Results overview: Found 21 records in 0.02 seconds.
Research literature, 21 records found
Research literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
45 p, 2.8 MB Anàlisi i predicció dels accidents de trànsit de Barcelona amb l’ús d’eines de Machine Learning / Solé Casaramona, Jordi ; Estapé Dubreuil, Glòria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Aquest treball comença a partir de l'ambició d'aprofundir el coneixement sobre Python i el camp del Machine Learning, especialment sobre les Xarxes Neuronals i el Deep Learning. A més de ser aquesta una de les àrees on vull enfocar el meu futur professional. [...]
2019
Graduat o Graduada en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
2.
12 p, 996.1 KB Record Linkage probabilístico aplicado a censos demográficos / Vinagre Urteaga, Valentin ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las fuentes históricas de naturaleza demográfica permiten estudiar no solo el comportamiento demográfico, si no también entender la evolución social y económica del pasado. Para que toda esta información sea útil en investigaciones, es necesario realizar una vinculación de estos datos, pero a la hora de realizar vinculaciones de censos y padrones históricos existen varias dificultades. [...]
The historical sources of demographic nature allow to study not only the demographic behavior, but also to understand the social and economic evolution of the past. In order for all this information to be useful in research, it is necessary to link these data, but when making linkages to censuses and historical registers, there are several difficulties. [...]
Les fonts històriques de naturalesa demogràfica permeten estudiar no només el comportament demogràfic, sinó també entendre l'evolució social i econòmica del passat. Perquè tota aquesta informació sigui útil en investigacions, cal realitzar una vinculació d'aquestes dades, però a l'hora de realitzar vinculacions de censos i padrons històrics existeixen diverses dificultats. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.3 MB BlockStatistics : Data Analysis de dades generades pels sistemes BlockSat / Villalobos Coca, Víctor ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L’aplicació BlockStatistics utilitza les dades generades pels sistemes BlockSat, un sistema dissenyat per SENER INGENIERIA Y SISTEMAS que va integrat a tres locomotores diferents de mercaderies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. [...]
La apliación BlockStatistics utiliza los datos generados por los sistemas BlockSat, un sistema diseñado por SENER INGENIERIA Y SISTEMAS que va integrado en tres locomotoras de transporte de mercancias de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. [...]
BlockStatistics is an application which uses the data generated by BlockSat Systems, which have been designed by SENER INGENIERIA Y SISTEMAS and have been integrated at three different railway engines of Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
10 p, 628.2 KB Disseny i desenvolupament d'una aplicació de crowd sensing (back end) / De Jong, Martin ; Robles Martínez, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en el disseny i desenvolupament d'una aplicació web genèrica que serveix per enviar alertes d'incidents a la carretera o relacionats amb la seguretat ciutadana de manera anònima. [...]
Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web genérica que sirve para enviar alertas de incidentes en la carretera o relacionados con la seguridad ciudadana de manera anónima. [...]
This project consists in the design and development of a generic web application to send reports of road or citizen security incidents. To transmit those incidents, it is able to use the Internet or opportunistic networks. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 3.7 MB Face-following robot arm with emotion detection / Albayeros Duarte, Vernon Stanley ; Vilariño Freire, Fernando Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project aims to create a face following robot arm that responds to user emotions using a Raspberry Pi as the main controller. Given the computational limitations of the Raspberry Pi, we explore the possibility of using Google's Cloud Platform as a means to offload compute intensive tasks such as emotion detection. [...]
Este proyecto se basa en la creación de un brazo robot con seguimiento de cara que responde a emociones detectadas utilizando una Raspberry Pi como controladora central. Debido a las limitades capacidades de cómputo de la Raspberry Pi, el proyecto explora la Google Cloud Platform como vía en la cual depender a la hora de necesitar recursos de cómputo para operaciones más intensivas como la detección de emoción en una cara. [...]
Aquest projecte es basa en la creació d'un braç robot amb seguiment facial que respon a emocions detectades utilitzant un Raspberry Pi com a controladora central. A causa de les limitades capacitats de còmput de la Raspberry Pi, el projecte explora la Google Cloud Platform com a via en la qual dependre a l'hora de necessitar recursos de còmput per a operacions més intensives com la detecció d'emoció en una cara. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
11 p, 1.3 MB Análisis de tránsito de la red Bitcoin / Ostermann Sánchez, Kevin ; Pérez Solà, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
BitcBitcoin, el conocido sistema de criptomoneda digital distribuido, funciona sobre una red peer to peer usando un protocolo con una serie de diferentes mensajes para realizar cada tarea dentro del sistema. [...]
Bitcoin, el conegut sistema de moneda digital distribuït, funciona sobre una xarxa peer to peer utilitzant un protocol amb una sèrie de diferents missatges per realitzar cada tasca dins del sistema. [...]
Bitcoin, the well-known distributed cryptocurrency system, works on a peer to peer network using a protocol with a series of different messages to perform each task within the system. Currently, there are no tools available tomonitor and analyze the traffic of the entire network so you can obtain statistics of its state or detect anomalies. [...]

2018-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 1.5 MB Predicció del preu de criptomonedes utilitzant tècniques de Deep Learning / Cervantes Álvarez, Abel ; Sánchez Albaladejo, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte consisteix en aplicar de manera comparativa tres models diferents de Deep Learning que serveixin per a predir quin serà el preu d'una criptomoneda en el minut següent i el desenvolupament d'una aplicació que posi els models en producció per ajudar en la presa de decisions a l'hora de fer inversions a curt termini. [...]
El objetivo de este proyecto consiste en aplicar de manera comparativa tres modelos diferentes de Deep Learning que sirvan para predecir qual será el precio de una criptomoneda en el siguiente minuto y el desarrollo de una aplicación que ponga los modelos en producción para ayudar en la toma de decisiones a corto plazo. [...]
The aim of this project consists of a comparative application of three different Deep Learning models which are capable to predict the price of a cryptocurrency in the next minute and the development of an application which puts the models in production and helps with short term invest decision making. [...]

2018-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
12 p, 604.2 KB Generació automàtica via web de qüestionaris Moodle / Vilà Esteban, Daniel ; Fernández Córdoba, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest paper conté explicacions i procediments exemplificats sobre com s'ha dut a terme i s'ha solucionat la problemàtica que l'eina de treball Moodle suposava. Aquesta eina oferia una dificultat a l'hora de crear preguntes per fer qüestionaris online d'una manera intuïtiva i ràpida. [...]
This paper contains explanations and exemplified procedures on how it has been carried out and solved the problems that the Moodle work tool was supposed. This tool offers a difficulty in creating questions to make online questionnaires in a intuitive and fast way. [...]
Este documento contiene explicaciones y procedimientos ejemplificados sobre cómo se ha llevado a cabo y ha resuelto los problemas que ha supuesto la herramienta de trabajo de Moodle. Esta herramienta ofrece una dificultad a la hora de crear preguntas para hacer cuestionarios en línea de una manera intuitiva y rápida. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
8 p, 608.1 KB Anàlisi de trànsit de xarxa Bitcoin II / Altimira López, Ot ; Pérez Solà, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Bitcoin és una criptomoneda que va sorgir l’any 2009. Aquesta moneda funciona a través d’una xarxa de nodes distribuïts i interconnectats que treballen conjuntament com a entitat reguladora verificant les transaccions i duent a terme un control de la moneda mitjançant la tecnologia blockchain. [...]
Bitcoin is a cryptocurrency that appeared in 2009. This currency functions through a distributed network of nodes that are interconnected and work together as a regulatory entity verifying the transactions and carrying out a control of the currency through the blockchain technology. [...]
Bitcoin es una criptomoneda que surgió en el año 2009. Esta moneda funciona a través de una red de nodos distribuidos e interconectados que trabajan conjuntamente como entidad reguladora verificando las transacciones y llevando a cabo un control de la moneda mediante la tecnología blockchain. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 1.3 MB Design and simulation of an ELK-based logging infrastructure / Brugués i Pujolràs, Josep ; Elbaz, Angel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In a world where cloud services, Internet, automatized systems, Artificial Intelligence, supercomputers, etc. play a big role in the life of the human species, there is the necessity of having a tool capable of analyzing all the activity registered on these computers. [...]
En un món on cada vegada els serveis al cloud, Internet, els sistemes automatizats, la Intel. ligència Artificial, els supercomputadors, etc. són una peça cada vegada més fonamental per a la vida dels éssers humans, es fa necessari tenir una eina capaç d’analitzar tota l’activitat registrada en els computadors. [...]
En un mundo donde cada vez los servicios al cloud, Internet, los sistemas automatizados, la Inteligencia Artificial, los supercomputadores, etc. son una pieza cada vez más fundamental para la vida de los seres humanos, se hace necesario tener una herramienta capaz de analizar toda la actividad registrada en los computadores. [...]

2018-07-09
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.