Results overview: Found 11 records in 0.02 seconds.
Articles, 6 records found
Periodical publications, 2 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 2 records found
Articles 6 records found  
1.
28 p, 326.0 KB On Deísmo. Another Case of Variation in Spanish Complementation / Camus Bergareche, Bruno (Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Letras)
El propòsit d'aquest treball és oferir una descripció suficient d'una construcció no normativa de l'espanyol actual coneguda amb el nom de deísmo. El deísmo es pot definir com l'ús de la preposició de davant d'una oració subordinada d'infinitiu, com ara No permito a mis hijos de llegar tarde 'No permeto als meus fills arribar tard'. [...]
The present paper is dedicated to study the non-standard Spanish construction known as deísmo. The construction can be defined as the use of the preposition de in front of subordinate infinite clauses like in the sentence No permito a mis hijos de llegar tarde 'I do not allow my children to be late'. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.16
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 13-39  
2.
23 p, 598.3 KB Auxiliaritat i reestructuració / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Estudi sobre els verbs modals i aspectuals.
1984
Els Marges, Núm. 31 (Maig 1984) , p. 29-51  
3.
12 p, 312.4 KB D'alguns aspectes desatesos en l'estudi del llatí vulgar / Coromines, Joan, (1905-1997) ; Argenter, Joan A., 1947- (Joan Albert) trad.
Bàsicament, l'estudi se centra en dos aspectes del llatí vulgar: la importància del lèxic militar i del llatí dels esclaus, i la contribució d'alguns grups lingüístics estrangers (l'irani, el germànic pre-dialectal, i el grec).
1978
Els Marges, Núm. 15 (Gener 1979) , p. 15-26  
4.
26 p, 504.0 KB A microparametric approach on goal of motion constructions : properties of adpositional systems in Romance and Germanic / Real Puigdollers, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica)
This paper explores the idea that the properties of adpositional systems can suffice to explain the Talmian distinction between satellite and verb framed languages. Following the insight that morphological simple prepositions in Romance languages are only locative, I propose that the functional domain of the directional/path preposition is defective and, hence, has to be licensed via incorporation to the (motion) verb. [...]
Aquest article explora la idea que les propietats dels sistemes adpositionals poden ser suficients per a explicar la distinció de Talmy entre llengües de marc satèl·lit i de marc verbal. Seguint la idea que les preposicions morfològicament simples en llengües romàniques només són locatives, pro- poso que el domini funcional de la preposició direccional/de trajecte és defectiu i, doncs, ha de ser legitimat per incorporació al verb (de moviment). [...]

2010 - 10.5565/rev/catjl.97
Catalan journal of linguistics, Vol. 9, Núm. (2010) , p. 125-150  
5.
28 p, 185.9 KB Acquisition of Pronominal Clitics in Romanian / Babyonyshev, Maria (Yale University. Department of Linguistics) ; Marin, Stefania (Yale University. Department of Linguistics)
This paper uses new evidence from elicited production experiments to establish that Romanian children do not omit either direct or indirect object clitics at a significant rate. The results reported for the acquisition of indirect object clitics are particularly significant in that, for the first time, it is possible to demonstrate the similarity between the acquisition of direct and indirect object clitics in Romanian and, arguably, for other languages that pattern with Romanian in the relevant respects. [...]
2006 - 10.5565/rev/catjl.71
Catalan journal of linguistics, V. 5 (2006) p. 17-44  
6.
3 p, 37.1 KB Acquisition of Romance languages. Introduction / Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Lleó, Conxita (Universität Hamburg. Institut für Romanistik)
Generative grammar addressed for the first time acquisition as a central issue in the study of grammar. This perspective has given rise over the years to a considerable body of work, mainly on first language acquisition, but also on second language acquistion, bilingual acquisition, and the acquisition by children affected by SLI. [...]
2006 - 10.5565/rev/catjl.84
Catalan journal of linguistics, V. 5 (2006) p. 11-13  

Periodical publications 2 records found  
1.
Scriptum digital : revista de corpus diacrònics i edició digital en llengües iberoromàniques
Scriptum Digital és una revista electrònica d'accés lliure a la xarxa dedicada a difondre recerca de qualitat sobre aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l'edició digital i els corpus diacrònics informatitzats en les llengües iberoromàniques (desenvolupament informàtic de bases de dades textuals, disseny i explotació de corpus, aspectes filològics del disseny de corpus i d'edició digital, estudis lingüístics basats en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital es una revista electrónica de acceso libre en la red dedicada a difundir investigación de calidad sobre aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la edición digital y los corpus diacrónicos informatizados en las lenguas iberorrománicas (desarrollo informático de bases de datos textuales, diseño y explotación de corpus, aspectos filológicos del diseño de corpus y de la edición digital, estudios lingüísticos basados en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital é unha revista electrónica de acceso libre na rede dedicada a promover investigacións de calidade sobre os aspectos teóricos e metodolóxicos relacionados coa edición dixital e os córpora diacrónicos informatizados nas linguas iberorrománicas (desenvolvemento informático de bases de datos textuais, elaboración e exploración do corpus, aspectos filolóxicos da elaboración de corpus e da edición dixital, estudos lingüísticos baseados en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital é uma revista eletrónica de acesso livre na Internet dedicada a promover pesquisas de qualidade sobre os aspetos teóricos e metodológicos relacionados com a edição digital e os corpora diacrónicos informatizados nas línguas ibero-românicas (desenvolvimento informático de bases de dados textuais, elaboração e exploração do corpus, aspetos filológicos da elaboração de corpus e da edição digital, estudos linguísticos baseados em corpus, etc. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012-
8 documents
2.
Isogloss : Open Journal of Romance Linguistics / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica ; Universitat de Girona. Grup de Recerca de Lèxic i Gramàtica ; Centre de recherche sur la langue et les textes basques (Baiona, França)
[Bayonne] : Centre de Lingüística Teòrica, Departament de Filologia Catalana, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona ; 2015-
7 documents

Books and collections 1 records found  
1.
41 p, 6.7 MB Germà Colón i Domènech / Colón, Germà, 1928- ; Universitat Autònoma de Barcelona.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003 (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))
3 documents

Research literature 2 records found  
1.
297 p, 1.7 MB Defective causative and perception verb constructions in Romance : a minimalist approach to infinitival and subjunctive clauses / Ciutescu, Elena, autor. ; Mateu Fontanals, Jaume, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi explora aspectes de la variació microparamètrica que es troba en la complementació defectiva dels verbs causatius i de percepció en les llengües romàniques. En aquest estudi s'analitzen les oracions d'infinitiu i de subjuntiu amb subjectes lèxics en tres llengües romàniques: castellà, català i romanès. [...]
The present dissertation explores aspects of the micro-parametric variation found in defective complements of causative and perception verbs in Romance. The study deals with infinitival and subjunctive clauses with overt lexical subjects in three Romance languages: Spanish, Catalan and Romanian. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
39 p, 1.7 MB Variación en las combinaciones de pronombres: un análisis contrastivo del español, el catalán y el aragonés / Colomina Samitier, Mª Pilar ; Gallego, Ángel J., , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En este trabajo se analizan las restricciones y alteraciones morfo-sintácticas a las que los pronombres átonos de objeto del español, el catalán y el aragonés se ven sometidos cuando aparecen combinados. [...]
En aquest treball s' analitzen les restriccions i alteracions morfo-sintàctiques a les quals els pronoms àtons d'objecte de l'espanyol, el català i l'aragonès son sotmesos quan apareixen combinats. [...]

2015
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.