Resultats globals: 58 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 11 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 36 registres trobats
Documents de recerca, 11 registres trobats
Articles 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
14 p, 783.8 KB Enseñar español como Segunda Lengua a alumnos de Educación Infantil : retos y orientaciones metodológicas / Asensio Pastor, Margarita I. (Universidad de Almería)
Este artículo se centra en la enseñanza de español como L2 a niños inmigrantes y/o hijos de inmigrantes ya nacidos en España y que se encuentran escolarizados en la Educación Infantil. Se trata de un nivel educativo cada vez más relevante en la enseñanza-aprendizaje de español como L2 para el que no todos los docentes están preparados. [...]
This article focuses on the teaching of Spanish as SL to immigrant children and / or children of immigrants already born in Spain and who are enrolled in Early Childhood Education. It is an educational level increasingly relevant in the teaching-learning of Spanish as SL for which not all teachers are prepared. [...]

2018 - 10.5565/rev/doblele.43
Doblele : revista de lengua y literatura, Vol. 4 Núm. 1 (2018) , p. 108-121 (Dossier)  
2.
19 p, 288.2 KB La representación del acento en escritores principiantes muy jóvenes / Soni Limón, Paulina (Universidad Autónoma de Querétaro (Mèxic)) ; Vernon, Sofía A. (Universidad Autónoma de Querétaro (Mèxic))
This study investigated the graphical resources used by pre-alphabetic and beginning alphabetic children to establish differences between pairs of words which were different only because of the placement of stress. [...]
Aquesta investigació té per objectiu indagar sobre els recursos gràfics de nens pre-alfabètics i alfabètics inicials a l'hora de marcar la diferència entre parells de paraules que es diferencien per la posició de l'accent (per exemple, jugo/jugó). [...]
Esta investigación tuvo como objetivo indagar sobre los recursos gráficos de niños pre-alfabéticos y alfabéticos iniciales para marcar la diferencia entre pares de palabras que se diferenciaban por la posición de la tilde (por ejemplo, jugo/jugó). [...]
Cette recherche visait à étudier les ressources graphiques initiales des enfants pré alphabétiques et alphabétiques pour faire la différence entre les paires de mots qui différaient de la position de l'accent (par exemple, le jugo / jugó). [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.770
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 35-53 (Articles)  
3.
16 p, 1.6 MB "Broken Arabic" and Ideologies of Completeness : Contextualizing the Category of Native and Heritage Speaker in the University Arabic Classroom / Love, Stephanie V. (City University of New York)
Through weekly participant observations and eleven semi-structured interviews conducted with second-generation bilingual students in the Arabic for Native Speakers/Heritage Learners course at one of City University of New York's (CUNY) senior colleges, I investigate the interdiscursive connections between the students' notion of "broken Arabic" and the concept of "incomplete acquisition and/or attrition" (Montrul, 2013) from SLA research on heritage speakers. [...]
A través de l'observació setmanal dels participants i onze entrevistes semiestructurades realitzades amb estudiants bilingües de la segona generació en una classe de l'àrab per parlants nadius/parlants de la llengua d'origen (heritage language speakers) en City University de Nova York (CUNY), faig recerca en les connexions interdiscursivas entre la noció, per part dels estudiants, sobre 'l'àrab trencat' i el concepte de 'l'adquisició incomplet' i/o 'l'atrició' (Montrul, 2013). [...]
A través de la observación semanal de los participantes y once entrevistas semiestructuradas realizadas con estudiantes bilingües de la segunda generación en una clase del árabe por hablantes nativos / hablantes de la lengua de origen (heritage language speakers) en City University de Nueva York (CUNY), hago investigación en las conexiones interdiscursivas entre la noción, por parte de los estudiantes, sobre 'el árabe roto' y el concepto de 'la adquisición incompleto' y / o 'la atrición' (Montrul, 2013). [...]
A travers des observations participantes hebdomadaires et onze entretiens semi-structurés avec des élèves bilingues de deuxième génération du cours d'arabe pour locuteurs natives/patrimoine des apprenants à City University of New York, (CUNY), j'enquête sur les connexions interdiscursives entre la notion de "l'arabe cassé" et le concept "d'acquisition et / ou d'usure incomplète" (Montrul , 2013) à partir des études de la SLA (Acquisition de la deuxième langue) sur le patrimoine des locuteurs. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.679
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 2 (may-june 2016) , p. 78-93 (Articles)  
4.
21 p, 236.4 KB El uso del chat en contextos de aprendizaje de lenguas : Translanguaging practices / Lemus, Lidia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Saura Rami, José Antonio (Universidad de Zaragoza)
Este artículo analiza una interacción telecolaborativa realizada entre dos estudiantes de magisterio de español e inglés como lengua extranjera, respectivamente, durante su formación inicial desarrollada en dos países diferentes. [...]
This paper analyzes a collaborative interaction between two student teachers of Spanish and English as a Foreign Language, respectively, as part of their initial training in their countries of origin. [...]
Aquest article analitza una interacció telecolaborativa realitzada entre dos estudiants de magisteri d'espanyol i anglès com a llengua estrangera, respectivament, durant la seva formació inicial desenvolupada en dos països diferents. [...]
Ce document analyse une interaction collaborative entre deux élèves-maîtres de l'espagnol et de l'anglais comme langue étrangère, respectivement, dans le cadre de leur formation initiale dans leurs pays d'origine. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.491
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 2 (may-june 2015) , p. 48-68 (Articles)  
5.
9 p, 187.9 KB Ressources en transformation : multimodalitat, plurilingüismo, acquisizione – seen from an interactional perspective. Una entrevista amb Lorenza Mondada / Llompart Esbert, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquesta entrevista amb la Dra Lorenza Mondada, Catedràtica de lingüística general i lingüística francesa a la Universitat de Basilea, Suïssa, està escrit en quatre idiomes (francès, italià, anglès i espanyol). [...]
Esta entrevista con la Dra Lorenza Mondada, Catedrática de lingüística general y lingüística francesa de la Universidad de Basilea, Suiza, está escrito en cuatro idiomas (francés, italiano, inglés y español). [...]
This interview with Dr. Lorenza Mondada, Professor of French language and general linguistics at the University of Basel, Switzerland, is written in four languages (French, Italian, English and Spanish). [...]

2014 - 10.5565/rev/jtl3.607
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 7 Núm. 4 (november-december 2014) , p. 79-87 (Interviews)  
6.
26 p, 136.5 KB Transferability and productivity of L1 Rules in Catalan-English interlanguage / Cebrian, Juli (University of Toronto)
This paper examines the interference of L1 neutralization rules in the acquisition of a marked L2 phonological feature. More specifically, it presents results from a study of the acquisition of the voicing contrast in English word-final obstruents by native speakers of Catalan. [...]
2000
Studies in second language acquisition, Vol. 22, Issue 1 (March 2000) , p. 1-26  
7.
15 p, 564.1 KB Contrarios y aprendizaje : preferencia por las diferencias salientes entre objetos / Llach, Sílvia (Universitat de Girona) ; Ribot, M. Dolors de (Universitat de Girona)
A partir de la hipótesis de que los contrarios son un elemento adecuado para las tareas de aprendizaje, en este estudio se ha investigado la respuesta de niños y adultos ante una serie de estímulos que se han agrupado en más opuestos y menos opuestos. [...]
A partir de la hipòtesi que els contraris són un element adient per a les tasques d'aprenentatge, en aquest estudi s'ha investigat la resposta de nens i adults davant una sèrie d'estímuls que s'han agrupat en més oposats i menys oposats. [...]
Based on the assumption that the opposites are appropriate in learning tasks, this study investigates the children's and adults' responses to a series of stimulus that have been grouped into two categories: the more and the less opposites. [...]

2010
Educar, Núm. 46 (2010) , p. 107-121  
8.
17 p, 193.9 KB Actuar per parlar : la dramatització com a instrument didàctic per a l'adquisició lingüística i la formació literària / Luengo Bravo, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona)
La dramatització és un instrument que pot promoure l'adquisició lingüística i la formació literària de l'alumnat nouvingut a les aules d'acollida del nostre país. Els jocs dramàtics, a més de ser instruments eficaços per superar bloquejos expressius i promoure que l'alumnat es llenci a parlar, constitueixen un marc comunicatiu en el que utilitzar el català de forma significativa. [...]
La dramatización es un instrumento que puede promover la adquisición lingüística y la formación literaria del alumnado recién llegado a las aulas de acogida. Los juegos dramáticos, además de ser instrumentos eficaces para superar bloqueos expresivos y promover que el alumnado se lance a hablar, constituyen un marco comunicativo en el que utilizar la lengua de forma significativa. [...]
Drama is a tool that can promote language acquisition and literary training to newcomer students in the reception classes. Dramatic play, besides being an effective instrument to overcome expressive blockages and to encourage students to speak, constitutes a communicative framework in which to use language significantly. [...]

2011 - 10.5565/rev/jtl3.319
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 1 (2011) , p. 39-55  
9.
34 p, 202.7 KB Prosodic Structure in Child French : evidence for the Foot / Goad, Heather (McGill University. Department of Linguistics) ; Buckley, Meaghen (McGill University. Department of Linguistics)
There is disagreement in the literature on whether French has stress and on whether it has a foot projection. The disagreement stems from the observation that French is unusual in that the phrase rather than the word is the domain of stress assignment, there is optional initial stress in addition to obligatory final stress, and there are rampant violations of word minimality. [...]
2006 - 10.5565/rev/catjl.81
Catalan Journal of Linguistics, V. 5 (2006) p. 109-142  
10.
28 p, 185.9 KB Acquisition of Pronominal Clitics in Romanian / Babyonyshev, Maria (Yale University. Department of Linguistics) ; Marin, Stefania (Yale University. Department of Linguistics)
This paper uses new evidence from elicited production experiments to establish that Romanian children do not omit either direct or indirect object clitics at a significant rate. The results reported for the acquisition of indirect object clitics are particularly significant in that, for the first time, it is possible to demonstrate the similarity between the acquisition of direct and indirect object clitics in Romanian and, arguably, for other languages that pattern with Romanian in the relevant respects. [...]
2006 - 10.5565/rev/catjl.71
Catalan Journal of Linguistics, V. 5 (2006) p. 17-44  

Articles : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 36 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 992.5 KB CLIL Methodology, strategyfor developingbasic competencies for participating in European projects / Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya. Departament de Catalunya) ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Taller dirigit a docents i professors de centres educatius de primària i secundària, interessats en participar amb activitats CLIL en Projectes europeus (Comènius, Grundtvig, eTwinning). Objectius 1) Oferir exemples i models de programació de projectes educatius europeus des de plantejaments coordinats i aprenentatges integrats de continguts i llengua estrangera (AICLE), en comunitats i xarxes subvencionades pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (PAP 2007-2013). [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
2.
16 p, 116.2 KB Mathematical conversations in a trilingual classroom / Gallart i Rosas, Marta (IES La Roca) ; Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Les dades que presentarem formen part d'un treball de recerca dins del Màster d'Iniciació a la Recerca de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
3.
19 p, 920.0 KB Desenvolupament de bones pràctiques de l'AICLE mitjançant la col·laboració a l'ensenyament i a la reflexió / Wilson, Annie ; Leite Campos, Camila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
4.
20 p, 644.3 KB A Quantitative Approach to FL Learner Oral Data : methodological Issues / Evnitskaya, Natalia ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
This paper proposal presents an exploratory study in which the T-unit - the most popular unit of analysis applied in SLA research - was tested against FL learner empirical data. The aim was to investigate its appropriateness and effectiveness for the assessment of complexity of learners' academic explanatory oral production in the target language. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
5.
13 p, 241.4 KB The puzzle of academic discourse. Students' essays from a genre-based perspective. Applying genre theory to the analysis of students' written product in first-year Humanities essays in L2. / Oliva Girbau, Àngels ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
The internationalisation of present day university demands from students the ability to understand and produce academic discourse in English. However, students find themselves entrapped by problems regarding not only their foreign language skills, but also their ignorance of the culturally-coined conventions of their knowledge communities, its domain-specific procedures and its substantive concepts. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
6.
16 p, 852.7 KB The keeping of journals in CLIL contexts : how to make reflection possible by teachers and pupils / Benvenuto, Guido ; Lastrucci, E. ; Infante, D. ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Sapienza Università di Roma ; Università degli Studi della Basilicata ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
This paper aims to provide an insight into ongoing experimental research on CLIL carried out as part of a PhD programme at the Sapienza University of Rome and the University of Basilicata. This research project, which has involved seven experimental primary school classes and seven control classes in the Lombardy region for two consecutive years, concerns the potential improvement of the quantitative and qualitative level of language learning and the positive effects on learning a subject in a CLIL environment. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
7.
32 p, 141.9 KB Teacher education on the CLIL Approach: A case for inclusion of informed appreciations of complementary curricular area / Horrillo Godino, Zoraida ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
8.
18 p, 293.2 KB A la recerca de bones pràctiques docents en AICLE / Clemente, Mercè (Universitat de Lleida) ; Cots Caimons, Josep Maria (Universitat de Lleida) ; Irún Chavarría, Montserrat (Universitat de Lleida) ; Llurda, Enric (Universitat de Lleida) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat de Lleida ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
L'objectiu que ens hem proposat en aquest estudi és elaborar una taxonomia que ens permeti descriure i valorar el que podríem considerar bons pràctiques en AICLE per part del professorat. En aquesta presentació farem un repàs del procés que hem seguit per arribar a aquest objectiu i mostrarem la taxonomia, així com una exemplificació de la seva apliació en dues classes d'AICLE impartides per dos professors en formació. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
9.
18 p, 188.1 KB La Alternancia lingüística entre L1 Y L2 en tres contextos AICLE / Costa, Francesca ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
This paper's aim is to analyze teachers` code-switching from L1 (Italian) to L2 (English) in various CLIL contexts in Italy. For years the shift from L1 to L2 was banned in language classes since it was thought that in this way the learning of the foreign language could be impaired. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
10.
19 p, 809.6 KB Methodology framework : CLIL implementation and resources / Maldonado, Natàlia ; Vidal, Francesca ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Catalunya. Departament d'Educació ; Cesire-Cirel (Centre de suport a la innovació i recerca educativa en llengües) ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  

Contribucions a jornades i congressos : 36 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
26 p, 251.2 KB Challenging Fossilization : The Role of Motivation in Second Language Acquisition / Font Sanclimens, Andrea ; Reeves, Alan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper intends to demonstrate whether high levels of motivation can ultimately be instrumental in overcoming Language fossilization. An overview of the hypothesis is provided before approaching the issue from the perspective of bilingualism, and the expectations built around second language students. [...]
Aquest article té com a objectiu demostrar si uns alts nivells de motivació poden contribuir en la superació de la fossilització del llenguatge. En primer lloc, s'ha proporcionat una perspectiva general de la hipòtesi per tal d'abordar-la des del punt de vista del bilingüisme i de les expectatives a les quals s'enfronten els estudiants de segones llengües. [...]
Este artículo tiene como objetivo demostrar si altos niveles de motivación pueden contribuir en la superación de la fosilización del lenguaje. En primer lugar, se ha proporcionado una perspectiva general de la hipótesis con tal de abordarla des del punto de vista del bilingüismo y de las expectativas a las cuales se enfrentan los estudiantes de lenguas extranjeras. [...]

2018
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
2.
38 p, 873.4 KB Foreign Language Acquisition : the Interrelationship between Motivation and Anxiety and its Effects on Learners / Ríos Ortiz, Laura ; Capdevila i Batet, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Motivation and anxiety are two of the many Individual Differences which may affect the acquisition of English as a foreign language. Although they have been vastly researched on separately, their interrelationship is not as clear. [...]
La motivació i la ansietat son dues de les diferències individuals que poden afectar l'adquisició de l'anglès com a llengua estrangera. Encara que les dues han estat molt estudiades per separat, la seva relació no és tan clara. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
3.
76 p, 1.7 MB La incidencia del bilingüismo en el campo de la traducción / Ortega Rodríguez, Xavier ; Kelso, Fiona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo averiguar de qué manera el bilingüismo determina el resultado de una traducción, independientemente del grado de especialización de un texto en particular. [...]
El present Treball de Fi de Grau té com a objectiu esbrinar de quina manera el bilingüisme determina el resultat d'una traducció, independentment del grau d'especialització d'un text en particular. [...]
This end-of-degree project aims to find out how bilingualism determines the result of a translation, regardless of the degree of specialization of a specific text. In other words, we will analyse to what extent the 'purely bilingual subjects' (i. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
4.
95 p, 1.9 MB A comparative analysis of the Japanese teaching methods in the Autonomous University of Barcelona, the University of Limerick and Kanazawa University / Marcet Torrijos, Erika ; Rodríguez Navarro, Ma Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The Japanese language has imposed its presence on the western world. As a result of this, an increasing number of third-level institutions have decided to incorporate the teaching of Japanese as part of a broad variety of degrees. [...]
La lengua japonesa está ganando terreno en el mundo occidental. Consecuentemente, hay muchas instituciones de educación superior que han decidido implementar su docencia como parte de distintos grados universitarios. [...]
La llengua japonesa pren cada vegada més importància al món occidental, per la qual cosa moltes institucions d'educació superior han decidit implementar-ne la docència com a part de diferents graus universitaris. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
5.
34 p, 362.0 KB Adquisición lingüística de una lengua extranjera : castellano para nativos de japonés / Robles Serrano, Estefanía ; Fukuda, Makiko, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Per tal de trobar la forma més eficaç d'arribar a dominar una llengua s'ha de comprendre primer com funcionen els mecanismes interns que permeten a l'ésser humà adquirir i utilitzar el llenguatge i de quina manera es poden estimular aquets. [...]
Con el fin de encontrar la forma más eficaz de llegar a dominar una lengua se debe comprender primero cómo funciona el proceso que permite al ser humano adquirir y utilizar el lenguaje y de qué manera se puede estimular el mismo. [...]
With the aim of defining the best way to become proficient in a foreign language, we must understand first how the internal mechanisms that allow us to acquire and use the language work, and how can we stimulate them. [...]

2015
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
6.
25 p, 1.0 MB Third language acquisition: cross-linguistic influence from L1 and L2 / Duhalde Solís, Javiera Paz ; Capdevila i Batet, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Third Language Acquisition (TLA) has recently drawn the attention of many scholars (Hammarberg 1998, Bardel & Falk 2010, among others) who have had to face many inconsistencies surrounding this new subject of study. [...]
Tercera llengua d'adquisició (TLA) recentment ha cridat l'atenció de molts investigadors (Hammarberg 1998, Bardel & Falk 2010, entre altres). Aquests investigadors han hagut d'afrontar moltes inconsistències al voltant d'aquest nou camp d'estudi. [...]

2015
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
7.
46 p, 3.0 MB The acquisition of the 3rd person singular –s in english : exploring its use by L2 learners of english in written and oral register. / Picón Jara , Laura ; Capdevila i Batet, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The acquisition of the 3rd person singular inflection in English has been analyzed through different perspectives and theoretical frameworks in order to find a suitable explanation to understand why is one of the most difficult grammatical rules to acquire by English L1 and L2 learners. [...]
L'adquisició de la tercera persona del singular en anglès ha sigut analitzada a partir de diferents perspectives i marcs teòrics amb la finalitat de trobar una explicació adequada al fet de ser considerada una de les regles més fàcils d'entendre però a la vegada més difícils d'adquirir per els estudiants d'anglès com a primera llengua i llengua estrangera. [...]

2015
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
8.
36 p, 393.5 KB The acquisition of false friends in english as a foreign language : comparison between oral and written output / Gallart Vidal, Maria ; Capdevila i Batet, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper focuses on the acquisition of false friends by Catalan speakers learners of English comparing their acquisition in written and oral production. An experiment was conducted to ten Catalan students of English as a foreign language with B1/B2 level of English, who were asked to translate Catalan-English false friends in an oral and a written task. [...]
El present estudi explora l'adquisició dels falsos amics per part d'estudiants d'anglès catalans comparant la seva adquisició en la producció oral i escrita. Es va conduir un experiment a deu estudiants catalans d'angles com a llengua estrangera amb un nivell B1/B2, els quals van haver de traduir falsos amics del català a l'anglès en dues tasques differents, una escrita i l'altra oral. [...]

2015
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
9.
36 p, 484.8 KB Transfer in the acquisition of ECM clauses by catalan learners of english / Náger Duch, Núria ; Llinàs i Grau, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The syntactic structures in our L1 and those in a L2 can sometimes coincide, but this does not always occur. Hence, some of the errors that L2 learners make result from making a parallelism of the mother tongue, and when this occurs we deal with 'transfer' errors. [...]
Les estructures sintàctiques de la nostra primera llengua i les d'una segona poden coincidir, però no sempre és així. Per tant, alguns dels errors que cometen els aprenents d'una segona llengua es produeixen pel paral·lelisme de la seva llengua materna, i quan això passa lidiem amb "errors de transferència". [...]

2013
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
10.
31 p, 361.9 KB Teacher's role in the classrooms : enhancing second language learners' motivation / Domingo Mas, Aina ; Reeves, Alan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Motivation has always been a topic of debate in relation to second language acquisition. It is clear that the teacher plays a major role in student motivation within the educational field. The purpose of this paper was to describe and analyze the strategies used by the two research subjects of this study. [...]
La motivació ha estat sempre un tema de debat en relació a l'adquisició d'una segona llengua. És evident que el professor juga un paper molt important en quan a la motivació de l'alumnat dins del camp de l'educació. [...]

2013
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  

Documents de recerca : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.