Resultados globales: 14 registros encontrados en 0.07 segundos.
Artículos, Encontrados 5 registros
Documentos de investigación, Encontrados 9 registros
Artículos Encontrados 5 registros  
1.
15 p, 343.1 KB Algebraic limit cycles in piecewise linear differential systems / Buzzi, Claudio A. (Universidade Estadual Paulista (Brasil). Department of Mathematics) ; Gasull i Embid, Armengol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Torregrosa, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
This paper is devoted to study the algebraic limit cycles of planar piecewise linear differential systems. In particular we present examples exhibiting two explicit hyperbolic algebraic limit cycles, as well as some 1-parameter families with a saddle-node bifurcation of algebraic limit cycles. [...]
2018 - 10.1142/S0218127418500396
International journal of bifurcation and chaos in applied sciences and engineering, Vol. 28, No. 3 (2018) , art. 1850039  
2.
119 p, 2.0 MB The geometry of quadratic polynomial differential systems with a finite and an infinite saddle-node (C) / Artés, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Rezende, Alex C. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Planar quadratic differential systems occur in many areas of applied mathematics. Although more than one thousand papers have been written on these systems, a complete understanding of this family is still missing. [...]
2015 - 10.1142/S0218127415300098
International journal of bifurcation and chaos in applied sciences and engineering, Vol. 25 Núm. 3 (2015)  
3.
21 p, 2.2 MB Unfolding of saddle-nodes and their Dulac time / Mardesic, Pavao (Université de Bourgogne. Institut de Mathématiques de Bourgogne) ; Marín Pérez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Saavedra, M. (Universidad de Concepción. Departamento de Matemáticas) ; Villadelprat Yagüe, Jordi (Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques)
In this paper we study unfoldings of saddle-nodes and their Dulac time. By unfolding a saddle-node, saddles and nodes appear. In the first result (Theorem A) we give a uniform asymptotic expansion of the trajectories arriving at the node. [...]
2016 - 10.1016/j.jde.2016.08.040
Journal of differential equations, Vol. 261, issue 11 (Dec. 2016) , p. 6411-6436  
4.
9 p, 771.8 KB Dynamics of the polynomial differential systems with homogeneous nonlinearities and a star node / Bendjeddou, Ahmed (Université de Sétif(Algeria). Département de Mathématiques) ; Llibre, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Salhi, Tayeb (Université de Bordj Bou Arréridj(Algeria). Département de Mathématiques)
We consider the class of polynomial differential equations ˙x = λx + Pn(x, y), y˙ = λy + Qn(x, y), in R2 where Pn(x, y) and Qn(x, y) are homogeneous polynomials of degree n > 1 and λ ̸= 0, i. [...]
2013 - 10.1016/j.jde.2013.01.032
Journal of differential equations, Vol. 254 (2013) , p. 3530-3537  
5.
34 p, 820.9 KB On Right Node Raising in Catalan and Spanish / Valmala, Vidal (Universidad del País Vasco. Ingeles eta Aleman Filologiak eta Itzulpengintza)
La derivació de les construccions d'elevació del nus dret (END) ha estat objecte de força debat en la bibliografia generativista, però l'anàlisi d'aquest tipus de construccions no ha rebut, fins ara, gaire atenció en els treballs dedicats al català i a l'espanyol. [...]
The derivation of Right Node Raising (RNR) has been the object of much debate in the generative literature, but the analysis of this construction has not received much attention so far in the literature on Catalan and Spanish. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.64
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 219-251  

Documentos de investigación Encontrados 9 registros  
1.
10 p, 753.9 KB NexttPOS Delivery App : aplicació mòbil per a la restauració / Muñoz Vidal, Daniel ; Gesa Boté, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
NexttPOS Delivery App és una aplicació mòbil multiplataforma que va dirigida als usuaris del sector de l'hostaleria, en concret dels que fan ús del servei a domicili. L'aplicació està dividida en tres parts diferenciades, la del repartidor, la del client i la del gerent. [...]
NexttPOS Delivery App es una aplicación móvil multiplataforma que va dirigida a los usuarios del sector de la hostelería, en concreto de los que hacen uso del servicio a domicilio. La aplicación está dividida en tres partes diferenciadas, la del repartidor, la del cliente y la del gerente. [...]
NexttPOS Delivery App is a multiplatform mobile application aimed at users in the food service sector, specifically those who use the delivery service. The application is divided into three different parts, the delivery man, the customer and the manager. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 1.6 MB Creació àgil d'un clúster Big Data / Ciutad Castejon, Eric ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes Big Data han crescut exponencialment en popularitat aquests últims anys ja que aporten informació molt valuosa a les organitzacions que poden explotar-la. Malauradament implementar aquest sistema és una tasca molt complexa que té un cost molt elevat. [...]
Big Data systems have grown exponentially in popularity during these past few years. They allow organizations to get valuable information for them to exploit. Unfortunately implementing this system is a very complex task and has a very high cost. [...]
Los sistemas Big Data han crecido exponencialmente en popularidad en estos últimos años ya que aportan información muy valiosa a las organizaciones que pueden explotarla. Desgraciadamente implementar este sistema es una tarea muy compleja que tiene un coste muy elevado. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 1.3 MB Inteligencia artificial para la realización de procesos comunes mediante Watson, NodeJS y Blue Prism / Bello de Haro, Jose María ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Bluemix es una plataforma que ofrece multitud de servicios: Bases de Datos (BBDD), compilación, despliegue de aplicaciones. . . Y de entre todos estos servicios, aquellos que usan la Inteligencia Artificial (IA) de Watson y ML son los que se exponen. [...]
Bluemix is a platform that offers multiple services: Databases, compilation, application deployment. . . And between all this services, those that use Watson Artificial Intelligence (AI) of Watson and ML are those that are exposed. [...]
Bluemix és una plataforma que ofereix multitud de serveis: Bases de Dades (BBDD), compilació, desplegament d'aplicacions . . . I d'entre tots aquests serveis, aquells que fan servir la Intel·ligència Artificial (IA) de Watson i ML són els que s'exposen . [...]

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
14 p, 1.5 MB UAB RVT Remote Video-tutorship : Plataforma de vídeo-tutories / Urquia Lopez, Ander ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Vivim en un món globalitzat, on la distància ja no és una barrera i la immediatesa és un valor afegit, amb aquestes premisses, neix UAB RVT, una plataforma de vídeo-tutories enfocada a l'àmbit universitari, que té com a objectiu facilitar a professors i alumnes la realització de tutories de forma remota, de manera que cap de les dues parts implicades hagi de desplaçar-se a un lloc en concret i per tant, facilitar que ambdues parts puguin gestionar el temps de forma més eficient, estalviant-se desplaçaments, facilitant la possibilitat de compaginar els estudis / la docència amb altres projectes.
We live in a globalized world, where distance is no longer a barrier and the immediacy is an added value, with these premisses, UAB RVT is born, a video-tutorship platform focused on university area, which aims to facilitate teachers and students making video-tutorships remotely, through platform. [...]
Vivimos en un mundo globalizado, donde la distancia ya no es una barrera y la inmediatez es un valor añadido, con estas premisas, nace UAB RVT, una plataforma de vídeo-tutorías enfocada al ámbito universitario, que tiene como objetivo facilitar a profesores y alumnos la realización de tutorías de forma remota, de manera que ninguna de las de dos partes implicadas tenga que desplazarse a un lugar en concreto y por lo tanto, facilitar que ambas partes puedan gestionar el tiempo de forma más eficiente, ahorrándose desplazamientos, facilitando la posibilidad de combinar los estudios / la docencia con otros proyectos.

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 3.0 MB Cálculo del flujo máximo en una red (grafo dirigido) / Marín Gonzales, Gean Piers ; Borges, J., (Joaquim), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El presente proyecto de fin de grado esboza una solución informática al problema del flujo máximo, para lo cual se ha optado por utilizar el algoritmo de Ford-Fulkerson, al ser éste el más conocido y difundido, y que permite llegar a una solución exacta del problema en un tiempo relativamente corto. [...]
The present project of end of degree outlines a computer solution to the problem of the maximum flow, for which it has chosen to use the algorithm of Ford-Fulkerson, being the one most known and diffused, and that allows to arrive to an exact solution of the problem in a relatively short time. [...]
El present projecte de fi de grau esbossa una solució informàtica al problema del flux màxim, per al que s'ha aprofitat per utilitzar l'algoritme de Ford-Fulkerson, a l'est ser el més conegut i difós, i que permeten arribar a una solució exacta de l' problema en un temps relativament curt Dit problema té una àmplia gamma d'aplicacions, que va des del càlcul de rutes disyuntas per a xarxes de comunicacions, la capacitat de comunicació, la programació de línies aèries, la selecció de projectes, entre d'altres. [...]

2017-02-06
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
8 p, 925.9 KB Gestión de compras y comunicación interna para pequeños comercios / Arvez Villalba, Nadia ; Duran Cals, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Los pequeños comercios siempre han necesitado aplicar técnicas de organización para el aprovisionamiento, y reparto de mercadería. Dado que en la actualidad el mercado de aplicaciones presenta un vacío en este sector, existen comercios que intentan llevar dicha organización por medio de aplicaciones de mensajería. [...]
Small businesses have always needed to apply organizational techniques for provision and distribution of goods. Given that nowadays the applications market presents a gap in this sector, businesses try to lead this type of organizations through messaging applications. [...]
Els petits comerços sempre han necessitat aplicar tècniques d'organització per a l'aprovisionament, i repartiment de mercaderia. Atès que en l'actualitat el mercat d'aplicacions presenta un buit en aquest sector, hi ha comerços que intenten portar aquesta organització per mitjà d'aplicacions de missatgeria. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
372 p, 4.1 MB The geometry of some tridimensional families of planar quadratic differential systems / Rezende, Alex C. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Artés, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Oliveira, Regilene Delazari dos Santos, dir.
Planar quadratic differential systems occur in many areas of applied mathematics. Although more than one thousand papers have been written on these systems, a complete understanding of this family is still missing. [...]
[São Paolo] Universidade de São Paolo 2014  
8.
12 p, 8.7 MB Desenvolupament d'una aplicació de reportatge d'incidències sobre DTN / Cara Roca, David ; Navarro-Arribas, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La xarxa DTN (Delay and Disruption Tolerant Network) permet la comunicació suportant llargues interrupcions i endarreriments en l'enviament de informació entre xarxes. Ha revolucionat les possibilitats de la comunicació inalàmbrica, trencant amb les limitacions de mobilitat dels dispositius. [...]
The DTN network (Delay and Disruption Tolerant Network), allows communication supporting long interruptions and delays in sending information between networks. It has incredibly increased the possibilities of wireless communication, solving the devices mobility limitations. [...]
La red DTN (Delay and Disruption Tolerant Network) permite la comunicación soportando largas interrupciones y retrasos en el envío de información entre redes. Ha revolucionado las posibilidades de la comunicación inalámbrica, rompiendo con las limitaciones de movilidad de los dispositivos. [...]

2015-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
14 p, 1.7 MB Aplicación de algoritmos y métodos de IA sobre un juego real en Internet / Fernández Atochero, Sergio Daniel ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se ha llevado a cabo una implementación funcional de un videojuego online de estrategia con dificultad media para un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 4, en donde, como máximo, puede haber un jugador humano, aunque no es necesario que lo haya. [...]
In this project has conducted a working implementation of an online strategy game with medium difficulty for a minimum of 2 and a maximum of 4 players, wherein a maximum may be a human player, but need not have there. [...]
En aquest projecte s'ha dut a terme una implementació funcional d'un videojoc online d'estratègia amb dificultat mitjana per a un mínim de 2 jugadors i un màxim de 4, on, com a màxim, pot haver-hi un jugador humà, encara que no és necessari que n'hi hagi cap. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.