Resultats globals: 191 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 60 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 11 registres trobats
Publicacions periòdiques, 3 registres trobats
Llibres i col·leccions, 15 registres trobats
Documents de recerca, 102 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 60 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
22 p, 759.4 KB Crisis climática y conflicto urbanístico : la ciudad de Barcelona y su desarrollo extramuros durante la parte final de la Pequeña Edad del Hielo (1840-1920) / Piera Gisbert, Gerard (Universitat de Barcelona) ; Barriendos, Mariano (Universitat de Barcelona) ; Barriendos, Josep (Universidad de Alicante)
El estudio de las interacciones entre condiciones climáticas adversas y procesos socio-económicos en época histórica permite detectar y analizar, desde un punto de vista interdisciplinar, la presencia de conflictos, problemas y la toma de decisiones de administraciones y grupos sociales. [...]
L'estudi de les interaccions entre condicions climàtiques adverses i processos socioeconòmics en època històrica permet detectar i analitzar, des d'un punt de vista interdisciplinari, la presència de conflictes, problemes i la presa de decisions d'administracions i grups socials. [...]
Studying interactions between adverse climatic conditions and socio-economic processes in historical times makes it possible to detect and analyse, from an interdisciplinary perspective, the conflicts and problems of the time and the decision-making of administrations and social groups. [...]
El estudio de las interacciones entre condiciones climáticas adversas y procesos socio-económicos en época histórica permite detectar y analizar, desde un punto de vista interdisciplinar, la presencia de conflictos, problemas y la toma de decisiones de administraciones y grupos sociales. [...]

2022 - 10.5565/rev/rubrica.248
Rúbrica contemporánea, Vol. 11 Núm. 21 (2022) , p. 71-92 (Dossier)  
2.
18 p, 801.2 KB Enseñar y aprender matemáticas en lengua indígena. La experiencia del proyecto T'arhexperakua en Michoacán, México / Márquez Escamilla, Betzabe (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (Mèxic))
El presente artículo analiza el proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas en lengua indígena desde la experiencia del proyecto colaborativo de educación intercultural y bilingüe T'arhexperakua en Michoacán, México. [...]
El present article analitza el procés d'ensenyament i aprenentatge de matemàtiques en llengua indígena des de l'experiència de el projecte col·laboració d'educació intercultural i bilingüe T'arhexperakua a Michoacán, Mèxic. [...]
This article analyzes the process of teaching and learning mathematics in the indigenous language from the experience of the collaborative project of intercultural and bilingual education T'arhexperakua in Michoacán, Mexico. [...]
Cet article analyse le processus d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques dans la langue indigène à partir de l'expérience du projet collaboratif d'éducation interculturelle et bilingue T'arhexperakua à Michoacán, au Mexique. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.912
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 1 (2022) , p. e912 (Articles)  
3.
20 p, 502.4 KB The conversion of spatial Planning in Denmark : changes in National and regional Planning Policies and governance structures / Galland, Daniel (Aalborg Universitet)
L'ordenació del territori a Dinamarca ha estat significativament sotmesa a reorientacions estructurals, funcionals i conceptuals durant les darreres dues dècades. El marc jeràrquic d'administració en què les polítiques i les pràctiques de l'ordenament territorial solien dur-se a terme fou àmpliament modificat després d'una reforma del govern local implantada el 2007. [...]
2014 - 10.2436/20.3002.01.76
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 78 (desembre 2014) , p. 143-162  
4.
16 p, 149.5 KB Concepciones de planificación en la formación profesional para el empleo : la importancia de la experiencia profesional / Ros-Garrido, Alicia (Universitat de València)
Este artículo presenta los resultados de una investigación que pertenece al grupo de estudios sobre el conocimiento del profesorado. Tiene como objetivos explorar las concepciones de planificación del profesorado y del personal gestor de la formación profesional para el empleo y analizar similitudes y divergencias entre las mismas, puesto que ambos son agentes que participan en los procesos de planificación en esta formación. [...]
Aquest article presenta els resultats d'una investigació que pertany al grup d'estudis al voltant del coneixement del professorat. Té com a objectius explorar les concepcions de planificació del professorat i del personal gestor de la formació professional per a l'ocupació i analitzar les similituds i les divergències que hi ha entre elles, atès que tots dos són agents que participen en els processos de planificació en aquesta formació. [...]
This article presents the results of a research study carried out in the field of teacher knowledge. The objectives are to explore vocational education teachers and managers' conceptions of planning and to analyze the similarities and differences between them. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1187
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 65-80 (Monográfico)  
5.
19 p, 776.4 KB Exploring the effects of pre-task planning time on EFL learners' narrative writing / Ashoori Tootkaboni, Arezoo (Allameh Tabataba'i University) ; Pakzadian, Maryam (Isfahan University o Medical Sciences)
The present study is carried out in order to provide deeper insights into the differential effects of pre-task planning time conditions on Iranian EFL learners' narrative writing production (accuracy, fluency, and complexity). [...]
El present estudi es va dur a terme amb la finalitat de proporcionar informació sobre els efectes del temps de planificació prèvia a la tasca en l'escriptura narrativa d'aprenents d'anglès com a llengua estrangera iranians (precisió, fluïdesa i complexitat). [...]
El presente estudio se llevó a cabo con el fin de proporcionar información sobre los efectos del tiempo de planificación previa a la tarea en la escritura narrativa de estudiantes de inglés como lengua extranjera iraníes (precisión, fluidez y complejidad). [...]
La présente étude a été réalisée afin de fournir des informations sur les effets du temps de planification préalable aux tâches sur l'écriture narrative des étudiants iraniens d'anglais langue seconde (précision, fluidité et complexité). [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.851
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 4 (2020) , p. 851 (Articles)  
6.
14 p, 3.1 MB Cuando el planeamiento atrae el turismo : el caso del barrio del Raval / Porfido, Enrico (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut Habitat, Turisme i Territori) ; Perez, Cynthia C. (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut Habitat, Turisme i Territori) ; Pesoa, Melisa (Universitat Politècnica de Catalunya)
La presente contribución tiene por objeto reflexionar sobre la relación entre las herramientas y estrategias de planificación urbana y el desarrollo e impacto del turismo urbano en la ciudad de Barcelona, enfocándonos en la relación entre comercios y flujos turísticos. [...]
La present contribució té per objecte reflexionar sobre la relació entre les eines i estratègies de planificació urbana i el desenvolupament i impacte del turisme urbà a la ciutat de Barcelona, enfocant-nos en la relació entre comerços i fluxos turístics. [...]

2019
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 62 (Octubre 2019) , p. 78-91 (Articles)  
7.
9 p, 1.1 MB Co-teaching to Foster Classroom Interactional Competence (CIC) : How Can Co-teaching Benefit Classroom Interactional Competence? / Alcalà Arxé, Eva (Escola Lloriana (Torelló, Catalunya)) ; Comallonga, Laura (Escola Llissach (Santpedor, Catalunya)) ; Sala Herrera, Maria (Escola Llissach (Santpedor, Catalunya)) ; Galera, Maria (Escola Lloriana (Torelló, Catalunya))
"Having two teachers leading a classroom opens up many opportunities for students as well as for teachers" (Trites, 2017). At the same time, the class becomes a safe, inclusive and equitable learning environment. [...]
"Dos mestres liderant el treball d'aula obre moltes oportunitats tant per als estudiants com per als mestres" (Trites, 2017). Al mateix temps, la classe esdevé un entorn segur, inclusiu i d'aprenentatge equitatiu. [...]
"Dos maestros liderando el trabajo de clase ofrece muchas oportunidades a los estudiantes y a los maestros" (Trites, 2017). Asimismo, la clase se convierte en un ambiente seguro, inclusivo y de aprendizaje equitativo. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.31
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 35-43 (Innovation & Knowledge Transfer)  
8.
22 p, 156.3 KB Planning, Justice and LGBT Urban Politics in Tel-Aviv : a Queer Dilemma / Misgav, Chen (The Open University)
The paper discusses planning policies and urban politics, their relation to LGBT communities in the city, and their potential to promote spatial justice within the local planning policies. The paper briefly reviews the main theoretical issues discussed in the literature regarding the connection between planning and sexuality. [...]
El document discuteix les polítiques de planificació i la política urbana, la seva relació amb les comunitats LGBT a la ciutat i el seu potencial per promoure la justícia espacial dins de les polítiques de planificació locals. [...]
El documento analiza las políticas de planificación y las políticas urbanas, su relación con las comunidades LGBT en la ciudad y su potencial para promover la justicia espacial dentro de las políticas de planificación local. [...]
Le document traite des politiques de planification et des politiques urbaines, de leurs relations avec les communautés LGBT de la ville et de leur potentiel à promouvoir la justice spatiale dans les politiques de planification locales. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.580
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 3 (setembre-desembre 2019) , p. 541-562 (Articles)  
9.
8 p, 465.4 KB An Innovative, Competency-Based International CLIL Project : Are you brave enough? (International Projects: a space for expanding CLIL Methodologies) / Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament)
One of the educational challenges we need to face in our hyper-connected world is the need for learning in an authentic, international and integrated environment (OECD 2017a). Student international exchanges (both virtual and face-to-face mobility), have become one of the training experiences most appreciated by enterprises. [...]
Un dels reptes educatius als quals hem enfrontar-nos en el nostre món hiperconnectat és la necessitat d'aprendre en un entorn autèntic, internacional i integrat (OCDE 2017). Els intercanvis internacionals d'estudiants (tant virtuals com presencials) s'han convertit en una de les experiències de capacitació més apreciades per les empreses. [...]
Uno de los desafíos educativos a los que debemos enfrentarnos en nuestro mundo hiperconectado esla necesidad de aprender en un entorno auténtico, internacional e integrado (OCDE 2017a). Los intercambios internacionales de estudiantes (tanto virtuales como presenciales) se han convertido en una de las experiencias de capacitación más apreciadas por las empresas. [...]

2018 - 10.5565/rev/clil.5
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 1 Núm. 1 (2018) , p. 29-36 (Articles)  
10.
12 p, 1.1 MB Les processus d'urbanisation touristique sur la Costa Brava / Cals Güell, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Esteban i Noguera, Juli ; Teixidor Felip, Carles
Découvert par le tourisme vers 1930, le littoral de la Costa Brava n'a commencé d'être exploité systématiquement qu'à partir de 1955 soit pour satisfaire le tourisme international (clientèle individuelle ou grandes masses manipulées par les entreprises commerciales) soit pour créer les résidences secondaires recherchées par la bourgeoisie de Barcelone. [...]
Tourism appeared on the Costa Brava during the early Thirties but its systematic development was boosted only after 1955. It consists in two main markets : the international one, with individual visits or properties and the vast masses manipulated by tour operators, and the regional market of the Barcelona bourgeoisie looking for holiday accomodations. [...]

1977 - 10.3406/rgpso.1977.3508
Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, Vol. 48 Núm. 2 (1977) , p. 199-208  

Articles : 60 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
8 p, 228.8 KB Pla estratègic 2015-2018 : "La biblioteca, més del que imagines!" / Gómez Escofet, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
2015
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 9a : 2015  
2.
27 p, 1.2 MB Posicionament estratègic i grans tendències que afectaran les biblioteques universitàries els propers anys / Anglada i de Ferrer, Lluís M. (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)
2014
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 8a : 2014  
3.
29 p, 768.6 KB Sessió de reflexió estratègica amb personal per a l'elaboració del Pla estratègic 2015-18 del Servei de Biblioteques / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Jornada dedicada, de manera monogràfica, a debatre el projecte d'un nou pla estratègic del Servei i es convida a la participació de tot el personal.
2014
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 8a : 2014
4 documents
4.
4 p, 24.9 KB Projecte AICLE Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi / Rico Fernández, Laura (Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 261-264  
5.
8 p, 109.3 KB Senyals i sistemes : de l'ensenyament a l'aprenentatge / Serrano García, Javier 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
En aquest article es presenta una experiència docent en el camp de les enginyeries i mes en concret en una assignatura de caire molt matemàtic, Senyals i Sistemes. Les característiques addicionals que presenta l'assignatura es que té un nombre alt d'alumnes (més de 125) per grup, amb les metodologies tradicionals presentava un alt índex de suspesos i era gairebé impossible valorar el treball de l'alumne. [...]
In this paper we will present a teaching experience in the field of engineering and, more concretely, in a very mathematical subject, Signals and Systems. An additional characteristic to this subject is its high number of students (more than 125) per group, which before, with traditional teaching methods, presented a high index of student failure and made it practically impossible to value student work. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
6.
9 p, 45.5 KB El tiempo de trabajo del alumno y la adaptación al EEES en la titulación de veterinària de la UAB / López Plana, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Fondevila, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Una de las premisas de la adaptación de las diferentes licenciaturas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es la introducción de los créditos ECTS. Los ECTS contemplan el tiempo total de trabajo, presencial y no presencial, que el estudiante tiene que invertir en cada una de las asignaturas para alcanzar los objetivos educativos. [...]
One of the premises of the studies adaptation to the European Higher Education Area (EHEA) is the introduction of the ECTS. ECTS consider the total working time, including face-to-face workload and distance workload, that a student is supposed to invest to each subject in order to achieve the educational objectives. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
7.
8 p, 45.1 KB Senyals i sistemes : de l'ensenyament a l'aprenentatge / Serrano García, Javier 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
En aquest article es presenta una experiència docent en el camp de les enginyeries i mes en concret en una assignatura de caire molt matemàtic, Senyals i Sistemes. Les característiques addicionals que presenta l'assignatura es que té un nombre alt d'alumnes (més de 125) per grup, amb les metodologies tradicionals presentava un alt índex de suspesos i era gairebé impossible valorar el treball de l'alumne. [...]
In this paper we will present a teaching experience in the field of engineering and, more concretely, in a very mathematical subject, Signals and Systems. An additional characteristic to this subject is its high number of students (more than 125) per group, which before, with traditional teaching methods, presented a high index of student failure and made it practically impossible to value student work. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
8.
3 p, 26.2 KB L'anàlisi de la desigualtat social. producció i experimentació col·lectiva de materials docents de sociologia / Rambla, Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Volem presentar un póster a les Jornades de Campus UAB 2006 per tal de transmetre els objectius i els resultats d'un treball docent en equip que ha consistit en la preparació i experimentació de materials docents sobre les desigualtats socials a les carreres d'antropologia, ciència política, ciències del treball, comunicació i sociologia (en el context del PMQD de la Fac. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
9.
8 p, 63.6 KB Valoración de dos años de aplicación del plan piloto de adaptación al EEES en la titulación de veterinària de la UAB / López Plana, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Fondevila, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior es difícil cuando se lleva a cabo en licenciaturas con una elevada carga presencial. Este es el caso de la Licenciatura de Veterinària, donde la carga lectiva es de 73,5 y 79, 5 créditos en primero y en segundo cursos respectivamente. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
10.
7 p, 364.2 KB Integració docent d'eines per al desenvolupament de les competències professionals / Crespo García, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Camps Soler, Sílvia ; Cazorla Luengo, Amaya ; Luque Cubero, María José ; Portell Llenas, Meritxell
L'experiència està emmarcada dins d'una assignatura de segon cicle, de les titulacions de Psicologia i Criminologia, que pretén donar eines per a la intervenció en l'àmbit de les famílies en risc d'exclusió social i de la protecció de menors.
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Contribucions a jornades i congressos : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Publicacions periòdiques 3 registres trobats  
1.
514x726, 9.4 MB Anuari metropolità de Barcelona ... / Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ; Àrea Metropolitana de Barcelona ; Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
[Barcelona] : IERMB, 2011-
11 documents
2.
27 p, 16.5 MB Pla estratègic ... : Servei de Biblioteques / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Les línies estratègiques del pla i l'acompliment dels objectius que s'hi emmarquen ens han de permetre avançar i millorar en temes com la personalització de l'atenció als nostres usuaris i la simplificació de l'accés a la informació, i amb la sinergia del treball en col·laboració hem de ser capaços de fer més visible l'ampli ventall de serveis que posem a l'abast de tots els membres de la UAB per fer-los més fàcil i més productiva la seva tasca docent, discent i investigadora.
UAB 2003-
17 documents
3.
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : territori, estratègies, planejament / Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona
Papers (Institut d'Estudis Metropolitans)
Barcelona : Institut d'Estudis Metropolitans , 1991-
64 documents

Llibres i col·leccions 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
2 p, 1.0 MB Instrucció 10/2021 per a la planificació de la docència del curs 2021-2022. Consell de Govern, 30 de setembre de 2021 / Universitat Autònoma de Barcelona
La instrucció que es presenta a continuació ha de servir per planificar la docència del curs 2021-2022, atès que la Direcció General d'Universitats li ha atorgat la consideració d'excepcional com a conseqüència de l'emergència sanitària derivada de la COVID-19 (acord CPOA de 19 de març de 2021 ratificat a junta del CIC del 26 de març de 2021). [...]
2021  
2.
2 p, 1005.8 KB Instrucció 9/2021 per a la planificació de la docència del curs 2021-2022. Consell de Govern, 8 de juliol de 2021 / Universitat Autònoma de Barcelona
La instrucció que es presenta a continuació ha de servir per planificar la docència del curs 2021-2022, atès que la Direcció General d'Universitats li ha donat la consideració d'excepcional com a conseqüència de l'emergència sanitària derivada de la COVID-19 (acord CPOA de 19 de març de 2021 ratificat a junta del CIC del 26 de març de 2021). [...]
2021  
3.
15 p, 1.7 MB El futur de la població catalana / Blanes, Amand (Centre d'Estudis Demogràfics)
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 1998 (Estadística de síntesi)
La Societat Catalana. Llibre 3 : Població, 1998 p. 169-183  
4.
30 p, 426.5 KB Terrassa. L'ús de tres variables estratègiques : proximitat, zonificació i planificació / Tarabini-Castellani, Aina
Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2012 (Polítiques (Fundació Jaume Bofill) ; 78)
Municipis contra la segregació, 2012, p. 111-140  
5.
10 p, 1.4 MB La recerca científica i la innovació tecnològica / Cardús i Ros, Salvador, 1954- ; Ribas, Josep
Barcelona Fundació Jaume Bofill 1989 (Temes bàsics ; 7)
Catalunya 77-88. Societat, economia, política i cultura, 1989, p. 409-418  
6.
37 p, 210.7 KB Informe de la auditoría de certificación / Bureau Veritas
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.
Barcelona 2015-
3 documents
7.
11 p, 166.3 KB Informe d'auditoria del sistema de gestió / Applus+
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.
Barcelona 2010-2014
5 documents
8.
10 p, 450.3 KB Informe d'auditoria interna de qualitat de / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Organització i Planificació
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.
Barcelona 2010-
9 documents
9.
12 p, 1.9 MB Introducción : Qué hacemos con el paro / Álvarez, Nacho, coord. ; Idoate, Elena ; Ramírez, Alejandro ; Recio, Albert
Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2014 (Qué hacemos ; 21)
Qué hacemos con el paro, 2014, p. 1-12  
10.
79 p, 321.4 KB Avaluació del Servei de Biblioteques de la UAB i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
L'objectiu d'aquests informes és ajudar a la biblioteca, i als propis òrgans gestors de la Universitat Autònoma de Barcelona, a millorar quant a la seva forma de gestionar la qualitat del servei i la seva activitat, mitjançant l'estudi de la documentació rebuda, el resultat de la visita i la pròpia reflexió interna del Comitè d'Avaluadors Externs. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona, 2006-2007
3 documents

Llibres i col·leccions : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 102 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1 p, 559.0 KB Business plan: Animal activities and tree houses accommodation / Udina Silvestre, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Starting a business in the current economic context is an exciting but also risky idea. Although it may seem viable at first, one fundamental pillar before carrying out a business project is the preparation of a business plan that identifies, describes and analyses the business and examines its technical, economic and financial viability. [...]
2022
Grau en Veterinària [955]  
2.
13 p, 3.3 MB La ciutat dels 15 minuts. Cas pràctic de València / Cholbi Grimalt, Joan ; Domingo-Marimon, Cristina, dir. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Seguint els preceptes de fer les ciutats millors llocs on viure, i en concordança amb la situació actual d'emergència climàtica, el professor Carlos Moreno ha introduït el concepte de la ciutat dels 15 minuts. [...]
Siguiendo la línea de hacer de las ciudades mejores sitios donde vivir, y en concordancia con la situación actual de emergencia climática, el profesor Carlos Moreno ha introducido el concepto de la ciudad de los 15 minutos. [...]
Following the will of making cities more livable places, and in accordance with the current situation of climate emergency, professor Carlos Moreno developed the 15-minute city concept. Public administrations and policymakers have started developing policies and measures to approach this walkable city thesis, where basic services are accessible for everyone. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
3.
56 p, 45.3 MB Anàlisi dels espais verds urbans. Estudi de cas: Cornellà de Llobregat / Páez Gil, Sandra ; Romagosa Casals, Francesc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Els espais verds i la infraestructura verda urbana són parts essencials del teixit urbà amb els quals, en les seves diferents morfologies i nivells de centralitat, les ciutats s'organitzen, es construeixen i funcionen. [...]
Los espacios verdes y la infraestructura verde urbana son partes esenciales del tejido urbano con los cuales, en sus diferentes morfologías y niveles de centralidad, las ciudades se organizan, se construyen y funcionan. [...]
Green spaces and urban green infrastructure are essential parts of the urban fabric with which, in their different morphologies and levels of centrality, cities are organized, built and operated. Urban green spaces are a very important source of ecosystem services for urban society, which are treated and taken up in this investigation. [...]

2021
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
4.
12 p, 1.3 MB STARS GUI : a web application for the analysis of astronomical schedules / Campos Gestal, Néstor ; García Font, Victor, dir. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The main objective of astronomical observations is to observe as many planets as possible in a given period of time. To do this, most telescopes have a scheduler, which is a software that plans the different tasks/planets that the telescope must observe in a given period of time taking into account constraints, that a scientist can give for a certain observation such as the moon phase or the luminosity of the sun. [...]
L'objectiu principal de les observacions astronòmiques és observar la major quantitat de planetes en un període de temps fixat. Per a això, la majoria dels telescopis tenen un planificador, que és un programari que planifica les diferents tasques/planetes que ha d'observar el telescopi en un període de temps fixat tenint en compte restriccions, que un científic pugui donar per a una determinada observació com, per exemple, la fase lunar o la lluminositat del sol. [...]
El objetivo principal de las observaciones astronómicas es observar la mayor cantidad de planetas en un periodo de tiempo fijado. Para ello, la mayoría de los telescopios tienen un planificador, que es un software que planifica las diferentes tareas/planetas que debe de observar el telescopio en un periodo de tiempo fijado teniendo en cuenta restricciones, que un científico pueda dar para una determinada observación como, por ejemplo, la fase lunar o la luminosidad del sol. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
1.5 MB Anàlisi de protocols per a l'estandardització de la descripció de missions UAS / Deglane Japay, Paula ; Ramos González, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'anàlisi pretén mostrar el món dels UAS, i els seus requeriments necessaris per poder dur a terme les missions civils amb completa seguretat en les fases de planificació i execució de l'operativa. [...]
El análisis pretende mostrar el mundo de los UAS, y sus requerimientos necesarios para poder llevar a cabo las misiones civiles con completa seguridad en las fases de planificación y ejecución de la operativa. [...]
The analysis aims to show the world of UAS, and its necessary requirements to be able to carry out civil missions with complete safety in the planning and execution phases of the operation. Thus, the minimum information parameters are proposed to be transmitted between servers and entities to be able to carry out operations. [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
6.
116 p, 17.9 MB Rellançament de la marca ArtsbyBrush : estudi de mercat i pla de màrqueting digital / Belmonte Pujol, Ariadna ; Lopes Da Silva, Elaine Aparecida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte de fi de grau consisteix en la realització d'un pla de màrqueting digital per una botiga online d'il·lustracions. El treball consta d'un estudi de mercat i una estratègia digital amb el pla d'accions corresponent. [...]
Este proyecto de final de grado consiste en la realización de un plan de márqueting digital para una tienda online de ilustraciones. El trabajo consta de un estudio de mercado y una estrategia digital con el plan de acciones correspondiente. [...]
This final degree project consists of the development of a digital marketing plan to an online illustrations' store. The project consist of a market study and a digital marketing strategy with the corresponding action plan. [...]

2021
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
7.
1.8 MB The relationships between strategic orientations, innovation and firm performance : a meta-analytical path analysis and text mining application / Reyes-Gómez, Juan David ; López Belbeze, Ma. Pilar, dir. ; Rialp Criado, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
Les organitzacions exitoses aconsegueixen una presència sostenible als mercats en els quals competeixen en donar-li un fort impuls a les adreces estratègiques que condueixen al lliurament sistemàtica d'innovacions d'alt impacte. [...]
Las organizaciones exitosas logran una presencia sostenible en los mercados en los que compiten al darle un fuerte impulso a las direcciones estratégicas que conducen a la entrega sistemática de innovaciones de alto impacto. [...]
Successful organizations attain sustainable presence in the markets in which they compete by providing strategic directions that lead to the systematic delivery of high-impact innovations. Strategic orientation represents intangible resources and capabilities embedded into organizational culture. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
8.
62 p, 5.3 MB Estado de inclusión de servicios ecosistémicos en parques urbanos. El caso de la Región Metropolitana de Chile / Figols Paz de la Vega, Joaquín ; Nadal Tersa, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El canvi climàtic està plantejant nous desafiaments als planificadors urbans. El creixement de les ciutats, incerts escenaris climàtics i les conseqüències de destrucció d'ecosistemes mereixen enfortir la infraestructura verda per augmentar la resiliència urbana. [...]
El cambio climático está planteando nuevos desafíos a los planificadores urbanos. El crecimiento de las ciudades, inciertos escenarios climáticos y las consecuencias de destrucción de ecosistemas ameritan fortalecer la infraestructura verde para aumentar la resiliencia urbana. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2019-2020
Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població [1125]  
9.
13 p, 1.5 MB Passive Keyless Entry Test and Validation for Vehicular Access / Ruiz Ríos, José Maria ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix a dur a terme el procés de test i validació de PKETV, un sistema que mitjançant les tecnologies Bluetooth i NFC, permetrà, al propietari d'un vehicle, desbloquejar el motor d'arrencada i obrir o tancar les portes del mateix mitjançant un telèfon mòbil o dispositiu similar. [...]
El proyecto consiste a llevar a cabo el proceso de test y validación de PKETV, un sistema que mediante las tecnologías Bluetooth y NFC, permitirá, al propietario de un vehículo, desbloquear el motor de arranque y abrir o cerrar las puertas del mismo mediante un teléfono móvil o dispositivo similar. [...]
The project consists of carrying out the process of test and validation of PKETV, a system of Bluetooth and NFC that will allow the owner of a vehicle, unblocking the engine and opening or shutting down the doors of the vehicle with a mobile phone or similar device. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
69 p, 12.0 MB Les Unitats del Paisatge Urbà i els Objectius de Qualitat Paisatgística com a eina de planificació urbana a Cerdanyola / Delgado Arias, Esteban ; Muñoz Ramírez, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En l'actualitat, l'ordenació del paisatge es duu a terme des d'una escala regional (Àmbits Funcionals de Catalunya) i, amb aquesta, es desenvolupen una sèrie d'objectius assolir per a la millora qualitativa del paisatge. [...]
En la actualidad, la ordenación del paisaje se lleva a cabo desde una escala regional (Ámbitos Funcionales de Catalunya) y, con esta, se desarrollan una serie de objetivos a alcanzar para la mejora cualitativa del paisaje. [...]
Nowadays, landscape management is carried out from a regional scale (Functional Areas of Catalonia) and, with this, a series of objectives are developed to achieve for the qualitative improvement of the landscape. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]  

Documents de recerca : 102 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
1391x1040, 1005.5 KB Exigim la immediata congelació d'aquest Pla Comarcal : ... / Comissió d'Informació i Control de Banyoles i Porqueres
[S.l.] : Imp. Gutemberg, 1977  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.