Resultats globals: 119 registres trobats en 0.05 segons.
Articles, 72 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 7 registres trobats
Llibres i col·leccions, 8 registres trobats
Documents de recerca, 29 registres trobats
Materials didàctics, 2 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 72 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
28 p, 451.3 KB Análisis de la permanencia en el empleo de los trabajadores españoles durante el periodo 2007-2010 / Alonso Domínguez, Ángel (Universidad de Oviedo. Departamento de Sociología)
El artículo presenta un análisis de la permanencia en el empleo de los trabajadores españoles entre 2007 y 2010, un periodo que abarca el final de la expansión de la economía española y el comienzo de la crisis de empleo. [...]
L'article presenta una anàlisi de la permanència en l'ocupació dels treballadors espanyols entre 2007 i 2010. S'hi estudia la probabilitat de mantenir-se en el mateix episodi d'ocupació i les variables que expliquen que no s'hi continuï. [...]
This paper presents an analysis of the permanence in employment of Spanish workers from 2007 to 2010. This period covers the end of the expansion of the Spanish economy and the beginning of the employment crisis. [...]

2018 - 10.5565/rev/papers.2282
Papers : revista de sociologia, Vol. 103 Núm. 3 (juliol-setembre 2018) , p. 339-366 (Artículos)  
2.
9 p, 403.2 KB La reforma laboral de 2012 en clave salarial : brecha entre las rentas del trabajo y del capital / Pérez Amorós, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
La reforma laboral de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado del trabajo), se aprobó, según se indica expresamente en su propio Preámbulo, para facilitar la creación de trabajo y para facilitar la adaptación de los salarios y otras condiciones de trabajo a la productividad y competitividad empresarial. [...]
La reforma laboral de 2012 (Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat del treball), es va aprovar, segons s'indica expressament en el seu propi Preàmbul, per facilitar la creació d'ocupació i per facilitar l'adaptació dels salaris i altres condicions de treball a la productivitat i competitivitat empresarial. [...]
The 2012 Spanish labour reform (Law 3/2012, of July 6, of urgent measures for the reform of the labour market) was approved, as expressly indicated in its own Preamble, to facilitate the creation of workposts and to facilitate the adaptation of salaries and other working conditions to productivity and business competitiveness. [...]

2017 - 10.5565/rev/aiet.52
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 4 (2017) , p. 35-43 (Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral)  
3.
20 p, 549.2 KB Políticas de empleo para salir de la crisis : resultados de un Delphi / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
El articulo presenta los resultados de un Delphi que evalúa las políticas de empleo en España, realizado a principios de 2015; era un momento en el que resultaba adecuado recabar la opinión de expertos y técnicos cualificados de la Administración sobre las políticas que el gobierno ponía en funcionamiento para potenciar la creación de empleo y salir de la crisis, pero también para pedir su opinión sobre posibles alternativas. [...]
L'article presenta els resultats d'un Delphi que avalua les polítiques d'ocupació a Espanya, realitzat a principis de 2015; era un moment en el qual resultava adient copsar l'opinió d'experts i tècnics qualificats de l'Administració sobre les polítiques que el govern posava en marxa per potenciar la creació d'ocupació i sortir de la crisi, però també per demanar la seva opinió sobre possibles alternatives. [...]
The article presents the results of a Delphi, conducted at the beginning of 2015, evaluating employment policies in Spain; at this time, it was appropriate to gather the opinion of experts and senior officials on employment policies to promote job creation; but it was also the just time to ask for their opinion on possible alternatives. [...]

2017 - 10.5565/rev/aiet.53
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 4 (2017) , p. 45-64 (Polítiques d'ocupació)  
4.
22 p, 678.4 KB Adecuación y demanda de formación en la empresa : la inencontrable adecuación entre formación y empleo / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Lope Peña, Andreu (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Barrientos, Daniel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Moles, Benjamí (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Este artículo explora la relación entre formación y empleo guiado por tres preguntas. La primera, cómo perciben los jóvenes la adecuación de su nivel de formación a los puestos de trabajo. La adecuación es la idea dominante, pero que se repite como un mantra. [...]
Aquest article explora la relació entre formació i ocupació guiada per tres preguntes. La primera, com perceben els joves l'adequació del seu nivell de formació als llocs de treball. L'adequació és la idea dominant, però que es repeteix com un mantra. [...]
This article explores the relationship between training and employment guided by three questions. The first, how young people perceive the adequacy of their level of training to the jobs. Adaptation is the dominant idea, but it is repeated as a mantra. [...]

2017 - 10.5565/rev/aiet.58
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 4 (2017) , p. 113-134 (Vulnerabilitat i mercat de treball)  
5.
2 p, 269.1 KB Robots, la nova classe treballadora que ja és aquí / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2017
Ara, Núm. 2326 (1 de maig de 2017) , p. 4-5  
6.
19 p, 2.6 MB Why occupy République? : Redefining French citizenship from a Parisian square / Hancock, Claire (Université Paris-Est Créteil. Département de Géographie)
En aquest article s'analitza l'ocupació recent de la Place de la République de París pel moviment Nuit Debout, ja que pensem que fa llum sobre les deficiències de la ciutadania republicana francesa. [...]
This paper discusses the recent occupation of the place de la République of Paris by the Nuit Debout movement, working with the assumption that it casts light on the shortcomings of French republican citizenship. [...]
En este artículo se analiza la reciente ocupación de la Place de la République en París por el movimiento Nuit Debout, ya que pensamos que arroja luz sobre las deficiencias de la ciudadanía republicana francesa. [...]
Cet article propose une réflexion sur l'occupation récente de la place de la République, à Paris, par le mouvement Nuit Debout, en partant de l'idée qu'elle éclaire certaines limites de la citoyenneté républicaine française. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.443
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 2 (maig-agost 2017) , p. 427-445 (Miscel·lània)  
7.
17 p, 188.5 KB Crisi i ajustament del mercat de treball a Catalunya : una perspectiva històrica / Molina Romo, Óscar (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Esteban, Fernando O. (Universitat de València)
Comparat amb altres països de l’entorn europeu, l’impacte de la crisi financera internacional en el creixement real de les economies catalana i espanyola ha estat de proporcions més grans (OECD, 2009). [...]
2010
Societat catalana. Associació Catalana de Sociologia, : 2010  
8.
19 p, 2.7 MB L’evolució demogràfica recent dels municipis petits a Catalunya : diversitat de trajectòries / Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Pujadas-Rúbies, Isabel (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia)
2016,
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 81 (juny 2016) , p. 25-43  
9.
11 p, 292.7 KB La garantía de empleo de las personas de edad : su concreción en el ámbito internacional y en la Unión Europea / Pérez Amorós, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES)) ; Rojo Torrecilla, Eduardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES))
El artículo aborda la regulación de la protección del empleo de las personas de edad avanzada en el ámbito internacional y en el de la Unión Europea. En primer lugar, realiza una aproximación general a la situación de las personas de edad avanzada en el mercado de trabajo y los problemas que tienen para su permanencia en el mismo. [...]
L'article aborda la regulació de la protecció de l'ocupació de les persones d'edat avançada en l'àmbit internacional i en el de la Unió Europea. En primer lloc, realitza una aproximació general a la situació de les persones d'edat avançada al mercat de treball i els problemes que tenen per a la seva permanència en el mateix. [...]
The article deals with the regulation of employment protection of older people in the international ambit and in the European Union. First, it makes a general approach to the situation of the elderly in the labour market and the problems they have to remain in it. [...]

2016 - 10.5565/rev/aiet.35
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 3 (2016) , p. 1-11 (Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral)  
10.
15 p, 538.9 KB Trayectorias laborales y capital social en la población joven : elementos para analizar la precariedad laboral juvenil más allá de los grandes focos / Verd Pericàs, Joan Miquel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Yepes, Lídia (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Vacchiano, Mattia (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
El artículo presenta el análisis de tres cuestiones de gran relevancia para el estudio de la situación de la población juvenil en el mercado de trabajo: la evolución de las trayectorias laborales considerando la simultaneidad de actividades que las componen, el impacto de la crisis económica sobre la articulación de estas mismas actividades, y el uso del capital social como mecanismo de acceso al empleo. [...]
L'article presenta l'anàlisi de tres qüestions de gran rellevància per a l'estudi de la situació de la població juvenil al mercat de treball: l'evolució de les trajectòries laborals considerant la simultaneïtat d'activitats que les componen, l'impacte de la crisi econòmica sobre l'articulació d'aquestes mateixes activitats, i l'ús del capital social com a mecanisme d'accés a l'ocupació. [...]
The article presents the analysis of three issues of great importance for the study of the situation of youth in the labour market: the evolution of the labour trajectories considering the simultaneity of the activities that produce them, the impact of the economic crisis on the articulation of these different activities, and the use of social capital as a means to access employment. [...]

2016 - 10.5565/rev/aiet.44
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 3 (2016) , p. 144-158 (Vulnerabilitat i mercat de treball)  

Articles : 72 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 7 registres trobats  
1.
2 p, 60.3 KB Trends in active inclusion policies in Spain and Italy / Martín Artiles, Antonio (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Molina, Oscar (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Godino, Alejandro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Book of abstracts)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
2.
1 p, 54.5 KB Same job, differents tasks : the heterogeneity of task content and mehods across occupations in Europe / Fernández-Macías, Enrique (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) ; Bisello, Martina (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Book of abstracts)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
3.
2 p, 61.8 KB How the growth of job seekers with activity transforms the french system of job seeker allowance? / Issehnane, Sabina (Université Rennes 2) ; Vivés, Claire (Centre d’Études de l’Emploi (França)) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
4.
18 p, 643.6 KB Labour impact of TTIP/CETA : controversial trends in employment and reduction of labour standars / Guamán, Adoración (Universitat de València) ; Lorente, Raúl (Universitat de València) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37a : 2016  
5.
15 p, 91.6 KB Challenges of the basic income : the BI experiment of Finland and its anticipated effects on employment / Koistinen, Pertti
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37a : 2016  
6.
2 p, 222.2 KB La situació de l'ocupació a Europa : escenari en la post-crisi / Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Institut d'Estudis del Treball
2015
Jornades IET. Bellaterra, Catalunya, 4es : 2015  
7.
16 p, 117.3 KB ¿Asalariado o autónomo? Sobre el impacto de las políticas económicas y de empleo en la vida laboral de los trabajadores de edad madura / Rojo Torrecilla, Eduardo (Universitat Autònoma de Barcelona)
2016
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Córdova, Andalusia, 26è : 2016  

Llibres i col·leccions 8 registres trobats  
1.
17 p, 167.1 KB Educació i ocupació / Bonal, Xavier ; Albaigés, Bernat
Barcelona, Catalunya Fundació Jaume Bofill : Mediterrània 2006 (Polítiques (Fundació Jaume Bofill) ; 53)
L’estat de l’educació a Catalunya: anuari 2005, 2006, p. 131-147  
2.
35 p, 647.3 KB Síntesis y conclusiones / Miguélez, Fausto (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; López-Roldán, Pedro (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2014
Crisis, empleo e inmigración en España : un análisis de las trayectorias laborales, 2014, p. 271-305  
3.
36 p, 651.9 KB Trayectorias laborales, género e inmigración : la doble cara de la segregación horizontal / Moreno, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2014
Crisis, empleo e inmigración en España : un análisis de las trayectorias laborales, 2014, p.145-180  
4.
52 p, 1.6 MB Modelo de análisis y metodologia de la investigación / López-Roldán, Pedro (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Miguélez, Fausto (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2014
Crisis, empleo e inmigración en España : un análisis de las trayectorias laborales, 2014, p. 15-66  
5.
41 p, 1.6 MB Menos empleo más precariedad / Alós, Ramon (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2014
Crisis, empleo e inmigración en España : un análisis de las trayectorias laborales, 2014, p. 67-107  
6.
150 p, 907.1 KB Employees’ resources and social rights in Europe : RESORE Final report / Verd Pericàs, Joan Miquel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Clasquin, Bernadette coord. ; Queirolo Palmas, Luca (Universitá degli studi di Genova. Dipartamento di scienze antropologiche) ; Fernandes Ruivo, Maria Margarida (Universidade do Porto. Centro de estudos de economia) ; Harvey, Mark (The Victoria University of Manchester. Centre for Research in Innovation and Competition) ; Graaf, Willibrord de (Universiteit Utrecht. Faculteit Sociale Wettenschappen) ; Klammer, Ute (Wirtschafts und Sozialwissenschaftliches. Institut in der Hans Boeckler Stiftung) ; Gobin, Corinne (Université Libre de Bruxelles. Groupe de recherche sur les acteurs internationaux) ; Mairhuber, Ingrid (Forschungs-und Beratungsstelle Arbeitwelt) ; Comissió Europea. Direcció General de Recerca
Are pension reforms and labour market policies symptomatic of a crisis of the institutional forms of capitalism constructed historically in each country? Do they reflect mutations of the salariat? These are two of the key questions among the issues raised by the RESORE project in approaching its research from the particular angle of changes in workers’ resources. [...]
Luxemburg Office for Official Publications of the European Communities 2007  
7.
23 p, 1.9 MB Societat : la repercussió laboral dels Jocs Olímpics / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia) ; Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Centre d'Estudis Olímpics
Faustino Miguélez i Pilar Carrasquer analitzen la repercussió dels Jocs Olímpics en el canvi econòmic sobre les empreses i el treball.
Faustino Miguélez y Pilar Carrasquer analizan la repercusión de los Juegos Olímpicos en el cambio económico sobre las empresas y el trabajo.
Faustino Miguélez and Pilar Carrasquer analyze the repercussion of the Olympic Games in the economic change relating to the business and the work offers.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona 1995
Les claus de l'èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona '92, 1995, p. 155-170
3 documents
8.
130 p, 1.8 MB Els Determinants socials de l'ocupació i l'activitat : enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006 / Mussons, Joan Maria, dir. (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Perdiguero, Jordi, dir. (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Fíguls, Marc, (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; López-Roldán, Pedro, (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Sánchez, Alícia, (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Clos, Sánchez, (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Barcelona (Catalunya : Província). Diputació Provincial ; Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
La monografia que presentem aborda l’anàlisi dels determinants socials de l’activitat i l’ocupació, a partir de les dades que aporta l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. [...]
[Barcelona] : Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, 2008 (Documents de treball (Barcelona (Província). Diputació). Sèrie desenvolupament econòmic ; 6)  

Documents de recerca 29 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
259 p, 3.9 MB Règims de benestar, condicions d'ocupació, condicions de treball i la seva relació amb la salut : una aproximació multinivell a la població assalariada europea / Merino i Noé, Jordi, autor. ; Martí Olivé, Joel, supervisor acadèmic. ; Espluga, Josep, 1964- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia.
Objectius Aquesta tesi es planteja els objectius següents: Observar la incidència de la darrera crisi socioeconòmica sobre les condicions d'ocupació i de treball a la UE de la població assalariada. [...]
Objectives The main objectives of this thesis dissertation were centered into three themes. First was to observe the impact of the latest socio-economic crisis on the conditions of employment and working conditions in the EU wage-salaried population. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
8 p, 110.2 KB L'ocupació un eix prioritari de les polítiques municipals / Ramos, Francisco
Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2011 (Col·leccions CiP. Articles municipalistes ; 1)  
3.
130 p, 10.3 MB Constantí : investigació periodística d'un conflicte d'ocupació il·legal / Sabaté Reig, Judit ; Vall, Toni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest és un reportatge d’investigació sobre el problema d’ocupació il·legal que afecta un barri de nova construcció de Constantí (Tarragona) des del 2013. Es tracta d’un problema social que té l’origen en un problema econòmic, l’esclat de la bombolla immobiliària. [...]
Este es un reportaje de investigación sobre el problema de ocupación ilegal que afecta un barrio de nueva construcción de Constantí (Tarragona) desde el 2013.  Se trata de un problema social que tiene el origen en un problema económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria. [...]
This is a journalistic investigation about the problem of squatting that affects a neighbourhood in Constantí (Tarragona) since 2013.  It is a social problem that has the origin in an economic problem, the bursting of the housing bubble. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
4.
33 p, 1.1 MB Estudi sobre el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra : implementació de la reforma agrària per transformar la societat / Alonso Cazorla, Ariadna ; Prat, Enric, 1956-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest estudi té com objectiu donar a conèixer la lluita del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que a través de pressionar el govern per implementar una reforma agrària a Brasil, pretén provocar una transformació social tant a escala nacional com global. [...]
2017
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]  
5.
32 p, 1.3 MB Assisting the transition from workfare to work : a randomized experiment / Galasso, Emanuela ; Ravallion, Martin ; Salvia, Agustin
Randomly sampled workfare participants in a welfare-dependent region of Argentina were given a voucher that entitled an employer to a sizable wage subsidy. A second sample also received the option of skill training, while a third sample formed the control group. [...]
Washington World Bank 2001 (Policy research working paper ; 2738)  
6.
24 p, 995.8 KB ¿Conlleva la descentralización de la población y del empleo un modelo de movilidad más eficiente? Evidencia para el caso de ciudad de México 2000-2010 / Muñiz, Iván ; Sánchez Trujillo, Vania
Esta investigación aborda la relación entre proximidad al empleo y distancia recorrida en los desplazamientos entre el lugar de residencia y el de trabajo para el caso de Ciudad de México. Dos son los mecanismos que pueden llevar a la reducción en la distancia media de los desplazamientos debido a cambios en la estructura espacial del empleo: a) co-localización (una relación más equilibrada a nivel local entre el número de trabajadores y de empleos reduciría el número de desplazamientos fuera del municipio de residencia); y b) una caída en la distancia de los desplazamientos externos (fuera del municipio) debido a que aparece como destino alternativo al CBD un subcentro periférico de empleo. [...]
The research adresses the relation between proximity to employment and commuting distance for the case of Mexico City. Two mechanisms can reduce commuting distance associated to changes in proximity to employment: co-location (a more balanced relation between workers and employment at a local level) reduces the number of external commuters, and b) a decrease in external commuting distance since external commuters go to a perifèric employment subcenter closer that the main CBD. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada 2016 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; 16.04)  
7.
50 p, 338.4 KB The Long run effect of growth on employment in a labor market with matching frictions : the role of labor market institutions / Sorolla, Valeri ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
In this paper we analyze the long run effect of exogenous technological growth on the employment rate in a labor market with matching frictions when there is either individual or collective wage setting and different timing for setting wages, labor and capital. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 2014 (Working papers ; 949.14)  
8.
54 p, 2.1 MB Classical versus Keynesian theory of unemployment : an approach to the Spanish labor market / Alonso Rodríguez, Rubén ; Sorolla, Valeri, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
In the last decade the unemployment skyrocketed defining a dramatic landscape for the Spanish economy. In order to understand the root causes, I have revisited two theories widely extended in labor economics: The Classical Theory of Unemployment and the Keynesian Theory of Unemployment. [...]
En la última década el desempleo se ha disparado de forma severa definiendo un escenario dramático para el mercado laboral español. Por tal de entender las causas de ello, he revisado dos de las teorías más extendidas en la economía del trabajo: La teoría clásica del desempleo y la teoría Keynesiana del desempleo. [...]

2015
Graduat o Graduada en Economia [952]
2 documents
9.
61 p, 14.5 MB La formation pour les emplois de proximité. Note de reflexion au vu de regard de genre / Torns, Teresa, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Madami, Giusepina ; Rogerat, Chantal
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 1996
2 documents
10.
12 p, 313.0 KB New forms of employment crowd employment, Spain : case study 23: Adtriboo.com / Molina Romo, Óscar (Institut d'Estudis del Treball)
Crowd employment platforms in Spain have experienced remarkable growth as the economic crisis has increased the number of workers looking for alternative forms of employment. Adtriboo. com, the largest crowd employment platform in Spain, is a client-worker matching tool in the design and audiovisual activities sector.
2014  

Documents de recerca : 29 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 2 registres trobats  
1.
11.1 KB Torna Keynes? Torna Beveridge? Desocupació, crisi, decreixement / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre la possibilitat d'un retorn de les idees dels economistes John M. Keynes i Lord Beveridge per tal de sortir de la crisi econòmica actual. També tracta sobre noves tendències per superar la crisi com el decreixement econòmic, la renda bàsica universal i l'anomenat Green New Deal. [...]
2009 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
2.
9.5 KB Crisi i ocupació / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Jornades Interdisciplinàries d'Estudi de Relacions Laborals (10es : 2009 : Bellaterra, Catalunya)
Exposició sobre les conseqüències de la crisi econòmica 2008 en el mercat de treball a Espanya. S'ofereix una selecció de bibliografia i es donen recursos per localitzar més informació (bases de dades, cerques al catàleg, recursos web).
2009 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
1 p, 394.4 KB Saps on buscar feina? / Vicens-i-Planagumà, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Flix Barrull, Maria Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Material promocional de la selecció de documents sobre com buscar feina a la Biblioteca de Ciències Socials.
2012  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.