Results overview: Found 10 records in 0.02 seconds.
Articles, 9 records found
Research literature, 1 records found
Articles 9 records found  
1.
28 p, 563.1 KB Focus-sensitive negation in Latin / Gianollo, Chiara (Università di Bologna)
Classical Latin displays negative particles, like neque / nec and ne…quidem 'neither, not even', that can express sentential negation while at the same time narrowly focusing on some constituent of the clause. [...]
El llatí clàssic disposa de partícules negatives com ara neque / nec i ne … quidem 'ni, ni tan sols', que poden expressar la negació oracional i, alhora, presentar focus estret en algun component de l'oració. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.211
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 51-77 (Articles)  
2.
10 p, 103.3 KB Il valore ermeneutico di refusi ed errori di traduzione : su alcune versioni spagnole dell'Ultimo canto di Saffo di Leopardi / Edo i Julià, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Lo studio dei refusi tipografici e degli errori di lettura commessi nelle traduzioni allo spagnolo dell'Ultimo canto di Saffo aiuta a delucidare la particolare intersezione proposta dal componimento originale tra la negazione nichilistica, definitoria del pensiero leopardiano, e la negazione eufemistica, ereditata dalla tradizione leggendaria sulla morte della poetessa. [...]
L'estudi de les errates tipogràfiques i dels errors de lectura fets en les traduccions al castellà de l'Ultimo canto di Saffo ajuda a aclarir l'especial intersecció proposada pel poema original entre la negació nihilista, que defineix el pensament leopardià, i la negació eufemística, heredada per la tradició llegendària sobre la mort de la poeta. [...]
The analysis of errata and mis-readings in Spanish translations of Ultimo canto di Saffo helps to understand the particular intersection in the original poem between nihilistic negation -typical of Leopardian thinking- and euphemistic negation -inherited from the legendary tradition relating to the death of the poetess. [...]
El estudio de las erratas tipográficas y de los errores de lectura hechos en les traducciones al castellano del Ultimo canto di Saffo ayuda a aclarir la especial intersección propuesta por el poema original entre la negación nihilista, que define el pensamiento leopardiano, y la negación eufemística, heredada por la tradición legendaria sobre la muerte de la poeta. [...]

2017
Quaderns d'italià, Núm. 22 (2017) , p. 263-272 (Dossier 2)  
3.
17 p, 575.5 KB On Preverbal Negation in Sicilian and Syntactic Parasitism / Garzonio, Jacopo (University Ca' Foscari of Venice) ; Poletto, Cecilia (Goethe Universität Frankfurt)
In this paper the authors describe two different cases of CP negation in Sicilian dialects. The first element is a left periphery adverb that is derived from a grammaticalized negative cleft. The second one is a negative head that is lexicalized when a higher functional projection is activated. [...]
2015 - 10.5565/rev/isogloss.18
Isogloss, Special Issue (2015) , p. 133-149 (Articles)  
4.
31 p, 354.6 KB Temporal prepositions and intervals in Spanish : variation in the grammar of "hasta" and "desde" / Bosque, Ignacio (Universidad Complutense de Madrid) ; Bravo, Ana (Universidad de Murcia)
In many varieties of American Spanish, the temporal preposition hasta 'until' is able to modify telic predicates in the absence of negation. Previous analyses argue for either a hidden negation or a special punctual reading of this preposition. [...]
2015 - 10.5565/rev/isogloss.4
Isogloss, Vol. 1 Núm. 1 (2015) , p. 1-31 (Articles)  
5.
20 p, 451.5 KB Doble negació dins l'oració simple en català / Tubau Muntañá, Susagna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest treball estudiem una construcció del català que es caracteritza per codificar lingüísticament la lectura de doble negació dins l'oració simple. Aquesta construcció conté un adverbi negatiu oracional i un mot indefinit en posició de complement d'una preposició que fa d'adjunt oracional. [...]
In this piece of research we examine a structure that linguistically encodes a double negation reading in simple sentences in Catalan. This structure contains a sentential negative adverb and an indefinite which is the complement of a preposition that functions as an adjunct. [...]

2012 - 10.2436/20.2500.01.97
Estudis romànics, Vol. 34 (2012) , p. 145-164  
6.
24 p, 770.8 KB Early Negation in Catalan and Spanish / Bel, Aurora
This article deals with the acquisition of the position of the negative marker no with respect to the verb in Catalan and Spanish. The alternation in the early data between preverbal and postverbal negation suggests that what children initially do is to explore all the options allowed by the parameters of UG. [...]
En aquest article s'aborda l'adquisició de la posició del marcador negatiu no en català i en castellà en relació amb el verb. L'alternança inicial en les dades de la negació preverbal i postverbal suggereix que allò que fan els nens és explorar inicialment totes les opcions permeses pels paràmetres de la GU. [...]

1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 5-28  
7.
21 p, 868.0 KB Grammatiche lessicalmente esaustive delle passioni Il caso dell'Io collerico. Le forme nominali / D'Agostino, Emilio (Università degli Studi di Salerno)
In base alle più comuni definizioni della parola passione, sembra delinearsi un quadro nel quale alcuni stati emotivi - alcuni relativamente stabili alcuni altri no - presentano fondamentalmente il carattere dell'eccesso e della sofferenza acuta. [...]
On the basis of most common definitions of the word passion, it seems to delineate a picture in which some emotional states present the character of excess and acute pain. According to dictionary definitions, perturbation is the dominant feature of passions: reason, sense, moderation are forced to suffer its attacks. [...]

2005 - 10.5565/rev/qdi.93
Quaderns d'Italià, N. 10 (2005) , p. 149-169  
8.
23 p, 93.0 KB Expletive Negation, Negative Concord and Feature Checking / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The aim of this paper is to explore some aspects of the syntax-semantics interface representa-tions which correspond to expletive negation (EN) and negative concord (NC). I shall postulate that a syntactic operation of logical absorption, conceived as feature checking, is needed in the theory of grammar in order to account for both phenomena. [...]
Negació expletiva, concordança negativa i comprovació de trets L'objectiu d'aquest treball és explorar alguns aspectes de les representacions de la interfície sin-tacticosemàntica que corresponen a la negació expletiva (EN) i a la concordança negativa (NC). [...]

2000
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 8 (2000) , p. 47-69  
9.
16 p, 109.5 KB Negative Concord and the Scope of Negation / Matos, Gabriela
In Romance languages like European Portuguese, Negative Concord may not be explained in terms of the licensing of multiple underspecified polarity items by a negative operator; ignoring expletive negation, negative phrases behave as inherent negative items which may constitute a complex negative expression. [...]
En llengües romàniques com el portuguès europeu, no es pot explicar la concordança negativa a partir de la legitimació de múltiples elements de polaritat subespecificats per part d'un operador negatiu; deixant de banda la negació expletiva, els sintagmes negatius es comporten com elements negatius inherents que poden constituir una expressió negativa complexa. [...]

1999
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 7 (1999) , p. 175-190  

Research literature 1 records found  
1.
31 p, 685.6 KB L'expressió de la negació en xinès estàndard : Contrast entre "不" (bù) i "没/没有" (méi/méiyǒu) / Marín Egea, Juan José ; Paoliello, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball se centra en l'aspecte lingüístic de la negació del xinès estàndard. Per tant, l'objectiu d'aquest és el d'oferir una lectura acurada de l'expressió sintàctica de la negació.
Este trabajo se centra en el aspecto lingüístico de la negación en chino estándar. Por lo tanto, el objetivo de éste es el de ofrecer una lectura detallada de la expresión sintáctica y de la construcción de la negación.
This paper is concentrate on the linguistic aspect of the negation in Mandarin Chinese. For this, the objective of this paper is to offer a detailed explanation of the syntactic expression of the negation.

2015
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.