Results overview: Found 12 records in 0.07 seconds.
Articles, 1 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 10 records found
Articles 1 records found  
1.
43 p, 1.4 MB Naturbanization and urban : rural dynamics in Spain : case study of new rural landscapes in Andalusia and Catalonia / Pallarès Blanch, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Prados Velasco, María José (Universidad de Sevilla. Departamento de Geografía Humana) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
The early 20th century saw the beginning of a process of urbanizing rural space (Berry, 1976a; 1976b), described as counter-urbanization (Champion, 1989). The creation of Protected Natural Areas (PNAs) has defined some rural spaces, relatively far from large urban metropolitan areas, where the ecological and scenic value is a magnet for urbanization (Prados, 2005). [...]
Se ha desarrollado un proceso de urbanización del espacio rural desde principios del siglo XX (Berry, 1976a; 1976b) descrito como la "counterurbanización" (Champion, 1989). La creación de los espacios naturales protegidos (ENP) ha delimitado unos espacios rurales, relativamente alejados de las grandes conurbaciones urbanas, donde la valoración ecológica y paisajística genera, en algunos casos, una atracción urbanizadora (Prados, 2005). [...]

2014 - 10.2478/euco-2014-0008
European Countryside, Vol. 6, Núm. 2 (2014)  

Books and collections 1 records found  
1.
214 p, 2.0 MB Diagnosi ambiental al Parc Natural de l'Alt Pirineu / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Garcia Solsona, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Rieradevall, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Marlès Magre, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Bellaterra : Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2010  

Research literature 10 records found  
1.
139 p, 14.4 MB El patrimoni geotectònic en el context de la geoconservació en espais naturals protegits : el cas del Parc Natural de l'Alt Pirineu / Aldea Carreras, Marta ; Torra Truncal, Ona ; Druguet i Tantiña, Elena 1946-, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Molina Gallart, David, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2018
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]  
2.
9 p, 77.9 KB Col·laboració a l'estudi de les plantes invasores del Parc Natural de l'Alt Pirineu : cartografia de detall i recull de mesures de gestió / Pérez Castells, Marc ; Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Fernández Gil, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La intrusió de les plantes exòtiques invasores en els espais naturals protegits de Catalunya s'ha convertit en un problema de primer ordre. En alguns d'aquests espais fa temps que s'han començat a gestionar aquestes espècies exòtiques. [...]
La intrusión de las plantas exóticas invasoras en los espacios naturales protegidos de Catalunya se ha convertido en un problema de primer orden. En algunos de estos espacios hace tiempo que se han comenzado a gestionar estas especies exóticas. [...]
The intrusion of invasive alien plants in protected natural areas in Catalonia has become a major problem. In some of these areas have long since begun to manage these exotic species. It is not the case of PNAP, which due to its recent creation, has not yet been thoroughly treat this problem. [...]

2009
2 documents
3.
103 p, 1.3 MB Disseny d'un mètode de valoració d'itineraris d'educació ambiental i aplicació a l'àmbit Parc Natural de l'Alt Pirineu - Alt Urgell / EDUCCAMB (Grup de recerca) ; Nualart i Nieto, Anna ; Arroyo i Moras, Fco. Javier ; Pujantell, Josep tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Duch Cortinas, Jordi ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan ; Ramon Riba, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) està creant una xarxa d'itineraris d'educació ambiental amb l'objectiu de divulgar els valors del parc i conscienciar els seus visitants sobre la importància de conservar el medi ambient. [...]
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) está creando una red de itinerarios de educación ambiental con el objetivo de divulgar los valores del parque y concienciar a sus visitantes sobre la importancia de conservar el medio ambiente. [...]
The Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) is creating a net of environmental education itineraries with the goal to spread the values of the park and to increase its visitor's awareness about the importance to preserve the environment. [...]

2007
4 documents
4.
6 p, 41.8 KB Itinerari d'educació ambiental i sensorial de Sant Pere del Burgal / PasAPas (Grup de recerca) ; Marin Marcer, Sara ; Mollfoyeda Urtusol, Antoni ; Suárez Riera, Jerónimo ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) va ser creat l'any 2003. Actualment, el parc està desenvolupant una xarxa d'itineraris d'Educació Ambiental (EA). L'Ecomuseu de la Vall d'Àneu (EVA) ofereix rutes guiades al sender del Monestir de Sant Pere del Burgal, ja senyalitzat i equipat pel PNAP, en estar inscrit al seu àmbit territorial. [...]
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) fue creado en 2003. Actualmente, el parque está desarrollando una red de itinerarios de Eduación Ambiental (EA). El Ecomuseu de la Vall d'Àneu (EVA) ofrece guias a grupos para recorrer el sendero del Monestir de Sant Pere del Burgal, ya señalizado y equipado por el PNAP. [...]
The Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) was founded in 2003. Currently, the parc developes a net of itineries for Enviromental Education (EE). In this context the Ecomuseu de la Vall d'Àneu (EVA) offers already guided tours at Monestir de Sant Pere del Burgal. [...]

2009
2 documents
5.
28 p, 8.3 MB Els arbres singulars del Parc Natural de l'Alt Pirineu : estudi i proposta d'educació ambiental / Genciana (Grup de recerca) ; Borrull Alonso, Cèlia ; Montagut Martí, Anna ; Presta Novello, Yesica ; Rubia Albert, Gemma ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; García Orellana, Jordi, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest estudi s'ha realitzat amb el principal objectiu de localitzar, analitzar i diagnosticar els arbres singulars subjectes a ser declarats monumentals dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Concretament s'han inventariat la Vall Ferrera i la Vall de Cardós. [...]
Este estudio se ha realizado con el principal objetivo de localizar, analizar y.
The main purpose of this study is to locate,.

2008
6 documents
6.
30 p, 187.5 KB Anàlisi i diagnosi ambiental dels refugis del PNAP / Xicoina (Grup de recerca) ; Bosch Sau, Miquel ; Galán del Castillo, Cristina ; Gil Farrero, Judit ; García Orellana, Jordi, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els refugis de muntanya es troben situats en zones d'interès natural, sovint protegides, com és el cas dels deu refugis del Parc Natural de l'Alt Pirineu. En els darrers anys s'ha observat una diversificació en l'ús dels refugis de muntanya, originalment construïts per donar aixopluc als excursionistes, degut a l'augment del turisme i la popularització dels esports de neu i d'aventura. [...]
Los refugios de montaña están situados en zonas de interés natural, normalmente protegidas, como es el caso de los diez refugios del Parc Natural de l'Alt Pirineu. En los últimos años se ha observado una diversificación en el uso de los refugios de montaña, originalmente construidos para resguardar a los excursionistas, debido al aumento del turismo y a la popularización de los deportes de nieve y de aventura. [...]
The mountain hutts are in zones of natural interest, often protected. That's the case of the ten shelters of the Parc Natural de l'Alt Pirineu. In the last years a diversification has been observed in the use of the mountain hutts, originally constructed to give shelter to the hikers, due to the increase of the.
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008
3 documents
7.
9 p, 554.1 KB Avaluació de l'aprofitament de biomassa disponible per a la producció d'energia calorífica al Parc Natural de l'Alt Pirineu / Projecte Biomassa (Grup de recerca) ; Arrés García, Julián ; Capdevila Grau, Ana Marta ; Martín Ortega, Sara ; Vilahur Chiaraviglio, Marc ; García Orellana, Jordi, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest article es resumeixen els.
En este artículo se resumen los resultados más destacados del proyecto llevado a cabo por el grupo Projecte Biomassa. Este estudio tiene por objetivo la evaluación de la.
This article contains the most important.

2008
2 documents
8.
194 p, 7.0 MB Avaluació de la biomassa forestal disponible del Parc Natural de l'Alt Pirineu per a l'obtenció d'energia calorífica / SomNatura (Grup de recerca) ; Callao Salvador, Pau ; Campos Jiménez, Arantzazu ; Planes Rispa, Ana ; Rieradevall, Joan ; Boada, Martí, 1949- ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Al present article s'han sintetitzat els resultats principals del projecte. S'avalua la biomassa forestal disponible al Parc Natural de l'Alt Pirineu, a partir d'un conjunt de mètodes d'estimació que pretenen veure la diferència de biomassa disponible segons una sèrie de restriccions que es tenen en compte en cada cas. [...]
2007
2 documents
9.
118 p, 4.8 MB Disseny i aplicació del protocol d'instal·lació d'energia fotovoltaica en edificis aïllats de la xarxa elèctrica al PNAP / Esteban Conde, Mar ; Martí­nez Blanco, Júlia ; Vilar Recasens, Marta ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En el perímetre del parc es troben gran nombre d'edificacions amb mancances de subministrament elèctric per la gran dispersió de la població de la comarca. L'objectiu d'aquest estudi és desenvolupar un protocol per determinar la viabilitat de l'energia fotovoltaica en edificis aïllats i aplicar-la de forma pilot a dos edificis gestionats pels responsables del Parc Natural de l'Alt Pirineu: el Centre de Logística i Manteniment (CLM) i el Refugi del Fornet. [...]
En el perímetro del parque se encuentran gran cantidad de edificaciones con carencias en el suministro eléctrico debido a la gran dispersión de la población de la comarca. El objetivo de este estudio es desarrollar un protocolo para determinar la viabilidad de la energía fotovoltaica en edificios aislados y aplicarla de forma piloto en dos edificios gestionados por los responsables del Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Centro de Logística y Mantenimiento (CLM) y el Refugi del Fornet. [...]
Due to the great dispersion of the county population all around the park X limits, a large number of buildings are lacking of electrical supply. The objective of this work is to develop a feasibility study for a photovoltaic energy installation in isolated buildings. [...]

2007
5 documents
10.
53 p, 2.5 MB Itinerari d'educació ambiental : petjades a Comes de Rubió / Monteixo (Grup de recerca) ; Girós Sorribes, Marc ; Puig Guerra, Santi ; Sáez Almendros, Sara ; Boada, Martí, 1949- ; García Orellana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) va ser creat l'any 2003. A causa de la seva recent creació, manca el desenvolupament de moltes de les seves àrees. Actualment, el parc està creant una xarxa d'itineraris d'Educació Ambiental (EA). [...]
El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) se creo el año 2003. Debido a su reciente creación, carece de desarrollo en muchas de sus áreas. Actualmente, el parque está creando una red de itinerarios de Educación Ambiental (EA). [...]
The Parc Natural de l'Alt Pirineu was created in 2003. Due to his recent creation, it lacks in the development of many of his areas. Nowadays, the park is creating a net of environmental education (EE) itineraries. [...]

2008
11 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.