Results overview: Found 28 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Research literature, 24 records found
Articles 4 records found  
1.
10 p, 1.2 MB Caracterització de noves poblacions de falguera reial (Osmunda regalis) al Montseny (Catalunya) i proposta d'ús d'aquesta espècie com a indicador de sistemes fluvials. / Pié, Gerard (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Sánchez Mateo, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Es caracteritzen noves poblacions de falguera reial al curs alt del riu Tordera i a les rieres de la Castanya i de la Bascona, al Montseny (Catalunya). A partir de l'estructura d'aquestes poblacions i de les comunitats vegetals on es desenvolupa la falguera reial, podem concloure que es troben en bon estat de conservació, per l'elevat nombre de plançons i per la presència de peus en estat reproductiu, així com també per l'existència de nuclis amb densitats elevades, bàsicament concentrades al curs principal de la Tordera. [...]
Here, we characterize new populations of the royal fern found at the headwaters of the Tordera river and its tributaries Castanya and Bascona streams (Montseny mountains, Catalan Prelitoral range). From the population structure of the fern and the plant communities where this species develops, we conclude that the royal fern has a good conservation status; this was related with the high number of seedlings and the existence of reproductive stands, and with the occurrence of dense leaf clusters, mostly located in the Tordera river. [...]

2009
Acta Botanica Barcinonensia, Vol. 52 (2009) , p. 115-124  
2.
2 p, 99.1 KB A la feina et segueixen els passos (literalment) / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2016
Ara, Núm. 2100 (14 de setembre de 2016) , p. 40-41  
3.
12 p, 268.5 KB La certificación del Parque Nacional del Circeo (Italia central) : evaluación de la calidad de las aguas superficiales / Morgana, José Giancarlo ; Betta, Gianna ; Minciardi, Maria Rita ; Prato, Susanna ; Rosa, Silvia ; Naviglio, Lucia
Se ha evaluado la calidad biológica de las aguas corrientes del Parque Nacional del Circeo (Italia Central) en el ámbito de un proyecto de Certificación de esta Área Protegida según la Norma Internacional UNI EN ISO 14001. [...]
An evaluation of the biological quality of running waters of the Circeo National Park (Central Italy) was performed according to the Certification Project of this Protected Area considering the International Standard UNI EN ISO 14001. [...]

2005
Limnética, V. 24 n. 1-2 (2005) p. 21-31  
4.
10 p, 459.4 KB Analysis of macrobenthic communities in the river basins of Central Italy / Mancini, L. ; Formichetti, P. ; Morgana, J.G. ; Tancioni, L. ; D'Angelo, A.M. ; Danieli, P.P. ; Pierdominici, E. ; Iaconelli, M. ; Andreani, P.
The macrobenthic communities of many river basins of Central Italy were sampled and analysed with the Extended Biotic Index, modified for Italian rivers (I. B. E. ); 101 watercourses of various typologies were sampled and the total number of taxa detected was 130, among which 117 were useful for the determination of the I. [...]
Las comunidades macrobentónicas de varias cuencas de Italia Central fueron analizadas mediante el método del Índice Biológico Extendido modificado para los rios italianos (I. B. E. ). Fueron realizados muestreos en 101 cursos de agua de diferente tipología y el número total de taxones identificados fue 130, de los cuales 117 fueron utilizados para calcular el índice I. [...]

2004
Limnética, V. 23 n. 3-4 (2004) p. 199-208  

Research literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
13 p, 817.7 KB Implantació d'un sistema ERP amb sistema de monitoratge a una PIME / Cornago López, Pedro ; Musach Pi, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest document s'explica tot el procés relacionat amb la posada en marxa d'un sistema de planificació de recursos empresarials (ERP) en una empresa PIME que es dedica a la prestació de serveis d'Internet. [...]
This document explains the whole process related to the implementation of an enterprise resource planning (ERP) system in an SME company that provides Internet services. An ERP software is a business management software that allows you to plan and manage all the operational processes and resources of a company by integrating several management functions in a single system. [...]
En este documento se explica todo el proceso relacionado con la puesta en marcha de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en una empresa PYME que se dedica a la prestación de servicios de Internet. [...]

2018-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
382 p, 10.3 MB Sistemes de monitoratge per a cultius de cèl·lules animals adherents desenvolupament i aplicacions em models cel·lulars i tissulars / Sarró Casanovas, Enric ; Cairó i Badillo, Jordi Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Bragós i Bardia, Ramon, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
El cultiu de cèl·lules animals és una tecnologia que disposa d'un gran potencial econòmic i social, cada cop més elevat degut a la pròpia importància de les aplicacions en les que es troben relacionats aquests productes, que es troba enfocat al descobriment, desenvolupament i ús de nous productes biotecnològics. [...]
The cultivation of animal cells is a technology that has great economic and social increasingly potentials, due to the very important applications in which these products are related, which are focused on the discovery, development and use of new biotechnology products. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  
3.
14 p, 945.8 KB Análisis, zonificación y manejo de la estación de monitorización Madre Selva / Subirana, Karla ; Turull, Marta ; Boada, Martí, 1949- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Este artículo es la síntesis del trabajo realizado en Costa Rica en la finca "Madre Selva" donde se encuentra una estación de monitoreo de aves. Los objetivos finales del proyecto son el análisis socioambiental, la zonificación de toda el área de la finca y el desarrollo de las vías y programas de manejo para que todas las actividades realizadas sean respetuosas con el medio ambiente. [...]
Aquest article és la síntesis del treball realitzat a Costa Rica a la finca "Madre Selva" on es troba una estació de monitorització d'aus. Els objectius finals del projecte foren l'anàlisi socioambiental, la zonificació de tota l'àrea de la finca i el desenvolupament de les vies i programes de gestió per tal de que totes les activitats realitzades siguin respectuoses amb el medi ambient. [...]
This paper is the synthesis of a project made in Costa Rica, in "Madre Selva's" territory, where is found a bird monitoring station. Finals objectives of our project are the socioenvironmental analysis, the zoning of the whole area and the development of management programs in order to realize respectful activities with the environment. [...]

2013
3 documents
4.
152 p, 6.6 MB Análisis y diseño de antenas dipolo y parche para aplicaciones implantadas en el cuerpo humano / Cisneros Gonzalez, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Parrón Granados, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Gemio Valero, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els darrers anys, els sistemes de telemetria per a aplicacions mèdiques han crescut.
En los últimos años, los sistemas de telemetría para aplicaciones médicas han crecido.
In the last years, telemetric systems for medical applications have significantly grown in diagnostic.

2012  
5.
81 p, 2.3 MB Sistema de monitorització d'equips informàtics / Milián Lafuente, Albert ; Benítez Fernández, Yolanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte que es presenta, desenvolupa un conjunt d'aplicacions que en conjunt formen un sistema de monitorització d'equips informàtics. Com a tal, el seu propòsit és guardar dades de monitorització de diferents ordinadors, per tal de poder analitzar-les, mostrar-les i avisar al responsable en cas que es pugi produir una fallada del sistema o si ja s'ha produït.
El proyecto que se presenta, desarrolla un conjunto de aplicaciones que en conjunto forman un sistema de monitorización de equipos informáticos. Como tal, su propósito es guardar datos de monitorización de los diferentes ordenadores para poder analizarlos, mostrarlos i avisar al responsable en caso de que se pueda producir un fallo o si ya se ha producido.
The current project, develop a set of applications that together from a system of monitoring computer equipment. As such, its purpose is to save monitoring data from different computes to analyze, display and advise the responsible in the event that a failure may occur or has already occurred.

2013  
6.
119 p, 2.2 MB Sistema de monitorización de servicios en Linux / Ramos Gallardo, Carlos ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L 'objectiu d'aquest projecte és implementar un sistema de monitorització de serveis en Linux que ofereixi certes funcionalitats. S'estudien diferents eines de monitorització Open Source competents al sector. [...]
El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de monitorización de servicios en Linux que ofrezca ciertas funcionalidades. Se estudian diferentes herramientas de monitorización Open Source competentes al sector. [...]

2013  
7.
73 p, 1.9 MB Sistema de monitorización de servidores Linux / Arrebola Real, Víctor ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present projecte pretén cobrir les necessitats de monitorització d'una xarxa per definir. Principalment hauran de ser monitoritzats tant els servidors com les estacions de treball. Tots aquests hosts tindran en comú que funcionaran amb sistemes operatius GNU/Linux, intentant en la mesura del possible abastar diverses distribucions, encara que principalment es treballarà per les basades en Debian, i més concretament en Ubuntu.
El presente proyecto pretende cubrir las necesidades de monitorización de una red por definir. Principalmente deberán ser monitorizados tanto los servidores como las estaciones de trabajo. Todos estos hosts tendrán en común que funcionarán con sistemas operativos GNU/Linux, intentando en la medida de lo posible abarcar diversas distribuciones, aunque principalmente se trabajará para las basadas en Debian, y más concretamente en Ubuntu.

2013  
8.
209 p, 1.2 MB TDP-Shell : entorno para acoplar gestores de colas y herramientas de monitorización / Ivars Camañez, Vicente-José ; Senar Rosell, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Heymann Pignolo, Elisa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Hoy en día la mayoría de aplicaciones distribuidas se ejecutan en clusters de ordenadores gestionados por un gestor de colas. Por otro lado, los usuarios pueden utilizar las herramientas de monitorización actuales para detectar los problemas en sus aplicaciones distribuidas. [...]
Nowadays distributed applications are executed on computer clusters managed by a Batch Queue Systems. Users take advantage of Monitoring Tools to detect run-time problems on their applications running on a distributed environment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
9.
240 p, 5.5 MB Daño genético en madres y en sus recién nacidos : factores moduladores / El-Yamani, Naouale ; Marcos Dauder, Ricardo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
La exposición a xenobióticos durante el período prenatal puede tener implicaciones importantes sobre la salud del recién nacido, incidiendo en lo que puede ocurrir más adelante en su vida a nivel de ciertas enfermedades como asma, alérgias, retraso en el desarrollo neurológico, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, entre otras. [...]
Fetal exposure to xenobiotic agents during prenatal period may have important implications on the health of newborns, as well as adverse health diseases later in child life, such as asthma, allergies, neurologic impairment, diabetes, cardiovascular diseases and cancer, among others. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia, 2012  
10.
108 p, 17.6 MB Microdiálisis cerebral de alta resolución : Estudio del perfil funcional y estructural de las membranas de 100 kDa / Borrull Méndez, Aida ; Sahuquillo Barris, Juan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
La microdiàlisi és una tècnica de neuromonitoratge que permet el mostreig continu del contingut molecular i iònic de l'espai intersticial cerebral. Aquesta tècnica es basa en la implantació d'un catèter en el parènquima cerebral humà de manera mínimament invasiva. [...]
La microdiálisis es una técnica de neuromonitorización que permite el muestreo continuo del contenido molecular e iónico del espacio intersticial cerebral. Esta técnica se basa en la implantación de un catéter en el parénquima cerebral humano de forma mínimamente invasiva. [...]

2011  

Research literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.