Resultats globals: 114 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 58 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 55 registres trobats
Articles 58 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
2 p, 141.1 KB Axiomagrafies 2 / Costa, Joan
Obra ressenyada: PLA-NARBONA; Joan COSTA, Aixiomagrafies2. Barcelona: Multistudio Books, 2019.
La ressenya és del llibre Aixiomagrafies2. Un recull de 25 axiomes de Joan Costa, il·lustrats per Pla-Narbona. Partint de la concepció d'axioma com una proposició precisa, clara i sense possible rèplica, el treball d'ambdós es la demostració que l'expressió va més enllà dels sentits i que es presenta com un veritable pensament factual.
La Ressenya és del llibre Axiomagrafies2. Un recull de 25 Axiomes de Joan Costa, il·lustrats per Pla-Narbona. Partint de la Concepció d'axioma com una proposició precisa, clara i sense possible rèplica, el Treball d'ambdos és la demostració que l'Expressió va més enllà dels sentits i que és presenta com 1 veritable pensament factual.
The description is from the Axiografies2 book. A collection of 25 axioms by Joan Costa, illustrated by Pla-Narbona. Starting from the conception of axiom as a precise, clear and umbatable proposition, the work of both is the proof that the expression goes beyond the senses and which is presented as a true factual thought.

2019 - 10.5565/rev/grafica.166
Grafica, Vol. 7 Núm. 14 (2019) , p. 127-128 (Opinión)  
2.
6 p, 302.3 KB Adaptación y equivalencia de códigos en el diseño de un juego de mesa para discapacitados visuales : código gráfico y háptico / Roca Vargas, Judit (Centro Internacional de Estudios e Investigación en Tecnologías Gráficas y Comunicación Científica (TGRAF-ISEC Lisboa))
La mayoría de comunicaciones gráficas requieren la visión, siendo inaccesibles a las personas con discapacidad visual. Esta investigación analiza los parámetros de diseño de juegos de mesa clásicos, identifica aquellos elementos que influyen en su desarrollo y propone una equivalencia de códigos. [...]
La majoria de comunicacions gràfiques requereixen l'òrgan de la visió. És per això que són inaccessibles per a les persones amb discapacitat visual. En aquesta investigació s'analitzen els paràmetres de disseny de jocs de taula clàssics, s'identifiquen aquells elements que influeixen en el desenvolupament del joc i es proposa una equivalència de codis. [...]
The majority of graphical communications need the organ of the vision. It is for this that they are inaccessible for the persons with visual disability. In this research there are analyzed the design parameters of classic board games, there are identified those elements that influence the development of the game and one proposes an equivalence of codes. [...]

2019 - 10.5565/rev/grafica.144
Grafica, Vol. 7 Núm. 14 (2019) , p. 103-108 (Investigación)  
3.
19 p, 288.1 KB Water reuse : a review of recent international contributions and an agenda for future research / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Arahuetes, Ana (Universidad de Alicante. Interuniversity Institute of Geography)
Wastewater treatment and the generation of recycled water for eventual reuse are raising important expectations worldwide as a resource of interest to solve future water needs. In this review, we first acknowledge the important technical advances made in relation to wastewater treatment although we also point out some of the current challenges faced by wastewater treatment technology, most especially new families of pollutants linked to pharmaceuticals and home consumer products. [...]
El tractament de les aigües residuals i la generació d'aigua reciclada per reutilitzar-la posteriorment han creat expectatives importants arreu del món com un recurs d'interès per resoldre futures necessitats d'aigua. [...]
El tratamiento de aguas residuales y la generación de agua reciclada para su posible reutilización están creando muchas expectativas en todo el mundo como un recurso de interés para resolver futuras necesidades de agua. [...]
Le traitement des eaux usées et la production d'eau recyclée pour une éventuelle réutilisation suscitent des attentes importantes dans le monde entier en tant que ressource d'intérêt pour résoudre les futurs besoins en eau. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.534
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 2 (maig-agost 2019) , p. 399-417 (Articles)  
4.
19 p, 191.6 KB Cuando la música cesa : el papel de los festivales culturales en la creación de espacio urbano / Morales Pérez, Soledad (Universitat Oberta de Catalunya. Estudios de Economía y Empresa) ; Pacheco Bernal, Carmen (Universitat Oberta de Catalunya. Estudios de Economía y Empresa)
Aquest treball se centra a analitzar com contribueixen els festivals culturals en la creació d'espai urbà a través de l'estudi de la percepció que els residents tenen dels impactes sobre la vida diària de la ciutat d'un festival musical públic organitzat de manera continuada des de fa més de 28 anys, el Mercat de Música Viva de Vic. [...]
El presente trabajo se centra en analizar cómo contribuyen los festivales culturales a la creación de espacio urbano a través del estudio de la percepción que los residentes tienen de los impactos sobre la vida diaria de la ciudad de un festival musical público organizado de manera continuada desde hace más de 28 años, el Mercat de Música Viva de Vic. [...]
Le présent travail se centre sur l'analyse de la manière dont les festivals culturels contribuent à la création d'espace urbain, grâce à une étude de la perception que les résidents ont des impacts du Mercat de Música Viva de Vic, un festival musical public organisé de façon continuelle depuis plus de 28 ans, sur la vie quotidienne de la ville. [...]
This paper analyzes how cultural festivals contribute to the creation of urban space through the study of residents' perceptions regarding the impacts on daily life of a public music festival organized annually for over more than 28 years, the Mercat de Música Viva de Vic in Spain. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.427
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 2 (maig-agost 2018) , p. 271-289 (Articles)  
5.
15 p, 896.8 KB Introducing statistical machine translation in translator training : from uses and perceptions to course design, and back again / Rossi, Caroline (Université Grenoble Alpes)
While translation technology is now at the core of most translator training programmes, only a handful include teaching of statistical machine translation (SMT). This paper reports on the design and evaluation of an SMT course which we introduced in the second year of our Master's degree in Multilingual Specialised Translation in 2016.
Tot i que les tecnologies de la traducció actualment son una part essencial dels programes de formació de traductors, només uns quants d'ells incoporen continguts de traducció automàtica estadística (TAE). [...]
Aunque las tecnologies de la traducción actualment son una parte essencial de los programes de formación de traductores, únicamente unos cuantos de ellos incorporan contenidos de traducción automàtica estadística (TAE). [...]

2017 - 10.5565/rev/tradumatica.195
Tradumàtica, Núm. 15 (2017) , p. 48-62 (Tradumàtica oberta)  
6.
9 p, 4.4 MB La percepció del temps a l'activitat esportiva / Bayés, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Es presenta una taxonomia que permet agrupar les tasques o situacions esportives —amb independència de l'esport de què es tracti— en funció de l'alteració que són susceptibles de produir en la percepció del pas del temps de l'esportista. [...]
Se presenta una taxonomía que permite agrupar las tareas o situaciones deportivas —con independencia del deporte de que se trate— en función de la alteración que son susceptibles de producir en la percepción del paso del tiempo del deportista. [...]
A taxonomy that allows us to classify sportive situations depending on the effects that they produce on the experience of time passing is proposed. It is considered that a classification like this can help sports psychologists, coaches and the athletes themselves in the detection of situations of the sportive practice that can produce concentration problems. [...]

1998
Apunts. Educació física i esports, Núm. 53 (1998) , p. 83-91
2 documents
7.
16 p, 227.2 KB "La insoportable levedad del discurso" : timos epistemológicos en la construcción mediática de la narcoviolencia / Lujan Christiansen, María (Universidad de Guanajuato)
Cuando se observan los discursos que modelan masivamente la percepción social sobre el fenómeno de la narcoviolencia, es posible identificar el potencial que concentra el medio televisivo. En este artículo, se analiza el tipo de retórica que prevalece en los siguientes formatos de tal ámbito: 1) el espacio televisivo en el que se da a conocer el posicionamiento oficial del gobierno (conferencias de prensa, cadena nacional); 2) el espacio que simplemente "transmite" la noticia sobre episodios de alto impacto (noticiero); 3) el espacio que realiza un periodismo de investigación; 4) el espacio recreativo, que apela a la ficción basada en la historia de famosos cárteles de la droga y en la biografía de sus capos (narcotelevisión). [...]
Les condicions sota les quals es descriu la violència associada al narcotràfic assumeix, en el Mèxic contemporani, característiques particulars. Quan s'observen els discursos que modelen massivament la percepció social sobre tal fenomen, és possible identificar el potencial que concentra el medi televisiu. [...]
There are peculiar characteristics in the conditions under which the drug-related violence is described in contemporary Mexico. When the speeches that shape the massive social perception of such phenomena are observed, it is possible to identify the potential that is concentrated by television. [...]

2016 - 10.5565/rev/mitologias.348
Mitologías hoy, Vol. 14 (2016) , p. 25-40 (Dossier)  
8.
22 p, 1.1 MB Agricultura, muntanyes i... : la percepció de la província de Lleida per part dels estudiants universitaris catalans / Paül i Agustí, Daniel (Universitat de Lleida)
La imatge que es té d'una ciutat o d'un territori és important. Si és coneguda, el territori resultarà més proper. Si és desconeguda, poden existir condicionants importants per desenvolupar- hi certes activitats. [...]
La imagen que se tiene de una ciudad o de un territorio es importante. Si es conocida, el territorio resultará más cercano. Si es desconocida, pueden existir condicionantes importantes para el desarrollo de ciertas actividades. [...]
L'image que nous pouvons avoir d'une ville ou d'une région est importante. Si elle est connue, le territoire sera plus proche. Si elle est inconnue, il peut exister des contraintes au développement de certaines activités. [...]
The image of a city or a territory is important. If it is known, the territory will become closer. If it is unknown, important obstacles can exist for the development of certain activities. This paper examines the existing views on the province of Lleida. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.232
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62, Núm. 1 (gener-abril 2016) , p. 111-132 (Articles)  
9.
1 p, 534.7 KB Riesgos tecnológicos, conflictos sociales y políticas ambientales : del estudio de las percepciones a la implicación pública / Prades, Ana (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Espluga, Josep, 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Horlick-Jones, Tom (University of Cardiff)
La gestión de los riesgos tecnológicos y ambientales, junto con la promoción del desarrollo sostenible, ha constituido un pilar esencial de las políticas públicas de las últimas décadas. Una buena parte de estas políticas ha pretendido influir en la opinión pública fomentando comportamientos preventivos o evitando aquellos que no resultan sostenibles. [...]
La gestió dels riscos tecnològics i ambientals, juntament amb la promoció del desenvolupament sostenible, ha constituït un pilar essencial de les polítiques públiques de les últimes dècades. Una bona part d'aquestes polítiques ha pretès influir en l'opinió pública fomentant comportaments preventius o evitant aquells que no resulten sostenibles. [...]
The governance of environmental and technological risks, together with the promotion of sustainable development, has been a key pillar for public policy in recent decades. Such policies usually aim to influence public attitudes and citizen's behaviour in order to promote risk-preventive behaviours, and to prevent non-sustainable ones. [...]

2015 - 10.5565/rev/papers.2223
Papers : revista de sociologia, Vol. 100 Núm. 4 (octubre-desembre 2015) , p. 395-423 (Artículos de monográfico)  
10.
16 p, 632.2 KB La implicación del público en los riesgos derivados de la contaminación atmosférica urbana / Oltra, Christian (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Centro de Investigaciones Sociotécnicas) ; Sala Escarrabill, Roser (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Centro de Investigaciones Sociotécnicas)
La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales con mayor impacto en la calidad de vida y el bienestar de los individuos. Gran parte de las intervenciones dirigidas a reducir los impactos de la contaminación sobre la salud pretenden fomentar cambios en el comportamiento de los individuos. [...]
La contaminació de l'aire és un dels problemes ambientals amb major impacte en la qualitat de vida i el benestar dels individus. Gran part de les intervencions dirigides a reduir els impactes de la contaminació sobre la salut pretenen fomentar canvis en el comportament dels individus. [...]
Air pollution is one of the environmental problems with the greatest impact on the quality of life and well-being of individuals. Many of the interventions aimed at reducing the impacts of pollution on health are intended to promote changes in individuals' behavior. [...]

2015 - 10.5565/rev/papers.2175
Papers : revista de sociologia, Vol. 100 Núm. 4 (octubre-desembre 2015) , p. 477-492 (Artículos de monográfico)  

Articles : 58 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
1 p, 3.0 MB Do we choose what we look at or it's our brain that chooses? : A cognitive approach to the relation between visual attention and perception based on advertising stimuli / Astals Serés, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
This study questions whether, when talking about graphical stimuli (and in particular, advertisements), attention is above the surface of consciousness that leads to a voluntary perception of the existing stimuli; or if attention is an involuntary process so that we perceive a selection of the stimuli our brain has previously chosen. [...]
2011
Workshop on Embodied, Distributed and Extended Cognition. Universitat Autònoma de Barceona, Bellaterra, 2011
2 documents

Documents de recerca 55 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
196 p, 5.4 MB Anàlisi del tractament informatiu dels trastorns mentals greus a la premsa i la influència dels mitjans de comunicació en la percepció social. / Baró Codina, Alba ; Morató Bullido, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La recerca consta d'una anàlisi de les informacions a la premsa, per constatar la imatge dels trastorns mentals greus. També, d'un experiment a estudiants de la facultat de ciències de la comunicació per comprovar si els mitjans de comunicació modifiquen la percepció social en qüestions de salut mental. [...]
La recerca consta de un análisis de las informaciones en la prensa, para constatar la imagen de los trastornos mentales graves. También, de un experimento a estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación para comprobar si los medios de comunicación modifican la percepción social en cuestiones de salud mental. [...]
The research consist of an analysis of the innformation treatment in the press, to verify the image of serious mental disorders. Also, an experiment to the students of the faculty of communication to confirm if the media modify the social perception mental health issues. [...]

2019
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2.
81 p, 1.1 MB La competencia instrumental del traductor / Iiriti, Giovanni ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo de fin de máster se describen las características de la competencia instrumental del traductor. Mediante un primer análisis de la bibliografía se han observado las principales propuestas teóricas sobre el tema para luego proponer una definición actualizada de competencia instrumental, así como una clasificación de instrumentos tecnológicos utilizados por los traductores. [...]
En aquest treball de fi de màster es descriuen les característiques de la competència instrumental del traductor. Amb una anàlisi inicial de la bibliografia s'han observat les principals propostes teòriques sobre aquest tema per després proposar una definició actualitzada de competència instrumental i una classificació d'instruments tecnològics emprats pels traductors. [...]

2018-2019  
3.
35 p, 927.5 KB Análisis de dos sistemas de reconocimiento del habla para su combinación con un editor de subtítulos para programas en directo o sin guion / Esquer Salom, Andrea ; Martín Mor, Adrià
És cada cop més comú l'ús de sistemes de reconeixement de la parla per dur a terme diferents tasques, com buscar amb els nostres dispositius o dictar text. En aquest treball es pretén analitzar dos sistemes de reconeixement de la parla per a la seva combinació amb un editor de subtítols per programes en directe o sense guió. [...]
Es cada vez más común el uso de sistemas de reconocimiento del habla para llevar a cabo distintas tareas, como buscar con nuestros dispositivos o dictar texto. En este trabajo se pretende analizar dos sistemas de reconocimiento del habla para su combinación con un editor de subtítulos para programas en directo o sin guion. [...]
It is increasingly common to use speech recognition systems to carry out different tasks, such as searching with our devices or dictating text. In this paper, we intend to analyse two speech recognition systems for their combination with a subtitle editor for live or non-scripted programs. [...]

2019  
4.
1 p, 597.6 KB Fighting against the genetic quorum sensing of Legionella pneumophila / Igual López, Marina Ascensión ; Gibert, Isidre, dir., (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2018
Graduat o Graduada en Genètica [833]  
5.
106 p, 3.9 MB Anàlisi de la comunitat de Prainha do Canto Verde i la seva vulnerabilitat envers el canvi ambiental global / Sánchez Clavé, Emma ; Bolart Montagud, Marc ; Rossi, Sergio (Rossi Heras), tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Palet i Ballús, Cristina, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ariza Sole, Eduard tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2017
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
6.
197 p, 4.3 MB La sostenibilitat dels productes locals agroalimentaris de l'illa de Menorca / Menorca Eco Island (Grup de recerca) ; Clopés, G. ; Garrido, M. ; Jaime, A. ; Justicia, N. ; Martín, M. ; Rieradevall, Joan, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Petit Boix, Anna, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Per conservar la reserva de la biosfera de Menorca, es necessari potenciar el consum de productes locals, les bones pràctiques agrícoles i la preservació de les tradicions de l'illa. La finalitat d'aquest projecte és fer una anàlisi ambiental, social i econòmic integrant diferents eines i analitzant-les des d'una visió interdisciplinària per tal de poder tenir una visió global i detallada de l'estat actual del producte local a l'illa de Menorca. [...]
To preserve the biosphere reserve of Menorca is necessary to promote the consumption of local produce, good agricultural practices and the preservation of the traditions of the island. The purpose of this project is to make an environmental, social and economic project integrating different tools and analysing them from an interdisciplinary approach in order to have a detailed overview of the current state of the local product on the island Menorca. [...]
Para conservar la reserva de la biosfera de Menorca, es necesario potenciar el consumo de productos locales, las buenas prácticas agrícolas y la preservación de las tradiciones de la isla. La finalidad de este proyecto es realizar un análisis ambiental, social y económico integrando diferentes herramientas y analizándolas desde una visión interdisciplinaria para poder tener una visión global y detallada del estado actual del producto local en la isla de Menorca. [...]

2017
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
7.
158 p, 4.4 MB Computational model of visual perception : from colour to form / Akbarinia, SeyedArash, autor. ; Párraga, C. Alejandro, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació ; Centre de Visió per Computador.
La idea original de este proyecto fue estudiar la importancia del color en el reconocimiento de objetos. Comenzamos extendiendo la investigación previa sobre nombrar colores y demostrando la viabilidad de capturar términos de color a través de elipsoides. [...]
La idea original d'aquest projecte va ser estudiar la importància del color al reconeixement d'objectes. Comencem estenent la investigació prèvia sobre l'anomenament de colors i demostrant la viabilitat de capturar termes de color a través d'el·lipsoides. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
292 p, 3.1 MB Avaluació del curs de seguretat viària fonamentat en el model de canvi d'actitud en les escoles de conductors a Catalunya : un camí per esdevenir autoescoles de qualitat / López García, Carmen, autor. ; Montané Capdevila, Josep, supervisor acadèmic. ; Rodríguez Parrón, Montserrat, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
L'objectiu d'aquesta recerca és avaluar l'eficàcia dels cursos de seguretat viària fonamentats en el canvi d'actituds aplicats a joves preconductors d'autoescoles de Catalunya. Per assolir l'esmentat objectiu es va fer servir un enfocament mixt, utilitzant metodologia quantitativa per tal d'avaluar l'eficàcia del curs i qualitativa per identificar els perfils de risc/seguretat dels alumnes que van participar-hi. [...]
The objective of this research is to evaluate the effectiveness of road safety courses based on changing attitudes applied to young predrivers driving school in Catalonia. To achieve the above objective it is to use a mixed ap-proach, using quantitative methodology to assess the effectiveness of the course and qualitative to identify risk profiles / safety of students who participated. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
2 documents
9.
69 p, 2.2 MB Info K : informació i emoció. Estudi de les emocions que provoquen les notícies en infants i adolescents / Blanché Xandri, Antoni ; Añaños, Elena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Anàlisi sobre l'impacte emocional que tenen les notícies en els infants i adolescents d'entre 6 i 15 anys. A partir del programa infoK, l'informatiu infantil de la televisió pública de Catalunya, s'investiga si els més petits de la casa, més enllà de saber què passa al món, són capaços d'entendre les connotacions emocionals de les notícies o si, per contra, la moderació del llenguatge infantil -per evitar un xoc emocional excessiu- converteix les notícies en apàtiques.
Análisis sobre el impacto emocional que tienen las noticias en los niños y adolescentes de entre 6 y 15 años. Partiendo del programa InfoK, el informativo infantil de la televisión pública de Cataluña, se investiga si los más pequeños de la casa, más allá de saber qué pasa en el mundo, son capaces de entender las connotaciones emocionales de las noticias o si, por contra, la moderación del lenguaje infantil -para evitar un choque emocional excesivo- convierte las noticias en apáticas.
Analysis of the emotional impact that the news have in children and adolescents aged between 6 and 15 years. Using news broadcasted in infoK, the news for children's program on the public television of Catalonia, this study investigates whether the children, apart from being aware about what happens in the world, are able to understand the emotional connotations of the news or otherwise the language moderation -due to avoid excessive emotional shock- ends up with apathetic news.

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
10.
52 p, 3.2 MB La percepció del risc d'incendi forestal a l'interfase urbana forestal. El cas del Maresme / Porta Gelada, Arnau ; Badia i Perpinyà, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Des de la comarca del Maresme (Catalunya), s'estudia la percepció del risc d'incendi forestal a la zona d'interfase urbana forestal, desenvolupada a finals del segle XX. Aquest entorn ha comportat l'ocupació de l'espai de l'anterior massa forestal. [...]
2017
Graduat o Graduada en Geografia i Ordenació del Territori [824]  

Documents de recerca : 55 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.