Resultados globales: 36 registros encontrados en 0.35 segundos.
Artículos, Encontrados 21 registros
Libros y colecciones, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación, Encontrados 9 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 2 registros
Artículos Encontrados 21 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
18 p, 257.8 KB Trajectòries lingüístiques dels progenitors japonesos de les famílies transnacionals multilingües a Catalunya / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Aquest article presenta els resultats preliminars d'un projecte en curs sobre la política lingüística de les famílies transnacionals multilingües d'origen japonès instal·lades a Catalunya. A partir de les dades obtingudes mitjançant els qüestionaris i les entrevistes semidirigides, l'estudi explora les trajectòries lingüístiques dels progenitors japonesos i intenta identificar les ideologies subjacents a la seva pràctica lingüística i a l'aprenentatge lingüístic, que formen la.
base de les gestions lingüístiques familiars. L'anàlisi de les dades demostra que l'aprenentatge i l'ús de la llengua en la comunicació amb la parella es basen en la visió dicotòmica del castellà com a llengua rellevant per a tothom i del català com a llengua secundària. [...]
This article presents some preliminary results of an ongoing project on the transmission of Japanese in Japanese-heritage transnational multilingual families in Catalonia. The study ex-plores the language trajectories of the participants and attempts to identify the ideologies un-derlying their language learning and practice based on data obtained through the completion of a questionnaire and the conduction of semi-structured interviews with Japanese parents. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 - 10.2436/20.2504.01.160
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 30 (2020) , p. 57-74  
2.
26 p, 220.4 KB La gobernanza lingüística en la Comunidad Autónoma Vasca : racionalidad neoliberal y demandas comunitarias / Apodaka, Eduardo (Universidad del País Vasco) ; Morales i Gras, Jordi (Universidad del País Vasco)
La gobernanza de las políticas lingüísticas en la Comunidad Autónoma Vasca ha sido y es protagonizada por actores heterogéneos que han ido moviéndose desde un abierto antagonismo hacia dinámicas de colaboración. [...]
Language policy governance in the Basque Autonomous Community (BAC) has been led by heterogeneous actors that have shifted from open antagonism towards new dynamics of collaboration. We have analyzed this governance through the actors' programmatic texts, paying special attention to the institutional discourse, to the latter's relation with neoliberal rationality, and to social and communitarian demands in favor of a governance model focused on the community. [...]

2021 - 10.5565/rev/athenea.2667
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 21 Núm. 1 (2021) , p. 2667 (Artículos)  
3.
18 p, 162.3 KB Semplicità, semplificazione e semplicismo : su alcuni fraintendimenti nell'analisi della lingua dei politici / Ondelli, Stefano (Università degli Studi di Trieste)
Questo articolo illustra un confronto della lingua di sei politici italiani: Berlusconi, Bossi e D'Alema per il periodo 1994-1998 e Alfano, Renzi e Salvini per il periodo 2014-2016. I testi considerati comprendono comizi, post su Facebook e tweets. [...]
This paper compares the language of six Italian politicians: Berlusconi, Bossi and D'Alema during the 1994-1998 period, and Alfano, Renzi and Salvini from 2014 to 2016. Texts include speeches, Facebook posts and tweets. [...]

2020 - 10.5565/rev/qdi.490
Quaderns d'italià, Vol. 25 (2020) , p. 171-188 (Articoli)  
4.
33 p, 450.2 KB Reflexions entorn de la política catalana de foment de l'oferta cinematogràfica en llengua catalana / Padrós, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; López Sintas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa)
L'article explora la valoració jurídica i econòmica de vint anys de política de foment del cinema català (política cultural) i de l'oferta de cinema en llengua catalana (política lingüística). [...]
This article takes stock of legal and economic assessments that have been made of twenty years of policies of support for Catalan cinema (cultural policy) and for cinema in Catalan (language policy). [...]
El artículo explora la valoración jurídica y económica de veinte años de política de fomento del cine catalán (política cultural) y de la oferta de cine en lengua catalana (política lingüística). [...]

2005
Revista de llengua i dret, Núm. 46 (Juliol 2005) , p. 145-177  
5.
13 p, 652.7 KB An Introduction to Content and Language Integrated Learning (CLIL) for Teachers and Teacher Educators / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
This paper provides a presentation to Content and Language Integrated Learning (CLIL) aimed at any reader who needs a basic understanding of this approach, be they teachers, teacher educators or education stakeholders in general. [...]
Aquest article aspira a familiaritzar a qualsevol persona interessada - sigui docent, professional de la formació del professorat, o persona amb responsabilitats educatives - amb l' enfocament Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE). [...]
Este artículo aspira a familiarizar a cualquier persona interesada --ya sea docente, profesional de la formación del profesorado,o persona con responsabilidades educativas -con el enfoque Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE). [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.21
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 1 (2019) , p. 7-19 (Articles)  
6.
7 p, 160.4 KB El català a les empreses. Context, pràctiques i discursos / Rovira, Marta 1969- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'article analitza l'ús del català que es fa en les empreses en un context de multilingüisme creixent, tant en l'àmbit internacional com dins del nostre país. Malgrat que en les comunicacions internes les empreses tendeixen a minimitzar la diversitat lingüística, en les comunicacions externes cada vegada han de fer front a més mercats i a més diversitat entre les llengües dels consumidors. [...]
2006
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, Num. 37 (2006)  
7.
17 p, 688.5 KB Hacia el reconocimiento del español de Guinea Ecuatorial / Schlumpf, Sandra (Universität Basel)
En esta contribución se trata el estatus del español de Guinea Ecuatorial en el conjunto de las variedades de la lengua española. Partiendo de investigaciones y publicaciones previas, en los primeros apartados se resumen posibles razones que pueden explicar el amplio desconocimiento y las valoraciones negativas del español de Guinea Ecuatorial en el mundo hispanohablante. [...]
This article treats the status of the Spanish of Equatorial Guinea in comparison with other varieties of the Spanish language. Based on previous research and publications, the first paragraphs discuss possible reasons that may explain the widespread ignorance about and the negative attitude towards the Spanish of Equatorial Guinea in the Spanish-speaking world. [...]

2016
Estudios de lingüística del español, Vol. 37 (2016) , p. 217-233 (Articles)  
8.
12 p, 65.2 KB Discutint judicialment el model de conjunció lingüística a l'escola catalana : reflexions per a un debat crític / Pla Boix, Anna M. (Universitat de Girona)
2013
Blog de la Revista catalana de dret públic, maig 2013  
9.
15 p, 154.5 KB Interpreting and Negotiating Language Policy at the Local Level : a Case Study from Catalan-Speaking Spain / Duggan, Joanna (Center for Applied Linguistics (Washington DC, Estats Units d'Amèrica))
In the Balearic Islands, where two official languages (Spanish and Catalan) co-exist, movements have been made to increase the role of foreign languages (English, in particular) at the expense of the regional minority language, Catalan. [...]
En las Islas Baleares, donde dos idiomas oficiales (español y catalán) coexisten, se han realizado movimientos para incrementar el rol de las lenguas extranjeras (inglés, en particular) a costas del idioma regional minoritario, catalán. [...]
Aux îles Baléares, où coexistent deux langues officielles (l'espagnol et le catalan), certains mouvements ont été faits pour accroître le rôle des langues étrangères (anglais en particulier) au détriment de la langue minoritaire régionale, le catalan. [...]
A les Illes Balears, on dos idiomes oficials (espanyol i català) coexisteixen, s'han realitzat moviments per incrementar el paper de les llengües estrangeres (anglès, en particular) a costes de l'idioma regional minoritari, català. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.736
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 2 (may-june 2017) , p. 77-91 (Articles)  
10.
14 p, 184.3 KB "Non, moi je lui dis pas en turc, ou en portugais, ou en, j'sais pas moi en arabe" : exploring teacher ideologies in multilingual/cultural preschool contexts in France / Young, Andrea S. (University of Strasbourg. School of Education)
This contribution explores the relationship between language ideologies and teaching with specific reference to the French national education context and in particular with respect to the education of children for whom French, the language of schooling, is not the language spoken in the home. [...]
Aquest article explora la relació entre ideologies lingüístiques i pràctiques educatives dels mestres de preescolar a França, en particular mestres qui treballen amb alumnes per als que la llengua de l'escola no és l'idioma que parlen a casa. [...]
Este artículo explora la relación entre ideologías lingüísticas y prácticas educativas de los maestros de preescolar en Francia, en particular maestros que trabajan con alumnos que hablan una lengua diferent que la lengua vehicular de la escuela. [...]
Cette contribution explore la relation entre les idéologies linguistiques et les pratiques pédagogiques d'enseignants d'école maternelle en France envers les élèves pour qui la langue de l'école n'est pas la langue parlée à la maison. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.729
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 2 (may-june 2017) , p. 11-24 (Invited Authors)  

Artículos : Encontrados 21 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Libros y colecciones Encontrados 4 registros  
1.
7 p, 98.7 KB Pla de llengües de la UAB (2016-2020) / Universitat Autònoma de Barcelona
El Pla de llengües és l'instrument que estableix els objectius i les accions necessaris en matèria de política lingüística per desenvolupar la missió de la UAB.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
8 documentos
2.
14 p, 1.2 MB Llengua / Cardús i Ros, Salvador, 1954-
Barcelona Fundació Jaume Bofill 1989 (Temes bàsics ; 7)
Catalunya 77-88. Societat, economia, política i cultura, 1989, p. 331-344  
3.
9 p, 73.2 KB Pla de llengües de la UAB (2011-2015) : (Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2011) / Universitat Autònoma de Barcelona
El Pla de llengües és l'instrument que estableix els objectius i les accions necessaris en matèria de política lingüística per desenvolupar la missió de la UAB.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2011
12 documentos
4.
13 p, 75.1 KB Pla de llengües de la UAB (2008-2010). Una aposta estratègica pel multilingüisme (Acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2008) / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
La política lingüística de la UAB és una aposta compromesa per donar resposta a les necessitats de gestió del multilingüisme que representa l'espai europeu del coneixement en els àmbits de l'ús, la qualitat i el coneixement lingüístics. [...]
The language policy of the UAB is a committed pledge to respond to the need to manage the multilingualism that exists in European knowledge society in terms of language use, quality and learning. This pledge is specifically focussed on developing a multilingual university model, which involves the use of Catalan, Spanish and English as languages of regular use, with the status corresponding to each, and promotes plurilingual and pluricultural skills throughout the university community.

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2008
9 documentos

Documentos de investigación Encontrados 9 registros  
1.
21 p, 249.6 KB Regulació de la política lingüística en estats federals / García Salcedo, Paula ; Botella Corral, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La política lingüística és una de les polítiques essencials que ajuden a la convivència en un estat determinat en el qual conviuen diverses llengües. És important que aquest tipus de polítiques siguin gestionades de tal manera que els parlants de les mateixes no vegin el seu idioma en perill. [...]
La política lingüística es una de las políticas esenciales que ayudan a la convivencia en un estado determinado en el cual conviven varias lenguas. Es importante que este tipo de políticas sean gestionadas de tal manera que los hablantes de las mismas no vean su idioma en peligro. [...]
Language policy is one of the essential policies that help to coexist in a specific state in which several languages coexist. It is important that this type of policy is managed in such a way that speakers of these languages do not see their language as being endangered. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documentos
2.
73 p, 2.1 MB Análisis comparativo de la simplificación de caracteres chinos en China y Japón / Ibern Fernandez, Sergi ; Paoliello, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els caràcters xinesos constitueixen un dels sistemes d'escriptura més antics del món. Al llarg de l'extensa història de la Xina, els caràcters han anat evolucionant, seguint una tendència a la simplificació per economitzar la seva escriptura. [...]
Los caracteres chinos constituyen uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. A lo largo de la extensa historia de China, los caracteres han ido evolucionando, siguiendo una tendencia a la simplificación para economizar su escritura. [...]
The Chinese character script is one of the oldest writing systems in the world. Throughout the long history of China, the characters have evolved following a tendency to simplification in order to minimize the writing efforts. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
3.
528 p, 3.7 MB Ideologies lingüístiques a la premsa distribuïda a Catalunya: anàlisi dels canvis, relacions i estratègies / Urtasun Gorriz, Rosa-América ; Cardús i Ros, Salvador, 1954-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
Aquesta tesi tracta sobre l'anàlisi de discursos publicats a la premsa en relació amb l'elaboració de lleis de política lingüística a Catalunya. S'analitzen editorials publicats en el període comprès entre l'aprovació de la Llei de Normalització (abril de 1983) i la Sentència dictada pel Tribunal Constitucional al juny de 2010. [...]
This thesis is about the analysis of discourses published in the press regarding the development of laws on language policy in Catalonia. Editorials published in the period between the adoption of the "Llei de Normalització" (April 1983) and the Constitutional Court judgment (June 2010) are analyzed. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
30 p, 247.3 KB La immersió lingüística a Catalunya. : Evolució política i social del català en l'àmbit de l'ensenyament / Pacheco Oliveras, Cristina ; Segarra, Mila, 1950-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball té com a objectiu estudiar l'evolució política i social de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament des de principis del segle XX fins a l'actualitat. S'hi mostra el procés que seguí la Immersió Lingüística a Catalunya, les diverses lleis rellevants que hi hagué- Villar Palasí (1970); Normalització Lingüística (1983); LOGSE (1990), Llei de Política Lingüística (1998), l'Estatut d'Autonomia (2006), LEC (2009) i LOMCE (2013)-, com afectaren a la situació del català i com ho veié la societat i els mitjans de comunicació.
2015
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]  
5.
134 p, 1.7 MB Usos, actituds i identitats lingüístics entre l'estudiantat universitari / Ipsos Marketing ; Serveis Lingüístics Universitaris ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
For more than a decade, Catalan universities have been collecting information about linguistic indicators in different centres and also about the language need of the members of university communities. [...]
Des de fa més d'una dècada, les universitats catalanes obtenen informació sobre indicadors lingüístics dels diferents centres i també sobre les necessitats lingüístiques dels membres de les comunitats universitàries. [...]

2009  
6.
18 p, 42.8 KB L'Évolution de la protection constitutionnelle des langues au Canada / Le Bouthillier, Yves ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) 1998 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 144)  
7.
97 p, 573.1 KB Economía, política e idiomas : : intercambio lingüístico en Cataluña y sus efectos sobre la eficiencia y la distribución de los recursos : análisis por medio de la teoría de conjuntos borrosos / Alarcón Alarcón, Amado ; Solé, Carlota 1944-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La investigación aborda la relación entre mercados, poderes públicos e idiomas. Relación que se observa en regulación pública en defensa de idiomas minoritarios sobre los intercambios lingüísticos del ámbito socioeconómico. [...]
The research explains the relation between markets, public policies and languages. The focus of analysis are the linguistic policies on socioeconomic sphere and the study and the effects of linguistic regulation in defense of minority languages -Catalan in Catalonia, Spain- on the problems of assignment and distribution of resources. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
5 documentos
8.
125 p, 9.7 MB L'Impacte dels partits en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya en l'ensenyament obligatori : : tesi doctoral ... / Argelaguet i Argemí, Jordi ; Subirats, Joan, (Subirats i Humet) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Aquesta tesi consisteix en l'anàlisi del procés que segueix la política lingüística en l'ensenyament obligatori feta per les autoritats autonòmiques catalanes, des de la seva formulació, passant per la implementació, fins a l'avaluació dels resultats obtinguts després d'estar essent aplicada durant quinze anys. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
4 documentos
9.
327 p, 1.8 MB El Règim juridicolingüístic a l'administració de justícia / Pla Boix, Anna M. ; Arbós, Xavier, 1954-, dir.
Vegeu tesi.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
2 documentos

Documentos gráficos y multimedia Encontrados 2 registros  
1.
1024x1545, 869.2 KB Català, idioma oficial : Campanya per a l'ús oficial de la llengua catalana / Giner, Pasqual ; Congrés de cultura catalana (1977)
[S.l.] : Tip. Empòrium, 1976  
2.
1024x1456, 834.8 KB Català, idioma oficial : Campanya per a l'ús oficial de la llengua catalana / Cadecany, M. ; Congrés de Cultura Catalana
[Barcelona] : [S.n.], 1977  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.