Results overview: Found 13 records in 0.03 seconds.
Articles, 7 records found
Research literature, 6 records found
Articles 7 records found  
1.
6 p, 1.3 MB La fotografia per a l'aprenentatge de la història / Gavaldà i Torrents, Antoni (Universitat Rovira i Virgili) ; Santisteban, Antoni (Universitat Rovira i Virgili)
La fotografia és una Font d'informació de la historia, és un recurs bàsic i assequible, a través del qual el nostre alumnat pot introduir-se en el llenguatge visual, al mateix temps que aprofundeix en una font d'informació històrica original que li ajudarà a comprendre el procés de construcció del mosaic de la història.
2003 - 10.17345/comeduc200359-64
Comunicació educativa, Núm. 16 (2003) , p. 59-64  
2.
5 p, 542.9 KB Consideracions sobre l'estudi del patrimoni documental i bibliogràfic / Alturo i Perucho, Jesús
1998
Terme, 1998, p. 19-23  
3.
13 p, 233.7 KB Arqueologia de la Guerra Civil : una aproximació des del seu ús didàctic / Solsona Fontova, Rosa (Camp d'Aprenentatge de la Noguera. Departament d'Ensenyament) ; Galitó Martí, Pol (Associació d'Estudiosos del Front del Segre) ; Gatell Arimont, Cristina (Institut La Romànica (Barberà del Vallès)) ; Bardavio i Novi, Antoni (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentatge de la Noguera)
Des de l'any 2008 el Camp d'Aprenentatge de la Noguera, Servei Educatiu de la Generalitat de Catalunya, s'involucra en el projecte de recuperar la memòria d'un dels indrets que millor simbolitza el que va suposar la Guerra Civil a les Terres de Ponent, la posició defensiva del Merengue a Camarasa. [...]
Desde el año 2008 el Campo de Aprendizaje de la Noguera, Servicio Educativo de la Generalitat de Catalunya, se involucra en el proyecto de recuperar la memoria de uno de los lugares que mejor simboliza lo que supuso la Guerra Civil en las comarcas occidentales de Lleida: la posición defensiva del Merengue en Camarasa. [...]
Since 2008 the Noguera Learning Camp, an Educational Service of the Generalitat of Catalonia, is involved in a project aimed at memorial recovering of one of the places that best symbolizes what Civil War led to on the western regions of Lleida: the defensive position in Camarasa Merengue. [...]

2012 - 10.5565/rev/tda.21
Treballs d'arqueologia, Núm. 18 (2012) , p. 147-159  
4.
14 p, 545.8 KB El territori com a escola : les escoles rurals i el patrimoni històric / Marsol, Rosa (Escola l'Àlber) ; Seuma, Montserrat (ZER del Montsec) ; Bardavio i Novi, Antoni (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentage de la Noguera) ; Solsona, Rosa (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentage de la Noguera)
El currículum d'educació primària a Catalunya presenta l'àrea de medi des d'una perspectiva integrada del coneixement del medi natural, històric, cultural i social. La possibilitat de convertir l'entorn proper dels centres escolars en laboratori d'aprenentatge on desenvolupar propostes didàctiques basades en la indagació per part de l'alumnat és el punt de partida de la proposta que es presenta. [...]
El currículum de educación primaria en Cataluña presenta el área de medio desde una perspectiva integrada del conocimiento del medio natural, histórico, cultural y social. La posibilidad de convertir el entorno cercano de los centros escolares en laboratorio de aprendizaje donde desarrollar propuestas didácticas basadas en la indagación por parte del alumnado es el punto de partida de la propuesta que se presenta. [...]
The primary education curriculum in Catalonia presents environment studies through an integrated perspective which includes natural, historical, cultural and social knowledge. The starting point of the proposal here presented is based on the possibility of transforming schools' nearby environment into a learning laboratory where inquiry-based teaching proposals can be developed. [...]

2012 - 10.5565/rev/tda.20
Treballs d'arqueologia, Núm. 18 (2012) , p. 133-146  
5.
5 p, 69.1 KB Creating networks from the past into the future : historical heritage and civil society / González Marcén, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; Roda Gilabert, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
Taking inspiration from the Convention of the Council of Europe on the value of cultural heritage for society, signed in 2005 in Faro (Portugal), in the 8th Seminar of Archaeology and Education met during three days professionals from the field of historical and archaeological research, public administration, cultural management, education and citizens associations taht had been or were carrying out projects of civil society participation in the management and valuation heritage with the aim of facilitating a sharing of experiences and reflections of the different parties involved in projects, both from the point of view of its scientific content, and their career goals, social, educational and procedures employed.
Prenent com a inspiració la convenció del Consell d'Europa sobre el valor del patrimoni cultural per a la societat, signada el 2005 a Faro (Portugal), el 8è Seminari d'Arqueologia i Ensenyament va reunir, al llarg de tres dies, professionals procedents del camp de la investigació històrica i arqueològica, l'administració pública, la gestió cultural, l'associacionisme ciutadà i la didàctica que haguessin portat o estiguessin duent a terme projectes de participació de la societat civil en la gestió i valoració patrimonial amb la voluntat de facilitar la posada en comú de les experiències i reflexions de les diferents parts implicades en els projectes, tant des del punt de vista del seu contingut científic com dels seus objectius professionals, socials i educatius i dels procediments emprats.
Tomando como inspiración la convención del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, firmada en 2005 en Faro (Portugal), el 8ª Seminario de Arqueología y Enseñanza reunió, a lo largo de tres días, a profesionales procedentes del campo de la investigación histórica y arqueológica, la administración pública, la gestión cultural, el asociacionismo ciudadano y la didáctica que hubieran llevado o estuvieran llevando a cabo proyectos de participación de la sociedad civil en la gestión y valoración patrimonial con la voluntad de facilitar la puesta en común de las experiencias y reflexiones de las diferentes partes implicadas en los proyectos, tanto desde el punto de vista de su contenido científico como de sus objetivos profesionales, sociales y educativos y de los procedimientos empleados.

2012 - 10.5565/rev/tda.13
Treballs d'arqueologia, Núm. 18 (2012) , p. 3-7  
6.
17 p, 1.1 MB El Patrimoni cultural en els espais d'interès natural / Picón i Manyosa, Adam
Aquest article intenta presentar, d'una manera força somera, els diferents problemes i mancances que tenen origen en la legislació que afecta al que anomenem Patrimoni Cultural i Patrimoni Natural. [...]
This paper presents the different problems and deficiencies that have their origin in the laws of cultural and natural heritage. This paper begins from the consideration that for a best management and knowledge of the cultural heritage that there is in the environment it is necessary not to separate this from the natural heritage.

2009
Estrat crític, Núm. 3 (2009) , p. 106-121  
7.
30 p, 1.2 MB La rehabilitación y el uso del patrimonio histórico industrial / Capel, Horacio
La reutilización de edificios industriales es un aspecto del proceso de reconversión de suelo industrial en otros usos, el cual se ha acentuado con la reestructuración industrial ligada a la aparición de lo que se denomina ciudad postindustrial. [...]
La reutilització d'edificis industrials és un dels aspectes del procés de reconversió de sòl industrial en altres usos, el qual s'ha accentuat amb la reestructuració industrial lligada a l'aparició del que s'anomena ciutat postindustrial. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 19-50  

Research literature 6 records found  
1.
77 p, 16.9 MB La resistència dels botiguers davant la gentrificació comercial. El cas del barri de Sant Antoni / Xerta Velasco, Arnau ; Cànoves Valiente, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El barri de Sant Antoni de Barcelona ha esdevingut en els darrers anys un lloc de moda en la ciutat, no només pels propis residents sinó també pels turistes. La remodelació del Mercat de Sant Antoni ha estat un factor clau per a la revalorització i augment de la renda al barri. [...]
El barrio de Sant Antoni de Barcelona se ha convertido en los últimos años un lugar a la moda en la ciudad, no sólo para los propios residentes sino también por los turistas. La remodelación del Mercat de Sant Antoni ha sido un factor clave para la revaloritzación y aumento de la renda en el barrio. [...]
Sant Antoni district of Barcelona has become in recent years a fashionable place in the city, not only for the residents themselves but also for tourists. The remodeling of the Mercat de Sant Antoni has been a key factor for the revaluation and increase of income in the neighborhood. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
2.
58 p, 84.9 MB Reconstrucció de les Pintures de la Pia Almoina de Lleida a través de la Realitat augmentada / Moreno Muñoz, Marina ; Coromina Rodríguez, Òscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
A través de la realitat augmentada es vol ajudar a imaginar com era la Seu Vella en l'edat mitjana, abans que les tropes de Felip IV la convertissin en caserna militar. La intenció d'aquest projecte és reconstruir part de l'interior de la Canonja a través de la projecció de les pintures de la Pia Almoina. [...]
A través de la realidad aumentada se quiere ayudar a imaginar cómo era la Seu Vella en la edad media, antes de que las tropas de Felipe IV la convirtieran en cuartel militar. La intención de este proyecto es reconstruir parte del interior de la Canónica a través de la proyección de las pinturas de la Pía Almoina. [...]
Through the augmented reality, wants to help to imagine how the Seu Vella was in the Middle Ages before the troops of Felip IV converted it into a military barrack. The aim of this project is to make a reconstruction of the inside of the Canonja through the projection of the paintings of Pia Almoina, providing the empty and monochrome spaces with color and textures. [...]

2017
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
3.
110 p, 3.9 MB La transformació social, política i urbanística d'Icària a Nova Icària / Dalmau Oliver, Meritxell ; Chillón, Albert, 1960-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Reportatge llarg sobre la trajectòria del barri d'Icària. És a dir, una reconstrucció de la història d'una zona del Poblenou des dels seus inicis, centrant-nos des de la Segona República fins als Jocs Olímpics de 1992. [...]
Reportaje largo sobre la trayectoria del barrio de Icaria. Es decir, una reconstrucción de la historia de una zona del Poblenou desde sus inicios, centrándonos desde la Segunda República hasta los Juegos Olímpicos de 1992. [...]
Report on the long history of the neighbourhood Icaria. This a reconstruction of the history of an area of Poblenou since its beginnings, focusing on the.
period from the Second Republic to the 1992 Olympic Games. One way to enhance and vindicate the collective memory of a territory - the city of Barcelona. This project serves to highlight and publicise a part of the history of the city, Catalonia and Spain, as well as Icaria was the second greatest European power in the late early twentieth century. [...]

2016
Grau en Periodisme [971]  
4.
130 p, 545.6 KB Accesibilidad y conservación del patrimonio cultural : Aproximación y encuentro / Institut Universitari d'Estudis Europeus. ACCEPLAN ; DDM Arquitectos
Conceptualització multidisciplinar de la trobada Accessibilitat-Patrimoni, de manera que s'acordi un llenguatge comú en termes d'accessibilitat i de conservació del Patrimoni entre tots els membres del consorci, així com un coneixement exhaustiu de la situació de l'accessibilitat a Espanya en relació amb els diferents àmbits d'actuació abastats en el projecte, des de la demanda potencial d'usuaris, magnitud, tipus i estat del Patrimoni Cultural, als instruments d'anàlisis i intervenció utilitzables.
2010  
5.
43 p, 1.4 MB Descripción técnica de un sistema de salientes y texturización de pavimentos / Instituto de Biomecánica de Valencia
Desenvolupament d'innovacions en elements vinculats amb l'accessibilitat física, en concret de sistemes de paviments. Es tracta de sistemes de paviments que permetin el desplaçament segur i accessible en el patrimoni arquitectònic, on és habitual que les irregularitats del sòl impedeixin la mobilitat de persones amb discapacitat.
2010  
6.
2.4 MB La Accesibilidad en los Bienes de Interés cultural : situación y necesidades / Institut Universitari d'Estudis Europeus. ACCEPLAN ; DDM Arquitectos
Anàlisi normativa d'àmbit europeu, nacional, autonòmic i municipal existent sobre Accessibilitat en l'edificació, Accessibilitat al patrimoni i Protecció de Béns Culturals i Patrimoni Històric. [...]
2010  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.