Resultats globals: 13 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 7 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 4 registres trobats
Articles 7 registres trobats  
1.
32 p, 2.3 MB Literacy and Technologies in EFL Settings : Fostering Reading Comprehension on the Internet / Girón-García, Carolina (Universitat Jaume I)
In a period of dramatic technological change (Kellner, 2000) Information and Communication Technologies (ICTs) are developing exponentially and this has inevitably had an impact on how learning and literacy in the 21st century are being redefined (Benson & Chik, 2010). [...]
En un època de canvis tecnològics dramàtics (Kellner, 2000), les Tecnologies de la Comunicació i Informació (TIC) s'estan desenvolupant de manera exponencial. Inevitablement, això ha tingut un impacte en com s'estan redefinint els conceptes de l'aprenentatge i de l'alfabetització al segle 21 (Benson & Chik, 2010). [...]
En un época de cambios tecnológicos dramáticos (Kellner, 2000), las Tecnologías de la Comunicación y Información (TIC) se están desarrollando de manera exponencial. Inevitablemente, esto ha tenido un impacto en cómo se están redefiniendo los conceptos del aprendizaje y de la alfabetización en el siglo 21 (Benson & Chik, 2010). [...]
Dans une période de changement technologique spectaculaire (Kellner, 2000) les technologies de l'information et de la communication (TIC) se développent de façon exponentielle, ce qui a inévitablement eu un impact sur la façon dont ils sont en train de redéfinir les concepts de l'apprentissage et de l'alphabétisation dans le 21e siècle (Benson & Chik, 2010). [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.616
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 2 (2015) , p. 69-100 (Articles)  
2.
22 p, 823.8 KB L'aprenentatge de l'anglès a través de l'educació física : el programa 'Mou-te i aprèn'. English language acdquisition through Physical Education: the 'Mou-te i aprèn' programme. / Coral, Josep (Universitat de Barcelona)
L'objecte d'estudi d'aquest article és la relació entre l'educació física i l'aprenentatge de la llengua anglesa, per mitjà de l'enfocament educatiu AICLE (CLIL, en anglès), concretat en el programa Mou-te i aprèn. [...]
El programa Mou-te i aprèn de aprendizaje integrado de contenidos de educación física y lengua inglesa se inició durante una licencia de estudios concedida por el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya el curso 2007-2008. [...]
L'objet d'étude de cet article est la relation entre 'éducation physique et l'apprentissage de la langue anglaise, grâce à la perspective éducative Content and Language Integrated Learning (CLIL), concrétisée dans le programme Mou-te i aprèn. [...]
The aim of this article is to explore the relationship between physical education and learning the English language through the CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach, implemented through the Mou-te i aprèn ['Move yourself and learn'] programme. [...]

2010
Temps d'educació : revista de la Divisió de Ciències de l'Educació, Núm. 39 (2010) , p. 149-170  
3.
4 p, 97.5 KB Reseñas / Varro, Gabrielle (Laboratoire Printemps, CNRS-UVSQ)
Obra ressenyada: Beate COLLET y Emmanuelle SANTELLI, Couples d'ici, parents d'ailleurs. Parcours de descendants d'immigrés. París : Presses Universitaires de France, 2012.
2013
Papers : revista de sociologia, Vol. 98, Núm. 2 (Abril-Juny 2013) , p. 430-433  
4.
14 p, 1003.1 KB Translations and Translators of English-language Literature in Catalan Literary Publications and Series between 1868 and 1910 / Pinyol Torrents, Ramon (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Translations into Catalan of English and American authors during the final quarter of the nineteenth century are few and far between. Numerically, English-language literature most likely ranks fifth or sixth among all the translations of this period. [...]
Les traduccions al català d'autors anglesos i americans durant el darrer quart del segle xix són força escasses. En el total de traduccions d'aquest període, la literatura de llengua anglesa difícilment es troba entre les cinc primeres posicions. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 263-276  
5.
9 p, 349.2 KB Situació i sentit d''Una mena d'amor' de C. A. Jordana / Campillo, Maria
1977
Els Marges, Núm. 11 (Setembre 1977) , p. 101-109  
6.
7 p, 715.7 KB Lectura y escritura interactiva en lengua inglesa. Aplicación de la PDI y la Web 2.0 en el aula AICLE / Montoya Lozano, Dionisio Jesús
En esta contribución se describe como la pizarra digital interactiva y las aplicaciones sociales de la nueva Web 2. 0 son una gran ayuda, de especial interés en centros que desarrollan proyectos AICLE, para mostrar y afianzar en el aula las distintas destrezas y procedimientos relacionados con el aprendizaje de la Lengua Inglesa en primaria, en particular la lectura y la escritura. [...]
2009
Didáctica, Innovación y Multimedia, N. 13 (2009) p. 0-0  
7.
4 p, 158.0 KB Una introducción a la literatura científica / García Molina, Rafael (Universidad de Murcia. Departamento de Física) ; Abril Sánchez, Isabel (Universidad de Murcia. Departamento de Física Aplicada)
We discuss the convenience of an early introduction of undergraduate students to the reading of scientific papers, mostly divulgative or historical. This can encourage them to deeper readings and to search and discover in the scientific writings new sources of learning and pleasure. [...]
1997
Enseñanza de las Ciencias, V. 15 n. 1 (1997) p. 73-77  

Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
7 p, 437.0 KB Compartim les nostres llengües a l'àrea de llengua anglesa / Creus Pedrol, Monserrat (Escola Gaudí de Sabadell) ; Porta Sabi, Esther (Escola Gaudí de Sabadell) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 179-185  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
8 p, 69.0 KB Acció directa per millorar les condicions d'aprenentatge dels estudiants de primer. Curs de gramàtica descriptiva de l'anglès / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Capdevila i Batet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Cuartero Torres, Néstor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Aquest projecte té com a objectiu principal millorar les condicions d'aprenentatge dels estudiants de dues assignatures troncals de primer curs de la titulació de Filologia Anglesa, Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I i Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva II. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 197-204
4 documents

Documents de recerca 4 registres trobats  
1.
145 p, 3.0 MB Estudi sobre els barbarismes en les traduccions audiovisuals al català / Pérez Massó, Jaume ; Galera Porta, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Estudi sobre manlleus (segons siguin purs o adaptats), calcs, variants (segons siguin variants semàntiques, fonètiques, etc. ) i influències a les traduccions audiovisuals a la llengua catalana, és a dir, a les versions doblades en llengua catalana de pel·lícules i sèries de televisió rodades originalment en llengua espanyola, en llengua anglesa i en llengua francesa. [...]
Estudio sobre préstamos lingüísticos (según sean puros o adaptados), calcos, variantes (según sean variantes semánticas, fonéticas, etc. ) e influencias en las traducciones audiovisuales hacia la lengua catalana, es decir, en las versiones dobladas en lengua catalana de películas y series de televisión rodadas originalmente en lengua española, en lengua inglesa y en lengua francesa. [...]
Study about loanwords (depending if they are pure or adapted), calques, variations (depending if they are semantic variations, phonetic variations, etc. ) and influences in audio-visual translations into Catalan, it is to say, in Catalan dubbed versions of Spanish, English and French originally shot films and television series. [...]

2019
Traducció i Interpretació [0]  
2.
66 p, 1.6 MB El folclore y mitología japoneses en las películas de Studio Ghibli. Los casos de 'El viaje de Chihiro' y 'Mi vecino Totoro' / Rubio Prats, Laia ; Mas, Jordi 1972-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'ha elaborat una anàlisi de la cultura i la mitologia japonesos presents en la traducció o doblatge de les pel·lícules "El viatge de Chihiro" i "El meu veí Totoro". S'ha intentat realitzar no només una anàlisi comparativa de la traducció d'ambdues pel·lícules de Studio Ghibli, sinó també del rerefons cultural que es mostra i com s'ha traduït i s'ha reflectit en la versió anglesa i espanyola. [...]
El siguiente trabajo trata de elaborar un análisis de la cultura y mitología japonesas reflejadas en la traducción o doblaje de las películas "El viaje de Chihiro" y "Mi vecino Totoro". Se ha intentado realizar no solo un análisis comparativo de la traducción de ambas películas de Studio Ghibli, sino también del trasfondo cultural que en ellas se muestra y cómo se ha traducido y mostrado en la versión española e inglesa. [...]
This project aims to analyze Japanese culture and mythology in the translation and dubbing of "Spirited Away" and "My Neighbor Totoro", two films made by Studio Ghibli. Not only has a comparative analysis of both translations been done, but also an analysis of the cultural background reflected in both films and how it has been translated and transferred in the Spanish and English versions. [...]

2015
Traducció i Interpretació [868]  
3.
122 p, 2.0 MB Análisis y comparación de la traducción de los referentes culturales y los juegos de palabras de las temporadas 1 y 15 de la serie 'The Simpsons' en España / Peiró Martínez, Maria ; Belligoi, Geoff, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este Trabajo de Final de Grado contiene una recopilación de las traducciones de todos los referentes culturales, elementos pertenecientes al registro coloquial y juegos de palabras, así como locuciones que se han traducido de una forma libre para lograr así una mayor naturalidad, de la serie de animación Los Simpson del inglés al español. [...]
Aquest Treball de Fi de Grau conté una recopilació de les traduccions de tots els referents culturals, elements que pertanyen al registre col·loquial i jocs de paraules, igual com locucions que s'han traduït de forma lliure per tal d'aconseguir una naturalitat més gran, de la sèrie d'animació The Simpsons de l'anglès cap al castellà. [...]
This TFG contains a compilation of all of the cultural references, words that belong to the colloquial registre and wordplays and punds, as well as expressions which have been translated freely in order to obtain more naturalness, of the animation series The Simpsons from English into Spanish. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
4.
31 p, 910.8 KB Sharing Teaching Experiences. TELLC Workshop : Teaching English Language, Literature and Culture / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Universitat Autònoma de Barcelona, 2015- (TELLC Workshop: Teaching English Language, Literature and Culture)

Vol. 1, 2 i 3

3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.