Resultats globals: 71 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 28 registres trobats
Llibres i col·leccions, 19 registres trobats
Documents de recerca, 17 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 7 registres trobats
Articles 28 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
18 p, 469.4 KB Pomponio Mela : datos consolidados y nuevos hallazgos manuscritos. Códices LJS 60, Brukenthal 3, Zaluscianus, Marston 359 / Bran García, Francisco Javier (Universidad Complutense de Madrid)
La vida de Pomponio Mela constituye, en gran medida, una incógnita. Sobre la base de una labor filológica de siglos, se fija a continuación una serie de datos biográficos que han estado sujetos a cambios con el tiempo. [...]
La vida de Pomponi Mela constitueix, en gran manera, una incògnita. Sobre la base d'una labor filològica de segles, es fixa a continuació una sèrie de dades biogràfiques que han estat subjectes a canvis amb el temps. [...]
Pomponius Mela's life remains largely unknown. On the basis of a centuries-long philological study, a series of biographical data that have been subject to changes during the years are finally established. [...]

2020
Faventia, Vol. 42 (2020) , p. 47-64 (Articles)  
2.
22 p, 195.1 KB Un codice senese nella storia delle illustrazioni dantesche : note sulla fortuna critica della Commedia Yates Thompson 36 / Orsi, Elisa (Università di Pisa)
Il contributo intende ripercorrere brevemente la ricezione critica del ms. Yates Thompson 36, mostrando le intersezioni tra la storia della fortuna del manoscritto e la storia della fortuna dei manoscritti illustrati danteschi dal Novecento ad oggi. [...]
L'atricle pretén recórrer breument la recepció crítica del ms. Yates Thompson 36, tot mostrant les interseccions entre la història de la fortuna del manuscrit i la història de la fortuna dels manuscrits il·lustrats de Dante des del segle XX fins a l'actualitat. [...]
The article briefly retraces the critical reception of the manuscript Yates Thompson 36, showing the intersections between the successful history of the manuscript and that of Dante's illuminated manuscripts from the 20th century to the present. [...]
El artículo pretende rercorrere brevemente la recepción crítica del ms. Yates Thompson 36, mostrando las intersecciones entre la historia de la fortuna del manuscrito y la historia de la fortuna de Dante desde el siglo XX hasta el presente. [...]
La contribution vise à retracer brièvement la réception critique de Mme Yates Thompson 36, montrant les intersections entre l'histoire de la fortune du manuscrit et l'histoire de la fortune des manuscrits illustrés de Dante du XXe siècle à nos jours. [...]

2021 - 10.5565/rev/dea.155
Dante e l'Arte, Vol. 8 (2021) , p. 65-86 (Monogràfic)  
3.
22 p, 6.6 MB Un' indagine comparativa su alcuni aspetti iconografici del ms. Yates Thompson 36 / Ponchia, Chiara (Università degli Studi di Padova)
Il manoscritto Yates Thompson 36 della British Library è un codice che per la straordinaria ricchezza dell'apparato illustrativo, realizzato da Giovanni di Paolo e da un'ignota mano senese, ha a lungo richiamato l'acceso interesse della critica, che ne ha approfonditamente indagato le miniature sia dal punto di vista stilistico sia iconografico. [...]
El manuscrit Yates Thompson 36 de la Biblioteca Britànica és un còdex que per l'extraordinària riquesa de l'aparell il·lustratiu, creat per Giovanni di Paolo i una mà sienesa desconeguda, ha atret durant molt de temps l'agut interès dels crítics, que han investigat a fons les miniatures tant des d'un punt de vista estilístic com iconogràfic. [...]
The Yates Thompson 36 manuscript in the British Library is a codex whose extraordinarily rich illustrations, created by Giovanni di Paolo and an unknown Sienese hand, have long attracted the interest of critics who have thoroughly investigated the miniatures both stylistically and iconographically. [...]
El manuscrito Yates Thompson 36 de la Biblioteca Británica es un códice que por la extraordinaria riqueza del aparato ilustrativo, creado por Giovanni di Paolo y una mano desconocida de Siena, ha atraído durante mucho tiempo el gran interés de los críticos, que han investigado a fondo las miniaturas tanto desde un punto de vista estilístico como iconográfico. [...]
Le manuscrit Yates Thompson 36 de la British Library est un codex qui, pour l'extraordinaire richesse de l'appareil d'illustration, créé par Giovanni di Paolo et une main siennoise inconnue, a longtemps suscité le vif intérêt des critiques, qui ont étudié en profondeur les miniatures à la fois d'un point de vue stylistique et iconographique. [...]

2021 - 10.5565/rev/dea.146
Dante e l'Arte, Vol. 8 (2021) , p. 137-158 (Monogràfic)  
4.
38 p, 465.8 KB "Quant alcun hom demanda d'alcuna cosa dubtosa" : El tractat de les interrogacions de bartomeu de tresbens, estudi i edició / Giralt Soler, Sebastià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Es presenta aquí la primera edició crítica del Tractat de les interrogacions de Bartomeu de Tresbens a partir de l'única còpia manuscrita que se'n conserva, malgrat que és incompleta (Ripoll, Biblioteca Lambert Mata, XXI, ff. [...]
A first critical edition of the Tractat de les interrogacions by Bartomeu de Tresbens, from its incompletely preserved, unique manuscript copy (Ripoll, Biblioteca Lambert Mata, XXI, ff. 86r-98r), preceded by an introductory study. [...]

2021 - 10.7203/MCLM.8.20805
Magnificat cultura i literatura medievals, Vol. 8 (2021) , p. 127-164  
5.
13 p, 350.4 KB La «División de Wamba» en un manuscrito de la Biblioteca de Catalunya / Estévez Sola, Juan A. (Universitat de Huelva)
Descripción exhaustiva del manuscrito 193 de la Biblioteca de Catalunya y edición crítica de la versión de la División de Wamba incluida en él.
Descripció exhaustiva del manuscrit 193 de la Biblioteca de Catalunya i edició crítica de la versió de la Divisió de Vamba inclosa en aquest.
Description in full of the MS Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 193, and critical edition of the version of the Division of Wamba included in it.

2021
Faventia, Vol. 41 (2019) , p. 67-83 (Articles)  
6.
30 p, 5.8 MB Dal testo all'immagine : Blake in dialogo con Dante / Villa, Marianna (Università degli studi di Milano)
Il dialogo di Blake con Dante è frutto dell'intersezione tra i modi in cui la Commedia veniva interpretata in Inghilterra tra fine Settecento e inizio Ottocento e la particolare lettura "visiva" fatta da Blake. [...]
The essay focuses to investigate the genesis of Blake's inspiration, by reviewing texts and illustrations that Blake may have seen, in order to the interpretative and visual horizon within Blake has moved with his great originality. [...]
El diálogo de Blake con Dante es el resultado de la intersección entre las formas en que la Comedia fue interpretada en Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del XIX y la particular lectura "visual" de Blake. [...]
El diàleg de Blake amb Dante és el resultat de la intersecció entre les formes en què la Comèdia va ser interpretada a Anglaterra a la fi del segle XVIII i principis del XIX i la particular lectura "visual" de Blake. [...]

2020 - 10.5565/rev/dea.135
Dante e l'Arte, Vol. 7 (2020) , p. 29-58 (Monogràfic)  
7.
12 p, 345.7 KB Nous manuscrits de l'obra mèdica d'Arnau de Vilanova / Giralt Soler, Sebastià (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article és una primera presentació dels resultats obtinguts en el procés de revisió dels manuscrits de l'obra mèdica d'Arnau de Vilanova en el marc del desenvolupament de la base de dades Arnau BD dedicada a recopilar els còdexs del corpus atribuït a aquest metge medieval. [...]
This article is a first presentation of the results obtained by reviewing the manuscripts of Arnau de Vilanova's medical works in the development of the Arnau BD database, in which the codices of the corpus attributed to this medieval physician are collected. [...]

2020 - 10.3989/asclepio.2020.14
Asclepio, Vol. 72, núm. 1 (2020) , p. e313  
8.
24 p, 1.7 MB Algunes dades sobre els manuscrits de la versió catalana de la "Legenda aurea" / Garcia Sempere, Marinela (Universitat d'Alacant)
En aquest treball presentem un estat de la qüestió sobre alguns aspectes relacionats amb la versió catalana de la Legenda aurea, especialment els que es refereixen als manuscrits més complets que en conserven el text, les relacions entre ells, les modificacions més importants que introdueixen, les limitacions dels estudis que se n'han fet fins ara. [...]
We present a review on certain aspects of the Catalan version of the Legenda Aurea, especially those related to the most complete manuscripts, the relationship between them, the most important changes introduced in them, and the limitations of the studies that have been done so far. [...]

2015 - 10.5565/rev/medievalia.349
Medievalia, Vol. 18 Núm. 2 (2015) , p. 155-178 (Los contornos de la santidad: Textos y documentos)  
9.
34 p, 379.5 KB "«Com vol empaltar, dues coses deu hom guordar» : la traducció en català del tractat d'agricultura de Gottfried de Francònia / Martí Escayol, Maria Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
L'article descriu dos dels manuscrits que recullen les traduccions en llengües ibèriques del tractat d'agricultura escrit al segle xiv per l'autor alemany Gottfried de Francònia. Els manuscrits analitzats són l'escrit en castellà ms. [...]
2009
Estudis d'història agrària, Núm. 22 (2009) , p. 131-164  
10.
21 p, 332.1 KB Manuscrits grecs de la biblioteca d'Antonio Agustín a la seva correspondència i obra editada / Salvadó Recasens, Joan (Universitat Rovira i Virgili)
A la correspondència i obra editada d'Antonio Agustín (1517-1586), s'hi troben al·lusions a llibres de la seva biblioteca. L'article estudia aquestes al·lusions d'Agustín de manera global i circumscriu l'anàlisi als manuscrits grecs, que tracta d'identificar.
In the correspondence and published works by Antonio Agustín (1517-1586) there are references to some books from his library. This paper examines globally these allusions and focuses on the Greek manuscripts, which we try to identify.

2011
Faventia, Vol. 32-33 (2010-2011) , p. 225-245  

Articles : 28 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 19 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
174 p, 75.2 MB Els Primitius / Gudiol i Cunill, Josep, 1872-1931
Monografia il·lustrada sobre pintura medieval catalana sobre fusta escrita per l'historiador de l'art Josep Gudiol. És el segon volum dedicat a la pintura medieval a Catalunya.
Monografía ilustrada sobre pintura medieval catalana sobre madera escrita por el historiador del arte Josep Gudiol. Segundo volumen dedicado a la pintura medieval en Cataluña.
Illustrated monograph about Catalan Middle age painting on wood written by Josep Gudiol. Second volume on Middle age painting in Catalonia.

Barcelona (Canuda, 45) : S. Barbra, Llibr. Antiga i Moderna (Bas d'Igualada), 1927-1955 (Pintura Mig-eval Catalana ; 1-2)

Conté: Vol.2. La pintura sobre fusta

4 documents
2.
21 p, 334.4 KB El deix occità de Bartomeu de Tresbens / Giralt Soler, Sebastià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Alberni, Anna, ed. ; Cifuentes, Lluís, ed. ; Santanach, Joan, ed. ; Soler, Albert, ed.
Qui fruit ne sap collir»: Homenatge a Lola Badia, 2021 L'inici de l'edició dels tractats astrològics breus de Bartomeu de Tresbens (fl. 1359-1375) ha revelat la influència de la llengua occitana en la seva obra, una de les pistes que ha dut a descobrir els orígens d'aquest astròleg i metge de Pere III el Cerimoniós en el comtat de Foix. [...]
The start of the edition of the brief astrological treatises by Bartomeu de Tresbens (fl. 1359-1375) revealed the influence of the Occitan language in his works, one of the clues leading to discover the origins of this astrologer and physician to Peter III the Ceremonious in the county of Foix. [...]

2021
«Qui fruit ne sap collir»: homenatge a Lola Badia, (2021) , p. 301-310  
3.
11 p, 3.2 MB Can the pictures the story? : reflections on images in some Sydney Spanish manuscripts / Morlet Hardie, Jane (The University of Sydney)
This study looks at some interactions between image, music and text in three of Sydney University's Spanish manuscripts. There are no grand gestures in these manuscripts. There are no pictures of musical instruments, nor of people singing or playing musical instruments. [...]
Bellatera Institut d'Estudis Medievals 2020
Respondámosle a concierto : estudios en homenaje a Maricarmen Gómez Muntané, 2020, p. 139-150  
4.
59 p, 368.4 KB La Música a la Catedral de Girona / Gregori i Cifré, Josep M.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions ; Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2019 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 10)
Fons de la Catedral de Girona, 2019, p. XIII-LXXI  
5.
103 p, 835.2 KB La Música a Santa Maria d'Igualada / Gregori i Cifré, Josep M. ; Romeu i Solà, Anna
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2016 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 9)
Fons de la basílica de Santa Maria d'Igualada de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, 2016, p. XIII-CXV  
6.
13 p, 590.6 KB El Fons musical de l'Arxiu de la Catedral de Tarragona / Gregori i Cifré, Josep M.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2015 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 8)
Fons de la catedral de Tarragona, 2015, p. XIII-XXV  
7.
25 p, 302.0 KB La música a Tàrrega a la cruïlla dels segles XIX i XX / Niubó i Sala, Olga
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ; 2010 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 5) (Arxius i documents. Eines de recerca ; 8) (Cultura (Catalunya. Departament de Cultura). Arxius)
Fons Ramon Florensa de l'Arxiu Comarcal de l'Urgell, 2010, p. XI-XXXV  
8.
13 p, 261.6 KB Els fons musicals Vicenç Bou, Josep Pi i Pere Rigau del Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí / Grassot i Radresa, Marta
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009 (Arxius i documents. Eines de recerca ; 6) (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 3) (Cultura (Catalunya. Departament de Cultura). Arxius)
Fons del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, 2009, p. IX-XXI  
9.
43 p, 368.4 KB Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró / Gregori i Cifré, Josep M. ; Cabot i Sagrera, Neus ; Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró, Catalunya)
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ; 2010 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 4) (Arxius i documents. Eines de recerca ; 6) (Cultura (Catalunya. Departament de Cultura). Arxius)
Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró, 2010, p. IX-LI

Conté: I. Fons de la Capella de Música de Santa Maria de Mataró / Josep Maria Gregori i Cifré -- II. Fons Lluís Viada i Castellà / Neus Cabot i Sagrera -- III. Fons Joan Fargas i Heras / Neus Cabot i Sagrera -- Bibliografia  

10.
40 p, 485.2 KB El fons musical de la Catedral-Basílica del Sant Esperit i el seu repertori / Gregori i Cifré, Josep M. ; Catedral-Basílica del Sant Esperit (Terrassa, Catalunya)
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2007 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 1) (Arxius i documents. Eines de recerca ; 2) (Cultura (Catalunya. Departament de Cultura). Arxius)
Fons de la Catedral-Basílica del Sant Esperit de Terrassa, 2007, p. XIII-LII  

Llibres i col·leccions : 19 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 17 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
157 p, 17.3 MB Efficient and Scalable Handwritten Word Spotting on Historical Documents using Bag of Visual Words / Aldavert-Miró, David ; Rossinyol Sanabra, Marçal, dir. ; Lladós, Josep, dir.
La localització de paraules en el camp de anàlisis de documents es pot definir com el reconeixement de patrons encarregat de localitzar i recuperar una paraula específica dins d'una col·lecció d'imatges sense transcriure explícitament el corpus sencer. [...]
La detección de palabras se puede definir como el reconocimiento de patrones cuyo objetivo es localizar y recuperar una palabra clave específica dentro de una colección de imágenes de documentos sin transcribir explícitamente todo el corpus. [...]
Word spotting can be defined as the pattern recognition tasked aimed at locating and retrieving a specific keyword within a document image collection without explicitly transcribing the whole corpus. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Informàtica.

2021  
2.
14 p, 1.2 MB Plataforma per a l'assistència en la correcció d'exàmens : reconeixement de text manuscrit / Moreno Barradas, Joel ; Benavente Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha desenvolupat el mòdul de reconeixement de text manuscrit de la plataforma per l'assistència en la correcció d'exàmens, un projecte del Departament de Ciències de la Computació de la UAB que proporciona diverses eines de gestió i avaluació. [...]
En este proyecto se ha desarrollado el módulo de reconocimiento de texto manuscrito de la plataforma de asistencia en la corrección de exámenes, un proyecto del Departamento de Ciencias de la Computación de la UAB que proporciona diferentes herramientas de gestión y evaluación. [...]
This project has developed the handwritten text recognition module of the platform for assistance in exam correction, a project from the UAB Computer Science Department that provides different management and evaluation tools. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
435 p, 9.3 MB Religion, Imagination and Politics in Post-Carolingian Catalonia (10th - 12th centuries) / Novokhatko, Ekaterina ; Tischler, Matthias M., dir. ; Fidora, Alexander, dir.
Les fonts litúrgiques i hagiogràfiques llancen llum sobre els aspectes múltiples de la investigació històrica: història de les institucions i les seves biblioteques, de la transmissió de texts i llibres, de la reconstrucció dels arquetips i famílies de texts, història de les identitats, història cultural entre d'altres. [...]
Las fuentes litúrgicas y hagiográficas arrojan luz sobre múltiples aspectos de la investigación histórica: historia de las instituciones y sus bibliotecas, de la transmisión de textos y libros, de la reconstrucción de arquetipos y familias de textos, historia de las identidades, historia cultural, entre otras. [...]
Liturgical and hagiographical sources shed light on multiple aspects of historical research: histories of institutions and their libraries, transmission of texts and books, reconstruction of prototypes and families of texts, history of identities, cultural history and many others. [...]

2021  
4.
241 p, 3.1 MB "Scribal behaviour" e "scribal habits": un problema metodologico : fenomenologia dei codices descripti / Marchetti, Federico ; Trovato, Paolo, dir. ; Arqués, Rossend, , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica
Mi tesis doctoral pretende ilustrar los datos surgidos del estudio de los codices descripti en la tradición manuscrita de la comedia de Dante. Desde hace varios años, en diversos campos de investigación (filología genealógica y reconstructiva, New Philology, filología bíblica y del Nuevo Testamento), se estudian los manuscritos individuales con el objetivo de profundizar en el papel de sus copistas. [...]
In recent years, in various research fields (genealogical-reconstructive philology, New Philology, biblical and New Testament philology), many studies have focused on single manuscripts, aiming to detect their scribal habits. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
130 p, 2.9 MB Information extraction from heterogeneous handwritten documents / Toledo Testa, Juan Ignacio ; Fornes Bisquerra, Alicia, dir. ; Lladós, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
L'objectiu d'aquesta tesi és l'extracció d'Informació de documents total o parcialment manuscrits amb una certa estructura. Bàsicament treballem amb dos escenaris d'aplicació diferent. El primer escenari són els documents moderns altament estructurats, com formularis. [...]
El objetivo de esta tesis es la extracción de Información de documentos total o parcialmente manuscritos, con una cierta estructura. Básicamente trabajamos con dos escenarios de aplicación diferentes. [...]
The goal of this thesis is information Extraction from totally or partially handwritten documents. Basically we are dealing with two different application scenarios. The first scenario are modern highly structured documents like forms. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
6.
201 p, 1.4 MB Inquisitorial bureaucracy by Pere Miquel Carbonell / Arsic, Ivana ; Ferrero Hernández, Cándida, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
La Inquisición en la península Ibérica siempre ha sido un tema muy atractivo para los historiadores sobre el que han ido surgiendo diversas teorías que han convertido la temática en un topos, con aproximaciones que van desde las más antiguas y extremas a las más modernas y liberales. [...]
The Inquisition in Iberian domain has always been an attractive theme for many historians while many theories have emerged on the topic, from old and extreme to modern and liberal. However, the Catalan Inquisition was the theme abandoned for many years, hence with an aim to reveal this neglected scientific field this thesis is based on Pere Miquel Carbonell's manuscript Liber descriptionis reconsiliationisque, purgationis et condemmnationis hereticorum ALIAS de Gestis Hereticorum which is kept in The General Archive of The Crown of Aragon and contain records about the Catalan Inquisition from 1487 until 1507, a period declared as a time remembered by serious fight against Crypto-Judaism. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
7.
342 p, 5.3 MB Estudi codicològic i catalogació del manuscrit E-VI 293 : un testimoni de la música de tecla a Catalunya a principis del segle XIX / Pallàs, Laura ; Cortés, Francesc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
El manuscrit E-VI 293 és un manuscrit miscel·lani de música per a tecla copiat el 1813 que actualment es troba a la Biblioteca Episcopal de Vic. Conté 200 peces d'autors catalans i europeus, amb música escrita entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX. [...]
The manuscript E-VI 293 is a miscellaneous manuscript of keyboard music copied in 1813 that is currently in the Episcopal Library of Vic. It contains 200 pieces by Catalan and European authors, with music written between the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
2 documents
8.
7 p, 697.2 KB Retrieval of Visually Similar Images for Handwritten Documents Through Agglomerative Hierarchical Clustering / Boukfal, Mohamed ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In tasks of handwritten words recognition from a collection of manuscripts, a possible approach consists on grouping images using a measure of similarity in order to get a cluster distribution, aiming to have all the same words in the same cluster. [...]
En les tasques de reconeixement de paraules escrites a mà a partir d'una col·lecció de manuscrits, un possible enfocament consisteix en l'agrupació d'imatges utilitzant una mesura de similitud amb la finalitat d'obtenir una distribució de clúster, amb l'objectiu de tenir tots les mateixes paraules en el mateix clúster. [...]
En las tareas de reconocimiento de palabras escritas a mano a partir de una colección de manuscritos, una posible aproximación consiste en agrupar imágenes usando una medida de similitud para obtener una distribución de clúster, con el fin de tener todas las mismas palabras en el mismo grupo. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
493 p, 9.9 MB Nuevas aportaciones para el estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti : los manuscritos del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza / Yáñez Navarro, Celestino ; González Marín, Luis Antonio, 1962-, dir. ; Ezquerro Esteban, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
Tradicionalment, s'ha donat per descomptat que la difusió de la música de Domenico Scarlatti durant el segle XVIII a Espanya fou escassa. Es creia que la circulació de música de tecla es va circumscriure a la cort de Madrid i la seva propera àrea d'influència, sobretot, per dues raons. [...]
Tradicionalmente, se ha dado por supuesto que la difusión de la música de Domenico Scarlatti durante el siglo XVIII en España fue escasa. Se creía que la circulación de sus sonatas para teclado se circunscribió a la corte madrileña y a su área próxima de influencia, sobre todo, por dos motivos. [...]
It has been traditionally believed that the diffusion of the music by Domenico Scarlatti during the 18th century in Spain was scarce. It has been taken for granted that diffusion of his sonatas for keyboard was limited to the circle of the court of Madrid and its nearest area of influence. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
3 documents
10.
546 p, 2.7 MB Iconografía diabólica e infernal en la miniatura medieval hispana : los Beatos / Gómez, Nora M. ; Español, Francesca, 1956- , dir. (Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
La investigación se ha centrado en la iconografía diabólica e infernal en el corpus de los Beatos hispanos, entre la segunda parte del siglo X y las primeras décadas del XIII. En una primera parte se ha indagado acerca de la conceptualización de la personificación del mal en la figura del Diablo y en cómo imaginaron el Infierno las culturas antiguas de la cuenca del Mediterráneo. [...]
The research has focused on the diabolical and infernal iconography in the corpus of Hispanic Beatus, between the second half of the tenth century and the first decades of the thirteenth. In the first part has inquired about the personification of evil in the figure of the Devil and how Hell was imagined in ancient cultures of the Mediterranean basin. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
3 documents

Documents de recerca : 17 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 7 registres trobats  
1.
Dante visualizzato. Carte Ridenti III : XIV Secolo, seconda metà / Societat Catalana d'Estudis Dantescos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (Tours, França) ; Colloquio Internazionale su Dante visualizzato : Carte Ridenti (3r : 2017 : Tours, França)
Captura de la pàgina web del Tercer Col·loqui Internacional "Dante visualizzato", sobre els manuscrits il·lustrats, gravats i altres obres artístiques més importants del segle XV que van voler reproduir iconogràficament les visions de Dante Alighieri a la seva "Divina Commedia" .
2017  
2.
Dante visualizzato. Le Carte Ridenti II : Secolo XV, prima metà / Societat Catalana d'Estudis Dantescos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Società Dantesca Italiana ; Colloquio Internazionale su Dante visualizzato : Carte Ridenti (2n : 2016 : Firenze)
Captura de la pàgina web del Segon Col·loqui Internacional "Dante visualizzato" sobre els manuscrits il·lustrats, gravats i altres obres artístiques més importants del segle XV que van voler reproduir iconogràficament les visions de Dante Alighieri a la seva "Divina Commedia" .
2016  
3.
Dante visualizzato. Le Carte Ridenti I : XIV Secolo / Aguilà, Helena ; Societat Catalana d'Estudis Dantescos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Medievals ; Colloquio Internazionale su Dante visualizzato : le Carte Ridenti (1er : 2015 : Barcelona)
Captura de la pàgina web del Primer Col·loqui Internacional "Dante visualizzato" sobre els manuscrits il·lustrats, gravats i altres obres artístiques més importants del segle XIV que van voler reproduir iconogràficament les visions de Dante Alighieri a la seva "Divina Commedia" .
2015  
4.
1 p, 4.8 MB Llibres i revistes de gran foli / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Soler i Fabregat, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Sierra Hinojosa, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General al novembre de 2009 formada per llibres i revistes de dimensions especials que no poden encabir-se a les prestatgeries obertes al públic, i que en conseqüència poden no ser prou coneguts. [...]
2009
14 documents
5.
2.2 KB Joies de la miniatura medieval / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Les Biblioteques d'Humanitats i Veterinària donen a conèixer l'obra de Moleiro Ediciones. Una editorial que centra la seva producció en edicions facsímils de còdexs, mapes, obres d'art realitzades amb pergamí, papir, vitel·la entre els segles VIII i XVI amb la forma de llibre il·luminat. [...]
2010  
6.
640x480, 60.5 KB Exposició 1 milió de llibres / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
L'exposició oferia una bona selecció dels fons bibliogràfics i documentals de la nostra Universitat, que inclou cartes, manuscrits, facsímils, manuals docents o publicacions periòdiques entre d'altres tipologies. [...]
2006
23 documents
7.
3.1 KB Còdexs mesoamericans / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Amb motiu del cicle de conferències: Els còdexs Mesoamericans, organitzat Grup d'estudis precolombins del Departament d'ART de la UAB, la Biblioteca d'Humanitats ha elaborat aquesta exposició.
2006  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.