Results overview: Found 247 records in 0.02 seconds.
Articles, 118 records found
Periodical publications, 1 records found
Books and collections, 6 records found
Research literature, 122 records found
Articles 118 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
21 p, 406.9 KB Informal learning about teaching among novice University professors / Encinar Prat, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona)
In this article, we present results of a study on informal learning about teaching among novice university professors at one university in Spain. The study identified teaching competencies developed through informal learning, strategies of informal learning used, and organizational factors that might foster or hinder the acquisition of teaching competencies. [...]
2019
The Qualitative Report, Vol. 24, núm. 12 (2019) , p. 3102-3121  
2.
19 p, 2.6 MB Coteaching in CLIL in Catalonia / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
This article addresses the issue of coteaching in Content and Language Integrated Learning (CLIL) contexts. It does so by retrieving and reviewing data from previous studies on CLIL projects carried out in school-university partnership with three secondary schools based in Barcelona and its metropolitan area, in Catalonia (Spain), in which coteaching was adopted as a strategy for inclusive CLIL. [...]
Aquest article aborda la qüestió de la co-docència en contextos d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE). Amb aquesta finalitat, recupera i revisa dades d'estudis previs sobre projectes AICLE realitzats en partenariat escola-universitat amb tres centres d'educació secundària amb seu a Barcelona i la seva àrea metropolitana, a Catalunya (Espanya), en els quals es va adoptar la co-docència com a estratègia per a un AICLE inclusiu. [...]
Este artículo aborda la cuestión de la co-docencia en contextos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE). Para ello, recupera y revisa datos de estudios previos sobre proyectos AICLE realizados en partenariado escuela-universidad con tres centros de educación secundaria con sede en Barcelona y su área metropolitana, en Cataluña (España), en los que se adoptó la co-docencia como estrategia para un AICLE inclusivo. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.54
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 37-55 (Investigació i qüestions teòriques)  
3.
12 p, 539.5 KB Propuestas innovadoras con el uso de tecnologías en la enseñanza universitaria iberoamericana : consideraciones respecto al profesor del nivel superior / García, Daiana (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) ; Domínguez, Mª Alejandra (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) ; Stipcich, María Silvia (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires)
La Didáctica del Nivel Superior, en los últimos años ha crecido significativamente a nivel internacional, fundamentalmente por la preocupación acerca de la calidad de la educación en este nivel, por la necesidad de generar procesos de innovación y por la formación de los profesores que en él se desempeñan. [...]
The Didactics of the Higher Level, in recent years has grown significantly at the international level, mainly due to the concern about the quality of education at this level, the need to generate innovation processes and the training of teachers in it. [...]

2020
Didáctica, innovación y multimedia, Núm. 38 (2020) (Articles)  
4.
14 p, 5.1 MB El mapa i la brúixola : reflexions entorn del paper del docent com a recomanador i prescriptor de lectures / Fittipaldi, Martina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Munita, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona)
Objectiu: reflexionar sobre els rols del professor com a "recomanador" i "prescriptor" de lectures i sobre el lloc que ocupa cadascuna d'aquestes funcions en l'educació literària de l'alumnat. Metodologia: revisió bibliogràfica en el camp de la didàctica de la llengua i de la literatura i presentació de certes situacions escolars de lectura que exemplifiquen els supòsits des dels quals es pensa el rol docent. [...]
Objetivo: reflexionar sobre los roles del profesor como "recomendador" y "prescriptor" de lecturas y sobre el lugar que ocupa cada una de estas funciones en la educación literaria del alumnado. Metodología: revisión bibliográfica en el campo de la didáctica de la lengua y la literatura y presentación de ciertas situaciones escolares de lectura que ejemplifican los supuestos desde los cuales se piensa el rol docente. [...]
Objective: This article reflects on what teachers do when they recommend and prescribe works of literature to their students. It also examines how recommendation and prescription are important in children's literary education. [...]

2019 - 10.1344/BiD2019.42.8
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 42 (2019)
2 documents
5.
2 p, 5.2 MB Més càstigs i educació contra l'assetjament digital als docents / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2019
Ara, Núm. 3288 (30 de desembre de 2019) , p. 15  
6.
2 p, 5.2 MB El 'bullying' a les xarxes també afecta els professors / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2019
Ara, Núm. 3288 (30 de desembre de 2019) , p. 14-15  
7.
27 p, 271.7 KB Empleabilidad y trabajo del profesorado universitario : una revision del campo / Botero Sarassa, Jimena (Pontificia Universidad Javeriana (Colòmbia)) ; Rentería Peréz, Erico (Universidad del Valle (Cali, Colòmbia))
Se presenta la revisión de publicaciones especializadas sobre empleabilidad y trabajo del profesorado universitario. Se consideran las dimensiones socio-económica y política, educativa, organizacional e individual. [...]
The review of specialized publications on employability and work of university professors is presented. The socio-economic and political, educational, organizational and individual dimensions are considered. [...]

2019 - 10.5565/rev/athenea.2140
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 19 Núm. 3 (2019) , e. 2140 (Artículos)  
8.
19 p, 195.4 KB El avance de las actitudes críticas entre el profesorado durante el tardofranquismo : el caso valenciano / Fuertes Muñoz, Carlos (Universitat de València)
En este texto pretendemos reflexionar sobre el avance de las actitudes sociales críticas entre el profesorado durante la última etapa de dictadura franquista. Particularmente, a partir de un análisis de testimonios, informes políticos y bibliografía centrado en Valencia, analizaremos diversas dimensiones de este fenómeno, escasamente integrado en el debate sobre las actitudes sociales durante el franquismo. [...]
En aquest text pretenem reflexionar sobre l'avenç de les actituds socials crítiques entre el professorat durant l'última etapa de dictadura franquista. Particularment, a partir d'una anàlisi de testimoniatges, informes polítics i bibliografia centrat a València, analitzarem diverses dimensions d'aquest fenomen, escassament integrat al debat sobre les actituds socials durant el franquisme. [...]
In this text we aim to reflect on the progress of critical attitudes between the teachers during the last stage of Franco dictatorship. Particularly, on the basis of an analysis of testimonies, political reports and bibliography focused in Valencia, we analyze several aspects of this phenomenon, poorly integrated into the debate on social attitudes during the Franco regime. [...]

2016
Rúbrica contemporánea, Vol. 5 Núm. 10 (2016) , p. 137-155 (Articles)  
9.
3 p, 62.4 KB Reseñas / Flores Coll, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Obra ressenyada: David DURAN, Aprenseñar. Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando. Madrid: Narcea, 2014.
2015
Revista de educación (Madrid), Vol. 370 (2015) , p. 257-259  
10.
2 p, 91.2 KB Reseñas / Mas Torelló, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Obra ressenyada: J. TEJADA FERNÁNDEZ ; V. JIMÉNEZ MARÍN (Coords. ). Formación de Formadores. Escenario Aula. Volumen 1. Madrid: Thomson-Paraninfo, 2006.
2008
Revista de educación (Madrid), Num. 345 (Enero-Abril 2008) , p. 539-540  

Articles : 118 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Periodical publications 1 records found  
1.
9 p, 1.4 MB Comisiones de maestros
[s.l.] : [s.n.] , 197?-
13 documents

Books and collections 6 records found  
1.
27 p, 1.2 MB El benestar als centres educatius a Catalunya : una anàlisi del projecte PISA-2009 des de la perspectiva dels estudiants i directors / Castejón, Alba ; Zancajo, Adrià ; Ferrer, Ferran
Barcelona Fundació Jaume Bofill 2012 (Col·lecció Polítiques (Fundació Jaume Bofill) : 77)
El benestar a l'escola i en el professorat. L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011, 2012, p. 103-129  
2.
8 p, 123.7 KB A l'escola, s'educa o s'ensenya? / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona Fundació Jaume Bofill 2013 (Material de projectes ; 25)
Què vol dir ser mestre avui? Reflexions al voltant del compromís ètic del professorat, 2013, p. 137-144  
3.
24 p, 1.3 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels directors de centre sobre la formació dels professors d'educació secundària / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2015  
4.
25 p, 1.3 MB L'Estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels directors de centre sobre la formació dels mestres d'infantil i primària / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2015  
5.
198 p, 2.2 MB Simposi Internacional "La Literatura en pantalla : textos, lectors i pràctiques docents" (1er : Barcelona, 3 i 4 d'octubre 2014) / Colomer Martínez, Teresa ; Manresa Potrony, Mireia ; Ramada Prieto, Lucas ; Turrión Penelas, Celia ; Correro, Cristina 1974- ; Real Mercadal, Neus ; Fernández de Gamboa Vázquez, Karla ; Reyes López, Lara ; Manresa Potrony, Mireia ; Margalló González, Ana María ; Aliagas Marin, Cristina ; Arenas, Christian ; Doménech, Oreto ; González Ramírez, Carolina ; Lima de Moraes, Giselly ; Llorens-García, Ramón F. ; Rovira-Collado, José ; Martín-Martín, Arantxa ; Martínez Ortega, Francisco Javier ; Mayumi Murakami Medrano, Sandra ; Kirchof, Edgar Roberto ; Palomares Marín, Mari Cruz ; Montaner Bueno, Andrés ; Pena Presas, Montse ; Cantero, Almudena ; Rubio Faus, Berta ; Sánchez, María Victoria ; Hessel Silveira, Rosa Maria ; Becker Karnopp, Lodenir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. GRETEL
Resulta evidente que en las escuelas de nuestro entorno se ha extendido la utilización de las nuevas tecnologías en distintos niveles y aspectos de la enseñanza. Es habitual que profesores y alumnos recurran al ordenador para buscar información o realizar actividades en las distintas áreas de conocimiento y cabe señalar que la educación lectora digital se ha incorporado ya a los objetivos escolares hasta el punto de formar parte de las evaluaciones internacionales. [...]
Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona 2014  
6.
7 p, 15.2 MB Real provision de Su Magestad y Señores del Consejo en que se prescriben los requisitos que han de concurrir en las personas que se dediquen al magisterio de las primeras letras y los que han de preceder para su examen, con lo demàs que contiene / Espanya ; Carles III, 1716-1788 rei d'Espanya ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
Reial Provisió de sa Majestat, i Senyors del Consell, en que es preescriuen els requisits, que han de concórrer en les Persones, que es dediquin al Magisteri de les Primeres Lletres, i els que han de precedir pel seu examen, amb tot allò de més que conté. [...]
[Salamanca? : s.n. , 1772?]  

Research literature 122 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
34 p, 2.3 MB Conocimiento de futuros profesores de primaria sobre el uso de la lengua para la enseñanza de Matemáticas. Estudio con la relación área-volumen / Caro Villar, Abigail ; Planas Raig, Núria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta recerca en educació presenta un estudi sobre aspectes didàctics, matemàtics i lingüístics del coneixement d'un d'estudiants per professor d'educació primària. Mitjançant dades de respostes a un qüestionari individual, s'analitzen els aspectes esmentats utilitzant mètodes deductius d'anàlisi qualitativa del contingut. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, setembre 2020  
2.
646 p, 3.1 MB Construcción de la identidad colectiva docente en el Chile de la educación neoliberal (1973-2008) / Cornejo Serrano, Alex, autor. ; Agud Morell, Ingrid, supervisor acadèmic. ; Pàmies Rovira, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
El movimiento sindical docente y el profesorado se vieron enfrentados a importantes transformaciones desde la década de 1970, cuando el país, mediado por una dictadura militar, adopta el modelo neoliberal como estructuración política y económica de la sociedad y se constituye como una organización gremial unitaria. [...]
The teachers' union movement has faced significant transformations since the 1970s, when the country, led by a military dictatorship, adopted the neoliberal model as a political and economic structure of society, and, in consequence, became a unitary union. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
3.
125 p, 4.3 MB El tratamiento de los estereotipos culturales en la clase de chino como lengua extranjera : una propuesta didáctica para nivel básico / Xin, Zhong ; Pascual Calvo, Xavier, dir. ; Casas-Tost, Helena, coord. ; Fundació Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca en Traducció del xinès al català/castellà (TXICC) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aunque se pone cada vez más énfasis en el desarrollo de la competencia intercultural, en la implementación real de las actividades docentes del chino como lengua extranjera, se pueden observar ciertas actividades que pretenden ayudar a los alumnos a desarrollar su competencia intercultural, pero son ineficaces e incluso hay algunos casos problemáticos en los que el profesorado provoca e incentiva los estereotipos. [...]
近年来,教育家们愈发注重跨文化能力,但在实际的对外汉语教学实践中,我们却看到一些意在提升学生该能力,实则无效的教学活动,更有教师激起、鼓励文化刻板印象的问题状况。本文旨在提出更适合中文初学者的跨文化教学策略,以及针对加泰罗尼亚的学习者们特有的刻板印象,提出处理方案。.
In recent years, educators have paid more and more emphasis on the development of intercultural competence, but in the actual practice of teaching Chinese as a foreign language, certain activities aim to enhance the student's intercultural competence, but are actually ineffective. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  
4.
70 p, 3.1 MB Canvis en la caracterització de bones activitats matemàtiques en un context de desenvolupament professional per a mestres de primària / Pérez Pérez, Carla, autor ; Badillo Jiménez, Edelmira Rosa, tutora ; Couso, Digna, tutora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'objectiu principal d'aquest treball de final de màster és identificar quins canvis es produeixen en mestres de primària respecte a la caracterització de bones activitats matemàtiques, al llarg d'una formació que busca el desenvolupament professional. [...]
Bellaterra, setembre 2019  
5.
275 p, 9.1 MB Els i les mestres com a responsables del currículum : el cas del Grup de mestres de ciències socials de segona etapa d'EGB de "Rosa Sensat" / Ballbé Martínez, Maria, autor. ; Pagès, Joan (Pagès Blanch) supervisor acadèmic. ; Santisteban, Antoni, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
La present tesi doctoral sorgeix de la necessitat de conèixer els motius i les causes que porten els i lesmestres de Ciències socials a canviar la seva pràctica docent. Sense pretensions de generalitzar, escerquen les raons que generen una innovació a travès de l'estudi d'un dels grups de renovaciópedagògica més emblemàtics a Catalunya i a Espanya durant el franquisme, el Moviment de MestresRosa Sensat i, dins d'ell, el Grup de ciències socials de segona etapa d'Educació General Bàsica (EGB,de 11/12 a 13/14 anys). [...]
This PhD. dissertation aims to shade light on the reasons that bring social studies teachers to change their teaching practices. In general terms, we inquire the reasons that make teachers generate teaching innovations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
6.
421 p, 2.6 MB Prácticas y concepciones de la historia y de la didáctica de la historia en la formación de maestros de la enseñanza básica (10-12 años) : estudio de caso de la Escola Superior de Educación de Lisboa = Práticas e conceções da história e da didática da história na formação de professores do ensino básico (10-12 anos) : estudio de caso da Escola Superior de Educação de Lisboa / Dias, Alfredo G. (Gomes Dias), autor. ; Pagès, Joan (Pagès Blanch) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Desarrollamos una investigación a partir de dos preguntas centrales. La primera: ¿en qué medida la historia (concepciones,conceptos y contenidos) que enseñamos hoy en las escuelas de enseñanza básica (10-12 años) y en los cursos de formación inicial de maestros (ESELx) responde a los desafíos del siglo XXI? La segunda: ¿Qué cambios en la formación inicial de maestros(planes de estudio, prácticas de formación e iniciación a la práctica docente) pueden contribuir a la construcción de un nuevo enfoque en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en la enseñanza básica (10-12 años)? Metodológicamente optamos por hacer, primero, una revisión bibliográfica sobre las temáticas incluidas en este estudio. [...]
Ddesarrollamos una investigación a partir de dos preguntas centrales. La primera: ¿en qué medida la historia (concepciones, conceptos y contenidos) que enseñamos hoy en las escuelas de enseñanza básica (10- 12 años) y en los cursos de formación inicial de maestros (ESELx) responde a los desafíos del siglo XXI? La segunda: ¿Qué cambios en la formación inicial de maestros (planes de estudio, prácticas de formación e iniciación a la práctica docente) pueden contribuir a la construcción de un nuevo enfoque en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en la enseñanza básica (10-12 años)? Metodológicamente optamos por hacer, primero, una revisión bibliográfica sobre las temáticas incluidas en este estudio. [...]
Ddesenvolvemos uma investigação a partir de duas questões centrais. A primeira: em que medida é que a História (conceções, conceitos e conteúdos) que se ensina hoje, quer nas escolas do ensino básico (10-12 anos), quer nos cursos de formação inicial de maestros (ESELx), responde aos desafios do mundo do século XXI? A segunda: que mudanças na formação inicial de 'maestros' (planos de estudo, práticas de formação e iniciação à prática docente) podem contribuir para a construção de uma nova abordagem ao ensino e aprendizagem da História no ensino básico (10-12 anos)? Metodologicamente, num primeiro momento, optámos por fazer uma revisão bibliográfica sobre as temáticas envolvidas neste estudo, nomeadamente, sobre as principais linhas que orientam hoje o ensino e aprendizagem da História no ensino básico (10-12 anos) e sobre o desenvolvimento do conhecimento científico no domínio da Didática das Ciências Sociais - História. [...]
Wwe developed an investigation from two essential questions. The first: the extent to which the history (conceptions, concepts and contents) taught today, whether in primary schools (10-12 years) or in initial teacher training courses (ESELx), responds to the challenges of the 21st century world? The second: what changes in the initial teacher training (study plans, training practices and beginning of the teaching practice) can contribute to the construction of a new approach to teaching and learning History in basic education (10-12 years)? Methodologically, at first, we decided to make a bibliographical review on the themes involved in this study, namely on the main lines that guide today the teaching and learning of history in basic education (10-12 years) and on the development of scientific knowledge in the field of Didactics of Social Sciences - History. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
7.
348 p, 3.5 MB Construcción de la identidad profesional de la educadora de párvulos principiante en diferentes centros de educación infantil : estudio de caso / Robinson Seisdedos, María Soledad, autor. ; Tejada Fernández, José, supervisor acadèmic. ; Blanch, Sílvia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El presente trabajo doctoral da cuenta del proceso de construcción de la identidad profesional de la educadora de párvulos que se encuentran en los tres primeros años de ejercicio laboral en diferentes realidades educativas en Chile: centros públicos en educación infantil, centros educativos particulares subvencionados y jardines infantiles particulares. [...]
The present doctoral work accounts for the construction of the professional identity of novice early childhood teachers in the first three years of their work experience in different educational realities; public institutions in infant education, subsidised private educational institutions and private kindergartens. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
49 p, 461.3 KB Llengua de la professora i activitat matemàtica a l'aula / Castellano Granell, Carme ; Planas, Núria (Planas i Raig) ; Chico, Judit ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El treball presenta una recerca d'aula centrada en l'anàlisi de la llengua de la professora en el decurs de dues sessions de classe orientades a la resolució de problemes de generalització de patrons amb un grup reduït d'alumnes de secundària obligatòria. [...]
2019  
9.
509 p, 11.0 MB Influencia de una propuesta formativa centrada en la modelización en la evolución del modelo científico escolar de energía en futuros docentes de física y matemática / Soto Alvarado, Macarena Belén, autor. ; Couso, Digna, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
La energía es un concepto físico que aparece transversalmente en todos los currículos de ciencia. Configura uno de los modelos científicos más importantes por su capacidad de dar explicación a múltiples fenómenos de nuestro entorno y del mundo en general y es uno de los conceptos científicos más utilizados en nuestra vida cotidiana. [...]
Energy is a physics concept that appears transversely in all science curriculum. It is one of the most important scientific models due to its capacity of giving explanation to many phenomena in our environment and world in general and it is one of the most used scientific concepts in our daily life. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
10.
273 p, 3.9 MB Professional development and the interactional accomplishment of EMI expertise / Ploettner, Joan Catherine, autor. ; Moore, Emilee, supervisor acadèmic. ; Deal, Mandy Lee, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Aquesta tesi analitza el funcionament intern d'una iniciativa de formació del professorat universitari per a l'ensenyament per mitjà de l'anglès. Des d'una perspectiva constructivista social estudia el procés de formació de professors de ensenyament per mitjà de l'anglès i investiga com es construeix la seva expertesa. [...]
Aquesta tesi analitza el funcionament intern d'una iniciativa de formació del professorat universitari per a l'ensenyament per mitjà de l'anglès. Des d'una perspectiva constructivista social estudia el procés de formació de professors de ensenyament per mitjà de l'anglès i investiga com es construeix la seva expertesa. [...]
This thesis looks at the inner workings of a teacher training initiative for English medium instruction (EMI) through the analysis of interactional data. It takes a social constructivist perspective in order to study the process of EMI teacher development and to shed light on how it is co-constructed in interaction. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Research literature : 122 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.