Results overview: Found 199 records in 0.02 seconds.
Articles, 77 records found
Contributions to meetings and congresses, 3 records found
Books and collections, 11 records found
Research literature, 82 records found
Learning materials, 9 records found
Graphic and multimedia documents, 14 records found
Personal and institutional archives, 11 records found
Articles 77 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
2 p, 1.9 MB El masclisme en forma de dibuixos animats / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018
Ara, Núm. 2621 (24 de febrer de 2018)
Ara criatures, (24 de febrer de 2018) , p. 8-9  
2.
20 p, 1.2 MB Producir textos en los inicios de la alfabetización : el impacto de diferentes enfoques pedagógicos en la expresión evaluativa / Zuccalá, Gabriela (Universidad Nacional de La Plata) ; Sandbank, Ana (Beit Berl Academic College)
The aims of this study are to analyze the impact of the approach for teaching literacy on the evaluative expressions in narrative texts, based on a comic strip, and to compare the texts produced by preschoolers and first graders in three modalities: oral, dictated to an adult and written. [...]
Aquesta recerca es proposa analitzar les expressions avaluatives de textos narratius, produïts per nens del nivell inicial i primer grau a partir d'una historieta, en tres modalitats: oral, dictat a l’adult i escrit. [...]
Esta investigación se propuso analizar las expresiones evaluativas de textos narrativos, producidos por niños del nivel inicial y primer grado a partir de una historieta, en tres modalidades: oral, dictado a un adulto y escrito. [...]
L'étude a pour objectif d'analyser l impact de deux approches pédagogiques pour l'enseignement de la langue écrite: constructiviste et formelle/systématique. Il s'agit de comparer des textes narratifs produits sur une base de bande dessinée, par des enfants d'âge préscolaire avec ceux produits par des enfants de première année. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.771
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 54-73 (Articles)  
3.
4 p, 421.3 KB Diseño gráfico publicitario / Colet, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Obra ressenyada: Daniel TENA PARERA, Diseño gráfico publicitario. Madrid: Editorial Síntesis, 2017.
La ressenya bibliogràfica que a continuació es presenta fa referència a la darrera publicació del professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Daniel Tena Parera. El contingut d'aquesta obra aborda amb rigor i solvència la temàtica del disseny gràfic i la direcció d'art en publicitat. [...]
La reseña bibliográfica que a continuación se presenta hace referencia a la última publicación del profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Daniel Tena Parera. El contenido de esta obra aborda con rigor y solvencia la temática del diseño gráfico y la dirección de arte en publicidad. [...]
The present bibliographic review goes remitted to the last publication of the professor of the Autonomous University of Barcelona, Daniel Tena Parera. The content tackles with rigour and depth the subjects of graphic design and direction of art in advertising. [...]

2018 - 10.5565/rev/grafica.108
Grafica, Vol. 6 Núm. 12 (2018) , p. 99-101 (Reseñas)  
4.
22 p, 185.2 KB La producción académica de los egresados del posgrado de instituciones de educación superior en México / Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús (Universitat de Barcelona)
La sociedad del conocimiento es una transición de las economías industriales a las economías fundadas en el saber, que están basadas en inversiones en educación, formación, investigación y desarrollo. [...]
La societat del coneixement és una transició de les economies industrials a les economies fonamentades en el saber, basades en inversions en educació, formació, investigació i desenvolupament. D’aquí ve que interessi analitzar la trajectòria de graduació i els perfils professionals dels titulats en base a la producció acadèmica, la satisfacció amb les competències adquirides, amb el programa educatiu i amb la institució, com també, mitjançant l’anàlisi estadística de regressió lineal, donar resposta a la pregunta següent: en quina mesura la trajectòria de graduació es distingeix per la seva productivitat acadèmica? Les dades que s’utilitzen pertanyen a divuit universitats i institucions d’educació superior (IES) mexicanes. [...]
The knowledge society has marked a transition from industrial economies to knowledgebased economies characterized by investment in education, training, and research and development. In order to determine to what extent the exit pathway of graduates is distinguished by their academic productivity, we analyze the pathways and professional profiles of graduates based on their academic production, as well as satisfaction with the skills acquired, the educational program and the institution. [...]

2018 - 10.5565/rev/educar.897
Educar, Vol. 54 Núm. 2 (2018) , p. 261-282 (Monográfico)  
5.
19 p, 460.3 KB Actividades productivas y legislación ambiental : análisis de su relación y resultados desde el metabolismo social en las regiones Atlántico/Caribe y Chorotega de Costa Rica. 1950-2015 / Blanco Obando, Edgar Eduardo (Universidad de Costa Rica)
En el presente artículo se evidencia que desde la segunda mitad del siglo XX en las regiones costarricenses Atlántico/Caribe y Chorotega se han desarrollado modelos productivos basados en el consumo intensivo de los recursos naturales, responsables de un severo daño al ambiente. [...]
Al present article s'evidencia que des de la segona meitat del segle XX a les regions costarricenses d'Atlántico/Carib i Chorotega s'han desenvolupat models productius basats en el consum intensiu dels recursos naturals, responsables d'un greu dany a l'ambient. [...]
Since 1950, it has been developed in Atlántico/Caribe and Chorotega regions in Costa Rica, different production systems that have caused important issues in local nature. Although Costa Rica has built a large environmental legislation to control productive activities and conserve nature, this has not been completely accomplished, so agricultural and touristic activities have operated practically out of law. [...]

2017
Rúbrica contemporánea, Vol. 6 Núm. 11 (2017) , p. 115-133 (Articles)  
6.
7 p, 423.5 KB Tesis doctorals sobre diseño gráfico en Espanya. / Tena Parera, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat)
2016 - 10.5565/rev/grafica.60
Grafica, Vol. 4 Núm. 8 (2016) , p. 123-129 (Reseñas)  
7.
31 p, 363.9 KB Oral-based rubrics design : a case study with undergraduate Spanish students in ESP settings / Girón-García, Carolina (Universitat Jaume I) ; Llopis-Moreno, Claudia (Universitat Jaume I)
During several decades, considerable attention has been paid to speaking assessment procedures. Probably, the reason for this relevance lies in the difficulties in dealing with oral assessment and in determining the adequate type of assessment (Campbell, Mothersbaugh, Brammer & Taylor, 2001; Stoynoff, 2013; Schwartz & Arena, 2013). [...]
Durant varies dècades s’ha prestat molta atenció als procediments d’avaluació d’exàmens orals. Possiblement, la raó estigi deguda a les dificultats que existeixen al tractar el tema de l’avaluació d’exàmens orals i el tipus d’avaluació apropiat. [...]
Durante varias décadas se ha prestado mucha atención a los procedimientos de evaluación de exámenes orales. Posiblemente, la razón de este énfasis radique en las dificultades que existen al tratar el tema de la evaluación de exámenes orales y en el tipo apropiado de evaluación (Campbell et al. [...]
Depuis plusieurs décennies, elle a prêté beaucoup d'attention aux procédures d'évaluation de l'examen oral. Peut-être, la raison Styx en raison des difficultés qui existent pour traiter la question de l'évaluation des examens oraux et le type d'évaluation approprié. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.604
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (august-september 2015) , p. 47-77 (Articles)  
8.
9 p, 267.0 KB What Is Quality? A Management Discipline and the Translation Industry Get Acquainted / Fields, Paul (LinguaTech) ; Hague, Daryl R. (BYU) ; Koby, Geoffrey S. (KSU) ; Lommel, Arle ; Melby, Alan (LTAC)
Una manera de contestar la pregunta "què és qualitat?" pot a començar amb el marc presentat per Garvin (1984). Aquest marc descriu cinc enfocaments que determinen qualitat: l'enfocament transcendent, el basat en el producte, el basat en l'usuari, el basat en la producció (Garvin utilitza el terme "manufactura") i el basat en el valor. [...]
One way to answer the question “What is translation quality?” is to start with a framework put forward by Garvin (1984). That framework describes five approaches to determining quality: Transcendent, Product-Based, User-Based, Production-Based ("manufacturing" being Garvin’s term) and Value-Based. [...]
Una manera de contestar la pregunta “¿qué es calidad?” puede en comenzar con el marco presentado por Garvin (1984). Dicho marco describe cinco enfoques que determinan calidad: el enfoque transcendente, el basado en el producto, el basado en el usuario, el basado en la producción (Garvin utiliza el término “manufactura”) y el basado en el valor. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.75
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 404-412 (Tradumàtica dossier)  
9.
11 p, 482.3 KB Exportació de petroli i desenvolupament econòmic : Una tipologia / Garcia Ramon, Maria Dolors 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1991
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 27 (Març 1991) , p. 53-63  
10.
11 p, 149.9 KB Biomarqueting, subjetividad y conocimiento académico. Nuevas formas de gobierno en la producción de conocimiento en la universidad pública española / Reyes-Lara, Daniel (Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Psicología Social)
En este texto presento una versión resumida de mi tesis donde busco resaltar una parte de sus resultados, así como la propuesta de incorporar dos nociones al debate sobre la biopolítica contemporánea: el biomarqueting y la mercadeomentalidad.
In this paper I present a condensed version of my dissertation where I seek to highlight some of their results, as well as the proposal to include two notions to the debate on contemporary biopolitics: the biomarketing and marketmentality.

2013 - 10.5565/rev/athenead/v13n1.1168
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 13, Núm. 1 (Marzo 2013) , p. 239-249  

Articles : 77 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 3 records found  
1.
7 p, 1.3 MB Gestió de la Producció Científica en obert al Dipòsit Digital de Documents (DDD) : oportunitats i reptes / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Contreras Torres, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Guerrero, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Jordan Gili, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina) ; Lopo, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
2016
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 10es : novembre 2016  
2.
18 p, 490.3 KB Portal de Recerca de Catalunya / Fabregas i Estrada, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Gestió de la Recerca)
2015
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 9a : 2015  
3.
47 p, 3.3 MB Publicar con Springer / Jacobs, Nathalie ; Springer
Taller per a autors realitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2 de març de 2012 i organitzat pel Servei de Biblioteques.
2012
2 documents

Books and collections 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
24 p, 108.2 KB Cultura lliure a Catalunya / Fuster Morell, Mayo, 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest capítol és una aproximació a la cultura lliure: se’n repassa el context històric, s’analitza amb detall el concepte de cultura lliure i, finalment, es descriu aquest moviment a Catalunya a partir d’indicadors sobre la seva dimensió i d’un mapa dels sectors en què s’ha anant desenvolupant. [...]
Lleida : Punctum, 2014
Cultura i tecnologia. Els reptes de la producció cultural en l’era digital, 2014, p. 137-160  
2.
82 p, 1.9 MB Cocinando el planeta : hechos, cifras y propuestas sobre cambio climático y sistema alimentario global / Martínez, Virginia, ed. ; García, Ferran, ed. ; GRAIN ; Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte ; Observatori del Deute en la Globalització ; Xarxa de Consum Solidari ; Veterinarios Sin Fronteras
El cambio climático es una innegable realidad cada vez más patente, cuyos efectos se están haciendo sentir en todo el planeta. Pero lo cierto es que pocas veces tomamos conciencia de que el manejo de los suelos agrarios, la utilización de fertilizantes sintéticos, la fabricación de piensos industriales, o la destrucción de los mercados locales de alimentos constituyen el núcleo central de las emisiones planetarias de gases de efecto invernadero. [...]
Barcelona 2009  
3.
28 p, 2.3 MB La creació i producció de cultura / Cardús i Ros, Salvador, 1954-
Barcelona Fundació Jaume Bofill 1989 (Temes bàsics ; 7)
Catalunya 77-88. Societat, economia, política i cultura, 1989, p. 371-398  
4.
1754x1240, 1004.7 KB Ventajas de los repositorios para la difusión y visibilidad de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades / REBIUN
1 infografia elaborada pel grup de treball d'Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en motiu de la Setmana d'Accés Obert, 24 - 28 d'octubre de 2016.
2016
3 documents
5.
1754x1240, 813.8 KB Datos de investigación y acceso abierto / REBIUN
5 infografies elaborades pel grup de treball d'Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en motiu de la Setmana d'Accés Obert, 24 - 28 d'octubre de 2016.
2016
15 documents
6.
27 p, 1.3 MB L’estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió de les empreses sobre la formació dels enginyers de producció / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco, Oriol ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. [...]
2016  
7.
3 p, 33.5 KB Reglament del Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
2009  
8.
12 p, 1.9 MB Introducción : Qué hacemos con el paro / Álvarez, Nacho, coord. ; Idoate, Elena ; Ramírez, Alejandro ; Recio, Albert
Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2014 (Qué hacemos ; 21)
Qué hacemos con el paro, 2014, p. 1-12  
9.
11 p, 8.3 MB Estratègies de mobilització i formes d'autogestió teatrals en l'escena catalana dels anys 1975 i 1976 / Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Muntaner, M. ed. ; Picornell, M. ed. ; Pons, M. ed. ; Reynés, J. A. ed.
Comunicació presentada dins del congrés Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà, organitzat pel Grup de Recerca Literatura Contemporània: estudis teòrics i comparatius sobre textualitat i la Càtedra Joan Ramis i Ramis, de la Universitat de les Illes Balears. [...]
València : Universitat de València , 2010
Transformacions. Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà, 2010, p. 227-246  
10.
19 p, 12.8 MB Pla de desenrotllament de la producció avícola de Catalunya : 1936-1940 / Catalunya. Direcció General d'Agricultura
[Barcelona : Direcció General d'Agricultura, 1937]  

Books and collections : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 82 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
72 p, 18.7 MB Lines : explorant la tècnica del 'Timelapse' i 'Hyperlapse' en obres arquitectòniques del grup d'arquitectes RCR / Domènech Guix, Aleix  ; Cervera Vallvé, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Lines és un projecte que pretén explorar i analitzar la tècnica videogràfica del Timelapse i l'Hyperlapse en obres arquitectòniques. Aquest es farà a través de la producció d’un curtmetratge de les obres més representatives del grup d'arquitectes RCR.
Lines es un proyecto que pretende explorar y analizar la existencia videográfica del Timelapse y el Hyperlapse en obras arquitectónicas. Este se hará a través de la poducción de un cortometraje de las obras más representativas del grupo de arquitectos RCR.
Lines is a project that seeks to explore and analyse the timelapse and video projection of Hyperlapse in architectural works. This will be done through the podcast of a short film of the most representative works of the group of architects RCR.

2018
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
240 p, 1.3 MB Commons based production and value : contributions to the analytical frame / Berlinguer, Marco, autor. ; Subirats, Joan (Subirats i Humet) supervisor acadèmic. ; Bellofiore, Riccardo, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Política Pública.
La ambición de esta tesis es contribuir al progreso del estado de la literatura científica que se ha desarrollado alrededor de la noción de bienes comunes, interpretada como un elemento crucial e innovador que está marcando importantes transformaciones en la organización de la producción contemporánea. [...]
The ambition of this thesis is to contribute to the progress of the state of the art of the scientific literature that has developed around the notion of the commons, interpreted as a crucial and innovative element that is marking important transformations in the organization of contemporary production. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
3.
159 p, 2.6 MB Essays in macroeconomics and economic geography / Parkhomenko, Andrii, autor. ; Guner, Nezih, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Esta tesis estudia cómo las barreras y distorsiones en el mercado de trabajo y el mercado inmobiliario afectan la productividad de una economía. El capítulo 1 de la tesis, "El Aumento de la Regulación en Mercados Inmobiliarios en EE. [...]
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
217 p, 5.3 MB HIV virus-like particle production in cap cells / Gutiérrez Granados, Sonia, autor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Gòdia Casablancas, Francesc, supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Segura, Mercedes, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Les virus-like particles (VLPs) derivades de l'HIV presenten un gran potencial com a vacunes de nova generació. La proteïna Gag s'ensambla de forma espontània a la membrana cel·lular, donant lloc a VLPs amb embolcall. [...]
HIV-1 virus-like particles (VLPs) have great potential as new generation vaccines. Upon expression, the Gag polyprotein of HIV-1 assembles spontaneously in the vicinity of the plasma membrane giving rise to enveloped VLPs. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
5.
1 p, 2.6 MB Biosecurity in Dairy farms / Fabra Amorós, Tatiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2017
Graduat o Graduada en Veterinària [955]  
6.
1 p, 63.1 KB Producció de llet a Catalunya 2.016 / Camps Rabadà, Jaume
2016  
7.
79 p, 2.7 MB Montadores del thriller psicológico en Cataluña / García Moreno, Jesús ; Martín Pascual, Miguel Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Muntatge.
Muntador.
Rutines de treball.

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
8.
82 p, 8.1 MB Direcció artística i posada en escena d'una pel·lícula d'època medieval / Galí Bertran, Mireia ; Martín Pascual, Miguel Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball es centra en descobrir el funcionament i les responsabilitats de la feina d'un director artístic. Això s'ha dut a terme amb la novel·la "Joies i dagues" (Virgínia Palomo, 2009) com a base. [...]
Este trabajo se centra en descubrir el funcionamiento y las responsabilidades del trabajo de un director artístico. Esto se ha llevado a cabo con la novela "Joies i dagues" (Virgínia Palomo, 2009) como base. [...]
This project focuses on knowing the functions and responsabilities of an art director's job. This was reached with the novel "Joies i dagues" (Virgínia Palomo, 2009) as a base of the project. The story is set in the early XVI century, so I have made a reserach of the enviroment and daily habits of that time. [...]

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
9.
779 p, 20.2 MB Límite. Ideación y postproducción de una serie de ciencia ficción fantástica para televisión. / Conejo Bueno, Alexandra ; Fernández Céspedes, Rebeca ; Gómez González, Ángel Custodio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest projecte es troben tots els documents necessaris per a la creació d'una sèrie de televisió. “Límite” pertany al subgènere de la ciència ficció fantàstica. Per aquesta raó s'ha dut a terme un estudi sobre el gènere de la ciència ficció i els seus subgèneres així com d'alguns referents que han servit d'inspiració. [...]
En este proyecto se encuentran todos los documentos necesarios para la creación de una serie de televisión. Límite pertenece al subgénero de la ciencia ficción fantástica. Por esta razón se ha llevado a cabo un estudio sobre el género de la ciencia ficción y sus subgéneros así como de algunos referentes que han servido de inspiración. [...]
In this project all the necessary documents for the creation of a television series can be found. “Límite” belongs to the subgenre of science fantasy. For this reason a study has been carried out on the genre of science fiction and its subgenres as well as some references that have served as inspiration. [...]

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
10.
45 p, 2.9 MB False friends in advanced learners of English. The effect of task type and mode / Solé Alonso, Gemma ; Pladevall Ballester, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The aim of this paper is to study the way in which false friends can be a persistent error in advanced learners of English by relating it to the influence of task type and mode. The study is led by three research questions, namely to what extent advanced learners of English still struggle with the phenomenon of false friends, if false friends are more likely to occur in production or comprehension tasks and finally, if there is any influence of oral or written mode in the occurrence of false friends. [...]
L'objectiu d'aquest treball és estudiar la manera com els falsos amics poden ser un error persistent en els estudiants avançats d'anglès, relacionant-ho amb la influència del tipus de tasca i el mode. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  

Research literature : 82 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 9 records found  
1.
1754x1240, 1004.7 KB Ventajas de los repositorios para la difusión y visibilidad de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades / REBIUN
1 infografia elaborada pel grup de treball d'Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en motiu de la Setmana d'Accés Obert, 24 - 28 d'octubre de 2016.
2016
3 documents
2.
1754x1240, 813.8 KB Datos de investigación y acceso abierto / REBIUN
5 infografies elaborades pel grup de treball d'Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en motiu de la Setmana d'Accés Obert, 24 - 28 d'octubre de 2016.
2016
15 documents
3.
77 p, 5.9 MB La Producció científica. La visibilitat de la recerca a la UAB [Drets d'autor, accés obert, DDD, Orcid, Dades de recerca] / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
2016 (Producció científica)  
4.
46 p, 2.4 MB La Producció científica del PDI i el Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Presentació sobre "Els grups de recerca i el DDD" adreçada al personal docent i investigador de la Facultat de Ciències de la Comunicació que es portarà a terme el dijous 16 de juny de 2016.
2016 (Eines per a la recerca) (Producció científica)  
5.
46 p, 2.6 MB Els grups de recerca i el Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Presentació sobre "Els grups de recerca i el DDD" adreçada als grups de recerca de la Facultat de Ciències de la Comunicació que es portarà a terme el dimecres 15 de juny de 2016.
2016 (Eines per a la recerca) (Producció científica)  
6.
3 p, 255.2 KB Repositoris multidisciplinars per a dades en accés obert / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Taula comparativa de les principals característiques dels següents repositoris de dades: DDD, Zenodo, Figshare, Dryad, Mendeley Data i Harvard Dataverse.
2018 (Eines per a la recerca)
3 documents
7.
2 p, 1.9 MB Grups i centres de recerca : augmenta l'impacte de la teva recerca (DDD) / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Fullet de difusió sobre el Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), repositori institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona d'accés obert. Explica breument els beneficis per a grups i centres de recerca de lliurar al DDD la seva producció científica. [...]
2016 (Eines per a la recerca)
2 documents
8.
6 p, 554.1 KB Com lliurar documents al Dipòsit Digital de Documents de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia amb informació sobre com publicar al DDD la producció científica mitjançant l'autoarxiu. Les vies per lliurar els documents són dos, a través de l'aplicatiu Ein@ (només per articles de revista) o mitjançant els formularis d'autoarxiu per altres tipus de documents.
2018 (Eines per a la recerca)  
9.
2 p, 418.4 KB ORCID en tres passos / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia bàsica on s'explica com obtenir l'identificador ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID és una organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un sistema d'identificació unívoc per als autors acadèmics.
2015 (Eines per a la recerca)  

Graphic and multimedia documents 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
1024x768, 458.2 KB Producción de huevos camperos : Can Magí / Fàbregas i Comadran, Xavier
En la UE, el marcado y etiquetado de huevos define los huevos de gallinas camperas, como los producidos por gallinas manejadas en libertad, con acceso al exterior y alimentadas de forma convencional (no ecológica). [...]
A la UE, el marcat i etiquetat dels ous defineix els ous de gallines camperes, com els produïts per gallines menades en llibertat, amb accés a l'exterior i alimentades de forma convencional (no ecològica). [...]

2009
46 documents
2.
L'agricultura periurbana // Parc Agrari del Baix Llobregat / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
La producció d’aliments requereix d’espai agrícola, la major part del qual es troba en territoris rurals. Tanmateix, l’entorn de les grans ciutats també ofereix sovint possibilitats per conrear aliments, sobretot hortalisses: és el que es coneix com a agricultura periurbana. [...]
2017 (Alimentar Barcelona. Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat)  
3.
La distribució i la comercialització d'aliments // Mercabarna / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
La distribució i la comercialització d’aliments conformen dues baules centrals del que anomenem cadena o circuit agroalimentari. Són tots els passos que tenen lloc des que els aliments són produïts (ja siguin frescos o processats) fins que arriben a la persona que els consumirà. [...]
2017 (Alimentar Barcelona. Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat)  
4.
València agroecològica, que s'hi està coent? / Pérez, Josep M. ; Llaurant Barcelona ; Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas ; Grain ; Barcelona (Catalunya). Ajuntament
Xerrada realitzada el 27 de maig de 2016 al Casal de barri Pou de la Figuera, dins el cicle "Construint circuits de sobirania alimentària a Barcelona".
2016  
5.
Alimentació i transgènics / Vallmitjana Soler, Miquel ; Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Relació entre l'alimentació i els aliments transgènics.
2015  
6.
10 p, 300.0 KB Sistemas de producción equina / Fàbregas i Comadran, Xavier
Aunque los cebaderos se ubican en Catalunya y el País Valenciano principalmente, los sistemas de producción equina de carne se sitúan en la media y alta montaña de la península Ibérica. En la montaña pirenaica, cantábrica o mesetaria, se sigue, como en el bovino, el sistema valle-puerto. [...]
Encara que els menjadors s'ubiquen a Catalunya i al País Valencià principalment, els sistemes de producció equina de carn es situen a la mitja i alta muntanya de la península Ibèrica. En la muntanya pirenàica,cantàbrica o mesetària, es segueix, com en el boví, el sistema vall-port. [...]

2000 (Memoria cárnica digital)
13 documents
7.
7 p, 202.0 KB Problemática del sacrificio en la producción familiar de pollos de campo / Fàbregas i Comadran, Xavier
La producción familiar de pollos de campo se ve actualmente limitada por una serie de problemas de tipo legal, que deberán solucionarse para dar viabilidad económica a un sector que en otros países como Francia, representa una gran ayuda al mantenimiento de la población rural. [...]
La producció familiar de pollastres de pagès està actualment limitada per una sèrie de problemes de tipus legal, que hauran de solucionar-se per a donar viabilitat econòmica a un sector que en altres països com França, representa un gran ajut al manteniment de la població rural. [...]

Barcelona 1998 (Memoria cárnica digital)
43 documents
8.
1182x780, 186.7 KB Sistemas de producción bovina: vacuno de carne / Fàbregas i Comadran, Xavier
Los sistemas extensivos de producción bovina en la península Ibérica están condicionados por un verano seco en zonas bajas y por inviernos con nieve en zonas de montaña. La zona más apta para la cría de vacuno es la verde Cornisa cantábrica. [...]
Els sistemes extensius de producció bovina en la península Ibèrica estan condicionats per un estiu sec en zones baixes i per hiverns amb neu en zones de montanya. La zona més apta per a la cria de boví és la verda cornisa Cantàbrica. [...]

Bolvir de Cerdanya 1994 (Memoria cárnica digital)
84 documents
9.
Honoris causa Sr. Pere Portabella / Portabella, Pere, 1929- ; Català Domènech, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Vídeo de l'acte d'investidura com a doctor honoris causa de Pere Portabella, a proposta de la Facultat de Ciències de la Comunicació, el 17 de març de 2009, a l'edifici del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009 (Actes de la Facultat de Ciències de la Comunicació)  
10.
40è aniversari Facultat Ciències de la Comunicació : "Comunicant" : acte de cloenda amb Andreu Buenafuente. / Buenafuente, Andreu, 1965-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, 2011. (Actes de la Facultat de Ciències de la Comunicació)  

Graphic and multimedia documents : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Personal and institutional archives 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
1024x768, 458.2 KB Producción de huevos camperos : Can Magí / Fàbregas i Comadran, Xavier
En la UE, el marcado y etiquetado de huevos define los huevos de gallinas camperas, como los producidos por gallinas manejadas en libertad, con acceso al exterior y alimentadas de forma convencional (no ecológica). [...]
A la UE, el marcat i etiquetat dels ous defineix els ous de gallines camperes, com els produïts per gallines menades en llibertat, amb accés a l'exterior i alimentades de forma convencional (no ecològica). [...]

2009
46 documents
2.
10 p, 300.0 KB Sistemas de producción equina / Fàbregas i Comadran, Xavier
Aunque los cebaderos se ubican en Catalunya y el País Valenciano principalmente, los sistemas de producción equina de carne se sitúan en la media y alta montaña de la península Ibérica. En la montaña pirenaica, cantábrica o mesetaria, se sigue, como en el bovino, el sistema valle-puerto. [...]
Encara que els menjadors s'ubiquen a Catalunya i al País Valencià principalment, els sistemes de producció equina de carn es situen a la mitja i alta muntanya de la península Ibèrica. En la muntanya pirenàica,cantàbrica o mesetària, es segueix, com en el boví, el sistema vall-port. [...]

2000 (Memoria cárnica digital)
13 documents
3.
7 p, 202.0 KB Problemática del sacrificio en la producción familiar de pollos de campo / Fàbregas i Comadran, Xavier
La producción familiar de pollos de campo se ve actualmente limitada por una serie de problemas de tipo legal, que deberán solucionarse para dar viabilidad económica a un sector que en otros países como Francia, representa una gran ayuda al mantenimiento de la población rural. [...]
La producció familiar de pollastres de pagès està actualment limitada per una sèrie de problemes de tipus legal, que hauran de solucionar-se per a donar viabilitat econòmica a un sector que en altres països com França, representa un gran ajut al manteniment de la població rural. [...]

Barcelona 1998 (Memoria cárnica digital)
43 documents
4.
1182x780, 186.7 KB Sistemas de producción bovina: vacuno de carne / Fàbregas i Comadran, Xavier
Los sistemas extensivos de producción bovina en la península Ibérica están condicionados por un verano seco en zonas bajas y por inviernos con nieve en zonas de montaña. La zona más apta para la cría de vacuno es la verde Cornisa cantábrica. [...]
Els sistemes extensius de producció bovina en la península Ibèrica estan condicionats per un estiu sec en zones baixes i per hiverns amb neu en zones de montanya. La zona més apta per a la cria de boví és la verda cornisa Cantàbrica. [...]

Bolvir de Cerdanya 1994 (Memoria cárnica digital)
84 documents
5.
2 p, 16.4 KB Propuesta de mínimos y máximos en jaulas / Camps i Rabadà, Jaume  
6.
4 p, 22.0 KB Cens i produccions estimades en avicultura de posta a Catalunya 2003 / Camps i Rabadà, Jaume  
7.
4 p, 22.0 KB Cens i produccions estimades en avicultura de posta a Catalunya 2002 / Camps i Rabadà, Jaume  
8.
5 p, 23.3 KB Cens i produccions estimades en avicultura de posta a Catalunya 1999 / Camps i Rabadà, Jaume  
9.
4 p, 21.9 KB Cens i produccions estimades en avicultura de posta a Catalunya 2001 / Camps i Rabadà, Jaume  
10.
10 p, 320.0 KB Carne de ungulados salvajes africanos: producción y problemáticas de salud pública y sanidad animal / Fàbregas i Comadran, Xavier
El sector cárnico tiene dos líneas diferenciadas de producción de carnes: una gama de carnes de alta calidad y otra de calidad estándar. La tímida incorporación de nuevas especies exóticas a la oferta comercial europea de productos cárnicos de gama alta y su implementación, ha sido una de las últimas innovaciones dentro de la producción animal.
2002
Eurocarne, Núm. 103 (Gener-Febrer 2002) , p. 147-156  

Personal and institutional archives : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.