Results overview: Found 155 records in 0.01 seconds.
Articles, 78 records found
Periodical publications, 2 records found
Books and collections, 9 records found
Research literature, 66 records found
Articles 78 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
24 p, 1.2 MB Llar, barri, ciutat i coespacialitat : sentit de lloc dels immigrants espanyols i italians a Mèxic / Oliveras González, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Mendoza Pérez, Cristóbal (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Departamento de Sociología)
Aquest article analitza l'espai viscut i el sentit de lloc d'un grup d'immigrants qualificats procedents del sud d'Europa a Mèxic. Es parteix de la hipòtesi que la dimensió espacial d'"esdevenir local" és rellevant per al procés d'assentament i permanència dels migrants en el lloc de destinació. [...]
Este artículo analiza el espacio vivido y el sentido de lugar de un grupo de immigrantes cualificados procedentes del sur de Europa a México. Se parte de la hipótesis que la dimensión espacial de "convertirse en local" es relevante para el proceso de asentamiento y permanencia de los migrantes en el lugar de destinación. [...]
This article analyses the lived space and the sense of place of a group of skilled immigrants from southern Europe in Mexico. The hypothesis is that the spatial dimension of "becoming local" is relevant in the migrants' process of settlement and remaining at the country of destination. [...]

2019 - 10.2436/20.3002.01.175
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 87 (2019) , p. 123-146  
2.
17 p, 185.8 KB Rural out-migration and return : perspectives on the role of the everyday reality and the idyll in Ireland / Cawley, Mary (National University of Ireland Galway)
The aim of this article is to add to understandings of the rural idyll as an influence on return migration. Interviews were conducted with thirty-four first generation rural returnees in Ireland and their responses were analysed in depth. [...]
El propòsit d'aquest article és reconèixer el paper de l'idil·li rural com un factor influent en la població emigrant retornada. S'han dut a terme entrevistes a trenta-quatre emigrants de primera generació retornats a Irlanda. [...]
El propósito de este artículo es reconocer el papel del idilio rural como un factor influyente en la población emigrante retornada. Se han llevado a cabo entrevistas a treinta y cuatro emigrantes de primera generación retornados a Irlanda. [...]
Cette contribution est désignée à contribuer à une meilleure compréhension de l'influence de l'idylle rurale sur le retour des émigrés. Elle est basée sur l'analyse en détail des 34 entretiens avec des émigré(e)s qui sont rentré(e)s à la campagne en Irlande. [...]

2020 - 10.5565/rev/dag.588
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 2 (2020) , p. 289-305 (Articles)  
3.
24 p, 1.2 MB Pràctiques espacials de supervivència realitzades per "travestis" i dones trans llatinoamericanes a la ciutat de Barcelona / Ornat, Marcio Jose (Universidade Estadual de Ponta Grossa) ; Silva, Joseli Maria (Universidade Estadual de Ponta Grossa) ; Chimin Junior, Alides Baptista (Universidade Estadual de Centro-Oeste)
Aquesta reflexió analitza les pràctiques espacials de supervivència desenvolupades per travestis i dones trans llatinoamericanes a la ciutat de Barcelona. Espanya va rebre una gran inversió després de la seva entrada a la Comunitat Europea l'any 1986, la qual cosa li va permetre gaudir d'un gran creixement econòmic. [...]
Este texto analiza las prácticas espaciales de supervivencia llevadas a cabo por travestis y mujeres trans latinoamericanas en la ciudad de Barcelona. España recibió una importante inversión con la entrada en la Comunidad Europea en el año 1986, lo que supuso un gran crecimiento económico. [...]
This text analyzes the spatial practices of survival carried out by travestis and Latin American trans women in the city of Barcelona, Spain. Following the country's entry into the European Community (1986), Spain received a significant investment, leading to marked economic growth. [...]
Ce texte analyse les pratiques spatiales de survie menées par des travestis et des femmes trans latino-américaines dans la ville de Barcelone, en Espagne. L'Espagne a bénéficié d'un investissement important lors de son entrée dans la Communauté Européenne (1986), ce qui lui a valu une forte croissance économique. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.574
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 3 (setembre-desembre 2019) , p. 493-515 (Articles)  
4.
38 p, 2.6 MB La movilidad social de los valencianos en Cataluña : un estudio de caso a través de la Encuesta Sociodemográfica de 1991 / Pitarch Calero, Kenneth (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Treviño, Rocío (Centre d'Estudis Demogràfics)
En el presente trabajo se analiza el nivel de movilidad social intrageneracional e intergeneracional de uno de los grupos migrantes más antiguos de Cataluña, el valenciano, comparándolo con el resto de los grupos migrantes del resto de España. [...]
En aquest treball s'analitza el nivell de mobilitat social intrageneracional i intergeneracional d'un dels grups migrants més antics de Catalunya, el valencià, comparant-ho amb la resta dels grups migrants de la resta d'Espanya. [...]
In this paper, we analyse the level of intra- and intergenerational social mobility of one of the oldest migrant groups in Catalonia, the Valencians, and compare them to other migrant groups from the rest of Spain. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2516
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 3 (2019) , p. 447-484 (Artículos)  
5.
22 p, 2.5 MB The Chinese in Southern Europe : has urban regeneration addressed their new form of clustering? / Verdini, Giulio (University of Westminster. Department of Urban Planning and Transport) ; Russo, Enrico (Xi'an Jiaotong-Liverpool University. Department of Urban Planning and Design)
This paper attempts to analyse the particular features of Chinese clustering in two southern European cities and the urban regeneration responses employed in the decade 2005-2015: Prato in Italy and Santa Coloma de Gramenet in Spain, which are among the cities with the highest rate of Chinese in-migration within their respective countries. [...]
Aquest treball analitza les característiques particulars de les comunitats xineses en dues ciutats del sud d'Europa i les propostes de regeneració urbana que s'han dut a terme en la dècada 2005-2015. [...]
Este trabajo analiza las características particulares de las comunidades chinas en dos ciudades del sur de Europa y las propuestas de regeneración urbana que se han llevado a cabo en la década 2005-2015. [...]
Cet article tente d'analyser les particularités des communautés chinoises dans deux villes du sud de l'Europe et les propositions de régénération urbaine mises en œuvre dans la décennie 2005-2015 : Prato en Italie et Santa Coloma de Gramenet en Espagne comptent parmi les villes présentant le plus taux d'immigration chinoise le plus élevé dans leurs pays respectifs. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.402
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 163-184  
6.
21 p, 659.2 KB El acceso a la ocupación en contexto de migración intra-europea : recursos relacionales y formas de enfrentar la incertidumbre / Thomàs-Vanrell, Caterina (Cirad. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (França))
El articulo explica los procesos de migración y acceso al trabajo de 57 jóvenes y adultos de origen español en la ciudad de Toulouse (Francia). El período de referencia (2012-2015) se sitúa en la inmediata recesión que afectó las posibilidades de empleo de gran parte de la población de este territorio. [...]
L'article explica els processos de migració i accés al treball de 57 joves i adults d'origen espanyol a la ciutat de Tolosa (França). El període de referència (2012-2015) es situa en la immediata recessió que va afectar les possibilitats d'ocupació de gran part de la població d'aquest territori. [...]
The article explains the processes of migration and access to work of 57 Spanish young and adults in the city of Toulouse (France). The reference period (2012-2015) is in the immediate recession that affected the employment possibilities of a large part of the population of this territory. [...]

2018 - 10.5565/rev/aiet.78
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 5 (2018) , p. 285-305 (Vulnerabilitat i mercat de treball)  
7.
19 p, 427.1 KB Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües en la població japonesa a Catalunya / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La present recerca explora la presència del català i del castellà en les parles dels japonesos residents a Catalunya. A partir de les dades recollides mitjançant entrevistes i observacions dels participants, s'ha comprovat que és força habitual que el contacte lingüístic dins aquesta població es produeixi en un sol mot, predominantment en castellà. [...]
This study explores the presence of the Catalan and Spanish languages in the discourses of the Japanese people living in Catalonia. Based on the data collected through interviews and participant observations, it has been found that it is quite common for language contact within this population to occur in a single word predominantly in Spanish. [...]

2016 - 10.2436/20.2504.01.119
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 26 (2016) , p. 249-267  
8.
22 p, 207.2 KB Jóvenes profesionales del sur de Europa a México : razones para migrar, inserción laboral y expectativas de futuro / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Oliveras González, Xavier (El Colegio de la Frontera Norte (Mèxic)) ; Mendoza Pérez, Cristóbal (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Departamento de Sociología)
Debido a la crisis económica de 2008, la literatura académica ha observado una movilidad creciente de jóvenes calificados del sur de Europa a países con mayores oportunidades laborales. A partir de una metodología cualitativa, se analiza la migración de jóvenes universitarios (menores de 30 años) españoles e italianos a México. [...]
Arran de la crisi econòmica de 2008, la literatura acadèmica ha observat una mobilitat creixent de joves qualificats del sud d'Europa cap a països amb més oportunitats laborals. A partir d'una metodologia qualitativa, a l'article s'hi analitza la migració de joves universitaris (de menys de 30 anys) espanyols i italians a Mèxic. [...]
As reported in the literature, the number of young skilled people migrating from Southern Europe to countries with more labour opportunities has increased following the 2008 economic crisis. Using a qualitative methodology, this paper analyses the migration of young university graduates (under 30) from Italy and Spain to Mexico. [...]
La littérature a observé une migration croissante des jeunes qualifiés de l'Europe du sud, à cause de la crise économique de 2008, vers des pays présentant de plus nombreuses possibilités d'emploi. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.503
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 93-114 (Articles)  
9.
28 p, 2.1 MB Migrar y ser migrante : nociones de migrantes extranjeros actuales asentados en cuatro ciudades del sur de Chile / Corvalán Nazal, Andrea Verónica ; Reyes Velásquez, Carlos Andrés (Universidad de La Frontera (Chile)) ; Vergara Muñoz, Nelson (Universidad de Los Lagos)
El artículo presenta resultados de un estudio cualitativo que exploró las nociones sobre migrar y ser migrante que extranjeros asentados en cuatro ciudades del sur de Chile (Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro) tienen sobre su propio proceso migratorio. [...]
This article presents the results of a qualitative study which explored the notions of migrating and being a migrant that foreigners settled in four cities of southern Chile (Valdivia, Osorno, Puerto Montt and Castro) have regarding their own migration process. [...]
L'article presenta els resultats d'un estudi qualitatiu que va explorar les nocions sobre migrar i ser migrant que estrangers assentats en quatre ciutats del sud de Xile (Valdivia, Osorno, Puerot Montt i Castro) tenen sobre el seu propi procés migratori. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2346
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 1 (Gener-Març 2019) , p. 101-128 (Artículos)  
10.
26 p, 185.1 KB Asociacionismo migrante latinoamericano y codesarrollo : ámbitos de participación política transnacional / Cortes Maisonave, Almudena (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Antropología Social) ; Sanmartín Ortí, Anna (Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud-FAD)
El texto analiza cómo las trayectorias y las características de las tramas asociativas migrantes condicionan el impulso y la puesta en práctica del codesarrollo en la ciudad de Madrid, además de la manera en que ha sido impulsado el codesarrollo ha impactado a su vez en el discurso, la orientación y el proceso de transnacionalización de las asociaciones de migrantes. [...]
The article analyzes how the trajectories and characteristics of migrant associations determine the promotion and implementation of co-development in the city of Madrid, Spain, and how the way co-development has been promoted has impacted on the discourse, orientation and transnationalization process of migrant associations. [...]
El text analitza com les trajectòries i les característiques de les trames associatives migrants condicionen l'impuls i la posada en pràctica del codesenvolupament a la ciutat de Madrid, a més de la manera en què s'ha impulsat el codesenvolupament ha impactat al seu torn en el discurs, l'orientació i el procés de transnacionalització de les associacions de migrants. [...]

2018 - 10.5565/rev/papers.2506
Papers : revista de sociologia, Vol. 103 Núm. 4 (octubre-desembre 2018) , p. 551-575 (Artículos de monográfico)  

Articles : 78 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Periodical publications 2 records found  
1.
1 p, 1.3 MB Notícies UE [butlletí] / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Aquesta publicació conté un extracte del web "Notícies UE: portal del CDE-UAB", que es publica des de 2011. Anteriorment (de 2004 a 2010) es va publicar el butlletí "CDE UAB Info", que es pot consultar també al DDD.
Centre de Documentació Europea 2020-  
2.
41 p, 830.4 KB Publicacions online sobre la Unió Europea : recopilació del Centre de Documentació Europea UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Recopilació de publicaciones de i sobre la Unió Europea (articles de revistes científiques, working papers de centre de recerca i estudis i informes generats per les institucions i agències de la Unió Europea).
Centre de Documentació Europea 2020-  

Books and collections 9 records found  
1.
19 p, 2.3 MB Les migracions interiors a Catalunya : intensitat, selectivitat i estructura espacial dels fluxos migratoris / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Pascual i Ruiz, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics)
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 1998 (Estadística de síntesi)
La Societat Catalana. Llibre 4. Migracions, 1998, p. 201-219  
2.
34 p, 773.2 KB Població / Miret, Pau, 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Tot i que és una afirmació un xic controvertida, cal diferenciar clarament el concepte de població jove —o de joves— i el de joventut: mentre que jove fa referència a una edat determinada —que assumeix que es perllonga la joventut—, la joventut és una etapa vital que es caracteritza per la dependència residencial, financera i familiar respecte a uns pares o tutors; en aquest darrer sentit, la joventut és un període de la vida. [...]
Barcelona Observatori Català de la Joventut. Secretaria General de Joventut 2005 (Estudis, núm. 17)
Informe sobre la joventut al 2005, 2005, p. 15-46  
3.
58 p, 529.8 KB El Territori i la mobilitat migratòria dels joves a Catalunya / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio ; Recaño Valverde, Joaquín ; Sánchez Moya, Carlos ; Catalunya. Secretaria General de Joventut
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria General de Joventut, 2003 (Aportacions ; 22)  
4.
22 p, 414.6 KB L'habitatge : el context residencial dels nous catalans / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Catalunya és un cas particular pel que fa a l'anàlisi de la integració residencial dels seus immigrants. A causa del pes de la immigració, és tan difícil aïllar-hi nítidament un únic model de referència com un grup o grups que aspirin a reproduir-lo. [...]
Cataluña es un caso particular en lo que respecta a la integración residencial de sus inmigrantes. Debido al peso de la inmigración, es difícil aislar un único modelo de referencia y un grupo o grupos que aspiren a reproducirlo. [...]
Catalonia is a special case regarding the residential integration of its immigrants. Because immigration weight it is there so important, it is difficult to isolate a single reference model as well as a group or groups that want to get in it. [...]
En ce qui concerne l'intégration résidentielle de ses immigrants, la Catalogne est un cas particulier. On ne peut pas isoler clairement un modèle unique de référence ni un groupe o groupes aspirant à le reproduire, à cause du poids qui représente l'immigration. [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2015 (Ciutadania i immigració ; 11)
Recerca i immigració VII : migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana, 2015, p. 123-144  
5.
528 p, 5.4 MB Diásporas, migrações, tecnologias da comunicação e identidades transnacionais / Cogo, Denise, ed. ; ElHajji, Mohammed, ed. ; Huertas Bailén, Amparo, ed.
Tras reunir a 32 especialistas que han contribuido con 27 capítulos, este libro presenta una fascinante perspectiva interdisciplinar sobre algunas de las dinámicas sociales y mediatizadas más actuales que informan sobre procesos identitarios en tiempos de una radical transición sociocultural y político-económica. [...]
Bellaterra : Institut de la Comunicació (InCom-UAB), 2012 (eBooks de l'InCom-UAB, 1)  
6.
268 p, 2.6 MB Estudos de recepção Latino-Americanos: métodos e práticas / Mayora Ronsini, Veneza ; Cogo, Denise, coord. ; Repoll, Jerónimo, coord.
El libro incluye una selección de los trabajos presentados en el XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, realizado en Montevideo, Uruguay, en Mayo de 2012. Los textos ofrecen un panorama de aproximaciones teórico-metodológicas en los estudios de recepción. [...]
Bellaterra : Institut de la Comunicació (InCom-UAB), 2014 (eBooks de l'InCom-UAB ; 7)  
7.
30 p, 1.8 MB The Mediterranean Rio Grande/Rio Bravo : envisioning global borders / Ribas Mateos, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2015 (Focus on international migration ; 2)  
8.
1 p, 1.4 MB Para poner en practica una Resolucion del Consejo, que se me ha comunicado, necessito, que V.ms. me informen con claridad, y distincion: qué desplobados ay en el termino de esse Pueblo, ò confinantes à èl, con Jurisdicción separada: quien los posee: de qué puede venir su despoblación ... / Gutiérrez de Piñeres, Juan
"Carta dirigida a los Señores Alcaldes de determinados pueblos pidiendo información sobre la despoblación" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Carta dirigida als Senyors Alcaldes de determinats pobles demanant informació sobre el despoblament. .

[Sevilla: s.n., 1769]  
9.
3 p, 3.0 MB Por Real Orden de veinte y ocho de Abril del Año proximo pasado, encargò S.M. al Consejo, que por los medios mas breves y eficaces providenciase lo que correspondiese à precaver la absoluta despoblación que ya amenazaba à la Villa de Palacios del rio Pisuerga ... / Consejo Real de Castilla ; Carles III, 1716-1788 rei d'Espanya ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
"Orden del Consejo pidiendo información con la mayor brevedad, del número de Despoblados, que hai en el termino o distrito de la Villa de Palacios de Río Pisuerga" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Ordre del Consell demanant informació amb la major brevetat possible, del nombre de Despoblats, que hi ha en el terme o districte del Poble de Palacios de Río Pisuerga (…). .

[Madrid : s.n., 1769]  

Research literature 66 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
44 p, 738.2 KB Reagrupación familiar de los nacionales de terceros países en el Derecho de la Unión Europea / Ianushkevich, Kseniia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Este trabajo aborda las cuestiones relacionadas con la regulación del derecho a la reagrupación familiar de los nacionales de terceros países en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El estudio se basa en el análisis del Derecho originario y Derecho secundario de la UE, sobre todo, de la Directiva 2004/86/CE, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. [...]
Aquest treball aborda les qüestions relacionades amb la regulació de el dret a la reagrupació familiar dels nacionals de tercers països en l'ordenament jurídic de la Unió Europea. L'estudi es basa en l'anàlisi de el Dret originari i Dret secundari de la UE, sobretot, de la Directiva 2004/86 / CE, de 22 de setembre de 2003, sobre el dret a la reagrupació familiar, així com de la jurisprudència de l' Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'respecte. [...]
This paper dwells on the issues related to the family reunification of the third-country nationals in the EU law. The study is based on the analysis of the EU Original law and Secondary law, in particular, the Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification and the case-law of the European Court of Justice on the subject. [...]

Bellaterra Institut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 2/2020)  
2.
60 p, 3.5 MB El potencial demográfico de la migración de latinoamericanos hacia España / Prieto Rosas, Victoria ; Cabré, Anna, 1943- ; Recaño Valverde, Joaquín
El fenómeno de la migración de origen latinoamericano de la pasada década fue especialmente significativo. El año 2000 señala el inicio de la fase de auge o expansión de este flujo y a partir de entonces el conjunto de nacionalidades latinoamericanas se convierte en protagonista. [...]
Durant la dècada passada, el fenomen de la migració d'origen llatinoamericà va ser especialment significatiu. L'any 2000 assenyala l'inici de la fase d'expansió d'aquest flux i el conjunt de nacionalitats llatinoamericanes esdevé el principal protagonista d'aquest. [...]
The phenomenon of migration from Latin America was especially significant in the last decade. The year 2000 marks the beginning of the boom or expansion phase of this flow, when Latin Americans became the leading foreign group in Spain. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 417)  
3.
23 p, 1.9 MB The impact of the global financial crisis on migration to and remittance flows from Spain / Roig, Marta ; Recaño Valverde, Joaquín
This paper describes migration flows to Spain and remittance outflows from Spain during the economic crisis (2008-2010). It also explores the influence of recent migration and labour market trends in the different responses to the crisis observed in remittance flows to the main receiving countries, namely Bolivia, Colombia, Ecuador, Morocco and Romania. [...]
Es descriuen els fluxos migratoris cap a Espanya i les remeses procedents d'Espanya, durant la crisi econòmica (2008-2010). També s'explora la influència de la migració més recent i les tendències del mercat de treball, sobre les diferents respostes que donen a la crisi, aspecte observat a partir dels fluxos de remeses cap als principals països de recepció, és a dir, cap a Bolívia, Colòmbia, Equador, Marroc i Romania. [...]
Se describen los flujos migratorios hacia España y las remesas procedentes de España, durante la crisis económica (2008-2010). También se explora la influencia de la migración más reciente y las tendencias del mercado de trabajo, sobre las diferentes respuestas que dan a la crisis, aspecto observado a partir de los flujos de remesas hacia los principales países de recepción, es decir, hacia Bolivia, Colombia, Ecuador, Marruecos y Rumanía. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2012 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 397)  
4.
71 p, 3.3 MB Análisis demográfico del empadronamiento : la población de nacionalidad extranjera en Andalucía (1998-2010) / Ortega-Rivera, Enrique
Se analiza la evolución del empadronamiento de la población extranjera en los municipios de Andalucía, de 1998 a 2010, así como sus patrones temporales y espaciales. A partir de los datos sobre las altas de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE), se demuestra que su evolución se ha visto marcada por diversos cambios legislativos y económicos como la Regularización de 2000, la Normalización de 2005, la adhesión de Rumanía a la UE y la crisis económica a partir de 2008. [...]
S'analitza l'evolució de l'empadronament de la població estrangera en els municipis andalusos, de 1998 fins al 2010, així com els seus patrons temporals i espacials. A partir de les dades sobre les altes de les Estadístiques de Variacions Residencials (INE), es demostra que la seva evolució s'ha vist marcada per diversos canvis legislatius i econòmics com ara la Regularització del 2000, la Normalització del 2005, l'adhesió de Romania a la UE i la recessió econòmica a partir del 2008. [...]
In this paper, the recording of in-migrations of foreign-born in population registers is analysed for Andalusia from 1998 to 2010, as well as its temporal and spatial patterns. Using data on in-migrations from the Statistical Variation Statistics, the analyses demonstrate how the evolution of entries has been largely shaped by several changes to legislation and the economy such as the Regularization of 2000, the Normalization of 2005, the accession of Romania to the EU or the economic recession since 2008. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2012 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 402)  
5.
74 p, 4.1 MB La reagrupación familiar, en la provincia de Girona, entre 2004 y 2010 / Galeano, Juan
La reagrupación familiar constituye un mecanismo por medio del cual los inmigrantes recomponen sus familias (nucleares) dentro de la sociedad en la que se integran. Este fenómeno ha ganado relevancia en Girona, como en el resto de España, tras el "boom" inmigratorio de la primera década del siglo XXI. [...]
El reagrupament familiar constitueix un mecanisme amb el que els immigrants recomponen les seves famílies (nuclears) dins la societat en la que s'integren. Aquest fenomen ha guanyat rellevància a Girona, com a la resta d'Espanya, després del "boom" immigratori de la primera dècada del segle XXI. [...]
Family reunification is a mechanism by which immigrants recompose their (nuclear) families within the society in which they are integrated. This phenomenon has gained prominence in Girona, as in the rest of Spain, after the immigration "boom" of the first decade of the XXI century. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2012 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 401)  
6.
35 p, 2.0 MB The internal migration of foreign-born population in southern Europe : demographic patterns and individuals determinants / Recaño Valverde, Joaquín ; Miguel Luken, Verónica de
The main objective of this document is to describe the different socio-demographical and individual factors that explain the internal migration patterns of the foreign-born population in some Southern European countries: Italy, Portugal and Spain, countries with a common history of past emigration and that have become dynamic destinations in the European context of immigration since de middle of the nineties of the XXth century. [...]
Es descriuen els diferents factors sociodemogràfics i determinants individuals que expliquen els patrons de migració interna de la població nascuda a l'estranger, en alguns països del sud d'Europa: Itàlia, Portugal i Espanya, països amb una història comuna d'emigració i que s'han convertit, des de mitjans dels anys noranta del segle XX, en destinacions d'immigració. [...]
Se describen los diferentes factores sociodemográficos y los determinantes individuales que explican los patrones de migración interna de la población nacida en el extranjero, en algunos países del sur de Europa: Italia, Portugal y España, países con una historia común de emigración y que se han convertido, desde mediados de los años noventa del siglo XX, en destinos de inmigración. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2011 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 387)  
7.
29 p, 1.6 MB El estudio de la migración internacional latinoamericana a partir de la base de microdatos censales de ipums international / López Gay, Antonio ; McCaa, Robert ; Esteve, Albert
Los microdatos censales son una de las fuentes de información fundamentales para el estudio sociodemográfico de la migración internacional. El proyecto IPUMSInternational se ha encargado, desde 1999, de recopilar censos de población de todo el mundo, y de homogeneizar su información (tanto los microdatos como los metadatos), con el objetivo de proporcionar al investigador datos comparables a nivel temporal y espacial. [...]
Les microdades censals són una de les fonts d'informació fonamentals per a l'estudi sociodemogràfic de la migració internacional. El projecte IPUMS-International s'ha encarregat, des de 1999, de recopilar censos de població de tot el món, i d'homogeneïtzar la seva informació (tant les microdades com les metadades), amb l'objectiu de proporcionar a l'investigador, dades comparables a nivell temporal i espacial. [...]
Census microdata constitute one of the fundamental sources for the social and demographic study of International migration. Since 1999, the IPUMS-International initiative has sought to recover microdata world-wide, and integrate anonymized samples as well as metadata, and make them available to researchers in a form suitable for comparative research in space and time. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2011 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 380)  
8.
16 p, 1.8 MB Interrelaciones entre migración interna y fecundidad en España en la segunda mitad del siglo XX / Devolder, Daniel ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Galizia, Francesca
Utilizando los datos de la Encuesta Sociodemográfica de 1991 del INE, se analizan los comportamientos de fecundidad en relación con las migraciones y, en concreto: a) se examina, para las personas que han realizado un movimiento migratorio entre regiones expulsoras y regiones de atracción, los cambios en su comportamiento de fecundidad ligados a la migración, des de una perspectiva de ciclo de vida; b) se compara el comportamiento de fecundidad de los migrantes con los sedentarios, tanto los de las regiones de origen como las de destino. [...]
Utilitzant les dades de l'Enquesta Sociodemogràfica de 1991 de l'INE, s'analitzen els comportaments de fecunditat en relació amb les migracions i, en concret: a) s'examina, per a les persones que han realitzat un moviment migratori entre regions d'origens i regions de destinació, els canvis en el comportament de fecunditat lligats a la migració, des d'una perspectiva de cicle de vida; b) es compara el comportament de fecunditat dels migrants amb els sedentaris, tant els de les regions d'origen com les de destinació. [...]
Using data from the INE (National Institute of Statistics) 1991 Sociodemographic Survey, different kinds of fertility behaviour are examined in relation with migratory movements. Particular attention is given to a) changes in migration-linked fertility among people who have migrated between sending and receiving regions, as seen from a life-cycle perspective; and b) comparing the fertility behaviour of migrant and sedentary populations, both in the region of origin and in the receiving region. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2010 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 367)  
9.
45 p, 921.0 KB The role of central cities in urban sociodemographic changes in southern Europe : an analysis of individuals moving into, out of and within inner cities in Spain / López Gay, Antonio ; Recaño Valverde, Joaquín
Since major inner cities in Spain have reached their urban and demographic maturity, migration and residential mobility have been the determining factors of the sociodemographic change in urban cores and metropolitan areas. [...]
Des del moment en què les principals ciutats centrals espanyoles van assolir la seva saturació urbana i demogràfica, la migració i la mobilitat residencial han estat els factors determinants del canvi en la composició sociodemogràfica d'aquests espais centrals de les regions metropolitanes. [...]
Desde el momento en el que las principales ciudades centrales españolas alcanzaron su saturación urbana y demográfica, la migración y la movilidad residencial han sido los factores determinantes del cambio en la composición sociodemográfica de esos espacios centrales de las áreas metropolitanas. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2009 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 357)  
10.
41 p, 889.7 KB Mediterranean Europe and the Maghreb : are migration flows determined by differences in population structure? / Gil-Alonso, Fernando ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Bayona, Jordi
Taking the Western Mediterranean Europe and the Maghreb as an example, the present paper aims to contribute to the debate on whether population structure differences between world regions are a demographic determinant of migration flows between them. [...]
Prenent l'Europa Mediterrània Occidental, i el Magrib com exemple, el treball pretén contribuir al debat sobre si les diferències en les estructures de la població entre les diferents regions del món són un factor demogràfic determinant dels fluxos migratoris entre elles. [...]
Tomando Europa Mediterránea Occidental y el Magreb como ejemplo, el presente trabajo pretende contribuir al debate sobre si las diferencias entre las estructuras de población entre regiones son un factor determinante de los flujos migratorios entre ellas. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2009 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 356)  

Research literature : 66 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.