Resultats globals: 11 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 10 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
10 p, 3.1 MB Les ONL : per què n'hi ha tantes i cap on van? / Brugué, Quim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Gomà, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Aquest article pretén reflexionar sobre dos grans interrogants que afecten als mateixos fonaments de la recent proliferació d'ONL. Sense voler ser despectius, sembla evident que les ONL s'han posat de moda i, per tant, com davant de qualsevol altra moda social, cal plantejarse que és el que hi ha al darrere. [...]
Este artículo pretende reflexionar sobre dos grandes interrogantes que afectan a los mismos fundamentos de la reciente proliferación de ONL. El primer interrogante se refiere a las razones que explican la proliferación de ONL, mientras que el segundo se ocupa del futuro que podemos esperar de ellas. [...]
This article throws some light on two of the main points which are the pillars of the recent multiplication of NPOs. The first point gives some clues to the multiplication of NPOs whereas the second point deals with the prospects for the future. [...]

1998
Educació social. Revista de intervenció socioeducativa., Núm. 9 (1998) , p. 12-21
2 documents

Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
122 p, 27.4 MB Disfunció narcotitzant en temps de xarxes socials / Vilaseca del Río, Carme ; Morató, Jordi, (Morató Bullido) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Treball de recerca basat en la teoria de la disfunció narcotitzant de Lazarsfeld i Merton aplicada a la publicitat a través de xarxes socials, que s'ha volgut validar en joves de la ciutat de Manresa. [...]
Trabajo de investigación basado en la teoría de la disfunción narcotizante de Lazarsfeld y Merton aplicada a la publicidad a través de redes sociales, que se ha querido validar en jóvenes de la ciudad de Manresa. [...]
Research work based in Lazarsfeld and Merton's narcotizing dysfunction theory applied to advertising through social networks, which has been tested within youngsters living in Manresa. The extracted results show remarkable differences between small and big users: a major level of insensibility, translated in a menor reaction to social advertising impacts, is perceived among those who spend more time on social networks. [...]

2018
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
89 p, 1.6 MB La comunicació com a peça clau en projectes solidaris / Duran Riera, Maria ; Bonet Bagant, Montse, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Durant molt de temps, la comunicació ha estat infravalorada en alguns sectors. El sector de les organitzacions solidàries n'és un clar exemple. De totes maneres, aquesta disciplina cada vegada s'ha professionalitzat més, fins a arribar a ser un actor gairebé imprescindible en qualsevol organització. [...]
Durante mucho tiempo, la comunicación ha estado infravalorada en algunos sectores. El sector de la organizaciones solidarias és un ejemplo claro. De todas formas, a esta disciplina cada vez se ha profesionalizado más, hasta llegar a ser un actor casi imprescindible en cualquier organización. [...]
For a long time, communication has been undervalued in some sectors. Solidarity organizations' sector can be a clear example. In any case, this discipline has achieved a more professional status lately, until it has become almost indispensable in any organization. [...]

2018
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
3.
53 p, 935.6 KB Medición y evaluación de los valores que se vehiculan en las campañas de la ONG animalista PETA / Casals Casas, Ariadna Laia ; Montoya Vilar, Norminanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) és la major organització animalista a nivell mundial. En un moment en el qual els drets dels animals s'estan tenint cada vegada més en compte, aquest treball pretén mesurar la càrrega de valors transmesa en els seus anuncis mitjançant un protocol basat en tests de recepció.
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) es la mayor organización animalista a nivel mundial. En un momento en el que los derechos de los animales se están teniendo cada vez más en cuenta, este trabajo pretende medir la carga de valores transmitida en sus anuncios mediante un protocolo basado en tests de recepción.
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) is the largest animal organization in the world. At a time when animal rights are being increasingly taken into account, this work aims to measure the load of values transmitted in their advertisements through a protocol based on reception tests.

2018
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
98 p, 21.6 MB Diseño de un plan estratégico de comunicación digital para la Fundación Ginac de iniciativa social / Granado Gómez, Ana ; Montoya Vilar, Norminanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El Tercer Sector Social es compon de totes aquelles organitzacions que treballen des de la proximitat per la promoció de la persona i la inclusió dels col·lectius vulnerables. No obstant això, en la majoria dels casos les tasques de gran valor altruista que realitzen queden en l'anonimat donat que els seus plans de comunicació són insuficients i, fins i tot, inexistents. [...]
El Tercer Sector Social se compone de todas aquellas organizaciones que trabajan desde la cercanía para la promoción de la persona y la inclusión de los colectivos vulnerables. No obstante, en la mayoría de ocasiones las labores de gran valor altruista que realizan quedan en el anonimato dado que sus planes de comunicación son insuficientes e, incluso inexistentes. [...]
The Third Social Sector is composed of organizations that work for the promotion of the person and the inclusion of vulnerable groups. However, normally their altruistic jobs remain anonymous because their communications plans are insufficient and even nonexistent. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
5.
108 p, 5.1 MB EventSO : organización de eventos solidarios para entidades sociales sin ánimo de lucro / Carqueijeda Molinillo, Úrsula ; Sabater Casals, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
EventSO és una empresa organitzadora d'esdeveniments destinats a entitats socials que són membres de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. El seu esperit i filosofia pretén conscienciar i sensibilitzar la població de les problemàtiques reals presents a la societat. [...]
EventSO es una empresa organizadora de eventos destinados a entidades sociales que son miembros de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Su espíritu y filosofía pretende concienciar y sensibilizar a la población de las problemáticas reales presentes en la sociedad. [...]
EventSO is an event organising company for social entities who are members of Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Its spirit and philosophy aims to make the population aware of the real problems present in society. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
6.
83 p, 13.2 MB El tercer sector radiofònic : desordre a la freqüència modulada. Projecte d'un documental / Arbat Valls, Jordi ; Niqui, Cinto, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest Treball de Fi de Grau es desenvolupa el projecte d'un documental titulat "El tercer sector radiofònic: desordre a la freqüència modulada", una obra sobre la situació irregular de les emissores de ràdio del tercer sector a Catalunya. [...]
En este Trabajo de Fin de Grado se desarrolla el proyecto de un documental titulado "El tercer sector radiofónico: desorden en la frecuencia modulada", una obra sobre la situación irregular de las emisoras de radio del tercer sector en Cataluña. [...]
In this final degree project takes place the development of a documentary project named "The radio third sector: a mess in the modulated frequency", a work about the irregular situation of the third sector radio stations in Catalonia. [...]

2016
Grau en Periodisme [971]  
7.
132 p, 18.9 MB La publicidad en el Tercer Sector : estudio de caso de Médicos Sin Fronteras / Pérez Casanovas, Mònica ; Balsebre, Armand, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
S'exposa l'evolució de la publicitat del Tercer Sector a partir del cas de Metges Sense Fronteres (MSF) i la seva publicitat emesa per la televisió a Espanya des dels anys 90 fins a l'actualitat. Aquests anuncis tenen l'objectiu d'aconseguir fons econòmics per a la seva organització, pel que es qüestiona la forma en què s'exposa la realitat dels països en emergència del Tercer Món mitjançant una anàlisi exhaustiva d'aquests. [...]
Se expone la evolución de la publicidad del Tercer Sector a partir del caso de Médicos Sin Fronteras (MSF) y su publicidad emitida por televisión en España desde los años 90 hasta la actualidad. [...]
The evolution of advertising in the Third Sector is exposed from the case of Doctors Without Borders and advertisements broadcast on television in Spain since the 90's until today. These ads are aimed to raise funds for their organization, so that is why they are questioned by the way they expose the reality of emergency countries of the Third World through an exhaustive analysis of these ads. [...]

2014
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
8.
143 p, 22.0 MB Creación de una agencia de comunicación ONL para el Tercer Sector Social / Puñet Olivella, Ester ; Montoya Vilar, Norminanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les organitzacions del Tercer Sector Social existeixen per comunicar les injustícies del món i poder ajudar els més desfavorits. No obstant això i paradoxalment, com a entitats sense ànim de lucre, moltes d'elles no tenen els suficients recursos per dissenyar campanyes estratègiques i professionals de comunicació que impactin i impliquin a la societat. [...]
Las organizaciones del Tercer Sector Social existen para comunicar las injusticias del mundo y poder ayudar a los más desfavorecidos. Sin embargo y paradójicamente, como entidades sin ánimo de lucro, muchas de ellas no poseen los suficientes recursos para diseñar campañas estratégicas y profesionales de comunicación que impacten e impliquen a la sociedad. [...]
The third social sector organizations exist to communicate the injustices of the world and to help the poor. However, and paradoxically, as non-profit entities, many of which don't have enough resources for design strategic and professional communication campaigns that impact society and involve it. [...]

2014
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
9.
88 p, 2.1 MB Del yo al nosotros : análisis y diagnóstico de la economía colaborativa / Shedden Casanovas, Sara ; Montoya Vilar, Norminanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball de fi de grau explica i analitza el fenomen de l'economia col·laborativa, tenint en compte l'explicació del concepte i dels motors que han impulsat l'economia col·laborativa, que són principalment econòmics, tecnològics, socials i polítics, com ara la cultura d'Internet i la crisi econòmica i de valors i la transició de la propietat a l'accés als productes i serveis que ha provocat la xarxa. [...]
Este trabajo de fin de grado explica y analiza el fenómeno de la economía colaborativa, teniendo en cuenta la explicación del concepto y de los motores que han impulsado la economía colaborativa, que son principalmente económicos, tecnológicos, sociales y políticos, como la cultura de Internet y la crisis económica y de valores y la transición de la propiedad al acceso a los productos y servicios que ha provocado la red. [...]
This final degree academic work explains and analises the phenomenon of the collaborative economy, explaining the concept and the engines that have driven the collaborative economy, which are mainly economic, technological, social and political, as Internet culture and the economic and values crisis and the transition from ownership to access to products and services the network caused. [...]

2014
Grau en Periodisme [971]  
10.
357 p, 1.8 MB Entorn en transformació i tercer sector : capacitats organitzatives, prestació de serveis i rol polític : el cas de les associacions per la lluita contra l'exclusió social a Catalunya / Pujol Furriols, Pilar ; Subirats, Joan, (Subirats i Humet) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
L'objectiu de la tesi és aproximar-se al coneixement del paper i funcionament de les organitzacions del tercer sector i a les característiques que presenten per fer front a la provisió de serveis de benestar i a la seva contribució en la participació política. [...]
The aim of this thesis is to widen our understanding of the role and functioning of third sector organisations. What characteristics help them to offer social services provision and what do they contribute in the way of political participation? The impact and pressure of social changes in the last few decades have made it necessary to rethink social roles and reconsider what focus organisations should take in order to deal with the needs of the community in which the they are involved. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.