Results overview: Found 4 records in 0.03 seconds.
Articles, 3 records found
Books and collections, 1 records found
Articles 3 records found  
1.
27 p, 2.3 MB Lefebvre en Barcelona : trialéctica e itinerarios industriales en Poblenou / Limón López, Pedro (Universidad Complutense de Madrid. Grupo de Investigación "Espacio y Poder") ; González García, Sergio Claudio (Universidad Complutense de Madrid. Grupo de Investigación "Espacio y Poder")
En los últimos años, la configuración de itinerarios ha sido una de las políticas urbanas más importantes en lo concerniente a los imaginarios y a las prácticas de aprendizaje de la ciudad. Así, la dimensión espacial es interiorizada como parte inextricable de la experiencia de socialización histórica del barrio. [...]
En els últims anys, la configuració d'itineraris ha estat una de les polítiques urbanes més importants pel que fa als imaginaris i a les pràctiques d'aprenentatge de la ciutat. Així, la dimensió espacial és interioritzada com una part inextricable de l'experiència de socialització històrica del barri. [...]
Ces dernières années, la configuration des itinéraires a été l'une des politiques urbaines les plus importantes concernant l'apprentissage et les pratiques des villes imaginaires. Ainsi, la dimension spatiale est internalisée dans le cadre inextricable de l'expérience de socialisation au sein des quartiers. [...]
In recent years, itineraries and urban routes have been one of the most important urban policies concerning the imaginaries and practices that depict the city. The spatial dimension is internalized as an inseparable part of the socialization experiences in the neighbourhood. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.490
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 2 (maig-agost 2019) , p. 245-271 (Articles)  
2.
18 p, 915.0 KB 'Becoming Lina': approaching the constitution of girlhood in a 'post-socialist' area through empiricist commitment / Blazek, Matej (University of Dundee. School of Environment)
The paper addresses a gap in the literature on childhood and/in post-socialism and uses everydayness as the conceptual means that links both themes. It presents a story of Lina, a seven-year old Roma girl from a deprived urban neighbourhood in Bratislava, and maps everyday encounters, practices and recognitions that imply what matters in Lina's life. [...]
L'article preten omplir un buit en la literatura sobre infancia i/en el post-socialisme i utilitza la vida quotidiana com a eina conceptual que relaciona ambdos temes. Es presenta la historia de Lina, una nena gitana de set anys d'un barri pobre de Bratislava, i es registren els encontres, les practiques i els reconeixements que condicionen allo que es important a la vida de la Lina. [...]
El articulo pretende llenar un vacio en la literatura sobre infancia y/en el post-socialismo, y utiliza la vida cotidiana como instrumento conceptual que relaciona ambos temas. Se presenta la historia de Lina, una nina gitana de siete anos de un barrio pobre de Bratislava, y se registran los encuentros, las practicas y los reconocimientos que condicionan lo que es importante en la vida de Lina. [...]
L'article vise a combler une lacune dans la litterature sur l'enfance et / post-socialisme et utilise la vie quotidienne comme un outil conceptuel qui concerne les deux themes. Il presente l'histoire de Lina, une jeune gitane de sept ans d'un quartier pauvre de Bratislava, et se registren les reunions, les pratiques et les examens qui determinent ce qui est important dans la vie de Lina. [...]

2011
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 57, Núm. 1 (2011) , p. 13-30  
3.
20 p, 2.1 MB Vida quotidiana en un espai urbà transformat : el Mercadal de Girona des d'una perspectiva de gènere / Serra i Salvi, Anna (Universitat de Girona)
L'article mostra, des d'una perspectiva de gènere, com les transformacions urbanes repercuteixen en la vida quotidiana de les persones i en la seva manera de viure l'espai públic. El barri del Mercadal, transformat en zona per a vianants, conté les tres places que són els espais públics escollits per a l'estudi. [...]
El artículo muestra, desde una perspectiva de género, como las transformaciones urbanas repercuten en la vida cotidiana de las personas y en su manera de vivir el espacio público. El barrio del Mercadal, transformado en espacio peatonal, cobija las plazas que son los espacios públicos seleccionados para el estudio. [...]
Cet article montre, à travers d'une perspective de genre, comme les transformations urbaines ont des effets dans la vie quotidienne des gens et leur utilisation de l'espace publique. Le quartier du Mercadal, transformé en espace pour les piétons, a trois places qui ont été choisies pour l'étude. [...]
Using a gender perspective, this paper shows how urban transformations affect in the daily life of citizens and on the way these citizens live public space. Three public squares have been selected for study in the neighborhood known as the Mercadal, now an area for pedestrians, in the city of Girona. [...]

2007
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 49 (2007) p. 161-180  

Books and collections 1 records found  
1.
157 p, 4.2 MB "An'n panse ansanm pou Mayard" : diagnostic socio-urbain du quartier de Mayard, Jacmel (Haïti) / Tapada Berteli, María Teresa coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romano, Yraida (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Canal i Oliveras, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Esquerra, Celia (Associació Catalana d'Universitats Públiques)
L'estudi recull els resultats del projecte que l'ACUP, la Fundació Obra Social "La Caixa" i l'Ajuntament de Barcelona realitzen conjuntament amb l'Ajuntament de Jacmel i la Université Publique du Sud-est à Jacmel (UPSEJ). [...]
Barcelona : Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), 2014  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.