Resultats globals: 389 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 194 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 48 registres trobats
Llibres i col·leccions, 27 registres trobats
Documents de recerca, 105 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 14 registres trobats
Articles 194 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
Les nocions de temps i aspecte en els llibres de secundària : anàlisi i propostes / Crespí, Isabel (Queen Mary University of London) ; Llop Naya, Ares (University of Cambridge)
In this paper we analyse the approach to the categories of tense and aspect in the textbooks used to teach Catalan language and literature in Secondary School. Specifically, we review the definition, the sequencing and the teaching-learning approach proposed to study these notions. [...]
En aquest article analitzem l'aproximació a les categories de temps i d'aspecte als llibres de text de Llengua catalana i literatura per a l'educació secundària obligatòria. Concretament, revisem com se'n plantegen la definició, la seqüenciació i l'enfocament de l'ensenyament-aprenentatge. [...]
En este artículo analizamos la aproximación a las categorías de tiempo y aspecto en los libros de texto de Lengua catalana y literatura para la educación secundaria obligatoria. Concretamente, revisamos cómo se plantean la definición, la secuenciación y el enfoque del enseñamiento-aprendizaje de estas nociones. [...]
Dans cet article, nous analysons l'approximation des catégories de temps et d'aspect dans les manuels de langue et de littérature catalanes destinés à l'enseignement secondaire obligatoire. Plus précisément, nous passons en revue comment la définition, le séquençage et l'approche à l'enseignement-apprentissage de ces notions sont proposés dans ces manuels. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.1026
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 1 (2021) , p. e1026  
2.
23 p, 1.0 MB From Japanese to Spanish, from Spanish to Catalan, but no English?: a case study of language use and knowledge of Japanese residents in Catalonia / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Aquest estudi explora l'ús i els coneixements de la llengua de la població japonesa a Catalunya. Catalunya, on aquests dos idiomes, d'estatus socials diferents, estan en contacte, planteja algunes preguntes sobre les pràctiques lingüístiques dels migrants i també posa en dubte el pretès paper de l'anglès com a llengua franca internacional. [...]
This study explores the language use and knowledge of the Japanese population in Catalonia. Catalonia, where two languages of different social statuses are in contact, raises some questions about migrants' language practice and also questions the supposed role of English as an international lingua franca. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016 - 10.2436/rld.i66.2016.2816
Revista de llengua i dret, Núm. 66 (2016) , p. 15-37  
3.
27 p, 467.1 KB Els reptes de la didàctica de l'educació física al grau de primària en anglès : l'aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Coral, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article descriu l'estructura del programa d'Educació Física (EF) que s'ofereix en el «Grau d'Educació Primària-Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l'EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l'organització de l'assignatura d'EF en l'educació primària en el GEP-DUA. [...]
El artículo describe la estructura del programa de Educación Física (EF) que se ofrece en el «Grado de Educación Primaria-Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI). Se presentan las contribuciones de la EF a los enfoques AICLE y a la formación de maestros y se describe la organización de la asignatura de EF en la educación primaria en el GEP-DUI. [...]
L'article décrit la structure du programme d'Éducation physique (EP) proposé dans le « Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais » (GEP-DUA). Il présente notamment les contributions de l'EP aux approches EMILE et à la formation des enseignants du primaire, et décrit l'organisation de la matière d'EP du primaire dans le cadre du GEP-DUA. [...]
This paper describes the structure of the programme in Physical Education (PE) that is offered as part of the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA). The paper presents the contributions of PE to the CLIL approach and to teacher education and it describes the organization of the PE subject area in primary education within the GEP-DUA. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.7
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 91-117  
4.
17 p, 515.4 KB Perfil del profesor de inglés en Chile : quién es y qué enseña / Lizasoain, Andrea (Universidad Austral de Chile)
El inglés ha tenido un papel relevante en Chile desde sus inicios como nación y durante cerca de doscientos años. En este contexto se intenta perfilar la imagen del profesor de inglés chileno para otorgarle el lugar que se merece y contribuir a hacer comprender el estado actual de dicha disciplina como lengua extranjera (ILE). [...]
L'anglès ha tingut un paper rellevant a Xile des del seu començament com a nació i gairebé al llarg de dos-cents anys. En aquest context s'intenta perfilar el professor d'anglès xilè per atorgar-li el lloc que es mereix i contribuir a fer comprendre l'estat actual d'aquesta disciplina com a llengua estrangera (ALE). [...]
English has played an important role in Chile for almost 200 years. In this context, a profile of the Chilean English teacher is outlined to give them their rightful place and contribute to the understanding of the English as a Foreign Language discipline as it currently stands. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1150
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 189-205 (Temas de investigación)  
5.
14 p, 136.8 KB Demanding Relations : Sociological Imagination, Education, the Usefulness of Concepts and the World Around Us / Kos, Živa (University of Ljubljana) ; Tašner, Veronika (University of Ljubljana)
El presente trabajo se basa en el fomento de la imaginación sociológica (Wright Mills, 2000) y las posibilidades contemporáneas en la enseñanza y el aprendizaje de conceptos sociológicos en relación con la educación. [...]
El present treball es basa en els fonaments de la imaginació sociològica (Wright Mills, 2000) i en les possibilitats contemporànies d'ensenyar i aprendre conceptes sociològics en relació amb l'educació. [...]
The present paper draws on fostering sociological imagination (Wright Mills, 2000) and contemporary possibilities in teaching and learning sociological concepts in relation to education. The authors present a method of reading films as a didactic tool in connection to selected sociological texts in order to better understand theory and praxis in the educational field and beyond. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1144
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 261-274 (Puntos de vista)  
6.
20 p, 499.2 KB Uso de tecnologías inmersivas y su impacto en las actitudes científico-matemáticas del estudiantado de Educación Secundaria Obligatoria en un contexto en riesgo de exclusión social / Silva-Díaz, Francisco (Universidad de Granada) ; Carrillo-Rosúa, Javier (Universidad de Granada) ; Fernández-Plaza, José Antonio (Universidad de Granada)
Se presenta una investigación que busca determinar el impacto que tiene el uso de realidad virtual inmersiva (RVI) -asociada al desarrollo de actividades manipulativas y experienciales basadas en el enfoque STEM- en las actitudes científico-matemáticas de estudiantes de primero y segundo de ESO de un centro que se encuentra en un contexto en riesgo de exclusión social. [...]
S'hi presenta una investigació que té com a objectiu determinar l'impacte de l'ús de la realitat virtual immersiva (RVI) -associada amb activitats de manipulació i experiència basades en l'enfocament STEM- en les actituds científico-matemàtiques d'estudiants de primer i segon d'ESO d'un centre ubicat en un context d'exclusió social severa. [...]
Research is presented that aims to determine the impact of the use of Immersive Virtual Reality (IVR), associated with manipulative/experiential activities based on the STEM approach, on the scientific-mathematical attitudes of 1st and 2nd year E. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1136
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 119-138 (Temas de investigación)  
7.
8 p, 1.3 MB Developing oral expression during confinement with very young learners / Arxé, Eva Alcalà (Escola Lloriana)
As teachers, we are aware of the fact that hundreds of unexpected things can occur in our day-to-day lives with our students and that being flexible and able to adapt to new situations is one of the most important features of our jobs. [...]
Els mestres som plenament conscients del fet que en el nostre dia a dia a l'aula poden passar centenars de coses inesperades amb els nostres alumnes i que ser flexible i capaç d'adaptar-se a noves situacions és una de les característiques més importants de les nostres feines. [...]
Los maestros somos conscientes de que en nuestro día a día en el aula pueden ocurrir una multitud de situaciones inesperadas con nuestros alumnos y que ser flexible y capaz de adaptarse a nuevas situaciones es una de las características más importantes de nuestra tarea. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.55
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 49-56 (Innovació i transmissió de coneixement)  
8.
31 p, 501.1 KB Subjectivization and Intersubjectivization in the Evolution of the Verb "Témer" in Catalan (13th-19th c.) / Antolí Martínez, Jordi M. (Universitat d'Alacant)
In current-day Catalan, the verb témer ('to fear') has an intersubjective value, together with a lexical and epistemic/evidential value. It is used as a strategy of negative politeness in contexts where an apology is made or information that the speaker anticipates will displease or contradict the hearer/reader. [...]
En català actual, el verb témer presenta, juntament amb un valor lèxic i epistèmic/evidencial, un valor intersubjectiu. S'usa com a estratègia de cortesia negativa en contextos en què s'expressa disculpa o es transmet una informació que el parlant preveu que desagradarà o contradirà l'oient. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.317
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 129-159 (Articles)  
9.
22 p, 414.7 KB Intersubjective Impersonals in Context : a Multivariate Analysis of Spanish "Uno" and "Se" in Spoken Language / De Cock, Barbara (Université catholique de Louvain)
This paper offers a multivariate analysis of the alternation between 2 Spanish constructions traditionally considered as impersonal, namely uno and se, in 3 different spoken language genres. The proposed analysis will show that, while the traditionally described syntactic factors related to this alternation and to the analysis of each of these forms account for part of the alternation, it is the much less studied pragmatic-discursive factors that offer a better explanation. [...]
Aquest article ofereix una anàlisi multivariant de l'alternança entre dues construccions espanyoles tradicionalment considerades com a impersonals, concretament, uno i se, en 3 gèneres diferents de llengua oral. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.310
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 93-114 (Articles)  
10.
18 p, 234.1 KB La formación de palabras en el aula : observar, pensar y reflexionar / Serrano Dolader, David (Universidad de Zaragoza)
En los últimos tiempos, se ha empezado a prestar una merecida atención a la morfología léxica del español desde perspectivas que ponen el foco en un acercamiento pedagógico y didáctico directamente orientado al aula. [...]
En els últims temps, s'ha començat a prestar una merescuda atenció a la morfologia lèxica de l'espanyol des de perspectives que posen el focus en un acostament pedagògic i didàctic directament orientat a l'aula. [...]
In recent times, attention has begun to be paid to the lexical morphology of Spanish from perspectives that focus on a pedagogical and didactic approach directly oriented to the classroom. In all stages of teaching, the enhancement of morphological awareness and metalinguistic reflection must be key on which to base the learning process. [...]
En los últimos tiempos, se ha empezado a prestar una merecida atención a la morfología léxica del español desde perspectivas que ponen el foco en un acercamiento pedagógico y didáctico directamente orientado al aula. [...]

2020 - 10.5565/rev/regroc.61
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 81-98 (Actualización gramatical)  

Articles : 194 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 48 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1 p, 1.4 MB Crowdsourced accessibility services / Segura Giménez, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research)
2018
Languages and the Media. International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media. Berlin, 12 : 2018  
2.
18 p, 446.2 KB Los estudios culturales en España : más allá de la filología / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Text de la conferència impartida el 25 de Març de 2009 a la Universidade de Santiago de Compostela.
2009
Conferència. Santiago de Compostela, : 2009  
3.
16 p, 261.7 KB Combinatòria d'interjeccions i llengua oral / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Lorente, Mercè
2003
Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Girona, Catalunya, 13è : 2003  
4.
18 p, 709.5 KB La didáctica de los colores en la enseñanza del chino para traductores / Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
El objetivo principal de esta ponencia es presentar la lingüística cognitiva como nueva metodología en la enseñanza de lengua para traductores tomando los colores y la combinación chino-español como estudio de caso.
2013
didTRAD (Congreso internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción). Barcelona (Espanya), I : 2012  
5.
4 p, 24.5 KB L'hort. The vegetable garden / Vendrell i Vila, Fina (Col·legi Sant Josep de Navàs) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 292-295  
6.
7 p, 437.0 KB Compartim les nostres llengües a l'àrea de llengua anglesa / Creus Pedrol, Monserrat (Escola Gaudí de Sabadell) ; Porta Sabi, Esther (Escola Gaudí de Sabadell) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 179-185  
7.
5 p, 31.9 KB Educació física en anglès: percepcions dels estudiants entorn d'una experiència metodològica en el marc universitari / Figueras Comas, Sara (Universitat Ramon Llull) ; Flores Muxí, Carme (Universitat Ramon Llull) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 49-53  
8.
10 p, 1.3 MB Creació d'un lloc web destinat a l'aprenentatge autònom de la prosòdia / Mota Gorriz, Carme de la (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Marquina, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. Departament de Filologia Espanyola i Teoria de la Literatura) ; Rovira, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres)
Amb el desenvolupament d'un lloc web destinat a la prosòdia es pretén posar a l'abast de l'estudiant recursos que facilitin l'aprenentatge autònom. La finalitat del projecte és crear a la xarxa un lloc teòricopràctic interactiu i multimèdia on l'interessat pugui realitzar l'aprenentatge de la prosòdia (amb informació, bibliografia, enllaços, documents d'imatge i so analitzats i comentats, exercicis i proves d'autoavaluació). [...]
With the development of a website about prosody, we shall provide resources to the student who is learning autonomously. The objective of the project is to create a theoretical and practical website, interactive and multimedia, where the student can learn prosody (with information, bibliography, links, images and sounds with comments and analysis, exercises and self-evaluation tests). [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
9.
9 p, 55.1 KB Reflexions sobre metodologia docent a partir de l'elaboració d'un dossier de docència en l'àrea de llengua espanyola / Mota Gorriz, Carme de la (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
L'elaboració d'un dossier de docència constitueix un acte de reflexió sobre la pròpia metodologia docent. Cada fase per la qual es passa en el procés d'elaboració, des de la selecció de la informació i la classificació de dades fins la verbalització d'una filosofia docent personal i unes metes per al futur, comporta dificultats per al professor que s'hi posa per primer cop. [...]
Developing a teaching portfolio constitutes a reflective practice about one's current teaching strategies. Any stage of the elaboration process, from the selection of information and data classification to the verbalización of a personal educational philosophy and a series of goals for the future, poses difficulties to the teacher who is working on the porfolio for the first time. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
10.
10 p, 263.9 KB Recursos informàtics per a l'aprenentatge de l'ús de la llengua / Buenafuentes de la Mata, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Prat Sabater, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
El domini de l'ús de la llengua és una competència transversal, no només exclusiva de l'àmbit filològic, sinó aplicable a qualsevol aprenentatge universitari. Per tant, és fonamental que l'estudiant, sigui quin sigui el seu perfil, arribi a assolir la destresa necessària per desenvolupar-se tant en el discurs oral com en el discurs escrit. [...]
Language fluency can be considered a transversal competence: not only does it have to be acceptable to philologists but also to professionals from any academic field. It is essential that all students -regardless of their area of specialisation- acquire the necessary skills for both oral and written discourse. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Contribucions a jornades i congressos : 48 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 2.3 MB Instrucció núm. 2/2019, de 5 demarç, per la qual s'aproven les normes de funcionament del servei d'intèrpret de llengua de signes / Universitat Autònoma de Barcelona
2019  
2.
20 p, 308.1 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Llengua i Literatura Espanyoles / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
6 documents
3.
20 p, 308.0 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Llengua i Literatura Catalanes / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
6 documents
4.
32 p, 1.3 MB Variantes de lengua y variación morfosintáctica en la prosa de Quevedo : primeros apuntes / Octavio de Toledo y Huerta, Álvaro (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Consideramos en este trabajo el conjunto de variantes morfosintácticas presentes en las tradiciones de diversas obras en prosa de Quevedo y, junto a ellas, la lengua de los autógrafos quevedianos para tratar de esclarecer, de un lado, en qué medida la prosa de este autor se aproxima o se distancia de los fenómenos de variación propios de su tiempo y, por otra parte, qué rasgos pueden asignarse a programas de enmienda lingüística más amplios por parte de algún testimonio concreto y qué razones pueden existir para ello. [...]
By considering the set of all morphosyntactic variants present in different prose works by Quevedo and, along them, the language he displays on his known autographs, we aim at ascertaining to what extent this author's language replicates or distances itself from variation phenomena characteristic of his time, on one hand, as well as which fea-tures can be assigned to a broader linguistic rearrangement programme by a particular witness, and which causes this kind of behaviour, on the other. [...]

2018 (Studia aurea monográfica ; 7)
Studia aurea monográfica, Núm. 7 (2018) , p. 193-224  
5.
330 p, 18.1 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018 / Civil i Serra, Marta, ed. ; López López, Bernat, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
L'Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018 està estructurat en tres apartats. La primera part es dedica al marc general de la comunicació a Catalunya, amb sis capítols sobre temes transversals (els espais comunicatius i la llengua; les polítiques de comunicació; l'economia i el finançament de la comunicació; l'entorn tecnològic; els drets audiovisuals i el servei públic, i la recerca en comunicació). [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2019 (Lexikon Informes; 6)  
6.
286 p, 12.9 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016 / Civil i Serra, Marta, ed. ; Corbella, Joan M., ed. ; Ferré Pavia, Carme, 1969-, ed. ; Sabaté i Salazar, Joan, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015 (Lexikon Informes; 5)  
7.
303 p, 28.2 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014 / Civil i Serra, Marta, ed. ; Corbella, Joan M., ed. ; Ferré Pavia, Carme, 1969-, ed. ; Sabaté i Salazar, Joan, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013 (Lexikon Informes; 4)  
8.
380 p, 18.7 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2011-2012 / Civil i Serra, Marta, ed. ; Blasco Gil, José Joaquín, ed. ; Guimerà i Orts, Josep Àngel, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2011 (Lexikon Informes; 3)  
9.
409 p, 2.5 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010 / Moragas Spà, Miquel de, 1943-, ed. ; Civil i Serra, Marta, ed. ; Fernández Alonso, Isabel, ed. ; Blasco Gil, José Joaquín, ed. ; López López, Bernat, ed.
Obra col·lectiva biennal, creada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), l'any 2000. La sisena edició, corresponent al bienni 2009-2010, va comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el patrocini de Gas Natural Fenosa; la col·laboració científica del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (Fundacc); la subscripció institucional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); i la col·laboració acadèmica de l'Observatori de Polítiques de Comunicació (OPC InCom-UAB); el Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Observatori de la Comunicació Local (OCL InCom-UAB)/URV/Diputació de Barcelona; i el Portal de la Comunicació (InCom-UAB).
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2011 (Lexikon Informes; 2)  
10.
404 p, 20.5 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008 / Moragas Spà, Miquel de, 1943-, ed. ; Fernández Alonso, Isabel, ed. ; Almiron, Núria, ed. ; Blasco Gil, José Joaquín, ed. ; Corbella, Joan M. , ed. ; Civil i Serra, Marta, ed. ; Gibert i Fortuny, Oriol, ed.
Obra col·lectiva biennal, creada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), l'any 2000. La cinquena edició, corresponent al bienni 2007‒2008, va comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el patrocini de Gas Natural SDG; la col·laboració de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UNICA-UPF), el Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS-UAB), l'observatori de la Comunicació Local (OCL InCom-UAB)/ Diputació de Barcelona, l'Observatori de Polítiques de Comunicació (InCom-UAB), el Portal de la Comunicació (InCom-UAB) i la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB); i com a subscriptors institucionals el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2009 (Lexikon Informes; 1)  

Llibres i col·leccions : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 105 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
197 p, 12.9 MB PREMIS LECTOR : creació i organització d'uns premis literaris per votació popular oberta en llengua catalana / Lorente Martí, Alexandra ; Pardo Maisone, Nuria ; Pladevall Soriano, Berta ; Oliva Lloveras, Rosa Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte consisteix en impulsar i dissenyar l'organització d'uns premis literaris per votació popular a Catalunya . Els guardons tenen per finalitat la promoció de la literatura i la lectura entre la ciutadania i legitimar el criteri i l'opinió dels lectors i lectores. [...]
El proyecto consiste en impulsar y diseñar la organización de unos premios literarios por votación popular en Catalunya. Los galardones tienen como objetivo promover la literatura y la lectura entre los ciudadanos y legitimar los criterios y opiniones de los lectores. [...]
The project consists of promoting and designing the organization of literary awards by popular vote in Catalonia. The awards aim to promote literature and reading among citizens and legitimize the criteria and opinions of readers. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2.
34 p, 2.4 MB Conocimiento de futuros profesores de primaria sobre el uso de la lengua para la enseñanza de Matemáticas. Estudio con la relación área-volumen / Caro Villar, Abigail ; Planas Raig, Núria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta recerca en educació presenta un estudi sobre aspectes didàctics, matemàtics i lingüístics del coneixement d'un d'estudiants per professor d'educació primària. Mitjançant dades de respostes a un qüestionari individual, s'analitzen els aspectes esmentats utilitzant mètodes deductius d'anàlisi qualitativa del contingut. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, setembre 2020  
3.
65 p, 2.0 MB Mrożek : la sàtira com a paròdia de la realitat. Mostra de relats curts traduïts al català / Artiaga Valls, Gloria ; Navtanovich, Liudmila, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball té com a finalitat traduir i comentar una mostra de relats curts del dramaturg, escriptor i dibuixant polonès Sławomir Mrożek (29. 06. 1930-15. 08. 2013). Per tal de facilitar la comprensió de l'obra de l'autor, s'hi inclou una introducció sobre Mrożek, així com també una visió del context social, polític i literari de la segona meitat del segle XX a Polònia. [...]
Este trabajo tiene como finalidad traducir y comentar una muestra de relatos cortos del dramaturgo, escritor y dibujante polaco Sławomir Mrożek (29. 06. 1930-15. 08. 2013). Para facilitar la comprensión de la obra del autor, se incluye una introducción sobre Mrożek, así como una visión del contexto social, político y literario de la segunda mitad del siglo XX en Polonia. [...]
The purpose of this paper is to translate and comment on a sample of short stories by the Polish playwright, writer and cartonist Sławomir Mrożek (29. 06. 1930-15. 08. 2013). In order to help with the comprehension of the author's work, the annotated paper includes an introduction to Mrożek, as well as a vision of the social, political and literary context of the second half of the 20th century in Poland. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
4.
108 p, 5.7 MB Enseñanza del chino como Lengua Heredada a estudiantes de origen chino en España / Huihui Lu Zhang, Julia ; Paoliello, Antonio ; Casas-Tost, Helena ; Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
La tesina investiga cuál es la verdadera situación de los colegios de chino en España y cuáles son las verdaderas necesidades de los estudiantes de chino como Lengua Heredada. Para ello, hemos realizado: (1) una revisión bibliográfica; (2) entrevistas a estudiantes y docentes de chino como LH; (3) y unos cuestionarios para los estudiantes. [...]
The present thesis investigates what the real situation of the Chinese Heritage Language Schools in Spain is and what the real needs of the students are. To reach our objectives, we have opted by (1) a literacy review; (2) interviews for CHLL and teachers; (3) and questionnaires for CHLL. [...]
本文对西班牙的中文学校的真实教学情况及其教学法是否能满足华裔学生的学习 需求进行了研究。为此,本文以文献综述、问卷调查、以及访谈的形式进行了调 查。结果证实,西班牙的中文学校采取的教学法确实为传统教学法,部分学生也 表达了自己的不满。 最后,本文也提出了改进教学的相关建议。.

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Juliol 2020
Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  
5.
73 p, 8.6 MB Relación sociolingüística entre la lengua gallega y castellana : una aproximación a partir de la colocación del pronombre átono / Reyes Méndez, Alba ; Losada Cuquejo, Alba, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En el presente estudio se realiza un análisis de la situación sociolingüística de la lengua gallega desde una perspectiva que presta especial atención al contacto entre dicha lengua y el castellano, empleando como base lingüística la colocación del pronombre átono en distintos contextos gramaticales: en posición inicial o tras pausa, en oraciones coordinadas y subordinadas, interrogativas y exclamativas (ya sean directas o indirectas), desiderativas y oraciones que contienen negaciones o adverbios, tanto si provocan un cambio en la colocación del clítico como si mantienen la posición no marcada del mismo.
En el present estudi es realitza una anàlisi de la situació sociolingüística de la llengua gallega des d'una perspectiva que dedica especial atenció al contacte entre aquesta llengua i el castellà, utilitzant com a base lingüística la col·locació del pronom àton en diferents contextos gramaticals: en posició inicial o després pausa, en oracions coordinades i subordinades, interrogatives i exclamatives (bé siguin directes o indirectes), desideratives i en oracions que contenen negacions o adverbis, tant si provoquen un canvi en la col·locació del clític com si mantenen la seva posició no marcada.

2020
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
6.
40 p, 1.3 MB English as a foreign language : vocabulary acquisition in very young learners / Arregui Crespo, Anna ; Pladevall Ballester, Elisabet, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The purpose of this study is to examine how very young learners acquire a set of specific English vocabulary, and how much are they able to retain over a period of two months without any class exposure to it. [...]
El propósito de este estudio es examinar cómo un grupo de estudiantes de entre 5 y 6 años adquieren un conjunto de vocabulario específico en inglés y cuánto retienen durante un período de dos meses sin ninguna exposición al mismo. [...]
L'objectiu d'aquest estudi és examinar com un grup d'estudiants de 5 i 6 anys adquireixen un conjunt de vocabulari específic en anglès i quant retenen durant un període de dos mesos sense cap exposició al mateix. [...]

2020
Grau en Estudis Anglesos [801]  
7.
102 p, 2.3 MB Estudio sobre la subtitulación en la serie de videojuegos Syberia : Oralidad ficticia de la lengua youkol y características técnicas de los subtítulos / Pérez Massó, Jaume ; Santamaria Guinot, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest estudi pretén investigar la oralitat fingida a les intervencions dels personatges integrants de la tribu fictícia youkol als videojocs de la sèrie Syberia (és a dir, a Syberia 2 (Miroïds, 2004) i a Syberia 3 (Microïds, 2017)). [...]
Este estudio pretende investigar la oralidad fingida en las intervenciones de los personajes integrantes de la tribu ficticia youkol en los videojuegos de la serie Syberia (es decir, en Syberia 2 (Microïds, 2004) y en Syberia 3 (Microïds, 2017)). [...]
This study aims to investigate the fake orality in the Youkol characters' interventions in the Syberia videogames series (what is to say Syberia 2 (Microïds, 2004) and Syberia 3 (Microïds 2017)). This paper's objectives are the aim to describe the characteristics of the language used by the members of this tribe and to identify the translator's solutions into Spanish and English on morphosyntax and lexical areas in these videogames' subtitles, besides the technical characteristics of these videogames' subtitles. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
8.
121 p, 873.4 KB La adquisición de la competencia cultural en el grado en Traducción e Interpretación. El caso del chino como lengua C en España / Gay Punzano, Lourdes ; Hurtado Albir, Amparo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este TFM analiza la situación actual de la didáctica de la competencia cultural en el caso del chino como lengua C en los grados en Traducción e Interpretación de España. Para ello se realiza un primer estudio sobre las asignaturas relevantes del plan de estudios, analizando los aspectos relacionados con la competencia cultural de las guías docentes. [...]
Aquest TFM analitza la situació actual de la didàctica de la competència cultural del xinès com a llengua C als graus de Traducció i Interpretació d'Espanya. Amb aquest objectiu es realitza un primer estudi sobre les assignatures rellevants del pla d'estudis, analitzant els aspectes relacionats amb la competència cultural de les guies docents. [...]
The thesis of this master's aims to analyse the current situation of the teaching of the translator's cultural competence in the case of Chinese as a second foreign language in the Translation and Interpreting Bachelor's degrees in Spain. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
9.
95 p, 6.6 MB Inquiry into the influence of motivation in dyad task engagement : a case study in an EFL high school classroom / Palomeque Ortiz, Víctor ; Simon Auerbach, Jill, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
The following paper is a small-scale case study of four Catalan students of 4th of ESO (the last course of Spanish compulsory education) who were organized in dyads for task completion. The aim of the study is to examine the influence of motivation in task engagement while working in pairs. [...]
El siguiente ensayo es un estudio de caso a pequeña escala de cuatro estudiantes catalanes de 4o de ESO, que fueron distribuidos en parejas para la realización de una tarea durante la clase de inglés. [...]

Juny 2020  
10.
49 p, 5.6 MB How can familiarization with task structure and expectation influence the willingness to communicate (WTC) in L2 in students of 4th of ESO during the task of mock job interviews with their classmates? / Chávez Pozo, Josselyn ; Simon Auberach, Jill, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This research paper aims to help SLA students enhance their willingness to communicate (WTC), and in order to achieve so, it suggests a change of the teacher's focus. According to the theoretical framework on second language acquisition (SLA) once the student becomes aware of which situational learning technique is better for them, they use this information to ameliorate their communication skills in the L2, and how their teachers react to their progressive learning can have a big influence on their WTC. [...]
Esta investigación tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de L2 a incrementar su voluntad de comunicación y que el enfoque de el/la maestro/a cambie para poder conseguirlo. Basándose en el marco teórico de adquisición de una segunda lengua (SLA) una vez los estudiantes qué técnicas de aprendizaje situacional benefician su comprensión de la lengua meta usan esta información para mejorar su destreza comunicativa en la L2, y la reacción que tengan sus maestros/as a su aprendizaje progresivo puede tener una gran influencia su voluntad de comunicación (WTC). [...]

Juny 2020  

Documents de recerca : 105 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
24 p, 3.2 MB Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats : criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials / de Bofarull, Jordi (Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic) ; Drou, Pere, coord. (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Giner Ros, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Juncadella, Marta (Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics) ; Marçal, Heura (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Marzal, Xavier (Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic) ; Portell, Oriol (Universitat de Vic. Serveis Lingüístics) ; Salvatierra, Míriam, coord. (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Teixidó, Josep-Enric (Universitat de Lleida. Servei Lingüístic) ; Xarxa Vives d'Universitats . Grup de Treball de Qualitat Lingüística
Criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram, principalment). En concret, s'adreça especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions de comptes oficials de les universitats; de facultats, departaments i centres de recerca; d'estudis (graus, màsters i postgraus), i de serveis (lingüístics, d'esports, biblioteques, etc. [...]
2019  

Documents gràfics i multimèdia 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
921x1360, 483.1 KB Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana / Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
1977-
9 documents
2.
613x512, 83.2 KB Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes
1981-
13 documents
3.
595x587, 117.2 KB Plataforma per la Llengua / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Plataforma per la Llengua
1997-
23 documents
4.
1.3 MB Intervista a Radio RAI / Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Entrevista a la ràdio pública italiana RAI sobre el traductor automàtic Apertium per al sard, desenvolupat en col·laboració entre la UAB, la Universitat d'Alacant, l'empresa Prompsit i la comunitat Apertium.  
5.
2446x1699, 272.0 KB II Congrés Internacional de la Llengua Catalana : : Alguer, Andorra, Aragó, Catalunya ... : / Congrés Internacional de la Llengua Catalana (2n : 1986 : Barcelona, Catalunya) ; Colita, 1940-
1986  
6.
704x1024, 104.9 KB Nacionalistes catalans, diguem OTAN NO.... / Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes
1986  
7.
3415x2440, 628.1 KB Tothom a la manifestació : : per la plena normalització del català, per la oficialitat del català a Europa / Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes
1989  
8.
1972x2748, 442.3 KB Montserrat 8ª Renovació de la flama de la llengua : : 20 de febrer de 1977 / Renovació de la Flama de la Llengua Catalana (8a : 1977 : Montserrat, Catalunya)
[Barcelona?] : Grafisa , 1977  
9.
1024x819, 852.0 KB Nicaragua ha de sobreviure : solidaritza't amb els pobles indis de Nicaragua / Crida a la Solidaritat, en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes
Barcelona : Vila de Gràcia, 1983  
10.
1429x1040, 920.8 KB Tots per Catalunya : no als pactes autodemocràtics : no LOAPA : ... / Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes
[S.l.] : Grafisa,, 1982  

Documents gràfics i multimèdia : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.