Resultados globales: 31 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 12 registros
Libros y colecciones, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación, Encontrados 15 registros
Artículos Encontrados 12 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
22 p, 156.3 KB Planning, Justice and LGBT Urban Politics in Tel-Aviv : a Queer Dilemma / Misgav, Chen (The Open University)
The paper discusses planning policies and urban politics, their relation to LGBT communities in the city, and their potential to promote spatial justice within the local planning policies. The paper briefly reviews the main theoretical issues discussed in the literature regarding the connection between planning and sexuality. [...]
El document discuteix les polítiques de planificació i la política urbana, la seva relació amb les comunitats LGBT a la ciutat i el seu potencial per promoure la justícia espacial dins de les polítiques de planificació locals. [...]
El documento analiza las políticas de planificación y las políticas urbanas, su relación con las comunidades LGBT en la ciudad y su potencial para promover la justicia espacial dentro de las políticas de planificación local. [...]
Le document traite des politiques de planification et des politiques urbaines, de leurs relations avec les communautés LGBT de la ville et de leur potentiel à promouvoir la justice spatiale dans les politiques de planification locales. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.580
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 3 (setembre-desembre 2019) , p. 541-562 (Articles)  
2.
32 p, 243.6 KB La ecología política urbana : veinte años de crítica, autocrítica y ampliación de fronteras en el estudio del metabolismo urbano / Villar Navascués, Rubén Alejandro (Universidad de Alicante)
La ecología política urbana (EPU) es una disciplina que explora las interacciones entre factores sociales, políticos, económicos y naturales en la producción y en la reproducción de los entornos urbanos, que son entendidos como híbridos socionaturales. [...]
L'ecologia política urbana (EPU) és una disciplina que explora les interaccions entre els factors socials, polítics, econòmics i naturals en la producció i en la reproducció d'ambients urbans, que són entesos com a híbrids socionaturals. [...]
Urban political ecology (UPE) is a discipline that explores the interactions between social, political, economic and natural factors in the production and reproduction of urban environments, which are understood as socio-natural hybrids. [...]
L'écologie politique urbaine (EPU) est une discipline qui explore les interactions entre les facteurs sociaux, politiques, économiques et naturels dans la production et la reproduction des milieux urbains, interprétés comme hybrides socio-naturels. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.325
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 173-204 (Articles)  
3.
2 p, 100.5 KB Prevenir o reprimir : sobre la construcción social de la inseguridad ciudadana / Moles i Plaza, Ramon-Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Garcia Hom, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Governança del Risc) ; Universitat Oberta de Catalunya
La gestió dels riscos associats a la inseguretat ciutadana constitueix un factor clau estratègic per al desenvolupament d'una societat cohesionada i competitiva socialment i tecnològicament alhora que una controvèrsia ciutadana sobre la percepció col·lectiva d'un risc socialment construït. [...]
2010
Barcelona, metròpolis mediterrània, Num. 77 (2010) , p. 90-91  
4.
2 p, 83.6 KB Citizenship Policies : Hollow Words (where we are going) / Galais Gonzàlez, Carolina
Most policies adopted by councils and local authorities only deal with respecting neighbours or public spaces and ignore the participative dimension of citizenship.
2010
Barcelona, metròpolis mediterrània, 2010  
5.
23 p, 220.4 KB Urban political ecology : Great promises, deadlock… and new beginnings? / Swyngedouw, Erik (University of Manchester. School of Environment, Education and Development) ; Kaika, Maria (University of Manchester. School of Environment, Education and Development)
L'article parteix de la premissa que és de vital importància reconèixer que el principal impulsor dels canvis ambientals ha estat el galopant procés d'urbanització mundial. De fet, la «sostenibilitat» de la vida urbana contemporània -entesa com la reproducció ampliada de la seva forma social i natural i del seu funcionament- és la responsable de l'ús del 80% dels recursos i de la generació de la major part dels residus mundials. [...]
The paper starts from the premise that it is vitally important to recognize that the rapid rate of planetary urbanization is the main driver of environmental change. Indeed, the 'sustainability' of contemporary urban life (understood as the expanded reproduction of its socio-physical form and functions) is responsible for 80% of the world's use of resources and most of the world's waste. [...]
El artículo parte de la premisa de que es de vital importancia reconocer que el principal impulsor de los cambios ambientales ha sido el galopante proceso de urbanización mundial. De hecho, la «sostenibilidad» de la vida urbana contemporánea -entendida como la reproducción ampliada de su forma social y natural y de su funcionamiento- es la responsable del uso del 80% de los recursos y de la generación de la mayor parte de los residuos mundiales. [...]
L'article suppose qu'il est essentiel de reconnaître que le principal moteur du changement environnemental a été le lent processus d'urbanisation mondiale. En fait, la «durabilité» de la vie urbaine contemporaine -comprise comme la reproduction élargie de sa forme sociale et naturelle et de son fonctionnement- est responsable de l'utilisation de 80% des ressources et de la production de la plupart des déchets mondiaux. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.155
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 459-481 (Articles)  
6.
25 p, 1.2 MB Gentrificació productiva, desindustrialització i relocalització industrial / Dot Jutglà, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Casellas, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'objectiu d'aquest article és presentar una discussió teòrica per a la definició i identificació del procés de gentrificació productiva. A partir de les discussions del concepte de gentrificació, àmpliament conceptualitzat i estudiat en processos residencials i en espais centrals de les ciutats, l'aportació d'aquest article se centra en redefinir aquest concepte en l'àmbit productiu, prenent les empreses com a unitats d'anàlisi i les institucions com agents de canvi. [...]
El objetivo de este artículo es presentar una discusión teórica para la definición e identificación del proceso de gentrificación productiva. A partir de las discusiones del concepto de gentrificación, ampliamente conceptualizado y estudiado en procesos residenciales y en espacios centrales de las ciudades, la aportación de este artículo se centra en redefinir este concepto en el ámbito productivo, tomando las empresas como unidades de análisis y las instituciones como agentes de cambio. [...]
The aim of this paper is to present a theoretical discussion on the definition and identification of the process of productive gentrification. From the discussions of the concept of gentrification, broadly conceptualized and studied in processes taking place in residential areas of central cities, the contribution of this paper focuses on redefining the concept in the production sphere, taking businesses as units of analysis and institutions as agents of change. [...]

2012 - 10.2436/20.3002.01.2
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 73 (juny 2012) , p. 27-51  
7.
9 p, 86.0 KB Polítiques culturals com a polítiques urbanes? Una mirada sobre el valor públic i els límits de la cultura / Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Quan ens interroguem sobre què ha de tenir una ciutat per garantir la seva cohesió social, ens solen venir al cap un conjunt de serveis públics que poden anar des de l'escola bressol fins al centre d'atenció primària, el servei municipal d'ocupació, el casal de gent gran o el parc públic d'habitatge de lloguer. [...]
2011
Eines per a l'esquerra nacional, N. 14 (2011) , p. 27-35  
8.
22 p, 503.3 KB Culture and Urban Policies : Dynamics and Effects of Cultural Third Sector Interventions in Barcelona / Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Fina, Xavier (Escola Superior de Música de Catalunya) ; Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
This article addresses three interrelated questions, which we consider to be significant in current debates surrounding the future of cities. What constitutes an urban policy and what are the main variables that characterise it? To what extent have cultural policies adopted the core features of urban policies? And above all, what part does the third sector play in transforming the categories of social organisation that sustain urban and cultural policies? This article argues, via a Barcelona case study, that third sector organisations play a central role in the development of cultural policies as urban policies. [...]
Cet article aborde trois questions interdépendantes que nous considérons comme significatives dans le débat actuel sur le futur des villes. Qu'est-ce qu'une politique urbaine et quelles sont les variables principales qui la définissent? Dans quelle mesure les politiques culturelles ont-elles adopté les caractéristiques centrales des politiques urbaines? Et surtout, quel rôle joue le tiers secteur dans le processus de transformation des catégories d'organisation sociale associées aux politiques urbaines et culturelles? À partir d'une étude de cas à Barcelone, cet article démontre que les organisations du tiers secteur occupent un rôle majeur dans le développement de politiques culturelles appréhendées en tant que politiques urbaines. [...]

2012
Métropoles, Núm. 11 (2012) , p. 1-23
3 documentos
9.
22 p, 789.1 KB La política social en la iniciativa Urban : los proyectos Urban en Tenerife (Canarias) / Díaz Rodríguez, María del Carmen (Universidad de La Laguna. Departamento de Geografía Humana) ; Delgado Acosta, Carmen Rosa (Universidad de La Laguna. Departamento de Geografía Humana)
La revitalización de las ciudades ha sido y es una de las prioridades de la política regional de la Unión Europea. Con esa finalidad, en el periodo 1994-2006, la gestión urbana ha dispuesto de una financiación específica canalizada a través de la iniciativa Urban, cuyo objetivo es frenar el declive que experimentan los espacios urbanos por medio de una acción integrada tendente a la mejora del paisaje, el refuerzo de su competitividad económica y la lucha contra la precariedad y la exclusión social. [...]
La revitalització de les ciutats ha estat i és una de les prioritats de la política regional de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat, en el període 1994-2006, la gestió urbana ha disposat d'un finançament específic canalitzat a través de la iniciativa Urban, l'objectiu de la qual és frenar el declivi que experimenten els espais urbans a través d'una acció integrada que pretén millorar el paisatge, reforçar-ne la competitivitat econòmica i la lluita contra la precarietat i l'exclusió social. [...]
La revitalisation des villes a été et reste l'une des priorités de la politique régionale de l'Union Européenne. Durant la période 1994-2006, la gestion urbaine a disposé dans cette optique d'un financement spécifique inscrit dans l'initiative Urban, dont l'objectif est de freiner le déclin que subissent les espaces urbains moyennant une action intégrée visant à l'amélioration du paysage, au renforcement de la compétitivité économique et à la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. [...]
The revitalization of cities is and has been one of the priorities of the regional policy of the European Union. In order to achieve this objective, urban management was given specific funding in the period 1994-2006, channelled through the so-called Urban initiative. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 69-90  
10.
20 p, 107.4 KB El marc d'aplicació de l'"Estratègia territorial europea" : estructura administrativa i competències en matèria de planejament als països de la Unió Europea / Piqué, Joan Miquel
El marc administratiu que regeix els sistemes de planejament dels països de la Unió Europea és divers, tot i que tots ells tenen regulacions específiques en aquesta matèria. A partir d'aquesta premissa bàsica, l'article detalla les característiques principals de l'estructura administrativa dels 15 països de la Unió Europea, tot enumerant les competències de cadascun dels nivells de govern en el camp de la planificació urbana i territorial. [...]
El marco administrativo que rige los sistemas de planeamiento de los países de la Unión Europea es diverso, a pesar de que todos ellos tienen regulaciones específicas en esta materia. A partir de esta premisa básica, el artículo detalla las características principales de la estructura administrativa de los 15 países de la Unión Europea, enumerando las competencias de cada uno de los niveles de gobierno en el campo de la planificación urbana y territorial. [...]
The administrative framework which rules the planning systems of the European Union countries is diverse, although all of them have especific regulations about this subject. From this basic premise, the article details the administrative structure of the 15 member states of the European Union, enumerating the powers of each government level in urban and territorial planning. [...]
Le marc administratif en vigueur des systèmes d'aménagement des États membres de l'Union Européenne est divers, malgré que chaque État a une régulation spécifique dans la matière. A partir de ces prémisses basiques, l'article détaille les principales caractéristiques de la structure administrative des quinze États membres de l'Union Européenne, tout en énumérant les compétences de chacun des niveaux de gouvernement dans le cadre de l'aménagement urbain et territorial. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 35 (2002) p. 9-28  

Artículos : Encontrados 12 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Libros y colecciones Encontrados 4 registros  
1.
62 p, 3.6 MB Transformar la ciutat amb la ciutadania : criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona / Nel·lo, Oriol, 1957- ed. ; Adrover, Andreu, fot. ; González, Astrid, fot. ; Colau, Ada, 1974- ; Muñoz, Francesc ; Estela Barnet, Oriol ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Subirats, Marina, 1943- ; Borrell i Thió, Carme ; Artazcoz Lazcano, Lucía, 1963- ; Cruz Gallach, Helena ; Blanco, Ismael ; Trilla i Bellart, Carme ; Serra i Amengual, Pere ; Tatjer, Mercè, 1942- ; Llop, Carles ; Romero i Càlix, Ana ; Blasco Julià, Jaume ; Consell Assessor del Pla de Barris (Barcelona, Catalunya)
La present publicació recull els criteris elaborats pel Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona en relació amb el disseny i l'aplicació del Pla durant el mandat municipal 2015-2018.
Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat, SA, març 2017.
2 documentos
2.
376 p, 7.3 MB Ciudades y cambio de época : discursos sobre políticas urbanas y crisis en España. Políticas urbanas en el escenario 2015 / Subirats, Joan (Subirats i Humet) ed. ; Martí-Costa, Marc ed.
Esta publicación forma parte del proyecto de investigación POLURB 20151, y tiene como objetivo general analizar las transformaciones que han experimentado y experimentan las principales ciudades españolas en la actualidad, concediendo una especial atención a las consecuencias de la actual crisis económica. [...]
Bilbao : Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2015  
3.
163 p, 2.6 MB Llei de barris : cap a una política de regeneració urbana participada i integral? / Martí-Costa, Marc, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Parés i Franzi, Marc coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Pybus, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Bonet, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Sànchez, Jonatan (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Vílchez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Cruz Gallach, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Blanco, Ismael (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Catalunya. Generalitat ; Escola d'Administració Pública de Catalunya ; Catalunya. Generalitat. Direcció General de Participació Ciutadana
Barcelona : Escola d'Administració Pública de Catalunya : 2009  
4.
6 p, 11.3 MB Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda que se disuelvan y extingan los Ayuntamientos y Alcaldes constitucionales: que se restablezcan los Ayuntamientos, Corregimientos y Alcaldías mayores en la planta que tenian en el año de 1808, con lo demas que se expresa / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Espinosa, Antonio impr. ; Muñoz, Bartolomé ; Picatoste, Agustín ; Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII)
Cèdula Reial per la que es mana que s'extingeixin els ajuntaments i alcaldes constitucionals, per a que es restableixin els ajuntaments majors. .
Segovia : Imprenta de Espinosa, 1814  

Documentos de investigación Encontrados 15 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
85 p, 4.3 MB De la perifèria al centre : la plaça Europa i les implicacions urbanístiques i socials del nou Hospitalet / Ruiz Ramos, Carlos ; Casellas, Antònia ; Solana Solana, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El canvi de model econòmic que ha tingut lloc en les darreres dècades ha suposat una profunda transformació de les ciutats, les quals han vist canviar no només la seva base econòmica, sinó també la seva morfologia, els seus sistemes de governança i els seus límits funcionals. [...]
El cambio de modelo económico que ha tenido lugar en las últimas décadas ha supuesto una profunda transformación de las ciudades, las cuales han visto cambiar no sólo su base económica, sino también de su morfología, sus sistemas de gobernanza y sus límites funcionales. [...]
The economic change that took place over the last decades has meant a profound transformation of the cities, which have witnessed not only a change of their economic structure, but also of their morphology, their governance systems and their functional limits. [...]

2019  
2.
61 p, 6.1 MB Planificación urbana y resiliencia socio-ecológica en un contexto territorial con riesgos de amenazas naturales. El caso del Cantón Manta, Ecuador / Jácome Guayaquil, Marco ; Delfino, Deisiane ; Nadal Tersa, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball aborda l'avaluació de plans urbans i territorials del cantó Manta a Equador, tenint com a marc referencial els atributs de la resiliència i els riscos generats per amenaces de tipus natural. [...]
El presente trabajo aborda la evaluación de planes urbanos y territoriales del cantón Manta en Ecuador, teniendo como marco referencial los atributos de la resiliencia y los riesgos generados por amenazas de tipo natural. [...]

2019  
3.
113 p, 13.2 MB Las cooperativas en cesión de uso ¿Una alternativa ante la crisis de vivienda? El análisis del caso de Barcelona a partir de sus sujetos y agentes / Escobar Salazar, Patricio ; Nel·lo, Oriol 1957- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Esta investigación busca conocer el estado de las cooperativas de cesión de uso en Barcelona. A través de la percepción de sus sujetos y agentes, se genera una panorámica actual de su desarrollo, funcionamiento, posibilidades, distribución en el territorio y personas que las componen. [...]
Aquesta investigació busca conèixer l'estat de les cooperatives de cessió d'ús a Barcelona. A través de la percepció dels seus subjectes i agents, es genera una panoràmica actual del seu desenvolupament, funcionament, possibilitats, distribució en el territori i persones que les componen. [...]

2019  
4.
81 p, 25.3 MB Coeducación y ciudad : transitando hacia una convivencia inclusiva y equitativa / Chuchuca Cely, Stefany ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Coeducación y Ciudad. Transitando hacia una convivencia inclusiva y equitativa, nace de la necesidad de transformar la ciudad actual a partir de procesos participativos que promuevan ciudades con un tejido urbano y social inclusivo, equitativo y libre de estereotipos sexistas, para lo cual es necesario transformar la actual educación en los centros educativos por coeducación y empezar a ver la participación infantil como pieza clave en la planificación de la ciudad y el espacio público. [...]
Coeducació i Ciutat. Transitant cap a una convivència inclusiva i equitativa, neix de la necessitat de transformar la ciutat actual a partir de procesos participatius que promoguin ciutats amb un teixit urbà i social inclusiu, equitatiu i lliure de estereotips sexistes, per a la qual es necessari transformar la actual educació en els centres educatius per coeducació i començar a veure la particiapció infantil com a peça clau en la planificació de la ciutat i l'espai lliure. [...]

2019  
5.
73 p, 2.7 MB La transformació del Barri Vell de Girona a partir de l'aprovació del Pla Especial de conservació i reforma interior de 1983. Una anàlisis a partir d'indicadors estadístics / Camps Quer, Arnau ; Nel·lo, Oriol 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els primers governs municipals democràtics després de la Dictadura Franquista compartien algunes línies d'actuació clares entre les quals es trobava la necessitat de recuperar certs barris del procés de decadència i degradació en que es trobaven immersos. [...]
Los primeros gobiernos municipales democráticos tras la Dictadura Franquista compartían algunas líneas de actuación claras entre las que se encontraba la necesidad de recuperar ciertos barrios del proceso de decadencia y degradación en que se encontraban inmersos. [...]
The first democratic municipal governments after the Franco dictatorship shared some clear lines of action among which was the need to recover certain neighborhoods from the decay and degradation process in which they were immersed. [...]

2019  
6.
73 p, 832.4 KB Reflexiones sobre la necesidad de un urbanismo feminista : o cómo hacer frente a roles de género enraizados en el planeamiento / Campana Giusti, Alejandro ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En la presente investigación se explicarán algunas de las desigualdades de género que se dan en el espacio de la ciudad, sus causas, consecuencias y su relación con la práctica del planeamiento. [...]
En aquesta recerca s'explicaran algunes de les desigualtats de gènere que es produeixen a l'espai de la ciutat, les seves causes, conseqüències i la seva relació amb la pràctica del planejament. [...]
This paper tries to explain the gender inequalities of gender that occur in the city space, their causes, consequences and which is their relation with urban planning. Thus, in the present Master Final Work, first, I show the gender segregation which exists in the public spaces in ancient Greek and Rome. [...]

2019  
7.
29 p, 1.4 MB Transformación urbana en Santiago de Chile : políticas de escala y coaliciones de poder. Un estudio desde el caso de la comuna de Independencia / Valderrama Fabres, Rocío ; Casellas Puigdemasa, Antònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Polítiques públiques, que operen a diferents escales, i diversos actors han determinat el desenvolupament urbà de la ciutat de Santiago de Xile, on ha prevalgut l'edificació en altura com a estratègia de renovació urbana. [...]
Políticas públicas que operan a distintas escalas como también diversos actores han determinado el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago de Chile, donde ha primado la edificación en altura como estrategia de renovación urbana. [...]

2018  
8.
50 p, 2.9 MB Millora del visor d'Espais VAT / Sivillà Salvans, Eva ; Szczerban, Wladimir ; Vila, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest Treball de Fi de Màster s'exposen els objectius, el desenvolupament i els resultats del projecte realitzat durant les pràctiques professionals a l'empresa Solucions Geogràfiques S. C. C. [...]
En este Trabajo de Fin de Máster se exponen los objetivos, el desarrollo y los resultados del proyecto realizado durante las prácticas profesionales en la empresa Solucions Geogràfiques S. C. C. L. [...]
In this Final Master's Work, are exposed the objectives, the development and the results of the project carried out during the professional practices in the company Solucions Geogràfiques S. C. C. L. [...]

2018  
9.
28 p, 443.9 KB Inclusive growth from an urban perspective : a challenge for the metropolis of the 21st century / Trullén, Joan ; Galletto, Vittorio 1971-
Between 1985 and 2008 the metropolis of Barcelona experienced a strong growth in economic activity and employment, which was accompanied by improvements in income distribution. The nomination of Barcelona as the host city of the 1992 Olympic Games and the entrance to the European Communities in January 1986 were crucial to activate from the city of Barcelona a powerful and original economic and urban policy aimed at promoting a new model inclusive of urban growth. [...]
2017 (IERMB Working Paper in Economics ; 17.01)  
10.
44 p, 1.4 MB Inclusive growth : the great metropolitan strategic challenge / Trullén, Joan
The objective of the paper is to present the economic and territorial aspects that should be considered in the design of a new metropolitan strategy seeking to promote a new economic and territorial model where economic growth is compatible with a reduction in unemployment and an improvement in income distribution. [...]
2015 (IERMB Working Paper in Economics ; 15.01)  

Documentos de investigación : Encontrados 15 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.