Resultats globals: 94 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 17 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 4 registres trobats
Llibres i col·leccions, 12 registres trobats
Documents de recerca, 27 registres trobats
Materials didàctics, 23 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Fons personals i institucionals, 10 registres trobats
Articles 17 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
16 p, 152.0 KB The shared equity credit agreement as a new credit agreement to finance the shared ownsership in Catalonia / Izquierdo Grau, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat)
En el año 2015 el legislador catalán introdujo la propiedad compartida en el libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales. No obstante, desde la introducción de la propiedad compartida, las adquisiciones de inmuebles mediante esta tenencia han sido residuales. [...]
L'any 2015 el legislador català va introduir la propietat compartida en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. No obstant això, des de la introducció de la propietat compartida, les adquisicions d'immobles a través d'aquesta tinença han estat residuals. [...]
The Catalan lawmaker introduced the Shared Ownership into the Catalan Civil Code in 2015. However, since the entry into force of the Act 19/2015, there have been no acquisitions of assets using this new tenure. [...]

2020 - 10.2436/20.3004.02.139
Revista catalana de dret privat, Vol. 21 (2020) , p. 111-126  
2.
11 p, 219.2 KB Internet vs. propiedad Intelectual : nuevos límites a la técnica de transclusión de enlace o "framing" según la STJUE (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021. As. C-392/19 / Padrós, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona)
La Deutsche Digitale Bibliothek almacena en su página web miniaturas de fotos de obras digitalizadas de museos e instituciones culturales, lo que supone poner a disposición del público un enorme escaparate de contenidos culturales. [...]
La Deutsche Digitale Bibliothek emmagatzema a la seva pàgina web miniatures de fotos d'obres digitalitzades de museus i institucions culturals, fet que suposa posar a disposició del públic un enorme aparador de continguts culturals. [...]
The Deutsche Digitale Bibliothek stores on its web page thumbnails of digitized works from museums and cultural institutions, which means making a huge showcase of cultural content available to the public. [...]

2022 - 10.5565/rev/quadernsiee.2
Quaderns IEE, Vol. 1 Núm. 1 (2022) , p. 120-130 (Comentaris)  
3.
21 p, 707.2 KB Indicaciones geográficas y política comercial de la UE : reflexiones para una agenda de investigación / Plaza i Font, Joan Pere (Universitat Pompeu Fabra. Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF))
La gobernanza del comercio mundial está en plena transición y la UE tiene un importante desafío por delante. En ello le va la posibilidad de ser considerada un actor válido y confiable en un escenario internacional crecientemente complejo. [...]
La governança del comerç mundial està en plena transició i la UE té un desafiament important per endavant. Li va la possibilitat de ser considerada un actor vàlid i fiable en un escenari internacional creixentment complex. [...]
The governance of world trade is in full transition and the EU has a major challenge ahead of it. In this lies the possibility of being considered a valid and reliable actor in an increasingly complex international scenario. [...]

2022 - 10.5565/rev/quadernsiee.15
Quaderns IEE, Vol. 1 Núm. 1 (2022) , p. 53-73 (Estudis)  
4.
14 p, 509.6 KB The Translation Sector of the Future : Indications from the FIT 2017 Conference "Disruption and Diversification" / Griffin-Mason, Sarah (University of Portsmouth)
Globalisation and mechanisation will impact upon the translation sector. This paper summarises key messages presented at the August 2017 International Federation of Translation (FIT-IFT) conference in Brisbane including: artificial intelligence; the visibility and value of language service providers; the shortcomings of the gig economy and the absence of right to title as key challenges.
La globalització i la mecanització afectaran el sector de la traducció. Aquest article resumeix les idees principals que es van presentar a la conferència de la Federació Internacional de Traductors (FIT), l'agost del 2017, a Brisbane. [...]
La globalización y la mecanización afectarán al sector de la traducción. Este artículo resume las ideas principales expresadas en la conferencia de la Federación Internacional de Traductores (FIT) 2017, en Brisbane. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.213
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 71-84 (Tradumàtica dossier)  
5.
27 p, 281.7 KB La formació d'una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella (segles XVI-XIX) / Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957- (Universitat de Barcelona. Departament d'Història Contemporània)
El treball és l'estudi de la formació d'una estructura de la propietat des de l'edat mitjana fins al segle XIX. S'analitza la concentració de la terra en mans d'institucions eclesiàstiques, la utilització de la precària primer i de l'emfiteusi després, que originà una divisió entre domini directe i domini útil, la crisi del segle XIV, l'aparició dels masos, el procés de concentració a través del sistema hereditari i de les vies d'endeutament, el procés de fragmentació provocat pels deutes i l'aparició de la rabassa que va permetre resoldre el problema del bloqueig de la terra. [...]
El trabajo es el estudio de la formación de una estructura de la propiedad de la tierra desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Se analiza la concentración de la tierra en manos de instituciones eclesiásticas, la utilización primero de la carta precaria y después de la enfiteusis, que originó una división entre dominio directo y dominio útil, la crisis del siglo XIV, la aparición del mas, el proceso de concentración de tierras a través del sistema hereditario y de vías de endeudamiento, el proceso de fragmentación provocado por las deudas y la aparición de la rabassa morta que permitió resolver el problema del bloqueo de la tierra. [...]
This paper studies the formation of a land ownership structure from the middle ages until the 19th century. It analyses the concentration of land in the hands of ecclesiastical institutions through the utilization first of the precarium and later of the emphyteuses, which gave rise to a division between direct dominion and useful dominion, the crisis of the 14th century, the appearance of the farmhouse, the process of concentration through the hereditary system and of the indebtedness process, the process of fragmentation caused by debts and the appearance of the rabassa morta that allowed resolving the problem of land blockade. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.63
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 67-93 (Dossier)  
6.
6 p, 808.1 KB Self-regulation and policy in the spanish audiovisual sector: the catalan code of best practices / Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
The regulatory framework of the audiovisual sector in Spain can be defined as huge, disperse, and obsolete. The first part of this paper provides an overview of the major challenges of the Spanish audiovisual sector as a result of the convergence of platforms, services and operators. [...]
2010
AAAI spring symposium series, 2010  
7.
33 p, 592.8 KB II.2. Acceso de extranjeros a bienes inmuebles : primeros testimonios (siglos VIII-V a.C.) / Piñol Villanueva, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este trabajo ha sido elaborado durante el período de disfrute de una Beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, y dentro del Proyecto de Investigación 2009 SGR 1030 «Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues». [...]
En este estudio se recogen y analizan los testimonios literarios y epigráficos de época arcaica e inicios de la clásica sobre el acceso, en diferentes grados, a bienes inmuebles por parte de población de origen foráneo. [...]
The paper collects and discusses the literary and epigraphic evidence, from the archaic age to the beginning of the classical period, for the access in different degrees to real estate by foreign born population. [...]

2013
Faventia, Vol. Extra, Núm. Supplementa2 (2013) , p. 113-145  
8.
11 p, 1.1 MB La propietat com a forma de protecció ambiental : velles i noves fórmules / Díaz-Pont, Joana (Universitat de Vic. Departament de Comunicació Corporativa)
Les primeres iniciatives de caràcter ecologista sorgeixen a Anglaterra a la segona meitat del segle XIX encaminades a preservar la natura, la diversitat d'espècies i d'ecosistemes, considerats un element patrimonial més de l'impacte de la Revolució Industrial. [...]
2008
Eines per a l'esquerra nacional, N. 4 (2008) , p. 107-117  
9.
26 p, 1.3 MB La gestión de los comunes en México : hacia un modelo de análisis de los ejidos / Fernández Moya, Esther (Universidad de Coimbra. Centro de Estudios Sociales)
En este artículo se presentan algunos resultados y cuestionamientos que surgieron a través de la investigación "Las instituciones locales de acción colectiva en la gestión de los comunes en México: el Ejido tras las reformas agrarias de 1992" realizado en el marco del Máster en Investigación etnográfica, teoría antropológica y relaciones interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 2010- 2011. [...]
This article presents some results and questions that emerged through the research "Local institutions for collective action in managing common in Mexico: the Ejido after the land reform of 1992" made for the Master in Ethnographic Research, Anthropological Theory and Intercultural Relations at the Autonomous University of Barcelona(UAB) 2010 - 2011. [...]

2012 - 10.5565/rev/periferia.365
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 17 Núm. 1 (juny 2012) , p. 1-26  
10.
38 p, 559.7 KB Habitatge i mobilitat residencial a la Regió Metropolitana i a la Província de Barcelona / Miralles-Guasch, Carme, 1961- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Donat, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Barnada, Jaume
L'informe està estructurat en quatre parts, que poden llegir-se de forma independent, tot i que tenen un fil conductor que es recull en les conclusions que tanquen l'anàlisi. La primera part explica les característiques dels habitatges en què viu la població pel que fa al règim de tinença, a la superfície, a l'any de construcció i a la tipologia. [...]
2007
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 46 (2007) p. 9-46
3 documents

Articles : 17 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 4 registres trobats  
1.
12 p, 362.3 KB No hi ha dret? : els drets en la producció audiovisual / Viñas, Carles ; Viñas-Llebot Advocats SLP
El 15 de març de 2019, el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza la xerrada "No hi ha dret?: els drets en la producció audiovisual" impartida per Carles Viñas, advocat especialitzat en dret audiovisual.
2019
No hi ha dret?. Bellaterra, : 2019  
2.
22 p, 710.1 KB No hi ha dret? / Viñas, Carles ; Viñas-Llebot Advocats SLP
El 3 de març de 2017, el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza la taula rodona "No hi ha dret?: Propietat Intel·lectual i producció audiovisual". [...]
2017
No hi ha dret?: Propietat Intel·lectual i producció audiovisual. Bellaterra, : 2017  
3.
18 p, 802.9 KB No hi ha dret? / Viñas, Carles ; Viñas-Llebot Advocats SLP
El 24 de novembre de 2015, el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza la taula rodona No hi ha dret? Propietat intel·lectual i producció audiovisual. [...]
2015
No hi ha dret? Propietat intel·lectual i producció audiovisual. Bellaterra, : 2015  
4.
27 p, 1.9 MB Jornades de formació sobre el TFG. Recursos, citació i drets d'autor del TFG / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Besson Ribas, Carme Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
2014 (Fonts d'informació)
Jornades de formació sobre el TFG. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1es : 2014
2 documents

Llibres i col·leccions 12 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
2 p, 81.8 KB Foreword: Intelligent Multimedia / Bourcier, Danièle ; Casanovas, Pompeu ; Dulong de Rosnay, Mélanie ; Maracke, Catharina
Florence European Press Academic Publishing 2010 (Series in legal information and communication technologies ; 8)
Intelligent multimedia : managing creative works in a digital world, 2010, p. 7-8  
2.
1 p, 516.1 KB Foreword : a fruitful cooperation / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
Barcelona Huygens 2009 (IDT series ; 3)
Law and web 2.0 : proceedings of the First Workshop on Law and Web 2.0, Barcelona, Spain, september 18, 2009  
3.
8 p, 534.4 KB The Spanish audiovisual sector facing digital technologies / Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
The audiovisual sector is complex because it involves the activity of different industries related to content production, telecommunications, media, as well as the Internet and services of the Information Society. [...]
Barcelona Huygens 2010 (IDT series ; 6)
1st Workshop on privacy and protection in web-based social networks, 2010, p. 19-26  
4.
89 p, 2.3 MB Law and web 2.0 : proceedings of the First Workshop on Law and Web 2.0, Barcelona, Spain, september 18, 2009 / Workshop on Law and Web 2.0 (1r : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Casanovas, Pompeu, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Roig Batalla, Antoni, ed. ; Poblet, Marta, ed. ; Casellas, Núria (Casellas Caralt) ed. ; Noriega, Pablo, ed. ; Vallbé, Joan-Josep, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia UAB
Barcelona : Huygens : 2009 (IDT series ; 3)  
5.
16 p, 288.7 KB A Catalan code of best practices for the audiovisual sector / Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; González-Conejero, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
In spite of a new general law regarding Audiovisual Communication, the regulatory framework of the audiovisual sector in Spain can still be defined as huge, disperse and obsolete. The first part of this paper provides an overview of the major challenges of the Spanish audiovisual sector as a result of the convergence of platforms, services and operators, paying especial attention to the Audiovisual Sector in Catalonia. [...]
Florence European Press Academic Publishing 2010 (Series in legal information and communication technologies ; 8)
Intelligent multimedia : managing creative works in a digital world, 2010, p. 261-277  
6.
412 p, 6.4 MB Intelligent multimedia : managing creative works in a digital world / Bourcier, Danièle ed. ; Binefa i Valls, Xavier ; Casanovas, Pompeu ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Dulong de Rosnay, Mélanie ed. ; Maracke, Catharina ed. ; Dulong de Rosnay, Mélanie ; Tsiavos, Prodomos ; Whitley, Edgar ; Hendrik Weitzmann, John ; Botero, Carolina ; Labastida i Juan, Ignasi 1970- ; Fitzgerald, Anne ; Hooper, Neale ; Fitzgerald, Brian ; Lemos, Ronaldo ; Hietanen, Herkko ; De Martin, Juan Carlos ; Glorioso, Andrea ; Camps, Victòria ; Barata i Mir, Joan ; Teodoro, Emma ; Galera, Núria ; González-Conejero, Jorge ; Roig, Antoni ; Rodríguez Doncel, Víctor ; Delgado, Jaime ; García, Roberto ; Gil, Rosa (Gil Juan) ; Osman, Nardine ; Sierra, Carles ; Sabater-Mir, Jordi ; Wakeling, Joseph R. ; Simon, Judith ; Origgi, Gloria ; Casati, Roberto ; Sánchez-Nielsen, Elena ; Chávez-Gutiérrez, Francisco ; Poblet, Marta ; López-Cobo, José Manuel ; Cabrerizo, Álvaro ; Prieto, Juan Antonio ; Gracia, Ciro
Florence : European Press Academic Publishing, 2010 (Series in legal information and communication technologies ; 8)  
7.
20 p, 10.1 MB Documents notarials de la venda per part de Juan de Secília, cordoner veí de Madrid, i la seva muller, Francisca de Mendieta, d'una casa al carrer Fuencarral d'aquesta ciutat a Enrique Minque, alabarder del rei / Quintana, Francisco, S. XVI ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 8 ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 9
20 de setembre de 1583

Conté: Juan de Secília, cordoner, veí de Madrid, comunica al comptador Francisco de Garnica que pensa vendre a Enrique Minque, alabarder del rei, la casa que té al carrer de Fuencarral, parròquia de San Luís, que paga un cop l'any dotze rals i una gallina de cens emfitèutic al dit Garnica. Si Francisco de Garnica ho vol per a ell li ven pel preu de 260 ducats que li ofereix pagar el dit Minque; si no, li demana llicència per vendre la casa a Enrique Minque. Garnica dóna la llicència per vendre amb la càrrega dels dotze rals i la gallina de cens; Secília li paga la part que li deu del cens; notari: Francisco de Quintana (f. 1) ; Escriptura de venda i traspàs de la casa esmentada amb el càrrec del cens esmentat, per part dels esposos Juan de Secilia i la seva muller Francisca de Mendieta a l'alabarder del rei, Enrique Minque (f. 2-8)  

8.
9 p, 13.4 MB Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se sirve aprobar el Reglamento propuesto y formado para el reintegro de los bienes confiscados por el gobierno intruso, con lo demas que se expresa / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Muñoz, Bartolomé ; Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Cèdula Reial per la qual s'aprova el reglament proposat per al reintegrament dels béns confiscats pel govern intrús. .
Madrid : Imprenta Real, 1814

Conté: "Reglamento que deberán observar las Juntas de reintegro de los bienes confiscados por el gobierno intruso"  

9.
5 p, 7.3 MB Don Joaquin Josef de Vargas, del Consejo de S.M., su Secretario, Escribano de Cámara, del Real Acuerdo y Presidencia de la Audiencia y Chancillería que reside en la Ciudad de Granada / Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Muñoz, Bartolomé ; Vargas, Joaquín Josef de ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)
"Real Orden y Representación en la que se manda imponer y exigir un quince por ciento de todos los bienes raices y Derechos Reales que de aquí en adelante adquieran por cualquier título las Manos Muertas" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Ordre Reial i Representació en que s'exigeix un quince per cent de tots els béns arrel i Drets Reials que adquireixin les Mans Mortes. .

[Granada? : s.n. , 1804?]  
10.
9 p, 16.7 MB Real Provision de los Señores del Supremo Consejo de Castilla, para que los Propietarios no puedan quitar las tierras á los Colonos arrendatarios, hasta que se concluya y resuelva el expediente general formado en el Consejo sobre el asunto / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Pinilla, Valentin de ; Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII)
Provisió Reial per a que els propietaris no puguin treure les terres als colons arrendataris, fins que conclogui i es resolgui l'expedient general format en el Consell de Castella sobre l'assumpte. .
[Segovia : s.n., 1828]  

Llibres i col·leccions : 12 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
44 p, 868.1 KB Tota la natura és Cultura? / Alcantara Domínguez, Maria ; Cirera Izquierdo, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La forma de vida dels humans es troba en una constant transformació des dels seus inicis. En l'actualitat han sorgit nous elements com les noves tecnologies o la intel·ligència artificial que, juntament amb el sistema neoliberal, han plantejat nous reptes i situacions als que els éssers humans hauran de fer front. [...]
La forma de vida de los humanos se encuentra en una constante transformación desde sus inicios. En la actualidad han surgido nuevos elementos como las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial que, junto con el sistema neoliberal, han planteado nuevos retos y situaciones a los que los seres humanos tendrán que hacer frente. [...]
The lifestyle of humans is in a constant transformation since its beginnings. Currently, new elements have emerged such as new technologies or artificial intelligence which, together with the neoliberal system, have raised new challenges and situations that humans will have to face. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Humanitats [1139]  
2.
604 p, 53.6 MB Evolució en la línia editorial d'El Periódico de Catalunya en el context de la venda del Grupo Zeta al grup Prensa Ibérica (2017-2021), entorn de la política catalana / Garcia i Torrellas, Efren ; González Hervella, Eros ; Fernández Alonso, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El Periódico de Catalunya és una publicació de gran rellevància en el panorama mediàtic català, el procés de venda de la qual va generar unes notables tensions polítiques. La venda d'una publicació d'aquestes característiques és una oportunitat per avaluar els possibles canvis editorials i tensions que es produeixen en aquest àmbit abans, durant i després del canvi de propietat. [...]
El Periódico de Cataluña es una publicación de gran relevancia en el panorama mediático catalán, el proceso de venta de la cual generó unas notables tensiones políticas. La venta de una publicación de estas características es una oportunidad para evaluar los posibles cambios editoriales y tensiones que se producen en este ámbito antes, durando y después del cambio de propiedad. [...]
El Periódico de Cataluña is a publication of great relevance in the Catalan media landscape, and the process of selling it generated notable political tensions. The sale of such a publication is an opportunity to evaluate the possible editorial changes and tensions that occur in this area before, during and after the change of ownership. [...]

2022
Grau en Periodisme [1432]  
3.
91 p, 4.3 MB La propiedad del medio y la línea editorial : ¿qué incide más en el humor gráfico de la prensa digital? Seguimiento del caso Pegasus / Casals Martínez, Jan ; Sánchez Pardos, Alejandro ; Blasco Duatis, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
S'investiga l'incidència de la propietat dels mitjans i la seva ideologia a la llibertat d'expressió a la sàtira de les vinyetes de elDiario. es, La Vanguardia, El Español y Público. Es classifiquen els mitjans en dues vessants. [...]
Se investiga la incidencia de la propiedad de los medios y la ideología en la libertad de expresión en la sátira de las viñetas de elDiario. es, La Vanguardia, El Español y Público. Se clasifican los medios en dos vertientes. [...]
The incidence of media ownership and ideology on freedom of speach is investigated in the satire of the cartoons of elDiario. es, La Vanguardia, El Español and Público. The media are classified in two ways. [...]

2022
Grau en Periodisme [1432]  
4.
79 p, 1.9 MB Assessing the impacts of Mining Exploration in European Indigenous Land and the pressing need for further legal enactment / Medina i Altarriba, Adrià ; Abril Campoy, Juan Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Assessing the impacts of Mining Exploration in European Indigenous Land and the pressing need for further legal enactment
2022
Grau en Dret [949]  
5.
55 p, 575.6 KB Etiquette as the Mirror of Morals : decoding the Art of Social Calling in Austen's Sense and Sensibility / Llacuna Vidal, Mariona ; Owen, David, 1962-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This TFG attempts to assess how the rules of etiquette and public decorum that are displayed by the characters in Austen's Sense and Sensibility serve to illustrate the moral quality of the heroes and heroines of the story, as well as their position within the socioeconomic structures of the 18th century England. [...]
Aquest TFG té com a objectiu avaluar com les regles d'etiqueta i decòrum que realitzen els personatges de Sentit i Sensibilitat d'Austen serveixen per il·lustrar la qualitat moral dels herois i heroïnes de la història, així com la seva posició dins de les estructures socioeconòmiques de la Anglaterra de el segle XVIII. [...]
Este TFG tiene como objetivo evaluar cómo las reglas de etiqueta y decoro que realizan los personajes de Sentido y Sensibilidad de Austen sirven para ilustrar la calidad moral de los héroes y heroínas de la historia, así como su posición dentro de las estructuras socioeconómicas de la Inglaterra del siglo XVIII. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
6.
332 p, 5.4 MB Arte contemporáneo y derechos de autor / Sòria Puig, Eva ; Gavara de Cara, Juan Carlos, dir.
Els artistes són imprescindibles en les societats democràtiques. L'art enriqueix a la societat, ens ajuda a interpretar i a reflexionar sobre la realitat. La societat s'ha de donar de les lleis necessàries perquè els artistes puguin de les seves obres i d'aquesta manera assegurar-nos que podem continuar beneficiant-nos i enriquint-nos amb les seves creacions, fins i tot quan aquestes obres poden ser reproduïdes sense que el seu creador pugui fer res per evitar-ho. [...]
Los artistas son imprescindibles en las sociedades democráticas. El arte enriquece a la sociedad, nos ayuda a interpretar y a reflexionar sobre la realidad. La sociedad debe dotarse de las leyes necesarias para que los artistas pueden vivir creando sus obras y de esta manera asegurarnos que podemos continuar beneficiándonos y enriqueciéndonos con sus creaciones, incluso cuando estas obras pueden ser reproducidas sin que su creador pueda hacer nada para evitarlo. [...]
"Artists are essential in democratic societies. Art benefits society, it helps us to understand and to reflect on reality. Society must promote the necessary laws so that artists can make a living creating their works and to ensure that we can continue to benefit and enrich society with their creations, even when these works can be reproduced beyond the control of their author. [...]

2021  
7.
54 p, 931.8 KB Intel·ligència artificial : autoria i propietat de les patents / Ferrera i Font, Anna ; Morral Soldevila, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquesta recerca és un anàlisi sobre l'impacte que ha tingut i està tenint la intel·ligència artificial en relació al dret de propietat industrial. La normativa actual és ineficient i incoherent quan s'aplica a les invencions creades a través d'una màquina. [...]
This research is an analysis of the impact that artificial intelligence has on and is having in relation to industrial property law, specifically in patents. Current regulations are inefficient and inconsistent when applied to inventions created in through a machine. [...]

2020
Grau en Dret [949]  
8.
72 p, 1.3 MB El criteri dels beneficis de l'infractor en la propietat intel·lectual, a la llum del cas "Pasapalabra" / Porteros Tena, Àlex ; Payet Arbeo, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Les infraccions en la Propietat Intel·lectual poden amenaçar les creacions i, en conseqüència, el desenvolupament econòmic i el benestar sociocultural. Per aquest motiu, tant les institucions europees com els tribunals nacionals, estableixen un enfocament proteccionista dels drets de Propietat Intel·lectual, tractant d'establir els mecanismes necessaris per a minimitzar i prevenir aquestes conductes. [...]
2020
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]  
9.
27 p, 1.3 MB Population and home ownership in Europe : patterns of similarity and diversity through sociodemographic predictors / Botelho Azevedo, Alda ; López Colás, Julián ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
This article focuses on the relationship between population and housing systems, especially between home ownership, main trait of housing systems, and household formation. The aim is to identify patterns of similarity and diversity in 29 European countries through sociodemographic predictors. [...]
S'analitza la relació entre població i sistema residencial i, més concretament, entre població i la propietat de l'habitatge, un dels principals factors dels sistemes residencials i de la formació de llars. [...]
Se analiza la relación entre población y sistema residencial y, más concretamente, entre la población y la propiedad de la vivienda, uno de los principales factores de los sistemas residenciales y la formación de hogares. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 421)  
10.
29 p, 406.8 KB Homeownership and social inequality in Spain / Cabré, Anna, 1943- ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
High homeownership rates in Spain are not the result of tradition; they are the product of the rapid social and economic changes that took place during the second half of the twentieth century. Like young people putting off leaving their parents' home, choosing to study for yet another degree, opting to set up a permanent household, or deciding to límit the size of their family, homeownership in Spain is just one of the strategies individuals and families adopt to achieve or maintain the social and economic status of average Europeans. [...]
Les altes taxes de propietat de l'habitatge no són el resultat de la tradició, sinó el producte dels ràpids canvis socials i econòmics que han tingut lloc a Espanya durant la segona meitat del segle XX. [...]
Las elevadas tasas de propiedad de la vivienda no son el resultado de la tradición, sino el producto de los intensos cambios sociales y económicos que han tenido lugar en España durante la segunda mitad del siglo XX. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 218)  

Documents de recerca : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 23 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9 p, 9.2 MB Herramientas y recursos que te ofrecen las bibliotecas UAB para realizar tu TFG en la Facultad de Economía y Empresa / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell ; Rodríguez Gómez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell) ; Zubillaga Cayuela, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Materials del curs d'autoaprenentatge adreçat als estudiants de l'assignatura de Treball Fi de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa UAB, que va tenir lloc entre el 17 d'octubre de 2022 i el 17 de febrer de 2023 al Campus Virtual de la UAB.
2023 (Eines per a la recerca) (Fonts d'informació)
7 documents
2.
9 p, 9.2 MB Eines i recursos que t'ofereixen les biblioteques per realitzar el teu TFG a la Facultat d'Economia i Empresa / Universitat Autonòmoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell ; Rodríguez Gómez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell) ; Zubillaga Cayuela, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
2023 (Eines per a la recerca) (Fonts d'informació)
7 documents
3.
9 p, 8.8 MB Herramientas y recursos para realizar tu TFM : Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación Social / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell ; Rodríguez Gómez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell)
Materials del curs d'autoaprenentatge adreçat als estudiants del Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social de la Facultat d'Economia i Empresa UAB, que va tenir lloc entre el 9 de gener i el 10 de febrer de 2023 al Campus Virtual de la UAB.
2023 (Eines per a la recerca) (Fonts d'informació)
36 documents
4.
8 p, 23.7 MB Eines i recursos per al Treball de Fi de Grau : graus de Ciències de la Comunicació / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Materials del curs d'autoaprenentatge adreçat als estudiants de 4t curs del graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació UAB, que va tenir lloc entre el 28 de novembre de 2022 i el 31 de gener de 2023 al Campus Virtual de la UAB.
2023 (Eines per a la recerca) (Fonts d'informació)
29 documents
5.
1 p, 187.3 KB Usos permesos i recomanacions / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia que explica quines són les diferents llicències legals segons com siguin els usos permesos, més o menys restrictius. S'inclouen les llicències Creative Commons, les llicències de domini públic i la llicència de "Tots els drets reservats" (copyright). [...]
2023 (Eines per a la recerca)
3 documents
6.
1 p, 206.3 KB Com incorporar recursos audiovisuals i textos d'altres / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia que explica els passos a seguir per incorporar recursos audiovisuals (imatges, vídeos, música i sons), mapes o textos d'altres autors en una obra pròpia, tot respectant el dret a tercers.
2023 (Eines per a la recerca)
4 documents
7.
1 p, 86.9 KB Drets morals vs drets patrimonials o d'explotació / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia dels diferents drets que té un/a autor/a per haver creat una obra. Primer disposa dels drets morals, que són intransferibles i poden tenir diferents límits temporals segons quin sigui el tipus de dret: integritat, paternitat, divulgació, modificació, accés i retirada. [...]
2022 (Eines per a la recerca)  
8.
49 p, 2.2 MB Propietat intel·lectual en la tasca docent i investigadora del PDI / Álvarez Díaz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació adreçada al personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona. S'expliquen els principals conceptes teòrics en l'àmbit dels drets d'autor i la propietat intel·lectual. [...]
2022
2 documents
9.
262 p, 8.8 MB Eines i recursos que t'ofereixen les Biblioteques per realitzar el teu TFG a la Facultat d'Economia i Empresa / Estrugas Mora, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Ginés, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell) ; Rodríguez Gómez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell) ; Zubillaga Cayuela, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Material del curs de formació virtual on s'ofereix una panoràmica de les principals eines i recursos que poden ser d'utilitat en el procés d'elaboració del Treball Fi de Grau (TFG). Adreçat als estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa, s'explica com buscar informació, quines són les principals fonts d'informació, i es donen a conèixer eines per organitzar i citar referències bibliogràfiques, consells per avaluar la qualitat de la informació, així com recursos per evitar el plagi i informació sobre la redacció i la comunicació del treball.
2020 (Fonts d'informació) (Eines per a la recerca)
3 documents
10.
5 p, 540.0 KB Intellectual property rights in Europe : information sources guide / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2019 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  

Materials didàctics : 23 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
129.2 KB Drets d'autor : no et perdis / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Calvet Renedo, Sergio ; Ponsico Sabarich, Ester
Cartell realitzat per Sergio Calvet Renedo i Ester Ponsico Sabarich del Servei de Biblioteques de la UAB per difondre el "Blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert: resoleu els vostres dubtes" entre la comunitat universitària UAB.
2017  

Fons personals i institucionals 10 registres trobats  
1.
2 p, 1.1 MB Documentació diversa sobre localitats / Societat del Gran Teatre del Liceu
1957-1960
51 documents
2.
31 p, 10.9 MB Informació relativa a localitats i pagaments quotes de socis 1932-1935 / Societat del Gran Teatre del Liceu
1932-1935
56 documents
3.
1 p, 484.9 KB Documentació sobre llotges i localitats / Societat del Gran Teatre del Liceu
1935
56 documents
4.
1 p, 411.7 KB Documentació sobre llotges i localitats / Societat del Gran Teatre del Liceu
1929
46 documents
5.
28 p, 20.8 MB Documentació sobre un plet presentat per Teresa Buxó / Buxó, Teresa ; Ruiz Andrés, Juan Francisco ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1884
2 documents
6.
4 p, 3.1 MB Cuestión de los sillones y palcos del 2o [sic] piso : Comisión de Transacción, sesión del 10 junio 1854 / Acilu, Domingo de ; Bacardí, Alejandro de ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1854  
7.
15 p, 10.6 MB Sentència d'un plet sobre llotges entre Teresa Buxó i la Junta Directiva del Gran Teatre del Liceu / Buxó, Teresa ; Cano Manuel, Ramón ; Font Miralles, Sebastian ; López Chicoy, Joaquín ; Victoria Mora, José ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1887  
8.
52 p, 44.3 MB Document notarial sobre l'adquisició de llotges / Gispert, Joaquín de ; Moragas Ubach, Fernando ; Moreu, Francisco Javier ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1851  
9.
1500x1064, 267.5 KB Títol de propietat / Societat del Gran Teatre del Liceu
18??  
10.
12 p, 7.0 MB A los señores accionistas de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo / Bonís i Mas, Lluís ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona Tipografìa de M. Tasis 1904  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.