Results overview: Found 16 records in 0.02 seconds.
Articles, 10 records found
Contributions to meetings and congresses, 2 records found
Research literature, 4 records found
Articles 10 records found  
1.
19 p, 612.8 KB Integración de literatura y lengua : la enseñanza de cursos básicos de español y la recuperación académica de periódicos hispano-estadounidenses / Feu López, M. Montserrat (Sam Houston State University)
Este artículo examina las posibilidades y los retos de enseñar literatura en la clase de lengua española. Considerando la necesidad de diversificar contenido, este ensayo integra objetivos lingüísticos y humanísticos al describir el pasado con textos literarios recuperados de periódicos estadounidenses.
This essay examines the possibilities and challenges of teaching literature in the Spanish language class. Considering the need to diversify content, this essay integrates humanistic objectives when describing the past with literary texts recovered from U. [...]

2017 - 10.5565/rev/doblele.29
Doblele : revista de lengua y literatura, Vol. 3 (Diciembre 2017) , p. 31-49 (Dossier)  
2.
11 p, 626.6 KB Monográfico sobre competencias básicas / Monereo i Font, Carles, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Pozo, Juan Ignacio (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Psicologia Básica)
¿Qué son las competencias? ¿Una nueva moda? ¿Una palabra mágica? Los autores analizan este concepto y el papel que desempeña la educación en el desarrollo de estas funciones, algunas disponibles de partida en la mente humana y otras que precisan de un profundo cambio cognitivo para ser adquiridas. [...]
2007
Cuadernos de pedagogía, Vol. 370 (2007)  
3.
7 p, 409.5 KB Translation Standards : which One? / Allen, Jeff (SAP France)
Quality is a confusing term because it has so many different interpretations, depending on the method which is used for measurement. This chapter takes a very practical approach to explaining how to determine an appropriate quality standard to follow based on an initial assessment of the real context and needs.
La qualitat és un terme confús ja que té moltes interpretacions diferents, depenent del mètode que s'utilitza per al seu mesurament. Aquest article té un enfocament molt pràctic amb l'objectiuc d'explicar com determinar quin estàndard de qualitat és més apropiat basant-se en una valoració inicial del context i de les necessitats reals.
La calidad es un concepto confuso dado que tiene muchas interpretaciones diferentes en función del método utilizado para medirla. Este artículo adopta un acercamiento muy práctico que permite explicar cómo determinar qué estándar de calidad es apropiado seguir basándose en una valoración inicial del contexto y las necesidaded reales.

2015 - 10.5565/rev/tradumatica.85
Tradumàtica, Núm. 13 (2015) , p. 545-551 (Tradumàtica dossier)  
4.
8 p, 160.5 KB El efecto de marcar primero y la ventaja de jugar en casa en la liga de fútbol y en la liga de fútbol sala de España / Sampedro Molinuevo, Javier (Universidad Politécnica de Madrid) ; Prieto Bermejo, Jaime (Universidad Politécnica de Madrid)
The aim of this research was to study the effect of scoring first and its relationship with home advantage in professional Spanish football and indoor soccer leagues, in order to analyse the effect of scoring first on game outcome in relation to home advantage, whether home or away team scores first. [...]
2012
Revista de psicología del deporte, Vol. 21, Núm. 2 (2012) , p. 301-308  
5.
12 p, 460.6 KB Lingüística i sociolingüística: reflexions metodològiques / Argenter, Joan A. 1947- (Joan Albert)
Rèplica o comentari a algunes afirmacions de Badia sobre el concepte i l'objecte de la sociolingüística com a disciplina.
1978
Els Marges, Núm. 13 (Maig 1978) , p. 77-88  
6.
16 p, 60.4 KB Intervención psicológica en el entrenamiento deportivo : estrategias para optimizar el funcionamiento de jugadores de baloncesto en sesiones de ensayo repetitivo / Buceta, José M. (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Entre otros objetivos, la intervención psicológica en el ámbito del deporte de competición, puede contribuir a optimizar el funcionamiento de los deportistas en las sesiones de entrenamiento deportivo, favoreciendo el máximo aprovechamiento del tiempo de práctica. [...]
A major contribution of psychological intervention to competitive sport may be to enhance athletes' functioning during training sessions. In this context, to include psychological strategies within coaches' usual method of training may improve performance in sessions of mastered skills repetitive rehearsal, by increasing athletes' motivation and attention. [...]

1999
Revista de psicología del deporte, Vol. 8, Núm. 1 (1999) , p. 39-52  
7.
24 p, 520.8 KB El nacionalismo minoritario, de la marginalidad al gobierno : la trayectoria del Bloque Nacionalista Galego (1982-2007) / Gómez-Reino Cachafeiro, Margarita
¿Cómo se explica la evolución de un partido nacionalista minoritario, de la marginalidad política al gobierno? La tercera ola de movilización nacionalista en Europa definió un nuevo espacio político para partidos nacionalistas sin representación política previa. [...]
What implications does the evolution of minor nationalist parties from marginality to government for party internal dynamics? The third wave of nationalist mobilization in Europe defined a new political space for nationalist parties without previous political representation. [...]

2009 - 10.5565/rev/papers/v92n0.710
Papers : revista de sociologia, N. 92 (2009) p. 119-142  
8.
16 p, 882.4 KB Conflictos cognitivos, experimentos cualitativos y actividades didácticas / Villani, Alberto (Universidade de São Paulo. Instituto de Física) ; Orquiza de Carvalho, L. (Universidade Estadual Paulista. Facultade de Engenharia)
The article relates the results of a qualitative research with secondary school students on the cognitive conflicts about central collisions in mechanics. We put our attention to the interviewer's mediation in the origins, developments and conclusions of the conflicts. [...]
1995
Enseñanza de las ciencias, V. 13 n. 3 (1995) p. 279-294  
9.
16 p, 98.5 KB El patrocini i el mecenatge cultural com a elements estratègics de les relacions públiques / Vinyals i Corney, Manel
El procés de construcció de la imatge d'una determinada empresa o institució és un dels elements clau en la comunicació actual de les organitzacions. Aquestes tenen a la seva disposició una gran diversitat d'instruments o tècniques de comunicació amb les que poden aconseguir determinats objectius. [...]
The process of building a company's image is one of the most crucialfactors of business communications. Companies have a wide range of tools and techniques for achieving specific goals. One of the main challenges for Communication Directors is to select, set and integrate the elements that make up the communication mix. [...]

2006
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 34 (2006) p. 271-286  
10.
20 p, 120.5 KB Designing a foreign language course for trainee translators / Beeby, Allison
Language learning for translators, like any other learning process, can only be discussed meaningfully in context. The general context of the proposal presented in this chapter is language learning as a part of an undergraduate degree designed to train professional translators. [...]
L'aprenentatge de llengües per part dels traductors, com qualsevol altre procés d'aprenentatge, només es pot abordar d'una manera vàlida en context. El context general de la proposta presentada en aquest capítol és l'aprenentatge de llengües com a part d'uns estudis universitaris pensats per preparar traductors professionals. [...]

2003
Quaderns : revista de traducció, N. 10 (2003) , p. 41-60  

Contributions to meetings and congresses 2 records found  
1.
1 p, 430.2 KB V Seminario Internacional Comunicación, desarrollo y derechos humanos: la agenda 2030
Investigadors, professors i professionals de la comunicació van participar el 15 de novembre de 2016 en un Seminari Internacional sobre el paper de la comunicació i dels comunicadors per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l'Agenda 2030 de Nacions Unides. [...]
2016
Seminario Internacional Comunicación, Desarrollo y Derechos Humanos: la Agenda 2030. Bellaterra, : 2016  
2.
6 p, 623.1 KB Aprender a autoaprender. El papel de los objetivos de aprendizaje / Pividori, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Analítica)
Con el objeto de promover la autonomía en el aprendizaje de los alumnos dentro y fuera del aula, probablemente no existe ningún otro procedimiento en la educación que sea más importante que la formulación de objetivos claros de aprendizaje. [...]
2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Research literature 4 records found  
1.
202 p, 6.1 MB L'Atenció integral al desenvolupament intel·lectual i socioemocional dels infants en les pràctiques educatives / Martínez Pérez, Lorea ; Essomba, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
L'objectiu general d'aquesta tesi és identificar les condicions que faciliten una atenció integral al desenvolupament intel·lectual i socioemocional dels infants en les pràctiques educatives dels docents. [...]
The main goal of this research is to identify the conditions that facilitate teachers attending to both the cognitive and social emotional development of children through their educational practices. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
3 documents
2.
8 p, 927.5 KB RESTTA : eina de gestió eficient de projectes de recerca / Viciana López, Rubén ; Robles, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article recull el procés de desenvolupament d'una eina de gestió de projectes que, de forma eficient i senzilla, permeti l'administració d'un projecte. Com a primeres passes per al desenvolupament del projecte, hi ha un anàlisi del problema que ens porta a voler definir una eina de gestió eficient. [...]
This article describes the process of developing a project management tool that efficiently and easily, allowing management of a project. As first steps for the development of the project, there is an analysis of the problem that leads us to want to define an efficient management tool. [...]
Este artículo recoge el proceso de desarrollo de una herramienta de gestión de proyectos que, de forma eficiente y sencilla, permita la administración de un proyecto. Como primeros pasos para el desarrollo del proyecto, hay un análisis del problema que nos lleva a querer definir una herramienta de gestión eficiente. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
104 p, 1.6 MB Plan de comunicación del escritor Frank Mayhem / Márquez Trinidad, Inés ; Noguero i Grau, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest treball de fi de grau es presenta un pla de comunicació sobre Frank Mayhem, un jove escriptor novell. El projecte s'ha desenvolupat amb una investigació prèvia de diferents aspectes d'interès com son: la importància de tenir presència online i la literatura actual a Espanya. [...]
En este trabajo de fin de grado se presenta un plan de comunicación sobre Frank Mayhem, un joven escritor novel. El proyecto se ha desarrollado con una investigación previa de diferentes aspectos de interés como son; la importancia de tener presencia online y la literatura actual en España. [...]
In this final degree project it is introduced a communication plan of Frank Mayhem, a new young writer. The project has been developed with a previous investigation of different important aspects, such as the importance of having online presence and the current Spanish literature. [...]

2014
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
13 p, 820.1 KB Análisis de requisitos de un software de gestión de requisitos / Ripoll Lorca, Sergio ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este artículo es la exposición de los resultados de realizar un análisis de requisitos de un software de gestión de requisitos. El estudio está basado en aplicar la metodología de las 3 dimensiones de la ingeniería de requisitos del software, que se basa en la selección de fuentes - stakeholders, documentación existente y el análisis comparativo de otros softwares de gestión disponibles en el mercado -, recopilación de artefactos - escenarios, objetivos y requisitos - al aplicar técnicas de elicitación, análisis documental, la elaboración de un posible prototipo de software de gestión y la entrevista a un stakeholder. [...]
The purpose of this paper is the presentation of the results of an analysis of requirements of a software requirements management. The study is based on applying the methodology of the 3 dimensions of engineering software requirements, which is based on the selection of sources - stakeholders, existing documentation and comparative analysis of other management software available on the market - collection structures - scenarios, objectives and requirements - elicitation techniques to implement, document analysis, prototype development of a possible management software and a stakeholder interview. [...]
L'objectiu d'aquest article és l'exposició dels resultats de realitzar una anàlisi de requisits d'un software de gestió de requisits. L'estudi es basa en l'aplicació de la metodologia de les 3 dimensions de l'enginyeria de requisits del software, que es fonamenta en la selecció de fonts - stakeholders, documentació existent i l'anàlisi comparativa d'altres softwares de gestió disponibles al mercat - recopilació d'artefactes - escenaris, objectius i requisits - en aplicar tècniques d'elicitació, anàlisi documental, l'elaboració d'un possible prototip de software de gestió i l'entrevista a un stakeholder. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.