Resultats globals: 459 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 211 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 50 registres trobats
Llibres i col·leccions, 27 registres trobats
Documents de recerca, 150 registres trobats
Materials didàctics, 3 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 18 registres trobats
Fons personals i institucionals, 2 registres trobats
Articles 211 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 115.2 KB Tesis sobre la traducció : un òrganon per al moment actual / Venuti, Lawrence (Temple University (Estats Units d'Amèrica)) ; Parcerisas, Francesc 1944- trad. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Les tesis ofereixen una teoria general de la traducció que abasta la relació entre teoria i pràctica i els models de traducció, que generen conceptes teòrics com equivalència i ètica. L'article critica el model instrumental, que entén la traducció com una reproducció o transferència d'un text de partida invariable, mentre que abona l'hermenèutic, que l'entén com una interpretació que altera el text de partida. [...]
The theses offer a general theory of translation that encompasses the relation between theoryand practice and the different models of translation that generate theoretical concepts likeequivalence and ethics. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.38
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 151-162  
2.
12 p, 109.5 KB Theses on Translation : an organon for the current moment / Venuti, Lawrence (Temple University (Estats Units d'Amèrica))
The theses offer a general theory of translation that encompasses the relation between theory and practice and the different models of translation that generate theoretical concepts like equivalence and ethics. [...]
Les tesis ofereixen una teoria general de la traducció que abasta la relació entre teoria i pràctica i els models de traducció, que generen conceptes teòrics com equivalència i ètica. L'article critica el model instrumental, que entén la traducció com una reproducció o transferència d'un text de partida invariable, mentre que abona l'hermenèutic, que l'entén com una interpretació que altera el text de partida. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.39
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 163-173  
3.
16 p, 148.7 KB Revisiting the Use of Audiovisual Translation in Foreign Language Teaching / Soler Pardo, Betlem (Universitat de València)
For years, the translation method was disparaged in language teaching on the basis that it did not focus on communication. More recently, translation has made a return as scholars have come to realize how and why translation in the foreign language classroom might prepare students for the use of language in real communicative situations. [...]
Durant anys el mètode de traducció va ser menyspreat en l'ensenyament d'idiomes perquè no es dedicava atenció a la comunicació. Recentment, la traducció ha tornat: els acadèmics han vist com i per què la traducció podria ajudar a aprendre un idioma en situacions comunicatives reals a l'aula de llengua estrangera. [...]

2022 - 10.5565/rev/quaderns.66
Quaderns : revista de traducció, Vol. 29 (2022) , p. 159-174  
4.
21 p, 672.4 KB Percepciones sobre la ansiedad comunicativa hacia el inglés en la Comunidad Autónoma Vasca / Santos, Alaitz (Universidad del País Vasco)
Este artículo presenta un estudio sobre las percepciones que los habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tienen hacia el inglés. El artículo tiene como objetivo analizar la ansiedad comunicativa de la población joven de la CAV hacia la L3, inglés. [...]
Aquest article presenta un estudi sobre les percepcions que tenen els habitants de la Comunitat Autònoma Basca (CAV) cap a l'anglès. L'objectiu de l'article és analitzar l'ansietat comunicativa de la població jove del CAV envers la L3, anglès. [...]
This article reports a study on the perceptions that the inhabitants of the Basque Autonomous Community (CAV) have towards English. The article aims to analyze the communicative anxiety of young adult population of the CAV towards L3, English. [...]
Cet article présente une étude sur les perceptions que les habitants de la Communauté autonome basque (CAV) ont vis-à-vis de l'anglais. L'article vise à analyser l'anxiété communicative de la population jeune du BAC envers la L3, l'anglais. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1131
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1131 (Articles)  
5.
5 p, 163.4 KB Kenny, Dorothy (2022). Machine translation for everyone. Empowering users in the age of artificial intelligence / Fuentes Agustí, Marta (Universitat d'Andorra)
Obra ressenyada: Dorothy KENNY, Machine translation for everyone. Empowering users in the age of artificial intelligence. Berlin: Language Science Press, 2022.
2023 - 10.5565/rev/quadernsiee.49
Quaderns IEE, Vol. 2 Núm. 1 (2023) , p. 148-152 (Ressenyes)  
6.
11 p, 216.1 KB Accesibilidad y herramientas tecnológicas en traducción audiovisual (TAV) : productos audiovisuales accesibles / Rica Peromingo, Juan Pedro (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura)
En la Directiva europea 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios se especifica que «la demanda de productos y servicios accesibles es alta y se prevé que el número de personas con discapacidad crecerá de manera importante. [...]
A la Directiva europea 2019/882 del Parlament Europeu i del Consell del 17 d'abril de 2019 sobre els requisits d'accessibilitat dels productes i serveis s'especifica que «la demanda de productes i serveis accessibles és alta i es preveu que el nombre de persones amb discapacitat creixerà de manera important. [...]
The EU Directive 2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on accessibility requirements for products and services specifies that "the demand for accessible products and services is high and the number of people with disabilities is projected to increase significantly. [...]

2022 - 10.5565/rev/tradumatica.318
Tradumàtica, Núm. 20 (2022) , p. 284-294 (Tradumàtica dossier)  
7.
21 p, 242.8 KB "Estaban en gran cuita y en fiero pesar" : Colocaciones N+ A de valor intensive en castellano medieval / García Pérez, Rafael (Universidad Carlos III de Madrid)
Este trabajo supone un primer acercamiento a las colocaciones medievales de carácter intensivo N+adj. Se estudian, en concreto, cuatro grupos de adjetivos semánticamente relacionados cuyo valor intensificador fue el resultado de procesos de metaforización: metaforización del tamaño, metaforización de la fuerza, metaforización de cualidades y metaforización espacial. [...]
Ce travail présente une première approche des collocations médiévales N+adj à valeur intensive. Plus précisément sont étudiés quatre groupes d'adjectifs sémantiquement liés dont la valeur d'intensification était le résultat de processus de métaphorisation : métaphorisation de la grandeur, métaphorisation de la force, métaphorisation des qualités et métaphorisation de l'espace. [...]
Aquest treball suposa una primera aproximació a les col·locacions medievals de caràcter intensiu N+adj. S'hi estudien, en concret, quatre grups d'adjectius semànticament relacionats el valor intensificador dels quals fou el resultat de processos de metaforització: metaforització de la mida, metaforització de la força, metaforització de qualitats i metaforització espacial. [...]
This work offers a first approach to medieval collocations with intensive value N+Adj. More specifically, four groups of semantically related adjectives are studied, as their intensive meaning was the result of metaphorization processes: metaphorization of size, metaphorization of strength, metaphorization of qualities and metaphorization of space. [...]

2022 - 10.5565/rev/languesparole.103
Langue(s) & Parole, Vol. 7 (2022) , p. 131-151 (Articles)  
8.
17 p, 177.3 KB OSORIO ÁLVAREZ, M., Iconicidad entre habla y gestualidad: un enfoque verbo-tonal de la enseñanza-aprendizaje del ritmo en francés a hispanohablantes / Gauchola, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: M. OSIORIO ÁLVAREZ, Iconicidad entre habla y gestualidad: un enfoque verbo-tonal de la enseñanza-aprendizaje del ritmo en francés a hispanohablantes (Tesis doctoral). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
2022 - 10.5565/rev/languesparole.114
Langue(s) & Parole, Vol. 7 (2022) , p. 263-279 (Comptes rendus et lectures)  
9.
24 p, 396.7 KB Czech Teachers' Subjective Theories about Teaching Grammar / Hurytová, Ivana (Charles University in Prague)
Modern subject didactics of the mother tongue postulates that the fundamental goal of teaching the mother tongue is the communication goal and that grammar instruction has a supporting function in the development of communication skills. [...]
Les didàctiques subjectives modernes de la llengua mare postulen que la meta fonamental d'ensenyar la llengua materna és comunicativa i que la instrucció gramatical compleix una funció de suport en el desenvolupament d'habilitats comunicatives. [...]
Las didácticas subjetivas modernas de la lengua materna postulan que la meta fundamental de enseñar la lengua materna es comunicativa y que la instrucción gramatical cumple con una función de soporte en el desarrollo de habilidades comunicativas. [...]
La didactique moderne de L1 postule que l'objectif essentiel de l'enseignement de la langue maternelle est celui de communication et que l'instruction grammaticale ne possède qu'une fonction de soutien dans le développement des compétences communicatives. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1013
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1013 (Articles)  
10.
7 p, 345.0 KB An interview with Ondřej Hník : "For today's school, I cannot imagine any-thing other than innovative literary education" / Schuster, Michal (University Jana Evangelisty Purkyně in Ústí and Labem)
In the educational subject Czech Language and Literature, the present concept of literary education continues to be primarily based on the doctrinal approach reduced to literary history and frontal organizational form of teaching. [...]
A la disciplina Llengua Txeca i Literatura, el concepte actual d'educació literària continua essent fonamentalment basat en un enfocament reduït a història literària i una manera d'ensenyar transmissora del saber. [...]
En la disciplina Lengua Checa y Literatura, el concepto actual de educación literaria continúa siendo fundamentalmente basada en el enfoque de doctrina reducido a historia literaria y a la forma frontal organizacional de enseñar. [...]
Dans la matière Langue tchèque et littérature, la conception actuelle de l'éducation littéraire est toujours dominée par l'approche théorique réduite à l'histoire littéraire et à la méthode de l'enseignement frontal. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1019
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1019 (Interviews)  

Articles : 211 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 50 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
19 p, 2.0 MB El uso de ChatGPT para la creación de actividades en el aula de chino como lengua extranjera: un estudio de caso de la competencia lectora / Casas-Tost, Helena ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Paoliello, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; International Conference of Contemporary China Studies (4rt : 2023 : Online)
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) y los modelos grandes de lenguaje (LLM), con ChatGPT como máximo exponente, nos obliga a repensar la enseñanza y el aprendizaje, en general, y el de lenguas extranjeras, en particular. [...]
2023
East and West Contact and Dialogue. International Conference of Contemporary China Studies (4rt : 2023 : Online)  
2.
31 p, 2.2 MB El uso de redes sociales en la enseñanza-aprendizaje de lenguas : una propuesta para la expresión escrita en chino / Zihui, Wang ; Casas-Tost, Helena ; Vargas-Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Las redes sociales, herramienta para relacionarnos en el mundo virtual, son utilizadas por más de la mitad de la población española e inconscientemente se han integrado en nuestra vida cotidiana. Numerosas investigaciones, tales como Sotomayor (2010), Fernández (2012), Derakhshan y Hasanabbasi (2015), Malerba (2015) y Xie (2019), han demostrado ya que las redes sociales pueden ser una excelente forma de aprender lenguas extranjeras. [...]
2022
Simposio Internacional de Investigación Joven en Traducción, Interpretación, Estudios Interculturales y Estudios de Asia Oriental. Barcelona, 12è : 2022  
3.
1 p, 1.4 MB Crowdsourced accessibility services / Segura Giménez, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group)
2018
Languages and the Media. International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media. Berlin, 12 : 2018  
4.
18 p, 446.2 KB Los estudios culturales en España : más allá de la filología / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Text de la conferència impartida el 25 de Març de 2009 a la Universidade de Santiago de Compostela.
2009
Conferència. Santiago de Compostela, : 2009  
5.
16 p, 261.7 KB Combinatòria d'interjeccions i llengua oral / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Lorente, Mercè
2003
Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Girona, Catalunya, 13è : 2003  
6.
18 p, 709.5 KB La didáctica de los colores en la enseñanza del chino para traductores / Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
El objetivo principal de esta ponencia es presentar la lingüística cognitiva como nueva metodología en la enseñanza de lengua para traductores tomando los colores y la combinación chino-español como estudio de caso.
2013
didTRAD (Congreso internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción). Barcelona (Espanya), I : 2012  
7.
4 p, 24.5 KB L'hort. The vegetable garden / Vendrell i Vila, Fina (Col·legi Sant Josep de Navàs) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 292-295  
8.
7 p, 437.0 KB Compartim les nostres llengües a l'àrea de llengua anglesa / Creus Pedrol, Monserrat (Escola Gaudí de Sabadell) ; Porta Sabi, Esther (Escola Gaudí de Sabadell) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 179-185  
9.
5 p, 31.9 KB Educació física en anglès: percepcions dels estudiants entorn d'una experiència metodològica en el marc universitari / Figueras Comas, Sara (Universitat Ramon Llull) ; Flores Muxí, Carme (Universitat Ramon Llull) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 49-53  
10.
10 p, 1.3 MB Creació d'un lloc web destinat a l'aprenentatge autònom de la prosòdia / De la Mota Gorriz, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Marquina, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Rovira, Pere 1947- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres)
Amb el desenvolupament d'un lloc web destinat a la prosòdia es pretén posar a l'abast de l'estudiant recursos que facilitin l'aprenentatge autònom. La finalitat del projecte és crear a la xarxa un lloc teòricopràctic interactiu i multimèdia on l'interessat pugui realitzar l'aprenentatge de la prosòdia (amb informació, bibliografia, enllaços, documents d'imatge i so analitzats i comentats, exercicis i proves d'autoavaluació). [...]
With the development of a website about prosody, we shall provide resources to the student who is learning autonomously. The objective of the project is to create a theoretical and practical website, interactive and multimedia, where the student can learn prosody (with information, bibliography, links, images and sounds with comments and analysis, exercises and self-evaluation tests). [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Contribucions a jornades i congressos : 50 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 2.3 MB Instrucció núm. 2/2019, de 5 demarç, per la qual s'aproven les normes de funcionament del servei d'intèrpret de llengua de signes / Universitat Autònoma de Barcelona
2019  
2.
20 p, 308.1 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Llengua i Literatura Espanyoles / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
6 documents
3.
20 p, 308.0 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Llengua i Literatura Catalanes / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
6 documents
4.
32 p, 1.3 MB Variantes de lengua y variación morfosintáctica en la prosa de Quevedo : primeros apuntes / Octavio de Toledo y Huerta, Álvaro (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Consideramos en este trabajo el conjunto de variantes morfosintácticas presentes en las tradiciones de diversas obras en prosa de Quevedo y, junto a ellas, la lengua de los autógrafos quevedianos para tratar de esclarecer, de un lado, en qué medida la prosa de este autor se aproxima o se distancia de los fenómenos de variación propios de su tiempo y, por otra parte, qué rasgos pueden asignarse a programas de enmienda lingüística más amplios por parte de algún testimonio concreto y qué razones pueden existir para ello. [...]
By considering the set of all morphosyntactic variants present in different prose works by Quevedo and, along them, the language he displays on his known autographs, we aim at ascertaining to what extent this author's language replicates or distances itself from variation phenomena characteristic of his time, on one hand, as well as which fea-tures can be assigned to a broader linguistic rearrangement programme by a particular witness, and which causes this kind of behaviour, on the other. [...]

2018 (Studia aurea monográfica ; 7)
Studia aurea monográfica, Núm. 7 (2018) , p. 193-224  
5.
330 p, 18.1 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018 / Civil i Serra, Marta, ed. ; López López, Bernat, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
L'Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018 està estructurat en tres apartats. La primera part es dedica al marc general de la comunicació a Catalunya, amb sis capítols sobre temes transversals (els espais comunicatius i la llengua; les polítiques de comunicació; l'economia i el finançament de la comunicació; l'entorn tecnològic; els drets audiovisuals i el servei públic, i la recerca en comunicació). [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2019 (Lexikon Informes; 6)  
6.
286 p, 12.9 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016 / Civil i Serra, Marta, ed. ; Corbella, Joan M., ed. ; Ferré Pavia, Carme, 1969-, ed. ; Sabaté i Salazar, Joan, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015 (Lexikon Informes; 5)  
7.
303 p, 28.2 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014 / Civil i Serra, Marta, ed. ; Corbella, Joan M., ed. ; Ferré Pavia, Carme, 1969-, ed. ; Sabaté i Salazar, Joan, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013 (Lexikon Informes; 4)  
8.
380 p, 18.7 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2011-2012 / Civil i Serra, Marta, ed. ; Blasco Gil, José Joaquín, ed. ; Guimerà Orts, Josep Àngel, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2011 (Lexikon Informes; 3)  
9.
409 p, 2.5 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010 / Moragas Spà, Miquel de, 1943-, ed. ; Civil i Serra, Marta, ed. ; Fernández Alonso, Isabel, ed. ; Blasco Gil, José Joaquín, ed. ; López López, Bernat, ed.
Obra col·lectiva biennal, creada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), l'any 2000. La sisena edició, corresponent al bienni 2009-2010, va comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el patrocini de Gas Natural Fenosa; la col·laboració científica del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (Fundacc); la subscripció institucional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); i la col·laboració acadèmica de l'Observatori de Polítiques de Comunicació (OPC InCom-UAB); el Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Observatori de la Comunicació Local (OCL InCom-UAB)/URV/Diputació de Barcelona; i el Portal de la Comunicació (InCom-UAB).
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2011 (Lexikon Informes; 2)  
10.
404 p, 20.5 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008 / Moragas Spà, Miquel de, 1943-, ed. ; Fernández Alonso, Isabel, ed. ; Almiron, Núria, ed. ; Blasco Gil, José Joaquín, ed. ; Corbella, Joan M., ed. ; Civil i Serra, Marta, ed. ; Gibert i Fortuny, Oriol, ed.
Obra col·lectiva biennal, creada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), l'any 2000. La cinquena edició, corresponent al bienni 2007‒2008, va comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el patrocini de Gas Natural SDG; la col·laboració de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UNICA-UPF), el Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS-UAB), l'observatori de la Comunicació Local (OCL InCom-UAB)/ Diputació de Barcelona, l'Observatori de Polítiques de Comunicació (InCom-UAB), el Portal de la Comunicació (InCom-UAB) i la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB); i com a subscriptors institucionals el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2009 (Lexikon Informes; 1)  

Llibres i col·leccions : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 150 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
84 p, 4.3 MB Proceso de la traducción con la introducción de modelos de lengua : análisis y evaluación / Palenzuela Badiola, Leire ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Amb l'aparició dels grans models de llengua ens trobem en una nova tessitura en la qual la interacció humà-màquina es troba en un nou context. Aquest treball d'investigació consisteix en l'estudi de l'execució per part de ChatGPT de diverses tasques del procés de traducció des del punt de vista de Tradumàtica i es duu a terme mitjançant chain-of-thought prompts realitzats al model. [...]
Con la aparición de los grandes modelos de lengua nos encontramos en una nueva tesitura en la que la interacción humano-máquina se encuentra en un nuevo contexto. Este trabajo de investigación consiste en el estudio de la ejecución por parte de ChatGPT de diversas tareas del proceso de traducción desde el punto de vista de Tradumàtica y se lleva a cabo mediante chain-of-thought prompts realizados al modelo. [...]
With the emergence of large language models, we find ourselves in a new situation in which the human-machine interaction is in a new context. This research work consists of the study of the execution by ChatGPT of the different tasks of the translation process from the point of view of Tradumàtica and is carried out by prompting the model with chain-of-thought prompts. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2.
84 p, 2.2 MB La traducción audiovisual como herramienta para el aprendizaje de una lengua extranjera : la subtitulación y la audiodescripción / Del Río López, Raquel ; Orozco Jutoran, Mariana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Tot i la poca aprovació amb què comptava la traducció en el passat com a eina per aprendre una llengua estrangera, el cert és que actualment aquest panorama ha canviat completament. Per això, aquest treball investiga els avantatges que aporta l'aplicació de la traducció audiovisual a les aules, més concretament les del subtitulat i l'audiodescripció. [...]
Pese a la poca aprobación con la que contaba la traducción en el pasado en tanto que herramienta para aprender una lengua extranjera, lo cierto es que en la actualidad este panorama ha cambiado por completo. [...]
Despite the little approval of translation in the past as a tool for learning a foreign language, the fact is that nowadays this situation has completely changed. For this reason, this paper investigates the advantages of applying audiovisual translation in the classroom, more specifically those of subtitling and audio description. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Traducció Audiovisual [1349]  
3.
29 p, 1.1 MB Cómo la traducción puede salvar a una lengua. Alicia en el país de las maravillas al aragonés / Collada Hijes, Zilia ; López Guix, Juan Gabriel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El aragonés es una de las lenguas minorizadas de España. Durante los últimos años, se han intentado promulgar ciertas iniciativas de forma que la lengua aragonesa pueda llegar a tener un mayor uso entre la población de la comunidad de Aragón. [...]
L'aragonès és una de les llengües minoritzades d'Espanya. Durant els darrers anys, s'ha intentat promulgar certes iniciatives perquè la llengua aragonesa pugui aconseguir un ús més estès entre la població de la comunitat d'Aragó. [...]
Aragonese language is one of Spain's minority languages. In recent years, certain initiatives have been tried to be promoted so that the Aragonese language can become more widely used among the population of the community of Aragon. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
4.
63 p, 2.1 MB La Wikipedia com una font de dades per un corpus paral·lel ES-NL / Fernández Veloso, Ana María ; Gibert Bonet, Ona de, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En plena era de la globalització, la comunicació internacional es fa indispensable en el procés d'evolució econòmica, política, social i cultural de cada país. En aquest cas concret, la barrera terrenal que hi ha entre Espanya, Bèlgica i els Països Baixos es veu ara difuminada pel creixent turisme entre aquestes àrees. [...]
En plena era de la globalización, la comunicación internacional se vuelve indispensable en el proceso de evolución económica, política, social y cultural de cada país. En este caso concreto, la barrera terrenal que existe entre España, Bélgica y Países Bajos se ve ahora difuminada por el creciente turismo entre dichas áreas. [...]
During these times of globalization, international communication is becoming indispensable in the process of economic, political, social and cultural evolution of each country. In this particular case, the barrier that exists between Spain, Belgium and the Netherlands is now blurred by the growing tourism between these areas. [...]

2021
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
5.
70 p, 2.5 MB La traducció pedagògica i l'ús de ChatGPT-3 a classes d'anglès com a segona llengua per a nens i nenes / Salguero Romero, Paula ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball tracta sobre la traducció pedagògica, és a dir, ensenyar un idioma estranger amb l'ajuda de la traducció. També tracta sobre les tecnologies, concretament sobre la intel·ligència artificial. [...]
Este trabajo trata sobre la traducción pedagógica, es decir, enseñar un idioma extranjero mediante la traducción. También trata sobre las tecnologías, concretamente sobre la inteligencia artificial. [...]
This dissertation is about pedagogical translation, i. e. , teaching a foreign language with translation. It is also about technologies, specifically about artificial intelligence. Moreover, this dissertation aims to bring together these two very interesting topics. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
6.
40 p, 492.0 KB Language use and ideologies of english among future english professionals / Alomar Llompart, Antonina Maria ; Garrido, Maria Rosa, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This thesis tries to investigate attitudes towards English varieties, English as a Lingua Fraca, and Standard English, as well as their reported language use in a multilingual setting. A qualitative questionnaire targeted to third- and fourth- year English undergraduates at the Univeristat Autònoma de Barcelona has been developed and piloted. [...]
Aquesta tesi investiga les actituds envers les variacions de l'anglès, anglès com a llengua franca i l'anglès estàndard, així com l'ús lingüístic reportat en un entorn multilingüe. S'ha desenvolupat un qüestionari qualitatiu i se n'ha fet una prova pilot, dirigit als estudiants d'anglès de tercer i quart any, a la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
Esta tesis investiga las actitudes hacia las variedades del inglés, inglés como lengua franca y el inglés estándar, así como su uso lingüístico reportado en un entorno multilingüe. Se ha desarrollado y probado un cuestionario cualitativo dirigido a estudiantes de inglés de tercer y cuarto año en la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
7.
113 p, 711.9 KB The Native/Non-Native Dichotomy in the Teaching of Foreign Languages : a Study of EFL Students' Perceptions / Prats Carreras, Sònia ; Nussbaum, Luci, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua
This master's dissertation reviews the bibliography on the matter of native and non-native teachers of languages and provides details of an exploratory study carried out on students' perceptions of the native/non-native teacher distinction through a questionnaire.
Aquesta tesina revisa la bibliografia existent sobre el tema de professorat nadiu i no nadiu de llengües i proporciona detalls d'un estudi fet a través d'un qüestionari sobre les percepcions dels estudiants entorn a les diferències entre el professorat nadiu i no nadiu.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002  
8.
21 p, 484.1 KB Usos de la llengua catalana en el registre formal i informal dintre l'àmbit escolar / Benito Arilla, Irene ; Cardús i Ros, Salvador, 1954-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En aquest treball s'ha elaborat una significant anàlisi per entendre l'evolució que ha patit, i encara continua patint, l'ús del català en la nostra societat, centrant la mostra en un institut del districte de Nou Barris de Barcelona. [...]
En este trabajo se ha elaborado un significante análisis para entender la evolución que ha sufrido, y todavía sigue sufriendo, el uso del catalán en nuestra sociedad, centrando la muestra en un instituto del distrito de Nou Barris de Barcelona. [...]
In this work, a significant analysis has been made to understand the evolution that the use of Catalan has suffered, and continues to suffer, in our society, focusing the sample on an institute in the Nou Barris district of Barcelona. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]  
9.
280 p, 3.9 MB Tratamiento del ejemplo lexicográfico en los diccionarios monolingües de español como lengua extranjera / Liu, Jiani ; Garriga Escribano, Cecilio, dir.
Aquesta tesi aborda el tema de l'exemple lexicogràfic als diccionaris d'ELE. Té com a objectiu determinar el model d'exemplificació de quatre diccionaris monolingües d'aprenentatge per a estrangers i verificar si els exemples registrats en aquests repertoris compleixen les funcions que han de tenir per ser eficaços. [...]
La presente tesis aborda el tema del ejemplo lexicográfico en los diccionarios de ELE. Tiene como objetivo determinar el modelo de ejemplificación de cuatro diccionarios monolingües de aprendizaje para extranjeros y verificar si los ejemplos registrados en estos repertorios cumplen con las funciones que deben tener para ser eficaces. [...]
This thesis analyzes the lexicographical example in the ELE dictionaries. The goals are to determine the exemplification model of four monolingual learning dictionaries for foreigners and to check the validity of examples registered in these wordbooks. [...]

2022  
10.
239 p, 14.5 MB Progresses in new carbon platforms : graphene and carbon dots / Bonet-SanEmeterio, Marta ; Valle Zafra, Manuel del, dir.
En els últims anys s'han desenvolupat diferents estratègies per l'anàlisi eficaç i ràpid de múltiples mostres. Per tal de millorar les propostes actuals, els investigadors tracten el problema des de diferents punts de vista. [...]
En los últimos años se han desarrollado distintas estrategias para el análisis eficaz y rápido de múltiples muestras. Para mejorar las propuestas actuales, los investigadores tratan el problema desde distintos puntos de vista. [...]
In the last few years, different strategies have been developed for the efficient and rapid analysis of numerous samples. In order to improve the current proposals, researchers address the problem from different points of view. [...]

2022  

Documents de recerca : 150 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 3 registres trobats  
1.
18 p, 1.0 MB Fonts d'informació en llengua catalana i periodisme / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Materials del curs d'autoaprenentatge MO62945 adreçat als estudiants de l'assignatura Expressió i Argumentació en Català (104970) del grau de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació UAB, que va tenir lloc entre el 2 i el 27 d'octubre de 2023 al Campus Virtual de la UAB.
2023 (Fonts d'informació)
5 documents
2.
238.1 KB e·Chinese Tools / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Paoliello, Antonio
En els darrers anys l'interès per aprendre xinès ha crescut exponencialment arreu. Paral·lelament, a Internet s'han anat acumulant una gran quantitat de recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües en general i del xinès en concret. [...]
En los últimos años el interés por aprender chino ha crecido exponencialmente en todo el mundo. Paralelamente, en Internet se ha ido acumulando una gran cantidad de recursos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, en general, y del chino, en particular. [...]
In recent years, the interest in learning Chinese has surged globally. Concurrently, the Internet has been accumulating an abundance of resources for the teaching and learning of foreign languages, including Chinese. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021 - 10.5565/ddd.uab.cat/259978
2 documents
3.
24 p, 3.2 MB Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats : criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials / de Bofarull, Jordi (Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic) ; Drou, Pere, coord. (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Giner Ros, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Juncadella, Marta (Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics) ; Marçal, Heura (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Marzal, Xavier (Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic) ; Portell, Oriol (Universitat de Vic. Serveis Lingüístics) ; Salvatierra, Míriam, coord. (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Teixidó, Josep-Enric (Universitat de Lleida. Servei Lingüístic) ; Xarxa Vives d'Universitats . Grup de Treball de Qualitat Lingüística
Criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram, principalment). En concret, s'adreça especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions de comptes oficials de les universitats; de facultats, departaments i centres de recerca; d'estudis (graus, màsters i postgraus), i de serveis (lingüístics, d'esports, biblioteques, etc. [...]
2019  

Documents gràfics i multimèdia 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
Llengua i llengües : de tot una mica / Torras Oliveras, Eulàlia
Blog actiu de 2013 a 2022, de reflexió personal a partir d'aportacions diverses sobre qüestions relacionades amb l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, i la correcció, la traducció i l'edició de textos. [...]
2008  
2.
30.0 KB Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. SGR-Grup de Recerca Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevii ; Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Captura de la pàgina web del grup de Recerca "Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi" centrat en l'estudi de les fonts literàries i epigràfiques clàssiques i orientals relatives a la història dels pobles d'Euràsia Central antiga i medieval.  
3.
Antoni M. Badia i Margarit, el lingüista optimista / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo que mostra part de l'Exposició bibliogràfica amb motiu de la commemoració del centenari del naixement d'Antoni M. Badia i Margarit, realitzada a la Biblioteca d'Humanitats a petició del professor David Paloma.
2020 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats))  
4.
16 p, 4.8 MB Cavidad oral, lengua, faringe / López Plana, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Mayor Aparicio, Pedro Ginés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
El documento incluye imágenes comentadas que muestran diversas visiones y preparaciones anatómicas de la cavidad oral, lengua y faringe en diferentes especies animales.
2023 (Anatomía de los órganos en los mamíferos domésticos)  
5.
921x1360, 483.1 KB Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana / Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
1977-
9 documents
6.
613x512, 83.2 KB Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes
1981-
13 documents
7.
595x587, 117.2 KB Plataforma per la Llengua / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Plataforma per la Llengua
1997-
23 documents
8.
1.3 MB Intervista a Radio RAI / Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Entrevista a la ràdio pública italiana RAI sobre el traductor automàtic Apertium per al sard, desenvolupat en col·laboració entre la UAB, la Universitat d'Alacant, l'empresa Prompsit i la comunitat Apertium.  
9.
2446x1699, 272.0 KB II Congrés Internacional de la Llengua Catalana : Alguer, Andorra, Aragó, Catalunya... 30 d'abril-11 de maig / Congrés Internacional de la Llengua Catalana (2n : 1986 : Barcelona, Catalunya) ; Colita, 1940-
1986  
10.
704x1024, 104.9 KB Nacionalistes catalans, diguem OTAN NO.... / Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes
1986  

Documents gràfics i multimèdia : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Fons personals i institucionals 2 registres trobats  
1.
4 p, 14.8 MB Racó i altres coses (notes sobre la llengua literaria) / Tasis, Rafael ; Fabra, Pompeu 1868-1948
1956  
2.
40 p, 410.1 KB "El Signe de l'esclau" : Valentí Almirall i la reivindicació de la llengua catalana (1879-1902) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
L'article ofereix un recorregut panoràmic sobre la concepció de la llengua del polític i periodista Valentí Almirall, i que exposa al llarg de la seva obra. Aportació sobre els principals textos de la temàtica que és prioritària en el pensament d'Almirall atès que considera l'ús social de la llengua, i la seva normativització, fonamental en els aspectes de caràcter social, atesa la situació de penúria que es viu, amb una marginació absoluta en el terreny oficial mentre al carrer és la llengua d'ús ple. [...]
The article provides a global view of the conception of language that the politician and journalist Valentí Almirall developed and which he explained throughout his work. It comments on the main texts on the subject that were key to Almirall's philosophy. [...]

2010 - 10.2436/20.1001.01.59
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 21, Núm. (2010) , p. 177-216  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.