Resultats globals: 24 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 11 registres trobats
Llibres i col·leccions, 4 registres trobats
Documents de recerca, 9 registres trobats
Articles 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
32 p, 243.6 KB La ecología política urbana : veinte años de crítica, autocrítica y ampliación de fronteras en el estudio del metabolismo urbano / Villar Navascués, Rubén Alejandro (Universidad de Alicante)
La ecología política urbana (EPU) es una disciplina que explora las interacciones entre factores sociales, políticos, económicos y naturales en la producción y en la reproducción de los entornos urbanos, que son entendidos como híbridos socionaturales. [...]
L’ecologia política urbana (EPU) és una disciplina que explora les interaccions entre els factors socials, polítics, econòmics i naturals en la producció i en la reproducció d’ambients urbans, que són entesos com a híbrids socionaturals. [...]
Urban political ecology (UPE) is a discipline that explores the interactions between social, political, economic and natural factors in the production and reproduction of urban environments, which are understood as socio-natural hybrids. [...]
L’écologie politique urbaine (EPU) est une discipline qui explore les interactions entre les facteurs sociaux, politiques, économiques et naturels dans la production et la reproduction des milieux urbains, interprétés comme hybrides socio-naturels. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.325
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 173-204 (Articles)  
2.
2 p, 100.5 KB Prevenir o reprimir : sobre la construcción social de la inseguridad ciudadana / Moles i Plaza, Ramon-Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Garcia Hom, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Governança del Risc) ; Universitat Oberta de Catalunya
La gestió dels riscos associats a la inseguretat ciutadana constitueix un factor clau estratègic per al desenvolupament d’una societat cohesionada i competitiva socialment i tecnològicament alhora que una controvèrsia ciutadana sobre la percepció col·lectiva d’un risc socialment construït. [...]
2010
Barcelona metròpolis, Num. 77 (2010) , p. 90-91  
3.
2 p, 83.6 KB Citizenship Policies : Hollow Words (where we are going) / Galais Gonzàlez, Carolina
Most policies adopted by councils and local authorities only deal with respecting neighbours or public spaces and ignore the participative dimension of citizenship.
2010
Barcelona metròpolis, 2010  
4.
23 p, 220.4 KB Urban political ecology : Great promises, deadlock… and new beginnings? / Swyngedouw, Erik (University of Manchester. School of Environment, Education and Development) ; Kaika, Maria (University of Manchester. School of Environment, Education and Development)
L’article parteix de la premissa que és de vital importància reconèixer que el principal impulsor dels canvis ambientals ha estat el galopant procés d’urbanització mundial. De fet, la «sostenibilitat» de la vida urbana contemporània —entesa com la reproducció ampliada de la seva forma social i natural i del seu funcionament— és la responsable de l’ús del 80% dels recursos i de la generació de la major part dels residus mundials. [...]
The paper starts from the premise that it is vitally important to recognize that the rapid rate of planetary urbanization is the main driver of environmental change. Indeed, the ‘sustainability’ of contemporary urban life (understood as the expanded reproduction of its socio-physical form and functions) is responsible for 80% of the world’s use of resources and most of the world’s waste. [...]
El artículo parte de la premisa de que es de vital importancia reconocer que el principal impulsor de los cambios ambientales ha sido el galopante proceso de urbanización mundial. De hecho, la «sostenibilidad» de la vida urbana contemporánea —entendida como la reproducción ampliada de su forma social y natural y de su funcionamiento— es la responsable del uso del 80% de los recursos y de la generación de la mayor parte de los residuos mundiales. [...]
L’article suppose qu’il est essentiel de reconnaître que le principal moteur du changement environnemental a été le lent processus d’urbanisation mondiale. En fait, la «durabilité» de la vie urbaine contemporaine —comprise comme la reproduction élargie de sa forme sociale et naturelle et de son fonctionnement— est responsable de l’utilisation de 80% des ressources et de la production de la plupart des déchets mondiaux. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.155
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 459-481 (Articles)  
5.
25 p, 1.2 MB Gentrificació productiva, desindustrialització i relocalització industrial / Dot Jutglà, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Casellas, A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L’objectiu d’aquest article és presentar una discussió teòrica per a la definició i identificació del procés de gentrificació productiva. A partir de les discussions del concepte de gentrificació, àmpliament conceptualitzat i estudiat en processos residencials i en espais centrals de les ciutats, l’aportació d’aquest article se centra en redefinir aquest concepte en l’àmbit productiu, prenent les empreses com a unitats d’anàlisi i les institucions com agents de canvi. [...]
El objetivo de este artículo es presentar una discusión teórica para la definición e identificación del proceso de gentrificación productiva. A partir de las discusiones del concepto de gentrificación, ampliamente conceptualizado y estudiado en procesos residenciales y en espacios centrales de las ciudades, la aportación de este artículo se centra en redefinir este concepto en el ámbito productivo, tomando las empresas como unidades de análisis y las instituciones como agentes de cambio. [...]
The aim of this paper is to present a theoretical discussion on the definition and identification of the process of productive gentrification. From the discussions of the concept of gentrification, broadly conceptualized and studied in processes taking place in residential areas of central cities, the contribution of this paper focuses on redefining the concept in the production sphere, taking businesses as units of analysis and institutions as agents of change. [...]

2012 - 10.2436/20.3002.01.2
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 73 (juny 2012) , p. 27-51  
6.
9 p, 86.0 KB Polítiques culturals com a polítiques urbanes? Una mirada sobre el valor públic i els límits de la cultura / Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP))
Quan ens interroguem sobre què ha de tenir una ciutat per garantir la seva cohesió social, ens solen venir al cap un conjunt de serveis públics que poden anar des de l'escola bressol fins al centre d'atenció primària, el servei municipal d'ocupació, el casal de gent gran o el parc públic d'habitatge de lloguer. [...]
2011
Eines per a l'esquerra nacional, N. 14 (2011) , p. 27-35  
7.
22 p, 503.3 KB Culture and Urban Policies : Dynamics and Effects of Cultural Third Sector Interventions in Barcelona / Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)) ; Fina, Xavier (Escola Superior de Música de Catalunya) ; Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP))
This article addresses three interrelated questions, which we consider to be significant in current debates surrounding the future of cities. What constitutes an urban policy and what are the main variables that characterise it? To what extent have cultural policies adopted the core features of urban policies? And above all, what part does the third sector play in transforming the categories of social organisation that sustain urban and cultural policies? This article argues, via a Barcelona case study, that third sector organisations play a central role in the development of cultural policies as urban policies. [...]
Cet article aborde trois questions interdépendantes que nous considérons comme significatives dans le débat actuel sur le futur des villes. Qu’est-ce qu’une politique urbaine et quelles sont les variables principales qui la définissent? Dans quelle mesure les politiques culturelles ont-elles adopté les caractéristiques centrales des politiques urbaines? Et surtout, quel rôle joue le tiers secteur dans le processus de transformation des catégories d’organisation sociale associées aux politiques urbaines et culturelles? À partir d’une étude de cas à Barcelone, cet article démontre que les organisations du tiers secteur occupent un rôle majeur dans le développement de politiques culturelles appréhendées en tant que politiques urbaines. [...]

2012
Métropoles, Núm. 11 (2012) , p. 1-23
3 documents
8.
22 p, 789.1 KB La política social en la iniciativa Urban : los proyectos Urban en Tenerife (Canarias) / Díaz Rodríguez, María del Carmen (Universidad de La Laguna. Departamento de Geografía Humana) ; Delgado Acosta, Carmen Rosa (Universidad de La Laguna. Departamento de Geografía Humana)
La revitalización de las ciudades ha sido y es una de las prioridades de la política regional de la Unión Europea. Con esa finalidad, en el periodo 1994-2006, la gestión urbana ha dispuesto de una financiación específica canalizada a través de la iniciativa Urban, cuyo objetivo es frenar el declive que experimentan los espacios urbanos por medio de una acción integrada tendente a la mejora del paisaje, el refuerzo de su competitividad económica y la lucha contra la precariedad y la exclusión social. [...]
La revitalització de les ciutats ha estat i és una de les prioritats de la política regional de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat, en el període 1994-2006, la gestió urbana ha disposat d’un finançament específic canalitzat a través de la iniciativa Urban, l’objectiu de la qual és frenar el declivi que experimenten els espais urbans a través d’una acció integrada que pretén millorar el paisatge, reforçar-ne la competitivitat econòmica i la lluita contra la precarietat i l’exclusió social. [...]
La revitalisation des villes a été et reste l’une des priorités de la politique régionale de l’Union Européenne. Durant la période 1994-2006, la gestion urbaine a disposé dans cette optique d’un financement spécifique inscrit dans l’initiative Urban, dont l’objectif est de freiner le déclin que subissent les espaces urbains moyennant une action intégrée visant à l’amélioration du paysage, au renforcement de la compétitivité économique et à la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale. [...]
The revitalization of cities is and has been one of the priorities of the regional policy of the European Union. In order to achieve this objective, urban management was given specific funding in the period 1994-2006, channelled through the so-called Urban initiative. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 69-90  
9.
20 p, 107.4 KB El marc d'aplicació de l'"Estratègia territorial europea" : estructura administrativa i competències en matèria de planejament als països de la Unió Europea / Piqué, Joan Miquel
El marc administratiu que regeix els sistemes de planejament dels països de la Unió Europea és divers, tot i que tots ells tenen regulacions específiques en aquesta matèria. A partir d’aquesta premissa bàsica, l’article detalla les característiques principals de l’estructura administrativa dels 15 països de la Unió Europea, tot enumerant les competències de cadascun dels nivells de govern en el camp de la planificació urbana i territorial. [...]
El marco administrativo que rige los sistemas de planeamiento de los países de la Unión Europea es diverso, a pesar de que todos ellos tienen regulaciones específicas en esta materia. A partir de esta premisa básica, el artículo detalla las características principales de la estructura administrativa de los 15 países de la Unión Europea, enumerando las competencias de cada uno de los niveles de gobierno en el campo de la planificación urbana y territorial. [...]
The administrative framework which rules the planning systems of the European Union countries is diverse, although all of them have especific regulations about this subject. From this basic premise, the article details the administrative structure of the 15 member states of the European Union, enumerating the powers of each government level in urban and territorial planning. [...]
Le marc administratif en vigueur des systèmes d'aménagement des États membres de l'Union Européenne est divers, malgré que chaque État a une régulation spécifique dans la matière. A partir de ces prémisses basiques, l'article détaille les principales caractéristiques de la structure administrative des quinze États membres de l'Union Européenne, tout en énumérant les compétences de chacun des niveaux de gouvernement dans le cadre de l'aménagement urbain et territorial. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 35 (2002) p. 9-28  
10.
42 p, 1.1 MB Creixement urbà i producció de l'espai a Lleida (1940-1980) / Vilagrasa i Ibarz, Joan
Cet article étudie les processus de production de l'espace dans une ville moyenne de la Catalogne, Lleida, et pendant une période de très forte croissance économique et démographique. Dans une première partie, on pose le cadre théorique et les hypothèses de départ: partant de la théorie "de la production de l'espace", on émet l'hypothèse du changement, pendant le processus de croissance, des agents d'appropriation des plus-values urbaines (qui passeraient du camp de la propiété foncière traditionnelle à celui des promoteurs immobiliers professionnels) et de la supéditation de la politique urbaine institutionnelle et des formes urbaines resultantes à ces nouveaux agents. [...]
This article examines the processes of production of space in a medium-sized Catalan city, Lleida, during a period of major economic expansion and population growth. The first part explains the theoretical framework and the hypotheses expressed. [...]
En este trabajo se estudian los procesos de producción del espacio en una ciudad catalana de tipo medio, Lleida, y en unos años en que el crecimiento económico y demográfico ha sido muy importante. [...]

1984
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 5 (1984) p. 97-138  

Articles : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Llibres i col·leccions 4 registres trobats  
1.
62 p, 3.6 MB Transformar la ciutat amb la ciutadania : criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona / Nel·lo, Oriol, 1957- editor literari. ; Adrover, Andreu, fotògraf. ; González, Astrid, fotògraf. ; Colau, Ada, 1974- ; Muñoz, Francesc ; Estela Barnet, Oriol ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Subirats, Marina, 1943- ; Borrell i Thió, Carme ; Artazcoz Lazcano, Lucía, 1963- ; Cruz Gallach, Helena ; Blanco, Ismael ; Trilla i Bellart, Carme ; Serra i Amengual, Pere ; Tatjer, Mercè, 1942- ; Llop, Carles ; Romero i Càlix, Ana ; Blasco Julià, Jaume ; Consell Assessor del Pla de Barris (Barcelona, Catalunya) autor.
La present publicació recull els criteris elaborats pel Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona en relació amb el disseny i l’aplicació del Pla durant el mandat municipal 2015-2018.
Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat, SA, març 2017.
2 documents
2.
376 p, 7.3 MB Ciudades y cambio de época : discursos sobre políticas urbanas y crisis en España. Políticas urbanas en el escenario 2015 / Subirats, Joan (Subirats i Humet) ed. ; Martí-Costa, Marc ed.
Esta publicación forma parte del proyecto de investigación POLURB 20151, y tiene como objetivo general analizar las transformaciones que han experimentado y experimentan las principales ciudades españolas en la actualidad, concediendo una especial atención a las consecuencias de la actual crisis económica. [...]
Bilbao : Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2015  
3.
163 p, 2.6 MB Llei de barris : cap a una política de regeneració urbana participada i integral? / Martí-Costa, Marc, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Parés i Franzi, Marc coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Pybus, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Bonet, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Sànchez, Jonatan (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Vílchez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Cruz, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Blanco, Ismael (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Catalunya. Generalitat ; Escola d'Administració Pública de Catalunya ; Catalunya. Generalitat. Direcció General de Participació Ciutadana
Barcelona : Escola d'Administració Pública de Catalunya : 2009  
4.
6 p, 11.3 MB Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda que se disuelvan y extingan los Ayuntamientos y Alcaldes constitucionales: que se restablezcan los Ayuntamientos, Corregimientos y Alcaldías mayores en la planta que tenian en el año de 1808, con lo demas que se expresa / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Espinosa, Antonio impr. ; Muñoz, Bartolomé ; Picatoste, Agustín ; Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII)
Cèdula Reial per la que es mana que s'extingeixin els ajuntaments i alcaldes constitucionals, per a que es restableixin els ajuntaments majors. .
Segovia : Imprenta de Espinosa, 1814  

Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
29 p, 1.3 MB Transformación urbana en Santiago de Chile : políticas de escala y coaliciones de poder. Un estudio desde el caso de la comuna de Independencia / Valderrama Fabres, Rocío ; Casellas Puigdemasa, Antònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Polítiques públiques, que operen a diferents escales, i diversos actors han determinat el desenvolupament urbà de la ciutat de Santiago de Xile, on ha prevalgut l'edificació en altura com a estratègia de renovació urbana. [...]
Políticas públicas que operan a distintas escalas como también diversos actores han determinado el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago de Chile, donde ha primado la edificación en altura como estrategia de renovación urbana. [...]

2018  
2.
50 p, 2.8 MB Millora del visor d'Espais VAT / Sivillà Salvans, Eva ; Szczerban, Wladimir ; Vila, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest Treball de Fi de Màster s'exposen els objectius, el desenvolupament i els resultats del projecte realitzat durant les pràctiques professionals a l'empresa Solucions Geogràfiques S. C. C. [...]
En este Trabajo de Fin de Máster se exponen los objetivos, el desarrollo y los resultados del proyecto realizado durante las prácticas profesionales en la empresa Solucions Geogràfiques S. C. C. L. [...]
In this Final Master's Work, are exposed the objectives, the development and the results of the project carried out during the professional practices in the company Solucions Geogràfiques S. C. C. L. [...]

2018  
3.
28 p, 443.9 KB Inclusive growth from an urban perspective : a challenge for the metropolis of the 21st century / Trullén, Joan ; Galletto, Vittorio
Between 1985 and 2008 the metropolis of Barcelona experienced a strong growth in economic activity and employment, which was accompanied by improvements in income distribution. The nomination of Barcelona as the host city of the 1992 Olympic Games and the entrance to the European Communities in January 1986 were crucial to activate from the city of Barcelona a powerful and original economic and urban policy aimed at promoting a new model inclusive of urban growth. [...]
2017 (IERMB Working Paper in Economics ; 17.01)  
4.
44 p, 1.4 MB Inclusive growth : the great metropolitan strategic challenge / Trullén, Joan
The objective of the paper is to present the economic and territorial aspects that should be considered in the design of a new metropolitan strategy seeking to promote a new economic and territorial model where economic growth is compatible with a reduction in unemployment and an improvement in income distribution. [...]
2015 (IERMB Working Paper in Economics ; 15.01)  
5.
254 p, 5.8 MB Neoliberalismo y comunes urbanos en procesos de regeneración de frentes marítimo-portuarios / Castro Coma, Mauro ; Blanco, Ismael, dir. ; Parés i Franzi, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
La tesi analitza com les polítiques neoliberals han determinat en les últimes dècades la configuració de les ciutats del Sud d'Europa i Amèrica Llatina (Barcelona, Rio de Janeiro i Atenes), molt especialment en unes àrees urbanes concretes i subjectes a intensos processos de regeneració urbana com són els fronts marítim-portuaris. [...]
La tesis analiza como las políticas neoliberales han determinado en las últimas décadas la configuración de las ciudades del Sur de Europa y América Latina (Barcelona, Rio de Janeiro y Atenas), muy especialmente en unas áreas urbanas concretas y sujetas a intensos procesos de regeneración urbana como son los frentes marítimo-portuarios. [...]
The thesis examines how neo-liberal policies have determined in recent decades the configuration of the cities of southern Europe and Latin America (Barcelona, Rio de Janeiro and Athens), very especially in some specific urban áreas subject to intense urban regeneration such as waterfronts. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
153 p, 8.1 MB Els Preus del sòl (el cas de Barcelona) / Maragall, Pasqual, 1941- ; Vegara, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Empresa
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
5 documents
7.
120 p, 4.5 MB Estudi de l'evolució del sòl urbà a la Vall d'Àneu / Apellániz Nieto, Lara ; Carreras Ubach, Francesc ; Erra Gil, Gil ; Garcia i Orellana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan ; Boada, Martí, 1949- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest treball té com a principal objectiu analitzar l'evolució del sòl urbà als pobles de la Vall d'Àneu, dins l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu. La Vall d'Àneu, situada en el Pirineu axial català, està formda pels municipis de l'Alt Àneu, Espot, Esterri d'Àneu i La Guingueta d'Àneu, i amb un total de 24 poblacions, totes elles per sota la cota de 1500 m.
El principal objetivo de este trabajo es analizar la evolución del suelo urbano de las poblaciones de la Vall d'Àneu, dentro del ámbito del Parque Natural de l'Alt Pirineu. La Vall d'Àneu, situada en el Pirineo axial catalán, está compuesta por los municipios de l'Alt Àneu, Espot, Esterri d'Àneu y La Guingueta d'Àneu y con un total de 24 poblaciones, todas ellas situados por debajo de la cota de 1500 m.
The aim of this study is to analyse the evolution of urban land in the Vall d'Àneu villages within the Parc Natural de l'Alt Pirineu. Vall d'Àneu, located in the axial catalan Pirineus, is composted of the municipalities: Alt Àneu, Espot, Esterri d'Àneu and La Guingueta d'Àneu and with a total of 24 villages, all of them located below the altitude of 1500m. [...]

2008
4 documents
8.
13 p, 103.6 KB The Rise and fall of the metropolitan authority / Sharpe, Lawrence James ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) 1991 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 38)  
9.
337 p, 911.6 KB Governance urbana i polítiques d'inclusió sòcio-espacial : una anàlisi comparada entre els casos del Raval i de la Trinitat Nova / Blanco Fillola, Ismael Ivan ; Gomà, Ricard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i Dret Públic)
Durant les últimes dècades se succeeixen un seguit de transformacions socials que sotmeten el govern de les ciutats a fortes pressions de canvi: les agendes de política pública local tendeixen cap a l'ampliació i l'aprofundiment i emergeixen noves formes de govern en xarxa o govern relacional. [...]
During the last decades, several processes of social transformation are taking place. Traditional local government is being transformed in response to them. Local policy agendas are widening and new modes of interactive governance are emerging. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.