Resultats globals: 87 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 16 registres trobats
Articles, 70 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca 16 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
11 p, 966.8 KB Recognition of handwritten music scores / Baró Mas, Arnau ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The recognition of handwritten music scores still remains an open problem. The existing approaches can only deal with very simple handwritten scores mainly because of the variability in the handwriting style and the variability in the composition of groups of music notes (i. [...]
El reconeixement de partitures musicals manuscrites segueix sent un problema obert. Els enfocaments existents només poden reconéixer partitures manuscrites molt simples, principalment a causa de la variabilitat en l'estil d'escriptura i la variabilitat en la composició dels grups de notes musicals (p. [...]
El reconocimiento de partituras musicales manuscritas sigue siendo un problema abierto. Los enfoques existentes sólo pueden reconocer partituras manuscritas muy simples, principalmente debido a la variabilidad en el estilo de escritura y la variabilidad en la composición de los grupos de notas musicales (p. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 1.3 MB Disseny d'una activitat pedagògica musical amb visió per computador / Sans Pena, Jordi ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vilariño Freire, Fernando Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un nou intent d'apropar la tecnologia a la societat i, més específicament, a les aules, en aquest projecte s'ha dissenyat i creat, amb la col·laboració de l'Escola de Música de Sant Cugat, un prototipus d'activitat didàctica enfocada a l'aprenentatge musical. [...]
In a new attempt to bring technology to society and, more specifically, to classrooms, a prototype of educational activity focused in musical learning has been designed and created, with the collaboration of Sant Cugat's music school. [...]
En un nuevo intento de acercar la tecnología a la sociedad y, más específicamente, a las clases, en este proyecto se ha diseñado y creado, con la colaboración de la Escola de Música de Sant Cugat, un prototipo de actividad didáctica enfocada al aprendizaje musical. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
49 p, 4.6 MB El Visual Kei como producto cultural y su huella en la cultura popular / Sanz Martínez, Cecilia Isabel ; Figliulo, Roberto, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El Visual Kei es una escena musical nacida en y casi exclusiva de Japón, cuya característica principal es que el componente visual o estético tiene tanto peso como el componente musical. Se trata de una escena muy activa y con mucha variedad tanto musical como estética.
El Visual Kei és una escena musical nascuda a i casi exclusiva del Japó, la característica principal de la qual és que el component visual o estètic té quasi tant de pes com el component musical. [...]
Visual Kei is a musical scene born at and almost exclusive of Japan, its main characteristic being that the visual or aesthetic component is as important as the musical one. It's a very active scene with great variety both musical and aesthetic.

2016
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
4.
106 p, 14.4 MB Traducción de solfeo : una traducción comentada de 'Nevermind the beesharps' de Steve Cooper / Pons Pallàs, Jordi Josep ; Armstrong, Bernard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La música está presente y tiene un papel muy importante en todas las culturas. Mucha gente la considera una ciencia exacta y como todas las disciplinas artísticas o científicas presenta una terminología que varía para cada lengua. [...]
La música està present i té un paper molt important en totes les cultures. Molta gent la considera una ciència exacta i com totes les disciplines artístiques o científiques presenta una terminologia que varia a cada llengua. [...]
Music plays a very important role in every culture. Many people consider it an exact science but as with all artistic or scientific disciplines it has a terminology that varies in every language. Through the translation of a basic music theory book, this project attempts to discover what the main differences are between Spanish music terminology and English music terminology and hence what the main problems are when translating music theory. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
5.
10 p, 1.3 MB Partitures Musicals. Anàlisi, disseny i prototipatge d'una aplicació mòbil Android per a reconèixer partitures musicals / Orús Aparicio, Jofré ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment existeixen aplicacions per escanejar partitures i processar-les, però no existeixen per a dispositius mòbils. Per això, aquest projecte consisteix en, a partir d'un prototip ja existent d'aplicació Android que reconeix partitures musicals senzilles, dissenyar i prototipar una segona versió millorada que compleixi una sèrie de requeriments funcionals i no funcionals, referents tant a la interfície visual, fomentant un disseny User-Friendly i evitant ambigüitats en els fluxos de l'aplicació prototipada, com a nivell de funcionalitats, afegint noves opcions no existents a l'aplicació o millorant-ne les que ja existeixen, optimitzant-ne el rendiment o millorant les funcionalitats.
Nowadays, there are Applications to scan and process musical sheets, but this apps don't exist for Mobile devices. Therefore, this project consist in, from an existing Android application prototype that recognises simple musical sheets, design and prototype a second improved version that meets a list of functional and non-functional requirements relating to the visual interface design, being User-friendly and avoiding ambiguities in the flow of the application prototyping, and in terms of functionality, adding new options that don't exist in the application or improving existing ones, optimizing performance and improving functionalities.
Actualmente existen aplicaciones para escanear partituras y procesarlas, pero no existen para dispositivos móviles. Por eso, este proyecto consiste en, mediante un prototipo ya existente de aplicación Android que reconoce partituras musicales sencillas, diseñar y prototipar una segunda versión mejorada que cumpla una serie de requisitos funcionales y no funcionales, referentes tanto a la interfaz visual, fomentando un diseño User-Friendly y evitando las ambigüedades en los flujos de la aplicación prototipada, como a nivel de funcionalidades, añadiendo nuevas opciones no existentes a la aplicación o mejorando las ya existentes, optimizando el rendimiento o mejorando las funcionalidades.

2016-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
37 p, 529.5 KB Anàlisi del trasllat al castellà de l'obra de Georges Brassens i la seva influència en la música i cultura espanyola / Santos Quiroz, Francisco A. ; Hernández de Fuenmayor, Pau Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Avui, com abans, l'art i la música segueixen sent un mitjà a les societats per a lluitar en contra de l'opressió, i els anys 60 tampoc van ser l'excepció. En un moment en què la paraula pren força i s'utilitza com a arma, la música combativa i de poesia social d'alguns cantautors francesos comença a ressonar en la consciència col•lectiva del poble espanyol, i amb això, engendra la llavor de protesta entre els joves d'aquella època. [...]
Hoy, como antaño, el arte y la música siguen siendo un medio en las sociedades para luchar en contra de la opresión, y los años 60 tampoco fueron la excepción. En un momento en que la palabra toma fuerza y se utiliza como arma, la música combativa y de poesía social de algunos cantautores franceses comienza a resonar en la conciencia colectiva del pueblo español, y con esto, engendra la semilla de protesta entre aquellos jóvenes. [...]
Today, as before, art and music remain as means in society to fight against oppression, and the 60's were no exception. At a time when the word takes strength and it is used as a weapon, the combative music of social poetry from some French songwriters begins to resonate in the collective consciousness of the Spanish people, and this engenders the seed of protest among those young people. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1203]  
7.
49 p, 346.5 KB Pervivència del vènet al llarg del segle XX / Grimalt Vert, Francesc ; Franquesa, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball és un estudi sobre la pervivència de la llengua vèneta des de principis del segle XX fins a l'actualitat. Compta amb una part descriptiva i un marc històric, i té l'objectiu de demostrar que malgrat la repressió per la qual el vènet ha passat, encara es parla. [...]
Este trabajo es un estudio sobre la pervivencia del idioma véneto desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Cuenta con una parte descriptiva y un marco histórico, y tiene el objetivo de demostrar que a pesar de la represión por la que el idioma ha pasado, aún se habla. [...]
This is a study about the Venetian language and its survival, in texts from the 1920s until nowadays. It has a descriptive part and a historical chapter, and its purpose is to prove that despite the repression the language has suffered, it is still alive. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1204]  
8.
453 p, 8.1 MB La composición musical para el cine en la guerra civil española. Música, política y propaganda en cortometrajes y mediometrajes (1936-1939) / López Gómez, Lidia ; Cortés, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
A lo largo de los años en los que transcurrió la Guerra Civil española (1936-1939), las productoras cinematográficas, tanto de tendencia republicana como nacional, continuaron creando películas, noticiarios y documentales que a día de hoy suponen una de las más importantes fuentes para el estudio de este período. [...]
During the Spanish Civil War (1936-1939), republican ant national film creators continued making films, news and documentaries, which today are one of the most important sources for the study of this period. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
9.
270 p, 4.3 MB La eficacia de la terapia musical Vs. Diacepam para disminuir la ansiedad preoperatoria / Berbel Sánchez, Pere ; Moix Queraltó, Jenny, dir. ; Belda Sanchis, Josep, dir. ; Rubiés Prat, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La terapia musical puede y debe constituir una herramienta más del arsenal terapéutico actual del que se dispone para el tratamiento de distintas enfermedades. Es una terapia individual y coadyuvante de otras aceptadas como estándar a las que complementa pero no substituye. [...]
Music therapy could and should constitute another tool of the current therapeutic arsenal available for the treatment of different diseases. It is one individual and adjuvant therapy of others, accepted as standard, which complements but does not replace them. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
10.
94 p, 3.3 MB Aproximació a l'estudi arxivístic dels fons històrics dels teatres de Barcelona / Escobar Socías, Helena ; Tarraubella i Mirabet, Xavier (Dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Aquest treball pretén definir i analitzar, des d'un punt de vista arxivístic, els fons històrics dels teatres de la ciutat de Barcelona, així com exposar les principals casuístiques de custodia i conservació. [...]
El presente pretende definir y analizar, desde un punto de vista archivístico, los fondos históricos de los teatros de la ciudad de Barcelona, así como exponer las principales casuísticas de custodia i conservación. [...]
También se estudia el marco legal mediante el cual queda justificada la conservación de este tipo de documentos como bienes integrantes del patrimonio documental catalán. Por último, se traza una estrategia de recuperación para garantizar la a largo plazo. [...]
The present work aims to define and analyse, from an archival point of view, the Barcelona's theatres historical funds, as well as present the main aspects of their safe-keeping and conservation. Based on the study of six collections a generic classification scheme is proposed in addition to the value and wealth of the information contained in the documents.
The legal framework that justifies the conservation of the documents as part of the integral documentary heritage of Catalonia is also evaluated. Finally, we also devise a recovery strategy to guarantee the documents' safeguard in the long term. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2015  

Documents de recerca : 16 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Articles 70 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 1.3 MB Digital Humanities on the Semantic Web : Accessing Historical and Musical Linked Data / Meroño-Peñuela, Albert (Vrije Universiteit)
Key fields in the humanities, such as history, art and language, are central to a major transformation that is changing scholarly practice in these fields: the so-called Digital Humanities (DH). A fundamental question in DH is how humanities datasets can be represented digitally, in such a way that machines can process them, understand their meaning, facilitate their inquiry, and exchange them on the Web. [...]
2017 - 10.1515/jocih-2016-0013
Journal of Catalan Intellectual History, Núm. 11 (October 2017) , p. 144-149  
2.
22 p, 1003.2 KB Collants, correntes e batons : género e diferença na cultura punk em Portugal e no Brasil / Guerra, Paula (Universidade do Porto. Griffith Center for Social and Cultural Research) ; Gelain, Gabriela (Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil)) ; Moreira, Tania (Universidade do Porto)
Este artigo visa contribuir para a compreensão da emergência das (sub)(pós)-subculturas em Portugal e no Brasil, concretamente das participantes do género feminino, analisando a territorialização do ethos igualitário e intervencionista do punk como estética e práxis reflexiva. [...]
This article aims to contribute to an understanding of the emergence of (sub)(post) -subcultures in Portugal and Brazil, specifically in what it means to be a (sub)(post) -subcultural participant of the female gender. [...]
Este artículo busca contribuir a una mejor comprensión del surgimiento de las (sub)(pós)-subculturas en Portugal y en Brasil, específicamente de las participantes del género femenino, analizando la territorializazión del ethos igualitario e intervencionista del punk como estética y praxis de reflexión. [...]

2017 - 10.1344/Lectora2017.23.2
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 23 (2017) , p. 13-34 (DOSSIER)  
3.
16 p, 552.9 KB Terapias artísticas y creativas en la mejora del malestar psicológico en mujeres con cáncer de mama. Revisión sistemática / Rabadán, Jennifer (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Chamarro Lusar, Andrés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Álvarez Moleiro, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Objetivo: Conocer el estado actual de la eficacia de las terapias artísticas y creativas (TAC) en las variables de malestar psicológico de mujeres con cáncer de mama y delimitarla en función del tipo de TAC y momento terapéutico del paciente. [...]
Objective: To know the current state of the effectiveness of artistic and creative therapies (ACTs) over psychological distress of women with breast cancer and to delimit it according to the type of CT and the therapeutic moment of the patient. [...]

2017 - 10.5209/PSIC.57079
Revista de Psicooncología. Investigación y Clínica Biopsicosocial en Oncología, Vol. 14, núm. 2-3 (2017) , p. 187-202  
4.
34 p, 2.5 MB Pau Casals : música i compromís en la guerra civil espanyola en el periodisme del moment (1936-1939) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
Es presenta l’activitat pública del músic Pau Casals en el decurs dels anys bèl·lics especialment a través de l’estudi de la premsa diària i periòdica així com de fonts arxivístiques. El treball exposa i matisa el comportament públic, vinculat a la Generalitat i a la República, així com l’activitat musical de Casals. [...]
In this paper we present the public program action carried out in Pau Casals museum during the Spanish Civil War (1936-1939), especially through the study of daily periodical press, as well as archival sources in order to clarify public behaviour of the institution. [...]

2017
Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil. 1936-1939, Vol. 7 (2017)  
5.
13 p, 385.4 KB A produção de uma máquina de guerra na criação estética do RAP / Maheirie, Katia (Universidade Federal de Santa Catarina) ; Aragon, Leandro Almir (Universidade Federal de Santa Catarina) ; Bruniere, Marcelo Felipe (Universidade Federal de Santa Catarina)
Neste artigo analisamos a criação estética do coletivo de RAP Arma-Zen PRN em sua potência política. Para tanto, partimos do conceito de política em Rancière e do conceito de máquina de guerra em Deleuze e Guattari. [...]
This paper analyses the aesthetics creations of Arma-Zen PRN, a RAP group of Brazil. The starting point is the concept of Politics in Rancière and War Machine in Deleuze and Guattari. The information has been produced through two group interviews with the collective of musicians, publications of the collective and its members in social networks, images and lyrics. [...]

2017 - 10.5565/rev/qpsicologia.1366
Quaderns de psicologia, Vol. 19 Núm. 1 (2017) , p. 35-47 (Artículos)  
6.
12 p, 208.0 KB La Constellation interartistique de Louis-René des Forêts / Allouch, Hanen (Université de la Manouba)
On présente ici une nouvelle lecture de l'oeuvre de Louis-René des Forêts à la lumière des passages intertartistiques de l'auteur par le cinéma, la musique et les arts plastiques. Une approche intermédiale de l'oeuvre de Louis-René des Forêts, négligée jusqu'à présent, s'avère indispensable pour exploiter de nouvelles grilles de lecture permettant de mettre en relief la dimension esthétique de l'oeuvre littéraire par delà ses aspects sémantiques, linguistiques et philosophiques habituellement abordés par la critique littéraire. [...]
A new reading of the work of Louis-René des Forêts in the light of the author's activities in the domains of cinema, music and fine arts is attempted here. A transmedial approach that exploits new frames of reference, hitherto neglected to address the work of Louis-René des Forêts, is found to be necessary in order to highlight the aesthetic dimension of the literary work beyond itspurely semantic, linguistic and philosophical aspects usually stressed by literary critics. [...]

2014
Doletiana : revista de traducció, literatura i art, Núm. 5-6 (2014) (Contribucions)  
7.
16 p, 247.1 KB Traduire en langue instrumentale : le cas de La Mort d'Ophélie d'Hector Berlioz / Loisel, Gaëlle (Université Clermont Auvergne CELIS)
La Mort d'Ophélie est une ballade composée par Hector Berlioz en 1842, suivie d'une version en 1848. Elle prend sa source dans le récit de la mort d'Ophélie que fait la reine Gertrude à l'acte IV, scène 7 d'Hamlet. [...]
La Mort d'Ophélie is a ballad composed by Hector Berlioz in 1842, followed by another version in 1848. It originates in Queen Gertrude's account of Ophelia's death in Hamlet (act 4, scene 7). The process of creating this ballad involved several steps highlighting the translator's role: The English text was first translated into French verse by Ernest Legouvé ; then it was set to music by Berlioz. [...]

2014
Doletiana : revista de traducció, literatura i art, Núm. 5-6 (2014) (Contribucions)  
8.
16 p, 240.3 KB "I will play the swan and die in music" : Shakespeare y Lope de Vega ante la música teatral trágica / Gilabert, Gaston (Universitat de Barcelona)
El teatro europeo de la Edad Moderna integró la música vocal como uno de sus ingredientes básicos; no obstante, las canciones no tuvieron fácil encaje en algunos géneros y aparecen en buena medida problematizadas tanto en el contexto de la tragedia isabelina como en las escenas más graves dentro de lo tragicómico propio de la comedia nueva. [...]
Early Modern European drama integrated vocal music as one of its basic ingredients. However, songs were not easy to fit in some genres and largely appear problematized both in the context of Elizabethan tragedy and the most serious scenes within the tragicomic comedia nueva. [...]

2017 - 10.5565/rev/anuariolopedevega.199
Anuario Lope de Vega, Vol. 23 (2017) , p. 270-285 (Artículos. Sección monográfica)  
9.
10 p, 322.5 KB La música como punto de partida de la composición visual de imágenes / González, Miriam-Luisa (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya)) ; Domínguez, Manuel (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya))
Este trabajo estudia la generación de imágenes desde un punto de vista no visual, desde diferentes disciplinas, hasta llegar a la música como germen de una imagen. Para ello se han analizado en primer lugar las bases disciplinares gráficas. [...]
Aquest treball estudia la generació d'imatges des d'un punt de vista no visual, des de diferents disciplines, fins arribar a la música com a germen d'una imatge. Per això s'han analitzat en primer lloc les bases disciplinàries gràfiques. [...]
In this paper image generation is studied from a non-visual approach, from different disciplines that interact with the design, up to the music as a germ of an image. For this has first been analyzed the graphics disciplinary bases. [...]

2017 - 10.5565/rev/grafica.62
Grafica, Vol. 5 Núm. 9 (2017) , p. 19-28 (Investigación)  
10.
24 p, 624.2 KB Suggestioni dantesche tra saudade, desío e musica pop brasiliana / Affatato, Rosa (Universidad Complutense de Madrid. Asociación Complutense de Dantología)
L'intervento prende in considerazione il concetto di saudade come analizzato nell’opera di E. Lourenço (1972) per essere poi confrontato con il desío dantesco di Pg. VIII, 1-9. Sulla base dell’affermazione di A. [...]
The aim of this contribution is to consider the concept of saudade as analyzed in E. Lourenço’s work (1972), in order to compare it with Dante’s desío (Pg. VIII, 1-9). This comparison, based also on A. [...]

2016
Dante e l'Arte, Vol. 3 (2016) , p. 167-190 (Articoli)  

Articles : 70 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
5 p, 27.1 KB Exploring the music-language cognitive connection for a CLIL-oriented teaching of music in secondary school: a case study based on programme music / Colino Alonso, Elisa (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 9-13  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.