Resultats globals: 32 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 4 registres trobats
Documents de recerca, 28 registres trobats
Articles 4 registres trobats  
1.
15 p, 613.4 KB Biographical constructions and transformations : using biographical methods for studying transcultural identities / Tsiolis, Giorgos (University of Crete. Department of Sociology)
In this paper, the fruitfulness of the biographical narrative approach in studying fluid, transient and transcultural identities will be discussed. In the first part, we will bring out the theoretical and methodological principles shared by the researchers working within the field of the biographical approach in relation to the notion of identity and to the modes for exploring it. [...]
En este artículo se discute el valor de la aproximación narrativo-biográfica en el estudio de las identidades líquidas, transitorias y transculturales. En la primera parte se presentan los principios teóricos y metodológicos compartidos por los investigadores en el campo de la aproximación biográfica relacionada con el concepto de identidad y la manera de explorarla. [...]

2012 - 10.5565/rev/papers/v97n1.221
Papers : revista de sociologia, Vol. 97, Núm. 1 ( 2012) , p. 113-127  
2.
16 p, 214.1 KB Els punts clau en el desenvolupament territorial de les regions catalanes : una síntesi / Joan López
Les set regions catalanes han coincidit a posar en relleu la importància d'aspectes com la posició, el coneixement, els recursos i la voluntat com a algunes de les potencialitats més destacades per afrontar el seu procés de desenvolupament territorial, al mateix temps que han apuntat l'existència d'alguns requisits necessaris per poder dur-lo a terme. [...]
Las siete regiones catalanas han coincidido en poner de relieve la importancia de aspectos como la posición, el conocimiento, los recursos y la voluntad como algunas de las potencialidades más destacadas para afrontar su proceso de desarrollo territorial, al mismo tiempo que han apuntado la existencia de algunos requisitos necesarios para poder llevarlo a cabo. [...]
The seven Catalan regions have agreed in highlighting the importance of aspects like the location, the knowledge, the resources, and the will, as some of the most outstanding potentials to face the process of territorial development, and at the same time they have pointed out the existence of some necessary requirements to carry it out. [...]
Les sept régions catalanes sont d'accord pour souligner l'importance des aspects tels que la position, la connaissance, les ressources et la volonté comme certains des potenciels plus remarquables pour affronter son procés de développement territorial tout en signalant l'existence de certaines conditions nécessaires pour son exécution. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 183-198  
3.
2 p, 33.1 KB Presentación de "Posicionamiento : la producción discursiva de la identidad" / Cisneros Puebla, César A.
En este artículo se presentan las líneas fundamentales de argumentación de lo que hoy conocemos como teoría interaccionista del posicionamiento discursivo. Se publicó en el año 1990 en "The journal for the Theory of Social Behaviour" que fundaran Harré y Secord en 1971 con el propósito de dar a conocer importantes debates en torno al realismo y a la filosofía de las ciencias humanas. [...]
2007 - 10.5565/rev/athenead/v0n12.434
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, N. 12 (2007) p. 240-241  
4.
16 p, 412.2 KB Els sistemes de posicionament global. Una tècnica geogràfica / Pujol i Caussa, Pere ; Pujadas i Tort, Montserrat
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 155-170  

Documents de recerca 28 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
10 p, 2.8 MB GNSS integrity & robustness tool / Becerra Hervás, Albert ; Egea-Roca, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Mobile applications are one of the main technologies of the present and future due to the incremental usage of the Smartphones. Many of these applications require being able to obtain the user location and thus, the concepts of integrity and robustness, which are referred to the quality of the satellite-based positioning methods results, are growing in importance. [...]
Les aplicacions mòbils són una de les principals tecnologies del present i del futur a causa de l'ús incremental dels Smartphones. Moltes d'aquestes aplicacions requereixen poder obtenir la ubicació de l'usuari i, per tant, els conceptes d'integritat i robustesa, referits a la qualitat dels resultats dels mètodes de posicionament basats en satèl·lit, són cada cop més importants. [...]
Las aplicaciones móviles son una de las principales tecnologías del presente y del futuro debido del uso incremental de los Smartphones. Muchas de estas aplicaciones requieren poder obtener la ubicación del usuario y, por tanto, los conceptos de integridad y robustez, referidos a la calidad de los resultados de los métodos de posicionamiento basados ​​en satélite, son cada vez más importantes. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
138 p, 2.9 MB Self-deployable positioning systems for emergency situations employing uwb radio technology / Al-baidhani, Abbas, autor. ; Morell Pérez, Antoni, supervisor acadèmic. ; López Vicario, José, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Indoor positioning systems have been widely studied in the last decade due to the need of humans for them especially in the large building such as malls, airports, hospitals. . . etc. Still, there is no suitable precise indoor positioning system which can be implemented for different indoor environments and situations. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
11 p, 760.4 KB Hack the world / Mateos Pi, Carles ; Parera Fiestas, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte ha consistit a crear un sistema de posicionament indoor 3D mitjançant diversos Arduino que actuen com a nodes fixes i una Raspberry Pi que és l'element a posicionar. Per dur-ho a terme, inicialment s'ha intentat crear un sistema el qual, a través de la intensitat de senyal rebuda entre transmissors de radiofreqüència, es pugui calcular la distància de la Raspberry a cadascun dels Arduino, amb la finalitat de poder triangularitzar l'element dins duna sala. [...]
This project has been to create a 3D indoor positioning system using several Arduino which act as fixed nodes and a Raspberry Pi which is the element to position. In order to carry it out, initially, it was attempted to create a system which, through the intensity of signal received between radio frequency transmitters, could calculate the distance of the Raspberry to each of the Arduino, in order to be able to triangulate the element within a room. [...]
Este proyecto ha consistido en crear un sistema de posicionamiento indoor 3D mediante diversos Arduino que actúan como nodos fijos y una Raspberry Pi que es el elemento a posicionar. Para llevarlo a cabo, inicialmente se ha intentado crear un sistema el cual, a través de la intensidad de señal recibida entre transmisores de radiofrecuencia, se pueda calcular la distancia de la Raspberry a cada uno de los Arduino, con el fin de poder triangularitzar el elemento dentro de una sala. [...]

2019-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
91 p, 2.8 MB Projecte d'implementació d'una aplicació web dinàmica i anàlisi de posicionament SEO / El Aichouni Jouied, Ismael ; Pedret Ferré, Carles, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
El treball fi de grau proposat consta de dues parts diferenciades: la programació d'una aplicació web dinàmica i l'assessorament/recomanació de tècniques de posicionament. Es parteix d'una pàgina web d'un grup de recerca de la UAB (www. [...]
2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
5.
93 p, 3.1 MB Analysis of GNSS replay-attack detectors exploiting unpredictable symbols / Morales Ferré, Rubén ; Seco Granados, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Since its inception, GNSS (Global Navigation Satellite System) have become more popular year after year. GNSS is currently used in a wide variety of applications beyond the determination of the user position by means of a GNSS receiver. [...]
Des dels seus inicis, els sistemes de posicionament global per satèl·lit, o del anglès GNSS (Global Navigation Satellite System), han guanyat popularitat any rere any. Actualment, aquests sistemes són emprats en un gran nombre d'aplicacions, més enllà de determinar la posició del usuari mitjançant un receptor de GNSS. [...]
Desde sus inicios, los sistemas de posicionamiento global por satélite, o del inglés GNSS (Global Navigation Satellite System), han ido ganando popularidad año tras año. En la actualidad, estos sistemas son usados en un gran número de aplicaciones, mas allá de solamente determinar la posición del usuario mediante un receptor de GNSS. [...]

2018  
6.
14 p, 2.3 MB UniversEcom : Tu tienda de informática / Palau Girón, Carles ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Junto al desarrollo y popularización de internet, ha nacido comercialmente un nuevo aire optimista que prefiere ofrecer sus productos virtualmente acogiendo nuevas ventajas competitivas: comodidad, instantaneidad y universalidad. [...]
Next to the development and popularization of Internet, has emerged commercially a new optimistic air which prefers offer its products in a virtual way hosting new competitive advantages: comfort, instantaneousness, and universality. [...]
Juntament amb el desenvolupament i popularització d'internet, ha nascut comercialment un nou aire optimista que prefereix oferir els seus productes virtualment acollint nous avantatges competitius: comoditat, instantaneïtat i universalitat. [...]

2017-02-06
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
31 p, 471.9 KB Improving automobile insurance ratemaking using telematics : incorporating mileage and driver behaviour data / Ayuso, Mercedes ; Guillén, Montserrat ; Nielsen, Jens Perch ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
We show how data collected from a GPS device can be incorporated in motor insurance ratemaking. The calculation of premium rates based upon driver behaviour represents an opportunity for the insurance sector. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016 (XREAP ; 2016-08)  
8.
Estrategias de márqueting digital : Zara vs Mango / Gómez Lozano, Laura ; Entenza Rodríguez, Ana I., (Ana Isabel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La següent investigació consisteix en un estudi comparatiu entre les estratègies de màrqueting digital de les empreses de moda espanyoles Zara i Mango. L'objectiu del treball és descobrir quins són els punts en comú i les diferències entre les formes de publicitar-se virtualment de totes dues empreses, mitjançant l'anàlisi d'aspectes com l'email màrqueting, el SEO i SEM, i amb especial atenció, les estratègies a xarxes socials (Facebook, Mango i Instagram).
La siguiente investigación consiste en un estudio comparativo entre las estrategias de marketing digital de las empresas de moda españolas Zara y Mango. El objetivo del presente trabajo es descubrir cuáles son los puntos en común y las diferencias entre la forma de publicitarse virtualmente de ambas empresas, analizando aspectos como el email marketing, el SEO y el SEM, y con especial atención, las estrategias en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
The following research is a comparative study of digital marketing strategies of Spanish fashion firms Zara and Mango. The purpose of the study is to discover the similarities and differences between the virtual advertising of both companies, analyzing aspects such as email marketing or SEO and SEM, and with a special focus on strategies at social media (Facebook, Twitter and Instagram).

2016
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
9.
103 p, 3.3 MB Nespresso: evolució i imatge de marca / Loureiro López, Silvia ; Ullod Pujol, Ana María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Quins valors són els que associa el públic amb Nespresso? Es correspon amb el que la marca comunica en la seva comunicació? S'ha produït algun canvi substancial en la seva estratègia de comunicació en aquests últims anys? Aquestes són les principals preguntes que ens hem realitzat en aquest treball al voltant d'una de les marques més conegudes del moment, Nespresso.
¿Qué valores son los que asocia el público con Nespresso? ¿Se corresponde con lo que la marca comunica en su comunicación? ¿Se ha producido algún cambio sustancial en su estrategia de comunicación en estos últimos años? Estas son las principales preguntas que nos hemos realizado en este trabajo alrededor de una de las marcas más conocidas del momento, Nespresso.
Which values are associated with Nespresso by the public? Are they the same as those who communicates the brand? Has there been any substantial changes in its communication strategy in the past few years? These are the main questions we have made in this work about one of the most popular brands of the moment, Nespresso.

2015
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
10.
153 p, 27.0 MB Posicionament i reposicionament de marca : el cas de Sony / Borja Gutés, Ariadna ; Gutiérrez García, M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Davant els models de posicionament de marca elaborats per diversos autors durant els anys vuitanta, s'ha obert camí per investigar els possibles errors del posicionament i la necessitat d'establir un reposicionament de marca. [...]
Ante los modelos de posicionamiento de marca elaborados por diferentes autores durante los años ochenta, se abre camino a la investigación de posibles errores de posicionamiento y a la necesidad de establecer un reposicionamiento. [...]
In light of brand positioning models created by different authors during the 80's, a new investigation path is opened to possible errors in the positioning and the need of establishing a repositioning. [...]

2015
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

Documents de recerca : 28 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.