Results overview: Found 218 records in 0.02 seconds.
Articles, 131 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Books and collections, 12 records found
Research literature, 74 records found
Articles 131 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
22 p, 716.8 KB Effective moderation in asynchronous discussion forums in online language classrooms / Robbins, Jackie (Universitat Autònoma de Barcelona)
This study investigates the effectiveness of different online language teaching practices by comparing participation of four groups of learners and teachers in two tasks in asynchronous discussion forums. [...]
Aquest estudi investiga l'eficàcia de pràctiques diferents en l'ensenyament d'idiomes en línia comparant la participació de quatre grups d'estudiants i professors en dues tasques asíncrones als fòrums, en el context d'un curs d'anglès com a llengua estrangera B2 en una universitat catalana. [...]
Este estudio investiga la eficacia de prácticas diferentes en la enseñanza de idiomas en línea, comparando la participación de cuatro grupos de estudiantes y profesores en dos tareas asíncronas en foros, en el contexto de un curso de inglés como lengua extranjera B2 en una universidad catalana. [...]
Cette étude examine l'efficacité de différentes pratiques d'enseignement des langues en ligne en comparant la participation de quatre groupes d'étudiants et d'enseignants à deux tâches asynchrones dans des forums, dans le cadre d'un cours d'anglais langue étrangère B2 dans une université catalane. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.898
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 4 (2020) , p. 898 (Articles)  
2.
18 p, 367.4 KB Cultural activism : a content analysis of popular culture petitions on Change.org Spain / Pérez-Escolar, Marta (Universidad Loyola Andalucía) ; Tapia-Frade, Alejandro (Universidad Loyola Andalucía) ; Lozano-Delmar, Javier (Universidad Loyola Andalucía)
The digital platforms for citizen mobilisation host a multitude of protest petitions with different purposes and intentions. In this complex and pluralistic context, this study analyses the success of citizen-driven initiatives on Change. [...]
Les plataformes digitals de mobilització ciutadana alberguen multitud d'iniciatives de protesta que representen diferents propòsits i intencions. En aquest complex mosaic pluralista, el present estudi ha considerat convenient analitzar les peticions que se situen a Change. [...]
Las plataformas digitales de movilización ciudadana albergan multitud de iniciativas de protesta que representan diferentes propósitos e intenciones. En este complejo mosaico pluralista, el presente estudio ha considerado conveniente analizar las peticiones que se ubican en Change. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3271
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 115-131 (Articles)
2 documents
3.
22 p, 986.4 KB Las redes sociales y las aplicaciones móviles en las estrategias de transformación digital de los medios de servicio público europeos / Crusafon Baqués, Carmina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; González-Saavedra, Carlos, (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Murciano, Marcial (Universitat Autònoma de Barcelona)
Los medios de servicio público europeos han acometido en pocos años un proceso acelerado y diverso de expansión en redes sociales y de desarrollo de aplicaciones móviles. De esta manera, intentan sintonizar con las nuevas pautas de consumo a través de una oferta transversal de sus contenidos accesibles desde múltiples terminales digitales. [...]
Els mitjans de servei públic europeus han començat, en pocs anys, un procés accelerat i divers d'expansió en xarxes socials i de desenvolupament d'aplicacions mòbils. D'aquesta manera, intenten sintonitzar amb les noves pautes de consum a través d'una oferta transversal dels seus continguts accessibles des de múltiples terminals digitals. [...]
In the course of a few short years, the European public service media have undertaken an accelerated and diverse process of expansion in social networks and of development of mobile applications. In this way, they seek to tune into the new consumption patterns through a transversal offering of content accessible from many digital devices. [...]

2020 - 10.2436/20.3008.01.195
Comunicació (Barcelona), Vol. 37 Núm. 2 (Noviembre 2020) , p. 33-54  
4.
18 p, 278.5 KB Audience participation and political engagement in Europe : EU elections and the cases of Scotland and Catalonia in the Catalan media (2014) / Tous, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Díaz Noci, Javier (Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Comunicació)
The primary goal of this article is to con-tribute to research on the quality of and practices in the participation of active users of online media, specifically related to important, European-level political issues. [...]
Aquest article té com a principal objectiu contribuir a la recerca sobre la qualitat i pràctiques de la participació dels usuaris actius dels mitjans digitals, i més concre-ament pel que fa a temes d'una certa importància política a Europa. [...]

2016
Trípodos, Núm. 39 (2016) , p. 145-161  
5.
13 p, 165.0 KB Innovació democràtica i TIC, cap a una democràcia participativa? / Colombo Vilarrasa, Clelia
La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació1 a la política ha introduït canvis fonamentals en els sistemes polítics democràtics i ha comportat l'aparició de noves possibilitats de relació entre els ciutadans i els representants polítics, permetent un cert retrobament entre la política i la societat. [...]
The incorporation of information and communication technologies (ICTs) into politics has introduced fundamental changes in democratic political systems and given rise to new possibilities for relationships between citizens and political representatives, allowing a certain reunion between politics and society. [...]

2006 - 10.7238/idp.v0i3.402
IDP : revista d'Internet, dret i política = IDP : revista de Internet, derecho y política, Núm. 3 (novembre 2006)  
6.
11 p, 531.1 KB Profesionales del futuro : la formación por competencias a través de la co-presentación / Graell Martín, Mariona (Universitat Internacional de Catalunya)
Este artículo presenta una experiencia práctica que permite desarrollar distintas competencias de la asignatura de aprendizaje de las lenguas y lectoescritura III en una sola actividad. En la Universidad Internacional de Catalunya la co-presentación propone a los estudiantes unificar distintos saberes para dar respuesta a un reto específico de materia: presentando, analizando y evaluando un trabajo elaborado por otro equipo de estudiantes. [...]
This article presents a practical experience that allows to develop different competences of the language learning and literacy III subject in a single activity. At the Universitat International de Catalunya, the co-presentation proposes students to unify different knowledge to respond to a specific subject matter challenge: presenting, analyzing and evaluating a work prepared by another team of students. [...]
Aquest article presenta una experiència pràctica que permet desenvolupar diferents competències de l'assignatura d'aprenentatge de les llengües i lectoescriptura III en una sola activitat. A la Universitat Internacional de Catalunya la co-presentació proposa als estudiants unificar diferents sabers per donar resposta a un repte específic de matèria: presentant, analitzant i avaluant un treball elaborat per un altre equip d'estudiants. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.39
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 45-55 (Innovation & Knowledge Transfer)  
7.
24 p, 558.7 KB Participación local : más allá de la democracia asociativa / Font Fábregas, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Blanco, Ismael (Universitat Autònoma de Barcelona)
2002 - 10.24965/reala.vi290.9160
Revista de estudios de la administración local (REAL), Núm. 290 (2002) , p. 175-197  
8.
16 p, 137.6 KB El romance en el "femslash" : un análisis narrativo del "fan fiction" "Una vez más, una oportunidad más" / Villa-Montoya, Maria Isabel (Universidad EAFIT (Colòmbia)) ; Montoya-Bermudez, Diego (Universidad EAFIT (Colòmbia)) ; Escobar, Johanna (Universidad Politécnica Salesiana (Cuenca, Equador))
Este artículo analiza hasta qué punto el femslash, relato creado por fans que se ocupa en su mayor parte de narrativas lésbicas, puede romper con los cánones clásicos de la construcción del romance en la ficción y proponer alternativas para superar estigmas sociales alrededor de la distinción de género. [...]
This article analyzes to what extent femslash, a story created by fans that deals primarily with lesbian narratives, breaks with the classic canons of the construction of romance in fiction and proposes alternatives to overcome social stigmas around gender distinction. [...]
Aquest article analitza fins a quin punt el femslash, relat creat per fans que s'ocupa en la seva major part de narratives lèsbiques, pot trencar amb els cànons clàssics de la construcció del romanç en la ficció i proposar alternatives per superar estigmes socials al voltant de la distinció de gènere. [...]

2019 - 10.5565/rev/analisi.3192
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 60 (June 2019) , p. 65-79 (Articles)
2 documents
9.
16 p, 402.6 KB Democràcia directa local : consideracions sobre les consultes municipals / Brugué, Joaquim (Universitat de Girona) ; Casademont Falguera, Xavier (Universitat de Girona) ; Gifreu i Font, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Prieto, Òscar (Universitat de Girona)
En aquest article partim de constatar com, després de dues dècades d'experiències municipals de participació ciutadana, a Catalunya -com a molts altres llocs d'Europa- estan emergint noves pràctiques de consultes ciutadanes. [...]
This article begins with an observation of how, after two decades of municipal experiences in citizen participation, Catalonia - like many places in Europe - is witnessing the emergence of new citizen consultation practices. [...]

2018 - 10.2436/rcdp.i57.2018.3181
Revista catalana de dret públic, Núm. 57 (2018)  
10.
8 p, 547.3 KB Els governs metropolitans d'elecció directa : reflexions per a l'Àrea metropolitana de Barcelona / Tomàs Fornés, Mariona (Universitat de Barcelona)
Aquest article analitza l'elecció directa a escala metropolitana, un tema poc estudiat en el marc de la governança metropolitana. En la primera part de l'article analitzem els pros i els contres de la representació directa a escala metropolitana. [...]
Este artículo analiza la elección directa a escala metropolitana, un tema poco estudiado en el marco de la gobernanza metropolitana. En la primera parte del artículo analizamos los pros y los contras de la representación directa a escala metropolitana. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 52-59 (Articles)
2 documents

Articles : 131 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
5 p, 349.9 KB L'avaluació d'activitats d'educació per a la sostenibilitat com a espais de participació / Grau Roca, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat) ; Espinet Blanch, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat)
Presentació de diapositives que va acompanyar a la presentació oral a les Jornades de la Xarxa EduSost de 2010.
2010
L'Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat. 'Xarxa de Recerca en Educació per a la sostenibilitat'. Bellaterra, Catalunya, : 2010  

Books and collections 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
30 p, 708.7 KB Guia per a fomentar la participació en programes de regeneració urbana integral / Martí-Costa, Marc
Aquesta guia té com a objectiu facilitar la participació en la planificació, gestió i implementació de programes de regeneració urbana integral. Els destinataris principals d'aquesta guia són els responsables locals de desenvolupar els programes de regeneració urbana integral. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Direcció General de Participació Ciutadana, 2010 (Guies breus de participació ciutadana, 2)  
2.
11 p, 238.1 KB Els reptes del moviment associatiu juvenil pel segle XXI / Collet, Jordi (Collet i Sabé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Sánchez i Prat, Elisabet (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Joventut. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), 2010
Els reptes de la participació pel moviment associatiu juvenil al segle XXI, 2010, p. 8-18  
3.
15 p, 120.9 KB El Método Abierto de Coordinación y la participación en política local / Caramé, Àlex (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Camprubí, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Fundación Luis Vives, 2010 (Cuaderno europeo ; 8)
Debates fundamentales en el marco de la Inclusión Social en España, 2010, p. 47-59  
4.
376 p, 7.8 MB Innovacion social y políticas urbanas en España : experiencias significativas en las grandes ciudades / García Bernardos, Ángela ed. ; Subirats, Joan (Subirats i Humet) ed.
Este es un libro sobre cómo las grandes ciudades españolas afrontan la crisis y el cambio de época. Las agendas urbanas se han hecho más plurales y complejas, y las políticas urbanas tienen hoy mucha mayor extensión y urdimbre. [...]
Barcelona : Icaria, 2015 (Akademeia ; 157. Política)  
5.
2768 p, 71.7 MB Desigualdad y democracia : políticas públicas e innovación social : actas oficiales del V Congreso de la Red Española de Política Social (REPS) / Congreso de la Red Española de Política Social (5è : 2015 : Barcelona, Catalunya)
Los congresos que la Red Española de Política Social (REPS) organiza desde 1990 se han convertido, posiblemente, en el principal foro de debate científico en torno al presente y futuro del Estado de bienestar en España. [...]
Barcelona : Red Española de Política Social (REPS), 2015
V Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). Barcelona, : 2015  
6.
12 p, 243.1 KB Eleccions a Catalunya : cap a una reedició del vot dual i l'abstenció diferencial? / Medina, Lucía (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències Polítiques i Socials
Barcelona : Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2015 (Quaderns de l'ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials) ; 09)  
7.
9 p, 182.8 KB Per què Escòcia va votar "No"? / Liñeira, Robert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències Polítiques i Socials
Barcelona : Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2014 (Quaderns de l'ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials) ; 08)  
8.
6 p, 270.9 KB Participació i legitimitat / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona Fundació Jaume Bofill 1993 (Dossiers ; 17)
El paper de l'Estat al segle XXI. Jornades de debat, Vol. 2, 1993, p. 99-104  
9.
117 p, 1.9 MB El uso de las redes sociales : ciudadanía, política y comunicación : la investigación en España y Brasil / Ferré Pavia, Carme, 1969-, ed.
El documento es resultado de los trabajos de dos grupos de investigación universitarios - Comress-Incom UAB y el Centro de Convergencia de Nuevos Medios (CCNM) y que combinan la narrativa divulgadora, la referencia a la investigación empírica y la reflexión didáctica entorno a la nuevas tecnologías y sus implicaciones sociales de forma comparativa en dos entornos: España y Brasil. [...]
Bellaterra : Institut de la Comunicació (InCom-UAB), 2014 (eBooks de l'InCom-UAB ; 6)  
10.
163 p, 2.6 MB Llei de barris : cap a una política de regeneració urbana participada i integral? / Martí-Costa, Marc, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Parés i Franzi, Marc coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Pybus, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Bonet, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Sànchez, Jonatan (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Vílchez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Cruz Gallach, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Blanco, Ismael (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Catalunya. Generalitat ; Escola d'Administració Pública de Catalunya ; Catalunya. Generalitat. Direcció General de Participació Ciutadana
Barcelona : Escola d'Administració Pública de Catalunya : 2009  

Books and collections : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 74 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
425 p, 6.4 MB Parcerias entre rádios comunitárias e municípios como estratégia de gestão municipal compartida : estudo de caso dos municípios da cidade de Chimoio, da Vila de Sussundenga e das rádios comunitárias de Sussundenga e GESOM / Zavale, Alexandre Dinis ; Marín, Enric, 1956-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
A gestão de bens públicos é uma questão que preocupa as comunidadesmunicipais, os municípios e as rádios comunitárias, que buscam estratégias de gestãoinclusivas desses bens. Uma das formas estratégicas de gestão desses bens é aconstituição de parcerias entre entes comunitários em busca de uma gestão compartilhadaque prevê a participação de todos como sujeitos do processo. [...]
The management of public goods is an issue that concerns municipal communities, municipalities and community radios, which seek inclusive management strategies of public goods. One of the strategic ways of managing these assets is the constitution of partnerships between community entities in search of a shared management that foresees the participation of all as subjects of the process. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2.
18 p, 277.9 KB Processos participatius a escala municipal a la comarca del Vallès Occidental : els casos de Montcada i Reixac i Santa Perpètua de Mogoda / Miralles Fernández, Antonio ; Barbieri, Nicolas, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu general d'aquest treball és saber quins canvis s'han produït en les polítiques de participació ciutadana en els municipis on governen els denominats "partits del canvi", sorgits a partir de les protestes ciutadanes de 2011 i d'altres candidatures d'esquerra alternativa. [...]
El objetivo general de este trabajo es saber qué cambios se han producido en las políticas de participación ciudadana en los municipios donde gobiernan los denominados "partidos del cambio", surgidos a partir de las protestas ciudadanas de 2011 y de otras candidaturas de izquierda alternativa. [...]
The general objective of this work is to know what changes have taken place in the citizen participation policies in the municipalities where the so-called "Partidos del cambio" govern, arising from the Citizen protests of 2011 and other candidates of alternative left. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
3.
23 p, 715.6 KB Influeix la classe social de les dones en el seu comportament polític? / Cardeñes Ortonobes, Anna ; Barbet Porta, Berta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquest treball és l'anàlisi del comportament polític de la dona en les diferents classes socials que es formen, en concret, es centra en la classe social alta i la classe social baixa. [...]
El objetivo de este trabajo es el análisis del comportamiento político de la mujer en las diferentes clases sociales que se forman, en concreto, se centra en la clase social alta y la clase social baja. [...]
The aim of this work is the analysis of the political behavior of women in the different social classes that are formed, in particular, it focuses on the upper social class and the lower social class. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
4.
125 p, 1.6 MB Què entén l'alumnat d'educació secundària per participació? Anàlisi de les representacions socials sobre el concepte de participació de l'alumnat de 4ESO de l'Institut Joaquima Pla i Farreras / Bosch Mestres, Dolors ; González Monfort, Neus, dir. ; Pagès, Joan, (Pagès Blanch) dir.
Aquesta recerca està organitzada en sis capítol. El primer capítol presenta els orígens que em van portar a indagar sobre el concepte de participació que han construït els alumnes de 4ESO de l'Institut Joaquima Pla i Farreras. [...]
2012  
5.
24 p, 517.6 KB Importancia de la participación laboral como determinante del divorcio en España / Simó i Noguera, Carles ; Solsona, Montserrat
El potencial de la información retrospectiva recogida en la Encuesta sobre Fecundidad y Familia (1995) nos ha animado a realizar una nueva exploración de la participación laboral como variable explicativa de la propensión a la ruptura de una unión en España de las cohortes de unión de 1966 a 1999. [...]
Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2002 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 210)  
6.
30 p, 377.7 KB Que no nos quiten lo bailado : una investigación colaborativa con danza movimiento terapia / Echavarría Zapata, Martha Lucia ; Grass, Saul ; Hills de Zarate, Margaret, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El presente artículo ofrece aspectos generales de la literatura pertinente al tema de la investigación colaborativa, de la danza movimiento terapia así como, narraciones de las reflexiones, las huellas en movimiento, las vivencias, las motivaciones y fragmentos de los diarios de campo tanto del paciente como de la terapeuta. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
7.
130 p, 2.9 MB Deterrents to co-creation online / Chepurna, Maryna ; Rialp Criado, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa
La creación conjunta de valores es un tema importante de interés en el dominio de marketing durante la última década. La creación conjunta a través de Internet ha recibido una atención especial en la literatura (O'Hern & Rindfleisch, 2010; Rathore, Ilavarasan, & Dwivedi, 2016). [...]
Value co-creation is an important topic of interest in marketing domain for the last decade. Co-creation via the Internet has received a particular attention in the literature (O'Hern & Rindfleisch, 2010; Rathore, Ilavarasan, & Dwivedi, 2016). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
32 p, 484.0 KB Pla Estratègic per la transició d'un model de gestió municipal externalitzada a un d'autogestió : el cas de l'Espai Jove El Casal de Polinyà / Hermida Bartolini, Massimo ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En les darreres quatre dècades el concepte de jove i equipament ha generat nombrosos debats tant en l'àmbit de les polítiques públiques com en el món acadèmic. Les discussions han anat marcades per la juxtaposició de les crisis cícliques de l'economia i una preocupació per la tendència alcista de l'endarreriment del procés d'emancipació dels joves. [...]
En las últimas cuatro décadas el concepto de joven y equipamiento ha generado numerosos debates tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el mundo académico. Las discusiones han ido marcadas por la yuxtaposición de las crisis cíclicas de la economía y una preocupación por la tendencia alcista del retraso del proceso de emancipación de los jóvenes. [...]
In the last four decades the concept of youth and equipment has generated many debates both in the field of public policies and in the academic world. The discussions have been marked by the juxtaposition of cyclical crises of the economy and a concern for the upward trend of the delay in the emancipation process of young people. [...]

2019-07-16
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
9.
243 p, 4.1 MB La participación en proyectos de desarrollo tecnológico en la sociedad del conocimiento : estudio de caso de un robot social / De Oliveira Machado, Rodrigo ; Domènech Argemí, Miquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
Esta tesis se basa en las relaciones establecidas en la sociedad del conocimiento entre expertos y no expertos, en las que las decisiones de aspectos importantes de la vida común prevalecen sobre una parte de la sociedad que corresponde a los representantes del campo de la política y del conocimiento. [...]
This thesis is based on the relations established in the knowledge society between experts and non-experts, in which the decisions of important aspects of common life prevail over only a part of society that corresponds to representatives of the field of politics and knowledge. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
10.
54 p, 10.1 MB Ús de les presentacions en pissarra digital per afavorir una didàctica metacognitiva / García Pagán, Eva ; Femenia Pedrós, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present Treball de Fi de Màster (TFM) obre una línia d'investigació sobre la relació existent entre l'ús de les presentacions en pissarra digital i la creació d'un clima a les aules que propiciï la discussió, el pensament autoregulat i el raonament entre els alumnes i l'aplicació, doncs, d'una didàctica metacognitiva en l'àmbit de les llengües.
The present Master's Degree Final Project opens a research line to find out if there is any relationship between the use of digital slate presentations and the creation of a climate in classrooms that fosters discussion, self-regulated thinking and reasoning between the students and the application, therefore, of a metacognitive teaching in the field of languages.

2019  

Research literature : 74 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.