Results overview: Found 49 records in 0.02 seconds.
Articles, 27 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 15 records found
Learning materials, 1 records found
Graphic and multimedia documents, 4 records found
Articles 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
26 p, 529.7 KB La adaptación al uso turístico del patrimonio cultural : una propuesta metodológica de evaluación / Arnandis-i-Agramunt, Ruben (Universitat de València. Departament de Geografia) ; Yagüe Perales, Rosa M. (Universitat de València. Departament d'Economia Aplicada) ; Pitarch Garrido, María Dolores (Universitat de València. Departament de Geografia)
El patrimoni és una construcció sociocultural i la seva funció depèn dels valors, interessos, tradicions i identitats de cada societat i de cada moment, de manera que queda subjecta tant al seu valor intrínsec com a allò que representa. [...]
El patrimonio es una construcción sociocultural cuya función depende de los valores, intereses, tradiciones e identidades de cada sociedad y de cada momento, por lo que queda sujeta tanto a su valor intrínseco como a lo que representa. [...]
Le patrimoine constitue une construction socioculturelle dépendante des valeurs, des intérêts, des traditions et des identités de chaque société et de chaque situation. Cependant, elle est subordonnée à sa propre valeur mais aussi à ce qu'il représente. [...]
Heritage is regarded as a socio-cultural construct whose function depends on the values, interests, traditions and identities of each society at each moment in time. In this sense, heritage is understood not only in terms of its intrinsic value, but also its meaning. [...]

2020 - 10.5565/rev/dag.559
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 3 (2020) , p. 487-511 (Articles)  
2.
26 p, 3.9 MB Some Insights into the Theory and Practice of Heritage Ecology : Grasping the Bio-physical and Socio-historical Dynamism of the Cultural Landscape of Hangzhou / Chaparro González, Ricardo (Zhejiang University)
This paper explores the theoretical and practical implications of characterizing heritage as an active and creative element of cultural landscape; specifically, as a spatial technique which plays a fundamental role in the bio-physical and socio-cultural process we call human ecology. [...]
En aquest article s'indaguen les implicacions teòriques i pràctiques de comprendre el patrimoni com un element actiu i creador del paisatge cultural; en concret, com a tècnica espacial que té un paper fonamental en el procés biofísic i sociocultural que anomenem ecologia humana. [...]
En este artículo se indaga sobre las implicaciones teóricas y prácticas de la comprensión del patrimonio como un elemento activo y creador del paisaje cultural; en concreto, como técnica espacial que desempeña un papel fundamental en el proceso biofísico y sociocultural que denominamos ecología humana. [...]
Cet article explore les implications théoriques et pratiques de la compréhension du patrimoine en tant qu'élément actif et créatif du paysage culturel, en particulier en tant que technique spatiale jouant un rôle fondamental dans le processus biophysique et socioculturel que nous appelons l'écologie humaine. [...]

2020 - 10.5565/rev/dag.533
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 1 (gener-abril 2020) , p. 133-158 (Miscel·lània)  
3.
6 p, 289.9 KB Propostes de dinamització sociocultural i patrimonialització de La Ricarda / Graupera Gargallo, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Introducció de la pràctica d'observació participant que els alumnes del Seminari de teories i recerques antropològiques avançades de 4rt curs del Grau d'Antropologia van fer a La Ricarda a principis del curs 2018-19 com un exercici per generar propostes d'intervenció sociocultural per a la patrimonialització, protecció i difusió d'una obra arquitectònica de gran valor material i immaterial.
Introduction of the participant observation practice that the students of the Seminar of advanced anthropological theories and research of 4th year of the Bachelor of anthropology have made in La Ricarda at the beginning of 2018-19 course as an exercise to generate proposals of sociocultural intervention for the heritagisation, protection and diffusion of an architectural great work of value material and intangible.

2018 - 10.5565/rev/periferia.672
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 23 Núm. 2 (desembre 2018) , p. 153-158 (Patrimonio Cultural)  
4.
11 p, 141.9 KB La Ricarda : de l'excel·lència arquitectònica a l'avantguarda cultural / López Fernández, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martínez, Nerea (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bernal, Leo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Palazón, Megan (Universitat Autònoma de Barcelona)
La Ricarda és una casa situada a les zones baixes del Prat de Llobregat de Barcelona, actualment reconeguda pel seu exclusiu valor arquitectònic i dissenyada per l'arquitecte Antoni Bonet en estreta col·laboració amb el propietari Ricardo Gomis i la seva esposa Inés Bertrand. [...]
La Ricarda is a house located in the lower areas of Prat de Llobregat in Barcelona, currently recognized for its unique architectural value and designed by the architect Antoni Bonet in close collaboration with the owner Ricardo Gomis and his wife Inés Bertrand. [...]

2018 - 10.5565/rev/periferia.650
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 23 Núm. 2 (desembre 2018) , p. 181-191 (Patrimonio Cultural)  
5.
15 p, 422.1 KB Una reflexió sobre els inventaris regionals a Catalunya : el cas de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès / Guil Egea, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article proposa una reflexió crítica sobre l'elaboració d'inventaris regionals de patrimoni cultural immaterial a Catalunya a través del cas de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès. [...]
This article proposes a critical reflection on the development of regional inventories of intangible cultural heritage in Catalonia by the case of the Vallès Intangible Cultural Heritage Inventory. The article begins with a tour of UNESCO's interest on this heritage in which these kind of projects are framed and ends with a personal contribution on the viability of this kind of inventory. [...]

2017 - 10.5565/rev/periferia.625
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 22 Núm. 2 (desembre 2017) , p. 136-150 (Artículos)  
6.
3 p, 168.7 KB Nou llibre : "Endangerment, Biodiversity and Culture" / Vidal, Fernando 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
Fernando Vidal, professor d'investigació ICREA i membre del CEHIC de la UAB, ha coordinat juntament amb Nélia Dias, professora d'història de l'antropologia a l'Institut Universitari de Lisboa, el llibre col·lectiu "Endangerment, Biodiversity and Culture". [...]
Fernando Vidal, professor de investigación ICREA y miembro del CEHIC de la UAB, ha coordinado junto con Nélia Dias, profesora de historia de la antropología en el Instituto Universitario de Lisboa, el libro colectivo Endangerment, Biodiversity and Culture. [...]

2015 - 10.4324/9781315726823
UAB divulga, Octubre 2015
2 documents
7.
23 p, 558.2 KB La Generalitat republicana : algunes precisions sobre la seva actuació en matèria de museus i patrimoni / March Roig, Eva (Universitat Pompeu Fabra)
La dècada dels trenta del segle XX, especialment els anys compresos dins la Segona República, va constituir el període més brillant de la història dels museus catalans. Va ser aleshores quan les col·leccions artístiques barcelonines van especialitzar-se donant forma, entre d'altres, al Museu d'Art de Catalunya, al Museu d'Arqueologia, o al d'Arts Decoratives; essent la major part dels museus d'art públics de la Barcelona d'avui, amb la divisió que presenten i els edificis que ocupen, fruit d'aquella reestructuració. [...]
In the 20th century, the thirties, especially the years of the Second Spanish Republic, constituted the most brillant period of history for the Catalan museums. It was then when the art collections of Barcelona became specialised, shaping, among others, the Museu d'Art de Catalunya (The Museum of Art of Catalonia), the Museu d'Arqueologia (The Arqueological Museum) and the Museu d'Arts Decoratives (The Museum of Decorative Arts). [...]
La década de los treinta del siglo XX, especialmente los años comprendidos dentro de la Segunda República, constituyó el periodo más brillante de la historia de los museos catalanes. Fue entonces cuando las colecciones artísticas barcelonesas se especializaron dando forma, entre otros, al Museu d'Art de Catalunya, al Museu d'Arqueologia, o al d'Arts Decoratives; siendo la mayor parte de los museos de arte públicos de la Barcelona de hoy, con la división que presentan y los edificios que ocupan, fruto de aquella reestructuración. [...]

2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 109-131  
8.
5 p, 542.9 KB Consideracions sobre l'estudi del patrimoni documental i bibliogràfic / Alturo i Perucho, Jesús
1998
Terme, 1998, p. 19-23  
9.
4 p, 517.9 KB Mostrando lo invisible : musealización y puesta en valor de yacimientos paleolíticos / Roda Gilabert, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; Mora Torcal, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; González Marcén, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
El presente volumen recoge las ponencias expuestas a lo largo del seminario Mostrando lo invisible: Musealización y puesta en valor de los yacimientos paleolíticos, celebrado en Balaguer el mes de mayo de 2012. [...]
Aquest volum recull les ponències presentades al llarg del seminari Mostant l'invisible: Museïtzació i posada en valor dels jaciments paleolítics, celebrat a Balaguer el mes de maig de 2012. La reunió pretenia valorar els canvis soferts en els models expositius arran de la incorporació de les TIC en la difusió i valorització del patrimoni històric. [...]
This volume present the talks comprising the seminar Showing the invisible: Musealization and enhancement of Palaeolithic sites, held in Balaguer (Lleida) on May, 2012. The main objective of this meeting was to value the changes observed on expositive models due to the introduction of.
Innovative Communication Technologies (ICT) for the dissemination and valorisation of historical heritage. Within this framework, attention was focused on Palaeolithic sites' accessibility projects. [...]

2013 - 10.5565/rev/tda.9
Treballs d'arqueologia, Núm. 19 (2013) , p. 3-5  
10.
8 p, 448.2 KB Sensibilisation, Communication et Partage des Décisions : comment impliquer la société civile dans la conservation du patrimoine. Le guide de l'ICCROM «Initier les jeunes à la gestion et à la protection des sites du patrimoine dans les pays arabes» / Aslan, Zaki ; Ardemagni, Monica
General public knowledge about conservation and management of archaeological sites problems varies worldwide. Several organizations provide information and guidance, often through their websites. However, few of them are concerned about changing young generation attitudes. [...]
El coneixement que té el públic en general sobre els problemes de la conservació i gestió de llocs arqueològics és desigual arreu del món. Diverses organitzacions proporcionen informació i orientació, sovint a través dels seus llocs web. [...]
El conocimiento que tiene el público en general sobre los problemas de la conservación y gestión de sitios arqueológicos en todo el mundo es desigual. Diferentes organizaciones proporcionan información y orientación, a menudo a través de sus sitios web. [...]

2012 - 10.5565/rev/tda.19
Treballs d'arqueologia, Núm. 18 (2012) , p. 125-132  

Articles : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
42 p, 5.1 MB Transferència en patrimoni cultural / Vicente i Campos, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicegerència de Recerca)
2013
Presentació del fons digital de la Societat del Gran Teatre del Liceu. Barcelona, Catalunya, 2013  

Books and collections 1 records found  
1.
10 p, 74.7 MB Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo por la qual se aprueba y manda observar la Instruccion formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos ó que se descubran en el Reyno / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Espinosa, Antonio impr. ; Hermenegildo Picatoste, Agustín ; Muñoz, Bartolomé ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV) ; Real Academia de la Historia (Espanya). Comisión de Antigüedades
Cèdula Reial sobre la forma de conservar els monuments antics descoberts i per descobrir en el Regne. .
En Segovia : en la Imprenta de Espinosa, 1803  

Research literature 15 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
14.6 MB La reflexió sobre la pràctica d'ensenyament del patrimoni cultural : estudi de cas d'una mestra d'educació primària / Callarisa, Joan ; González Monfort, Neus, dir. ; Santisteban, Antoni, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
La tesi doctoral La reflexió sobre la pràctica d'ensenyament del patrimoni cultural. Estudi de cas d'una mestra d'educació primària té la finalitat de descriure i interpretar el cas d'una mestra de primària que utilitza l'entorn i els seus elements patrimonials per treballar més que continguts a l'aula. [...]
La tesis doctoral La reflexión sobre la práctica de enseñanza del patrimonio cultural. Estudio de caso de una maestra de educación primaria tiene como objetivo describir e interpretar el caso de una maestra de educación primaria que utiliza el entorno y los elementos patrimoniales de éste para trabajar más contenidos en el aula. [...]
The doctoral thesis "Reflection on cultural heritage teaching practice. Case study of a Primary Education teacher" has the purpose to decribe and interpret the case study of a Primary Education teacher who uses the environment and cultural heritage elements to work more than content in classroom. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, setembre de 2019.  
2.
78 p, 597.4 KB La Festa patrimonial a Catalunya : fonts i tipologies documentals per al seu estudi (1300-1950) / Vilarrúbias Cuadras, Daniel ; Perpinyà i Morera, Remei, dir. (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La festa tradicional catalana és un element cultural patrimonial de primer ordre que necessita ser estudiat, protegit i divulgat com un llegat. Aquesta herència té el repte de sobreviure a l'embat de la globalització i la modernitat, els canvis socials de les quals plantegen sovint conflictes d'interessos, no sempre ben identificats. [...]
La fiesta tradicional catalana es un elemento cultural patrimonial de primer orden que, por su condición de legado, precisa de estudio, protección y divulgación. Dicha herencia tiene el reto de sobrevivir al embate de la globalización y la modernidad, cuyos cambios sociales plantean a menudo conflictos de intereses, no siempre identificables.
Es necesario estudiar bien el contenido de fondo de dichas fiestas, su funcionamiento y evolución histórica, para poder establecer políticas de preservación en forma de seguimiento y control de cambios que sufren en tanto que elementos vivos i en constante recreación. [...]
Traditional catalan celebrations are a first-class heritage element that needs to be studied, protected and disseminated. The survival of this legacy is challenged by globalisation and modernity as social changes behind these forces often generate conflicts of interest that are not always properly identified. [...]

2019
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
3.
77 p, 16.9 MB La resistència dels botiguers davant la gentrificació comercial. El cas del barri de Sant Antoni / Xerta Velasco, Arnau ; Cànoves Valiente, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El barri de Sant Antoni de Barcelona ha esdevingut en els darrers anys un lloc de moda en la ciutat, no només pels propis residents sinó també pels turistes. La remodelació del Mercat de Sant Antoni ha estat un factor clau per a la revalorització i augment de la renda al barri. [...]
El barrio de Sant Antoni de Barcelona se ha convertido en los últimos años un lugar a la moda en la ciudad, no sólo para los propios residentes sino también por los turistas. La remodelación del Mercat de Sant Antoni ha sido un factor clave para la revaloritzación y aumento de la renda en el barrio. [...]
Sant Antoni district of Barcelona has become in recent years a fashionable place in the city, not only for the residents themselves but also for tourists. The remodeling of the Mercat de Sant Antoni has been a key factor for the revaluation and increase of income in the neighborhood. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]  
4.
255 p, 5.6 MB La Gestió dels museus i el patrimoni en les polítiques culturals a Catalunya (1980-2018) / Blanch Bofill, Teresa ; Rico Camps, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
La tesi "La gestió dels museus i el patrimoni en les polítiques culturals a Catalunya (1980-2018)" pretén reflexionar sobre quins poden ser els instruments més eficients per a la gestió dels museus i del patrimoni cultural des de les administracions públiques a Catalunya. [...]
The thesis "The museums and heritage management within the cultural policies in Catalonia (1980-2018)" aims to assess which instruments are the most efficient for the management of public administered museums and cultural heritage in Catalonia. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
361 p, 6.1 MB Las representaciones sociales de los niños y niñas de Cajamarca (Perú) y Treviso (Italia) sobre el patrimonio cultural / Magoga, Alessandro ; Pagès, Joan, (Pagès Blanch) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; González Monfort, Neus, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Esta tesis nace de la idea que una educación para el patrimonio cultural puede abrir el camino a una educación a la ciudadanía que sepa mirar con interés al pasado, para encarar críticamente el futuro. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
2 documents
6.
50 p, 2.9 MB Millora del visor d'Espais VAT / Sivillà Salvans, Eva ; Szczerban, Wladimir ; Vila, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest Treball de Fi de Màster s'exposen els objectius, el desenvolupament i els resultats del projecte realitzat durant les pràctiques professionals a l'empresa Solucions Geogràfiques S. C. C. [...]
En este Trabajo de Fin de Máster se exponen los objetivos, el desarrollo y los resultados del proyecto realizado durante las prácticas profesionales en la empresa Solucions Geogràfiques S. C. C. L. [...]
In this Final Master's Work, are exposed the objectives, the development and the results of the project carried out during the professional practices in the company Solucions Geogràfiques S. C. C. L. [...]

2018  
7.
58 p, 84.9 MB Reconstrucció de les Pintures de la Pia Almoina de Lleida a través de la Realitat augmentada / Moreno Muñoz, Marina ; Coromina, Òscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
A través de la realitat augmentada es vol ajudar a imaginar com era la Seu Vella en l'edat mitjana, abans que les tropes de Felip IV la convertissin en caserna militar. La intenció d'aquest projecte és reconstruir part de l'interior de la Canonja a través de la projecció de les pintures de la Pia Almoina. [...]
A través de la realidad aumentada se quiere ayudar a imaginar cómo era la Seu Vella en la edad media, antes de que las tropas de Felipe IV la convirtieran en cuartel militar. La intención de este proyecto es reconstruir parte del interior de la Canónica a través de la proyección de las pinturas de la Pía Almoina. [...]
Through the augmented reality, wants to help to imagine how the Seu Vella was in the Middle Ages before the troops of Felip IV converted it into a military barrack. The aim of this project is to make a reconstruction of the inside of the Canonja through the projection of the paintings of Pia Almoina, providing the empty and monochrome spaces with color and textures. [...]

2017
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
8.
59 p, 628.9 KB La protección internacional del patrimonio cultural en situación de conflicto armado / Castaño Gallardo, Meritxell ; Munich i Gasa, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El presente trabajo trata sobre la protección internacional del patrimonio cultural en situación de conflicto armado. El objetivo es presentar lo que el D. I. entiende por patrimonio cultural, y cuál es su régimen jurídico en dichos casos en los cuales es más vulnerable. [...]
2017
Grau en Dret [949]  
9.
497 p, 4.2 MB ¿Es necesario el mundo precolombino? Colombia, un ejemplo a tener en cuenta / Simmonds Caldas, Patricia Catalina ; Solanilla i Demestre, Victòria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
El mundo precolombino vinculado en el pasado con el Museo del Oro, interviene en el pensamiento académico, intelectual y artístico que se da en la segunda mitad del siglo XX en Colombia; en la actualidad continúa haciéndolo pero solo bajo los auspicios de entidades como los Museos Arqueológicos Musa o la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. [...]
The pre-Columbian world, linked in its past to Museo del Oro, has impacted academic, intellectual, and artistic thinking in Colombia since the second half of the Twentieth century. Even today, it continues to do so under the auspices of centers such as Musa Archeological Museum or the Arts Faculty at Universidad Nacional. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
153 p, 9.8 MB Infraestructures com a indicador de l'activitat ramadera de la Vall d'Alinyà / Estam (Grup de recerca) ; Bernet, Elena ; Mas, Joan de ; Rusiñol, Roger ; Valiente, Carlos ; Molina Gallart, David, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Boada, Martí, 1949- , tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Encara que durant els darrers cinquanta anys, la ramaderia a la Vall d'Alinyà ha disminuït molt, fins a arribar a trobar-se en una situació desfavorable, encara es troben factors que la fan present al territori. [...]
Aunque durante los últimos cincuenta años, la ganadería en la Vall d'Alinyà ha disminuido mucho, hasta llegar a encontrase en una situación desfavorable, todavía se encuentran muestras de su presencia en el territorio. [...]
In the last fifty years, livestock activity on Vall d'Alinyà has decreased almost until being erased, but some factors keep it alive. Therefore, the associated infrastructures are under the same situation. [...]

2016
Grau en Ciències Ambientals [959]
2 documents

Research literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Learning materials 1 records found  
1.
44 p, 5.7 MB Taller Viquimarató Patrimoni Cultural UAB 2018 / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Vicente, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicegerència de Recerca) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Taller realitzat a la Biblioteca d'Humanitats el 24 d'octubre de 2018, en el marc de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, de la Setmana Internacional d'Accés Obert i del 50è aniversari de la UAB.
2018  

Graphic and multimedia documents 4 records found  
1.
Viquimarató del patrimoni cultural de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
La Viquimarató és una activitat on es reuneixen editors i editores de Viquipèdia en un mateix espai per editar, millorar i ampliar la informació existent sobre un tema o un grup d'articles de la Viquipèdia. [...]
2018  
2.
3 p, 1.0 MB Patrimoni artístic de la UAB / Pareto, Jordi ; Benito, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) compta amb un ric ventall d'obres artístiques repartides pel campus de Bellaterra que es poden conèixer seguint tres rutes definides.
2016
76 documents
3.
Patrimoni Cultural i Guiatge turístic, indissolublement unides / Abril-Sellarés, María (Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera) ; Universitat Autònoma de Barcelona. CORE en Patrimoni Cultural
2014  
4.
La viquipedia i les Humanitats a la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. CORE en Patrimoni Cultural
Per tal de conèixer de més de prop la Viquipèdia i els projectes de col·laboració que s'estan duent a terme amb la UAB el Divendres 27 de Juny a les 11:00 hores a la sala Goytisolo de la tercera planta de la Biblioteca d'Humanitats, es celebrà la tercera sessió dels Divendres del Patrimoni Cultural de la UAB.
2014
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.