining the extent to which periodicity is a valid distinguishing criterion, since periodicity was perceived by contemporaries of the earliest European periodical news publications in ways that differ from those now current. [...]

2015 (Studia aurea monográfica ; 6)
Studia aurea monográfica, Núm. 6 (2015) , p. 29-40  

Documents de recerca 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
4.7 MB Més Enllà del Mirall Negre. Una Defensa del Periodisme en l'Era de la Comunicació Blob i el Capitalisme de la Contenció / Garde Cano, Cristina ; Gayà Morlà, Catalina, dir.
El capitalisme de la vigilància està mutant pels darrers avenços computacionals en intel·ligència artificial i propicia el naixement d'un nou tipus de comunicació algorítmica, que està sent descrita, però encara des del marc teòric de la vigilància i la comunicació de xarxes i, per tant, no està sent caracteritzada de forma precisa ni anomenada de manera distintiva. [...]
El capitalismo de la vigilancia está mutando por los últimos avances computacionales en inteligencia artificial y propicia el nacimiento de un nuevo tipo de comunicación algorítmica, que está siendo descrita, pero todavía desde el marco teórico de la vigilancia y la comunicación de redes y, por lo tanto, no está siendo caracterizada de forma precisa ni nombrada de manera distintiva. [...]
Surveillance capitalism is mutating due to the latest computational advances in artificial intelligence and is giving birth to a new type of algorithmic communication, which is being described, but still from the theoretical framework of surveillance and network communication and, therefore, is not being precisely characterised or distinctively named. [...]

2022  
2.
2.6 MB Comunicació, intel·ligència artificial i ètica : eines per governar els algoritmes des del periodisme en favor de les llibertats a les societats democràtiques / Ventura Pocino, Patrícia ; Vidal i Castell, David, dir.
Aquest treball planteja una proposta sobre quin ha de ser el paper del periodisme en el context de la crisi ontològica i econòmica que travessa com a conseqüència de la revolució tecnològica protagonitzada per l'anomenada intel·ligència artificial. [...]
Este trabajo plantea una propuesta sobre cuál debe ser el papel del periodismo en el contexto de la crisis ontológica y económica que atraviesa como consecuencia de la revolución tecnológica protagonizada por la llamada inteligencia artificial. [...]
This study presents a proposal regarding the potential role of journalism in the context of the ontological and economic crisis that it is going through as a consequence of the technological revolution led by what is known as artificial intelligence. [...]

2022  
3.
365 p, 3.0 MB La construcción del periodismo en la ficción televisiva española / Narvaiza Amengual, Sara ; Lacalle Zalduendo, María Rosario, dir.
Aquest investigació és centra en la ficció televisiva espanyola sobre periodisme desde que es va estrenar Periodistas l'any 1998. La tesi doctoral estudia la representació de la professió periodística a las sèries de televisió espanyola al llarg de més de dues dècades, a través de l'análisi de les tretze sèries que tenen aquesta professió con una de les temàtiques principals. [...]
Esta investigación se centra en la ficción televisiva española sobre periodismo desde el estreno de Periodistas en 1998. La tesis doctoral estudia la representación de la profesión periodística en las series de televisión española a lo largo de más de dos décadas, a través del análisis de las trece series que tienen esta profesión como una de las temáticas principales. [...]
This research focuses on Spanish television fiction on journalism since the premiere of Periodistas in 1998. The doctoral thesis studies the representation of the journalistic profession in Spanish television series over more than two decades, through the analysis of the thirteen series that have this profession as one of the main themes. [...]

2022  
4.
191 p, 3.4 MB El consumo audiovisual en plataformas de contenidos "a la carta", el caso de Netflix / Iglesia Albores, Emiliano Lucas ; Giraldo Luque, Santiago, dir.
El projecte de recerca doctoral està centrat en l'anàlisi de l'experiència de l'usuari quan són clients i consumidors de plataformes que ofereixen continguts a la carta i que utilitzen la intel·ligència artificial com a mecanisme conductor de les seleccions i els consums dels usuaris. [...]
El proyecto de investigación doctoral está centrado en el análisis de la experiencia del usuario cuando son clientes y consumidores de plataformas que ofrecen contenidos a la carta y que utilizan la inteligencia artificial como mecanismo conductor de las selecciones y consumos de los usuarios. [...]
The doctoral research project is focused on the analysis of the user experience when they are clients and consumers of platforms that offer on-demand content and that use artificial intelligence as a driving mechanism for user selections and consumption. [...]

2022  
5.
181 p, 4.6 MB Mediatization : Examining Newspaper Coverage of the 2015 and 2019 Nigerian Presidential Election Campaigns / Constance Ikokwu, Chiogo ; Cervi, Laura, dir. ; Tejedor, Santiago, dir.
La mediatització ajuda a explicar la relació entre els mitjans i la política. Encara que, és més un concepte que una teoria, els acadèmics l'utilitzen cada vegada més per desempacar la influència que els mitjans tenen a la política i viceversa. [...]
La mediatización ayuda a explicar la relación entre medios y política. Aunque, es más un concepto que una teoría, los académicos lo emplean cada vez más para desempacar la influencia que los medios tienen en la política y viceversa. [...]
Mediatization helps to explain the relationship between media and politics. Although, it is more of a concept rather than a theory, it is employed more and more by scholars to unpack the influence that the media has on politics and vice-versa. [...]

2022  
6.
1158 p, 13.8 MB El discurso sobre la paz en Colombia. Revista semana / Gaviria Riaño, Juan Guillermo ; Giró, Xavier, dir.
Aquesta tesi, des de la mirada de l'Anàlisi Crítica del Discurs (ACD), indaga a la cobertura periodística del conflicte colombià i, de manera específica, en el procés de pau entre el govern colombià i la guerrilla de les FARC (2012-2016). [...]
Esta tesis, desde la mirada del Análisis Crítico del Discurso (ACD), indaga en la cobertura periodística del conflicto colombiano y, de manera específica, en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (2012-2016). [...]
This thesis, from the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA), investigates the journalistic coverage of the Colombian conflict and, specifically, the peace process between the Colombian government and the FARC guerrillas (2012-2016). [...]

2022  
7.
309 p, 15.0 MB El desarrollo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), proyecto educativo multiplataforma y en red, para la alfabetización científica (Investigación sobre la segmentación de contenidos, narrativas, audiencias, canales, recursos comunicativos, tecnológicos y audiovisuales) / Torres Espinoza, Gabriel ; Pérez Tornero, José Manuel, dir. ; Tejedor, Santiago, dir.
El propòsit d'aquesta investigació és l'anàlisi metodològic, com a estudi de cas, de l'Noticiero Científic i Cultural Iberoamericà (NCC), afavorit per l'Associació de les Televisions Educatives i Culturals Iberoamericanes (ATEI). [...]
El propósito de esta investigación es el análisis metodológico, como estudio de caso, del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), auspiciado por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). [...]
The aim of this research is the methodological analysis, through a case study of the Ibero-American Scientific and Cultural Newscast (NCC), sponsored by the Association of Ibero-American Educational and Cultural Television Channels (ATEI). [...]

2022  
8.
284 p, 3.2 MB Media Coverage for the Egyptian 25th January Events in Egyptian and American Newspapers : A Comparative Study / Kamel, Sofia Zohir Moustafa ; Tayie, Samy, dir. ; Cervi, Laura, dir. ; Pulido, Cristina, dir.
This study adds to the critical discussion about international media coverage diversity during various contemporary political conflicts and social movements that recently occurred especially in the Middle East region. [...]
2021  
9.
677 p, 22.2 MB Periodismo, feminismo y agencia. Estudio hemerocrítico del discurso feminista de la revista Fémina (1922-1939) en la República Dominicana. Caso de estudio : Editoriales de la periodista y maestra normal Petronila Angélica Gómez Brea / Lora, Elvira ; Tejedor, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
«He dit». Aquest estudi hemerocrítico, que té la intencionalitat de reconstruir des de la praxi periodística la publicació pionera de l'feminisme dominicà, la revista Fémina, pren aquesta expressió amb la qual la seva directora, la mestra normal Peronella Angélica Gómez Brea, sol finalitzar els escrits que es rescaten a aquest treball i des dels que transcendeix el «discurs feminista» que li permet potenciar des de la seva identitat de dona en el més gran dels drets: el subjectiu. [...]
«He dicho». Este estudio hemerocrítico, que tiene la intencionalidad de reconstruir desde la praxis periodística la publicación pionera del feminismo dominicano, la revista Fémina, toma esta expresión con la que su directora, la maestra normal Petronila Angélica Gómez Brea, suele finalizar los escritos que se rescatan en este trabajo y desde los que trasciende el «discurso feminista» que le permite potenciarse desde su identidad de mujer en el mayor de los derechos: el subjetivo. [...]
«I said». This hemerocritical study, which intends to reconstruct from the journalistic practice the pioneer publication of Dominican feminism, the magazine Fémina, takes this expression with which its director, the normal teacher Petronila Angélica Gómez Brea, usually finalizes the writings that are rescued in this work and from those that transcend the «feminist discourse» that allows it to be empowered from its identity as a woman in the greatest of rights: the subjective. [...]

2020  
10.
165 p, 1.6 MB Journalism education in Ukraine according to journalists perceptions (2015-2018) : a bridge too far? / Demchenko, Olena ; Llorens Maluquer, Carles, dir. ; Kvit, Serhiy, dir.
Actualment (2018), el periodisme a Ucraïna s'imparteix en cinquanta-vuit institucions d'educació superior (IsHE) i hi ha dues maneres de rebre l'educació periodística a Ucraïna fins ara: una formal i una no formal. [...]
Actualmente (2018), el periodismo en Ucrania se enseña en cincuenta y ocho instituciones de educación superior (IsHE) y hasta ahora hay dos formas de recibir educación periodística en Ucrania: una formal y una no formal. [...]
Currently (2018), journalism in Ukraine is taught in fifty-eight institutions of higher education (IsHE) and there are two ways to receive journalism education in Ukraine so far: a formal and a non-formal. [...]

2020  

Documents de recerca : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Fons personals i institucionals 8 registres trobats  
1.
34 p, 1.7 MB Pau Casals : music and commitment in the journalism of the Spanish Civil War (1936-1939) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
In this paper, we present the public programme of action carried out by Pau Casals during the Spanish Civil War (1936-1939), especially through the study of the daily press, as well as archival sources, in order to clarify his public behaviour. [...]
2017 - 10.2436/20.3000.02.34
Catalan social sciences review, Núm. 7 (2017) , p. 9-42  
2.
34 p, 2.5 MB Pau Casals : música i compromís en la guerra civil espanyola en el periodisme del moment (1936-1939) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
Es presenta l'activitat pública del músic Pau Casals en el decurs dels anys bèl·lics especialment a través de l'estudi de la premsa diària i periòdica així com de fonts arxivístiques. El treball exposa i matisa el comportament públic, vinculat a la Generalitat i a la República, així com l'activitat musical de Casals. [...]
In this paper we present the public program action carried out in Pau Casals museum during the Spanish Civil War (1936-1939), especially through the study of daily periodical press, as well as archival sources in order to clarify public behaviour of the institution. [...]

2017
Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil. 1936-1939, Vol. 7 (2017)  
3.
28 p, 507.6 KB La presse en langue française dans la Barcelone révolutionnaire de l'Espagne en guerre (1936-1938) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aperçu de l'édition de presse en langue française publiée à Barcelone durant la Guerre civile espagnole, cet article analyse le contexte qui permit l'éclosion de treize types de publications à la typologie et aux contenus divers. [...]
Panorámica de conjunto sobre la desconocida edición de prensa en francés editada en Barcelona durante la guerra civil española. Se analiza el contexto que permite la existencia de trece publicaciones de tipología y contenido muy diverso. [...]
Overview of the little known French press edition published in Barcelona during the Spanish Civil War. The text discusses a very specific context : the existence of thirteen publications of different types and diverse content. [...]

2015
Cahiers d'Études des Cultures Ibériques et Latino-américaines (CECIL), Vol. 1, Num. 1 (2015) , p. 97-119  
4.
25 p, 288.1 KB Aproximación al periodismo escrito en lengua catalana frente a las prohibiciones centralistas. (Siglos XVI-XXI) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona)
El presente artículo ofrece la visión histórica del periodismo escrito en Cataluña. El ensayo se fija especialmente en la relación conflictiva entre el catalanismo cultural y político y el centralismo español. [...]
This article provides a historical view of the printed journalism in Catalonia. The essay stresses especially the conflict between the cultural and political Catalanism and the Spanish centralism. On the one hand, the creation of a community identity, Catalonia, expressed in the press and on the other hand, the organized repression from the Spanish political power. [...]

2010
Reflexiones, Vol. 2, Num. 89 (2010) , p. 99-123  
5.
30 p, 187.9 KB Les Publicacions periòdiques a Catalunya en el moment del Diari català (1879-1881) : cens i estudi estadístic : premsa comarcal / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
Es presenta una primera part d'una panoràmica censal del conjunt de publicacions que apareixen a la Catalunya de la Restauració en els anys de vida del Diari Català (1879-1881). Es classifiquen per temàtica, se n'especifica la periodicitat i se n'ofereix el repertori tant en llengua catalana com espanyola, així com de la diària i la periòdica. [...]
Panoramic censal of the publication set that appears in the Catalonia of the Restoration in the years of life of the Diari Català (Daily Catalan, 1879-1881). They are classified by thematic and regularity, the repertoire is in Catalan language and also offered in Spanish language and of the daily press and the regular press. [...]

2006 - 10.2436/20.1001.01.5
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 17, Núm. (2006) , p. 111-139  
6.
48 p, 388.6 KB Les Publicacions periòdiques a Catalunya en el moment del Diari Català (1879-1881) : cens i estudi estadístic : II premsa barcelonina / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Segona part d'una panoràmica censal del conjunt de publicacions que apareixen a la Catalunya de la Restauració en els anys de vida del Diari Català (1879-1881), centrada ara en la premsa de Barcelona i en l'editada en català fora de Catalunya. [...]
Second part about a panoramic censual of publication set that appears in Catalonia in the Restoration in the years of life of the Diari Català (Daily Catalan, 1879-1881), centrated now in the press of Barcelona and the press published in Catalan language out of Catalonia. [...]

2007 - 10.2436/ 20.1001.01.19
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 18, Núm. (2007)  
7.
40 p, 410.1 KB "El Signe de l'esclau" : Valentí Almirall i la reivindicació de la llengua catalana (1879-1902) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
L'article ofereix un recorregut panoràmic sobre la concepció de la llengua del polític i periodista Valentí Almirall, i que exposa al llarg de la seva obra. Aportació sobre els principals textos de la temàtica que és prioritària en el pensament d'Almirall atès que considera l'ús social de la llengua, i la seva normativització, fonamental en els aspectes de caràcter social, atesa la situació de penúria que es viu, amb una marginació absoluta en el terreny oficial mentre al carrer és la llengua d'ús ple. [...]
The article provides a global view of the conception of language that the politician and journalist Valentí Almirall developed and which he explained throughout his work. It comments on the main texts on the subject that were key to Almirall's philosophy. [...]

2010 - 10.2436/20.1001.01.59
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 21, Núm. (2010) , p. 177-216  
8.
26 p, 146.1 KB Antoni Rovira i Virgili / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Repàs a la trajectòria periodística d'un dels més dinàmics i destacats periodistes del segle xx, segurament el més rellevant des de la perspectiva progressista catalanista. En l'article es descriuen els antecedents, l'evolució i el final a l'exili, des d'una perspectiva eminentment en clau d'alta divulgació, atenent al format sintètic de mostrar la trajectòria d'un periodista, i es fixa l'atenció en els diversos treballs que l'han estudiat com a periodista, de Jaume Sobrequés a Josep M. [...]
Review of the journalistic career of one of the most dynamic and leading journalists of the 20th century, surely the most relevant from a progressive and Catalan nationalist perspective. The article describes the background, development and ultimate exile, employing a point of view that is eminently informative, given the synthesis-based format of focusing on his journalistic career, and attention is paid to the various studies of him as a journalist, from Jaume Sobrequés to Josep M. [...]

2011 - 10.2436/20.1001.01.69
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 22 (2011) , p. 131-156  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.