Resultats globals: 1,091 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 732 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 83 registres trobats
Llibres i col·leccions, 19 registres trobats
Documents de recerca, 224 registres trobats
Materials didàctics, 32 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 6 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 732 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
34 p, 1004.8 KB El ensordecimiento de las sibilantes : una cuestión de oído / Rost Bagudanch, Assumpció (Universitat de les Illes Balears)
El proceso de ensordecimiento de las sibilantes del español supone la desfonologización de los tres fonemas sonoros existentes en castellano medieval, a saber, /z/, /ʒ/, /d͡z/. Las explicaciones que se han ofrecido tradicionalmente para dar cuenta de un cambio tan drástico se centran en aspectos de reorganización fonológica o en el contacto de lenguas con el vasco, pero no suelen tener en cuenta la posibilidad de que la evolución tenga un origen puramente fonético, como defienden Alonso (1967) o Pensado (1993). [...]
One of the most analysed phenomena in the evolution of Spanish is the sibilant devoicing process, which started in Medieval Spanish. It entailed the dephonologization of the three voiced segments /z/, /ʒ/, /d͡z/. [...]

Asociación de Historia de la lengua Española, 2024
Revista de historia de la lengua española  
2.
12 p, 113.3 KB El seseo en el castellano de Mallorca : una aproximación diacrónica / Miguel Franco, Ruth (Universitat de les Illes Balears) ; Rost Bagudanch, Assumpció (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
The aim of this work is to analyse the seseo (confusion between [s] and [θ]) in Mallorca from a diachronical point of view. This seseo appears in the context of the contact of Spanish and Catalan in this island. [...]
2014
Vox Romanica, Vol 73 Num 1 (desembre 2014) , p. 58-69  
3.
25 p, 582.2 KB L'aprenentatge autònom dels criteris de pronunciació de la llengua catalana estàndard : Resultats d'una experiència basada en l'obra en línia 'Diccionari de dubtes del català oral' / Paloma, David, 1969- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Montserrat, Mònica
Aquesta comunicació presenta els resultats d'una experiència d'aprenentatge autònom dels criteris de pronunciació de la llengua catalana estàndard. Els protagonistes són estudiants de grau i de postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
This presentation shows the results of an autonomous learning experience of the pronunciation criteria of standard Catalan language. The participants are graduate and undergraduate students of the Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2012
Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Núm. 1 (2012)  
4.
10 p, 642.3 KB Proyecto colaborativo e interdisciplinario de la Facultad de Veterinaria y el Servei de Llengües de la UAB para la introducción del inglés en los estudios de grado / Solà Viñals, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Servei de Llengües ; Martín Ibáñez, M. Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
La Facultad de Veterinaria y el Servei de Llengües de la UAB han desarrollado un proyecto colaborativo e interdisciplinario para introducir la docencia en inglés en los estudios de grado con el objetivo de favorecer la competencia lingüística. [...]
The Faculty of Veterinary Medicine and the Language Service at the UAB have developed a collaborative and interdisciplinary project to introduce English Medium Instruction (EMI) in undergraduate degrees aimed at developing English competence among students. [...]

2016
Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Núm. 3 (2016)  
5.
20 p, 285.7 KB Embroidering Growth : a narrative inquiry into an EFL teacher's development through Linguistic Landscapes / Solmaz, Osman (Dicle University (Turquia))
This study explores the Linguistic Landscapes (LL)-oriented professional development of an English as a Foreign Language (EFL) teacher through narrative inquiry. Focusing on her LL-centered growth in an educational setting, it captures her personal narratives to understand the impact of LL activities on her professional development. [...]
Aquest estudi explora el desenvolupament professional orientat als Paisatges Lingüístics (PL) d'una professora d'anglès com a llengua estrangera (ILE) mitjançant una investigació narrativa. L'estudi capta les seves narratives personals per comprendre l'impacte de les activitats de PL en el desenvolupament professional. [...]
Este estudio explora el desarrollo profesional orientado a los Paisajes Lingüísticos (PL) de una profesora de inglés como lengua extranjera (ILE) mediante una investigación narrativa. El estudio capta sus narrativas personales para comprender el impacto de las actividades de PL en su desarrollo profesional. [...]
Cette étude explore le développement professionnel axé sur les paysages linguistiques (PL) d'un enseignant d'anglais langue étrangère (ILE) à travers une enquête narrative. L'étude capture leurs récits personnels pour comprendre l'impact des activités de PL sur leur développement professionnel. [...]

2024 - 10.5565/rev/jtl3.1343
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 17 Núm. 1 (2024) , p. e1343 (Invited Authors)  
6.
21 p, 277.1 KB Editor's note : unveiling the pedagogical advantages of Linguistic Landscapes: insights from secondary school students, teachers, and field experts / Kruszynska, Klaudia Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
This monograph extends an invitation for the continued exploration of Linguistic Landscape (LL) as a valuable instrument in secondary and higher education classrooms. The research presented here underscores the benefits of LL in both foreign language and global citizen education (GCE) settings. [...]
Aquesta monografia convida a continuar explorant el paisatge lingüístic (PL) com a instrument valuós a les aules de secundària i educació superior. La recerca presentada aquí subratlla els avantatges del PL, tant en l'ensenyament de llengües estrangeres com en l'educació per a la ciutadania global (ECG). [...]
Esta monografía extiende una invitación para continuar explorando el paisaje lingüístico (PL) como una herramienta valiosa en las aulas de educación secundaria y superior. La investigación presentada aquí resalta los beneficios del PL tanto en entornos de idiomas extranjeros como en entornos de Educación para la Ciudadanía Global (ECG). [...]
Cette monographie invite à poursuivre l'exploration du paysage linguistique (PL) en tant qu'instrument précieux dans les classes d'enseignement secondaire et supérieur. Les études présentées ici soulignent les avantages du PL dans les contextes des langues étrangères et de l'ECM. [...]

2024 - 10.5565/rev/jtl3.1342
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 17 Núm. 1 (2024) , p. e1342 (Editors' Note)  
7.
21 p, 865.5 KB Beyond classroom walls : high school foreign language learning with Linguistic Landscape activities / Bal, Nesrin (Ministry of National Education)
In addition to its widespread use in various disciplines, LL has garnered attention from researchers in education for its role in enhancing language learning and promoting linguistic diversity. However, its systematic integration into language teaching contexts, particularly in high school settings, remains limited. [...]
A més del seu ús generalitzat en diverses disciplines, la Lingüística del Paisatge (LP) ha cridat l'atenció dels investigadors en l'àmbit de l'educació pel seu paper en millorar l'aprenentatge de llengües i promoure la diversitat lingüística. [...]
Además de su uso generalizado en diversas disciplinas, el Paisaje Lingüístico (PL) ha captado la atención de los investigadores en educación por su papel en mejorar el aprendizaje de idiomas y promover la diversidad lingüística. [...]
En plus de son utilisation généralisée dans diverses disciplines, la Linguistique du Paysage (LP) a attiré l'attention des chercheurs en éducation pour son rôle dans l'amélioration de l'apprentissage des langues et la promotion de la diversité linguistique. [...]

2024 - 10.5565/rev/jtl3.1345
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 17 Núm. 1 (2024) , p. e1345 (Articles)  
8.
10 p, 167.6 KB "All we do has humans at its heart" : linguistic Landscape's Value in Scholarship and Pedagogy / Morlan, Marguerite (University of California)
Four prominent Linguistic Landscape (LL) scholars reflect on the value of LL research and its utility in education. Elana Shohamy is a Professor Emerita in the Multilingual Education program at Tel Aviv University. [...]
Quatre experts en paisatge lingüístic (PL) reflexionen sobre el valor de PL per a la recerca i l'educació. Elana Shohamy és professora emèrita del programa d'Educació Multilingüe a la Universitat de Tel Aviv. [...]
Cuatro expertos en paisaje lingüístico (PL) reflexionan sobre el valor de PL para la investigación y la educación. Elana Shohamy es profesora emérita del programa de Educación Multilingüe en la Universidad de Tel Aviv. [...]
Quatre experts du paysage linguistique (PL) réfléchissent à la valeur de la PL pour la recherche et l'éducation. Elana Shohamy est professeure émérite du programme d'éducation multilingue à l'Université de Tel Aviv. [...]

2024 - 10.5565/rev/jtl3.1340
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 17 Núm. 1 (2024) , p. e1340 (Interviews)  
9.
23 p, 242.8 KB Language and executive function relationships in the real world : insights from deafness / Figueroa, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Botting, Nicola (University London. Department of Language and Communication Science) ; Morgan, Gary (Universitat Oberta de Catalunya. Departament de Psicologia i Ciències de l'Educació)
Executive functions (EFs) in both regulatory and meta-cognitive contexts are important for a wide variety of children's daily activities, including play and learning. Despite the growing literature supporting the relationship between EF and language, few studies have focused on these links during everyday behaviours. [...]
Cambridge University Press, 2024 - 10.1017/langcog.2024.10
Language and Cognition, 2024, p. 1-23  
10.
20 p, 234.3 KB Sistematización del estudio histórico (o pancrónico) de las palabras diacríticas / Ribes Lorenzo, Juan Manuel (Universidad de Granada)
En este artículo se quiere presentar un método que permite analizar las palabras diacríticas del español. El mismo se erige como un modo válido de investigar el léxico restringido a la fraseología en cuanto que permite obtener datos objetivos y empíricos. [...]
This article aims to present a valid method which allows the analysis of idiomatic words. Thus, it thrives as a well-founded way to research words of Spanish that only take place as a part of phraseological units. [...]

2022 - 10.5565/rev/fraseolex.39
Fraseolex, Vol. 1 (2022) , p. 100-119 (Artículos)  

Articles : 732 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 83 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
25 p, 1.2 MB Normas, oralidad y escritura en Lectura Fácil / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
La norma UNE 153101:2018 EX de lectura fácil ofrece pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos. Esta normal española fue un punto de partida fundamental en el desarrollo de la norma internacional ISO/IEC 23859:2023, publicada en julio de 2023, y coeditada por Ester Hedberg y Anna Matamala. [...]
2023
I Congreso Internacional de Comunicación Clara. Madrid, 1r : 2023  
2.
1.8 MB The Pending Issue of Making Video Games Accessible for Cognitively Disabled Players / Oliva Zamora, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Video games have become one of the most relevant audiovisual products in the last decades. As their status shifts from an isolated form of entertainment to a well-established industry, it is time to set the ground for guidelines and standards that ensure a design that make them enjoyable for everyone. [...]
2023
Media for All 10 Conference. Anvers, 2023  
3.
14 p, 326.2 KB Oral Easy-to-Understand language and audiovisual content : how do they mix? / Pujadas Farreras, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona)
Easy to understand language is an umbrella term that includes Plain Language (PL), Easy Language (EL) and all the varieties in between ​(ISO, n. d. )​. EL is key in order to create accessible contents for a broad range of users, including users with intellectual and cognitive disabilities, users suffering from brain injuries and even second language learners ​(Leskelä, 2021)​. [...]
2023
Media for All 10 Conference. Anvers, : 2023  
4.
4 p, 176.3 KB Reciprocal measures of perceived similarity / Cebrian, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona)
This paper reports the results of two experiments aimed at assessing the perceived similarity between a set of English and Catalan vowels from the perspective of native speakers of both languages. Two groups of 27 listeners, a group of native English speakers and a group of native Catalan speakers, used a 9-point scale to rate the degree of similarity between two stimuli. [...]
Glasgow : University of Glasgow, 2015
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 2015), Glasgow, 10-14 August 2015  
5.
12 p, 648.1 KB Investigating the role of cognate status in L2 production and perception / Gorba, Celia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Susana, Cortés (Universitat de les Illes Balears) ; Cebrian, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavaldà Ferre, Nuria (Universidad Internacional de La Rioja) ; Congreso Internacional de Fonética Experimental (8è:2021:Girona)
This paper presents the results of two exploratory studies on the effect of cognate status on the perception and production of L2 sounds. Previous studies show that cognate words are more likely to be mispronounced by L2 speakers than non-cognates, but whether the influence of the L1 is modulated by L2 experience is unclear. [...]
Girona: Servei Publicacions Universitat de Girona, 2022
Propuestas en fonética experimental: enfoques metodológicos y nuevas tecnologías, p. 122- 126 (2021)  
6.
3 p, 171.4 KB Perception of Catalan vowels and diphthongs by native English speakers / Cebrian, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca de Fonètica Experimental) ; Congreso Internacional de Fonética Experimental (7è: 22-24 de novembre de 2017 : Madrid)
Models of second language speech (L2) base their predictions about perception and production of L2 sounds on the degree of similarity between native and non-native sounds. This study presents the results of a cross-linguistic perception experiment involving English and Catalan vowels. [...]
Madrid : UNED, 2017
Tendencias actuales en fonética experimental. Cruce de disciplinas en el centenario del "Manual de Pronunciación Española (Tomás Navarro Tomás)", p. 200-209 (2017)  
7.
18 p, 2.1 MB From the traditional classroom to mobile microlearning: analysing the potential of Instagram for Chinese language learning / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
In the context of the digital revolution that is taking place in education in general, both social networks and the educational content they can offer are becoming increasingly important. Instagram is a paradigmatic example of m-learning (including mobile learning and microlearning). [...]
2023
The 4th International Symposium of the European Association of Chinese Teaching (EACT): Yesterday, Today and Tomorrow: Chinese Language Education in Secondary and Higher Education from a Multilingual and Multicultural Perspective. Southampton, 4t : 2023  
8.
3.8 MB La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Catsaras, Zoe (Disseny i producció) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña
Els infants, joves i adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris. La immersió lingüística que viuen gràcies a l'escolarització els facilita l'aprenentatge de les llengües vehiculars, que a vegades adquireixen més de pressa que els seus pares i mares. [...]
2023
Exposició, : 2023
8 documents
9.
26 p, 1.7 MB Listening to Translation trainees : Voice to text and text to voice tools / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
The sudden changes in learning and teaching brought about by the outbreak of the pandemic have already sped up some of the technological trends that had already begun to be detected beforehand. During the last few years, common users have been able to embrace the technological development of language processing technologies mostly associated with mobile devices. [...]
2022
APTIS 2022 4th Annual Conference. Translation and Interpreting pedagogy in a post-pandemic world. New opportunities and challenges. University of Leeds, : 2022  
10.
20 p, 337.6 KB How easy are audio descriptions? Take 2 / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arias-Badia, Blanca (Universitat Pompeu Fabra)
Easy-to-understand language has traditionally been used for written content, but there has been a recent interest in applying this concept to audiovisual content and access services. In this regard, the EASIT project addressed whether the hybridisation of easy-to-understand language with audio description could produce a new access service, following the path initiated by Pilar Orero and Rocío Bernabé-Caro. [...]
2022
Languages & the Media 2022. 14th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media. Berlín, Alemanya, 14è : 2022  

Contribucions a jornades i congressos : 83 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 19 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
4 p, 542.2 KB Final reflections / Moore de Luca, Emilee ; Morodo, Andy
This concluding chapter offers some final reflections regarding the four objectives of the research project 'Inclusive epistemologies and practices of out- of- school English learning (IEP!)1', funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation, which ran from January 2019 until June 2021. [...]
teenagers' existing practices of using and learning English out of school time; 2) to implement new, inclusive, nonformal English language educational initiatives; 3) to evaluate the impact of the nonformal English language educational intiatives implemented; 4) to support the sustainability and transferability of the initiatives. [...]

Berlin: Peter Lang GmbH International Academic Publishers, 2021
Learning English Out of School : An Inclusive Approach to Research and Action, 2021, p. 161-164  
2.
29 p, 795.2 KB Learning English in translocal exchanges in Instagram chat / Pratginestós, Cèlia ; Masats, Dolors
This chapter analyses how social media-Instagram chats-is employed by a group of youth in Catalonia and in Greece for communicating in English as a lingua franca, as an extension of a translocal project initiated in their schools. [...]
Berlin: Peter Lang GmbH International Academic Publishers, 2021
Learning English Out of School : An Inclusive Approach to Research and Action, 2021, p. 69-97  
3.
25 p, 818.6 KB Is English important in your life? : A collaborative experience in a secondary school / Corona, Victor ; Solans, Jorge ; Vallejo Rubinstein, Claudia ; Moore de Luca, Emilee
In this chapter, we describe a collaborative action-research project involving an ethnographer, an English teacher and secondary school students in the production of videos about the role of English in the youths' lives. [...]
Berlin: Peter Lang GmbH International Academic Publishers, 2021
Learning English Out of School : An Inclusive Approach to Research and Action, 2021, p. 43-67  
4.
16 p, 603.1 KB Out-of-school language learning and educational equity / Moore de Luca, Emilee ; Vallejo Rubinstein, Claudia ; Dooly Owenby, Melinda ; Borràs, Eulàlia
This chapter explores existing scholarship on out-of-school learning at both a local (Catalan) and an international level. We particularly focus on research that documents foreign language learning and literacy development in both informal and nonformal education across diverse socioeconomic, linguistic and cultural contexts. [...]
Berlin: Peter Lang GmbH International Academic Publishers, 2021
Learning English Out of School : An Inclusive Approach to Research and Action, 2021, p. 27-42  
5.
19 p, 654.6 KB Introduction : Inclusive epistemologies and practices of out- of- school English learning / Moore de Luca, Emilee
Official indicators suggest that English as a Foreign language is one of the school subjects that is most telling of social inequalities in Catalonia, this being the geographical and educational context where the research presented in this volume was carried out. [...]
Berlin: Peter Lang GmbH International Academic Publishers, 2021
Learning English Out of School : An Inclusive Approach to Research and Action, 2021, p. 7-25  
6.
174 p, 2.8 MB Learning English Out of School : An Inclusive Approach to Research and Action / Moore de Luca, Emilee, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vallejo Rubinstein, Claudia, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Morodo, Andy ; Herrera, Almudena ; Deal, Mandy ; Zhang, Miaomiao ; Llompart Esbert, Julia ; Hawkins, Margaret R. ; Pratginestós, Cèlia ; Masats, Dolors ; Corona, Victor ; Solans, Jorge ; Dooly Owenby, Melinda ; Borràs, Eulàlia
This volume reports on the main results of the research project Inclusive epistemologies and practices of out-of-school English learning. The study reacts to low attainment levels in English as a foreign language among socioeconomically disadvantaged youth. [...]
Berlin: Peter Lang GmbH International Academic Publishers, 2021 (Foreign Language Teaching in Europe ; 19) - 10.3726/b18699  
7.
31 p, 892.7 KB Is English important in your life? A collaborative experience in a secondary school / Moore de Luca, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Corona, Victor ; Vallejo Rubinstein, Claudia ; Solans, Jorge
In this chapter, we describe a collaborative action- research project involving an ethnographer, an English teacher and secondary school students in the production of videos about the role of English in the youths' lives. [...]
2021
Learning English out of school : An inclusive approach to research and action, (2021) , p. 43-68  
8.
L2 Vowel Learning / Cebrian, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
L2 vowel learning refers to the process of learning to perceive and to produce the vowel sounds of a second language (L2), that is, a language that is learned after acquiring a first language or mother tongue (L1). [...]
John Wiley, 2023
Encyclopedia of Applied Linguistics  
9.
130 p, 11.2 MB Inklusion, Diversität und Interkulturelle Kommunikation. Ein Lehrer : innenhandbuch mit Aktivitäten für den Unterricht für die Sekundarstufe / Arumí Ribas, Marta, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Estévez Grossi, Marta ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Chalhoub, Maja, trad. ; Eylbid
Dieses Lehrerhandbuch verfolgt zwei Ziele: (a) Mehrsprachigkeit zu würdigen und das Bewusstsein für junge Menschen zu schärfen, die in der Schule übersetzen und dolmetschen - auch child language brokering oder Kinder und Jugendliche als Sprachmittler:innen genannt; und (b) die Bereitstellung eines Instruments, das sowohl Hintergrundinformationen als auch interaktive Aktivitäten enthält, wodurch Lehrkräften ein tieferes Verständnis dafür vermittelt werden soll, was Sprachmittlung durch junge Menschen in der Regel mit sich bringt, um dies an ihre Schüler: innen weitergeben zu können.
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]
Tanto los/as niños/as como los/as adolescentes tienen un papel muy importante en los procesos migratorios porque suelen actuar como enlace entre la familia, la comunidad local y el centro educativo. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juny 2022

Conté: Vorwort / Mireia Vargas-Urpí ; Sarah Crafter ; Evangelia Prokopiou -- 1. Sprachen in unserem Alltag / Marta Estévez Grossi -- 2. Kulturell vielfältige Gesellschaften / Rachele Antonini ; Marta Estévez Grossi -- 3. Übersetzen und Dolmetschen: Brücken zwischen Sprachen und Kulturen / Sofía García-Beyaert ; Anna Gil-Bardají ; Mariana Orozco-Jutorán ; Gema Rubio-Carbonero Mireia Vargas-Urpí -- 4. Was kennzeichnet die Sprachmittlung durch Kinder? Wieso existiert sie? / Rachele Antonini ; Ira Torresi -- 5. Emotionale Auswirkungen, Identität und Beziehungen : Leitlinien für den Einsatz von Schüler:innen als Sprachmittler:innen in Schulen / Evangelia Prokopiou ; Sarah Crafter ; Karolina Dobrzynska -- 6. Sprachen im Berufsleben / Marta Arumí Ribas ; Carme Bestué Salinas ; Judith Raigal Aran  

10.
9 p, 360.3 KB Training Teachers for a New Era / Mont Algamasilla, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona)
This paper analyses a case study in which a university practicum tutor embarks on the adventure of setting their trainee teachers the task of designing a common technology-enhanced language project as a strategy to help them acquire the so-called Four Cs of 21st century learning. [...]
Revistia Press, 2019
New Studies and Research in Education, 2019, p. 115-123  

Llibres i col·leccions : 19 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 224 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
10.5 MB La enseñanza y aprendizaje de léxico portugués por hablantes de español : los equivalentes dobles Español-Portugués / Moreno Herrero, Noelia ; Vázquez Diéguez, José Ignacio, dir. ; Cerdà, Jordi, dir.
Enquadrat en els estudis de Lingüística Aplicada, el present treball de recerca pretén realitzar una contribució a la Didàctica de Llengües Segones (L2), concretament en l'àmbit de l'ensenyament i aprenentatge de lèxic en la classe de Portuguès Llengua Estrangera per Parlants d'Espanyol (PLE-HE), mitjançant una proposta metodològica per a l'ensenyament dels equivalents dobles espanyol-portuguès. [...]
Encuadrado en los estudios de Lingüística Aplicada, el presente trabajo de investigación pretende realizar una contribución a la Didáctica de Lenguas Segundas (en adelante, L2), concretamente en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de léxico en la clase de Portugués Lengua Extranjera por Hablantes de Español (en adelante, PLE-HE), mediante una propuesta metodológica para la enseñanza de los equivalentes dobles español-portugués. [...]
Within the field of Applied Linguistics, this research work aims to make a modest contribution to Second Language Didactics (L2), specifically in the field of lexical teaching and learning in the Portuguese as a Foreign Language class for Spanish Speakers, by means of a methodological proposal for the teaching of the double equivalents Spanish-Portuguese. [...]

2023  
2.
2.3 MB Mercado de trabalho de interpretação e de tradução Libras-português e suas implicações para a formação / Vilaça-Cruz, Renata ; Henrique Rodrigues, Carlos, dir. ; Galán-Mañas, Anabel, dir.
2023  
3.
81 p, 633.8 KB El lenguaje jurídico de la constitución de 1978 : reflexiones sobre su neutralidad / Cruz Rivero, Mónica ; Ramírez Nárdiz, Alfredo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Com moltes altres construccions socials, el llenguatge evoluciona i s'adapta als canvis que pateix la societat a què pertany, ja sigui afegint-se vocables o eliminant-se aquells que han caigut en desús. [...]
Como muchas otras construcciones sociales, el lenguaje evoluciona y se adapta a los cambios que sufre la sociedad a la que pertenece, ya sea añadiéndose vocablos o eliminándose aquellos que han caído en desuso. [...]
Like many other social constructions, language evolves and adapts to the changes suffered by the society to which it belongs, either by adding words or eliminating those that have fallen into disuse. [...]

2023
Grau en Dret [949]  
4.
79 p, 2.4 MB The use of large language models for marketing content translation and transcreation / Prodan Ambartsumyan, Olga ; Simón Jiménez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta tesi explora l'ús de grans models de llenguatge per a la transcreació de continguts de màrqueting. Amb els ràpids avenços en el processament del llenguatge natural i l'aparició de models de llenguatge potents com ChatGPT i DeepL, hi ha un interès creixent per utilitzar aquests models per automatitzar el procés de transcreació. [...]
Esta tesis explora el uso de grandes modelos lingüísticos para la transcreación de contenidos de marketing. Con los rápidos avances en el procesamiento del lenguaje natural y la aparición de potentes modelos lingüísticos como ChatGPT y DeepL, cada vez hay más interés en utilizar estos modelos para automatizar el proceso de transcreación. [...]
This thesis explores the use of large language models for marketing content transcreation. With the rapid advancements in natural language processing and the emergence of powerful language models like ChatGPT and DeepL, there is a growing interest in using these models to automate the transcreation process. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
5.
84 p, 4.3 MB Proceso de la traducción con la introducción de modelos de lengua : análisis y evaluación / Palenzuela Badiola, Leire ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Amb l'aparició dels grans models de llengua ens trobem en una nova tessitura en la qual la interacció humà-màquina es troba en un nou context. Aquest treball d'investigació consisteix en l'estudi de l'execució per part de ChatGPT de diverses tasques del procés de traducció des del punt de vista de Tradumàtica i es duu a terme mitjançant chain-of-thought prompts realitzats al model. [...]
Con la aparición de los grandes modelos de lengua nos encontramos en una nueva tesitura en la que la interacción humano-máquina se encuentra en un nuevo contexto. Este trabajo de investigación consiste en el estudio de la ejecución por parte de ChatGPT de diversas tareas del proceso de traducción desde el punto de vista de Tradumàtica y se lleva a cabo mediante chain-of-thought prompts realizados al modelo. [...]
With the emergence of large language models, we find ourselves in a new situation in which the human-machine interaction is in a new context. This research work consists of the study of the execution by ChatGPT of the different tasks of the translation process from the point of view of Tradumàtica and is carried out by prompting the model with chain-of-thought prompts. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
6.
93 p, 2.1 MB La traducció de l'humor i les identitats no binàries dins la localització de videojocs en català : el cas d'Undertale / Serrano Castells, Sandra ; Hernández García, Maria Elena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Tot i que en els darrers anys s'han vist molts avenços pel que fa a la traducció audiovisual i localització en llengua catalana, encara existeixen moltes limitacions per al públic catalanoparlant que vulgui gaudir d'aquest tipus de contingut en la seva llengua.
Aunque en los últimos años se han visto muchos avances por lo que respecta a la traducción audiovisual y la localización en lengua catalana, todavía existen muchas limitaciones para el público catalanoparlante que quiera disfrutar de este tipo de contenido en su lengua.
Although in recent years considerable progress has been made regarding audiovisual translation and localisation in Catalan, there are still many limitations for the Catalan-speaking audience that wants to enjoy this kind of content in their own language.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Traducció Audiovisual [1349]  
7.
47 p, 2.6 MB Acquisition of complex syllabic onsets in Catalan children / Ninyerola Barea, Duna ; Bonet, Eulàlia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
The acquisition of complex onsets in word-initial position has been an area of interest in the field of phonological acquisition. The aim of this MA thesis is to offer an account of word-initial complex onset production in Catalan children, based on the work by Jongstra (2003) for Dutch framed within Optimality Theory. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023  
8.
102 p, 2.5 MB La importancia de la relación interpersonal entre docente y estudiante en el aprendizaje del chino en la EOIBD / Xiaoying, Zhang ; Morodo, Andy, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente trabajo pretende estudiar la importancia de la relación interpersonal entre docentes chinos y estudiantes adultos hispanohablantes en el aprendizaje del chino en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona Drassanes. [...]
本研究以巴塞罗那德拉萨内斯官方语言学校中文学习为背景,旨在分析中文教师与讲西班牙语的成年学生之间的人际关系的重要性。同时,本文探讨了自我效能感对语言学习的影响并提出了改善师生关系的相关策略和建议。.
The following project aims to study the importance of the interpersonal relationship between Chinese teachers and adult spanish-speaking students in learning chinese at the Official Language School of Barcelona Drassanes. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  
9.
37 p, 3.0 MB Les tombes de Santa Maria del Mar de Barcelona / Soto Hernández, Álvaro ; Jiménez Sureda, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
A partir de la realització d'un corpus epigràfic per a les prop de dues-centes làpides del sòl sepulcral de Santa Maria del Mar de Barcelona, es pretén aproximar un coneixement més profund sobre elements relatius als sepulcres del temple. [...]
Through an ad hoc collection of nearly two hundred inscriptions from Santa Maria del Mar's grave tombstones, this paper seeks deeper knowledge and issues related to the burials at this Basilica. The study deals with a wide range of elements such as the morphology of the tombstone, its interred people, their epitaphs and last wills, social class questions and the hierarchy of space within the burial ground as well. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Història [803]  
10.
84 p, 2.2 MB La traducción audiovisual como herramienta para el aprendizaje de una lengua extranjera : la subtitulación y la audiodescripción / Del Río López, Raquel ; Orozco-Jutorán, Mariana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Tot i la poca aprovació amb què comptava la traducció en el passat com a eina per aprendre una llengua estrangera, el cert és que actualment aquest panorama ha canviat completament. Per això, aquest treball investiga els avantatges que aporta l'aplicació de la traducció audiovisual a les aules, més concretament les del subtitulat i l'audiodescripció. [...]
Pese a la poca aprobación con la que contaba la traducción en el pasado en tanto que herramienta para aprender una lengua extranjera, lo cierto es que en la actualidad este panorama ha cambiado por completo. [...]
Despite the little approval of translation in the past as a tool for learning a foreign language, the fact is that nowadays this situation has completely changed. For this reason, this paper investigates the advantages of applying audiovisual translation in the classroom, more specifically those of subtitling and audio description. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Traducció Audiovisual [1349]  

Documents de recerca : 224 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 32 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 263.8 KB Writing Pedagogy at University / Rajadell-Puiggròs, Núria ; Castells-Tello, Astrid ; Llahí Ribó, Laura, col. ; Casals Casanovas, Maria, col. ; Hitchen, Emma, trad. ; Edwards, Gry, trad.
User guide to written communication in academic disciplines (in this case pedagogy) for teachers and students.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2024 (Guides for writing in specific disciplines)  
2.
10 p, 292.4 KB Writing Sociology at University / Bretones, María Trinidad ; Julià Cano, Albert ; Llahí Ribó, Laura ; López Villanueva, Cristina ; Marí-Klose, Marga ; Mundó Blanch, Jordi ; Solé Solé, Elisabet ; Hitchen, Emma trad. ; Edwards, Gry trad.
User guide to written communication in academic disciplines (in this case sociology) for teachers and students.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2023 (Guides for writing in specific disciplines)  
3.
14 p, 387.9 KB Writing Environmental Sciences at University / Garcia Serrano, Joan ; Llovera Duran, Sílvia ; Redmond, Peter trad.
User guide to written communication in academic disciplines (in this case environmental sciences) for teachers and students.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2023 (Guides for writing in specific disciplines)  
4.
135.7 MB Adventures of a Young Language Broker (videogame) / Arnal, Jordi, desenvolupador de programari ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Antonini, Rachele ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Crafter, Sarah (The Open University) ; Estévez Grossi, Marta ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Programari creat per l'Associació Estratègica Eylbid cofinançada pel programa Erasmus+ de la Unió Europea (acord núm. 2019-1-ES01-KA201-064417). El programari permet utilitzar el videojoc com una activitat d'aula amb els objectius següents: mostrar que la intermediació lingüística és una pràctica comuna que es duu a terme a moltes escoles arreu del món; promoure una comprensió més profunda del que sol implicar la intermediació lingüística per part dels joves; presentar algunes situacions que els docents puguin analitzar i discutir amb els seus alumnes des de múltiples perspectives com a part de la pràctica reflexiva; apreciar el multilingüisme i sensibilitzar els joves que tradueixen i interpreten a les escoles; proporcionar als joves intermediaris lingüístics eines i estratègies per expressar com se senten sobre la intermediació lingüística i per tenir cura de la salut emocional.
2022  
5.
130 p, 11.2 MB Inklusion, Diversität und Interkulturelle Kommunikation. Ein Lehrer : innenhandbuch mit Aktivitäten für den Unterricht für die Sekundarstufe / Arumí Ribas, Marta, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Estévez Grossi, Marta ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Chalhoub, Maja, trad. ; Eylbid
Dieses Lehrerhandbuch verfolgt zwei Ziele: (a) Mehrsprachigkeit zu würdigen und das Bewusstsein für junge Menschen zu schärfen, die in der Schule übersetzen und dolmetschen - auch child language brokering oder Kinder und Jugendliche als Sprachmittler:innen genannt; und (b) die Bereitstellung eines Instruments, das sowohl Hintergrundinformationen als auch interaktive Aktivitäten enthält, wodurch Lehrkräften ein tieferes Verständnis dafür vermittelt werden soll, was Sprachmittlung durch junge Menschen in der Regel mit sich bringt, um dies an ihre Schüler: innen weitergeben zu können.
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]
Tanto los/as niños/as como los/as adolescentes tienen un papel muy importante en los procesos migratorios porque suelen actuar como enlace entre la familia, la comunidad local y el centro educativo. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juny 2022

Conté: Vorwort / Mireia Vargas-Urpí ; Sarah Crafter ; Evangelia Prokopiou -- 1. Sprachen in unserem Alltag / Marta Estévez Grossi -- 2. Kulturell vielfältige Gesellschaften / Rachele Antonini ; Marta Estévez Grossi -- 3. Übersetzen und Dolmetschen: Brücken zwischen Sprachen und Kulturen / Sofía García-Beyaert ; Anna Gil-Bardají ; Mariana Orozco-Jutorán ; Gema Rubio-Carbonero Mireia Vargas-Urpí -- 4. Was kennzeichnet die Sprachmittlung durch Kinder? Wieso existiert sie? / Rachele Antonini ; Ira Torresi -- 5. Emotionale Auswirkungen, Identität und Beziehungen : Leitlinien für den Einsatz von Schüler:innen als Sprachmittler:innen in Schulen / Evangelia Prokopiou ; Sarah Crafter ; Karolina Dobrzynska -- 6. Sprachen im Berufsleben / Marta Arumí Ribas ; Carme Bestué Salinas ; Judith Raigal Aran  

6.
130 p, 11.0 MB Inclusió, diversitat i comunicació entre cultures. Manual per a docents amb activitats per treballar a classe amb alumnat de secundària / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
7.
238.1 KB e·Chinese Tools / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Paoliello, Antonio
En els darrers anys l'interès per aprendre xinès ha crescut exponencialment arreu. Paral·lelament, a Internet s'han anat acumulant una gran quantitat de recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües en general i del xinès en concret. [...]
En los últimos años el interés por aprender chino ha crecido exponencialmente en todo el mundo. Paralelamente, en Internet se ha ido acumulando una gran cantidad de recursos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, en general, y del chino, en particular. [...]
In recent years, the interest in learning Chinese has surged globally. Concurrently, the Internet has been accumulating an abundance of resources for the teaching and learning of foreign languages, including Chinese. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021 - 10.5565/ddd.uab.cat/259978
3 documents
8.
36 p, 1.4 MB "Adventures of a Young Language Broker". Teacher's companion / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Eylbid
Teacher's companion for the videogame "Adventures of a young language broker", created by the Eylbid Strategic Partnership co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union (agreement no. 2019-1-ES01-KA201-064417). [...]
2022
2 documents
9.
129 p, 11.2 MB Inclusione, diversità e comunicazione tra culture : manuale per insegnanti con attività didattiche per le scuole superiori ; Prima Edizione, Maggio 2022 / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Bevilacqua, Anna ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Eylbid
I bambini e i giovani hanno un ruolo fondamentale nei processi migratori perché possono fungere da ponti tra le loro famiglie, le comunità locali e la scuola. L'educazione scolastica e l'immersione linguistica nella società ospite aiutano questi giovani a imparare la/e lingua/e ufficiale/i del nuovo Paese più velocemente dei loro genitori o di altri adulti. [...]
2022  
10.
131 p, 11.2 MB Inclusion, Diversity and Communication Across Cultures : A Teacher's Book with Classroom Activities for Secondary Education / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Eylbid
Children and young people play an important role in migratory processes because they may act as links between their families, local communities and their school. Schooling and linguistic immersion in the host society can help young people learn the official language(s) of their new country faster than their parents or other adults. [...]
2022  

Materials didàctics : 32 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 6 registres trobats  
1.
ILM 1/6 : Introducció / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
Les migracions sovint comporten barreres lingüístiques que cal superar per adaptar-se al país d'arribada i tenir accés als drets bàsics. Per a un adult sovint no és fàcil aprendre una nova llengua. [...]
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
2.
ILM 2/6 : Una responsabilitat «que encara no toca» / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
La intermediació lingüística comença espontàniament en l'entorn més íntim i familiar, però arriba a àmbits de més especialització i complexitat. Són encara infants i adolescents, però es converteixen en referents no tan sols per a les seves famílies, sinó també per a les seves comunitats, i assumeixen una responsabilitat que no els correspon. [...]
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
3.
ILM 3/6 : L'impacte en les relacions dins de la família / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
Els intermediaris lingüístics sovint fan tasques que pertoquen als adults i es converteixen en un suport que sol anar més enllà del fet de traduir o interpretar. Dins de la família, aquest paper especial té un impacte en l'estatus del menor i en com es relaciona amb els progenitors o altres familiars.
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
4.
ILM 4/6 : Conflictes d'interès / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
La imparcialitat és essencial per proporcionar una traducció fidel. Quan s'interpreta per a persones de la família, amics i coneguts, en situacions sovint delicades i compromeses, és difícil mantenir-se neutral! L'escola és un àmbit on poden sorgir conflictes d'interès i els joves intèrprets han de decidir si traduir fidelment o «maquillar» el missatge que transmeten tant als progenitors com al professorat.
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
5.
ILM 5/6 : Complexitat de la llengua / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
En converses amb metges, advocats o treballadors socials es fa servir vocabulari complex i especialitzat, però als joves intèrprets sovint els falten eines!.
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
6.
ILM 6/6 : Torns de paraula i gestió de dinàmiques complicades / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
Els intermediaris lingüístics fan tasques d'interpretació en situacions diverses, cadascuna amb les seves pròpies complexitats. Sense formació, aquests joves intèrprets no professionals s'enfronten a cada repte amb un grau sorprenent de maduresa, paciència i recursos personals basats en la intuïció.
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents

Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
40 p, 410.1 KB "El Signe de l'esclau" : Valentí Almirall i la reivindicació de la llengua catalana (1879-1902) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
L'article ofereix un recorregut panoràmic sobre la concepció de la llengua del polític i periodista Valentí Almirall, i que exposa al llarg de la seva obra. Aportació sobre els principals textos de la temàtica que és prioritària en el pensament d'Almirall atès que considera l'ús social de la llengua, i la seva normativització, fonamental en els aspectes de caràcter social, atesa la situació de penúria que es viu, amb una marginació absoluta en el terreny oficial mentre al carrer és la llengua d'ús ple. [...]
The article provides a global view of the conception of language that the politician and journalist Valentí Almirall developed and which he explained throughout his work. It comments on the main texts on the subject that were key to Almirall's philosophy. [...]

2010 - 10.2436/20.1001.01.59
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 21, Núm. (2010) , p. 177-216  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.