Resultados globales: 16 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 3 registros
Documentos de investigación, Encontrados 13 registros
Artículos Encontrados 3 registros  
1.
5 p, 111.6 KB El lenguaje de la ciencia / Caamaño, Aureli (IES Barcelona-Congrés) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Roca Tort, Montserrat (IES Pla de les Moreres (Vilanova del Camí, Catalunya))
El lenguaje de la vida cotidiana es insuficiente para representar los fenómenos de la ciencia, que requiere unas formas de expresión propias y especializadas con palabras, gráficos, mapas, símbolos y ecuaciones. [...]
2003
Cuadernos de pedagogía, Num. 330 (Dec 2003) , p. 76-80  
2.
10 p, 250.8 KB El professorat i els entorns AICLE / Eixarch Domènech, Elisabeth (IES Sabadell)
L'entorn AICLE que centra aquesta recerca ens aporta una aproximació plurilingüe a l'aula on el contingut d'una àrea és impartit mitjançant la llengua estrangera, la qual, és emprada com a vehicle de comunicació per a desenvolupar estratègies i habilitats tant d'aprenentatge del contingut de ciències naturals com lingüístiques. [...]
2010
CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010, Núm. (2010) , p. 1-10  
3.
3 p, 166.4 KB Cas d'integració de la TA : Microsoft / Melero i Nogués, Maite (Universitat Pompeu Fabra. Grup de Lingüística Computacional)
Es presenta el sistema MSR-MT, un sistema híbrid de TA desenvolupat pel grup de Processament de Llenguatge Natural a Microsoft Research, gràcies al qual es podran traduir automàticament a diverses llengües, tots els articles encara no traduïts de la base de coneixement desenvolupada pels Serveis de Suport de Productes (Product Support Services, PSS) de Microsoft.
Se presenta el sistema MSR-MT, un sistema híbrido de TA desarrollado por el grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural de Microsoft Research, gracias al cual se podrán traducir automáticamente a diversas lenguas, todos los artículos aún sin traducir de la base de conocimiento desarrollada por los Servicios de Soporte de Productos (Product Support Services, PSS) de Microsoft.
This article presents the MSR-MT system, a hybrid MT system developed by Microsoft Research's Natural Language Processing group. MSR-MT will make it possible to automatically translate all the as-yet untranslated articles in the knowledge base developed by Microsoft's Product Support Services (PSS) to different languages.

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  

Documentos de investigación Encontrados 13 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
9 p, 266.8 KB Twitter Bot using Neural Networks / Navarro Ramírez, Adrià ; Riba Fierrez, Pau, dir. ; Lladós i Canet, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project aims to be a study of the application of Recurrent Neural Networks in the Natural Language Processing field. To do this, as a conductor, we are going to develop an application capable of generate text character per character after being trained with e-books first and with tweets later. [...]
Este proyecto pretende ser un estudio de la aplicación de las Redes Neuronales Recurrentes en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural. Para ello, como conductor, vamos a desarrollar una aplicación capaz de generar texto carácter a carácter tras ser entrenada con e-books primero y con tweets después. [...]
Aquest projecte pretén ser un estudi de l'aplicació de les Xarxes Neuronals Recurrents en el camp del Processament del Llenguatge Natural. Per fer això, com a conductor, desenvoluparem una aplicació capaç de generar text caràcter a caràcter després de ser entrenada amb e-books primer i amb tweets després. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
204 p, 3.6 MB From telegraphic to natural language : an expansion system in a pictogrambased 18C application / Pahisa Solé, Joan ; Herrera-Joancomartí, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
En aquesta tesi doctoral, presentem un sistema de compansió que transforma el llenguatge telegràfic (frases formades per paraules de contingut no flexionades), derivat de la comunicació augmentativa i alternativa (C18) basada en pictogrames, a llenguatge natural en català i en castellà. [...]
En esta tesis doctoral, presentamos un sistema de compansión que transforma el lenguaje telegráfico (frases formadas por palabras de contenido no flexionadas), derivado de la comunicación aumentativa y alternativa (CAA) basada en pictogramas, a lenguaje natural en catalán y en castellano. [...]
In this doctoral dissertation, we present a compansion system that transforms the telegraphic language (utterances with only uninflected content words) that comes from the use of pictogram-based Augmentative and Alternative Communication (AAC) into natural language in Catalan and Spanish. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
13 p, 500.5 KB Using machine learning techniques for sentiment analysis / Romero Llombart, Òscar ; Duran Cals, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The Natural language processing is the discipline that studies how to make the machines read and interpret the language that the people use, the natural language. But in the machines world, the words not exist and they are represented by sequences of numbers that the machine represents with a character when displaying them on screen. [...]
El processament de llenguatge natural és la disciplina que estudia com fer que les màquines aprenguin a llegir i interpretar el llenguatge que usem les persones, el llenguatge natural. Però, en el món de la computació, les paraules no existeixen i són representades per seqüències de números que a l'hora de mostrar-los per pantalla són convertits en lletres. [...]
El procesamiento de lenguaje natural es la disciplina que estudia cómo hacer que las máquinas aprendan a leer e interpretar el lenguaje que usamos las personas, el lenguaje natural. Pero, en el mundo de la computación, las palabras no existen y son representadas por secuencias de números que a la hora de mostrarlos por pantalla son convertidos en letras. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
161 p, 2.0 MB Linguistic support for protest event data collection / Danilova, Vera ; Blanco Escoda, Xavier, dir. ; Alexandrov, Mikhail, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica
Esta tesis aborda el problema de la cualidad de recopilación automática de datos sobre protestas y propone herramientas de extracción multilíngüe de atributos del evento de protesta para mejorar la calidad de la unidad de análisis. [...]
sta tesis aborda el problema de la cualidad de recopilación automática de datos sobre protestas y propone herramientas de extracción multilíngüe de atributos del evento de protesta para mejorar la calidad de la unidad de análisis. [...]
This thesis addresses the problem of automatic protest event collection quality and proposes the tools for multilingual protest feature extraction to improve the quality of analysis unit. This work includes the exploration of the state of the art in protest event data collection and multilingual event extraction. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
5.
13 p, 1.3 MB Creación de una ontología para el mundo de la restauración / Boix Rodríguez, Roman ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las ontologías se definen como especificaciones explícitas de conceptos en un determinado dominio y las relaciones entre éstos, además permiten hacer suposiciones y extraer nuevo conocimiento a partir de lo que se conoce. [...]
Ontologies are defined as explicit specifications of particular domain concepts and relationships between these, they also allow making assumptions and extract new knowledge from what is known. That is why this project aims to develop a first version of an ontology for the culinary field. [...]
Les ontologies es defineixen com a especificacions explicites de conceptes d'un domini concret i les relacions entre aquests, a més permeten fer suposicions i extreure nou coneixement a partir del que es coneix. [...]

2016-06-26
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
14 p, 1.3 MB Natural Language Interpreter and Arithmetic Word Problem Solver / Franzen, Jozef ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The field of Natural Language Processing (NLP) belongs nowadays to most studied and developing fields of Artificial Intelligence. Of countless applications of tasks of the NLP it could be particularly remarked that the intelligence test of a machine - Turing Test - involves detection of a human-like intelligence precisely through the language-based chat aimed to demonstrate sufficient mental capacities. [...]
Avui en dia, el domini de Processament del Llenguatge Natural pertany als camps més tractats de la Intel·ligència Artificial. En el context de la varietat immensa de les seves aplicacions es pot destacar, que la prova d'intel·ligència de màquines - el test de Turing - comporta la detecció de la intel·ligència justament mitjançant el xat fent servir el llenguatge per demostrar les capacitats mentals. [...]
Hoy en día, el dominio de Procesamiento del Lenguaje Natural pertenece a los campos más tratados de la Inteligencia Artificial. Entre las aplicaciones de las tareas asociadas a éste se puede apreciar particularmente, que la prueba de inteligencia de máquinas - el test de Turing - comprende la detección de la inteligencia precisamente mediante el chat empleando el lenguaje para demostrar las habilidades mentales. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
7 p, 620.0 KB Sistema de predicció de pictogrames per una aplicació de CAA basada en pictogrames / Rivas Medina, José M. ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte hem construït un sistema de compansió (compressió-expansió) que expandeix llenguatge telegràfic (frases únicament amb paraules de contingut sense reflexió) en frases de llenguatge natural en català i castellà, en el context d'un programari de Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA). [...]
In this project we have built a compansion (compression-expansion) system that expands telegraphic language (utterances with only uninflected content words) into natural language sentences in Catalan and in Spanish, in the context of an Augmentative and Alternative Communication (AAC) software. [...]
En este proyecto hemos construodo un sistema de compansión (compresión-expresión) que expande lenguaje telegráfico (frases únicamente con palabras de contenido sin reflexión) en frases de lenguaje natural en catalán y castellano, en el contexto de un programa de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA). [...]

2016-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
13 p, 522.0 KB Twitterbot : robot de Twitter per a la generació de notícies / López de Recalde i Sanfeliu, Pau ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Des de sempre l'ésser humà ha tingut la necessitat de conèixer i comprendre el que succeeix al seu voltant. Primàriament es pot veure clarament com un mètode de supervivència al saber com interacciona el nostre entorn i com podem nosaltres anticipar-nos a aquest. [...]
Humans have always had the need to know and understand what is happening around them. That point can clearly be seen primarily as a method of survival in how it interacts with our environment and how we can anticipate this. [...]
Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de conocer y comprender lo que sucede a su alrededor. Primariamente se puede ver como un método de supervivencia al saber cómo interacciona nuestro entorno y cómo podemos nosotros anticiparnos a este. [...]

2016-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
52 p, 2.5 MB My Own Trip : obtenció i localització de punts d'interès II / Jiménez Torres, Cristina ; Duran i Cals, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte vol desenvolupar un programari per Android destinat al guiatge d'un usuari per diferents punts d'interès, els quals han estat extrets de forma automàtica dels seus propis documents. Per poder aconseguir-ho, el programa serà capaç d'analitzar fitxers de text pla i extreure els diferents punts d'interès que apareguin (paraules clau). [...]
El proyecto quiere desarrollar un software para Android destinado a la guía de un usuario por diferentes puntos de interés, los cuales han sido extraídos de forma automática de sus propios documentos. [...]
The Project aims to develop software for Android aimed at guiding a userthrough different points of interest, which have been extracted automatically from theis own documents. To achieve this, the program will be able to analyze text files and extract the.

2013  
10.
80 p, 1.2 MB MyOwnTrip : obtenció i localització de punts d'interès I / Casado Sachez, Victor ; Duran i Cals, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball vol desenvolupar un sistema capaç de treballar amb conceptes tan actuals i innovadors com poden ser el Processament del Llenguatge Natural (PLN), la Realitat Augmentada i o la geo-localització. [...]
El presente trabajo quiere desarrollar un sistema capaz de trabajar con conceptos tan actuales e innovadores como pueden ser el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), la Realidad Aumentada y o la geo-localización. [...]

2013  

Documentos de investigación : Encontrados 13 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.