Results overview: Found 7 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Research literature, 3 records found
Articles 4 records found  
1.
13 p, 233.7 KB Arqueologia de la Guerra Civil : una aproximació des del seu ús didàctic / Solsona Fontova, Rosa (Camp d'Aprenentatge de la Noguera. Departament d'Ensenyament) ; Galitó Martí, Pol (Associació d'Estudiosos del Front del Segre) ; Gatell Arimont, Cristina (Institut La Romànica (Barberà del Vallès)) ; Bardavio i Novi, Antoni (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentatge de la Noguera)
Des de l'any 2008 el Camp d'Aprenentatge de la Noguera, Servei Educatiu de la Generalitat de Catalunya, s'involucra en el projecte de recuperar la memòria d'un dels indrets que millor simbolitza el que va suposar la Guerra Civil a les Terres de Ponent, la posició defensiva del Merengue a Camarasa. [...]
Desde el año 2008 el Campo de Aprendizaje de la Noguera, Servicio Educativo de la Generalitat de Catalunya, se involucra en el proyecto de recuperar la memoria de uno de los lugares que mejor simboliza lo que supuso la Guerra Civil en las comarcas occidentales de Lleida: la posición defensiva del Merengue en Camarasa. [...]
Since 2008 the Noguera Learning Camp, an Educational Service of the Generalitat of Catalonia, is involved in a project aimed at memorial recovering of one of the places that best symbolizes what Civil War led to on the western regions of Lleida: the defensive position in Camarasa Merengue. [...]

2012 - 10.5565/rev/tda.21
Treballs d'arqueologia, Núm. 18 (2012) , p. 147-159  
2.
14 p, 545.8 KB El territori com a escola : les escoles rurals i el patrimoni històric / Marsol, Rosa (Escola l'Àlber) ; Seuma, Montserrat (ZER del Montsec) ; Bardavio i Novi, Antoni (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentage de la Noguera) ; Solsona, Rosa (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentage de la Noguera)
El currículum d'educació primària a Catalunya presenta l'àrea de medi des d'una perspectiva integrada del coneixement del medi natural, històric, cultural i social. La possibilitat de convertir l'entorn proper dels centres escolars en laboratori d'aprenentatge on desenvolupar propostes didàctiques basades en la indagació per part de l'alumnat és el punt de partida de la proposta que es presenta. [...]
El currículum de educación primaria en Cataluña presenta el área de medio desde una perspectiva integrada del conocimiento del medio natural, histórico, cultural y social. La posibilidad de convertir el entorno cercano de los centros escolares en laboratorio de aprendizaje donde desarrollar propuestas didácticas basadas en la indagación por parte del alumnado es el punto de partida de la propuesta que se presenta. [...]
The primary education curriculum in Catalonia presents environment studies through an integrated perspective which includes natural, historical, cultural and social knowledge. The starting point of the proposal here presented is based on the possibility of transforming schools' nearby environment into a learning laboratory where inquiry-based teaching proposals can be developed. [...]

2012 - 10.5565/rev/tda.20
Treballs d'arqueologia, Núm. 18 (2012) , p. 133-146  
3.
5 p, 69.1 KB Creating networks from the past into the future : historical heritage and civil society / González Marcén, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; Roda Gilabert, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
Taking inspiration from the Convention of the Council of Europe on the value of cultural heritage for society, signed in 2005 in Faro (Portugal), in the 8th Seminar of Archaeology and Education met during three days professionals from the field of historical and archaeological research, public administration, cultural management, education and citizens associations taht had been or were carrying out projects of civil society participation in the management and valuation heritage with the aim of facilitating a sharing of experiences and reflections of the different parties involved in projects, both from the point of view of its scientific content, and their career goals, social, educational and procedures employed.
Prenent com a inspiració la convenció del Consell d'Europa sobre el valor del patrimoni cultural per a la societat, signada el 2005 a Faro (Portugal), el 8è Seminari d'Arqueologia i Ensenyament va reunir, al llarg de tres dies, professionals procedents del camp de la investigació històrica i arqueològica, l'administració pública, la gestió cultural, l'associacionisme ciutadà i la didàctica que haguessin portat o estiguessin duent a terme projectes de participació de la societat civil en la gestió i valoració patrimonial amb la voluntat de facilitar la posada en comú de les experiències i reflexions de les diferents parts implicades en els projectes, tant des del punt de vista del seu contingut científic com dels seus objectius professionals, socials i educatius i dels procediments emprats.
Tomando como inspiración la convención del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, firmada en 2005 en Faro (Portugal), el 8ª Seminario de Arqueología y Enseñanza reunió, a lo largo de tres días, a profesionales procedentes del campo de la investigación histórica y arqueológica, la administración pública, la gestión cultural, el asociacionismo ciudadano y la didáctica que hubieran llevado o estuvieran llevando a cabo proyectos de participación de la sociedad civil en la gestión y valoración patrimonial con la voluntad de facilitar la puesta en común de las experiencias y reflexiones de las diferentes partes implicadas en los proyectos, tanto desde el punto de vista de su contenido científico como de sus objetivos profesionales, sociales y educativos y de los procedimientos empleados.

2012 - 10.5565/rev/tda.13
Treballs d'arqueologia, Núm. 18 (2012) , p. 3-7  
4.
30 p, 1.2 MB La rehabilitación y el uso del patrimonio histórico industrial / Capel, Horacio
La reutilización de edificios industriales es un aspecto del proceso de reconversión de suelo industrial en otros usos, el cual se ha acentuado con la reestructuración industrial ligada a la aparición de lo que se denomina ciudad postindustrial. [...]
La reutilització d'edificis industrials és un dels aspectes del procés de reconversió de sòl industrial en altres usos, el qual s'ha accentuat amb la reestructuració industrial lligada a l'aparició del que s'anomena ciutat postindustrial. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 19-50  

Research literature 3 records found  
1.
77 p, 16.9 MB La resistència dels botiguers davant la gentrificació comercial. El cas del barri de Sant Antoni / Xerta Velasco, Arnau ; Cànoves Valiente, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El barri de Sant Antoni de Barcelona ha esdevingut en els darrers anys un lloc de moda en la ciutat, no només pels propis residents sinó també pels turistes. La remodelació del Mercat de Sant Antoni ha estat un factor clau per a la revalorització i augment de la renda al barri. [...]
El barrio de Sant Antoni de Barcelona se ha convertido en los últimos años un lugar a la moda en la ciudad, no sólo para los propios residentes sino también por los turistas. La remodelación del Mercat de Sant Antoni ha sido un factor clave para la revaloritzación y aumento de la renda en el barrio. [...]
Sant Antoni district of Barcelona has become in recent years a fashionable place in the city, not only for the residents themselves but also for tourists. The remodeling of the Mercat de Sant Antoni has been a key factor for the revaluation and increase of income in the neighborhood. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
2.
44 p, 1.1 MB Reacciones internacionales ante la destrucción patrimonial en los casos de Siria y Yemen / Hoyo Corral, Elena del ; Feliu, Laura, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La destrucción de patrimonio histórico-artístico está deviniendo una constante durante los conflictos armados, y los casos de Palmira y Sana'a son paradigmáticos de estas dinámicas. ¿Ha habido diferencias entre la problematización internacional de ambos? Teniendo en cuenta variables como el espacio que ocupan ambos estados en la estructura de poder internacional, los diferentes actores involucrados, la concepción identitaria del patrimonio y el factor estado islámico, esta investigación estudia su visibilización internacional mediante un análisis basado en las reacciones internacionales con el objetivo de final de calibrar el ecosistema generado alrededor de cada caso de estudio.
The destruction of historical-artistic heritage is becoming a constant during armed conflicts, and the cases of Palmira and Sana'a are paradigmatic of these dynamics. Have there been differences between the international problematization of both of them? Taking into account variables such as the space that both states occupy in the international power structure, the different actors involved, the conception of heritage and the Islamic state factor, this research studies its international visibility through an analysis based on international reactions with the final objective of calibrating the ecosystem generated around each case study.

2019 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ; Curs 2018/19)  
3.
58 p, 607.7 KB La onerosidad del beneficio fiscal : la deducción por repatriación de bienes del Patrimonio Histórico Español en el marco del Derecho de la Unión Europea / Viciana López, Kevin ; Fernández Caballero, Zuley, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La deducción por repatriación de bienes del Patrimonio Histórico Español en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas requiere el cumplimiento de permanencia en territorio español y en el patrimonio del titular durante cuatro años. [...]
The deduction for the repatriation of Spanish Historical Heritage goods in the Personal Income Tax requires the accomplishment of permanence in Spanish territory and in the patrimony of its owner for four years. [...]

2019
Grau en Dret [949]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.