Resultats globals: 11 registres trobats en 0.09 segons.
Articles, 9 registres trobats
Documents de recerca, 2 registres trobats
Articles 9 registres trobats  
1.
30 p, 335.0 KB ¿Del "renacimiento" literario al nacionalismo político? : Una comparación entre los territorios de lengua catalana y los de lengua vasca (1850-1900) / Zabaltza, Xabier (Universidad del País Vasco)
Con una perspectiva comparada, este artículo estudia el origen de los conceptos Renaixença y Pizkunde y mantiene dos tesis complementarias. En primer lugar, los «renacimientos» de las lenguas catalana y vasca se produjeron dentro del proceso de construcción de España (y Francia) como nación. [...]
With a comparative perspective, this paper studies the origins of the concepts Renaixença and Pizkunde and holds two complementary theses. First, the "revivals" of the Catalan and Basque languages took place within the Spanish (and French) nation-building process. [...]

2018 - 10.18042/hp.39.06
Historia y política, Núm. 39 (2018) , p. 141-170  
2.
13 p, 258.1 KB Broadcasting and accessibility services currently offered for deaf and hard of hearing viewers by Catalan-language broadcasters / Tor-Carroggio, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article presents the main results of a usercentered study which seeks to provide an overview of accessibility services for the deaf and hard of hearing on offer from a representative sample of Catalan-language broadcasters. [...]
Este artículo presenta los resultados principales de un estudio centrado en el usuario que pretende radiografiar los servicios de accesibilidad para las personas con pérdida de audición ofrecidos por una muestra representativa de televisiones que emiten en catalán. [...]

2019 - 10.14198/MEDCOM2019.10.2.2
Revista mediterránea de comunicación, Vol. 10, núm. 2 (Juliol 2019)
2 documents
3.
18 p, 731.3 KB Botànica i llengua : fitonímia, etimologia i motivació lèxica / Veny-Mesquida, Joan Ramon (Institut d'Estudis Catalans)
Partint de dues fonts, els Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) i l'Atles Lingüístic del Domini Català (UB i IEC) es fa veure la utilitat complementària d'una i altra, es fa la distinció entre etimologia i motivació, s'examina la introducció de manlleus en català, s'esbossa una classificació lexicogenètica i s'exemplifica la renovació del lèxic a través de l'homonímia i l'etimologia popular. [...]
Based on two sources, Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) and Atles Lingüístic del Domini Català (UB and IEC), this article aims to show the complementary utility of both sources, to make the distinction between etymology and motivation, to study the introduction of Catalan loanwords, to make a lexical-genetic classification and to exemplify the lexical renovations using the homonomy and the popular etymology. [...]
Partiendo de dos fuentes, Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) y Atles Lingüístic del Domini Català (UB y IEC) se da cuenta de la utilidad complementaria de una y otra, se establece la distinción entre etimología y motivación, se examina la introducción de préstamos en catalán, se esboza una clasificación léxico-genética y se ejemplifica la renovación del léxico a través de la homonimia y la etimología popular. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.68
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 33-50 (Dossier)  
4.
16 p, 131.9 KB Els "Secrets d'agricultura" (1617) de Miquel Agustí en el context dels llibres agronòmics europeus / Luna, Xavier (Universitat de Barcelona. Grup de recerca Scripta i projecció dialectal)
El llibre de Miquel Agustí, Secrets d'agricultura (1617), s'analitza contrastant-lo amb els textos agronòmics europeus anteriors i coetanis per tal de veure'n les fonts i el context ideològic i textual. [...]
El libro de Miquel Agustí, Secrets d'agricultura (1617), se analiza en contraste con los textos agronómicos europeos anteriores y coetáneos para observar las fuentes y el contexto ideológico y textual. [...]
Miquel Agustí's book, Secrets d'agricultura (1617), is discussed in contrast to previous and contemporary European agronomic texts to observe ideological sources and textual contexts. The article shows some results of comparing the work of Agustí with one of its main sources, the French book La Maison Rustique by Charles Estienne and Jean Liébault, and how much of the content and wording is extracted. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.65
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 17-32 (Dossier)  
5.
21 p, 1018.1 KB Apunts sobre sistemes migratoris i llengua als territoris de parla catalana / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Vidal Coso, Elena (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials) ; Serra, Joana (Universitat de Perpinyà)
L'objectiu central d'aquest article és, des d'una perspectiva demogràfica, aportar alguns elements per a la reflexió sobre la relació entre llengua i migracions als territoris de parla catalana, partint del reconeixement de la complexitat i de l'heterogeneïtat migratòria en els diferents espais analitzats. [...]
El objetivo central del artículo es, desde una perspectiva demográfica, aportar algunos elementos para la reflexión sobre la relación entre lengua y migraciones en los territorios de lengua catalana, partiendo del reconocimiento de la complejidad y de la heterogeneidad migratoria en los diversos territorios analizados. [...]
From a demographic perspective, this paper provides some notes on the relation between language and migration in the Catalan territories, from the acknowledgment of the complexity and heterogeneity of migratory experiences in the diverse regions. [...]
Dès un approche démographique, l'objectif principal de cet article est de fournir quelques éléments de réflexion sur le rapport entre la langue et les migrations aux territoires catalans, à partir de la reconnaissance de la complexité et l'hétérogénéité migratoire dans les différents espaces analysés. [...]

2012 - 10.2436/20.3002.01.8
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 73 (2012) , p. 145-165  
6.
23 p, 587.0 KB El Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril (1617) de Miquel Agustí: un llibre no del tot obert / Luna, Xavier (Universitat de Barcelona. Grup de recerca Scripta i projecció dialectal)
El Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril de Miquel Agustí és l'obra de temàtica agrícola i de la vida rural més important impresa en català. Aparegué el 1617 a Barcelona, i hi hagué nombroses edicions en castellà. [...]
El Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril de Miquel Agustí es la obra de temática agrícola y de la vida rural más importante impresa en catalán. Apareció en 1617 en Barcelona, edición a la que siguieron otras ediciones en castellano. [...]
Miquel Agustí's Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril (The Book of Agricultural, Cottage and Pastoral Secrets) is the most important work on agriculture and rural life ever printed in Catalan. [...]

2013 - 10.5565/rev/manuscrits.35
Manuscrits, Núm. 31 (2013) , p. 65-87  
7.
13 p, 192.1 KB La mirada literaria de Montserrat Roig : Digues que m'estimes encara que sigui mentida / Julià, Lluïsa
L'article presenta la posició literària de Montserrat Roig a través de l'evolució de la seva obra: de la voluntat primera de recuperar la memòria històrica a la posició posterior en què Roig reflexiona sobre el seu univers personal, de dona i narradora, i analitza la societat cultural en què s'inscriu. [...]
El artículo presenta la posición literaria de Montserrat Roig a través de la evolución de su obra: desde la recuperación de la memoria histórica primero a la posición posterior en la que Roig reflexiona sobre su universo personal, de mujer y narradora, y analiza la sociedad cultural donde se inscribe. [...]
This article presents the literary position of Montserrat Roig through the evolution of her works: from the recuperation of historical memory to a subsequent stance in which she reflects on her personal universe, as woman and as narrator, and analyzes the cultural society to which she belongs. [...]

2012 - 10.2436/20.8020.01.46
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 18 (2012) , p. 213-225  
8.
11 p, 969.8 KB Epistolografia popular : una projecció en geolingüística diacrònica / Curbet Hereu, Jordi
En aquest article presentem alguns primers resultats del projecte de l'Atles de formes lingüístiques del català contemporani (s. XVIII-XX). El tractament de diversos centenars de cartes i altra documentació que integra el corpus textual ens aporta indicis per analitzar el canvi lingüístic en l'scripta catalana a través dels eixos diacrònic i diatòpic.
En el presente artículo presentamos los primeros resultados del proyecto de Atlas de formas lingüísticas del catalán contemporáneo (s. XVIII-XX). El tratamiento de varios centenares de cartas y otra documentación que forma el corpus textual nos aporta pistas para analizar el cambio lingüístico en la scripta catalana a través de los ejes diacrónico y diatópico.
In this paper we show some initial results of the Atlas of Linguistic Forms of contemporary Catalan (s. XVIII-XXth centuries). The processing of hundreds of letters and other documents included in our corpus gives us clues to analyze the language change in the Catalan scripta through diatopic and diachronic axes.

2011
Manuscrits, Núm. 29 (2011) , p. 95-105  
9.
20 p, 135.0 KB De la llengua catalana a les sèries de televisió / Paloma, David, 1969- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Amb més de quinze anys d'experiència, Televisió de Catalunya ha posat en contacte el conjunt de la població catalanoparlant amb unes varietats i uns registres propis de la llengua catalana però fins aleshores impropis, en gran part, de la comunicació pública adreçada a tots els ciutadans. [...]
With a background of more than fifteen years, Televisió de Catalunya has established contact between Catalan-speaking population as a whole and own Catalan linguistic variety and registers. Those registers that, to a large extent, used to be improper of public communication addressed to all citizens. [...]

1999
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 23 (1999) , p. 73-92  

Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
145 p, 3.0 MB Estudi sobre els barbarismes en les traduccions audiovisuals al català / Pérez Massó, Jaume ; Galera Porta, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Estudi sobre manlleus (segons siguin purs o adaptats), calcs, variants (segons siguin variants semàntiques, fonètiques, etc. ) i influències a les traduccions audiovisuals a la llengua catalana, és a dir, a les versions doblades en llengua catalana de pel·lícules i sèries de televisió rodades originalment en llengua espanyola, en llengua anglesa i en llengua francesa. [...]
Estudio sobre préstamos lingüísticos (según sean puros o adaptados), calcos, variantes (según sean variantes semánticas, fonéticas, etc. ) e influencias en las traducciones audiovisuales hacia la lengua catalana, es decir, en las versiones dobladas en lengua catalana de películas y series de televisión rodadas originalmente en lengua española, en lengua inglesa y en lengua francesa. [...]
Study about loanwords (depending if they are pure or adapted), calques, variations (depending if they are semantic variations, phonetic variations, etc. ) and influences in audio-visual translations into Catalan, it is to say, in Catalan dubbed versions of Spanish, English and French originally shot films and television series. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
2.
52 p, 1.5 MB Miquel Desclot : una vida de paraules / Perez Morera, Mireia ; Bacardí, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball vol estudiar la figura de Miquel Desclot en la seva faceta de traductor de literatura estrangera. Per assolir aquest objectiu, d'una banda, analitzem les llengües traduïdes, els gèneres de preferència i els autors amb qui Miquel Desclot s'ha emmirallat fins avui. [...]
Este trabajo quiere estudiar Miquel Desclot en su faceta de traductor de literatura extranjera. Para este fin, por un lado, analizamos los idiomas de los que ha traducido, los géneros que ha preferido y los autores con quien se ha inspirado hasta hoy. [...]
This assignment intends to uncover Miquel Desclot's translator and foreign literatures translation's side. With that goal in mind, we have evaluated the languages he has translated from, the genres of preference and the authors he has looked up to until today. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.