Resultados globales: 16 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 7 registros
Documentos de investigación, Encontrados 6 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 2 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 7 registros  
1.
22 p, 221.7 KB Associacionisme i mobilització dels boters : catalunya, 1871-1887 / Arnabat i Mata, Ramon (Universitat Rovira i Virgili)
Aquest text segueix la trajectòria associativa i mobilitzadora dels boters catalans durant el període que va de 1871 a 1887. Pretenem anar més enllà d'una mera descripció de l'evolució organitzativa del sindicat de l'ofici dels boters i endinsar-nos en els aspectes econòmics, social i culturals del sector que en condicionen la sociabilitat i la mobilització. [...]
2014
Estudis d'història agrària, Núm. 26 (2014) , p. 13-34  
2.
7 p, 9.0 MB Marxisme i teoria de la literatura / Gisselbrecht, André ; Sullà, Enric, trad.
1976
Els Marges, Núm. 8 (Setembre 1976) , p. 7-13  
3.
24 p, 124.5 KB "Hacia la Segunda Revolución" de Joaquim Maurín i l'Octubre del 1934 / Sans Molas, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article analitza el llibre "Hacia la segunda revolución" (títol original de "Revolución y contrarrevolución en España") de Joaquim Maurín, dirigent principal del Bloc Obrer i Camperol i del POUM, i el es posa en relació amb el complex esdeveniment de l'esclat revolucionari de l'Octubre de 1934. [...]
Este artículo analiza el libro "Hacia la Segunda revolución" (título original de "Revolución y contrarrevolución en España") de Joaquín Maurín, dirigente principal del Bloque Obrero y Campesino y del POUM, y el se pone en relación con el complejo evento del estallido revolucionario de Octubre de 1934. [...]
From Barcelona Episcopal documents, detailing taxes on weddings ("esposalles") occurred in the parishes. This article analyzes the book "Hacia la segunda revolución" (the original title of which was "Revolución y contrarrevolución en España") by Joaquim Maurín, main leader of the Bloc Obrer i Camperol and the POUM, and links it to the complex events of the revolutionary outbreak of October 1934. [...]

2011
HMiC : història moderna i contemporània, Núm. 9 (2011) , p. 195-218  
4.
28 p, 811.2 KB La afiliación del PSUC durante la guerra civil (1936- 1939): Volumen, distribución territorial y composición social / Martín Ramos, José Luis
El PSUC fue un partido integrado, de forma mayoritaria, por trabajadores, con una presencia importante de campesinos y significativa de empleados. Su implantación territorial en Cataluña confirma asimismo ese perfil social. [...]
El PSUC va ser un partit integrat, principalment, per treballadors, amb una presència important de camperols i significativa d'assalariats. La seva implantació territorial a Catalunya confirma aquest perfil social. [...]
The PSUC (Unified Socialist Party of Catalonia) was constituted mainly by workers, with an important and meaningful presence of peasants and white-collar workers. Likewise its territorial implantation in Catalonia confirms this social profile. [...]

2008
HMiC : història moderna i contemporània, N. 6 (2008) p. 280-307  
5.
20 p, 96.5 KB El movimiento obrero durante el franquismo. De la resistencia a la movilización (1940-1975) / Ysàs, Pere, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
La brutal represión franquista, sumada a los efectos de la movilización bélica y del exilio, tuvo efectos devastadores para el movimiento obrero. Sin embargo, socialistas, comunistas y libertarios se esforzaron en crear redes clandestinas que evitaran su completa desaparición. [...]
The brutal francoist repression, together with the effects of war mobilisation and exile, had devastating effects on workers' movement. However, socialists, communists and libertarians made an effort in order to create underground nets to prevent their complete disappearance. [...]

2008
Cuadernos de historia contemporánea, Vol. 30 (Enero 2008) , p. 165-184  
6.
26 p, 208.9 KB La afiliación del PSUC durante la guerra civil (1936-1939) : volumen, distribución territorial y composición social / Martín Ramos, José Luis
El PSUC fue un partido integrado, de forma mayoritaria, por trabajadores, con una presencia importante de campesinos y significativa de empleados. Su implantación territorial en Cataluña confirma asimismo ese perfil social. [...]
El PSUC va ser un partit integrat, principalment, per treballadors, amb una presencia important de camperols i significativa d'assalariats. La seva implantació territorial a Catalunya confirma aquest perfil social. [...]
The PSUC (Unified Socialist Party of Catalonia) was constituted mainly by workers, with an important and meaningful presence of peasants and white-collar workers. Likewise its territorial implantation in Catalonia confirms this social profile. [...]

2007
HMiC : història moderna i contemporània, N. 5 (2007) p. 237-262  
7.
91x138, 12.8 KB Ressenyes / Reyes, María José
Index de les obres ressenyades: Francisco QUINTANA, Asalto a la Fábrica Luchas autónomas y reestructuración capitalista 1960-1990.
2002 - 10.5565/rev/athenead/v1n2.58
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, N. 2 (2002) p. 120-122  

Documentos de investigación Encontrados 6 registros  
1.
88 p, 360.7 KB Els arxius del moviment llibertari a Catalunya : guia d'arxius i de fonts documentals / Fernàndez Gómez, Anna ; Perpinyà Morera, Remei (Dir)
A partir de la constatació de la dispersió i varietat de fonts documentals que existeixen a Catalunya que fan referència al moviment llibertari i que fa difícil accedir-hi i conèixer-les en la seva totalitat, es va decidir fer aquest treball amb la intenció de sistematitzar i donar a conèixer els principals centres i les principals fonts documentals que aporten o poden aportar informació útil pel coneixement i l'estudi dels diferents aspectes relacionats amb el moviment llibertari a Catalunya (no es recopilen només els centres i fonts documentals sobre el tema que es poden consultar a Catalunya, sinó també aquells centres de la resta de l'Estat espanyol o d'altres llocs del món que conserven documentació relativa a Catalunya) des d'una perspectiva històrica, per tal que puguin ser utilitzades per tots aquells professionals relacionats amb la matèria i per totes aquelles altres persones que hi estiguin interessades.
A partir de la constatación de la dispersión y variedad de fuentes documentales que existen en Catalunya que hacen referencia al movimiento libertario y que hace difícil acceder a ellos y conocerlos en su totalidad, se decidió llevar a cabo este trabajo con la intención de sistematizar y dar a conocer los principales centros y las principales fuentes documentales que aporten o puedan aportar información útil para el conocimiento y el estudio de los diferentes aspectos relacionados con el movimiento libertario en Catalunya (no se recopilan sólo los centros y fuentes documentales sobre el tema que se pueden consultar en Catalunya, sino también aquellos centros del resto del Estado español o de otros lugares del mundo que conserven documentación relativa a Catalunya) desde una perspectiva histórica, para que puedan ser utilizadas por todos aquellos profesionales relacionados con la materia y por todas aquellas otras personas que puedan estar interesadas.
Due to the dispersion and variety of documentation that exist in Catalonia referring to the libertarian movement that make difficult the access and see them in their entirety, I decided to do this research with the aim of systematizing and presenting the main institutions and the main documentary sources that provide or may provide useful information for understanding and studying the different aspects of the libertarian movement in Catalonia (not just those that we can find in Catalonia, also in the rest of the State or elsewhere retaining documentation related with Catalonia) from a historical perspective, so they can be used by all professionals related in the subject and for all those other people who are interested.

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2014  
2.
509 p, 12.9 MB De la fábrica al barrio: cuando la calle volvió a ser nuestra : el movimiento obrero y vecinal en Montornès del Vallès en el tardofranquismo y la transición, 1960-1980 / Sánchez Ortíz, Emilio José, autor ; Molinero, Carme, 1955-, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
La presente tesis doctoral ha tenido por objeto el estudio del desarrollo ,en una pequeña localidad del cinturón industrial barcelonés como es Montornès del Vallès, de dos de los movimiento sociales surgidos en las décadas de los años 60 y 70 que se abanderaron como baluartes de la lucha antifranquista como fueron: el movimiento obrero y vecinal. [...]
This doctoral thesis explores and dissects the development - in a small town in the industrial belt of Barcelona as is Montornés del Vallés- of two of the social movements that emerged in the 1960s and 1970s and which became bulwarks in the fight against Franco's dictatorship: neighbourhood and labour movements. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
825 p, 3.8 MB La Conflictividad laboral en el área metropolitana de Barcelona (1961-1975) / López Díaz, Víctor Manuel, autor ; Casas i Soriano, Just, 1954- supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Esta investigación se origina con el interés de demostrar el papel relevante que tuvo la conflictividad laboral en la vida sociopolítica y económica en el marco catalán y estatal convirtiendo al movimiento obrero en el movimiento social más fuerte de la época, a través de las huelgas y otras modalidades de protesta, que aunque de carácter ilegal, fueron una realidad habitual en las relaciones laborales, y a su vez un elemento de tensión política continuada dada las actitudes represivas de empresarios y de las autoridades gubernamentales. [...]
This research emerge on the interest of demonstrating the important role played by labor unrest in the socio-political and economic life in the Catalan and Spanish state framework making the labor movement one of the strongest social movement of the time, through strikes and other forms of protest, which although illegal, were a common reality in labor relations, and it turns to be an element of continued political tension that came from the repressive attitudes of businessmen and government authorities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
65 p, 639.8 KB Moviment obrer : de l'accident de "la Consolació" al tancament de les Mines de Cercs 1975 a 1991 / Espinal Burgos, Meritxell ; Pérez Amorós, Francisco, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El moviment obrer respon a l'actuació dels treballadors en contra dels problemes causats per la industrialització, i la falta de reconeixement dels seus drets i llibertats. El sector miner, i en concret la mineria del carbó, ha estat caracteritzat per un tipus de feina amb un alt risc d'accidents, i de contraure malalties, a causa de les baixes condicions higièniques i de salut laboral, sobretot en els Segles XIX i XX. [...]
2016
Grau en Relacions Laborals [806]  
5.
12 p, 27.2 KB El Movimiento obrero desde 1939 en España / Balfour, Sebastian ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) 1990 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 24)  
6.
588 p, 1.9 MB Condicions de treball, conflictivitat laboral i militància política clandestina : els obrers industrials catalans i el PSUC (1938-1959) / Lardín Oliver, Antoni ; Ysàs, Pere, 1955-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
La tesi doctoral consta de dues parts amb tres blocs temàtics. En la primera part s'exposa en tres capítols quins eren els condicionants polítics, socials, econòmics i laborals sota els quals s'havia de desenvolupar l'activitat clandestina del PSUC i els obrers de Catalunya havien de viure -o sobreviure-. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  

Materiales didàcticos Encontrados 2 registros  
1.
2 p, 100.0 KB Friedrich Engels : la situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845 / Canales Gili, Esteban ; Engels, Friedrich, 1820-1895 ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Fragment de la denúncia d'Engels de les deteriorades condicions de vida de la població treballadora anglesa durant la revolució industrial.
2005 (Col·lecció de textos històrics)  
2.
226 p, 1.5 MB Friedrich Engels : la situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845 / Serrallonga i Urquidi, Joan 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Engels, Friedrich, 1820-1895 ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Text complet, amb anotacions, de l'exposició i denúncia de les condicions d'explotació dels treballadors a l'Anglaterra de la revolució industrial.
2005 (Col·lecció de textos històrics)  

Documentos gráficos y multimedia Encontrados 1 registros  
1.
1024x797, 838.9 KB Vindrà aquell dia que el treball vencerà / Partit Socialista de Catalunya (Congrés)
Sant Sadurní : COPS, 1977  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.