Results overview: Found 106 records in 0.02 seconds.
Articles, 71 records found
Contributions to meetings and congresses, 5 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 27 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Articles 71 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
26 p, 433.9 KB Human evaluation of three machine translation systems : from quality to attitudes by professional translators / Fernández Torné, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This article aims to compare three machine translation systems with a focus on human evaluation. The systems under analysis are a domain-adapted statistical machine translation system, a domain-adapted neural machine translation system and a generic machine translation system. [...]
En este artículo se comparan tres sistemas de traducción automática poniendo especial atención en la evaluación humana. Los sistemas analizados son un sistema estadístico de traducción automática con adaptación al dominio, un sistema neuronal de traducción automática con adaptación al dominio y un sistema de traducción automática genérico. [...]

2021 - 10.35869/VIAL.V0I18.3366
VIAL. Vigo International Journal of Applied Linguistics, 2021, p. 97-122  
2.
19 p, 333.3 KB Introducing Machine Translation in the Translation Classroom : a Survey on Students' Attitudes and Perceptions / González Pastor, Diana (Universitat de València)
The translation sector is going under major changes that will undoubtedly be accentuated in the future owing to the development of automation and artificial intelligence, and more specifically, of machine translation. [...]
El sector de la traducció està experimentant grans canvis que, sens dubte, s'accentuaran en el futur gràcies al desenvolupament de l'automatització i la intel·ligència artificial i, més concretament, a la traducció automàtica. [...]
El sector de la traducción está experimentando grandes cambios que, sin duda alguna, se acentuarán en el futuro gracias al desarrollo de la automatización y la inteligencia artificial y, más concretamente, a la traducción automática. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.273
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 47-65 (Tradumàtica oberta)  
3.
23 p, 458.1 KB A Human-machine Cooperation Protocol for Machine Translation Output Edit Annotation / de Almeida Costa, Felipe (Universitat General de Minas Gerais) ; S Pagano, Adriana (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Castro Ferreira, Thiago (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Meira, Jr., Wagner (Universitat Federal de Minas Gerais)
We report on a study exploring automatic edit annotation in a post-editing corpus with a new method for computing edit types. We examine edit type association with quality scores assigned to the machine translation output and the post-edited texts. [...]
Presentem un estudi que explora la detecció automàtica d'errors en un corpus de postedició amb un mètode inèdit per calcular tipus d'edició. Examinem la seva associació amb les puntuacions de qualitat assignades a la producció de traducció automàtica i als textos posteditats. [...]
Presentamos un estudio que explora la detección automática de errores en un corpus de posedición con un método novedoso para computar los diferentes tipos de corrección. Examinamos su asociación con la puntuación asignada a la calidad de los resultados de la traducción automática y de los textos poseditados. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.292
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 148-170 (Tradumàtica dossier)  
4.
25 p, 374.3 KB English-Turkish Literary Translation Through Human-Machine Interaction / Şahin, Mehmet (Universitat Boğaziçi. Department of Translation and Interpreting Studies) ; Gürses, Sabri
This article investigates perceptions of technology-mediated translations of literary texts by two groups: translation students and professional literary translators. The participants post-edited an excerpt from a classic Dickens novel into Turkish using a machine translation (MT) system of their choice. [...]
Aquest article investiga la percepció de la traducció de textos literaris per mitjà de la tecnologia des de dues perspectives: d'una banda, la d'estudiants de traducció i, d'altra, la de traductors literaris professionals. [...]
El presente artículo investiga cómo perciben la traducción asistida por ordenador de textos literarios un grupo de estudiantes de traducción y otro de traductores literarios profesionales. Los participantes de nuestro experimento poseditaron la traducción al turco de un pasaje de una clásica novela de Dickens realizada con un sistema de traducción automática (TA) de su elección. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.284
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 171-203 (Tradumàtica dossier)  
5.
17 p, 505.4 KB What do post-editors correct? : A fine-grained analysis of SMT and NMT errors / Alvarez-Vidal, Sergi (Universitat Pompeu Fabra) ; Oliver, Antoni (Universitat Oberta de Catalunya) ; Badia, Toni (Universitat Pompeu Fabra)
The recent improvements in neural MT (NMT) have driven a shift from statistical MT (SMT) to NMT. However, to assess the usefulness of MT models for post-editing (PE) and have a detailed insight of the output they produce, we need to analyse the most frequent errors and how they affect the task. [...]
Les millores recents en la TA neuronal (TAN) han impulsat un canvi de la TA estadística (TAE) a la TAN. Tanmateix, per avaluar la utilitat dels models de TA per a la postedició (PE), és fonamental analitzar els errors més freqüents i com afecten la tasca. [...]
Los avances recientes en TA neuronal (TAN) han producido un giro desde la TA estadística (TAE) hacia la TAN. Sin embargo, para evaluar la utilidad de los modelos de TA para la posedición, es imprescindible analizar los errores más frecuentes y cómo afectan a esta tarea. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.286
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 131-147 (Tradumàtica dossier)  
6.
9 p, 155.9 KB Introduction to the Dossier Issue "Studying human-computer interaction in translation and interpreting : software and applications / Koponen, Maarit (University of Eastern Finland) ; Nunes Vieira, Lucas (University of Bristol) ; Spinolo, Nicoletta (University of Bologna)
Digital tools are changing not only the process of translating and interpreting, but also the industry as a whole, societal perception and research in translation and interpreting. This Tradumàtica Special Issue collects research on some of these topics, highlighting the importance of furthering research on human-computer interaction in translation and interpreting studies.
Les eines digitals no només estan canviant la manera de traduir i interpretar, sinó també la indústria en el seu conjunt, la percepció de la societat i la recerca en traducció i interpretació. [...]
Las herramientas digitales no solo están cambiándola manera de traducir e interpretar, sino también la industria en su conjunto, la percepción de la sociedad y la investigación en traducción e interpretación. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.295
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 66-74 (Tradumàtica dossier)
3 documents
7.
27 p, 436.4 KB Evaluating the effectiveness of machine translation of audio description : the results of two pilot studies in the English-Dutch language pair / Vercauteren, Gert (Universitat d'Ànvers) ; Reviers, Nina (Universitat d'Amberes) ; Steyaert, Kim
The field of translation is undergoing various profound changes. On the one hand it is being thoroughly reshaped by the advent and constant improvement of new technologies. On the other hand, new forms of translation are starting to see the light of day in the wake of social and legal developments that require that products and content that are created, are accessible for everybody. [...]
El camp de la traducció està experimentant canvis profunds. D'una banda, està patint una autèntica transformació gràcies a l'arribada i la millora constant de les noves tecnologies. De l'altra, noves formes de traducció comencen a veure la llum arran de l'evolució social i legal que exigeix que els productes i continguts que es creen siguin accessibles per a tothom. [...]
El campo de la traducción está experimentando diversos cambios profundos. Por un lado, la llegada de nuevas tecnologías en constante desarrollo la está reconfigurando completamente. Por otro, están empezando a surgir nuevas formas de traducción como resultado de avances sociales y legales que establecen que los productos y contenidos que se crean han de ser accesibles para todo el mundo. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.288
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 226-252 (Tradumàtica dossier)  
8.
22 p, 380.8 KB Machine translation literacy and undergraduate students in applied languages : report on an exploratory study / Loock, Rudy (Université de Lille) ; Léchauguette, Sophie (Université de Lille)
This article reports on an exploratory study conducted on applied languages undergraduate students' use of machine translation. Starting from the observation that they make extensive use of free tools available online, our aim was to understand whether they are capable of identifying and correcting machine translation errors, and if so, to what extent.
Aquest article mostra el resultat d'un experiment realitzat sobre l'ús de la traducció automàtica per part d'estudiants de grau en llengües aplicades. Partint de la premissa que ells habitualment utilitzen eines gratuïtes disponibles en línia, el nostre objectiu era entendre si realment són capaços d'identificar i corregir errors de TA i, si és així, fins a quin punt.
Este artículo presenta los resultados de un experimento centrado en el uso de la traducción automática por parte de estudiantes de grado de lenguas aplicadas. Tras observar que utilizaban de forma habitual las herramientas gratuitas disponibles en línea, quisimos comprobar si eran capaces de identificar y corregir errores de traducción automática, y hasta qué punto.

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.281
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 204-225 (Tradumàtica dossier)  
9.
10 p, 595.0 KB Creació d'un motor de TAE especialitzat en farmàcia i medicina per a la combinació romanés-castellà / Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Peña-Irles, Víctor
Aquest article descriu el procés de creació d'un motor de traducció automàtica estadística especialitzat en medicina per a la combinació lingüística romanés--castellà a partir de corpus lliures disponibles a internet. [...]
This article describes the process of creation of a statistical machine translation engine specialised in medicine for the Romanian-Spanish language pair. The engine was based on free corpora available in internet. [...]

2017 - 10.21814/lm.9.2.254
Linguamática, Vol. 9 Núm. 2 (2017) , p. 45-53  
10.
4 p, 255.2 KB No free lunch does technology enhance students' writing skills? / Kozlova, Inna (Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Hampshire, Stephen F.
Este trabajo analiza "Online Translation Use in Spanish as a Foreign Language Essay Writing: Effects on Fluency, Complexity and Accuracy" de Kent Fredholm y discute si las tecnologías de traducción automàtica en línea como Traductor de Google ayudan a los estudiantes a mejorar sus habilidades de expresión escrita en lengua extranjera.
This paper analyses Kent Fredholm's "Online Translation Use in Spanish as a Foreign Language Essay Writing: Effects on Fluency, Complexity and Accuracy" and discusses whether the use of online translation technology such as Google Translate enhances students' writing skills in a foreign language.

2015 - 10.26378/rnlael918251
Revista Nebrija de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, Núm. 18 (2015) , p. 45-47  

Articles : 71 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 5 records found  
1.
1 p, 319.9 KB Perception vs. acceptability of TM and NMT output : what do translators prefer? / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica) ; Moorkens, Joss (Dublin City University) ; Way, Andy (Dublin City University)
This paper reports the results of two studies carried out with two different group of professional translators to find out how professionals perceive and accept NMT in comparison with TM. The first group translated and post-edited segments from English into German, and the second group from English into Spanish. [...]
2018
Annual Conferences of the European Association of Machine Translation. Alacant, 21è : 2018  
2.
1 p, 743.4 KB Empowering translators with MTradumàtica : a do-it-yourself SMT platform / Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
According to Torres Hostench et al. (2016), the use of machine translation (MT) in Catalan and Spanish translation companies is low. Based on these results, the Tradumàtica research group,2 through the ProjecTA and ProjecTA-U projects,3 set to bring MT and translators closer with a two-fold strategy. [...]
2018
Annual Conference of the European Association of Machine Translation. Alacant, 21è : 2018  
3.
15 p, 505.1 KB Quality assessment of post-edited versus translated wildlife documentary films : a three-level approach / Ortiz Boix, Carla (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This article presents the results of a study designed to evaluate the quality of post-edited wildlife documentary films (in comparison to translated) which are delivered using voiceover and off-screen dubbing. [...]
2015
4th Workshop on Post-editing Technology and Practice (WPTP4). Miami, EUA, 4 : 2015  
4.
36 p, 1.2 MB Machine translation and audio description : is it worth it? Assessing post-editing effort / Fernández Torné, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
2014
Languages and the Media conference, 10th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media. Berlin, Alemanya, 10a : 2014  
5.
27 p, 1.1 MB Enhancing sensorial and linguistic accessibility with technology : further developments in the TECNACC and ALST projects / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya) ; Fernández Torné, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya) ; Ortiz-Boix, Carla (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya)
2013
International Conference Media for All. Audiovisual Translation: Expanding Borders. Dubrovnik, Croàcia, : 2013  

Books and collections 2 records found  
1.
10 p, 324.1 KB Evaluating domain adaptation in machine translation across scenarios / Etchegoyhen, Thierry (Vicomtech-IK4) ; Fernández Torné, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Azpeitia Zaldua, Andoni (Vicomtech-IK4) ; Martínez García, Eva (Vicomtech-IK4) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
We present an evaluation of the benefits of domain adaptation for machine translation, on three separate domains and language pairs, with varying degrees of domain specificity and amounts of available training data. [...]
París : ELRA, 2018
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources Evaluation (LREC 2018), 2018, p. 6-15  
2.
443 p, 15.8 MB Translators and machine translation : book of presentations / Tradumàtica Research Group
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, 2016 - 10.13140/RG.2.2.12770.12484
International T3L Conference: tradumatics, translation technologies & localisation. Translators and machine translation. Barcelona, 2nd : 2016
International Conference on Translation. Barcelona, 9th : 2016  

Research literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
108 p, 1.3 MB La traducció automàtica al caire d'un atac de rialla : anàlisi comparativa de les tècniques de traducció automàtica i humana en les comèdies de Pedro Almodóvar / Jiménez Espejo, Alba ; Orero, Pilar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Als últims anys, hem presenciat com la traducció automàtica (TA) s'ha integrat dins del procés de traducció de textos tant generals com específics. No obstant això, dins l'àmbit de la traducció audiovisual (TAV), la introducció d'aquesta forma de traducció ha sigut més progressiva. [...]
Durante los últimos años, hemos presenciado cómo la traducción automática (TA) se ha integrado al proceso de traducción de textos tanto generales como específicos. Sin embargo, en el ámbito de la traducción audiovisual (TAV), esta forma de traducción ha ido introduciéndose de forma más paulatina. [...]
Over the last years, machine translation (MT) has been introduced into the translation process for both general and specific contexts. However, looking at the audiovisual translation (AVT) field, the establishment of this translation approach has evolved in a gradual way. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
2.
111 p, 1.4 MB Annotated Translation of the Video Game Rocket League / Díez Salas, Daniel ; Hernández García, Elena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta tesi s'emmarca dins de l'àmbit de la localització de videojocs. L'objectiu principal és fer una traducció crítica de la localització de Rocket League al castellà. Per dur-ho a terme, aquesta tesi primer farà un repàs de la història dels videojocs i de la seva localització. [...]
Esta tesis se enmarca en el ámbito de la localización de videojuegos. El objetivo principal es hacer una traducción crítica de la localización de Rocket League al español. Así pues, esta tesis primero hará un resumen de la historia de los videojuegos y de su localización. [...]
This master's thesis is englobed inside the video game localisation field. Its main objective is to provide translation criticism to Rocket League's localisation into Spanish. To carry this out, this thesis will first provide a historical overview video games and their localisation. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
3.
393 p, 4.3 MB Terminological Quality Evaluation in Turkish to English Corpus-Based Machine Translation in Medical Domain / Doğru, Gökhan ; Aguilar-Amat, Anna, 1962-, dir. ; Martín Mor, Adrià, dir.
Els aspectes generals de qualitat de la traducció automàtica (TA), com l'adequació i la fluïdesa, s'han estudiat àmpliament, però els aspectes més detallats, com la qualitat de la traducció de la terminologia, s'han subestimat, especialment en el context dels estudis de traducció. [...]
Los aspectos generales de calidad de la traducción automática (TA), como la adecuación y la fluidez, se han estudiado ampliamente, pero los aspectos más detallados, como la calidad de la traducción de la terminología, se han subestimado, especialmente en el contexto de los estudios de traducción. [...]
General quality aspects of machine translation (MT) such as adequacy and fluency are studied extensively, more fine-grained aspects such as the terminology translation quality have not received much attention especially in the context of translation studies. [...]

2021  
4.
77 p, 2.5 MB Qualitat en la Traducció de textos jurídics en la Unió Europea / Richarte Ferreyra, Maria Gabriela ; Sánchez Gijón, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball final de màster té com a objectiu la recerca d'una possible posteditese en el procés de traducció dels textos francès-espanyol especialitzats en l'àmbit jurídic mitjançant la plataforma de TA Etranslation de la Unió Europea. [...]
El presente trabajo final de máster tiene como objetivo la investigación de una posible posteditese en el proceso de traducción de los textos francés-español especializados en el ámbito jurídico mediante la plataforma de TA Etranslation de la Unión Europea. [...]
The aim of this Master's Degree Dissertation is to research possible post-editese in the translation process of French into Spanish texts specialising in the legal field through the European Union's Etranslation MT platform. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
5.
74 p, 1.1 MB Evaluación de la calidad de la traducción de motores de traducción automática neuronal en textos del ámbito jurídico / Esteban Hernández, Silvia ; Simon Jimenez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest estudi és comprovar si els motors de traducció automàtica neuronal gratuïts més populars, Google Translate i Microsoft Translator, estan preparats per traduir textos de l'àmbit jurídic de l'anglès al català per posteriorment ser poseditats. [...]
El objetivo de este estudio es comprobar si los motores de traducción automática neuronal gratuitos más populares, Google Translate y Microsoft Translator, están preparados para traducir textos del ámbito jurídico del inglés al catalán para su posterior posedición. [...]
The main objective of this study is to test whether the most popular free neural machine translation engines, Google Translate and Microsoft Translator, are ready to translate texts of legal-related content from English to Catalan to be post-edited afterwards. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
6.
69 p, 935.2 KB Avaluació de la traducció automàtica en assistents virtuals : el cas de Siri / Vila Ció, Maria ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball avalua la producció de la traducció automàtica de l'assistent virtual d'Apple, Siri. També fa un breu repàs de l'estat de la qüestió, que explora com Siri 'aprèn' nous idiomes gràcies al processament del llenguatge natural i utilitza aquesta informació per al seu traductor automàtic. [...]
El presente trabajo evalúa la producción de la traducción automática del asistente virtual de Apple, Siri. También da un breve repaso al estado de la cuestión, que explora como Siri 'aprende' nuevos idiomas gracias al procesamiento del lenguaje natural y utiliza esta información para su traductor automático. [...]
This paper evaluates the output of the automatic translation of Apple's virtual assistant, Siri. It also makes a brief review of the state of the art, understanding how Siri 'learns' new languages by the processing of natural language and uses this information for machine translation. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
7.
78 p, 1.6 MB Estudio comparativo entre los procesos de traducción humana y traducción automática estadística con la combinación de lenguas chino-español / Piqueras Herrero, Andrea ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar i estudiar el procés de creació i els resultats de traducció d'un motor de traducció automàtica estadística amb la combinació de llengües xinès-castellà i el procés de traducció humà per tal de determinar quin dels dos resulta més factible quant a la seva implementació al flux de treball. [...]
El objetivo de la presente investigación es analizar y estudiar el proceso de creación y los resultados de traducción de un motor de traducción automática estadística con la combinación de lenguas chino-español y el proceso de traducción humano para determinar cuál de ellos es más factible a la hora de implementarlo en el ámbito de trabajo. [...]
The aim of this research is to analyze and study the process of creation and the translation results of a statistical machine translation engine with the Chinese-Spanish language combination, and the process of human translation in order to determine which process is more feasible in the translation workflow. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
8.
1.3 MB Traducción automática inglés-catalán : tecnología de vanguardia, calidad y productividad / Briva Iglesias, Vicent ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els grans canvis i avenços tecnològics recents han consolidat la traducció automàtica (TA) com un element clau a tenir en compte en el món dels serveis lingüístics. En molts casos, és fins i tot un actor essencial per les limitacions de pressupost i temps. [...]
Los grandes cambios y avances tecnológicos recientes han consolidado la traducción automática (TA) como un elemento clave a tener en cuenta en el mundo de los servicios lingüísticos. En muchos casos, es incluso un actor esencial por las limitaciones de presupuesto y tiempo. [...]
Recent major changes and technological advances have consolidated machine translation (MT) as a key player to be taken into account in the language services world. In many cases, it is even an essential player due to budget and time constraints. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
9.
91 p, 2.2 MB Entrenament, avaluació i integració d'un traductor automàtic neuronal de l'àmbit biomèdic a una empresa / Méndez Arroyo, Marta ; Oliver González, Antoni, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducció automàtica neuronal està, actualment, a l'ordre del dia de totes les agències del sector. En aquest treball de fi de màster es duu a terme la creació d'un motor de traducció automàtica neuronal, amb la combinació d'idiomes EN>ES, en l'àmbit biomèdic en col·laboració amb una agència de traducció i mitjançant la configuració de Marian. [...]
La traducción automática neuronal está, actualmente, a la orden del día de todas las agencias del sector. En este trabajo de fin de máster se lleva a cabo la creación de un motor de traducción automática neuronal con la combinación de idiomas EN>ES, del ámbito biomédico en colaboración con una agencia de traducción y a partir de la configuración de Marian. [...]
Neural Machine translation is the new state-of-art in all the translation industry. In this Master's Degree dissertation, we create a neural machine translation engine with the language combination EN>ES about biomedicine in collaboration with a translation agency, built from Marian's configuration. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
10.
87 p, 3.7 MB Avaluació de la traducció automàtica d'imatges mitjançant sistemes de reconeixement de text en dispositius mòbils : Google Translate Images i Microsoft Translator Images / Páez Mérida, María ; Simon Jimenez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball presenta un exercici d'avaluació de resultats de traducció automàtica mitjançant les aplicacions mòbils de traducció d'imatges Google Translate Images i Microsoft Translator Images, en la combinació d'idiomes anglès espanyol. [...]
Este trabajo presenta un ejercicio de evaluación de resultados de traducción automática mediante las aplicaciones móviles de traducción de imágenes Google Translate Images y Microsoft Translator Images, en la combinación de idiomas inglés español. [...]
This paper presents an exercise in evaluating machine translation results using the mobile image translation applications Google Translate Images and Microsoft Translator Images in the English Spanish language combination. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  

Research literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
II Congrés Internacional T3L : Tradumàtica, Tecnologies de la Traducció i Localització "Els traductors i la traducció automàtica" / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Des del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis d'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona, el grup Tradumàtica organitza el II Congrés Internacional T3L: Tradumàtica, Tecnologies de la Traducció i Localització "Els traductors i la traducció automàtica" / IX Congrés Internacional sobre Traducció. [...]
2016  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.