Resultats globals: 41 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 35 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 5 registres trobats
Articles 35 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
26 p, 433.9 KB Human evaluation of three machine translation systems : from quality to attitudes by professional translators / Fernández Torné, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This article aims to compare three machine translation systems with a focus on human evaluation. The systems under analysis are a domain-adapted statistical machine translation system, a domain-adapted neural machine translation system and a generic machine translation system. [...]
En este artículo se comparan tres sistemas de traducción automática poniendo especial atención en la evaluación humana. Los sistemas analizados son un sistema estadístico de traducción automática con adaptación al dominio, un sistema neuronal de traducción automática con adaptación al dominio y un sistema de traducción automática genérico. [...]

2021 - 10.35869/VIAL.V0I18.3366
VIAL. Vigo International Journal of Applied Linguistics, 2021, p. 97-122  
2.
23 p, 458.1 KB A Human-machine Cooperation Protocol for Machine Translation Output Edit Annotation / de Almeida Costa, Felipe (Universitat General de Minas Gerais) ; S. Pagano, Adriana (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Castro Ferreira, Thiago (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Meira, Jr., Wagner (Universitat Federal de Minas Gerais)
We report on a study exploring automatic edit annotation in a post-editing corpus with a new method for computing edit types. We examine edit type association with quality scores assigned to the machine translation output and the post-edited texts. [...]
Presentem un estudi que explora la detecció automàtica d'errors en un corpus de postedició amb un mètode inèdit per calcular tipus d'edició. Examinem la seva associació amb les puntuacions de qualitat assignades a la producció de traducció automàtica i als textos posteditats. [...]
Presentamos un estudio que explora la detección automática de errores en un corpus de posedición con un método novedoso para computar los diferentes tipos de corrección. Examinamos su asociación con la puntuación asignada a la calidad de los resultados de la traducción automática y de los textos poseditados. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.292
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 148-170 (Tradumàtica dossier)  
3.
25 p, 374.3 KB English-Turkish Literary Translation Through Human-Machine Interaction / Şahin, Mehmet (Universitat Boğaziçi. Department of Translation and Interpreting Studies) ; Gürses, Sabri
This article investigates perceptions of technology-mediated translations of literary texts by two groups: translation students and professional literary translators. The participants post-edited an excerpt from a classic Dickens novel into Turkish using a machine translation (MT) system of their choice. [...]
Aquest article investiga la percepció de la traducció de textos literaris per mitjà de la tecnologia des de dues perspectives: d'una banda, la d'estudiants de traducció i, d'altra, la de traductors literaris professionals. [...]
El presente artículo investiga cómo perciben la traducción asistida por ordenador de textos literarios un grupo de estudiantes de traducción y otro de traductores literarios profesionales. Los participantes de nuestro experimento poseditaron la traducción al turco de un pasaje de una clásica novela de Dickens realizada con un sistema de traducción automática (TA) de su elección. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.284
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 171-203 (Tradumàtica dossier)  
4.
17 p, 505.4 KB What do post-editors correct? : A fine-grained analysis of SMT and NMT errors / Alvarez-Vidal, Sergi (Universitat Pompeu Fabra) ; Oliver, Antoni (Universitat Oberta de Catalunya) ; Badia, Toni (Universitat Pompeu Fabra)
The recent improvements in neural MT (NMT) have driven a shift from statistical MT (SMT) to NMT. However, to assess the usefulness of MT models for post-editing (PE) and have a detailed insight of the output they produce, we need to analyse the most frequent errors and how they affect the task. [...]
Les millores recents en la TA neuronal (TAN) han impulsat un canvi de la TA estadística (TAE) a la TAN. Tanmateix, per avaluar la utilitat dels models de TA per a la postedició (PE), és fonamental analitzar els errors més freqüents i com afecten la tasca. [...]
Los avances recientes en TA neuronal (TAN) han producido un giro desde la TA estadística (TAE) hacia la TAN. Sin embargo, para evaluar la utilidad de los modelos de TA para la posedición, es imprescindible analizar los errores más frecuentes y cómo afectan a esta tarea. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.286
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 131-147 (Tradumàtica dossier)  
5.
21 p, 579.0 KB Post-editing for Professional Translators : Cheer or Fear? / Alvarez-Vidal, Sergi (Universitat Pompeu Fabra) ; Oliver, Antoni (Universitat Oberta de Catalunya) ; Badia, Toni (Universitat Pompeu Fabra)
Currently, post-editing of machine translation (MT) has been introduced as a regular practice in the translation workflow, especially since the good results in quality obtained by neural MT (NMT). This fact is linked to the efforts LSPs and customers have done to reduce costs due to the recent global crisis and the increasing globalization, which has had a negative impact on translators' revenues and on their working practices. [...]
Actualmente, la posedición de traducción automática (TA) se considera una práctica habitual en el flujo de trabajo de traducción, sobre todo por la buena calidad que se obtiene con la traducción automática neuronal (TAN). [...]
Actualment, la postedició de traducció automàtica (TA) és considerada una pràctica habitual en el flux de treball de la traducció, sobretot per la bona qualitat que s'obté amb la traducció automàtica neuronal (TAN). [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.275
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 49-69 (Tradumàtica oberta)  
6.
16 p, 659.2 KB Human Evaluation of NMT & Annual Progress Report : a Case Study on Spanish to Korean / Kim, Ahrii (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) ; Colominas Ventura, Carme (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
This paper proposes the first evaluation of NMT in the Spanish-Korean language pair. Four types of human evaluation -Direct Assessment, Ranking Comparison and MT Post-Editing(MTPE) time/effort- and one semi-automatic methods are applied. [...]
Aquest article proposa la primera avaluació de traducció automàtica neuronal en la combinació lingüística espanyol-coreà. Per fer-ho s'han aplicat quatre mètodes d'avaluació humana: l'avaluació directa, la comparació a través de la classificació dels segments i l'anàlisi del temps i de l'esforç de postedició del text traduït automàticament (en anglès, MTPE), i un mètode d'avaluació semiautomàtica. [...]
Este artículo propone la primera evaluación de traducción automática neuronal en la combinación lingüística español-coreano. Se han utilizado cuatro métodos de evaluación humana: la evaluación directa, la comparación mediante ranking y el análisis de tiempo y de esfuerzo de la posedición del texto traducido automáticamente (en inglés, MTPE), y un método de evaluación semiautomática. [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.241
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 33-48 (Tradumàtica oberta)  
7.
22 p, 320.3 KB What Do Translators Think About Post-Editing? : a Mixed-Methods Study of Translators' Fears, Worries and Preferences on Machine Translation Post-Editing / Pérez Macías, Lorena
Machine translation post-editing is becoming increasingly common in the translation industry. Given this context, it is essential to know how this new process has impacted professional translators in the translation market. [...]
La posedición de textos generados con traducción automática está cada vez más presente en el sector de la traducción. En este contexto, es esencial saber cómo este nuevo proceso en el mercado de la traducción ha impactado a los traductores profesionales. [...]
La postedició de textos generats amb traducció automàtica cada cop és més present en el sector de la traducció. En aquest context, és essencial saber com aquest nou procediment ha impactat sobre els traductors professionals. [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.227
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 11-32 (Tradumàtica oberta)  
8.
9 p, 320.6 KB Cómo enseñar posedición de traducción automática a una segunda lengua : una propuesta didáctica para el aprendizaje de lenguas / Zhang, Hong (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica) ; Torres Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica)
El artículo presenta una propuesta didáctica para poseditar errores de traducción automática (TA) que se ha evaluado mediante pretest/postest con grupo de control y grupo experimental. A partir de los resultados obtenidos se observa que la posedición a una segunda lengua es factible, si bien es recomendable una formación en posedición orientada a tipos de errores específicos y mucha práctica.
L'article presenta una proposta didàctica per a la postedició d'errors de traducció automàtica (TA), avaluada mitjançant pretest/postest amb grup de control i grup experimental. A partir dels resultats obtinguts s'observa que la postedició cap a una segona llengua és factible, tot i que s'aconsella una formació en postedició orientada a tipus d'errors específics i, també, molta pràctica.
This paper presents a training proposal to postedit machine translation (MT) mistakes. The proposal has been assessed by pretest/postest with a control group and an experimental group. Results show that MT postediting to a second language is feasible, although extensive training focused on specific mistakes is recommended.

2019 - 10.5565/rev/tradumatica.237
Tradumàtica, Núm. 17 (2019) , p. 153-161 (Tradumàtica breu)  
9.
19 p, 297.2 KB Traducció automàtica neuronal i traducció automàtica estadística : percepció i productivitat / López-Pereira, Ariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica)
El campo de la traducción automática ha cambiado por completo con los avances que han experimentado los motores de traducción automática neuronal (TAN), especialmente en comparación con los resultados que se estaban obteniendo con los de traducción automática estadística (TAE). [...]
El camp de la traducció automàtica ha canviat per complet amb els progressos que han experimentat els motors de traducció automàtica neuronal (TAN), sobretot si es compara amb els resultats obtinguts amb els de traducció automàtica estadística (TAE). [...]
The machine translation field has changed completely due to the many advances seen in neural machine translation (NMT) engines, especially in comparison with the results that were obtained with statistical machine translation (SMT) engines. [...]

2019 - 10.5565/rev/tradumatica.235
Tradumàtica, Núm. 17 (2019) , p. 1-19 (Tradumàtica oberta)  
10.
28 p, 320.6 KB Traducción automática y posedición : perfiles y competencias en los programas de formación de traductores / Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Espín García, María del Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Presas, Marisa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Los estudios sobre el mercado profesional de la traducción muestran que cada vez más los empleadores demandan que los traductores dominen las herramientas relacionadas con traducción automática. Esto obliga a los centros de formación de traductores a preguntarse cuáles son los nuevos perfiles profesionales y cuáles son las nuevas competencias que deberían adquirir los estudiantes. [...]
Studies on the professional translation market show that employers increasingly demand translators who master tools related to machine translation. This fact compels translator training centers to consider what the new professional profiles are and what new competences students should acquire. [...]

2019
Monti: monografías de traducción e interpretación, Núm. 11 (2019) , p. 187-214  

Articles : 35 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
15 p, 505.1 KB Quality assessment of post-edited versus translated wildlife documentary films : a three-level approach / Ortiz Boix, Carla (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This article presents the results of a study designed to evaluate the quality of post-edited wildlife documentary films (in comparison to translated) which are delivered using voiceover and off-screen dubbing. [...]
2015
4th Workshop on Post-editing Technology and Practice (WPTP4). Miami, EUA, 4 : 2015  

Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
74 p, 1.1 MB Evaluación de la calidad de la traducción de motores de traducción automática neuronal en textos del ámbito jurídico / Esteban Hernández, Silvia ; Simon Jimenez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest estudi és comprovar si els motors de traducció automàtica neuronal gratuïts més populars, Google Translate i Microsoft Translator, estan preparats per traduir textos de l'àmbit jurídic de l'anglès al català per posteriorment ser poseditats. [...]
El objetivo de este estudio es comprobar si los motores de traducción automática neuronal gratuitos más populares, Google Translate y Microsoft Translator, están preparados para traducir textos del ámbito jurídico del inglés al catalán para su posterior posedición. [...]
The main objective of this study is to test whether the most popular free neural machine translation engines, Google Translate and Microsoft Translator, are ready to translate texts of legal-related content from English to Catalan to be post-edited afterwards. [...]

2020
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
2.
77 p, 903.8 KB Implementació de traducció automàtica i postedició en empreses de traducció de l'Estat espanyol / García Querol, Daniel ; Sánchez Gijón, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball consisteix en un qüestionari enviat a empreses de tot l'Estat espanyol amb la finalitat de recopilar informació sobre l'ús que es fa de la traducció automàtica i de la postedició per part de les empreses de traducció. [...]
Este trabajo consiste en un cuestionario enviado a empresas de todo el Estado español con la finalidad de recopilar información sobre el uso que se hace de la traducción automática y de la posedición por parte de las empresas de traducción. [...]
This master thesis consists of a form sent to companies from all over Spain in order to collect information on the use of automatic translation and post-editing by translation companies. This form collects data on the different types of companies and the extent to which the implementation of machine translation has been successful in each of the companies surveyed, considering both the internal aspects that determine machine translation being used, such as the subjects and types of text or language combinations, and the external aspects, such as the differences between companies, the types of projects or the agents that actively participate in the translation process - the project manager, the translator and the client. [...]

2020
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
3.
479 p, 5.7 MB Formación en posedición de traducción automática para estudiantes de lenguas extranjeras / Zhang, Hong ; Torres Hostench, Olga, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
La presente tesis doctoral trata sobre la formación en posedición (PE) de traducción automática (TA) aplicada a la didáctica del español para estudiantes chinos. El objetivo general de esta tesis es explorar si la PE puede ser una herramienta útil en la enseñanza del español como segunda lengua para los estudiantes chinos con un nivel mínimo de B2. [...]
This doctoral thesis deals machine translation (MT) post-editing (PE) training applied to the teaching of Spanish for Chinese students. Although the use of MT is not usually recommended by foreign language teachers, many students use MT regardless; therefore, the general objective of this thesis is to explore whether PE can be a useful tool in teaching Spanish as a second language to Chinese students with a minimum level of B2. [...]

2019  
4.
84 p, 3.7 MB Proyecto de localización web colaborativa con Traducción Automática : la página de la FTI / Domènech Moreno, Sara ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Proyecto de localización de la página web de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB con ayuda de herramientas TAO y el traductor automático Apertium. El proyecto comprende una parte práctica donde se elabora un método de localización con traducción automática y post-edición.
Projecte de localització del lloc web de la Facultat de Traducció i Interpetació de la UAB amb l'ús d'eines TAO i el traductor automàtic Apertium. El projecte consta d'una part pràctica on s'elabora una mètode de localització amb traducció automàtica i post-edició.
Localization project of the website of the Faculty of Translation and Interpreting from the Autonomous University of Barcelona, aided by CAT tools and the Machine Translator Apertium. This project contains a practical part where a method for localization with Machine Translation and post-editing is developed.

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
5.
65 p, 1.2 MB La postedición, un mundo desconocido por muchos traductores / Miralpeix Vissi, Núria ; Igareda, Paula, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo pretende ser una radiografía de la postedición, una tarea que resulta clave en el proceso de traducción automática. Para ofrecer una visión global sobre la postedición, se exponen sus principios básicos, se presentan algunos de los errores más habituales de la traducción automática y una selección de directrices de postedición de distintas empresas. [...]
Aquest treball pretén ser una radiografia de la PE, una tasca que resulta clau en el procés de TA. Per tal d'oferir una visió global sobre la PE, s'exposen els seus principis bàsics, es presenten alguns dels errors més habituals de la TA i una selecció de directrius de PE de diferents empreses. [...]
This project intends to be an in-depth analysis of post-editing, which is a key task in machine translation process. In order to offer an overall view of post-editing, we expound its basic principles, some of the most habitual mistakes of machine translation and a selection of post-editing guidelines from several companies. [...]

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.