Results overview: Found 4 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 1 records found
Articles 3 records found  
1.
13 p, 441.5 KB Ni escuela, ni trabajo : el tiempo libre como un oasis obligado en medio de la nada / Moreno, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Borràs Català, Vicent (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Trinidad Jiménez, Albert (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
El artículo presenta parte de los resultados del proyecto EJECT "La empleabilidad de l@s jóvenes: formación, género y territorio" financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 (Ref. [...]
L'article presenta part dels resultats del projecte EJECT "L'ocupabilitat dels i les joves: formació, gènere i territori" finançat pel Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2013-2016 (Ref. [...]
The article presents part of the results of the EJECT project "The employability of young people: training, gender and territory" financed by the Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 (Ref. [...]

2017 - 10.5565/rev/aiet.57
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 4 (2017) , p. 99-111 (Vulnerabilitat i mercat de treball)  
2.
23 p, 547.5 KB Con "d" de "dual" : investigación sobre la implantación del sistema dual en la formación profesional en España / Marhuenda-Fluixá, Fernando (Universitat de València) ; Chisvert-Tarazona, María José (Universitat de València) ; Palomares-Montero, Davinia (Universitat de València) ; Vila, Javier (Universitat de València)
En el presente artículo, exponemos los principales resultados de la investigación que hemos llevado a cabo sobre el proceso de implantación de la formación profesional dual en la totalidad de los ciclos de dicha etapa en España, al amparo de un proyecto europeo de transferencia de innovación. [...]
Al present article, hi exposem els resultats principals de la investigació que hem dut a terme al voltant de la implantació de la formació professional dual a Espanya, emmarcada dintre d'un projecte europeu de transferència d'innovació centrat en els contractes d'aprenentatge. [...]
This paper presents the main results of research carried out on the process to develop and implement a dual vocational education and training (VET) scheme in Spain within the framework of a European transfer of innovation project focusing on apprenticeships. [...]

2017 - 10.5565/rev/educar.821
Educar, Vol. 53 Núm. 2 (2017) , p. 285-307 (Monográfico)  
3.
24 p, 311.8 KB Perspectiva de tutores y de empresas sobre el desarrollo de las competencias básicas de empleabilidad en el marco de los programas de formación profesional básica / Olmos Rueda, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament Pedagogia Aplicada) ; Mas Torelló, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El presente artículo analiza la percepción que tutores y empresas colaboradoras de los programas de cualificación profesional inicial —PCPI— tienen sobre el perfil competencial de los jóvenes en relación con las competencias básicas de empleabilidad. [...]
Aquest article analitza la percepció que tutors i empreses col·laboradores dels programes de qualificació professional inicial —PQPI— tenen sobre el perfil competencial dels joves en relació amb les competències bàsiques d'empleabilitat. [...]
This article analyses the perception of tutors and companies collaborating in Initial Professional Qualification Programmes (IPQP) regarding young people's competency profile, specifically the key competencies related to employability, and how the design and development of such training programmes have an influence on the acquisition of these competencies. [...]

2017 - 10.5565/rev/educar.870
Educar, Vol. 53 Núm. 2 (2017) , p. 261-284 (Monográfico)  

Research literature 1 records found  
1.
506 p, 2.2 MB Exclusió laboral i polítiques actives : una anàlisi de la dimensió local de les polítiques d'ocupació a Catalunya / Rosetti Maffiloli, Natàlia ; Gomà, Ricard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i Dret Públic)
Aquesta tesi analitza l'aplicació de les polítiques actives d'ocupació en l'esfera local amb l'objectiu de detectar els seus principals condicionants i lògiques de funcionament. Com a punt de partida de la recerca, es consideren quatre elements clau que es desenvolupen en el marc teòric: • l'exclusió laboral com a dimensió d'una realitat més àmplia d'exclusió social, que es concreta en la manca d'una ocupació i en les situacions de precarietat laboral; • la filosofia de l'activació com a component central de les respostes públiques a les situacions d'atur i que s'emmarca en el procés de reestructuració de l'Estat del Benestar; • l'orientació a l'ocupabilitat i les estratègies workfare com a marc ideològic dominant de les polítiques actives d'ocupació; • la territorialització de les polítiques i el major protagonisme de les institucions locals, intensificant la cooperació entre nivells de govern i actors del territori. [...]
This thesis analyses the performance of active employment policies at the local level, with the aim of identifying both the factors that condition such performance and their modes of functioning. The research is based on four key propositions that are subsequently developed in the theoretical framework: • exclusion from the labour market forms part of a broader reality and is manifested by lack of employment and by casual employment; • the active nature of employment policies has become a central component of policy responses to unemployment and should be considered as part of a wider restructuring of the welfare state; • the shift to employability and workfare strategies form part of a hegemonic ideological framework in which active employment policies are developed; • policies have been territorialised and local actors have become more significant, which has intensified co-operation between different levels of government and actors on the ground. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.